Wolters Kluwer Polska

Wolters Kluwer Polska

Pokaż:
sortuj według:
Stan prawny na 1.01.2020 r. Zmiany do Zbioru cywilnego PLUS (wyd. 16) KODEKS CYWILNY - od 1 czerwca 2020 r. – ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń...
Cena katalogowa: 80,98 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 70,89 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,32 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Proces cywilny Sprawa o zadośćuczynienie i odszkodowanie
Od wniesienia pozwu do prawomocnego wyroku
W książce omówiono praktyczne stosowanie przepisów postępowania cywilnego na przykładzie procesu o odszkodowanie. Odmiennie od większości opracowań zajmujących się tą problematyką postępowanie...
Cena katalogowa: 108,28 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 94,78 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja jest poświęcona istotnym i aktualnym problemom nurtującym kredytobiorców, ich pełnomocników oraz sędziów prowadzących tysiące procesów wymagających oceny ważności i skuteczności różnego...
Cena katalogowa: 44,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,05 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W książce omówiono w sposób kompleksowy sprawę o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, co stanowi niewątpliwe novum na dotychczasowym rynku wydawniczym....
Cena katalogowa: 199,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 162,18 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera przegląd koncepcji i wyników badań pomocnych w pracy każdego coacha. Przedstawione w książce informacje pozwalają zrozumieć mechanizm działania narzędzi coachingowych, stosować je...
Cena katalogowa: 62,79 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,98 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Stan prawny na 1.01.2020 r. KODEKS KARNY - od 6 września 2019 r. – ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz....
Cena katalogowa: 80,98 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 70,48 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Coaching koaktywny. Zmiany w biznesie, zmiany w życiu
Zmiany w biznesie, zmiany w życiu
Książka nazywana jest potocznie „biblią coachingu". Od 1998 roku, gdy ukazało się jej pierwsze wydanie, koncepcja coachingu koaktywnego cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, a jej autorzy -...
Cena katalogowa: 90,09 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 75,74 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Kryminalistyka
czyli o współczesnych metodach dowodzenia przestępstw
Publikacja kompleksowo omawia współczesne zastosowanie oraz możliwości taktyki i techniki kryminalistycznej, a także kierunki ich rozwoju. Jest napisana jasnym, komunikatywnym językiem, zaś...
Cena katalogowa: 71,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 62,96 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W publikacji kompleksowo przedstawiono problematykę dotyczącą zagadnień prawnych związanych z: - rozgraniczaniem nieruchomości, - wznawianiem znaków i wyznaczaniem punktów granicznych, -...
Cena katalogowa: 159,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 129,60 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera rozwiązania, które usystematyzują i uporządkują przebieg pracy biura rachunkowego – dotyczące przede wszystkim obiegu dokumentów – a także ułatwią komunikację między biurem...
Cena katalogowa: 90,09 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 78,90 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Nie znoszę pisać notek reklamowych na okładkę. Sam o sobie, o swojej już skończonej pracy. Tym bardziej że wydawca oczekuje, żeby taka notka była krótka, mądra i śmieszna. Istnieje druga...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,40 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Przyszłość zawodów
Jak technologia zmieni pracę ekspertów
Profesjonaliści: prawnicy, lekarze, nauczyciele czy dziennikarze odgrywają tak istotną rolę w życiu każdego z nas, że trudno sobie wyobrazić, aby te zawody miały w przyszłości zaniknąć. Richard i...
Cena katalogowa: 71,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 60,65 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia ogólne i teoretyczne prawa administracyjnego. Zawarto w niej także siatkę pojęciową tego przedmiotu, wykład administracyjnego prawa ustrojowego...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,32 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Candidate experience
Jeszcze kandydat, czy już klient?
Candidate experience to ogół doświadczeń osób aplikujących do pracy w danej organizacji bazujący na kontaktach przed, w trakcie i po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Dlaczego jest on tak ważny?...
Cena katalogowa: 53,69 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,28 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Stan prawny na: luty 2020 r. W opracowaniu zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane kolorowym tłem tytuliki przed artykułami Kodeksu...
Cena katalogowa: 9,02 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 8,20 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz stanowi tłumaczenie komentarza do najważniejszego spośród aktów ustawodawczych papieża Jana Pawła II. Został opracowany przez kanonistów z Uniwersytetu Nawarry...
Cena katalogowa: 299,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 239,80 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Instytucje i prawo Unii Europejskiej
Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji
Instytucje i prawo Unii Europejskiej BARCZ GÓRKA WYROZUMSKA    W obecnym, piątym, wydaniu podręcznika przedstawiono najnowsze wyzwania ustrojowe, z jakimi konfrontowana jest Unia...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 56,39 zł
Status: 24h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Stan prawny na: 8.01.2020 r. Najnowsze, 34. wydanie książki zawiera ujednolicony tekst ustawy, uwzględniający m.in. zmianę wynikającą z ustawy z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks...
Cena katalogowa: 9,02 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 8,40 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Książka zawiera bogato ilustrowane opisy najciekawszych spraw sądowych, sporów oraz zjawisk społecznych związanych z ochroną dóbr niematerialnych w obszarze kultury popularnej. Z lektury czytelnik...
Cena katalogowa: 53,69 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,98 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W podręczniku zaprezentowano koncepcje instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sadowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów...
Cena katalogowa: 71,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 62,92 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Stan prawny na 17 lutego 2020 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH: - 30 listopada 2019 r., 3 września 2020 r. – ustawa z 16 października 2019 r. o zmianie...
Cena katalogowa: 62,79 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,88 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Stan prawny na 10 lutego 2020 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS KARNY: - 14 października 2019 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11 września 2019...
Cena katalogowa: 62,79 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,91 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Psychopedagogiczne mity
Jak zachować naukowy sceptycyzm w edukacji i wychowaniu?
W książce omówiono popularne tezy, niepoparte wynikami naukowych badań empirycznych, i mity na temat metod nauczania, wychowania, pomocy psychopedagogicznej dla dzieci i młodzieży. Przedstawiono...
Cena katalogowa: 44,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,05 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W publikacji zostały omówione podstawowe pojęcia marketingowe, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki usług prawniczych. Autor systematyzuje wiedzę marketingową niezbędną do zrozumienia całości...
Cena katalogowa: 117,39 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 102,75 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W książce omówiono wszystkie prawne zabezpieczenia wierzytelności osobistych, takie jak poręczenie, weksel in blanco i przelew wierzytelności, oraz rzeczowych, do których należą m.in. hipoteka,...
Cena katalogowa: 162,89 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 145,00 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik Zasady zarządzania przygotowany został przez grono naukowców i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, z jednym z najwybitniejszych współczesnych polskich uczonych z zakresu nauk o...
Cena katalogowa: 53,69 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,33 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Tom II Systemu Prawa Medycznego poświęcony jest regulacjom prawnym czynności medycznych. Najważniejszym celem tego tomu jest przedstawienie - w oparciu o źródła prawa, literaturę przedmiotu i...
Cena katalogowa: 272,08 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 242,23 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Podatki 2020 z komentarzem Crido to pierwszy na rynku kompleksowy zbiór aktualnych przepisów podatkowych z komentarzem do wybranych ustaw oraz praktycznymi opracowaniami przygotowanymi przez...
Cena katalogowa: 90,09 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 77,03 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W książce zamieszczono analizę nie tylko przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, lecz także powiązanych przepisów ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu...
Cena katalogowa: 171,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 150,65 zł
Status: 48h
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Facebook Instagram Twitter YouTube