Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej

Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej

Pokaż:
sortuj według:
Zakres naukowej eksploracji, który został wyłoniony z obszaru nauk społecznych jako odwzorowanie potrzeb człowieka: niższych (egzystencjalnych) i wyższych (potrzeby rozwoju) oraz związanych z...
Cena katalogowa: 69,90 zł
69,90 zł
Spotkać Drugiego. Prawo - Etyka - Praktyka
Encountering The Other. Law - Ethics - Practice
Spojrzenie na człowieka z perspektywy nauk humanistycznych i społecznych, w tym pedagogiki, pracy socjalnej, prawa i psychologii, filozofii i etyki, a także ekonomii, z natury rzeczy inspiruje...
Cena katalogowa: 53,00 zł
53,00 zł
Sacrum w doświadczeniu kobiet
Kulturowe perspektywy. Polska i światowa
W naszej monografii zajmujemy się głównie wyrażaniem sacrum przez kobiety używające języka polskiego. To bardzo rozległa i długa tradycja, od średniowiecza związana z chrześcijaństwem, najczęściej w...
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 58,20 zł
Książka składa się z dziewięciu rozdziałów. W pierwszym z nich przedstawiono podstawy terminologiczne bezpieczeństwa. Wyjaśniono w nim ogólne, leksykalne rozumienie tego słowa, jego obiektywny...
Cena katalogowa: 53,00 zł
53,00 zł
Zaprezentowane w tym zbiorze rozważania stanowią próbę pochylenia się nad kilkoma szczegółowymi zagadnieniami, szkicującymi wielopoziomowy horyzont ludzkiego rozwoju. W rozdziale I pt. Uchwycić...
Cena katalogowa: 44,00 zł
44,00 zł
Wojska Ochrony Pogranicza
w systemie ochrony i obrony granicy morskiej Polski w latach 1965-1991
Problematyka ochrony polskiej granicy morskiej w latach 1945-1991 nie doczekała się dotychczas całościowego opracowania w postaci monografii, co było spowodowane ograniczeniem dostępu do...
Cena katalogowa: 87,50 zł
87,50 zł
Niniejsza publikacja pod wspólnym tytułem Polacy i Ukraińcy. Historia, która łączy i dzieli stanowi uwieńczenie inicjatyw naukowych pięciu instytucji: Akademii Pomorskiej w Słupsku, Instytutu...
Cena katalogowa: 88,00 zł
88,00 zł
Przedmiotem rozważań zawartych w tej książce były pojęcia związane z technicznością pojmowaną jako narastające w czasie unarzędziowienie i uprzedmiotowienie działań, a wraz z dokonującym się...
Cena katalogowa: 53,00 zł
53,00 zł
Tworzenie wiedzy o bezpieczeństwie stało się jednym z głównych wyzwań współczesności, jako determinanta zagrożenia, które jeszcze nigdy w takim stopniu nie dotykały człowieka, jego mienia,...
Cena katalogowa: 52,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,50 zł
Książkę Szymona Dąbrowskiego warto polecić uwadze Czytelników przede wszystkim z tego względu, że wpisuje się ona w niezmiernie potrzebny edukacji nurt pedagogii pokrytycznych, których sens...
Cena katalogowa: 53,00 zł
53,00 zł
Książka składa się z dziewięciu rozdziałów. W pierwszym z nich przedstawiono podstawy terminologiczne bezpieczeństwa. Wyjaśniono w nim ogólne, leksykalne rozumienie tego słowa, jego obiektywny...
Cena katalogowa: 53,00 zł
53,00 zł
Sylwa kaszubskie to książka o najnowszej literaturze kaszubskiej. Zebrane w książce recenzje, opinie i uwagi ułożone zostały w dwóch wzajemnie się warunkujących porządkach, choć i one nie są...
Cena katalogowa: 50,00 zł
50,00 zł
Trudności w rodzicielstwie
Wybrane zagadnienia
Od kilku lat mówi się o kryzysie rodziny - zarówno w Polsce, jak i na świecie. Podejmuje się dyskusje dotyczące przyczyn i konsekwencji tego zjawiska, podkreśla się, że rodzicom coraz trudniej...
Cena katalogowa: 44,00 zł
44,00 zł
Autor starał się przedstawić szeroko rozumianą problematykę przestępczości granicznej na polskim Wybrzeżu w latach 1945-1991, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak nielegalne...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,00 zł
W rozdziale pierwszym w skrócie i syntetycznie zaprezentowany został „cywilny" i „wojskowy" system zarządzania kryzysowego, który ma stanowić wprowadzenie do szczegółowego opisania...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,00 zł
Spis treści   Wprowadzenie otwarte         5   Rozdział I Transcendentalizm i próba jego filozoficznego dokończenia    15 Kantowski projekt filozofii...
Cena katalogowa: 35,00 zł
35,00 zł
Pilot wycieczek, przewodnik turystyczny.
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,95 zł
Facebook Instagram Twitter YouTube