Wolters Kluwer Polska

Wolters Kluwer Polska

Pokaż:
sortuj według:
Tworzenie i zapewnienie skuteczności systemów zarządzania zgodnością (Compliance Management Systems) krok po kroku. Zagadnienia z obszaru compliance zostały omówione w sposób uniwersalny i...
Cena katalogowa: 179,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 137,83 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Folwark zwierzęcy w serii Kolorowa Klasyka to najpiękniejsze kolorowe wydanie tej powieści na rynku! Książka zawiera wspaniałe, barwne ilustracje, jej atutem jest duża, ułatwiająca szybkie czytanie...
Cena katalogowa: 8,69 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 7,05 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W książce, na tle podstawowych pojęć oraz instytucji z zakresu teorii prawa oraz prawa administracyjnego, zostały omówione regulacje prawa leśnego. Publikacja przybliża je również na przykładzie...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,32 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Komentarz zawiera wszechstronne omówienie aktualnych problemów praktyki stosowania Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności tych zagadnień, które wywołują rozbieżności w orzecznictwie i spory w...
Cena katalogowa: 269,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 207,00 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik został przygotowany przez zespół autorów reprezentujących katedry prawa ochrony środowiska wydziałów prawa Uniwersytetów Szczecińskiego i Łódzkiego oraz Bydgoskiej Szkoły Wyższej, a...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 68,33 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W książce zaprezentowano wszystkie podstawowe elementy polskiego prawa konstytucyjnego: - zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, - pozycję jednostki, - system źródeł prawa, - poszczególne...
Cena katalogowa: 68,25 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,35 zł
Status: dostępne od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Schematy do Kodeksu postępowania karnego przygotowane przez dr Katarzynę Sychtę przedstawiają najważniejsze mechanizmy i zależności występujące w polskim procesie karnym oraz powiązania między...
Cena katalogowa: 38,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,62 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera przepisy Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wraz ze wszystkimi protokołami, regulaminami, załącznikami i deklaracjami oraz tabelami...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,30 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W obecnym wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające z: – ustawy z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz....
Cena katalogowa: 14,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 5,81 zł
Status: dostępne od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Monografia kompleksowo opisuje praktyczne zagadnienia fundamentalnej w procesie karnym instytucji aktu oskarżenia. Omawia problematykę dyspozycyjności stron czynnych (oskarżycieli: publicznego,...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 58,10 zł
Status: dostępne od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
(...) Dodajmy do tego jeszcze cztery zalety książki. Pierwsza to bardzo dobry język, nieustępujący polszczyźnie dobrych utworów literackich. Książkę więc choćby i z tego powodu czyta się bardzo...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,39 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W książce zostały omówione najważniejsze etapy postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem środków odwoławczych oraz...
Cena katalogowa: 169,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 145,93 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W komentarzu szczegółowo przedstawiono m.in. zagadnienia dotyczące: - zadań i kompetencji organów administracji publicznej właściwych do przeciwdziałania alkoholizmowi, - regulacji w sprawie...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 99,25 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Podatki 2021 z komentarzem Crido to pierwszy na rynku, wydawany już od 2015 roku, kompleksowy zbiór aktualnych przepisów podatkowych z komentarzem do wybranych ustaw oraz praktycznymi opracowaniami...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 76,16 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Stan prawny na 1.01.2021 r. Zmiany do Zbioru cywilnego PLUS (wyd. 18) KODEKS CYWILNY - od 8 października 2020 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 16 września 2020 r. w...
Cena katalogowa: 80,98 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 68,84 zł
Status: dostępne od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Stan prawny na 4 sierpnia 2020 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS CYWILNY: - 30 maja 2020 r. – ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,64 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Najstarszy na rynku comiesięczny przegląd orzecznictwa sądowego wraz z glosami, wydawany we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Orzecznictwo Sądów Polskich stanowi...
Cena katalogowa: 85,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 72,67 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Czasopismo jest kwartalnikiem. Od połowy 2008 r. jest wydawane przez Wolters Kluwer Polska SA i ukazuje się regularnie pod koniec ostatniego miesiąca danego kwartału. Na jego łamach są publikowane...
Cena katalogowa: 131,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 112,00 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Stan prawny na: 10.08.2020 r. 5. wydanie książki zawiera teksty ustaw: - z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), obowiązującej do 31 grudnia 2020...
Cena katalogowa: 26,29 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,04 zł
Status: 3 dni
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja jest przewodnikiem po zagadnieniach dotyczących instytucji zwolnień grupowych oraz możliwości działań restrukturyzacyjnych zatrudnienia. Autorzy w przystępny sposób przedstawiają...
Cena katalogowa: 44,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,09 zł
Status: 3 dni
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Działalność w zakresie ochrony zdrowia narażona jest na wiele zagrożeń związanych nie tylko ze sferą medyczną, ale też ekonomiczną czy techniczno-informatyczną. Rozwiązanie problemów połączone z...
Cena katalogowa: 117,39 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 102,88 zł
Status: 3 dni
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Prawa zwierząt
Praktyczny przewodnik
Książka zawiera omówienie narzędzi prawnych, które mogą służyć poprawie losu zwierząt, zarówno w odniesieniu do bieżącej interwencyjnej pomocy poszczególnym z nich, jak i w ujęciu bardziej...
Cena katalogowa: 35,49 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,10 zł
Status: 3 dni
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi pierwsze na rynku wydawniczym kompleksowe omówienie problematyki stosowania nieizolacyjnych środków zapobiegawczych w polskim procesie karnym. Opracowanie zostało przygotowane...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,54 zł
Status: dostępne od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Z przyjemnością prezentujemy trzecie wydanie popularnego Komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego napisanego przez praktyków dla praktyków. Autorzy tego Komentarza rozwiązują problemy, z...
Cena katalogowa: 369,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 143,91 zł
Status: dostępne od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Książka zawiera szczegółowe omówienie zagadnień podatkowych odnoszących się do wszystkich rodzajów spółek kodeksowych, tj. spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z...
Cena katalogowa: 199,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 89,24 zł
Status: dostępne od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W komentarzu omówiono najważniejsze kwestie związane ze stosowaniem ustawy o własności lokali, w tym te odnoszące się do funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, struktury nieruchomości wspólnej czy...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 99,10 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Funkcjonalny informator dla prawnika Kalendarium: dzień na stronie Zawartość informatora: praktyczne kalendarium, obszerny wykaz instytucji prawniczych w tabelach, zestawienie...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,84 zł
Status: dostępne od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Funkcjonalny informator dla prawnika Kalendarium: tydzień na dwóch stronach Zawartość informatora: - praktyczne kalendarium, - obszerny wykaz instytucji prawniczych w tabelach, -...
Cena katalogowa: 47,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,32 zł
Status: dostępne od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej
Współczesny wymiar w teorii i praktyce
W monografii omówiono problematykę decentralizacji i centralizacji administracji publicznej zarówno w wymiarze normatywnym, jak i teoretyczno-prawnym. Wyeksponowano pozycję samorządu...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 58,11 zł
Status: dostępne od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Facebook Instagram