PRAKTYCZNE KOMENTARZE

PRAKTYCZNE KOMENTARZE

Pokaż:
sortuj według:
Książka stanowi kompleksowe i przejrzyste omówienie wszystkich aspektów prawnych regulacji ochrony zdrowia psychicznego, dotyczących m.in.: - ochrony praw osoby chorej psychicznie, poszanowania...
Cena katalogowa: 199,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 169,23 zł
Status: 36h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W komentarzu dokonano analizy instytucji objętych przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zawarto w nim omówienie zagadnień związanych z ustalaniem i wypłatą, a także utratą i wygaśnięciem...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 116,74 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W komentarzu omówiono rozwiązania prawne przyjęte w ustawie o kosmetykach oraz w aktach wykonawczych - w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej dotyczącej wytwarzania i obrotu...
Cena katalogowa: 90,09 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 78,05 zł
Status: 3 dni
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W komentarzu w sposób kompleksowy i przejrzysty omówiono wszystkie zmiany do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym, które weszły w życie z dniem...
Cena katalogowa: 153,79 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 133,24 zł
Status: 3 dni
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Komentarz zawiera omówienie najważniejszych zagadnień odnoszących się do wielokrotnie nowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Stanowi ona podstawowy akt prawny...
Cena katalogowa: 181,09 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 156,90 zł
Status: 3 dni
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Celem komentowanej ustawy jest stworzenie możliwości powoływania związków metropolitalnych jako zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego położonych w strefie oddziaływania miasta będącego siedzibą...
Cena katalogowa: 135,59 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 117,48 zł
Status: 3 dni
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Komentarz zawiera omówienie najważniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem ustawy - Prawo wodne, a także aktów prawnych powiązanych z tą regulacją, w tym norm prawa unijnego i...
Cena katalogowa: 135,59 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 117,48 zł
Status: 3 dni
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W komentarzu autorzy w sposób kompleksowy omówili katalog zadań z zakresu zdrowia publicznego - mających na celu poprawę sytuacji zdrowotnej społeczeństwa - nałożonych na organy administracji...
Cena katalogowa: 90,09 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 78,05 zł
Status: 3 dni
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Książka w sposób kompleksowy ujmuje problematykę dotyczącą zasad świadczenia usług płatniczych zarówno na gruncie prawa prywatnego (np. umowa ramowa, reguły ochrony konsumentów), jak i publicznego...
Cena katalogowa: 181,09 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 156,90 zł
Status: 3 dni
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Komentarz w przystępny sposób omawia zasady funkcjonowania systemu prawa farmaceutycznego - od badań klinicznych i rejestracji leków po zasady wytwarzania, importu, prowadzenia obrotu, reklamy i...
Cena katalogowa: 181,09 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 156,90 zł
Status: 3 dni
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Komentarz omawia przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (tzw. ustawy krajobrazowej), której celem jest...
Cena katalogowa: 117,39 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 101,71 zł
Status: 3 dni
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Facebook Instagram