WUG – Uniwersytet Gdański

WUG – Uniwersytet Gdański

Pokaż:
sortuj według:
Przedmiotem książki jest postępowanie odwoławcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Wagę odwołania i – będącego jego wynikiem – postępowania odwoławczego trudno przecenić. Wszak to odwołanie...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,20 zł
Status: 24h
Przedmiotem książki jest postępowanie odwoławcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Wagę odwołania i – będącego jego wynikiem – postępowania odwoławczego trudno przecenić. Wszak to odwołanie...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,20 zł
Status: 24h
Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Tendencje, problemy i dylematy modelu państwa i demokracji
Autor przedstawia w książce wyniki badań dotyczących gospodarki ?nansowej jednostek samorządu terytorialnego za lata 2010–2016. Wymiar ?nansowy działania organów samorządu stanowi obszar badawczy...
Cena katalogowa: 35,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,78 zł
Status: 24h
Wykorzystując różne języki humanistyki, książka ta opowiada o doświadczeniu poezji i egzystencji, egzystencji i poezji - tego nierozerwalnego splotu - w którym odbywa się niepokojąca gra Bolesława...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,87 zł
Status: 24h
The dialogue and cooperation of social partners is one of the constitutional pillars of the economic system of the Republic of Poland (Art. 20 of the Constitution of Poland.The term “social partners”...
Cena katalogowa: 23,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,80 zł
Status: 24h
?Historia Teatru Miejskiego w Gdańsku (1801?1841)? jest bardzo rzetelnie przygotowanym studium historycznym dziejów sceny miejskiej na początku XIX wieku. Zostało ono oparte na bogatych materiałach...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,49 zł
Status: 24h
Książka stanowi pierwszą w polskiej literaturze naukowej monografię z dziedziny prawa konstytucyjnego, poświęconą zagadnieniu współczesnych monarchii mieszanych (królewskich i republikańskich) nie...
Cena katalogowa: 77,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 71,08 zł
Status: 24h
Autorka pracy stworzyła koncepcję badań dotyczącą kierunku badawczego, który koncentruje się wokół zasadniczego przedmiotu zainteresowań pedagogiki resocjalizacyjnej jako interdyscyplinarnej...
Cena katalogowa: 44,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,82 zł
Status: 24h
Według Szymona Pereza, niedawno zmarłego premiera Izraela, szczególnie ważne było stwierdzenie: „Bo pokój jest możliwy tylko wtedy, gdy jest zapewnione bezpieczeństwo”. Dlatego potrzebna jest...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,33 zł
Status: 24h
Niniejsza praca jest poświęcona dziejom kształtowania się i rozwoju szczególnych bytów lingwistycznych, którym przydaje się fachowe miano języków skonstruowanych (planowych), zaś potocznie nazywa się...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,57 zł
Status: 24h
O obrazie i przestrzeni
Problematyka badań młodych historyków sztuki
W tomie zebrane zostały artykuły młodych adeptów historii sztuki. Ich tematyka jest bardzo zróżnicowana zarówno pod względem chronologicznym, jak i przedmiotowym. Obejmuje dawną architekturę, rzeźbę...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,57 zł
Status: 24h
Książka stanowi pierwsze tak szerokie ujęcie zagadnień dotyczących stanu i znaczenia lasów glebochronnych w Polsce. Na przykładzie obszarów zarządzanych przez RDLP w Toruniu dokonano oceny zmian...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,53 zł
Status: 24h
Proces karny w dobie przemian
Zagadnienia ogólne
Polski proces karny był w latach 2013-2016 przedmiotem szczególnie intensywnych działań legislacyjnych. Zarówno tzw. wielka nowelizacja kodeksu postępowania karnego, która weszła w życie 1 lipca 2015...
Cena katalogowa: 48,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,34 zł
Status: 24h
Dialogi o kulturze Kultury dialogu
Jubileusz Profesora Hieronima Chojnackiego
Tom poświęcono profesorowi Hieronimowi Chojnackiemu. Zainteresowania naukowe Jubilata w ostatnich dekadach ogniskują się wokół szeroko definiowanej kultury państw nordyckich, natomiast postawą bliską...
Cena katalogowa: 27,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,61 zł
Status: 24h
Kara kryminalna
perspektywa historyczna i penologiczna
Książka niniejsza stanowi próbę integracji refleksji historyków prawa, karnistów i kryminologów na temat kary i karania. Wydaje się, że tylko poprzez wspólne badania osiągnąć można postęp i przełamać...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,84 zł
Status: 24h
W pracy został dokładnie zbadany materiał teoretycznoliteracki dotyczący dyskursu fantastycznego zarówno na gruncie serbskim, europejskim, jak i amerykańskim. Zaprezentowano ewolucję tematów i...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,39 zł
Status: 24h
Teoria chaosu w badaniach funkcjonowania podmiotów gospodarujących
Wybrane zastosowania w sektorze ochrony zdrowia
W rozumieniu autora odkrycia teorii chaosu można i należy stosować w odniesieniu do zjawisk społeczno-ekonomicznych, a szczególnie do badania funkcjonowania podmiotów gospodarujących. Podmioty te, ze...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,70 zł
Status: 24h
W książce opisano działalność największej hitlerowskiej organizacji budowlanej o charakterze paramilitarnym na terenie Norwegii i Finlandii. Przedstawiono sposoby i metody werbunku Polaków do...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,25 zł
Status: 24h
Książka jest kolejną publikacją, stanowiącą owoc prowadzonych w gdańskim ośrodku polonistycznym (UG) prac badawczych nad obecnością Biblii w polskiej kulturze. Prace w niej zamieszczone skupiają się...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,49 zł
Status: 24h
W latach 1774–1792, za panowania Ludwika XVI, zegar odmierzający czas końca feudalizmu zaczął gwałtownie przyspieszać. Najpierw były remonstrancje Malesherbesa, dotyczące drażliwej kwestii podatków i...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,74 zł
Status: 24h
W książce przedstawiono ocenę porównawczą roli kraju, sektora i wielkości podmiotu w kształtowaniu struktury kapitału przedsiębiorstw w wybranych krajach Unii Europejskiej. W części teoretycznej...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,07 zł
Status: 24h
PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE 1. Uchwała składu 7 sędziów NSA z dnia 13 listopada 2012 r., II OPS 2/12 Dr Wojciech Federczyk, adiunkt Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w...
Cena katalogowa: 26,25 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,10 zł
Status: 24h
University studies mean the critical reading of texts, and also reflection. The latter should be stimulated by lectures and tutorials, and by discussion. In an attempt to meet the needs of students,...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,57 zł
Status: 24h
Artykuły zawarte w tym zbiorze dotyczą kobiet żyjących we współczesnym polskim społeczeństwie. Respondentki, z którymi rozmawiały autorki badań, pochodzą z tej samej grupy etnicznej, wszystkie też...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,25 zł
Status: 24h
Odpowiadając na wyzwania czasu, kiedy to wszystkie procesy społeczne jednocześnie skomplikowały się i uległy przyśpieszeniu, wywołując tym samym określone reakcje w werbalnym zachowaniu człowieka i...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,71 zł
Status: 24h
Tom charakteryzuje się dużą rozpiętością tematyczną i chronologiczną oraz kulturowym zróżnicowaniem omawianych zjawisk, Wynika to z dwu powodów: pierwszym jest szerokie sformułowanie zasadniczego...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,75 zł
Status: 24h
Porządek słów
Gramatyka Tekst Styl Dyskurs
Monografia wieloautorska, którą oddajemy do rąk Czytelnika, jest zbiorem artykułów dedykowanych – z okazji czterdziestopięciolecia pracy zawodowej – Pani Profesor Zoi Nowożenowej: utalentowanej...
Cena katalogowa: 27,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,61 zł
Status: 24h
Sobiesław Szybkowski zajął się rodziną Kościeleckich herbu Ogon, linią ze Skępego, wywodzącą się z ziemi dobrzyńskiej, ale związaną później — w XV i XVI w. — poprzez posiadane dobra i sprawowane...
Cena katalogowa: 69,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 62,07 zł
Status: 24h
Książka to syntetyczny podręcznik przeznaczony zwłaszcza dla studentów studiów ekonomicznych i nauk o zarządzaniu zgłębiających wiedzę z zakresu finansowania przedsiębiorstw, w tym także w obszarze...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,71 zł
Status: 24h
The principal regulators of vegetation structure in lakes of north-west Poland
A new approach to the assembly of macrophyte communities
Monografia jest syntezą badań roślinności podwodnej 161 jezior pomorskich. Jej celem było wyłonienie głównych regulatorów struktury zbiorowisk, wyrażonej kombinacją gatunków, ich liczbą, frekwencją i...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,41 zł
Status: 24h
Facebook Instagram Twitter YouTube