Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Pokaż:
sortuj według:
Minimalny standard traktowania oraz traktowanie sprawiedliwe i słuszne znajdują się w centrum szeregu powiązanych ze sobą standardów typowych dla dwustronnych traktatów inwestycyjnych oraz porozumień...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,54 zł
Holistyczna koncepcja człowieka chorego
Teologia-medycyna-praktyka
Człowieka należy ujmować całościowo, tj. nie tylko pod względem jego wymiernie mierzalnego stanu (w sensie medycznym), ale także w zakresie, który pomiarowi matematycznemu nie podlega (dusza,...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,52 zł
Próba spojrzenia przekrojowego i wskazania na najważniejsze tendencje odnośnie do przemian etnicznych dokonujących się w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Punktem wyjścia jest omówienie...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,41 zł
Praca o współczesnej apologii dziennikarskiej. Zawiera również zbiór encyklopedycznej wiedzy na temat panujących dziś ideologii, szkic dziejów apologii połączony z refleksją nad nowożytnością jako...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,21 zł
Duża liczba dzieci wychowywanych poza rodziną stanowi aktualne wyzwanie dla polityki państwa w kierunku stałej i konstruktywnej troski o dobrą organizację systemu opieki zastępczej. Autorka w...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,63 zł
Tłumaczenie form, tyleż nieuniknione, co i oczywiste, jawi się jako efekt uboczny tłumaczenia poezji, jak gdyby te dwie wartości były rozdzielne. Oczywistość tłumaczenia formy podlega jednak...
Cena katalogowa: 22,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,13 zł
Lektura książki daje możliwość zdobycia wiedzy, która znacznie poszerza horyzont myślenia o naszej roli w budowaniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak również pozwala na odkrycie nieznanych dotąd...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,90 zł
Książka jest interesującą refleksją nad różnymi kwestiami społeczno-politycznymi w zmieniającym się życiu społecznym. Jest to rodzaj podręcznika mówiącego o tym, w jaki sposób uprawiać politykę, aby...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,77 zł
Zaraźliwe piękno
Malte R.M. Rilkego jako źródło inspiracji dla Pięknej choroby M. Jastruna
Pewne książki kryją w sobie tajemnice znacznie wykraczające poza interesującą fabułę czy barwne opisy. Pozwalają uchwycić to, co podskórnie odczuwalne, ale wymykające się próbom konkretyzacji. Dzieła...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,74 zł
Ingardenowskie jakości metafizyczne
Między otwartością a ścisłością pojęcia
Ambitna próba podjęcia problematyki z zakresu Ingardenowskiej teorii dzieła literackiego i sprawdzenia jej skuteczności w objaśnianiu faktów literackich.
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,09 zł
Tematem analiz zawartych w książce jest złożona i wielowymiarowa specyfika zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Zagadnienie przestawione jest na tle obecnych przemian, określanych nierzadko...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,28 zł
Praca zbiorowa będąca analizą wybranych problemów dotyczących sfery wykluczenia społecznego i nierówności społecznej. Artykuły zostały podzielone na III części: 1) Uwarunkowania nierówności...
Cena katalogowa: 67,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,70 zł
Autorzy 17 opracowań znajdujących się w tej pozycji starają się przybliżyć różne zagadnienia związane ze współczesnymi dylematami przedsiębiorcy, dylematami na rynku pracy, czy poszukiwaniami osób...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,77 zł
Polityka zagraniczna Polski po 1989 roku stawała i staje nadal wobec licznych szans i zagrożeń, będących w dużej mierze konsekwencjami przemian geopolitycznych w pozimnowojennej Europie...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,81 zł
Papież Franciszek swoją bullą Misericodiae vultus ogłosił Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Pragnął tym samym, aby był to czas szczególnej łaski dla całego Kościoła. Papież wzywa, aby Dobra Nowina...
Cena katalogowa: 20,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,43 zł
Książka przedstawia opis metod przetwarzania i analizy sygnałów elektrokardiograficznych: pozyskiwanie sygnałów EKG, ich filtrację, ocenę i klasyfikację. W książce zaprezentowano między innymi ważne...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,14 zł
Autorka podjęła się niełatwego zadania – przedstawienia w perspektywie historycznej i współczesnej znaczeń słów najbardziej związa­nych z człowiekiem (człowiek, człowieczeństwo, ludzki, ludzkość, po...
Cena katalogowa: 22,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,36 zł
Badania nad rodowodem i tożsamością narodową Fryderyka Nietzschego
w świetle źródeł literackich, biograficznych i genealogicznych
Monografia naukowa. Żmudna układanka z faktów historycznych oraz niedających się wykluczyć poszlak zdaje się rysować dość zaskakującą odpowiedź w tytułowej kwestii. I to odpowiedź, która chyba nie...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,71 zł
Film stanowi niezwykle złożony i dynamiczny fenomen kulturowy. Krytyczna jego analiza, dokonywana z rozmaitych perspektyw naukowych, jest wciąż (o ile nie coraz bardziej) aktualnym wyzwaniem,...
Cena katalogowa: 22,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,40 zł
Publikacja została pomyślana jako zbiór artykułów pisanych przez dwie grupy autorów. Pierwszą stanowią osoby z długoletnią praktyką zawodową w zakresie muzealnictwa, konserwacji dzieł sztuki, ochrony...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,74 zł
Nowe partie i ruchy polityczne
Praktyka i idee współczesnych demokracji
Od kilku dekad w europejskich systemach partyjnych pojawiają się nowi aktorzy, którzy stają się ważnymi graczami w rywalizacji wyborczej i międzypartyjnej. Zmiany te dotyczą zarówno ustabilizowanych,...
Cena katalogowa: 26,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,23 zł
Zamieszczone w tym tomie referaty opisują historie warszawskich wydziałów teologicznych oraz ich wzajemnych relacji, i to ze wszystkimi zawirowaniami dziejów, prezentują także najważniejszych...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,81 zł
Wolność
Wieczne wyzwanie
Tom okolicznościowy poświęcony prof. Anieli Dylus w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Zbiór prac wielu autorów z zakresu różnych nauk społeczno-politycznych i ekonomicznych.
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,01 zł
Cyprian Norwid
Estetyka Teologiczna
Praca wprowadzająca nowe narzędzia analityczne i otwierająca nowe konteksty interpretacyjne dla dzieł Norwida. Autorka wprowadza nowe pojęcia określające poetykę Norwida i nowe kategorie znaczeniowe...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,42 zł
Interdyscyplinarny zbiór prac dotyczących antropologii generatywnej, zawierający najnowsze rozważania twórcy tej gałęzi nauki – profesora Erica Gansa.
Cena katalogowa: 20,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,33 zł
Zbiór interdyscyplinarnych tekstów poświęconych twórczości jednego z najważniejszych współczesnych reżyserów, okrzykniętego mianem „dyżurnego moralisty kina europejskiego”. Doskonała lektura zarówno...
Cena katalogowa: 26,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,40 zł
Artysta jako tekst
Nowoczesna sztuka metatekstu
Autor podejmuje rozważania nad tym, dlaczego nauczyliśmy się rozmawiać o dziełach sztuki, skupiając się na problemach pozostających niejako obok nich. Przedstawia genezę zjawisk kulturowych, które...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,35 zł
Autorka znakomicie połączyła wiedzę z zakresu historii sztuki, estetyki, edukacji przez sztukę z profesjonalnymi analizami programów kształcenia. Książka pozwala poznać podobieństwa, różnice i...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,41 zł
Koleżanki panie obywatelki
Ukryte życie zakonne na Mazowszu w latach 1945-1989 w świetle relacji biograficznych
Monografia powstała na kanwie kolekcji nagrań relacji biograficznych sióstr zakonnych, realizowanych przez autorkę dla Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią. Relacje dają wgląd w życie...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,96 zł
Polskie wiersze wojenne
ułożył Józef Czapski
Wydanie dwujęzyczne, polsko-rosyjskie, powstałe dzięki współpracy z Rosyjskim Narodowym Archiwum Literatury i Sztuki w Moskwie. Przygotowane na 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej „Polskie...
Cena katalogowa: 26,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,67 zł
Facebook Instagram Twitter YouTube