WUW – Uniwersytet Wrocławski

WUW – Uniwersytet Wrocławski

Pokaż:
sortuj według:
Historie odzyskane
Literackie dziedzictwo Wrocławia i Dolnego Śląska
"Historie odzyskane. Literackie dziedzictwo Wrocławia i Dolnego Śląska" to książka o literaturze i kulturze literackiej Wrocławia, Śląska, Sudetów i Łużyc Wschodnich. Równie ważnym jak sama...
Cena katalogowa: 85,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 70,72 zł
Status: 24h
Monografia jest próbą całościowego, wieloaspektowego ujęcia zagadnień dotyczących dziejów książki polskiej we Lwowie na przełomie XVIII i XIX wieku. Obejmuje refleksją badawczą takie istotne...
Cena katalogowa: 75,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 61,83 zł
Status: 24h
Rewolucja technologiczna zapoczątkowana przez internet oraz rozwiązania sieciowe wytworzyły nowe narzędzia komunikowania w postaci mediów społecznościowych. Ich użyteczność została zauważona w wielu...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,97 zł
Status: 24h
Zmediatyzowana rzeczywistość dostarcza potencjalnym badaczom niespotykanych dotąd w nauce zasobów danych. Wyjątkowość sytuacji, z którą mamy do czynienia, to nie tylko kwestia ilości, to także...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,12 zł
Status: 24h
Najnowszy numer czasopisma „Oblicza Komunikacji” poświęcony jest obrazom wojny — jako toposu wywołującego spory pamięci, walkę na słowa i motywy działań propagandowych w czasie konfliktów zbrojnych,...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,44 zł
Status: 24h
Publikacja przedstawia szczególny wkład szlachty w rozwój kultury materialnej i duchowej Śląska od XII do połowy XVIII wieku. W czterech rozdziałach: "Książęta, hrabiowie, rycerze", "Zamki pałace,...
Cena katalogowa: 169,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 130,21 zł
Status: 24h
Tom 141 czasopisma „Germanica Wratislaviensia”, zatytułowany Ansätze — Begründungen — Maßstäbe, przedstawia studia zarówno uznanych w skali międzynarodowej naukowców, jak również prace adeptów nauki,...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,94 zł
Status: 24h
Kolejny tom serii „Ius inter Gentes” został poświęcony źródłom prawa międzynarodowego. W doktrynie kwestia ta nie była bowiem dotąd przedmiotem szczegółowych, kompleksowych badań. Prowadzone prace...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,99 zł
Status: 24h
Nie minęły dwa lata od śmierci najwybitniejszego polskiego reżysera i wciąż staramy się ogarnąć rozmiary jego dzieła. Numery specjalne poświęcone twórczości Andrzeja Wajdy opublikowały już czołowe...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,68 zł
Status: 24h
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia 3/2015
Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989
Autorzy artykułów zamieszczonych w trzecim numerze rocznika naukowego ?Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia? zatytułowanego Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,04 zł
Status: 24h
Nigdy wcześniej najważniejsze media w Polsce nie porzuciły w tak wyrazisty sposób swojej obiektywności i neutralności. Szczególnie wyraźnie da się to zaobserwować na poziomie dyskursu politycznego i...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,61 zł
Status: 24h
Medioznawstwo w jego teoretycznym i praktycznym ujęciu badawczym zasługuje na szczególną uwagę. Zebrane w nowym tomie prac wrocławskiego środowiska badaczy mediów i komunikacji teksty odnoszą się...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,12 zł
Status: 24h
Oblicza literackiej twórczości generacji Golfa
Nurty ideowo-artystyczne w utworach niemieckich pisarzy przełomu XX i XXI wieku
Rozprawa Agnieszki Kodzis-Sofińskiej pt. Oblicza literackiej twórczości generacji Golfa. Nurty ideowo-artystyczne w utworach niemieckich pisarzy przełomu XX i XXI wieku jest przedsięwzięciem naukowym...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,37 zł
Status: 24h
"Przegląd Prawa i Administracji" ukazuje się nieprzerwanie od 1969 roku. Obecnie redaktorem naczelnym jest prof. UWr dr hab. Mariusz Jabłoński. W "Przeglądzie" publikowane są prace naukowe z...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,19 zł
Status: 24h
„Obrazy wojny w mediach, pamięci i języku” to najnowszy, a jednocześnie tematycznie skomponowany tom czasopisma „Oblicza Komunikacji”. Rozwinięte zostały w nim tematy i problemy badawcze...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,23 zł
Status: 24h
„Książka dr Pauliny Barczyszyn-Madziarz jest dojrzałą rozprawą naukową, która przyczynia się do dyskusji na temat dziennikarstwa w Polsce. Autorka demonstruje ogromną wiedzę na temat profesjonalizmu...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,57 zł
Status: 24h
Z problematyki prawa międzynarodowego europejskiego i krajowego.
Księga poświęcona pamięci doktora Macieja Lisa
Tom pod redakcją Barbary Mielnik stanowi zbiór artykułów dedykowanych pamięci Doktora Macieja Lisa. Problematyka podejmowana w opracowaniu odnosi się do aktualnych zagadnień z zakresu ochrony praw...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,87 zł
Status: 24h
27 tom czasopisma z serii „Język a Kultura” dotyczy aspektu diachronicznego badań nad językowo-kulturowym obrazem świata. Odniesienie do przeszłości pozwala autorom tomu nie tylko na pełniejsze...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,45 zł
Status: 24h
Tom Bibliografii historii Śląska, w którym zarejestrowano prace wydane w roku 2012, jest już 38. zestawieniem dorobku bibliograficznego w zakresie historii Śląska. Zawiera informacje o blisko 3,5...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,43 zł
Status: 24h
W wielu manifestach i wypowiedziach programowych Tadeusza Kantora istotne miejsce zajmowały ?przedmioty biedne?, które definiował on w szczególny sposób jako te, które utraciwszy swoją użyteczność,...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,51 zł
Status: 24h
Monografia z zakresu tyfloglottodydaktyki dotyczy nabywania języka obcego przez osoby niewidome i niedowidzące. Rozdział pierwszy wprowadza czytelnika w europejską politykę językową skierowaną do...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,18 zł
Status: 24h
Język polskiej lewicy
Od Wielkiego Proletariatu do końca PRL
Retoryka tekstów lewicowych ma swoje odległe korzenie W książce tej został ukazany język polskiej lewicy od Wielkiego Proletariatu do końca PRL. W tym celu przeanalizowano teksty wybrane z...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,14 zł
Status: 24h
Najnowszy numer czasopisma „Slavica Wratislaviensia” to drugi traktujący o temacie śmierci w dyskursie literaturoznawczym. Tym razem problematykę tanatologiczną polscy i zagraniczni autorzy ponad...
Cena katalogowa: 80,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 72,77 zł
Status: 24h
Najnowszy numer czasopisma „Slavica Wratislaviensia” jest poświęcony tematowi śmierci w literaturze rosyjskiej w różnych epokach historycznoliterackich. Polscy i zagraniczni autorzy pięćdziesięciu...
Cena katalogowa: 80,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 72,73 zł
Status: 24h
Organy władzy i grupy dyspozycyjne współtworzą ład i porządek społeczny, wzmacniając fundamenty społeczeństwa w tym zakresie. Nieustanne stanowienie bezpieczeństwa jest swoistym „ciężarem”, którego...
Cena katalogowa: 85,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 73,02 zł
Status: 24h
Wiek XIX w literaturze rosyjskiej to stulecie wielkich pisarzy i wspaniałych dzieł. Zjawiska tajemne, okultystyczne, które niesie z sobą ta literatura, są drogą do zgłębienia tajemnic świata, a także...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,45 zł
Status: 24h
Mało dotąd znana użytkowa działalność wybitnego kompozytora XX wieku Witolda Lutosławskiego po wielu dekadach doczekała się kompleksowego opracowania. Autorka obszerny — obejmujący ponad 130 dzieł —...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,11 zł
Status: 24h
Pojemny tytuł tomu, od razu sugerujący możliwy układ relacji i kombinacji pomiędzy trzema terminami, spełnia rolę kalejdoskopu interdyscyplinarnego środowiska badaczy respektujących — zawsze na swój...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,62 zł
Status: 24h
Cena katalogowa: 11,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 10,03 zł
Status: 24h
Scenariusze kultury upokarzania.
Studium z antropologii mediów
Książka pt. Scenariusze kultury upokarzania. Studium z antropologii mediów poddaje opisowi oraz krytyce szereg różnego rodzaju — zarówno pod względem gatunków medialnych, jak i tematyki — programów...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,60 zł
Status: 24h
Facebook Instagram Twitter YouTube