Monografie

Monografie

Pokaż:
sortuj według:
Publikacja stanowi pierwsze na rynku wydawniczym kompleksowe omówienie problematyki stosowania nieizolacyjnych środków zapobiegawczych w polskim procesie karnym. Opracowanie zostało przygotowane...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 86,43 zł
Status: dostępne od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W książce omówiono doniosłe i budzące liczne wątpliwości zagadnienia dotyczące m.in.: - umów gwarancyjnych, - czynności powierniczych, - umów ramowych, - odpowiedzialności odszkodowawczej,...
Cena katalogowa: 249,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 161,95 zł
Status: dostępne od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Opracowanie stanowi interdyscyplinarne studium badań nad instytucją warunkowego zawieszenia wykonania kary z perspektywy analizy dogmatycznej w płaszczyźnie prawa karnego materialnego i wynikających...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 84,59 zł
Status: 36h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 102,35 zł
Status: dostępne od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja jest pierwszym na polskim rynku opracowaniem dotyczącym utworu architektonicznego w prawie autorskim.  Autor szczegółowo omawia m.in.: wzajemne relacje pojęcia utworu i...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 125,71 zł
Status: 36h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W książce przenalizowano instytucję wzoru użytkowego uregulowaną w ustawie Prawo włas­ności przemysłowej – w brzmieniu uwzględniającym zmiany wprowadzone ustawą z 16.09.2019 r. o zmianie ustawy –...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 101,51 zł
Status: 36h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 99,56 zł
Status: dostępne od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Monografia to pierwsza w Polsce publikacja książkowa podejmująca zagadnienie realistycznej koncepcji prawa duńskiego filozofa Alfa Rossa. Znaczący wpływ idei Rossa na współczesną filozofię prawa nie...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,12 zł
Status: 36h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W dniu 1 lipca 2015 r. wprowadzono fundamentalne zmiany w części ogólnej kodeksu karnego i rewolucyjne zmiany w kodeksie postępowania karnego. Czas ten sprzyja prowadzeniu pogłębionego dyskursu na...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 102,35 zł
Status: dostępne od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Najbardziej wpływowy teoretyk prawa XX stulecia, Hans Kelsen (1881-1973), jest uczonym, którego twórczość w piśmiennictwie polskim wciąż nie została w wystarczający sposób zbadana. Koncepcja prawa...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 85,29 zł
Status: 36h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Ubezpieczenia mienia stanowią jądro działalności ubezpieczeniowej, dlatego prawie wszystkie najbardziej kontrowersyjne i najgoręcej dyskutowane zagadnienia prawa ubezpieczeniowego są z nimi związane....
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 108,04 zł
Status: 36h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Prezentowana publikacja stanowi kluczowe opracowanie dotyczące zagadnienia stosowania poręczenia majątkowego jako środka zapobiegawczego w polskim procesie karnym. W książce przedstawiono szczególną...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 64,45 zł
Status: dostępne od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Monografia kompleksowo opisuje praktyczne zagadnienia fundamentalnej w procesie karnym instytucji aktu oskarżenia. Omawia problematykę dyspozycyjności stron czynnych (oskarżycieli: publicznego,...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 118,23 zł
Status: dostępne od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W książce poddano analizie pojęcia ciężaru dowodu i obowiązku dowodzenia oraz ich relację do podstawowych zasad procesu karnego: zasady domniemania niewinności, kontradyktoryjności, prawdy,...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 83,95 zł
Status: dostępne od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego
Dopuszczalność i granice jej prowadzenia
W publikacji omówiono zagadnienia prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem jej racjonalności i efektywności, a przede wszystkim w kontekście...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 82,86 zł
Status: 36h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Koncepcja dobrej wiary stworzona została w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W dobrej wierze pozostaje wyłącznie podatnik, który nie wiedział lub przy zachowaniu należytej...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 108,04 zł
Status: 36h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Jest to kompleksowa publikacja prezentująca wykorzystanie procesu karnego i instytucji karnoprocesowych do zapobiegania popełnianiu przestępstw. Głównym przedmiotem analizy jest stosowanie środków...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 106,27 zł
Status: 36h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Monografia jako jedyna na rynku wydawniczym przedstawia w uporządkowany sposób instytucje kuratorów występujących w cywilnym postępowaniu rozpoznawczym oraz całościowo omawia zagadnienie roli...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 109,55 zł
Status: 36h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 106,27 zł
Status: 36h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja kompleksowo omawia instytucję milczącego załatwienia sprawy przez organ administracji publicznej włączonej przez ustawodawcę do Kodeksu postępowania administracyjnego na mocy ustawy...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 101,64 zł
Status: dostępne od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja jest efektem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym", zorganizowanej 6 października 2016 r. w Warszawie przez Katedrę Prawa...
Cena katalogowa: 159,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 133,07 zł
Status: dostępne od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Monografia jest kompleksowym omówieniem jednego z najważniejszych celów systemu antymonopolowego Unii Europejskiej - jednolitości stosowania unijnego prawa konkurencji. Publikacja uwzględnia zmiany...
Cena katalogowa: 139,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 117,64 zł
Status: 36h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Prezentowana książka, stanowiąca studium z zakresu teorii prawa administracyjnego, jest pierwszym w polskiej literaturze prawniczej kompleksowym opracowaniem zagadnienia kryteriów wyodrębniania prawa...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 84,64 zł
Status: dostępne od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Autorka przedstawia w publikacji zagadnienie wiktymologii sensu largo, uwzględniając regulacje prawa międzynarodowego, polskiego, a także unijnego. Opracowanie stanowi obszerne...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 62,21 zł
Status: 36h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W publikacji autorka analizuje: czym jest wina w polskim prawie karnym, jak należy ujmować jej istotę, jaka jest właściwa teoria winy, co składa się na katalog przesłanek jej przypisania. Omawia...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 106,27 zł
Status: 36h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W monografii szeroko zaprezentowano aksjologiczne zagadnienia tworzenia prawa administracyjnego i jego stosowania oraz problematykę aksjologii sądownictwa administracyjnego. Skupiono się także na...
Cena katalogowa: 199,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 171,22 zł
Status: 36h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Książka - jako pierwsza na naszym rynku wydawniczym - prezentuje wyniki interdyscyplinarnych badań przeprowadzonych na polskim języku prawnym i prawniczym z użyciem metodologii kognitywnej teorii...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 108,04 zł
Status: 36h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Niniejsza publikacja omawia pojęcie mienia komunalnego w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego. Autorka analizuje tę problematykę w oparciu o...
Cena katalogowa: 169,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 141,33 zł
Status: 36h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Facebook Instagram