WUG – Uniwersytet Gdański

WUG – Uniwersytet Gdański

Pokaż:
sortuj według:
Sędziowie i niewolnicy
Szkice z filozofii prawa
ZAJADŁO SĘDZIOWIE I NIEWOLNICY  „Bohaterami książki są casusy sądowe i sędziowie wydający omawiane orzeczenia. Jej unikalny w Polsce charakter polega na tym, że Autor nie ogranicza się w...
Cena katalogowa: 78,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 71,53 zł
Status: Od ręki
Usucapio
Rzymskie pochodzenie współczesnej instytucji zasiedzenia
W niniejszej publikacji zaprezentowano współczesne regulacje zasiedzenia nabywczego w poszczególnych systemach prawa tj. w prawie common law i w systemie prawa mieszanego, a także prawa...
Cena katalogowa: 35,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,00 zł
Status: 1 - 2 dni
Kreacje współczesnego miasta
Uwarunkowania i trajektorie rozwojowe polskich miast średnich
Publikacja stanowi z jednej strony kompleksowe opracowanie na temat rozwoju średnich miast Polski w ostatnim dwudziestoleciu wraz z określeniem sytuacji społeczno-gospodarczej oraz analizą zmian...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,43 zł
Status: 1 - 2 dni
W książce autorka kreśli szeroką perspektywę możliwości komunikowania i budowania relacji międzyludzkich poprzez pozawerbalne środki ekspresji. Pokazuje, śledząc procesy rozwoju ludzkiej mowy,...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,97 zł
Status: 1 - 2 dni
Kompetencja i sprawność językowa
dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim
W literaturze przedmiotu podkreśla się, że mowa tej części dziecięcej populacji jest uboższa pod względem leksykalnym, a wypowiedzi krótsze, składniowo uproszczone z licznymi błędami gramatycznymi....
Cena katalogowa: 44,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,25 zł
Status: 1 - 2 dni
W monografii podjęte zostaną m.in. takie zagadnienia, jak: praca ze studentem o indywidualnych potrzebach i oczekiwaniach edukacyjnych, problemy dydaktyki akademickiej w kontekście zmian...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,76 zł
Status: 1 - 2 dni
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego prezentuje przekład na j. polski bezpośrednio z j. chińskiego książki autorstwa Sun Mina pt. „Papier, tusz i pędzel, czyli traktat o chińskiej...
Cena katalogowa: 46,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,82 zł
Status: 1 - 2 dni
Tadeusz Linkner w swej książce zgromadził obszerny materiał literacki, co pozwoliło mu przeprowadzić analizę całościowo potraktowanej twórczości Żeromskiego pod bardzo różnym kątem – występujących w...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,53 zł
Status: 1 - 2 dni
We have the pleasure to present the work of Zdzisław Kropidłowski, the Head of the Department of Scientific Information and Bibliological Studies of the Universily of Kazimierz Wielki in Bydgoszcz....
Cena katalogowa: 100,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 95,27 zł
Status: 1 - 2 dni
Pośród nas
Twórcy pomorscy i gdańscy. Rozmowy niedokończone
Publikacja jest „drukowanym świadectwem” seminarium otwartego „Pośród nas", które odbyło się na Uniwersytecie Gdańskim. Książka ma dziesięcioro głównych bohaterów realizujących się...
Cena katalogowa: 48,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,34 zł
Status: 1 - 2 dni
Artykuły zawarte w tym zbiorze dotyczą kobiet żyjących we współczesnym polskim społeczeństwie. Respondentki, z którymi rozmawiały autorki badań, pochodzą z tej samej grupy etnicznej, wszystkie też...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,41 zł
Status: 1 - 2 dni
Przemiany, jakie dokonały się w ostatnich dekadach znacząco zmieniły postrzeganie cielesności. Jego ponowoczesne oblicza są ściśle związane z transformacjami. Zakres rozumienia cielesności wciąż...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,65 zł
Status: 1 - 2 dni
Jaki koń jest, nie każdy widzi
Koń w polskiej kulturze miejskiej i wybranych tekstach piśmienniczych od antyku do współczesności
Książka jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, zarówno z kręgów nauki, jak i innych zainteresowanych tematyką i motywem konia w kulturze oraz jego znaczeniem i obecnością w życiu codziennym...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,80 zł
Status: 1 - 2 dni
Jest to książka o „dziwnej obecności” kategorii duchowości w pedagogice. Z jednej strony jest ona niemal wstydliwie – być może ze względu na nienaukowe pochodzenie – zasłaniana i wciąż nazywana...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,94 zł
Status: 1 - 2 dni
Książka stanowi interdyscyplinarne studium poświęcone wykorzystywaniu biometrii i jej wpływowi na prawa człowieka. Praca ma w założeniu charakter przekrojowy, podjęto w niej bowiem próbę objęcia...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,58 zł
Status: 1 - 2 dni
Pojęcie dybuka, wywodzące się z mistyki żydowskiej, z wiary w wędrówkę dusz, stało się niezwykle ważnym elementem żydowskiej tradycji ludowej, kultury popularnej głównie wśród Żydów...
Cena katalogowa: 46,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,20 zł
Status: 1 - 2 dni
Jedną z podstawowych miar atrakcyjności danej lokalizacji jest jej dostępność transportowa. Większa dostępność danego miejsca pozwala na zdobycie przewagi lokalizacyjnej. Miejscem codziennej...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,51 zł
Status: 1 - 2 dni
W pracy określono zakres występowania zjawiska allelopatii oraz scharakteryzowano działania związków allelopatycznych produkowanych przez bałtyckie sinice – często dominującą w okresie letnim...
Cena katalogowa: 27,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,84 zł
Status: 1 - 2 dni
Publikacja jest Księgą Jubileuszową ofiarowaną Profesorowi Janowi Ilukowi, kierownikowi Zakładu Historii Starożytnej w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego z okazji siedemdziesiątych urodzin...
Cena katalogowa: 52,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,11 zł
Status: 1 - 2 dni
Książka porusza tematykę definicji pojęć zawartych w art. 115 § 13 i 19 k.k. - funkcjonariusz publiczny oraz osoba pełniąca funkcję publiczną. Autor porusza również problematykę ochrony prawnej tych...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,69 zł
Status: 1 - 2 dni
Książka jest próbą połączenia trzech generacji praw człowieka (pierwsza generacja: prawa polityczne i obywatelskie; druga generacja: prawa społeczne; trzecia: prawa solidarnościowe) w jedną całość....
Cena katalogowa: 27,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,48 zł
Status: 1 - 2 dni
Komunikacja oknem na kulturę
Wspólnota dyskursu kulturowym wymiarem funkcjonowania społeczności ewangelikalnej
W książce autorka zawarła refleksje dotyczące specyfiki zachowań językowych w ewangelikalnych wspólnotach wyznaniowych. Opracowanie zawiera materiał pozyskany na drodze badań o charakterze...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,79 zł
Status: 1 - 2 dni
Książka stanowi próbę antropologicznego spojrzenia na kulturę ludów indoeuropejskich. Podstawowym źródłem do poznania światopoglądu wspólnot prehistorycznych, obok ustaleń etnologicznych,...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,01 zł
Status: 1 - 2 dni
Celem niniejszej książki jest analiza czynników prawnych, urbanistycznych, architektonicznych, przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych, które mają wpływ zarówno na kształt przestrzeni, jak i na...
Cena katalogowa: 27,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,14 zł
Status: Od ręki
Publikacja ta w całości dedykowana jest pamięci Profesora Mirosława Krajewskiego. Ambicją zespołu autorskiego było więc wyeksponowanie oraz możliwie pełne i wszechstronne wykorzystanie – w...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,14 zł
Status: 1 - 2 dni
Celem składającej się z dwóhc tomów monografii jest stworzenie nowego forum wymiany myśli pomiędzy naukowcami, których badania (z zakresu językoznawstwa, erystyki, psycho- i socjolingwistyki,...
Cena katalogowa: 35,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,34 zł
Status: 1 - 2 dni
Zjawisko zmian klimatycznych stało się w ostatnim czasie przedmiotem zainteresowania nie tylko klimatologów, ale także polityków, prawników i społeczeństw na całym świecie. Zainteresowanie to wynika...
Cena katalogowa: 52,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,01 zł
Status: 1 - 2 dni
Więcej niż teatr. Sztuka zaangażowania i angażująca wychowawczo
Romany Miller inspiracje dla współczesnej pedagogiki
Przesłaniem publikacji wydawanych w ramach konferencji „Gdańskie rodowody pedagogiczne” stało się refleksyjne i krytyczne ujęcie pedagogiki jako sztuki zaangażowanej i angażującej w odsłanianie...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,25 zł
Status: 1 - 2 dni
Tom 1 serii Nowe Wyzwania, Nowe Horyzonty. Czterdzieści lat skandynawistyki gdańskiej poświęcony został literaturze, językowi i przekładowi.
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,03 zł
Status: 1 - 2 dni
Autorzy prezentują oryginalną i zmodyfikowaną po 10 latach wersję; swojego klucza taksonomicznego sinic w serii ,,Flora Zatoki Gdańskiej i wód przyległych (Bałtyk Południowy)”. Treści tego klucza...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,89 zł
Status: 1 - 2 dni
Facebook Instagram Twitter YouTube