WUG – Uniwersytet Gdański

Pokaż:
sortuj według:
W książce przedstawiono ustrój i sądownictwo dwóch Wolnych Miast Gdańskich wraz z ujętym całościowo kontekstem historycznym i porównawczym. Opracowanie jest syntezą opartą przede wszystkim na...
Cena katalogowa: 58,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,45 zł
Status: 1 - 2 dni
W dyskusjach dotyczących prowadzonego biznesu i skutecznego zarządzania nim jako argumentów opisujących efektywność czy skuteczność procesów zarządzania, menedżerowie często używają takich określeń...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,70 zł
Status: 1 - 2 dni
Przekładoznawstwo rosyjskie. Tom 1
Autoreferaty dysertacji 1937-2015
W niniejszej monografii znalazły się autoreferaty dysertacji przedłożonych do obrony w ZSRR oraz na obszarze postradzieckim w latach 1937–2015. Zebrane dokumenty sytuujące się w ramach różnych...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,59 zł
Status: 1 - 2 dni
Teoria chaosu w badaniach funkcjonowania podmiotów gospodarujących
Wybrane zastosowania w sektorze ochrony zdrowia
W rozumieniu autora odkrycia teorii chaosu można i należy stosować w odniesieniu do zjawisk społeczno-ekonomicznych, a szczególnie do badania funkcjonowania podmiotów gospodarujących. Podmioty te, ze...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,48 zł
Status: 1 - 2 dni
Ten niewielki, bo zaledwie paręset aforyzmów liczący zbiór (współcześni aforyści piszą ich po kilka tysięcy), od przeszło 300 lat jest niezbywalną lekturą każdego pokolenia i chociaż objętościowo...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,10 zł
Status: 1 - 2 dni
Jak dojechałem do tej stumetrówki
Wspomnienia ze służby wojskowej
Przez wiele lat rtm. Tadeusz Bączkowski dość często odwiedzał siedzibę Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. Lekko zgarbiony, cichy i raczej małomówny, przychodził z wizytą do...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,22 zł
Status: 1 - 2 dni
W pracy podjęto próbę ukazania drogi, jaką przeszła rosyjska nauka o przekładzie od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego, ze szczególnym uwzględnieniem badań współczesnych. Autorka starała...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,10 zł
Status: 1 - 2 dni
Tezaurus oferuje odbiorcy polskiemu szeroką wiedzę na temat leksyki języka fińskiego ukierunkowanej tematycznie. Jest to pierwsze w polskiej leksykografii opracowanie leksyki fińskiej w układzie...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,54 zł
Status: 1 - 2 dni
Tom jest zbiorem prac powstałych z okazji I sympozjum semantycznego z cyklu „Słowa bez tajemnic”, które odbyło się w Gdańsku 27 października 2014 r. Obejmuje szkice kilkunastu autorów, o różnym...
Cena katalogowa: 23,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,61 zł
Status: 1 - 2 dni
Książka jest wynikiem analizy około 2,5 tys. porad językowych z zakresu ortografii zamieszczonych w Internecie przez Poradnię Językową PWN, e-poradnie uniwersyteckie, poradnię PWSZ w Chełmie oraz...
Cena katalogowa: 44,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,34 zł
Status: 1 - 2 dni
Time narrative and imagination
Essays on paul auster
Książka zawiera szczegółowy wstęp i 12 artykułów różnego autorstwa, poświęconych prozie Paula Austera w przekroju od wczesnej do najświeższej twórczości, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki czasu,...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,22 zł
Status: 1 - 2 dni
W książce przedstawiono ocenę porównawczą roli kraju, sektora i wielkości podmiotu w kształtowaniu struktury kapitału przedsiębiorstw w wybranych krajach Unii Europejskiej. W części teoretycznej...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,39 zł
Status: Od ręki
Publikacja z jednej strony stanowi podsumowanie ponad dwudziestoletniej działalności edukacyjnej, kulturowej i naukowej w Gdańsku trzech organizacji: Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego, Fundacji...
Cena katalogowa: 37,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,27 zł
Status: 1 - 2 dni
Książka jest owocem badań etnograficznych i antropologicznych, które autor prowadził w latach 1976?1985 wśród Arapeszów, mówiących narzeczem bukiyip na obszarze około 900 km2 Papui-Nowej Gwinei....
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,59 zł
Status: 1 - 2 dni
Książka jest zbiorem tekstów powstałych w związku z konferencją naukową zatytułowaną „Fascynacja, zachwyt, zakręcenie w polskiej literaturze XIX wieku”. Przedmiotem refleksji autorów stały się dzieła...
Cena katalogowa: 27,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,35 zł
Status: 1 - 2 dni
Daję przecież cyrograf na duszę...
Mroczne sprawki w literaturze XIX i XX wieku
Publikacja składa się z piętnastu artykułów w większości związanych z literaturą XIX i XX wieku. Głównym założeniem przyświecającym jej powstaniu była chęć przybliżenia szerszemu gronu badaczy...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,22 zł
Status: 1 - 2 dni
W pracy został dokładnie zbadany materiał teoretycznoliteracki dotyczący dyskursu fantastycznego zarówno na gruncie serbskim, europejskim, jak i amerykańskim. Zaprezentowano ewolucję tematów i...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,10 zł
Status: 1 - 2 dni
Niniejsza monografia jest już drugim tomem, który poświęcamy badaniom nad problematyką wzajemnych zależności pomiędzy tekstem a kulturą. Problematyka tomu – w odróżnieniu od pierwszej książki –...
Cena katalogowa: 23,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,61 zł
Status: 1 - 2 dni
The principal regulators of vegetation structure in lakes of north-west Poland
A new approach to the assembly of macrophyte communities
Monografia jest syntezą badań roślinności podwodnej 161 jezior pomorskich. Jej celem było wyłonienie głównych regulatorów struktury zbiorowisk, wyrażonej kombinacją gatunków, ich liczbą, frekwencją i...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,97 zł
Status: 1 - 2 dni
Jede natürliche Sprache hat eine mit der kulturhistorischen Entwicklung einer Nation oder einer ethnischen Gruppe verbundene lokale Dimension. Das Lokale bedeutet zunächst eine räumliche,...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,10 zł
Status: 1 - 2 dni
University studies mean the critical reading of texts, and also reflection. The latter should be stimulated by lectures and tutorials, and by discussion. In an attempt to meet the needs of students,...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,46 zł
Status: 1 - 2 dni
Tom charakteryzuje się dużą rozpiętością tematyczną i chronologiczną oraz kulturowym zróżnicowaniem omawianych zjawisk, Wynika to z dwu powodów: pierwszym jest szerokie sformułowanie zasadniczego...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,46 zł
Status: 1 - 2 dni
Przedstawiana książka to wyjątkowo rzetelna i ciekawa próba syntetycznego ujęcia historii Latynoameryki, która z całą pewnością spotka się z zainteresowaniem szerokiego kręgu odbiorców. Niewątpliwe...
Cena katalogowa: 58,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,45 zł
Status: 1 - 2 dni
Książka stanowi próbę identyfikacji norm związanych z przekładem medycznym, określenia przyjętych sposobów realizacji tych norm oraz problemów dotyczących działania niezgodnego z przyjętymi...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,73 zł
Status: 1 - 2 dni
Tradycja wydawania wGSPłasnego periodyku naukowego przez Wydział Prawa i Administracji sięga samych początków historii Wydziału. Już w 1972 r. ukazał się pierwszy numer "Zeszytów Naukowych Wydziału...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 56,20 zł
Status: 1 - 2 dni
Książka stanowi zbiór opinii konstytucyjnoprawnych, które profesor Andrzej Szmyt sporządził w latach 2007?2015 (VI i VII kadencji Sejmu RP) w ramach Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Wpisuje...
Cena katalogowa: 69,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 61,82 zł
Status: 1 - 2 dni
Drugi tom monografii stanowi kontynuację i dopełnienie pierwszej jej części, prezentującej Czytelnikowi teksty dotykające filozoficzno-religijnego oraz kulturowo-literackiego wymiaru samotności. Tom...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,97 zł
Status: 1 - 2 dni
Wielkomiejscy inwestorzy, mecenasi i filantropi
Kurorty w europie środkowej od xix do xxi wieku
W książce omówiono zagadnienia związane z zakładaniem, organizacją i funkcjonowaniem miejscowości uzdrowiskowych i kąpielisk, których szczególnie intensywny rozwój przypadł na przełom wieków XIX i...
Cena katalogowa: 35,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,84 zł
Status: 1 - 2 dni
Między rusofobią a rusofilią
Poglądy, postawy i realizacje w literaturze polskiej od xix do xxi wieku
Publikacja jest zbiorem tekstów badaczy z różnych ośrodków naukowych w kraju i za granicą, omawiających wielorakie ujęcia tematu Rosji i Rosjan w literaturze polskiej. Przedmiotem rozpoznań stają się...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,59 zł
Status: 1 - 2 dni
Obszerne studium Józefa Włodarskiego jest poświęcone przedstawicielom trzeciego pokolenia katolickiej linii Wejherów – Jakubowi, Mikołajowi i Ludwikowi – znakomitym dowódcom wojskowym i mężom stanu...
Cena katalogowa: 69,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 61,82 zł
Status: 1 - 2 dni
Polub nas an facebooku Subskrybuj nas na YouTube