WUW – Uniwersytet Wrocławski

WUW – Uniwersytet Wrocławski

Pokaż:
sortuj według:
Moda a społeczeństwo konsumpcyjne.
Społeczne znaczenie mody w kreowaniu tożsamości i zachowań konsumenckich
Monografia stanowi zwieńczenie długofalowego procesu badawczego, realizowanego przez autorkę, nad modą i jej funkcjonowaniem we współczesnym społeczeństwie polskim. W opracowaniu zaprezentowano i...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,84 zł
Status: 24h
W książce przedstawiona jest współczesna kondycja szamanizmu i sytuacja jego przedstawicieli w położonej na południu Syberii, przy granicy z Mongolią, Republice Buriacji. Podjęte zostały w niej próby...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,22 zł
Status: 24h
Młodzi w społeczeństwie konsumpcyjnym
Wiedza, opinie i oczekiwania młodego pokolenia wobec konsumpcji i jego zachowania konsumenckie
Treść monografii stanowi interdyscyplinarne ujęcie zjawisk związanych z funkcjonowaniem młodego pokolenia w społeczeństwie konsumpcyjnym, ale także z realizacją zachowań konsumenckich wśród młodych...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,84 zł
Status: 24h
Imaginaria polityczności
Obraz i hegemonia
Autor w perspektywie filozoficzno-historycznej podejmuje problem związków pomiędzy rozmaitymi obrazami, mitami i symbolami a dziedziną polityki. Obecne w książce odwołania do filozoficznej oraz...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,00 zł
Status: 24h
Organy władzy i grupy dyspozycyjne współtworzą ład i porządek społeczny, wzmacniając fundamenty społeczeństwa w tym zakresie. Nieustanne stanowienie bezpieczeństwa jest swoistym „ciężarem”, którego...
Cena katalogowa: 85,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 72,47 zł
Status: 24h
Tom 141 czasopisma „Germanica Wratislaviensia”, zatytułowany Ansätze — Begründungen — Maßstäbe, przedstawia studia zarówno uznanych w skali międzynarodowej naukowców, jak również prace adeptów nauki,...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,39 zł
Status: 24h
Najnowszy numer czasopisma „Oblicza Komunikacji” poświęcony jest obrazom wojny — jako toposu wywołującego spory pamięci, walkę na słowa i motywy działań propagandowych w czasie konfliktów zbrojnych,...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,86 zł
Status: 24h
Medioznawstwo w jego teoretycznym i praktycznym ujęciu badawczym zasługuje na szczególną uwagę. Zebrane w nowym tomie prac wrocławskiego środowiska badaczy mediów i komunikacji teksty odnoszą się...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,82 zł
Status: 24h
Zmediatyzowana rzeczywistość dostarcza potencjalnym badaczom niespotykanych dotąd w nauce zasobów danych. Wyjątkowość sytuacji, z którą mamy do czynienia, to nie tylko kwestia ilości, to także...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,76 zł
Status: 24h
Publikacja przedstawia szczególny wkład szlachty w rozwój kultury materialnej i duchowej Śląska od XII do połowy XVIII wieku. W czterech rozdziałach: "Książęta, hrabiowie, rycerze", "Zamki pałace,...
Cena katalogowa: 169,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 120,94 zł
Status: 24h
Kolejny tom serii „Ius inter Gentes” został poświęcony źródłom prawa międzynarodowego. W doktrynie kwestia ta nie była bowiem dotąd przedmiotem szczegółowych, kompleksowych badań. Prowadzone prace...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,15 zł
Status: 24h
Nie minęły dwa lata od śmierci najwybitniejszego polskiego reżysera i wciąż staramy się ogarnąć rozmiary jego dzieła. Numery specjalne poświęcone twórczości Andrzeja Wajdy opublikowały już czołowe...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,94 zł
Status: 24h
Oblicza literackiej twórczości generacji Golfa
Nurty ideowo-artystyczne w utworach niemieckich pisarzy przełomu XX i XXI wieku
Rozprawa Agnieszki Kodzis-Sofińskiej pt. Oblicza literackiej twórczości generacji Golfa. Nurty ideowo-artystyczne w utworach niemieckich pisarzy przełomu XX i XXI wieku jest przedsięwzięciem naukowym...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,04 zł
Status: 24h
Rewolucja technologiczna zapoczątkowana przez internet oraz rozwiązania sieciowe wytworzyły nowe narzędzia komunikowania w postaci mediów społecznościowych. Ich użyteczność została zauważona w wielu...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,23 zł
Status: 24h
Książka jest kontynuacją cyklu Polskie pogranicza w procesie przemian i podobnie jak poprzednie tomy zawiera teksty autorów reprezentujących prawie wszystkie ważniejsze ośrodki na co dzień...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,51 zł
Status: 24h
27 tom czasopisma z serii „Język a Kultura” dotyczy aspektu diachronicznego badań nad językowo-kulturowym obrazem świata. Odniesienie do przeszłości pozwala autorom tomu nie tylko na pełniejsze...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,02 zł
Status: 24h
Z problematyki prawa międzynarodowego europejskiego i krajowego.
Księga poświęcona pamięci doktora Macieja Lisa
Tom pod redakcją Barbary Mielnik stanowi zbiór artykułów dedykowanych pamięci Doktora Macieja Lisa. Problematyka podejmowana w opracowaniu odnosi się do aktualnych zagadnień z zakresu ochrony praw...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,48 zł
Status: 24h
„Książka dr Pauliny Barczyszyn-Madziarz jest dojrzałą rozprawą naukową, która przyczynia się do dyskusji na temat dziennikarstwa w Polsce. Autorka demonstruje ogromną wiedzę na temat profesjonalizmu...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,17 zł
Status: 24h
Monografia z zakresu tyfloglottodydaktyki dotyczy nabywania języka obcego przez osoby niewidome i niedowidzące. Rozdział pierwszy wprowadza czytelnika w europejską politykę językową skierowaną do...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,84 zł
Status: 24h
"Przegląd Prawa i Administracji" ukazuje się nieprzerwanie od 1969 roku. Obecnie redaktorem naczelnym jest prof. UWr dr hab. Mariusz Jabłoński. W "Przeglądzie" publikowane są prace naukowe z...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,72 zł
Status: 24h
Język polskiej lewicy
Od Wielkiego Proletariatu do końca PRL
Retoryka tekstów lewicowych ma swoje odległe korzenie W książce tej został ukazany język polskiej lewicy od Wielkiego Proletariatu do końca PRL. W tym celu przeanalizowano teksty wybrane z...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,45 zł
Status: 24h
Książka podejmuje próbę ustalenia istoty źródła prawa międzynarodowego na przykładzie zasad ogólnych, orzecznictwa sądów międzynarodowych, aktów jednostronnych państw i organizacji międzynarodowych,...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,00 zł
Status: 24h
„Obrazy wojny w mediach, pamięci i języku” to najnowszy, a jednocześnie tematycznie skomponowany tom czasopisma „Oblicza Komunikacji”. Rozwinięte zostały w nim tematy i problemy badawcze...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,38 zł
Status: 24h
W wielu manifestach i wypowiedziach programowych Tadeusza Kantora istotne miejsce zajmowały ?przedmioty biedne?, które definiował on w szczególny sposób jako te, które utraciwszy swoją użyteczność,...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,21 zł
Status: 24h
Niniejsza praca bada mechanizm drugiej pozycji w składni, odnosząc się do efektu klitycyzacji Wackernagela w językach słowiańskich oraz zjawiska ?Verb Second? (V2) w językach germańskich. Oba te...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,98 zł
Status: 24h
Nagroda Nobla mimo upływu lat nadal jest dla laureatów powodem do dumy. Oczekiwanie na werdykt oraz nierzadko towarzyszące mu kontrowersje wzbudzają wiele emocji w mediach oraz wśród opinii...
Cena katalogowa: 43,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,65 zł
Status: 24h
Najnowszy tom ?Colloquia Anthropologica et Communicativa? nosi tytuł Wygnańcy, buntownicy, uciekinierzy. Wygnanie może być rodzajem kary, skazaniem na symboliczną śmierć społeczną, ale historia zna...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,21 zł
Status: 24h
Początek XX wieku był w historii książki w Irlandii okresem, w którym nastąpił wyraźny wzrost liczby publikacji w języku irlandzkim. Zjawisko to, które można nazwać odrodzeniem irlandzkiej książki...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,02 zł
Status: 24h
Wiek XIX w literaturze rosyjskiej to stulecie wielkich pisarzy i wspaniałych dzieł. Zjawiska tajemne, okultystyczne, które niesie z sobą ta literatura, są drogą do zgłębienia tajemnic świata, a także...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,03 zł
Status: 24h
Język a Kultura 25
Struktura słowa a interpretacja świata
Najnowszy, 25 tom czasopisma ?Język a Kultura? poświęcony jest tematowi ?Struktura słowa a interpretacja świata?. Autorzy poszczególnych artykułów zastanawiają się, czy i w jaki sposób język...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,75 zł
Status: 24h
Facebook Instagram Twitter YouTube