Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Pokaż:
sortuj według:
Dwutomowe, pełne wydanie poświęconych Niemcom tekstów Jerzego Stempowskiego - pisarza, tłumacza, jednego z najbardziej cenionych polskich eseistów i epistolografów XX wieku.
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 75,10 zł
Minimalny standard traktowania oraz traktowanie sprawiedliwe i słuszne znajdują się w centrum szeregu powiązanych ze sobą standardów typowych dla dwustronnych traktatów inwestycyjnych oraz porozumień...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,29 zł
Wolność
Wieczne wyzwanie
Tom okolicznościowy poświęcony prof. Anieli Dylus w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Zbiór prac wielu autorów z zakresu różnych nauk społeczno-politycznych i ekonomicznych.
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,39 zł
Artysta jako tekst
Nowoczesna sztuka metatekstu
Autor podejmuje rozważania nad tym, dlaczego nauczyliśmy się rozmawiać o dziełach sztuki, skupiając się na problemach pozostających niejako obok nich. Przedstawia genezę zjawisk kulturowych, które...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,00 zł
Badania nad rodowodem i tożsamością narodową Fryderyka Nietzschego
w świetle źródeł literackich, biograficznych i genealogicznych
Monografia naukowa. Żmudna układanka z faktów historycznych oraz niedających się wykluczyć poszlak zdaje się rysować dość zaskakującą odpowiedź w tytułowej kwestii. I to odpowiedź, która chyba nie...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,74 zł
Autorzy 17 opracowań znajdujących się w tej pozycji starają się przybliżyć różne zagadnienia związane ze współczesnymi dylematami przedsiębiorcy, dylematami na rynku pracy, czy poszukiwaniami osób...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,00 zł
Praca zbiorowa będąca analizą wybranych problemów dotyczących sfery wykluczenia społecznego i nierówności społecznej. Artykuły zostały podzielone na III części: 1) Uwarunkowania nierówności...
Cena katalogowa: 67,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,36 zł
Interdyscyplinarny zbiór prac dotyczących antropologii generatywnej, zawierający najnowsze rozważania twórcy tej gałęzi nauki – profesora Erica Gansa.
Cena katalogowa: 20,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,28 zł
Autorka podjęła się niełatwego zadania – przedstawienia w perspektywie historycznej i współczesnej znaczeń słów najbardziej związa­nych z człowiekiem (człowiek, człowieczeństwo, ludzki, ludzkość, po...
Cena katalogowa: 22,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,97 zł
Komizm jest zjawiskiem nierozerwalnie związanym z określonym kontekstem kulturowym, w tym także językowym. Badania nad komizmem w aspekcie diachronicznym napotykają w związku z tym wiele trudności...
Cena katalogowa: 26,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,07 zł
Filozofia jako praktyka
Myśl krakowskiego praktycyzmu w XV i XVI wieku
Myśl krakowskiego praktycyzmu w XV i XVI wieku niewątpliwie legła u podstaw praktycznego zorientowania polskiej filozofii. Potrzeba nieustannego odnoszenia filozoficznego też i teorii do praktyki...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,85 zł
Studia z filozofii Boga religii i człowieka tom 7
Józefa Sadzika filozofia znaków czasu
Publikacja poświęcona księdzu Józefowi Sadzikowi, pallotynowi, założycielowi paryskiego Centrum Dialogu (Centre du Dialogue). Przyjaźnił się m.in. z Józefem Czapskim, Sławomirem Mrożkiem, ks. Józefem...
Cena katalogowa: 27,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,04 zł
Populizm a sfera publiczna
Czy populizm zrewitalizuje sferę publiczną w Europie
Próba powtórnego przyjrzenia się problematyce kulturowych możliwości integracji europejskiej w kontekście niepewnej przyszłości zjednoczonej Europy, w czasach, kiedy interesy poszczególnych państw...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,74 zł
Energetyka lokalna
Studium administracyjnoprawne
Rozwój nowych technologii w energetyce powoduje pojawianie się nieznanych dotąd szans i zagrożeń, zarówno w praktyce – w odniesieniu do funkcjonowania administracji publicznej, jak i w sferze...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,57 zł
Badania naukowe dotyczące wielkich religii i systemów filozoficznych są dla Europy i szerzej dla świata łacińskiego priorytetowe w XXI w., szczególnie w obszarze nauk humanistycznych. Dzieje się tak...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,10 zł
Opracowanie dotyczy metod reprezentacji brył i generowania ich modeli widokowych. W szczególności opisano: deskryptory kształtu, obrazy gaussowskie, modele grafowe aspektowe dla różnych przestrzeni...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,10 zł
Tematyka publikacji skupia się na problemach związanych z porównywaniem dokumentów, z jakością kształcenia i wykrywaniem nieuprawnionych zapożyczeń w pracach studenckich.
Cena katalogowa: 12,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 11,21 zł
Tom zawiera wybór wierszy Sołomona Barta, rosyjskiego poety, który po ucieczce z ogarniętego rewolucją Petersburga zamieszkał w Warszawie. Tu też zmarł w getcie w 1941 roku.
Cena katalogowa: 22,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,21 zł
Alkinous i średni platonizm
Pragnienie wejrzenia poza to, co widzialne
Pierwsza w Polsce monografia prezentująca filozofię średniego platonizmu w II wieku po Chr. Powstała na podstawie pism filozoficznych najważniejszych reprezentantów tego nurtu. Uwzględnia, zarówno...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,07 zł
Propozycja ukazania aktualności myśli Jana Pawła II, szczególnie jego rozważań nad sensem ludzkiej cielesności.
Cena katalogowa: 22,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,21 zł
Teologia laikatu, to historia roli osób świeckich we współtworzeniu Kościoła, spojrzenie na ich zadania z perspektywy Nowego Testamentu i pism pierwszych Ojców Kościoła. Jest to przede wszystkim...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,10 zł
Materiały z konferencji naukowej "Pisarze polityczni wieku XVI". Książka jest wynikiem wieloletnich poszukiwań poświęconych problematyce retorycznej oraz cyklu konferencji pod tytułem "Renesans -...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,92 zł
Dynamika zmian w parafii a jej elementy istotne
Śladami pioniera socjologii parafii ks. Franciszka Mirka
Studium socjologiczne twórczości księdza Franciszka Mirka, jednego z pionierów socjologii parafii, opisujące mechanizmy generatywne funkcjonowania parafii rzymskokatolickiej.
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,13 zł
Cyfrowa grafosfera
Wprowadzenie do badań nad graficzną organizacją środowiska cyfrowego
Cyfrowa grafosfera to rodzaj pogłębionego przewodnika po współczesnych praktykach wizualnych, obecnych w środowisku sieciowym. Autorka sytuuje swoje diagnozy naukowe w polu badań...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,19 zł
W trosce o miasto
"cura urbis" w okresie republiki i pryncypatu
Przedmiotem opracowania jest wyłącznie "cura urbis" w ujęciu czystości, porządku na ulicach, przejezdności i dostępu do wody pitnej oraz bezpieczeństwa publicznego i służb publicznych.
Cena katalogowa: 26,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,07 zł
Monografia ukazująca dokonania prymasa Józefa Glempa w przełomowych latach 1981-1992 w zakresie relacji z władzami państwowymi i ówczesną opozycją, rozwiązywania problemów społecznych, obchodów...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,30 zł
Człowiek w każdej epoce często stawiał pytania nurtujące jego serce i rozum. W sposób szczególny pytania te dotyczyły różnych problemów, sensu i celu jego życia. Człowiek XXI wieku nie jest również...
Cena katalogowa: 22,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,21 zł
Autorka dokonała wyboru metod najczęściej stosowanych do opisu szkła spinowego i bardzo szczegółowo przedstawiła schemat obliczeń. Wielkim walorem książki jest kompetentne przedstawienie wyprowadzeń...
Cena katalogowa: 22,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,21 zł
Tom stanowi pokłosie konferencji zorganizowanej przez cztery instytucje naukowe – Wydział Nauk Humanistycznych UKSW, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,22 zł
Nieskończoność
Badania interdyscyplinarne
Książka zawiera artykuły przedstawicieli różnych dyscyplin, omawiające z rozmaitych perspektyw problem nieskończoności. Zamieszczone w niej prace sytuują się w ogromnym polu badawczym rozciągającym...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,92 zł
Facebook Instagram