WUG – Uniwersytet Gdański

WUG – Uniwersytet Gdański

Pokaż:
sortuj według:
Książka stanowi pierwsze tak szerokie ujęcie zagadnień dotyczących stanu i znaczenia lasów glebochronnych w Polsce. Na przykładzie obszarów zarządzanych przez RDLP w Toruniu dokonano oceny zmian...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,06 zł
Status: 24h
Niniejsza monografia jest już drugim tomem, który poświęcamy badaniom nad problematyką wzajemnych zależności pomiędzy tekstem a kulturą. Problematyka tomu ? w odróżnieniu od pierwszej książki ?...
Cena katalogowa: 23,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,59 zł
Status: 48h
Książka wydana z okazji 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego, jest spotkaniem z autorami zebranych tu esejów. Jest też opowieścią o Uczelni przez pryzmat Ludzi, którzy ją współtworzą. Pamiętając o tym,...
Cena katalogowa: 147,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 132,74 zł
Status: 48h
Tom charakteryzuje się dużą rozpiętością tematyczną i chronologiczną oraz kulturowym zróżnicowaniem omawianych zjawisk, Wynika to z dwu powodów: pierwszym jest szerokie sformułowanie zasadniczego...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,27 zł
Status: 48h
Według Szymona Pereza, niedawno zmarłego premiera Izraela, szczególnie ważne było stwierdzenie: „Bo pokój jest możliwy tylko wtedy, gdy jest zapewnione bezpieczeństwo”. Dlatego potrzebna jest...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,96 zł
Status: 48h
W książce przedstawiono ocenę porównawczą roli kraju, sektora i wielkości podmiotu w kształtowaniu struktury kapitału przedsiębiorstw w wybranych krajach Unii Europejskiej. W części teoretycznej...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,64 zł
Status: 48h
W latach 50. i 60. ubiegłego stulecia językoznawcy spierali się o to, czy polski język literacki pochodzi z dialektu małopolskiego czy wielkopolskiego. W wyniku długotrwałej debaty ustalono katalog...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,27 zł
Status: 48h
W pracy został dokładnie zbadany materiał teoretycznoliteracki dotyczący dyskursu fantastycznego zarówno na gruncie serbskim, europejskim, jak i amerykańskim. Zaprezentowano ewolucję tematów i...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,24 zł
Status: 48h
Tytuł pracy wskazywałby na to, że przedmiotem badania będzie mucha domowa. Poniekąd jest to prawda, ponieważ owad ten, obsesyjnie pojawiający się w twórczości Różewicza, sprowokował autorkę do...
Cena katalogowa: 27,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,69 zł
Status: 48h
Odpowiadając na wyzwania czasu, kiedy to wszystkie procesy społeczne jednocześnie skomplikowały się i uległy przyśpieszeniu, wywołując tym samym określone reakcje w werbalnym zachowaniu człowieka i...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,82 zł
Status: 48h
Dialogi o kulturze Kultury dialogu
Jubileusz Profesora Hieronima Chojnackiego
Tom poświęcono profesorowi Hieronimowi Chojnackiemu. Zainteresowania naukowe Jubilata w ostatnich dekadach ogniskują się wokół szeroko definiowanej kultury państw nordyckich, natomiast postawą bliską...
Cena katalogowa: 27,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,63 zł
Status: 48h
Autorka pracy stworzyła koncepcję badań dotyczącą kierunku badawczego, który koncentruje się wokół zasadniczego przedmiotu zainteresowań pedagogiki resocjalizacyjnej jako interdyscyplinarnej...
Cena katalogowa: 44,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,48 zł
Status: 48h
Teoria chaosu w badaniach funkcjonowania podmiotów gospodarujących
Wybrane zastosowania w sektorze ochrony zdrowia
W rozumieniu autora odkrycia teorii chaosu można i należy stosować w odniesieniu do zjawisk społeczno-ekonomicznych, a szczególnie do badania funkcjonowania podmiotów gospodarujących. Podmioty te, ze...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,29 zł
Status: 48h
W książce opisano działalność największej hitlerowskiej organizacji budowlanej o charakterze paramilitarnym na terenie Norwegii i Finlandii. Przedstawiono sposoby i metody werbunku Polaków do...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,92 zł
Status: 48h
?Historia Teatru Miejskiego w Gdańsku (1801?1841)? jest bardzo rzetelnie przygotowanym studium historycznym dziejów sceny miejskiej na początku XIX wieku. Zostało ono oparte na bogatych materiałach...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,86 zł
Status: 48h
Proces karny w dobie przemian
Zagadnienia ogólne
Polski proces karny był w latach 2013-2016 przedmiotem szczególnie intensywnych działań legislacyjnych. Zarówno tzw. wielka nowelizacja kodeksu postępowania karnego, która weszła w życie 1 lipca 2015...
Cena katalogowa: 48,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,12 zł
Status: 48h
„Wartość dodana omówionej książki polega nie tylko na tym, że jest nowym spojrzeniem na teorię konkurencyjności międzynarodowej, ale w nie mniejszym stopniu na tym. że przybliża nam współczesną...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,69 zł
Status: 48h
University studies mean the critical reading of texts, and also reflection. The latter should be stimulated by lectures and tutorials, and by discussion. In an attempt to meet the needs of students,...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,76 zł
Status: 48h
Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Tendencje, problemy i dylematy modelu państwa i demokracji
Autor przedstawia w książce wyniki badań dotyczących gospodarki ?nansowej jednostek samorządu terytorialnego za lata 2010–2016. Wymiar ?nansowy działania organów samorządu stanowi obszar badawczy...
Cena katalogowa: 35,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,12 zł
Status: 48h
Publikacja z jednej strony stanowi podsumowanie ponad dwudziestoletniej działalności edukacyjnej, kulturowej i naukowej w Gdańsku trzech organizacji: Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego, Fundacji...
Cena katalogowa: 37,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,41 zł
Status: 48h
Książka stanowi pierwszą w polskiej literaturze naukowej monografię z dziedziny prawa konstytucyjnego, poświęconą zagadnieniu współczesnych monarchii mieszanych (królewskich i republikańskich) nie...
Cena katalogowa: 77,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 69,59 zł
Status: 48h
Książka prof. Barbary Zwolińskiej nie przynależy do obszaru wiedzy stricte medioznawczej, choć w tytule pojawia się „radio", ale do bardzo interesującego „pogranicza", na którym spotykają się i...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,54 zł
Status: 48h
Porządek słów
Gramatyka Tekst Styl Dyskurs
Monografia wieloautorska, którą oddajemy do rąk Czytelnika, jest zbiorem artykułów dedykowanych – z okazji czterdziestopięciolecia pracy zawodowej – Pani Profesor Zoi Nowożenowej: utalentowanej...
Cena katalogowa: 27,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,51 zł
Status: 48h
Monografia dotyczy szeroko rozumianej problematyki przestępczości skierowanej przeciwko dziedzictwu kulturowemu. Bardzo zróżnicowany charakter działań przestępców oraz specyfika obiektów, przeciwko...
Cena katalogowa: 35,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,68 zł
Status: 48h
Człowiek samoistnie wykształcił i w dalszym ciągu tworzy różne udoskonalenia, tak aby żyło mu się wygodnie. Człowiek od zarania dziejów zmienia swoje otoczenie. Stał się więc w pewnym sensie twórcą...
Cena katalogowa: 23,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,20 zł
Status: 48h
PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE 1. Uchwała składu 7 sędziów NSA z dnia 13 listopada 2012 r., II OPS 2/12 Dr Wojciech Federczyk, adiunkt Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w...
Cena katalogowa: 26,25 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,59 zł
Status: 48h
Artykuły zawarte w tym zbiorze dotyczą kobiet żyjących we współczesnym polskim społeczeństwie. Respondentki, z którymi rozmawiały autorki badań, pochodzą z tej samej grupy etnicznej, wszystkie też...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,75 zł
Status: 48h
Zakres tematyczny książki dotyczy zagadnień obrazu w objawieniu biblijnym, tradycji Kościoła oraz współczesnej praktyce na płaszczyźnie świętych wizerunków. Podjęte zagadnienia obejmują...
Cena katalogowa: 35,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,27 zł
Status: 48h
Poezja domu
Oblicza rodziny w wierszach Teresy Ferenc, Zbigniewa Jankowskiego, Anny Janko i Mileny Wieczorek
Książka przedstawia, jak każdy z członków „piszącej rodziny” ujmuje w swojej poezji ten sam temat: dom i relacje rodzinne. Podstawę do przeprowadzanych analiz i interpretacji stanowił przede...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,03 zł
Status: 48h
Głównym celem niniejszej książki jest identyfikacja specyfiki, znaczenia, a także perspektyw rozwoju bankowości islamskiej na świecie. Zasady i wartości, na których opierają się banki islamskie,...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,73 zł
Status: 48h
Facebook Instagram Twitter YouTube