Wolters Kluwer Polska

Pokaż:
sortuj według:
Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje uregulowania prawne z zakresu stomatologii i specyfiki jej prowadzenia w postaci działalności gospodarczej. W pracy omówiono problematykę dotyczącą...
Cena katalogowa: 169,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 124,43 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Zbiór cywilny PLUS 2017 - Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe.
Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (Rzym I). Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II). Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo o aktach stanu cywilnego. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks spółek handlowych. Prawo upadłościowe. Komornicy
Stan prawny na 04.2017 r. Zmiany do Zbioru cywilnego PLUS 2017 (wyd. 8)  KODEKS CYWILNY od 2 marca 2017 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9 lutego 2017...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 66,95 zł
Status: 29.05.2017r.
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach sprawujących nad nimi nadzór - wynikające zarówno z przepisów ustawy Karty...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 109,69 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Publikacja będzie pomocna w zrozumieniu mechanizmów psychologicznych towarzyszących czynnościom procesowo-kryminalistycznym. Omówiono w niej problematykę stosowania wiedzy psychologicznej w...
Cena katalogowa: 169,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 124,42 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Ordynacja podatkowa 2017 - poznaj najnowsze zmiany praktyczne stosowanie przepisów ogólnego prawa podatkowego w powiązaniu z wprowadzoną w 2017 r. modernizacją administracji...
Cena katalogowa: 299,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 220,12 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
W publikacji znajdują się odpowiedzi na pytania: Jak uniknąć zarzutów dyskryminacji na wszystkich etapach trwania stosunku pracy? Jak...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 94,97 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Książka obejmuje całość problematyki podatkowej z punktu widzenia podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. W kwestiach kontrowersyjnych przedstawiono różne linie orzecznicze i wskazano...
Cena katalogowa: 230,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 169,33 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Dynamika procesu karnego
Podręcznik do konwersatoriów
Chcesz mieć procedurę karną w małym palcu? W książce znajdziesz najważniejsze zagadnienia, 100 kazusów, blisko 50 schematów, ponad 120 definicji pojęć.   Publikacja...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,07 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Od kilkunastu lat wzrasta w Polsce ogólne zainteresowanie arbitrażem i najszerzej rozumianym międzynarodowym obrotem gospodarczym. Skarb Państwa był i jest zaangażowany w liczne głośne spory...
Cena katalogowa: 139,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 102,33 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
W książce poddano analizie pojęcia ciężaru dowodu i obowiązku dowodzenia oraz ich relację do podstawowych zasad procesu karnego: zasady domniemania niewinności, kontradyktoryjności, prawdy,...
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 119,97 zł
Status: 1 - 2 dni
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Siedemnaste wydanie podręcznika zostało w miarę potrzeb zmienione, uzupełnione i poszerzone. W szczególności omówiono w nim pozytywne skutki uznania rządu państwa w międzynarodowym systemie prawnym,...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,80 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
W książce w sposób przystępny omówiono wszystkie zagadnienia składające się na sytuację prawną rodziny przedstawiając tematykę prawa rodzinnego i jego powiązania z podstawowymi przepisami...
Cena katalogowa: 199,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 185,07 zł
Status: 01.06.2017r.
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Każdy kazus jest inspirowany rzeczywistym stanem faktycznym. Oprócz pytań naprowadzających na istotę problemu zawiera klarowne omówienie jego rozwiązania oraz wykaz literatury i...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,37 zł
Status: 31.05.2017r.
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia wszystkie najważniejsze instytucje prawa celnego. Zostały tu omówione m.in. takie zagadnienia, jak: pochodzenie towarów oraz ich wartość...
Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 139,97 zł
Status: 30.05.2017r.
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach sprawujących nad nimi nadzór - wynikające zarówno z przepisów Ustawy o systemie...
Cena katalogowa: 199,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 185,07 zł
Status: 31.05.2017r.
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Autorzy komentarza starają się udzielić odpowiedzi na bieżące problemy praktyki stosowania prawa, w szczególności w tych kwestiach, które wywołują spory i rozbieżności w orzecznictwie i doktrynie....
Cena katalogowa: 269,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 198,05 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
W publikacji w sposób syntetyczny zaprezentowano skomplikowaną i rozległą problematykę prawa podatkowego. Formuła książki - pytanie i odpowiedź - pozwala szybko dotrzeć do nurtującego Czytelnika...
Cena katalogowa: 29,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,09 zł
Status: 31.05.2017r.
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Prywatna ochrona bezpieczeństwa
Koncepcje - podmioty - zadania - normy - konteksty
Publikacja zawiera wyniki badań przeprowadzonych w ramach grantu "Prywatna ochrona bezpieczeństwa i jej normy. »Niepaństwowe prawo?«". Objęto nimi podmioty zajmujące się prywatną ochroną...
Cena katalogowa: 159,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 149,21 zł
Status: 31.05.2017r.
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Profesor Jerzy Woźnicki to uczony działający w obszarach elektroniki i fotoniki w dziedzinie nauk technicznych. Prowadzi także badania w dyscyplinie nauki o polityce publicznej w dziedzinie nauk...
Cena katalogowa: 48,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,39 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Opracowanie jest zbiorem przeszło 200 kazusów uwzględniających zarówno przepisy kodeksu karnego, jak i innych ustaw karnych penalizujących określone zachowania. Celem publikacji jest zarówno...
Cena katalogowa: 89,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 75,43 zł
Status: 01.06.2017r.
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Drugie zaktualizowane wydanie podręcznika zawiera kompleksowe, a zarazem przystępne omówienie rozległych i skomplikowanych regulacji prawnych składających się na publiczne prawo gospodarcze....
Cena katalogowa: 75,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 69,75 zł
Status: 29.05.2017r.
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Kodeks karny PLUS 2017 - Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronny
Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Opłaty w sprawach karnych. Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Przeciwdziałanie narkomanii.
Stan prawny na 05.05.2017 r.  Zmiany do Zbioru karnego PLUS (wyd. 8)  KODEKS KARNY od 1 marca 2017 r. - ustawa z 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 74,21 zł
Status: 29.05.2017r.
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Prawo gospodarcze
Zagadnienia administracyjnoprawne
Podręcznik zawiera omówienie wszystkich najważniejszych kwestii związanych z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo...
Cena katalogowa: 75,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 70,45 zł
Status: 29.05.2017r.
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Stan prawny na: 15.05.2017 r. Publikacja zawiera teksty ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i Prawo o ustroju sądów administracyjnych...
Cena katalogowa: 17,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,81 zł
Status: 30.05.2017r.
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Z problematyki wiktymologii
Księga dedykowana Profesor Ewie Bieńkowskiej
(...)Pani Profesor stoi na stanowisku, że każda ofiara wymaga traktowania jej z godnością i szacunkiem. Wielki profesjonalizm, zaangażowanie w sprawy społeczne, sprawiedliwość, trafność osądu i...
Cena katalogowa: 139,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 130,44 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Walerian Sanetra Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez Sąd Najwyższy | str. 5 Anna M. Paluszkiewicz Stan psychiczny nupturienta a jego zdolność do zawarcia związku małżeńskiego | str....
Cena katalogowa: 81,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 76,25 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Podatki 2017 z komentarzem Crido Taxand to pierwszy na rynku kompleksowy zbiór aktualnych przepisów podatkowych z komentarzem do wybranych ustaw oraz praktycznymi opracowaniami przygotowanymi przez...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 72,88 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wprowadzenie Paweł Chmielnicki | str. 7 Miejsce sankcji w teorii i filozofii prawa Anna Kociołek-Pęksa, Władysław Pęksa O wielowymiarowości i niejednoznaczności sankcji w prawie....
Cena katalogowa: 65,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,85 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Polub nas an facebooku Subskrybuj nas na YouTube