Wolters Kluwer Polska

Pokaż:
sortuj według:
OPRAWA MIĘKKA Z TWORZYWA PCV Z REGISTRAMI Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: 7 października 2016 r. - ustawa z 5 września 2016 r. o...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,94 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Książka zawiera omówienie prawidłowego i kompletnego wzoru umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków. W opracowaniu przedstawiono m.in.: - istotę i charakter prawny umowy, - zasady...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 73,77 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Monografia zawiera kompleksowe omówienie czterech systemów ochrony praw człowieka: dwóch chroniących prawa polityczne i obywatelskie oraz ich bliźniaczych systemów ochrony praw gospodarczych,...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 96,13 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Stan prawny na: 20.01.2017 r. Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks pracy wraz z przepisami ją wprowadzającymi. Artykuły kodeksu zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens -...
Cena katalogowa: 13,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 10,35 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
W monografii przedstawiono problematykę odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli samorządu terytorialnego. Analizie poddano przede wszystkim zadania i uprawnienia...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 75,63 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Publikacja przedstawia propozycję modelu wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa stacjonarnego w Polsce. Obejmuje on zarówno zasady ustalania kosztów świadczeń zdrowotnych na poziomie szpitala,...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 77,97 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Książka zawiera omówienie najczęściej zgłaszanych przez praktyków problemów prawnych związanych ze stosowaniem ustawy o księgach wieczystych i hipotece, zaprezentowanych w przystępnej formie pytań i...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 96,13 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
"W recenzowanej pracy przedstawiono 340 wzorów pism z zakresu prawa podatkowego. Są one zaprezentowane w układzie odpowiadającym przepisom ordynacji podatkowej, co na pewno ułatwia dotarcie do...
Cena katalogowa: 239,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 220,96 zł
Status: 24.02.2017r.
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Książka zawiera kompleksowe omówienie problematyki kosztów procesu i kosztów sądowych w postępowaniu procesowym i nieprocesowym regulowanych przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 119,12 zł
Status: 24.02.2017r.
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Poradnik omawia zagadnienia związane z systemem ubezpieczeń społecznych i świadczeniami ubezpieczeniowymi, mając na uwadze przede wszystkim praktyczne, przystępne przedstawienie tematu. Nie jest to...
Cena katalogowa: 228,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 169,91 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Książka stanowi kompleksowe opracowanie na temat kluczowych problemów badawczych występujących na styku prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska. Omówiono w niej zagadnienia związane z...
Cena katalogowa: 169,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 156,22 zł
Status: 24.02.2017r.
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
System prawa pracy
TOM I. Część ogólna
Systemu prawa pracy, tom 1 w swych założeniach pomyślany został jako prezentacja ustawodawstwa pracy w ujęciu systemowym. Jego koncepcja zakłada kompleksowe zarysowanie zasadniczych konturów...
Cena katalogowa: 299,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 276,43 zł
Status: 24.02.2017r.
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS CYWILNY (WYCIĄG): 22 marca 2016 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 lutego 2016 r. w sprawie...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,29 zł
Status: 28.02.2017r.
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Książka - jako pierwsza na naszym rynku wydawniczym - prezentuje wyniki interdyscyplinarnych badań przeprowadzonych na polskim języku prawnym i prawniczym z użyciem metodologii kognitywnej teorii...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 119,25 zł
Status: 23.02.2017r.
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Publikacja przedstawia praktyczne wskazówki odnoszące się do przygotowania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów, zarówno od strony prawnopodatkowej jak i...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 119,25 zł
Status: 24.02.2017r.
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Opracowanie zawiera najważniejsze wiadomości z zakresu prawa karnego wykonawczego, uzupełnione o najnowsze dostępne dane statystyczne. Omówione w nim zagadnienia dotyczą m.in.: - źródeł oraz zasad...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,89 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
OPRAWA MIĘKKA Z TWORZYWA PCV Z REGISTRAMI     Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS PRACY: 12 października 2016 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,44 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Opis: Praktyczny i elegancki kalendarz zawiera m.in.: – - funkcjonalne kalendarium (dzień na jednej stronie), – - miesięczny planer, – - miejsce na dane teleadresowe, – - miejsce na...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,25 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
W monografii omówiono problematykę równości płci w zatrudnieniu w prawie polskim, a także na tle międzynarodowego i europejskiego prawa pracy. Celem publikacji jest przedstawienie zagadnienia...
Cena katalogowa: 169,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 125,94 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Polub nas an facebooku Subskrybuj nas na YouTube