WUEW - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

WUEW - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Pokaż:
sortuj według:
W podręczniku w przystępny sposób przedstawiono  podstawowe narzędzia statystyczne i ekonometryczne. Zaprezentowano w nim  liczne przykłady ukazujące sposób wykorzystania, wyznaczania i...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,00 zł
Ryzyko towarzyszy finansom od początków ich istnienia. Zagadnienie ryzyka jest szczególnie ważne dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych inwestujących na rynkach zagranicznych. Zmienność cen,...
Cena katalogowa: 19,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,00 zł
Niniejszy podręcznik ma charakter wprowadzenia do studiowania rachunkowości i zawiera treści dotyczące przede wszystkim fundamentalnych założeń rachunkowości, których rozumienie jest niezbędne do...
Cena katalogowa: 47,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,00 zł
Książka poświęcona sprawozdawczości i analizie finansowej przedsiębiorstw mikro wypełnia lukę na rynku publikacji prezentujących zagadnienia z rachunkowości. Istotną zaletą opracowania jest...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,00 zł
Jeśli dotychczas rozwiązania polityki fiskalnej miały charakter narodowy, ukształtowany historycznie pod wpływem specyficznych, krajowych czynników społeczno-ekonomiczno-politycznych, to...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,47 zł
Podręcznik dotyczy zagadnień z zakresu ekonomiki handlu żywnością i produktami rolnymi. Koncentruje się na problemach teorii handlu, ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw handlowych, a także na...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,34 zł
Głównym celem pracy jest przedstawienie problematyki związanej z modelowaniem strategii kosztowej w zakładzie ubezpieczeń uwzględniającej współczesne uwarunkowania rynku ubezpieczeniowego.
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,90 zł
Ludność Polski, podobnie zresztą jak populacje niemalże wszystkich innych krajów wysoko rozwiniętych, intensywnie się starzeje. Przejawem tego jest szybki wzrost udziału osób starych1 w ogólnej...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,25 zł
Podstawowym problemem badawczym ujętym w opracowaniu jest teoretyczna i aplikacyjna weryfikacja warunków, motywów i metod  zachęcających kluczowych pracowników przedsiębiorstwa, posiadających...
Cena katalogowa: 52,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,22 zł
Rachunkowość jako część ekonomii podlega ciągłym i dynamicznym zmianom. Związane są one z coraz większą konkurencją na rynkach, globalizacją, dostosowaniem prawa krajowego do rozwiązań...
Cena katalogowa: 27,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,00 zł
Cena katalogowa: 56,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,16 zł
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 69,00 zł
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,00 zł
Znakomity powrót autora bestsellerowego „Biznes po prostu” Leszek Czarnecki ukończył Politechnikę Wrocławską z tytułem magistra inżyniera oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, uzyskując...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,51 zł
Książka kompleksowo przedstawia proces pomiaru i oceny ryzyka powodziowego z wykorzystaniem probabilistycznych modeli teorii wartości ekstremalnych, wskazując jego ekonomiczne aspekty.
Cena katalogowa: 35,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,16 zł
Autorzy podręcznika postawili sobie za cel opisanie nowych tendencji występujących we współczesnej gospodarce i polityce regionalnej. W opracowaniu, poza zagadnieniami teoretycznymi rozwoju...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,40 zł
W monografii przyjęto perspektywę koncepcji mikrofundamentów, przejawiającą się w dążeniu do wyjaśniania zjawisk na poziomie całej organizacji przez poszukiwanie ich czynników sprawczych na poziomie...
Cena katalogowa: 68,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 66,98 zł
Główny problem badawczy niniejszej pracy ma formę następującego pytania: czy i w jaki sposób standardy wyceny przedsiębiorstw wpływają na jakość procesu wyceny przedsiębiorstw. Autor, omawiając to ...
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 59,10 zł
Zarządzanie produktem należy do ważnych problemów zarówno w teorii,  jak i praktyce gospodarczej. Dostarcza ono wiedzy i umiejętności niezbędnych do wytworzenia towarów zaspokajających wszystkie...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,47 zł
Książka poświęcona jest rachunkowi kosztów działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Publikacja w sposób istotny wypełnia lukę z zakresie rachunku kosztów przedsiębiorstw...
Cena katalogowa: 68,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 63,92 zł
Istotnym wyróżnikiem konkurencyjności współczesnych organizacji jest umiejętność wprowadzania udoskonaleń w realizowanych procesach i oferowanych klientowi produktach. Imperatyw doskonalenia zajmuje...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,46 zł
.
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,55 zł
Ekonomia
Debiuty Studenckie
Artykuły zawarte w niniejszej publikacji zasługują na szczególną uwagę Czytelnika z dwóch powodów. Po pierwsze, prezentowane prace zostały przygotowane zgodnie ze standardami pracy naukowej przez...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,68 zł
Aktualnie trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie społeczeństwa bez Internetu, co wynika z tego, że kraje kultury Zachodu w znacznej mierze uzależniły się od dostępu do wszechogarniającej sieci...
Cena katalogowa: 47,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,29 zł
The problem of enterprise assessment which is connected with the category of effectiveness and efficiency is the research interest of the author of this publication. There are two complementary...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,32 zł
Facebook Instagram Twitter YouTube