WUG – Uniwersytet Gdański

WUG – Uniwersytet Gdański

Pokaż:
sortuj według:
Książka Hanny Dymel-Trzcbiatowskicj jest wybitnym dziełem naukowym, wykraczającym daleko poza standardy tego typu rozpraw. Autorka prowadzi rozpoznania w sposób fascynujący czytelnika, zachęcając go...
Cena katalogowa: 35,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,23 zł
Status: 36h
Fragment: Tak sformułowany temat wystąpienia rodzi przede wszystkim pyta-nie, czy obowiązujące w Polsce prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego kreuje rozwiązania, które można uznać za...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,40 zł
Status: 36h
Zjawiska rozpraszania zabudowy, w szczególności tego niekontrolowanego, określanego również mianem „rozlewania”, oraz jej koncentracji, zwłaszcza tej nadmiernej, są przedmiotem dyskusji i studiów...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,50 zł
Status: 24h
Zmiana gospodarki w kierunku gospodarki cyfrowej postawiła nowe zadania przed funkcją personalną. Wyzwania stawiane przed tą funkcją są złożone i wymagają łączenia różnych dziedzin wiedzy w ich...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,50 zł
Status: 36h
W dobie społeczeństwa informacyjnego zarządzanie bezpieczeństwem informacji jest kluczowym elementem pozwalającym funkcjonować instytucjom oraz przedsiębiorcom. Zapewnienie poufności, integralności...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,50 zł
Status: 36h
Zarząd komisaryczny stanowi zaledwie jeden z elementów sprawowania nadzoru nad samorządem terytorialnym, jednak jego specyfika, polegająca na władczym ingerowaniu władzy państwowej w sprawy lokalne...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,15 zł
Status: 36h
Tom niniejszy stanowi próbę podsumowania mijającego półwiecza, dlatego zdecydowaliśmy się zamieścić w nim artykuły wcześniej opublikowane przez Autorów, które w ich ocenie stanowią ważny element...
Cena katalogowa: 252,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 221,71 zł
Status: 36h
Prezentowana publikacja to piąty, podsumowujący, tom specjalnego wydania serii Światło i Ciemność", ukazującego się pod wspólnym tytułem Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939. Cykl obejmuje studia...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,05 zł
Status: 36h
Niniejszy tom poszerza i pogłębia naszą wiedzę o Franciszku Rawicie-Gawrońskim (1846-1930), znanym w swoim czasie publicyście, pisarzu i historyku. Zamiar ten został zrealizowany poprzez edycję jego...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,92 zł
Status: 36h
Niniejszy tom jest zbiorem 24 tekstów przygotowanych specjalnie z okazji 60-lecia Oddziału Gdańskiego TMJP przez jego członków i sympatyków. Znalazły się tu artykuły zebrane w kilku kręgach...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,92 zł
Status: 36h
Praca dobrze się wpisuje w bogaty już dorobek badań nad polskimi nazwiskami obcej proweniencji. Profesor Zenon Lica z dużym znawstwem, językową drobiazgowością i rzetelnością pochylił się nad...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,44 zł
Status: 36h
Przygotowywana monografia wpisuje się w nowy obszar badawczy, a mianowicie komunikację osób w wieku podeszłym oraz zmiany, które zachodzą wraz z upływem czasu w mowie osób w wieku senioralnym. Ten...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,92 zł
Status: 36h
Kluczową kwestią dla powodzenia Inicjatywy Pasa i Szlaku jest jej akceptacja wśród społeczeństw państw, które mają ją współtworzyć. Niniejsza publikacja stanowi odpowiedź na pytanie, czy Polacy są...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,08 zł
Status: 36h
W Instytucie Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego w latach 19992018 odbywały się wykłady, wraz z weekendowymi konferencjami z nimi związanymi, których patronem był zmarły tragicznie w Hindukuszu w roku...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,83 zł
Status: 36h
Idea cywilizowania była w pojęcie społeczeństwa obywatelskiego wrośnięta przynajmniej od czasów Johna Locke’a. Dla Norberta Eliasa istotą cywilizacji jest pacyfikowanie popędów, prowadzące do...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,20 zł
Status: 24h
MOJE TAI CHI to synteza to synteza naszych doświadczeń instruktorskich oraz praktyki dalekowschodniej sztuki walki w Akademii Sztuk Walk SANBAO w Gdańsku. MOJE TAI CHI to droga, którą podążamy od...
Cena katalogowa: 126,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 110,25 zł
Status: 36h
Przemiany, jakie dokonały się w ostatnich dekadach znacząco zmieniły postrzeganie cielesności. Jego ponowoczesne oblicza są ściśle związane z transformacjami. Zakres rozumienia cielesności wciąż...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,38 zł
Status: 24h
Książka prof. Barbary Zwolińskiej nie przynależy do obszaru wiedzy stricte medioznawczej, choć w tytule pojawia się „radio", ale do bardzo interesującego „pogranicza", na którym spotykają się i...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,50 zł
Status: 24h
W pracy został dokładnie zbadany materiał teoretycznoliteracki dotyczący dyskursu fantastycznego zarówno na gruncie serbskim, europejskim, jak i amerykańskim. Zaprezentowano ewolucję tematów i...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,47 zł
Status: 24h
According to the Intergovernmental Panel on Climate Change Report presented in March 2014, today climate change is already having substantial and widespread impacts which are being felt on all...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,20 zł
Status: 24h
Publikacja z jednej strony stanowi podsumowanie ponad dwudziestoletniej działalności edukacyjnej, kulturowej i naukowej w Gdańsku trzech organizacji: Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego, Fundacji...
Cena katalogowa: 37,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,30 zł
Status: 24h
Teoria chaosu w badaniach funkcjonowania podmiotów gospodarujących
Wybrane zastosowania w sektorze ochrony zdrowia
W rozumieniu autora odkrycia teorii chaosu można i należy stosować w odniesieniu do zjawisk społeczno-ekonomicznych, a szczególnie do badania funkcjonowania podmiotów gospodarujących. Podmioty te, ze...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,17 zł
Status: 24h
W ramach obecnie istniejących rynków podmioty gospodarcze w coraz większym stopniu uzależnione są od otoczenia, w jakim funkcjonują. W ostatnich latach dostrzegamy wzrost dynamiki zmian w różnych...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,38 zł
Status: 24h
Sobiesław Szybkowski zajął się rodziną Kościeleckich herbu Ogon, linią ze Skępego, wywodzącą się z ziemi dobrzyńskiej, ale związaną później — w XV i XVI w. — poprzez posiadane dobra i sprawowane...
Cena katalogowa: 69,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 69,04 zł
Status: 24h
Tytuł pracy wskazywałby na to, że przedmiotem badania będzie mucha domowa. Poniekąd jest to prawda, ponieważ owad ten, obsesyjnie pojawiający się w twórczości Różewicza, sprowokował autorkę do...
Cena katalogowa: 27,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,72 zł
Status: 24h
Artykuły zawarte w tym zbiorze dotyczą kobiet żyjących we współczesnym polskim społeczeństwie. Respondentki, z którymi rozmawiały autorki badań, pochodzą z tej samej grupy etnicznej, wszystkie też...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,38 zł
Status: 24h
Autorka pracy stworzyła koncepcję badań dotyczącą kierunku badawczego, który koncentruje się wokół zasadniczego przedmiotu zainteresowań pedagogiki resocjalizacyjnej jako interdyscyplinarnej...
Cena katalogowa: 44,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,10 zł
Status: 24h
W książce przedstawiono ocenę porównawczą roli kraju, sektora i wielkości podmiotu w kształtowaniu struktury kapitału przedsiębiorstw w wybranych krajach Unii Europejskiej. W części teoretycznej...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,80 zł
Status: 24h
This book is the first to offer readers a comprehensive and scholarly presentation in English of all the basie notions and instruments known in Polish financial law. The authors are all academics and...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,47 zł
Status: 24h
The dialogue and cooperation of social partners is one of the constitutional pillars of the economic system of the Republic of Poland (Art. 20 of the Constitution of Poland.The term “social partners”...
Cena katalogowa: 23,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,10 zł
Status: 24h
Facebook Instagram