WUG – Uniwersytet Gdański

WUG – Uniwersytet Gdański

Pokaż:
sortuj według:
Celem niniejszej książki jest analiza czynników prawnych, urbanistycznych, architektonicznych, przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych, które mają wpływ zarówno na kształt przestrzeni, jak i na...
Cena katalogowa: 27,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,64 zł
Status: Od ręki
(Prze)zwierzęcenia
Poetyckie drogi do postantropocentryzmu
Książka obrazuje utrwalone w polskiej poezji relacje człowieka ze zwierzęciem, traktowane jako zapowiedź kształtującego się w dzisiejszej kulturze nieantropocentrycznego paradygmatu. Na przykładzie...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,90 zł
Status: 1 - 2 dni
Georg Brandes (1842–1927) był duńskim krytykiem i historykiem literatury, publicystą, współtwórcą przełomu modernistycznego w literaturze skandynawskiej. Obecnie w Polsce szerzej nieznany, był jako...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,44 zł
Status: 1 - 2 dni
Jaki koń jest, nie każdy widzi
Koń w polskiej kulturze miejskiej i wybranych tekstach piśmienniczych od antyku do współczesności
Książka jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, zarówno z kręgów nauki, jak i innych zainteresowanych tematyką i motywem konia w kulturze oraz jego znaczeniem i obecnością w życiu codziennym...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,78 zł
Status: 1 - 2 dni
O "Faraonie" Bolesława Prusa
Studium monograficzne
Mimo że od ukazania się „Faraona”, czwartej powieści Bolesława Prusa, minęło prawie 120 lat, wciąż nie jest to utwór wnikliwie przebadany i zanalizowany. Powieść z całą pewnością zasługuje na...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,84 zł
Status: 1 - 2 dni
Książka stanowi interdyscyplinarne studium poświęcone wykorzystywaniu biometrii i jej wpływowi na prawa człowieka. Praca ma w założeniu charakter przekrojowy, podjęto w niej bowiem próbę objęcia...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,31 zł
Status: 1 - 2 dni
Między dobrem a złem
Mroczna strona człowieka w traktatach włoskiego odrodzenia
Tematem monografii jest myśl antropologiczno-społeczna zawarta w traktatach odrodzeniowych w języku włoskim i łacińskim, w których pojawia się zaduma nad niedoskonałością natury ludzkiej. Wybitni...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,75 zł
Status: 1 - 2 dni
Zakres tematyczny książki dotyczy zagadnień obrazu w objawieniu biblijnym, tradycji Kościoła oraz współczesnej praktyce na płaszczyźnie świętych wizerunków. Podjęte zagadnienia obejmują...
Cena katalogowa: 35,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,90 zł
Status: 1 - 2 dni
Pośród nas
Twórcy pomorscy i gdańscy. Rozmowy niedokończone
Publikacja jest „drukowanym świadectwem” seminarium otwartego „Pośród nas", które odbyło się na Uniwersytecie Gdańskim. Książka ma dziesięcioro głównych bohaterów realizujących się...
Cena katalogowa: 48,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,86 zł
Status: 1 - 2 dni
Artykuły zawarte w tym zbiorze dotyczą kobiet żyjących we współczesnym polskim społeczeństwie. Respondentki, z którymi rozmawiały autorki badań, pochodzą z tej samej grupy etnicznej, wszystkie też...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,32 zł
Status: 1 - 2 dni
Sędziowie i niewolnicy
Szkice z filozofii prawa
„Bohaterami książki są casusy sądowe i sędziowie wydający omawiane orzeczenia. Jej unikalny w Polsce charakter polega na tym, że Autor nie ogranicza się w formie narracyjnej do przedstawienia...
Cena katalogowa: 58,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,65 zł
Status: 1 - 2 dni
Pojęcie dybuka, wywodzące się z mistyki żydowskiej, z wiary w wędrówkę dusz, stało się niezwykle ważnym elementem żydowskiej tradycji ludowej, kultury popularnej głównie wśród Żydów...
Cena katalogowa: 46,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,03 zł
Status: 1 - 2 dni
Jest to książka o „dziwnej obecności” kategorii duchowości w pedagogice. Z jednej strony jest ona niemal wstydliwie – być może ze względu na nienaukowe pochodzenie – zasłaniana i wciąż nazywana...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,87 zł
Status: 1 - 2 dni
Tom 1 serii Nowe Wyzwania, Nowe Horyzonty. Czterdzieści lat skandynawistyki gdańskiej poświęcony został literaturze, językowi i przekładowi.
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,24 zł
Status: 1 - 2 dni
Celem składającej się z dwóhc tomów monografii jest stworzenie nowego forum wymiany myśli pomiędzy naukowcami, których badania (z zakresu językoznawstwa, erystyki, psycho- i socjolingwistyki,...
Cena katalogowa: 35,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,92 zł
Status: 1 - 2 dni
Więcej niż teatr. Sztuka zaangażowania i angażująca wychowawczo
Romany Miller inspiracje dla współczesnej pedagogiki
Przesłaniem publikacji wydawanych w ramach konferencji „Gdańskie rodowody pedagogiczne” stało się refleksyjne i krytyczne ujęcie pedagogiki jako sztuki zaangażowanej i angażującej w odsłanianie...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,74 zł
Status: 1 - 2 dni
Autorzy prezentują oryginalną i zmodyfikowaną po 10 latach wersję; swojego klucza taksonomicznego sinic w serii ,,Flora Zatoki Gdańskiej i wód przyległych (Bałtyk Południowy)”. Treści tego klucza...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,52 zł
Status: 1 - 2 dni
W pracy podjęto próbę ukazania drogi, jaką przeszła rosyjska nauka o przekładzie od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego, ze szczególnym uwzględnieniem badań współczesnych. Autorka starała...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,85 zł
Status: 1 - 2 dni
Celem składającej się z dwóch tomów monografii jest stworzenie nowego forum wymiany myśli pomiędzy naukowcami, których badania (z zakresu językoznawstwa, erystyki, psycho- i socjolingwistyki,...
Cena katalogowa: 35,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,87 zł
Status: 1 - 2 dni
Tematyka alianckich bombardowań niemieckich miast wzbudza nadal wiele kontrowersji, zwłaszcza w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Nader trudno jest przekonać czytelnika, i to nie tylko niemieckiego, o...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,40 zł
Status: 1 - 2 dni
W czasie zatrzymane. Tom 1
Wybór szkiców literackich z lat 1977–2008
Prezentowana antologia opatrzona tytułem-cytatem „W czasie zatrzymane”, zaczerpniętym z twórczości Zbigniewa Żakiewicza (1933–2010), stanowi wybór 161 szkiców literackich pióra tego wybitnego...
Cena katalogowa: 46,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,55 zł
Status: 1 - 2 dni
Usucapio
Rzymskie pochodzenie współczesnej instytucji zasiedzenia
W niniejszej publikacji zaprezentowano współczesne regulacje zasiedzenia nabywczego w poszczególnych systemach prawa tj. w prawie common law i w systemie prawa mieszanego, a także prawa stanowionego....
Cena katalogowa: 35,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,60 zł
Status: 1 - 2 dni
Życie i działalność Konstantego Regameya nie doczekały się do tej pory odrębnego opracowania w języku polskim. W języku francuskim ukazała się – w 1978 r., a więc jeszcze za życia kompozytora –...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,74 zł
Status: 1 - 2 dni
Tom 2 serii „Nowe Wyzwania, Nowe Horyzonty. Czterdzieści lat skandynawistyki gdańskiej” poświęcony został historii, społeczeństwom i kulturze Skandynawii.
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,74 zł
Status: 1 - 2 dni
Kreacje współczesnego miasta
Uwarunkowania i trajektorie rozwojowe polskich miast średnich
Publikacja stanowi z jednej strony kompleksowe opracowanie na temat rozwoju średnich miast Polski w ostatnim dwudziestoleciu wraz z określeniem sytuacji społeczno-gospodarczej oraz analizą zmian...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,04 zł
Status: 1 - 2 dni
Książka ta jest interesującym i zarazem twórczym pomysłem badawczym, osadzonym na styku teorii wychowania fizycznego, socjologii i psychologii sportu. Przedmiotem swych studiów autorka uczyniła...
Cena katalogowa: 27,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,95 zł
Status: 1 - 2 dni
W literaturze można znaleźć informację, że w latach 30. ubiegłego wieku na terenie Prus Wschodnich wykryto istotny związek między liczbą urodzin dzieci i liczba bocianów. Mniej więcej w tym samym...
Cena katalogowa: 26,25 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,83 zł
Status: 1 - 2 dni
W niniejszej publikacja ucieczka została pokazana przede wszystkim jako strategia ? literacka, filmowa, językowa. Autorzy poszczególnych artykułów próbują na nowo zdefiniować ten termin i...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,75 zł
Status: 1 - 2 dni
W książce przedstawiono możliwości wykorzystania metodyk zarządzania projektami, a także – w ramach tego podejścia – doświadczeń wynikających z zastosowania rożnych modeli biznesu pochodzących spoza...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,31 zł
Status: 1 - 2 dni
W dyskusjach dotyczących prowadzonego biznesu i skutecznego zarządzania nim jako argumentów opisujących efektywność czy skuteczność procesów zarządzania, menedżerowie często używają takich określeń...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,05 zł
Status: Od ręki
Facebook Instagram Twitter YouTube