Wolters Kluwer Polska

Wolters Kluwer Polska

Pokaż:
sortuj według:
Stan prawny na 8 października 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS CYWILNY - 1 stycznia 2020 r., 1 czerwca 2020 r. – ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 59,15 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Stan prawny na 5 października 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS KARNY: - 6 września 2019 r. – ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 59,22 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
KPC Nowelizacja 2019
Pytania i odpowiedzi. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Książka omawia najważniejsze zmiany Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzone na mocy ustawy z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Zagadnienia...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,87 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja obejmuje przepisy unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (część I komentarza) oraz nowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych (część II komentarza). Obie...
Cena katalogowa: 289,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 69,33 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Kodeks postępowania cywilnego
Zestawienie zmian przepisów z datami wejścia w życie. Nowelizacja 2019
W publikacji zaprezentowano w sposób czytelny i przejrzysty – w formie tabeli – porównanie brzmienia dotychczasowych przepisów kodeksu postępowania cywilnego z ich nowym brzmieniem wynikającym z...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,79 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
K.C. – zmiany polegają m.in. na rozszerzeniu ochrony konsumenckiej w niektórych czynnościach prawnych z udziałem przedsiębiorców. K.P.C. – ostatnie zmiany mają na celu usprawnienie postępowań...
Cena katalogowa: 89,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 70,11 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja obejmuje kazusy o zróżnicowanym stopniu trudności z rozwiązaniami, łączące zagadnienia zaczerpnięte z kilku działów prawa cywilnego. W każdym rozwiązaniu punkt ciężkości stanowi prawidłowe...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 56,26 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia ogólne i teoretyczne prawa administracyjnego. Zawarto w niej także siatkę pojęciową tego przedmiotu, wykład administracyjnego prawa ustrojowego...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 56,26 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Przedstawiana publikacja jest najobszerniejszym na polskim rynku wydawniczym podręcznikiem mediacji. Autorzy - wykładowcy akademiccy i mediatorzy współpracujący z Centrum Rozwiązywania Sporów i...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 80,77 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Coaching koaktywny
Zmiany w biznesie, zmiany w życiu
Książka nazywana jest potocznie „biblią coachingu”. Od 1998 roku, gdy ukazało się jej pierwsze wydanie, koncepcja coachingu koaktywnego cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, a jej autorzy –...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 79,32 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Stanisław Waltoś - profesor honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz jej profesor honorowy, członek PAN i PAU. Autor kilkuset...
Cena katalogowa: 89,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 72,60 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Stan prawny na 24 sierpnia 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: - 4 marca 2019 r. – ustawa z 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,48 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Stan prawny na 10 września 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH: - 15 marca 2018 r., 1 października 2018 r., 1 marca 2020 r. – ustawa z 26 stycznia 2018...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,70 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Nowelizacje przepisów prawa postępowania cywilnego w minionych latach sprawiły, że konieczne było opracowanie ósmego wydania podręcznika. Na zmiany złożyły się przede wszystkim nowelizacje Kodeksu...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 64,44 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Mediacja jest to proces rozwiązywania konfliktów z udziałem strony trzeciej - akceptowanej przez wszystkich uczestników, lecz niemającej uprawnień do podejmowania za nich wiążących...
Cena katalogowa: 199,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 158,66 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
MERITUM Postępowanie karne to kompleksowe opracowanie skomplikowanej normatywnie i podlegającej częstym zmianom materii dotyczącej procedury karnej. Podobnie jak wszystkie publikacje tej serii...
Cena katalogowa: 299,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 235,34 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Prezentowana książka zawiera liczne przykłady, które pomogą czytelnikowi w zrozumieniu wymagań w zakresie dokumentacji ochrony danych osobowych, oraz praktyczne wskazówki ułatwiające ich realizację....
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 80,77 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Prawo karne. Zbiór przepisów
Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
KODEKS KARNY: 4 maja 2019 r. - ustawa z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 56,75 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Instytucje i prawo Unii Europejskiej
Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji
Instytucje i prawo Unii Europejskiej BARCZ GÓRKA WYROZUMSKA    W obecnym, piątym, wydaniu podręcznika przedstawiono najnowsze wyzwania ustrojowe, z jakimi konfrontowana jest Unia...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 56,26 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,98 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Stan prawny na: 5.09.2019 r. W 20. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności...
Cena katalogowa: 16,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,04 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Stan prawny na: 10.10.2019 r. W 11. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. W...
Cena katalogowa: 14,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,14 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W podręczniku zaprezentowano koncepcje instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sadowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 64,44 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik zawiera zwięzły wykład z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego obowiązującego w Polsce. Autor uwzględnił osiągnięcia współczesnej doktryny zagranicznej i krajowej oraz najnowsze...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 56,26 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Nie znoszę pisać notek reklamowych na okładkę. Sam o sobie, o swojej już skończonej pracy. Tym bardziej że wydawca oczekuje, żeby taka notka była krótka, mądra i śmieszna. Istnieje druga...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,97 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Ilustrowane prawo autorskie to przewodnik po współczesnym polskim i europejskim prawie autorskim. Nowatorskość tej książki polega na wykorzystaniu obszernego materiału ilustracyjnego, który...
Cena katalogowa: 125,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 101,95 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Stan prawny na: 1.08.2019 r. W 9. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia...
Cena katalogowa: 9,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 7,70 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 64,44 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Funkcjonalny informator w eleganckiej oprawie Kalendarium: tydzień na dwóch stronach Zawartość informatora: praktyczne kalendarium, skorowidz adresów i telefonów, obszerny...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,24 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Facebook Instagram Twitter YouTube