WWZ – Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

WWZ – Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Pokaż:
sortuj według:
Podstawowym celem prezentowanej pracy jest przedstawienie wszystkich istotnych zagadnień z zakresu metod i technik diagnozowania procesów, zjawisk i stanów ekonomiczno-finansowych w...
Cena katalogowa: 70,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 63,80 zł
Niniejszy skrypt obejmuje pierwsze dwa działy statystyki, a więc statystykę opisową i matematyczną, w zakresie obowiązującym na studiach zarządzania, gdyż może być ona przydatna w pracy specjalisty...
Cena katalogowa: 53,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,56 zł
Podstawowym celem prezentowanej pracy jest przedstawienie wszystkich istotnych zagadnień z zakresu metod i technik diagnozowania procesów, zjawisk i stanów ekonomiczno-finansowych w...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,52 zł
.
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,99 zł
Najgroźniejsze przestępstwa giełdowe
Implikacje i sposoby przeciwdziałania
Karalność pewnych zachowań na rynku giełdowym jest stosunkowo nowym zjawiskiem. Niniejsza praca w swojej podstawowej części zajmuje się dwoma głównymi przestępstwami, jakimi są wykorzystywanie...
Cena katalogowa: 46,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,16 zł
Społeczeństwo informacyjne określane jest mianem takiego, w którym zdecydowana większość działań ekonomicznych i społecznych jest wspomagana za pomocą technik informacyjnych. Oznacza to, że systemy...
Cena katalogowa: 56,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,04 zł
Większość tekstów znajdujących się w niniejszej publikacji dotyka problemów szeroko rozumianej przedsiębiorczości technologicznej, często związanej z branżą high-tech i współpracą jednostek...
Cena katalogowa: 56,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,04 zł
Oddajemy do Państwa dyspozycji ósmą już monografię poświęconą problemom Mazowsza, wydaną przez Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Temat przewodni tego opracowania to...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,57 zł
Najnowsza, czwarta z kolei publikacja wydana przez Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego jest kontynuacją badań nad rynkiem kapitałowym, zaprezentowanych w trzech...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,11 zł
Niniejsze opracowanie stanowi zbiór podstawowych, a jednocześnie najważniejszych pojęć i definicji z zakresu rachunkowości, poszerzony o tak potrzebne w zrozumieniu tematu zadania praktyczne. Dla...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,48 zł
Główne elementy polityki finansowej państwa to polityka monetarna i polityka fiskalna. W zwyczajowym podziale kompetencji funkcjonującym w systemie demokratycznym odpowiedzialność za politykę...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,99 zł
Praca " Symulacyjne modele mikroekonometryczne"  stanowi uzupełnienie podręcznika "Mikroekonomia współczesna", wydanego przez Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW....
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,13 zł
Ze względu na aktualne problemy rynku kapitałowego monografia została podzielona na trzy tematycznie uzupełniające się części: pierwszą - dotyczącą zjawiska asymetrii informacji i instrumentarium...
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,60 zł
Księga jubileuszowa z okazji osiemdziesiątych urodzin profesora Kazimierza Rycia.
Cena katalogowa: 73,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 66,54 zł
Niniejsza publikacja ma na celu uchwycenie procesu starzenia się populacji w ujęciu mikro- i makroekonomicznym. Jej aplikacyjnym walorem jest analiza ciekawych informacji uzyskanych od badanych...
Cena katalogowa: 67,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 62,77 zł
The structure of the book consists of the three main parts: -the first part concerns the directions for the development of IT systems, management under dynamically changing theoretical and...
Cena katalogowa: 52,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,92 zł
The book presents an overall analysis of the Polish sysytem of innovations. It elaborates on key actors in the R&I system, identifies main challenges that Polish system of innovations faces...
Cena katalogowa: 53,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,31 zł
Choć na rynku wydawniczym jest wiele podręczników prawa cywilnego, to przeznaczone są one jednak głownie dla prawników. Mając to na uwadze, prezentowany podręcznik jest pozycją oczekiwaną...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,49 zł
W niniejszej monografii autorzy zajmują się niektórymi z problemów, którym powinna przeciwdziałać i zaradzić polityka monetarna i fiskalna po stronie zarówno popytu, jak i podaży. Chodzi o politykę...
Cena katalogowa: 67,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 61,06 zł
Monografia, którą przekazujemy w Państwa ręce jest publikacją złożoną, ukazującą wielowątkowość zagadnienia, jakim jest przedsiębiorczość. Przedstawione zostały w niej zarówno kwestie związane z...
Cena katalogowa: 70,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 63,80 zł
Monografia została podzielona na trzy rozdziały. Pierwszy rozdział zawiera artykuły w języku angielskim i zatytułowany jest Selected trends in IT development. Pragniemy zwrócić w nim uwagę na...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,75 zł
Na podkreślenie zasługuje znaczna, rozległość materiału badawczego, na który składają się regulacje prawne krajowe i unijne, różnorodne orzecznictwo trybunalskie i sądowe oraz organów...
Cena katalogowa: 52,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,74 zł
Książka przeznaczona jest dla studentów specjalizujących się w finansach i rachunkowości przedsiębiorstw, którzy zamierzają podjąć samodzielną pracę w tej niełatwej, ale interesującej dziedzinie...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,24 zł
Wejście Polski do Unii Europejskiej i związane z tym pojawiające się nowe mozliwości, także w zakresie polityki regionalnej, w istotny sposób przyspieszały proces powstawania klastrów. Jest on...
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,64 zł
Książka, którą oddajemy do rąk studentów i osób zainteresowanych tą dziedziną wiedzy, zawiera zestaw podstawowych obszarów zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Przyswojenie materiału zawartego...
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,60 zł
Książka obejmuje podstawowe zagadnienia mikrofinansów i rachunkowości przedsiębiorstwa oraz problematykę funkcjonowania rynków finansowych - ujęte w ramach dziewiętnastu rozdziałów podzielonych na...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,04 zł
Problemy zarządzania 3/2007 (17)
Nowe trendy w ekonomii i ich wykorzystanie w zarządzaniu
Zawartość numeru Zawodność mechanizmu rynkowego w opiece zdrowotnej (9 stron) The failure of market mechanism in health care (9 pages) Autor: Iga Rudawska Wykorzystanie metody kapitału...
Cena katalogowa: 33,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,08 zł
Facebook Instagram Twitter YouTube