WWZ – Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

WWZ – Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Pokaż:
sortuj według:
.
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,54 zł
Choć na rynku wydawniczym jest wiele podręczników prawa cywilnego, to przeznaczone są one jednak głownie dla prawników. Mając to na uwadze, prezentowany podręcznik jest pozycją oczekiwaną...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,98 zł
Książka obejmuje podstawowe zagadnienia mikrofinansów i rachunkowości przedsiębiorstwa oraz problematykę funkcjonowania rynków finansowych - ujęte w ramach dziewiętnastu rozdziałów podzielonych na...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,53 zł
SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie do ekonomii (Kazimierz Ryć) 1.1. Pojęcia podstawowe 1.2. Krzywa możliwości produkcyjnych 1.3. Pytania sprawdzające 2. Funkcjonowanie rynku (Hanna...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,70 zł
Zarządzanie finansami w grupach kapitałowych różni się wieloma właściwościami od pojedynczych spółek kapitałowych. Wymaga to tym samym stosowania odmiennych, bardziej rozbudowanych metod i...
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,40 zł
Podstawowym celem prezentowanej pracy jest przedstawienie wszystkich istotnych zagadnień z zakresu metod i technik diagnozowania procesów, zjawisk i stanów ekonomiczno-finansowych w...
Cena katalogowa: 70,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 64,50 zł
Oddajemy do Państwa dyspozycji ósmą już monografię poświęconą problemom Mazowsza, wydaną przez Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Temat przewodni tego opracowania to...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,07 zł
Społeczeństwo informacyjne określane jest mianem takiego, w którym zdecydowana większość działań ekonomicznych i społecznych jest wspomagana za pomocą technik informacyjnych. Oznacza to, że systemy...
Cena katalogowa: 56,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,60 zł
Większość tekstów znajdujących się w niniejszej publikacji dotyka problemów szeroko rozumianej przedsiębiorczości technologicznej, często związanej z branżą high-tech i współpracą jednostek...
Cena katalogowa: 56,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,60 zł
Najnowsza, czwarta z kolei publikacja wydana przez Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego jest kontynuacją badań nad rynkiem kapitałowym, zaprezentowanych w trzech...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,55 zł
Niniejszy skrypt obejmuje pierwsze dwa działy statystyki, a więc statystykę opisową i matematyczną, w zakresie obowiązującym na studiach zarządzania, gdyż może być ona przydatna w pracy specjalisty...
Cena katalogowa: 53,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,09 zł
Praca " Symulacyjne modele mikroekonometryczne"  stanowi uzupełnienie podręcznika "Mikroekonomia współczesna", wydanego przez Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW....
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,68 zł
Ze względu na aktualne problemy rynku kapitałowego monografia została podzielona na trzy tematycznie uzupełniające się części: pierwszą - dotyczącą zjawiska asymetrii informacji i instrumentarium...
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 58,20 zł
Księga jubileuszowa z okazji osiemdziesiątych urodzin profesora Kazimierza Rycia.
Cena katalogowa: 73,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 67,27 zł
The structure of the book consists of the three main parts: -the first part concerns the directions for the development of IT systems, management under dynamically changing theoretical and...
Cena katalogowa: 52,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,44 zł
The book presents an overall analysis of the Polish sysytem of innovations. It elaborates on key actors in the R&I system, identifies main challenges that Polish system of innovations faces...
Cena katalogowa: 53,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,84 zł
Niniejsza publikacja ma na celu uchwycenie procesu starzenia się populacji w ujęciu mikro- i makroekonomicznym. Jej aplikacyjnym walorem jest analiza ciekawych informacji uzyskanych od badanych...
Cena katalogowa: 67,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 63,44 zł
Monografia została podzielona na trzy rozdziały. Pierwszy rozdział zawiera artykuły w języku angielskim i zatytułowany jest Selected trends in IT development. Pragniemy zwrócić w nim uwagę na...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,23 zł
W niniejszej monografii autorzy zajmują się niektórymi z problemów, którym powinna przeciwdziałać i zaradzić polityka monetarna i fiskalna po stronie zarówno popytu, jak i podaży. Chodzi o politykę...
Cena katalogowa: 67,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 61,73 zł
Monografia, którą przekazujemy w Państwa ręce jest publikacją złożoną, ukazującą wielowątkowość zagadnienia, jakim jest przedsiębiorczość. Przedstawione zostały w niej zarówno kwestie związane z...
Cena katalogowa: 70,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 64,50 zł
Książka przeznaczona jest dla studentów specjalizujących się w finansach i rachunkowości przedsiębiorstw, którzy zamierzają podjąć samodzielną pracę w tej niełatwej, ale interesującej dziedzinie...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,68 zł
Wejście Polski do Unii Europejskiej i związane z tym pojawiające się nowe mozliwości, także w zakresie polityki regionalnej, w istotny sposób przyspieszały proces powstawania klastrów. Jest on...
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,98 zł
Książka, którą oddajemy do rąk studentów i osób zainteresowanych tą dziedziną wiedzy, zawiera zestaw podstawowych obszarów zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Przyswojenie materiału zawartego...
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 58,20 zł
Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych
Kapitał w operacyjnym i strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem
Zawarte w książce opracowania są poświęcone zagadnieniom funkcjonowania kapitału w operacyjnym i strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Problematyka, na którą składają się powiązania pomiędzy...
Cena katalogowa: 57,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,46 zł
Na podkreślenie zasługuje znaczna, rozległość materiału badawczego, na który składają się regulacje prawne krajowe i unijne, różnorodne orzecznictwo trybunalskie i sądowe oraz organów...
Cena katalogowa: 52,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,27 zł
Handel detaliczny - zarówno na świecie, jak i w Polsce - jest obszarem dynamicznie zachodzących zmian, przy czym, jak się wydaje, ich naukowe wyjaśnienia są niewspółmiernie skromne w stosunku...
Cena katalogowa: 47,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,22 zł
Monografia autorstwa dr Agaty Jurkowskiej-Gomułki podejmuje problematykę korelacji prywatnego egzekwowania reguł konkurencji, rozumianego jako możliwość sądowego dochodzenia roszczeń wynikających...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,23 zł
Zasoby ludzkie należą do najważniejszych, ale i najbardziej skomplikowanych składników każdego przedsiębiorstwa i to od nich zależy przetrwanie i końcowy efekt jego pracy. Dzięki cechom...
Cena katalogowa: 33,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,01 zł
Facebook Instagram Twitter YouTube