Wolters Kluwer Polska

Wolters Kluwer Polska

Pokaż:
sortuj według:
Zbiór cywilny PLUS. Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe.
Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (Rzym I) Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II). Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo o aktach stanu cywilnego. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks spółek handlowych. Komornicy sądowi i egzekucja
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 62,51 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Prawo cywilne. Zbiór przepisów
Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Księgi wieczyste i hipoteka, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo prywatne międzynarodowe, Prawo o aktach stanu cywilnego, Koszty sądowe w sprawach cywilnych
Stan prawny na 6 lutego 2019 r.    Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:    KODEKS CYWILNY   - 25 listopada 2018 r. - ustawa z 5 lipca 2018 r. o...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,76 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,16 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
 Absolutna klasyka w kategorii literatury przygotowujacej do egzaminów zawodowych. Wraz z "Czynnościami procesowymi zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych" autorstwa sędziego SN...
Cena katalogowa: 139,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 109,73 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Prawo karne. Zbiór przepisów
Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
Stan prawny na 7 lutego 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS KARNY: - 15 listopada 2018 r. – ustawa z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 58,56 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Zbiór karny PLUS. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronny
Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Opłaty w sprawach karnych. Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Przeciwdziałanie narkomanii
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 62,51 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
   Stan prawny na 2 stycznia 2019 r.    Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:   KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH: 15 marca 2018 r., 1 października 2018 r., 1 marca 2020...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,05 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Opis publikacji      Stan prawny na 2 stycznia 2019 r.    Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:   KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: 11 września...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,05 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia ogólne i teoretyczne prawa administracyjnego. Zawarto w niej także siatkę pojęciową tego przedmiotu, wykład administracyjnego prawa ustrojowego...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,57 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem...
Cena katalogowa: 179,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 144,09 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Stanisław Waltoś - profesor honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz jej profesor honorowy, członek PAN i PAU. Autor kilkuset...
Cena katalogowa: 89,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 71,07 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Ilustrowane prawo autorskie to przewodnik po współczesnym polskim i europejskim prawie autorskim. Nowatorskość tej książki polega na wykorzystaniu obszernego materiału ilustracyjnego, który...
Cena katalogowa: 125,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 100,71 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Trzynaste wydanie znanego i najobszerniejszego na rynku podręcznika do kryminalistyki w porównaniu z wydaniem z 2010 r. zostało w znaczący sposób zaktualizowane i uzupełnione. W części wstępnej...
Cena katalogowa: 219,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 173,38 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W opracowaniu zostały przedstawione wszystkie podstawowe elementy polskiego prawa konstytucyjnego, wsparte orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego i innych sądów. Autor analizuje w nim obecny etap...
Cena katalogowa: 75,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 59,23 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 119,76 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
   Stan prawny na 2 stycznia 2019 r.    Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS PRACY: 1 września 2018 r. - ustawa z 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,05 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik obejmuje usystematyzowany całokształt polskiego postępowania cywilnego, z uwzględnieniem zmian ustawodawczych, które zaszły w ostatnich latach. Dotyczy to w szczególności nowelizacji...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 64,74 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Instytucje i prawo Unii Europejskiej
Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji
Instytucje i prawo Unii Europejskiej BARCZ GÓRKA WYROZUMSKA    W obecnym, piątym, wydaniu podręcznika przedstawiono najnowsze wyzwania ustrojowe, z jakimi konfrontowana jest Unia...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,76 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Analiza najważniejszych zagadnień z zakresu prawa ochrony środowiska.
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,96 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W książce omówiono najważniejsze pisma procesowe: pozwy, apelacje, akty oskarżenia sporządzane w toku postępowań oraz propozycje czynności, jakie należy podjąć w celu ich poprawnego i skutecznego...
Cena katalogowa: 179,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 141,55 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Książka jest przewodnikiem po polskim i międzynarodowym prawie autorskim. Prezentuje całość problematyki tej gałęzi prawa (łącznie z kwestiami organizacji zbiorowego zarządzania i ochrony baz danych)...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 58,56 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Cena katalogowa: 249,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 182,57 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik jest dziełem wykładowców związanych z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – praktyków i wybitnych znawców tematu. Zostały w nim zaprezentowane...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,43 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Nie znoszę pisać notek reklamowych na okładkę. Sam o sobie, o swojej już skończonej pracy. Tym bardziej że wydawca oczekuje, żeby taka notka była krótka, mądra i śmieszna. Istnieje druga...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,49 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Celem publikacji jest zbadanie, czy przepisy regulujące administracyjne postępowanie egzekucyjne zapewniają zobowiązanemu odpowiednią ochronę w toku postępowania zmierzającego do przymusowego...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 72,58 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Każdy kazus jest inspirowany rzeczywistym stanem faktycznym. Oprócz pytań naprowadzających na istotę problemu zawiera klarowne omówienie jego rozwiązania oraz wykaz literatury i...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,41 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi omówienie przepisów Kodeksu spółek handlowych w szerszym kontekście innych ustaw mających znaczenie dla wykładni i stosowania prawa spółek handlowych, w tym m.in.: ustaw...
Cena katalogowa: 299,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 240,78 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 121,93 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Użytkowanie wieczyste
Skutki prawne wygaśnięcia. Przekształcenie w prawo własności i jego wpis do księgi wieczystej. Praktyka i orzecznictwo
Książka jest pierwszą na rynku wydawniczym pozycją omawiającą w ujęciu praktycznym skutki prawne wygaśnięcia użytkowania wieczystego i jego przekształcenia w prawo własności. Z dniem...
Cena katalogowa: 199,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 163,12 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Facebook Instagram Twitter YouTube