Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Pokaż:
sortuj według:
Praca zbiorowa będąca analizą wybranych problemów dotyczących sfery wykluczenia społecznego i nierówności społecznej. Artykuły zostały podzielone na III części: 1) Uwarunkowania nierówności...
Cena katalogowa: 67,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,23 zł
Minimalny standard traktowania oraz traktowanie sprawiedliwe i słuszne znajdują się w centrum szeregu powiązanych ze sobą standardów typowych dla dwustronnych traktatów inwestycyjnych oraz porozumień...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,70 zł
Interdyscyplinarny zbiór prac dotyczących antropologii generatywnej, zawierający najnowsze rozważania twórcy tej gałęzi nauki – profesora Erica Gansa.
Cena katalogowa: 20,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,30 zł
Autorka znakomicie połączyła wiedzę z zakresu historii sztuki, estetyki, edukacji przez sztukę z profesjonalnymi analizami programów kształcenia. Książka pozwala poznać podobieństwa, różnice i...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,95 zł
Autorzy 17 opracowań znajdujących się w tej pozycji starają się przybliżyć różne zagadnienia związane ze współczesnymi dylematami przedsiębiorcy, dylematami na rynku pracy, czy poszukiwaniami osób...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,52 zł
Polityka zagraniczna Polski po 1989 roku stawała i staje nadal wobec licznych szans i zagrożeń, będących w dużej mierze konsekwencjami przemian geopolitycznych w pozimnowojennej Europie...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,80 zł
Książka przedstawia opis metod przetwarzania i analizy sygnałów elektrokardiograficznych: pozyskiwanie sygnałów EKG, ich filtrację, ocenę i klasyfikację. W książce zaprezentowano między innymi ważne...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,62 zł
Badania nad rodowodem i tożsamością narodową Fryderyka Nietzschego
w świetle źródeł literackich, biograficznych i genealogicznych
Monografia naukowa. Żmudna układanka z faktów historycznych oraz niedających się wykluczyć poszlak zdaje się rysować dość zaskakującą odpowiedź w tytułowej kwestii. I to odpowiedź, która chyba nie...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,27 zł
Publikacja została pomyślana jako zbiór artykułów pisanych przez dwie grupy autorów. Pierwszą stanowią osoby z długoletnią praktyką zawodową w zakresie muzealnictwa, konserwacji dzieł sztuki, ochrony...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,62 zł
Cyprian Norwid
Estetyka Teologiczna
Praca wprowadzająca nowe narzędzia analityczne i otwierająca nowe konteksty interpretacyjne dla dzieł Norwida. Autorka wprowadza nowe pojęcia określające poetykę Norwida i nowe kategorie znaczeniowe...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,62 zł
Praca o współczesnej apologii dziennikarskiej. Zawiera również zbiór encyklopedycznej wiedzy na temat panujących dziś ideologii, szkic dziejów apologii połączony z refleksją nad nowożytnością jako...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,87 zł
Polskie wiersze wojenne
ułożył Józef Czapski
Wydanie dwujęzyczne, polsko-rosyjskie, powstałe dzięki współpracy z Rosyjskim Narodowym Archiwum Literatury i Sztuki w Moskwie. Przygotowane na 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej „Polskie...
Cena katalogowa: 26,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,49 zł
Ciężar i lekkość w kulturze
Estetyka, poetyka, style myślenia
Książka zaciekawia już samym wyborem przewodnich kategorii – wyborem nietuzinkowym, a jednocześnie prowokującym pozorną prostotą. Zdawałoby się znane i oczywiste pojęcia odsłaniają swą...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,93 zł
Jeśli można wyobrazić sobie połączenie książki historycznej z niemal albumowym wydawnictwem wypełnionym po brzegi ilustracjami z epoki, tym właśnie jest najnowsza publikacja z serii ;W służbie...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,11 zł
Studia z filozofii Boga religii i człowieka tom 7
Józefa Sadzika filozofia znaków czasu
Publikacja poświęcona księdzu Józefowi Sadzikowi, pallotynowi, założycielowi paryskiego Centrum Dialogu (Centre du Dialogue). Przyjaźnił się m.in. z Józefem Czapskim, Sławomirem Mrożkiem, ks. Józefem...
Cena katalogowa: 27,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,35 zł
Quentin Skinner to jeden z najwybitniejszych współczesnych badaczy myśli politycznej. Obecnie pracuje na Uniwersytecie Londyńskim, w latach 1962–2008 był profesorem nauk politycznych i historii...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,87 zł
Badania naukowe dotyczące wielkich religii i systemów filozoficznych są dla Europy i szerzej dla świata łacińskiego priorytetowe w XXI w., szczególnie w obszarze nauk humanistycznych. Dzieje się tak...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,62 zł
Miejsca nieoczywiste
Literacka, artystyczna, społeczno-kulturowa perspektywa lokalności i prowincji
Miejsca nieoczywiste: dalekie kresy, prowincjonalne miasteczka, albo peryferie i rzadko odwiedzane kwartały dużych miast. Miejsca nieoczywiste: zagubione w historii i na nowo odzyskiwane dla naszej...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,95 zł
Książka ukazuje proces powstawania i rozwoju dzieła, jakim jest program wspierania edukacji dzieci afrykańskich zatytułowany" Adopcja Serca", który stanowi odpowiedź polskich pallotynów na...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,95 zł
Niewielkich rozmiarów traktat filozoficzno-polityczny, po raz pierwszy udostępniany polskiemu czytelnikowi po sześćdziesięciu latach od publikacji oryginału. Wybitny francuski filozof oddaje hołd...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,62 zł
Tom reprezentuje "maksymalistycznie" pojętą historię filozofii, polegającą przede wszystkim na badaniu dziejów problemów filozoficznych. Autorzy wychodzą od filozofii sumienia, przez rozmaite...
Cena katalogowa: 22,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,89 zł
Jak literatura może pomóc kaznodziejstwu? Publikacja stara się uświadomić Czytelnikowi, że związki literatury z kaznodziejstwem są rozległe i ważne. Kazanie pojawia się w niej zarówno w odniesieniu...
Cena katalogowa: 22,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,03 zł
Opracowanie dotyczy metod reprezentacji brył i generowania ich modeli widokowych. W szczególności opisano: deskryptory kształtu, obrazy gaussowskie, modele grafowe aspektowe dla różnych przestrzeni...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,62 zł
Pierwsza praca podejmująca na tak szeroką skalę próbę teoretycznego opisu fotoeseju ? gatunku, który sytuuje się na pograniczu fotografiki i literatury. Książka wpisuje się w obszar visual studies i...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,62 zł
Tom zawiera wybór wierszy Sołomona Barta, rosyjskiego poety, który po ucieczce z ogarniętego rewolucją Petersburga zamieszkał w Warszawie. Tu też zmarł w getcie w 1941 roku.
Cena katalogowa: 22,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,91 zł
Skrypt dla studentów kierunków humanistycznych z zakresu logiki ogólnej.
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,62 zł
Tematyka publikacji skupia się na problemach związanych z porównywaniem dokumentów, z jakością kształcenia i wykrywaniem nieuprawnionych zapożyczeń w pracach studenckich.
Cena katalogowa: 12,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 10,38 zł
Jakość życia i spójność przestrzenna / Quality of Life and Spatial Cohesion
Rozwój i dobrostan w kontekście lokalnym / Development and Well-Being in the Local Context
Książka ta jest pierwszym w literaturze polskiej tak bogatym tematycznie zbiorem opracowań poświęconych zależnościom jakości życia i spójności na poziomie lokalnym. Analizuje w oryginalny...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,22 zł
Przedmiotem pracy są przeszkody małżeńskie w sensie ścisłym, a więc dotyczące osób okoliczności, które zabraniają zawarcia małżeństwa pod sankcją jego nieważności. W prezentowaniu każdej z dwunastu...
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,90 zł
Zbiór opracowań analizujących administracyjnoprawne aspekty rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Dotyczą one aktualnej dziś problematyki mixu energetycznego, efektywności energetycznej...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,55 zł
Facebook Instagram Twitter YouTube