Wolters Kluwer Polska

Wolters Kluwer Polska

Pokaż:
sortuj według:
POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE Zarys wykładu GARLICKI Oddajemy do rąk Czytelników kolejne wydanie podręcznika do prawa konstytucyjnego, doskonale znanego studentom i pracownikom naukowym szkół...
Cena katalogowa: 75,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 66,44 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Stan prawny na 4 lipca 2017 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS KARNY: 1 marca...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,43 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Stan prawny na 4 lipca 2017 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS CYWILNY: 2 marca 2017 r. -...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,43 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W podręczniku zostały omówione koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 65,76 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
REFORMA  CZERWIEC'2017   Stan prawny na 1 czerwca 2017 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,43 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Zbiór karny PLUS 2017 Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronny
Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Opłaty w sprawach karnych. Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Przeciwdziałanie narkomanii
Stan prawny na 31.08.2017 r.  Zmiany do Zbioru karnego PLUS (wyd. 9)  KODEKS KARNY od 31 maja 2017 r. - ustawa z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 65,76 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Instytucje i prawo Unii Europejskiej
Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji
Instytucje i prawo Unii Europejskiej BARCZ GÓRKA WYROZUMSKA    W obecnym, piątym, wydaniu podręcznika przedstawiono najnowsze wyzwania ustrojowe, z jakimi konfrontowana jest Unia...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 61,50 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Zbiór cywilny PLUS 2017 Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe
Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (Rzym I). Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II). Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo o aktach stanu cywilnego. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks spółek handlowych. Prawo upadłościowe. Komornicy
Stan prawny na 29.08.2017 r.  Zmiany do Zbioru cywilnego PLUS 2017 (wyd. 9)  KODEKS CYWILNY od 1 czerwca 2017 r. - ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 65,76 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Stan prawny na 4 sierpnia 2017 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS SPÓŁEK...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,42 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Stan prawny na: 7.08.2017 r. Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks pracy wraz z przepisami ją wprowadzającymi. Artykuły kodeksu zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens -...
Cena katalogowa: 15,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,22 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można spotkać się w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem...
Cena katalogowa: 159,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 132,35 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
  LOGIKA MALINOWSKI LEWANDOWSKI MACHIŃSKA PETZEL Logika dla prawników to opracowanie prezentujące zasady poprawnego myślenia oraz poprawnego rozumienia, stosowania i formułowania...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,42 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Kodeks spółek handlowych wraz z wykazami aktów zmieniających i wykonujących tę ustawę Artykuły Kodeksu zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym...
Cena katalogowa: 17,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,89 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik przedstawia aktualną wiedzę akademicką w zakresie tzw. części ogólnej prawa karnego obejmującej: zagadnienia wstępne i naukę o ustawie karnej, naukę o czynie zabronionym oraz naukę o...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,42 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Doktryny polityczno-prawne
Fundamenty współczesnych państw
Podręcznik zawiera syntetyczne opracowanie z zakresu doktryn dominujących we współczesnym dyskursie politycznym oraz doktrynalnych źródeł instytucji politycznych i prawnych, właściwych demokracji...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,42 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
PRAWO ROLNE CZECHOWSKI STELMACHOWSKI    Spis treści Część pierwsza Rozdział I Pojęcie i przedmiot prawa rolnego | str. 27 § 1. Prawo rolne, jego przedmiot i definicja...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 65,76 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik omawia wszystkie etapy postępowania administracyjnego - z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 65,76 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Stan prawny na 11 września 2017 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS CYWILNY (WYCIĄG): 2...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,78 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik w przystępny sposób omawia zagadnienia: finansów publicznych, prawa budżetowego, finansów jednostek samorządu terytorialnego, prawa podatkowego (wraz z omówieniem poszczególnych...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,42 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja uwzględnia m.in. najnowszą zmianę wynikającą z ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Omawia m.in. nowe...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,42 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Kodeks postępowania karnego wraz z wykazami aktów zmieniających i wykonujących tę ustawę oraz przepisami ją wprowadzającymi Artykuły Kodeksu zostały indeksowane  - zaakcentowano je kolorowym...
Cena katalogowa: 19,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,55 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Stan prawny na 1 września 2017 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS PRACY: 1 czerwca 2017...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,42 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna - znany podręcznik, w którym zostały omówione najważniejsze kwestie z zakresu tej dziedziny - od zagadnień wstępnych, nauki o przestępstwie, aż po...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 65,76 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
W książce omówiono w sposób kompleksowy sprawę o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, co stanowi niewątpliwe novum na dotychczasowym rynku wydawniczym....
Cena katalogowa: 199,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 165,65 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik zawiera systematyczne i gruntowne omówienie: teorii procesu karnego, międzynarodowych i konstytucyjnych uwarunkowań procesu karnego (m.in. aspektu gwarancyjnego prawa karnego...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 82,41 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks karny wraz z wykazem aktów zmieniających tę ustawę oraz przepisami ją wprowadzającymi. Artykuły kodeksu zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich...
Cena katalogowa: 14,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,39 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera teksty ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy z przepisami ją wprowadzającymi oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego. Uwzględniono najnowszą zmianę wprowadzoną ustawą z...
Cena katalogowa: 15,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,22 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE Z KAZUSAMI HAUSER  SKOCZYLAS 1 WRZEŚNIA 2017  REFORMA KPA 2017   Publikacja stanowi całościowe opracowanie problematyki polskiego...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,42 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych  BARAN  Prezentowany podręcznik w założeniu stanowi kompleksowy obraz dwóch dyscyplin prawa związanych z zatrudnieniem. Omówiono w nim w...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 65,76 zł
Status: Od ręki
Wolters Kluwer Polska
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska
Facebook Instagram Twitter YouTube