Wolters Kluwer Polska

Wolters Kluwer Polska

Pokaż:
sortuj według:
W publikacji zaprezentowano w sposób czytelny i przejrzysty - w formie tabeli – porównanie brzmienia dotychczasowych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego z ich nowym brzmieniem wynikającym z...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,51 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,08 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Zbiór cywilny PLUS. Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe.
Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (Rzym I) Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II). Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo o aktach stanu cywilnego. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks spółek handlowych. Komornicy sądowi i egzekucja
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 64,76 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Zbiór karny PLUS. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronny
Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Opłaty w sprawach karnych. Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Przeciwdziałanie narkomanii
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 64,76 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Prawo cywilne. Zbiór przepisów
Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Księgi wieczyste i hipoteka, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo prywatne międzynarodowe, Prawo o aktach stanu cywilnego, Koszty sądowe w sprawach cywilnych
Stan prawny na 6 lutego 2019 r.    Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:    KODEKS CYWILNY   - 25 listopada 2018 r. - ustawa z 5 lipca 2018 r. o...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 59,62 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W 20. wydaniu uwzględniono najnowsze zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, - z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz...
Cena katalogowa: 9,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 8,41 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 64,59 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Stan prawny na: 1.08.2019 r. W najnowszym 41. wydaniu Kodeksu pracy uwzględniono m.in. zmiany wynikające z ustaw: - z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw,...
Cena katalogowa: 9,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 8,19 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W opracowaniu zostały przedstawione wszystkie podstawowe elementy polskiego prawa konstytucyjnego, wsparte orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego i innych sądów. Autor analizuje w nim obecny etap...
Cena katalogowa: 75,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 64,03 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Stan prawny na: 13.08.2018 r. W 19. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń, z 10 maja 2018 r. o zmianie...
Cena katalogowa: 16,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,26 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Cena katalogowa: 19,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,48 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Książka jest przeznaczona dla dyplomatów, pracowników administracji centralnej i samorządowej, biznesmenów i studentów. Może być przydatna także osobom zatrudnionym w działach współpracy...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,75 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W publikacji przedstawiono wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z badaniem kompetencji zawodowych oraz sposobami ich rozwijania: zarówno merytoryczne podstawy, jak i konkretne narzędzia i...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 79,21 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
   Stan prawny na 2 stycznia 2019 r.    Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS PRACY: 1 września 2018 r. - ustawa z 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 56,82 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W książce uwzględniono zmiany k.p.c. wchodzące w życie 8 września 2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1311) Książka stanowi zbiór 59 kazusów z zakresu procedury cywilnej wraz z odpowiedziami i...
Cena katalogowa: 89,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 72,39 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Renowned for comprehensive coverage, the best-selling Clinically Oriented Anatomy guides students from initial anatomy and foundational science courses through clinical training and practice. The...
Cena katalogowa: 262,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 228,62 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 120,38 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Kryminologia jako nauka multidyscyplinarna skupia się na człowieku i jego środowisku. Jej przedmiotem są problemy w wymiarze jednostkowym i społecznym - w mikroskali rozpatruje indywidualne...
Cena katalogowa: 219,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 176,01 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi kompleksowe opracowanie problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw w postępowaniach restrukturyzacyjnych prowadzonych na podstawie ustawy z 15.05.2015 r. - Prawo...
Cena katalogowa: 159,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 139,57 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Cena katalogowa: 199,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 160,12 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 120,26 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Siedemnaste wydanie podręcznika zostało w miarę potrzeb zmienione, uzupełnione i poszerzone. W szczególności omówiono w nim pozytywne skutki uznania rządu państwa w międzynarodowym systemie prawnym,...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 56,82 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja obejmuje kazusy z rozwiązaniami o zróżnicowanym stopniu trudności, łączące w sobie często zagadnienia zaczerpnięte z kilku działów prawa cywilnego. W każdym rozwiązaniu punkt ciężkości...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 59,83 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W publikacji w sposób syntetyczny zaprezentowano skomplikowaną i rozległą problematykę prawa podatkowego. Formuła książki - pytanie i odpowiedź - pozwala szybko dotrzeć do nurtującego Czytelnika...
Cena katalogowa: 29,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,66 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Stan prawny na: 1.08.2019 r. W 9. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia...
Cena katalogowa: 9,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 8,19 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Noblista jest uznawany za jednego z twórców ekonomii eksperymentalnej. Wykazał, że stan równowagi rynkowej osiągany jest z udziałem niedoskonale poinformowanych ludzi, zaś ich rynkowe interakcje...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,20 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Poradnik dla praktyków, w którym przeanalizowano proces uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Publikacja nie jest teoretycznym omówieniem przepisów,...
Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 96,56 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Facebook Instagram Twitter YouTube