WUR – Uniwersytet Rzeszowski

WUR – Uniwersytet Rzeszowski

Pokaż:
sortuj według:
Spis treści   Wprowadzenie   Część I DOKTRYNA EKSKLUZYWIZMU I TEZA PRYWATYZACJI RELIGII A INTEGRALNOŚĆ RELIGIJNA CZŁOWIEKA    ROZDZIAŁ...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 58,47 zł
Status: 24h
W kręgu spraw prywatnych i publicznych
Korespondencja Alojzego Felińskiego z lat 1795–1820
Spis treści Uwagi wstępne Założenia pracy Epistolografia wieków dawnych jako przedmiot badań nie tylko literaturoznawczych Materiały źródłowe oraz ogólne informacje o adresatach listów...
Cena katalogowa: 65,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 62,07 zł
Status: 24h
SPIS TREŚCI Wprowadzenie Część pierwsza ANTROPOLOGIA OSOBY PODSTAWĄ PEDAGOGIKI HUMANISTYCZNEJ Wstęp ROZDZIAŁ I Człowiek: cechy życia, czas życia – wokół istoty człowieka ROZDZIAŁ II ...
Cena katalogowa: 51,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,70 zł
Status: 24h
Prawnoekonomiczne aspekty sportu
- regulacje prawne a efektywność działalności sportowej
SPIS TREŚCI Słowo wstępne Jakub Litarowicz – Finansowanie klubów sportowych a prawo zamówień publicznych 1. Uwagi wstępne 2. Kluby sportowe jako wykonawcy zamówień publicznych 2.1. Arka Gdynia...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,65 zł
Status: 24h
Spis treści Wstęp Krzysztof Trnka Samostanowienie narodów a integralność terytorialna. Per­spektywa komparatystyczna Anna Muś Od Quebecu do Kosowa. Problemy stosowania prawa do...
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,47 zł
Status: 24h
Leżnica, stanowisko Czub - osiedle kultury pucharów lejkowatych na zachodnim Wołyniu
z analizą zabytków krzemiennych autorstwa Witalija Konopli
SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Położenie osiedla w Leżnicy, stanowisko Czub, obwód wołyński 3. Historia odkrycia i badań na stanowisku 4. Obiekty nieruchome - dane i interpretacje...
Cena katalogowa: 53,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,61 zł
Status: 24h
Wstęp Rozdział I. Geneza i ewolucja konstytucji 1. Porządkowanie prawa we wczesnych cywilizacjach 2. Prekonstytucyjne akty ustrojowe 3. Pierwsze pisane konstytucje europejskie 4. Konstytucje...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,97 zł
Status: 24h
SPIS TREŚCI    Wstęp   ROZDZIAŁ 1. Założenia badawcze 1.1. Problematyka badawcza 1.2. Cel i hipotezy 1.3. Metodyka i przedmiot...
Cena katalogowa: 37,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,67 zł
Status: 24h
Rola opiekunów w procesie wsparcia podopiecznych
w świetle działalności opiekuńczej Polskiego Czerwonego Krzyża
Spis treści Wstęp Rozdział I Wsparcie społeczne jako podstawa oddziaływania pomocowego 1.1. Od ewolucji działań dobroczynnych do współczesnej pomocy społecznej 1.2. Pomoc - opieka - wsparcie...
Cena katalogowa: 58,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,39 zł
Status: 24h
Oblicza mediewalizmu II Od recepcji antyku do recepcji średniowiecza
Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 7
SPIS TREŚCI Wprowadzenie ANDRZEJ DĄBRÓWKA, MACIEJ MICHALSKI, Wstęp MACIEJ MICHALSKI, Mediewalizm w kulturze popularnej - dalszy ciąg wstęp Część I. Translatio stndii w kulturze intelektualnej i...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,84 zł
Status: 24h
Rzymianie i barbarzyńcy Religia - polityka - kultura
Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich Tom 6
SPIS TREŚCI Część I. Koegzystencja i konfrontacja - bizantyńskie spotkania ze Wschodem TERESA WOLIŃSKA, Wprowadzenie MIROSŁAW J. LESZKA, Wątek arabski w stosunkach bułgarsko-bizantyńskich w VII—X...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,97 zł
Status: 24h
Spis treści Od redaktorów Witold Nowak Odmiany pamięci. Wprowadzenie do problematyki Stanisław Gałkowski Wychowanie jako pamięć kultury Przemysław Paczkowski Między psychologią a metafizyką....
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,65 zł
Status: 24h
SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ I Pojęcie, rodzaje i płaszczyzny krytyki 1. Pojęcie krytyki i myślenia krytycznego 2. Rodzaje krytyki 3. Płaszczyzna czynionej krytyki 4....
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 60,16 zł
Status: 24h
SPIS TREŚCI Wstęp Beata Stępień-Załucka – Kultura fizyczna a Konstytucja RP 1. Wprowadzenie 2. Pojęcie kultury fizycznej 3. Kultura fizyczna a zdrowie, ochrona zdrowia, zdrowie publiczne 4....
Cena katalogowa: 48,41 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,23 zł
Status: 24h
Spis treści Słowo redaktorów Ks. Janusz Gręźlikowski Główne regulacje prawne Soboru Trydenckiego Ks. Wacław Siwak Implikacje mariologiczne uchwał Soboru Trydenckiego Ks. Tadeusz...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,10 zł
Status: 24h
SPIS TREŚCI Wstęp ROZDZIAŁ I Partnerstwo publiczno-społeczne – pojęcie, zakres i istota 1. Uwagi wprowadzające 2. Pojęcie partnerstwa 2.1. Pojęcie partnerstwa w naukach prawnych 2.2. Pojęcie...
Cena katalogowa: 46,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,93 zł
Status: 24h
Wiesław Setlak Autorytet czy idol? O wzorach osobowych w wychowaniu Magdalena Gadamska, Krzysztof Jamroży Wychowanie i socjalizacja w rodzinie jako formy oddziaływania osób znaczących na dzieci ...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,38 zł
Status: 24h
SPIS TREŚCI: Wstęp CZĘŚĆ I ZAGROŻENIA I NARUSZENIA PRAW CZŁOWIEKA GRZEGORZ BAZIUR Zagrożenia podstawowych praw człowieka w Europie w kontekście kryzysu migra-cyjnego i zagrożenia...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,84 zł
Status: 24h
Recepcja i odrzucenie Kontakty międzykulturowe w średniowieczu
Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich tom 1
SPIS TREŚCIWprowadzenieLESZEK SŁUPECKI, O V KongresieWOJCIECH FAŁKOWSKI, Historia Stałego Komitetu Mediewistów Polskich. Zamierzenie, które nie miało prawa się udaćMAREK KONOPKA, LUX ET LAUS dla...
Cena katalogowa: 62,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 59,21 zł
Status: 24h
Spis treści Wprowadzenie I. Podstawowe pojęcia definiujące rozwój człowieka oraz charakte­ryzujące jego sfery i aspekty II. Czynniki wpływające na rozwój człowieka III....
Cena katalogowa: 46,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,93 zł
Status: 24h
Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu
i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnohistorycznej ekumeny
SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Wprowadzenie (Sylwester Czopek, Oleg Osaulczuk) 1.2. Historia odkryć i badań archeologicznych w dorzeczu Wiszni (Katarzyna Trybała-Zawiślak, Natalia...
Cena katalogowa: 259,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 247,34 zł
Status: 24h
Spis treści Słowo wstępne ROZDZIAŁ I Historyczne akty ustrojowe 1. Ustrojowe akty przedkonstytucyjne 2. Konstytucje historyczne ROZDZIAŁ II Obowiązujące ustawy zasadnicze 1. Nazwy...
Cena katalogowa: 43,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,61 zł
Status: 24h
Spis treści Przemysław Paczkowski Wprowadzenie. Czy dawna filozofia może nas czegoś nauczyć o człowieku? Maciej Smolak O przyjaźni u Arystotelesa Marcin Subczak Być „pomiędzy”. Człowiek...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,02 zł
Status: 24h
Facebook Instagram Twitter YouTube