WUR – Uniwersytet Rzeszowski

WUR – Uniwersytet Rzeszowski

Pokaż:
sortuj według:
Sprawcy przemocy w rodzinie
Uwarunkowania, okoliczności i konsekwencje stosowania przemocy
Spis treści Wstęp ROZDZIAŁ I Specyfika zjawiska przemocy w rodzinie 1. Kontrowersje wokół pojmowania przemocy 2. Rozmiary zjawiska i rodzaje przemocy domowej 3. Formy przemocy domowej 4....
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 61,42 zł
Status: 24h
SPIS TREŚCI Słowo wstępne Jakub Litarowicz – Finansowanie klubów sportowych a prawo zamówień publicznych 1. Uwagi wstępne 2. Kluby sportowe jako wykonawcy zamówień publicznych 2.1. Arka...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,98 zł
Status: 20.09.2019r.
Leżnica stanowisko Czub Osiedle kultury pucharów lejkowych
na zachodnim Wołyniu z analizą zabytków krzemiennych autorstwa Witalija Konopli
SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Położenie osiedla w Leżnicy, stanowisko Czub, obwód wołyński 3. Historia odkrycia i badań na stanowisku 4. Obiekty nieruchome - dane i interpretacje...
Cena katalogowa: 53,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,20 zł
Status: 20.09.2019r.
Nieśmiertelna dywizja na Gallipoli
Walka 29. Dywizji Piechoty na półwyspie Gallipoli w 1915 roku
Spis treści Wykaz skrótów i skrótowców Spis map Wstęp 29. Dywizja Piechoty - powstanie i droga ku Dardanelom 1. Organizacja i uzbrojenie 29. Dywizji Piechoty 2. Koncentracja...
Cena katalogowa: 47,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,82 zł
Status: 20.09.2019r.
SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. CHULIGAŃSTWO STADIONOWE. ETYMOLOGICZNO-HISTORYCZNA ANALIZA ZJAWISKA 1. Rys historyczny chuligaństwa stadionowego 2. Typologia kibiców piłkarskich. Zarys...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,65 zł
Status: 20.09.2019r.
Monografia tematyczna Syberia historia i ludzie prezentuje Syberię z punktu widzenia językoznawców, historyków, geografów, badaczy literatury, prawników, politologów, pedagogów, przyszłych...
Cena katalogowa: 37,00 zł
37,00 zł
Status: 24h
W kręgu spraw prywatnych i publicznych
Korespondencja Alojzego Felińskiego z lat 1795–1820
Spis treści Uwagi wstępne Założenia pracy Epistolografia wieków dawnych jako przedmiot badań nie tylko literaturoznawczych Materiały źródłowe oraz ogólne informacje o adresatach listów...
Cena katalogowa: 65,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 60,45 zł
Status: 24h
SPIS TREŚCI Wprowadzenie Część pierwsza ANTROPOLOGIA OSOBY PODSTAWĄ PEDAGOGIKI HUMANISTYCZNEJ Wstęp ROZDZIAŁ I Człowiek: cechy życia, czas życia – wokół istoty człowieka ROZDZIAŁ II ...
Cena katalogowa: 51,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,00 zł
Status: 24h
Czas przełomu
Polska polityka społeczna w latach 1944-1950
Spis treści Wstęp ROZDZIAŁ I „Nowa” polityka społeczna 1. Założenia programowe okresu wojny i okupacji 2. Wymuszona afirmacja przedwojennych rozwiązań 3. Ewolucja koncepcji polityki...
Cena katalogowa: 73,00 zł
73,00 zł
Status: 24h
Spis treści Wykaz skrótów nazw bibliotek Wprowadzenie Rozdział 1: „Prawdziwie w żelaznym wieku nieustannych wojen pan złoty”. Wierszowane funeralia po śmierci Jana III Sobieskiego ...
Cena katalogowa: 78,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 76,05 zł
Status: 24h
SPIS TREŚCI Słowo redaktorów I. W RZECZYPOSPOLITEJ Tomasz Kempa Unicki ośrodek zakonny w Wilnie i jego rola w reformie bazylianów przeprowadzonej przez metropolitę Józefa Welamina Rutskiego...
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,80 zł
Status: 24h
Manfred von Richthofen (1892-1918) oraz jego polscy krewni
W setną rocznicę zakończenia I wojny światowej i śmierci Czerwonego Barona
Spis treści Wstęp Iwona Tarko, Losy polskiej linii rodziny von Richthofen Jerzy Kuzicki, Wokoł małżeństwa Marii z Wielogłowskich z Henrykiem Richthofenem Jarosław Centek, Manfred von Richthofen...
Cena katalogowa: 41,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,84 zł
Status: 24h
Wstęp Rozdział I. Geneza i ewolucja konstytucji 1. Porządkowanie prawa we wczesnych cywilizacjach 2. Prekonstytucyjne akty ustrojowe 3. Pierwsze pisane konstytucje europejskie 4. Konstytucje...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,00 zł
Status: 24h
Monografia jest kompleksowym opracowaniem w doktrynie polskiego prawa administracyjnego tego interesującego i złożonego zagadnienia badawczego. W opracowaniu tym autor poddaje ocenie prawnej nie...
Cena katalogowa: 17,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,59 zł
Status: 24h
Spis treści    Wstęp Rozdział 1. Immunitet parlamentarny w Albanii - Wojciech Mojski 1. Wprowadzenie 2. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym 3. Regulacja...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,73 zł
Status: 24h
Spis treści Wstęp Krzysztof Trnka Samostanowienie narodów a integralność terytorialna. Per­spektywa komparatystyczna Anna Muś Od Quebecu do Kosowa. Problemy stosowania prawa do...
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,00 zł
Status: 24h
SPIS TREŚCI Wstęp Beata Stępień-Załucka – Kultura fizyczna a Konstytucja RP 1. Wprowadzenie 2. Pojęcie kultury fizycznej 3. Kultura fizyczna a zdrowie, ochrona zdrowia, zdrowie publiczne 4....
Cena katalogowa: 48,41 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,02 zł
Status: 24h
Oblicza mediewalizmu II Od recepcji antyku do recepcji średniowiecza
Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 7
SPIS TREŚCI Wprowadzenie ANDRZEJ DĄBRÓWKA, MACIEJ MICHALSKI, Wstęp MACIEJ MICHALSKI, Mediewalizm w kulturze popularnej - dalszy ciąg wstęp Część I. Translatio stndii w kulturze intelektualnej i...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,64 zł
Status: 24h
Kultura i samorządność lokalna
Historia - współczesność – perspektywy
Studia, artykuły i szkice zebrane w tym tomie składają się na zróżnicowany, wieloaspektowy obraz działań kulturotwórczych inicjowanych przez społeczności lokalne (głównie Galicji i Podkarpacia),...
Cena katalogowa: 41,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,13 zł
Status: 24h
SPIS TREŚCI    Wstęp   ROZDZIAŁ 1. Założenia badawcze 1.1. Problematyka badawcza 1.2. Cel i hipotezy 1.3. Metodyka i przedmiot...
Cena katalogowa: 37,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,07 zł
Status: 24h
SPIS TREŚCI ANNA POBÓG-LENARTOWICZ, Wprowadzenie Część I. Obcy w klasztorze MARIA STARNAWSKA, Mistrzowie i neofici. Uczniowie św. Romualda i eremici słowiańscy w eremie Pięciu Braci...
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,84 zł
Status: 24h
SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ I Pojęcie, rodzaje i płaszczyzny krytyki 1. Pojęcie krytyki i myślenia krytycznego 2. Rodzaje krytyki 3. Płaszczyzna czynionej krytyki 4....
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 62,56 zł
Status: 24h
Spis treści Od redaktorów Witold Nowak Odmiany pamięci. Wprowadzenie do problematyki Stanisław Gałkowski Wychowanie jako pamięć kultury Przemysław Paczkowski Między psychologią a metafizyką....
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,25 zł
Status: 24h
Wielki Profesor dr hab. Jan Łukasiewicz Marcin Niemczyk Wspomnienie o Profesorze Janie Łukasiewiczu Tomasz P. Antoszek Zasada poufności mediacji a spotkania informacyjne dotyczące polubownych...
Cena katalogowa: 85,00 zł
85,00 zł
Status: 24h
Spis treści   Wprowadzenie   Część I DOKTRYNA EKSKLUZYWIZMU I TEZA PRYWATYZACJI RELIGII A INTEGRALNOŚĆ RELIGIJNA CZŁOWIEKA    ROZDZIAŁ...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,52 zł
Status: 24h
Wojna i „Pokój dla Galilei”
Militarne i polityczne konfrontacje Organizacji Wyzwolenia Palestyny i Państwa Izrael na terytorium
Spis treści Wprowadzenie 1. Rozważania wstępne 2. Konflikt jako wykładnia polityki na Bliskim Wschodzie 3. Stan badań i założenia metodologiczne Rozdział I Rola Libanu w początkowej fazie...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 92,07 zł
Status: 24h
Monografia wpisuje się w obszerne badania nad literaturą emigracyjną prowadzone zarówno w kraju, jak i za granicą. Autorka próbuje na nowo stworzyć definicję (e)migracji, ukazując czytelnikowi jej...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 58,59 zł
Status: 24h
Średniowieczny mercator christianus
Praktyka, organizacja, idee etyczne i religijne
SPIS TREŚCI GRZEGORZ MYŚLIWSKI, MARCIN W. BUKAŁA, Wstęp GRZEGORZ MYŚLIWSKI, Handel detaliczny we Wrocławiu (XIII-XV w.) MARCIN GRULKOWSKI, Oszustwa w handlu gdańskim (XIV – pierwsza połowa XVI...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,52 zł
Status: 24h
Wspólne dziedzictwo
Rzeczpospolita Obojga Narodów w polskiej, litewskiej i ukraińskiej historiogafii XIX-XXI wieku
Spis treści Wstęp Jerzy Maternicki, Obrazy dziejów jako przedmiot badań historiograficznych Andrzej Wierzbicki, Hipotezy powstania państwa polskiego drogą podboju „zewnątrzetnicznego” w...
Cena katalogowa: 52,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,23 zł
Status: 24h
Szwajcaria w piśmiennictwie polskim
Od XIX wieku do czasów najnowszych
SPIS TREŚCI Wprowadzenie Rozdział I Polsko-szwajcarskie związki kulturowe od powstania Konfederacji Helweckiej po współczesność Rozdział II Szwajcarski krajobraz polskich poetów (1780-2017) ...
Cena katalogowa: 75,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 72,45 zł
Status: 24h
Facebook Instagram Twitter YouTube