WUW – Uniwersytet Wrocławski

WUW – Uniwersytet Wrocławski

Pokaż:
sortuj według:
Oblicza literackiej twórczości generacji Golfa
Nurty ideowo-artystyczne w utworach niemieckich pisarzy przełomu XX i XXI wieku
Rozprawa Agnieszki Kodzis-Sofińskiej pt. Oblicza literackiej twórczości generacji Golfa. Nurty ideowo-artystyczne w utworach niemieckich pisarzy przełomu XX i XXI wieku jest przedsięwzięciem naukowym...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,04 zł
Status: 24h
Rewolucja technologiczna zapoczątkowana przez internet oraz rozwiązania sieciowe wytworzyły nowe narzędzia komunikowania w postaci mediów społecznościowych. Ich użyteczność została zauważona w wielu...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,60 zł
Status: 24h
Rok 2019 rozpoczyna obchody okrągłego jubileuszu wydarzeń już na stałe wpisanych w zbiorową pamięć naszego zachodniego sąsiada: pokojowej rewolucji i zburzenia muru berlińskiego z listopada 1989 r....
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,00 zł
Status: 24h
Tom 141 czasopisma „Germanica Wratislaviensia”, zatytułowany Ansätze — Begründungen — Maßstäbe, przedstawia studia zarówno uznanych w skali międzynarodowej naukowców, jak również prace adeptów nauki,...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,84 zł
Status: 24h
W trzecim tomie z serii „Klinika Dziennikarstwa” zespół ekspertów pochyla się nad problematyką edukacji dziennikarskiej. Jest to temat dość często podejmowany w dyskursach naukowym i publicystycznym,...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,13 zł
Status: 24h
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia 3/2015
Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989
Autorzy artykułów zamieszczonych w trzecim numerze rocznika naukowego „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” zatytułowanego Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,63 zł
Status: 24h
Nigdy wcześniej najważniejsze media w Polsce nie porzuciły w tak wyrazisty sposób swojej obiektywności i neutralności. Szczególnie wyraźnie da się to zaobserwować na poziomie dyskursu politycznego i...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,94 zł
Status: 24h
Imaginaria polityczności
Obraz i hegemonia
Autor w perspektywie filozoficzno-historycznej podejmuje problem związków pomiędzy rozmaitymi obrazami, mitami i symbolami a dziedziną polityki. Obecne w książce odwołania do filozoficznej oraz...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,32 zł
Status: 24h
Tom Bibliografii historii Śląska, w którym zarejestrowano prace wydane w roku 2012, jest już 38. zestawieniem dorobku bibliograficznego w zakresie historii Śląska. Zawiera informacje o blisko 3,5...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,04 zł
Status: 24h
„Obrazy wojny w mediach, pamięci i języku” to najnowszy, a jednocześnie tematycznie skomponowany tom czasopisma „Oblicza Komunikacji”. Rozwinięte zostały w nim tematy i problemy badawcze...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,97 zł
Status: 24h
"Przegląd Prawa i Administracji" ukazuje się nieprzerwanie od 1969 roku. Obecnie redaktorem naczelnym jest prof. UWr dr hab. Mariusz Jabłoński. W "Przeglądzie" publikowane są prace naukowe z...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,61 zł
Status: 24h
„Książka dr Pauliny Barczyszyn-Madziarz jest dojrzałą rozprawą naukową, która przyczynia się do dyskusji na temat dziennikarstwa w Polsce. Autorka demonstruje ogromną wiedzę na temat profesjonalizmu...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,82 zł
Status: 24h
27 tom czasopisma z serii „Język a Kultura” dotyczy aspektu diachronicznego badań nad językowo-kulturowym obrazem świata. Odniesienie do przeszłości pozwala autorom tomu nie tylko na pełniejsze...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,32 zł
Status: 24h
Wiek XIX w literaturze rosyjskiej to stulecie wielkich pisarzy i wspaniałych dzieł. Zjawiska tajemne, okultystyczne, które niesie z sobą ta literatura, są drogą do zgłębienia tajemnic świata, a także...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,04 zł
Status: 24h
Wydaje się, że bardziej trafnego momentu wejścia na rynek projektu wydawniczego dedykowanego kuratorom sądowym nie można było wymyślić. Rok 2019 to przecież jubileusz powstania polskiej służby...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,59 zł
Status: 24h
Książka jest kontynuacją publikacji Polskie pogranicza w procesie przemian, t. I, red. Z. Kurcz, Wydawnictwo WWSZiP, Wałbrzych 2008, a także Polskie pogranicza w procesie przemian, t. II, red. Z....
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,27 zł
Status: 24h
Scenariusze kultury upokarzania.
Studium z antropologii mediów
Książka pt. Scenariusze kultury upokarzania. Studium z antropologii mediów poddaje opisowi oraz krytyce szereg różnego rodzaju — zarówno pod względem gatunków medialnych, jak i tematyki — programów...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,22 zł
Status: 24h
Czwarty tom rocznika „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” stanowi pokłosie międzynarodowego projektu naukowo-kulturalnego Ukraina — Polska — Europa, zrealizowanego w dniach 14–15 listopada...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,72 zł
Status: 24h
Dziesiąty numer „Dziennikarstwa i Mediów” poświęcony jest medialnym wizerunkom kobiet. Renata Łukaszewska opisuje obraz Zofii Beksińskiej wyłaniający się z książki Magdaleny Grzebałkowskiej. Sylwia...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,07 zł
Status: 24h
Książka Etnomuzykologia na przełomie tysiącleci: historia, teoria, metodologia jest zbiorem artykułów międzynarodowego grona specjalistów, poświęconych różnorodnej problematyce badawczej współczesnej...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,59 zł
Status: 24h
„Klinika Dziennikarstwa — Diagnoza” to wynik drugiego już spotkania w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego wybitnych polskich ekspertów z dziedziny...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,34 zł
Status: 24h
Srebrny jubileusz "Niemcoznawstwa" (25 tomów w minionym ćwierćwieczu) zasługuje na podkreślenie. Daje powody do satysfakcji nie tylko z dotychczasowego dorobku pisma, lecz skłania także...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,58 zł
Status: 24h
Wyłaniający się z książki Mateusza Świetlickiego obraz Żadanowskich chłopców i mężczyzn świadczy o skomplikowanym procesie kształtowania się męskości w trudnym okresie transformacji ustrojowej....
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,34 zł
Status: 24h
Media odgrywają w społeczeństwie ogromną rolę: wpływają na kształtowanie opinii publicznej i edukację obywateli, jako czwarta władza kontrolują poczynania klasy politycznej. Dlatego tak ważna...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,71 zł
Status: 24h
Młodzi w społeczeństwie konsumpcyjnym
Wiedza, opinie i oczekiwania młodego pokolenia wobec konsumpcji i jego zachowania konsumenckie
Treść monografii stanowi interdyscyplinarne ujęcie zjawisk związanych z funkcjonowaniem młodego pokolenia w społeczeństwie konsumpcyjnym, ale także z realizacją zachowań konsumenckich wśród młodych...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,41 zł
Status: 24h
Tom „Zmiany, metamorfozy, rewolucje” gromadzi analizy poświęcone tytułowym kategoriom, traktując je w dość szeroki i nowatorski sposób. Znajdą się tutaj rozważania dotyczące wybranych aspektów...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,54 zł
Status: 24h
O zawartości niniejszego tomu noszącego tytuł Święci na ekranie filmowym najlepiej mówi fragment wstępu pióra znakomitego polskiego reżysera: „Filmy, o których traktuje ta książka, są z założenia...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,32 zł
Status: 24h
Praca Urszuli Banaszczak-Soroki dotyczy rozbudowanego zagadnienia, jakim jest bezpieczeństwo inwestora na rynku papierów wartościowych. Problem został zanalizowany przez pryzmat usytuowania inwestora...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,59 zł
Status: 24h
Publikacja pod redakcją naukową Ewy Nowickiej i Anny Bilewicz poświęcona jest problematyce utraty ojczyzny oraz pamięci o niej, a także funkcjonowaniu grup etnicznych w diasporze. Autorzy tekstów...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,33 zł
Status: 24h
Ewolucja polityki porównawczej jako subdyscypliny politologii Kategoria narodu w myśli Stanisława Staszica - zarys problematyki Regionalizmy w Hiszpanii na przykładzie Aragonii, Walencji, Andaluzji...
Cena katalogowa: 28,35 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,92 zł
Status: 24h
Facebook Instagram