MONOGRAFIE LEX

MONOGRAFIE LEX

Pokaż:
sortuj według:
Publikacja stanowi analizę zagadnień związanych z aspektem pomocy prawnej i wsparcia osób starszych w różnych dziedzinach ich życia, ze szczególnym uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb oraz...
Cena katalogowa: 126,49 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 113,02 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Książka jest pierwszą monografią poświęconą wykładni zgodnej (prounijnej) w polskim piśmiennictwie prawniczym. Przedstawia rekonstrukcję obowiązku wykładni zgodnej na gruncie prawa unijnego, jak...
Cena katalogowa: 135,59 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 127,18 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Książka zawiera porównawczą analizę uzupełniających się wzajemnie środków prawnych: skargi kasacyjnej oraz skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Dzięki takiemu ujęciu...
Cena katalogowa: 90,09 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 84,50 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Środki ochrony zamawiającego program komputerowy
Odpowiedzialność twórcy za usterki utworu
Opracowanie jest pierwszym kompleksowym omówieniem zagadnień dotyczących środków ochrony przysługujących podmiotowi zamawiającemu program komputerowy. Dotychczasowe kluczowe w tej mierze wypowiedzi...
Cena katalogowa: 90,09 zł
90,09 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Opracowanie zawiera omówienie najważniejszych zmian wprowadzonych do procedury karnej przez tzw. dużą nowelizację. Nowelizacja ta wprowadziła instytucje dotychczas nieznane polskiej procedurze...
Cena katalogowa: 117,39 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 102,75 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Książka zawiera kompleksową analizę i ocenę postępowania przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych, głównie pod kątem przestrzegania prawa do rzetelnego procesu w świetle standardów...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 76,15 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Monografia stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące zagadnień sprawiedliwości i zaufania do władz publicznych na płaszczyźnie prawa administracyjnego. Wnikliwe i interesujące analizy prawne oraz...
Cena katalogowa: 117,39 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 113,55 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Autor podejmuje próbę wypełnienia luki w naukach prawnych, jaką jest brak opracowań ukazujących problematykę przyczyn tworzenia prawa z punktu widzenia badań naukowych, a nie filozofii. Praca stanowi...
Cena katalogowa: 108,28 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 94,84 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Książka, stanowiąca studium z zakresu prawa administracyjnego, jest kompleksowym opracowaniem zagadnienia uzasadnionych oczekiwań i powiązanej z nimi zasady ich ochrony. Zawiedzenie...
Cena katalogowa: 90,09 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 87,32 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Opracowanie jest unikatową publikacją, w której omówiono złożone problemy prawne opieki nad zabytkiem nieruchomym, pojmowanej nie tylko jako realizacja uprawnień właściciela zabytku, ale przede...
Cena katalogowa: 117,39 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 106,46 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W książce kompleksowo, a zarazem szczegółowo zaprezentowano problematykę związaną z podważaniem uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. W publikacji przedstawiono m.in.: charakter powództw o...
Cena katalogowa: 117,39 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 102,81 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W książce przedstawiono instytucję ekstradycji w ujęciu szeroko rozumianego prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji procesowych. Zaprezentowano wyniki badań empirycznych obejmujących...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 76,15 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Monografia w sposób kompleksowy przedstawia tematykę wykorzystywania przez prasę materiałów chronionych (potencjalnie) prawem autorskim. Publikacja ma wymiar zarówno praktyczny, jak i teoretyczny,...
Cena katalogowa: 90,09 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 84,50 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W monografii przedstawiono rozwój polskiej prokuratury od 1918 r. do chwili obecnej na tle ustroju społeczno-politycznego państwa.  W opracowaniu zaprezentowano...
Cena katalogowa: 90,09 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 84,50 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
"Nawet w najbardziej rozwiniętych i demokratycznych państwach - system prawa nie może zostać całkowicie zamknięty w tekstach prawnych, jeżeli nie chce popaść w radykalny konflikt z wymogami...
Cena katalogowa: 117,39 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 104,62 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Książka jest pierwszą monografią poświęconą problematyce prawa do fonogramu, będącego prawem pokrewnym prawu autorskiemu. Zasadniczym jej celem jest ustalenie, czy w świetle polskiej ustawy o...
Cena katalogowa: 117,39 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 106,46 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W książce zawarto analizę krajowego i zagranicznego systemu polubownego z uwzględnieniem specyfiki polskiego arbitrażu domenowego. Wykazano różnice między rozstrzyganiem sporów domenowych przez...
Cena katalogowa: 117,39 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 102,81 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W publikacji ukazano różnice między Konwencją Modelową OECD i Konwencją Modelową ONZ – dwoma alternatywnymi wzorcami, na podstawie których zawierane są bilateralne umowy w sprawie unikania podwójnego...
Cena katalogowa: 90,09 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 78,90 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Monografia jest pierwszym na rynku wydawniczym kompleksowym omówieniem najważniejszych zagadnień uregulowanych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 105,59 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Książka zawiera kompleksowe omówienie zagadnień związanych z przygotowaniem i realizacją zamierzeń budowlanych oraz wynikających z tego obowiązków inwestora i innych uczestników procesu...
Cena katalogowa: 117,39 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 109,62 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Monografia jest jedynym na rynku wydawniczym opracowaniem w całości dotyczącym zagadnienia klauzuli rzeczywistego beneficjenta w międzynarodowym prawie podatkowym. Mimo że pojęcie "rzeczywisty...
Cena katalogowa: 90,09 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 84,50 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W publikacji w sposób całościowy i wielowątkowy przedstawiono zagadnienie nacjonalizacji (komunalizacji) gruntów warszawskich poprzez analizę tła historyczno-politycznego oraz aspekty...
Cena katalogowa: 90,09 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 78,90 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Współczesne spory metodologiczne i metafilozoficzne wewnątrz teorii prawa mogą zostać scharakteryzowane przez odwołanie się do kilku przeciwstawień, na ogół rozumianych jako przeciwstawienia o...
Cena katalogowa: 117,39 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 113,77 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W monografii szeroko zaprezentowano aksjologiczne zagadnienia tworzenia prawa administracyjnego i jego stosowania oraz problematykę aksjologii sądownictwa administracyjnego. Skupiono się także na...
Cena katalogowa: 181,09 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 158,51 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja jest unikatowym w polskiej literaturze omówieniem problematyki manipulacji instrumentami finansowymi oraz insider tradingu - zjawisk szkodliwych dla współczesnych rynków kapitałowych,...
Cena katalogowa: 90,09 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 84,50 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja jest pracą zbiorową zawierającą referaty i dyskusje pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (wielu z nich związanych jest zawodowo z najwyższymi sądami i...
Cena katalogowa: 135,59 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 127,29 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W książce przedstawiono pogłębioną analizę charakteru prawnego i konstrukcji służebności gruntowych, problematykę posiadania, nabywania (w tym wskutek zasiedzenia) służebności, zagadnienie...
Cena katalogowa: 90,09 zł
90,09 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Przeciwdziałanie antysemityzmowi
Instrumenty prawa międzynarodowego
Antysemityzm to nie tylko problem społeczny, polityczny czy kulturowy, lecz również prawny. W tej nowatorskiej książce, niemającej odpowiedników nie tylko w literaturze polskiej, ale i światowej,...
Cena katalogowa: 108,28 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 94,84 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Monografia przedstawia problematykę złożenia oraz weryfikacji podpisu na testamencie własnoręcznym. W publikacji w sposób całościowy i interdyscyplinarny zaprezentowano zagadnienie sygnowania...
Cena katalogowa: 90,09 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 78,90 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Książka dotyczy zagadnień dogmatycznych związanych z przestępstwem udziału w bójce i pobiciu. Autorka przedstawia drogę rozwojową konstrukcji tego przestępstwa, analizuje jego budowę oraz konfrontuje...
Cena katalogowa: 90,09 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 78,90 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Facebook Instagram Twitter YouTube