Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Pokaż:
sortuj według:
Zesłańcy postyczniowi na Syberii Zachodniej w opinii rosyjskiej administracji i ludności syberyjskiej
cz.2 Pamiętniki, listy, publicystyka. Początki rosyjskich badań nad losami polskich zesłańców postyc
W drugiej części zbioru dokumentów dotyczących losów zesłańców postyczniowych na Syberii zaprezentowano trzy grupy materiałów. Pierwszą z nich stanowią fragmenty rosyjskich pamiętników, listów i...
Cena katalogowa: 135,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 100,53 zł
Syberyjska korespondencja zesłańców postyczniowych (1864-1866)
„Po drodze życia wstąpić przed śmiercią do Polski”
Prezentowane opracowanie stanowi trzeci tom z serii wydawniczej: „Po­lacy – Syberia. XVIII-XIX wiek”. W 2015 roku ukazał się pierwszy tom: Polak w car­skim mundurze. Wspomnienia Aleksandra...
Cena katalogowa: 89,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 65,85 zł
Prezentowane opracowanie stanowi czwarty tom z serii wydawniczej: „Po­lacy – Syberia. XVIII-XIX wiek”. W pracy zamieszczone zostały materiały ukazujące stosunek przedstawicieli zachodniosyberyjskich...
Cena katalogowa: 95,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 73,92 zł
W wiekach średnich zamek był symbolem militarnego, politycznego i prawno-administracyjnego znaczenia władcy. Taką rolę odgrywał także wzniesiony na przełomie XIII i XIV wieku na wyniosłym wzgórzu...
Cena katalogowa: 58,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,28 zł
Długotrwała wojna przyniosła duże spustoszenia na części ziem polskich. W znacznym stopniu uległa zniszczeniu infrastruktura: domy, gospo­darstwa rolne, zakłady rzemieślnicze i przemysłowe, drogi i...
Cena katalogowa: 97,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 72,47 zł
Rada Główna Opiekuńcza była organizacją samopomocową powsta­łą z potrzeby chwili w 1915 r. w Warszawie. Do jej utworzenia przyczyniły się elity społeczne, dostrzegające trudne położenie coraz...
Cena katalogowa: 101,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 77,53 zł
Wenus panią roku Mars towarzyszem
Astrologia w Krakowie XV i początku XVI wieku
Ówczesna strologia opierała się na solidnych podstawach naukowych, a jej propagatorami, również w Krakowie, były najświatlejsze umysły swoich czasów, którym nieobce były tajniki wiedzy...
Cena katalogowa: 104,06 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 80,54 zł
(...) Oddawana do rąk czytelników książka zawiera 16 dokumentów archiwalnych proweniencji wojskowej, które po raz pierwszy w takim zakresie i tak szczegółowo ukazują miejsce i rolę Wojska Polskiego w...
Cena katalogowa: 68,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,32 zł
Prawobrzeżna Ukraina Czasy Annienkowa i Bezaka (1864-1868)
Depolonizacja Ziem Zabranych (1964-1914) Koncepcje – Mechanizmy decyzyjne – Realizacja tom 2
Praca Depolonizacja Ziem Zabranych (1964-1914) Koncepcje – Mechanizmy decyzyjne – Realizacja t. 1-2 jest efektem wieloletnich prac badawczych prowadzonych w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki....
Cena katalogowa: 96,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 74,70 zł
Średniowieczna medycyna nawiązywała do klasycznych koncepcji fizjologii i patologii człowieka, akceptując starożytną naukę o czterech temperamentach i teorię humoralną Hipokratesa, rozbudowaną...
Cena katalogowa: 58,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,32 zł
Celem niniejszej publikacji jest prezentacja wybranych aspektów badań nad medycyną starożytną, średniowieczną i nowożytną. Redaktorom tomu zależało na uwidocznieniu medycznego dziedzictwa i wpływów...
Cena katalogowa: 92,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 71,20 zł
Oddani partii Lenina i Stalina
Czerwonoarmiści w Wojsku Polskim 1943-1968
Książka zawiera arcyważne ustalenia badawcze i materiały źródłowe, które w sposób istotny uzupełniają naszą wiedzę o strukturach zależności Polski od ZSRR w obszarze będącym nieodłącznym atrybutem...
Cena katalogowa: 94,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 70,40 zł
Litwa i Białoruś Od Murawjowa do Baranowa (1864-1868)
Depolonizacja Ziem Zabranych (1964-1914) Koncepcje – Mechanizmy decyzyjne – Realizacja tom 1
Praca Depolonizacja Ziem Zabranych (1964-1914) Koncepcje – Mechanizmy decyzyjne – Realizacja t. 1–2 jest efektem wieloletnich prac badawczych prowadzonych w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki....
Cena katalogowa: 96,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 71,02 zł
Facebook Instagram Twitter YouTube