WUW – Uniwersytet Wrocławski

WUW – Uniwersytet Wrocławski

Pokaż:
sortuj według:
Rok 2019 rozpoczyna obchody okrągłego jubileuszu wydarzeń już na stałe wpisanych w zbiorową pamięć naszego zachodniego sąsiada: pokojowej rewolucji i zburzenia muru berlińskiego z listopada 1989 r....
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,57 zł
Status: 48h
Tom 141 czasopisma „Germanica Wratislaviensia”, zatytułowany Ansätze — Begründungen — Maßstäbe, przedstawia studia zarówno uznanych w skali międzynarodowej naukowców, jak również prace adeptów nauki,...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,65 zł
Status: 48h
Oblicza literackiej twórczości generacji Golfa
Nurty ideowo-artystyczne w utworach niemieckich pisarzy przełomu XX i XXI wieku
Rozprawa Agnieszki Kodzis-Sofińskiej pt. Oblicza literackiej twórczości generacji Golfa. Nurty ideowo-artystyczne w utworach niemieckich pisarzy przełomu XX i XXI wieku jest przedsięwzięciem naukowym...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,86 zł
Status: 48h
W trzecim tomie z serii „Klinika Dziennikarstwa” zespół ekspertów pochyla się nad problematyką edukacji dziennikarskiej. Jest to temat dość często podejmowany w dyskursach naukowym i publicystycznym,...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,30 zł
Status: 48h
Najnowszy numer czasopisma „Oblicza Komunikacji” poświęcony jest obrazom wojny — jako toposu wywołującego spory pamięci, walkę na słowa i motywy działań propagandowych w czasie konfliktów zbrojnych,...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,97 zł
Status: 48h
Kolejny tom serii „Ius inter Gentes” został poświęcony źródłom prawa międzynarodowego. W doktrynie kwestia ta nie była bowiem dotąd przedmiotem szczegółowych, kompleksowych badań. Prowadzone prace...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,91 zł
Status: 48h
Nigdy wcześniej najważniejsze media w Polsce nie porzuciły w tak wyrazisty sposób swojej obiektywności i neutralności. Szczególnie wyraźnie da się to zaobserwować na poziomie dyskursu politycznego i...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,98 zł
Status: 48h
Publikacja przedstawia szczególny wkład szlachty w rozwój kultury materialnej i duchowej Śląska od XII do połowy XVIII wieku. W czterech rozdziałach: "Książęta, hrabiowie, rycerze", "Zamki pałace,...
Cena katalogowa: 169,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 112,73 zł
Status: 48h
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia 3/2015
Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989
Autorzy artykułów zamieszczonych w trzecim numerze rocznika naukowego „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” zatytułowanego Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,48 zł
Status: 48h
Przekład ustny jest taką formą przekładu, w której — oprócz transferu języka źródłowego na język docelowy — dochodzi do wielu procesów kognitywnych oraz psychologicznych, mogących oddziaływać na...
Cena katalogowa: 34,65 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,75 zł
Status: 48h
Zmediatyzowana rzeczywistość dostarcza potencjalnym badaczom niespotykanych dotąd w nauce zasobów danych. Wyjątkowość sytuacji, z którą mamy do czynienia, to nie tylko kwestia ilości, to także...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,38 zł
Status: 48h
Rewolucja technologiczna zapoczątkowana przez internet oraz rozwiązania sieciowe wytworzyły nowe narzędzia komunikowania w postaci mediów społecznościowych. Ich użyteczność została zauważona w wielu...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,33 zł
Status: 48h
Imaginaria polityczności
Obraz i hegemonia
Autor w perspektywie filozoficzno-historycznej podejmuje problem związków pomiędzy rozmaitymi obrazami, mitami i symbolami a dziedziną polityki. Obecne w książce odwołania do filozoficznej oraz...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,83 zł
Status: 48h
Nie minęły dwa lata od śmierci najwybitniejszego polskiego reżysera i wciąż staramy się ogarnąć rozmiary jego dzieła. Numery specjalne poświęcone twórczości Andrzeja Wajdy opublikowały już czołowe...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,34 zł
Status: 48h
Czytelnik otrzymuje pierwszą na rynku książkę demaskującą seksizm w polskiej fantastyce naukowej. Monografia pt. Kobieca proza science fiction w Polsce – teoria trzech kręgów ukazuje funkcjonowanie...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,76 zł
Status: 48h
Monografia Państwo i jego instytucje. Konstytucja — sądownictwo — samorząd terytorialny poświęcona jest analizie problematyki stosowania postanowień konstytucji zarówno na płaszczyźnie relacji między...
Cena katalogowa: 75,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,59 zł
Status: 48h
„Obrazy wojny w mediach, pamięci i języku” to najnowszy, a jednocześnie tematycznie skomponowany tom czasopisma „Oblicza Komunikacji”. Rozwinięte zostały w nim tematy i problemy badawcze...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,57 zł
Status: 48h
"Przegląd Prawa i Administracji" ukazuje się nieprzerwanie od 1969 roku. Obecnie redaktorem naczelnym jest prof. UWr dr hab. Mariusz Jabłoński. W "Przeglądzie" publikowane są prace naukowe z...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,44 zł
Status: 48h
Monografia z zakresu tyfloglottodydaktyki dotyczy nabywania języka obcego przez osoby niewidome i niedowidzące. Rozdział pierwszy wprowadza czytelnika w europejską politykę językową skierowaną do...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,42 zł
Status: 48h
Tom Bibliografii historii Śląska, w którym zarejestrowano prace wydane w roku 2012, jest już 38. zestawieniem dorobku bibliograficznego w zakresie historii Śląska. Zawiera informacje o blisko 3,5...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,50 zł
Status: 48h
„Książka dr Pauliny Barczyszyn-Madziarz jest dojrzałą rozprawą naukową, która przyczynia się do dyskusji na temat dziennikarstwa w Polsce. Autorka demonstruje ogromną wiedzę na temat profesjonalizmu...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,16 zł
Status: 48h
Z problematyki prawa międzynarodowego europejskiego i krajowego.
Księga poświęcona pamięci doktora Macieja Lisa
Tom pod redakcją Barbary Mielnik stanowi zbiór artykułów dedykowanych pamięci Doktora Macieja Lisa. Problematyka podejmowana w opracowaniu odnosi się do aktualnych zagadnień z zakresu ochrony praw...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,02 zł
Status: 48h
27 tom czasopisma z serii „Język a Kultura” dotyczy aspektu diachronicznego badań nad językowo-kulturowym obrazem świata. Odniesienie do przeszłości pozwala autorom tomu nie tylko na pełniejsze...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,81 zł
Status: 48h
Z recenzji wydawniczej prof. zw. dra hab. Juliana Maliszewskiego (Katedra Języka Biznesu Politechniki Częstochowskiej):?Tom zbiorowy (?) Selected aspects of interpreting in the 21st century to...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,60 zł
Status: 48h
Książka Jarosława Sadłochy Krytyczna analiza kategorii interesu w teorii stosunków międzynarodowych ukazuje złożoność kategorii interesu w teorii stosunków międzynarodowych. Choć interes jest...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,71 zł
Status: 48h
Niniejsza praca bada mechanizm drugiej pozycji w składni, odnosząc się do efektu klitycyzacji Wackernagela w językach słowiańskich oraz zjawiska „Verb Second” (V2) w językach germańskich. Oba te...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,51 zł
Status: 48h
Organy władzy i grupy dyspozycyjne współtworzą ład i porządek społeczny, wzmacniając fundamenty społeczeństwa w tym zakresie. Nieustanne stanowienie bezpieczeństwa jest swoistym „ciężarem”, którego...
Cena katalogowa: 85,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 72,02 zł
Status: 48h
„Prima Via” to podręcznik łaciny o dość nietypowej formie: teksty, słówka, gramatyka i ćwiczenia umieszczone są w osobnych zeszytach. Podręcznik przeznaczony jest dla różnego typu lektoratów...
Cena katalogowa: 19,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,67 zł
Status: 48h
Najnowszy tom ?Colloquia Anthropologica et Communicativa? nosi tytuł Wygnańcy, buntownicy, uciekinierzy. Wygnanie może być rodzajem kary, skazaniem na symboliczną śmierć społeczną, ale historia zna...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,28 zł
Status: 48h
Początek XX wieku był w historii książki w Irlandii okresem, w którym nastąpił wyraźny wzrost liczby publikacji w języku irlandzkim. Zjawisko to, które można nazwać odrodzeniem irlandzkiej książki...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,84 zł
Status: 48h
Facebook Instagram Twitter YouTube