Wolters Kluwer Polska

Wolters Kluwer Polska

Pokaż:
sortuj według:
Prawo cywilne. Zbiór przepisów
Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Księgi wieczyste i hipoteka, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo prywatne międzynarodowe, Prawo o aktach stanu cywilnego, Koszty sądowe w sprawach cywilnych
Stan prawny na 6 lutego 2019 r.    Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:    KODEKS CYWILNY   - 25 listopada 2018 r. - ustawa z 5 lipca 2018 r. o...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,96 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Prawo karne. Zbiór przepisów
Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
Stan prawny na 7 lutego 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS KARNY: - 15 listopada 2018 r. – ustawa z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 58,12 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Zbiór karny PLUS 2019 - Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronny
Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Opłaty w sprawach karnych. Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Przeciwdziałanie narkomanii
Zmiany do Zbioru karnego PLUS (wyd. 13)   KODEKS KARNY od 21 sierpnia 2018 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 20 lipca 2018 r. w sprawie...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 66,55 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
 Absolutna klasyka w kategorii literatury przygotowujacej do egzaminów zawodowych. Wraz z "Czynnościami procesowymi zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych" autorstwa sędziego SN...
Cena katalogowa: 139,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 116,73 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
   Stan prawny na 2 stycznia 2019 r.    Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:   KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH: 15 marca 2018 r., 1 października 2018 r., 1 marca 2020...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,53 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem...
Cena katalogowa: 179,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 144,70 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Wykładnia prawa
Zasady - reguły - wskazówki
Siódme wydanie pierwszego w polskiej literaturze podręcznikowego opracowania wykładni prawa łączy podbudowę teoretyczną z dyrektywami praktycznej interpretacji tekstów prawnych. Dyrektywy te są tak...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 56,08 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Zbiór cywilny PLUS 2019 - Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe
Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (Rzym I) Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II). Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo o aktach stanu cywilnego. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks spółek handlowych. Komornicy sądowi i egzekucja
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 72,47 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja, będąca częścią obszernego wielotomowego komentarza do Kodeksu cywilnego, prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładąc nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i...
Cena katalogowa: 199,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 166,84 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Czwarte wydanie znakomitej publikacji, sprawdzonej w nauce do egzaminu zawodowego z postępowania karnego na aplikacjach prawniczych.  Książka składa się z dwóch części. Pierwsza z nich...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 107,99 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi praktyczne przedstawienie kluczowych zagadnień realizacji inwestycji budowlanych w aspekcie najczęściej pojawiających się problemów. Podzielona jest na następujące części: - opis...
Cena katalogowa: 199,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 160,87 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W opracowaniu zostały przedstawione wszystkie podstawowe elementy polskiego prawa konstytucyjnego, wsparte orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego i innych sądów. Autor analizuje w nim obecny etap...
Cena katalogowa: 75,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 63,03 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W podręczniku zaprezentowano koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 66,38 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Czy leasing samochodów będzie się opłacał po nowym roku?
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 85,42 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów
notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów
Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat praktyki obrotu nieruchomościami. Zaprezentowano ją w aspekcie notarialnym, sądowym, egzekucyjnym i podatkowym, uzupełniając o liczne odniesienia do...
Cena katalogowa: 239,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 200,59 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Książka zawiera bogato ilustrowane opisy najciekawszych spraw sądowych, sporów oraz zjawisk społecznych związanych z ochroną dóbr niematerialnych w obszarze kultury popularnej. Z lektury czytelnik...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,55 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Ilustrowane prawo autorskie to przewodnik po współczesnym polskim i europejskim prawie autorskim. Nowatorskość tej książki polega na wykorzystaniu obszernego materiału ilustracyjnego, który...
Cena katalogowa: 125,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 105,30 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Komentarz w przystępny sposób omawia regulacje dotyczące cyberbezpieczeństwa, wynikające z nowo uchwalonej ustawy z 5.07.2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. poz. 1560).
Cena katalogowa: 159,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 133,85 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
APELACJA ŚWIECKI KONSTRUKCJA 2017 WOLTERS   Publikacja omawia problematykę podstawowego środka odwoławczego przysługującego stronom od wyroków sądu pierwszej instancji. W opracowaniu...
Cena katalogowa: 199,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 167,64 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz stanowi tłumaczenie komentarza do najważniejszego spośród aktów ustawodawczych papieża Jana Pawła II. Został opracowany przez kanonistów z Uniwersytetu Nawarry...
Cena katalogowa: 299,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 246,23 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 66,55 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym monografią dotyczącą profilowania kryminalistycznego oraz jego rozwoju w Polsce i na świecie. Autor ujawnia w niej tajniki swojego...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 80,52 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik Michaela Armstronga i Stephena Taylora jest kluczową pozycją z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Autorzy opisują wszystkie najważniejsze obszary tej dziedziny, takie jak rekrutacja,...
Cena katalogowa: 189,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 150,07 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
ZOBOWIĄZANIA CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA BRZOZOWSKI JASTRZĘBSKI KALIŃSKI KOCOT SKOWROŃSKA BOCIAN WOLTERS 2017    Podręcznik jest kontynuacją wykładu z zakresu części ogólnej zobowiązań i...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,79 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Telemedycyna i e-Zdrowie
Prawo i informatyka
Celem publikacji jest wyjaśnienie kluczowych problemów prawnych, informatycznych oraz etycznych związanych z informatyzacją w sferze zdrowia i mogących budzić obawy w kontekście poszanowania praw...
Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 99,98 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja przybliża czytelnikowi znaczenie godności urzędu sędziego z odniesieniem do przepisów obowiązującego prawa, etyki zawodowej i reguł stosowanych w orzecznictwie sądów dyscyplinarnych....
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 108,40 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Jedenaste wydanie komentarza uwzględnia wszystkie zmiany, które miały miejsce od czasu ostatniej edycji w 2016 r. W szczególności omówiono nowe regulacje dotyczące: - związków zawodowych; -...
Cena katalogowa: 239,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 193,23 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja została opracowana na podstawie i jako uzupełnienie podręcznika Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych przygotowanego pod redakcją Krzysztofa W. Barana. Przedstawione w formie wykresów i...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,26 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik zawiera zwięzły wykład z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego obowiązującego w Polsce. Autor uwzględnił osiągnięcia współczesnej doktryny zagranicznej i krajowej oraz najnowsze...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 58,12 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W książce omówiono wszystkie prawne zabezpieczenia wierzytelności osobistych, takie jak poręczenie, weksel in blanco i przelew wierzytelności, oraz rzeczowych, do których należą m.in. hipoteka,...
Cena katalogowa: 179,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 150,32 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Facebook Instagram Twitter YouTube