WUE - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

WUE - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Pokaż:
sortuj według:
W monografii poruszono wiele zagadnień, które mają nowatorski charakter miedzy innymi: -zaprezentowano czynniki i koncepcje dyscypliny podatkowej w ujęciu interdyscyplinarnym, nie tylko...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,00 zł
.
Cena katalogowa: 17,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,40 zł
Współczesna strategia polityki pieniężnej w warunkach deflacji
Perspektywa Unii Europejskiej w XXI wieku
1. Zarys Makroekonomii deflacji - przegląd literatury - Pojęcie i pomiar deflacji oraz ryzyka deflacyjnego - Przyczyny deflacji - Strukturalne uwarunkowania procesów deflacji - Diagnoza...
Cena katalogowa: 53,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,76 zł
"Przedstawiona [...] praca naukowa jest udaną próbą kompleksowego spojrzenia na polski rynek pracy od strony uwarunkowań funkcjonalnych, lecz przede wszystkim instytucjonalnych. [...] Walorem...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 61,93 zł
,
Cena katalogowa: 24,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,16 zł
Kształtowanie elastyczności finansowej przedsiębiorstwa
Perspektywa innowacyjności przemysłowych spółek publicznych
Problematyka, której poświęcone jest recenzowane opracowanie, tj. kształtowanie elastyczności w przedsiębiorstwie, jest bardzo ważna i aktualna, w kontekście nie tylko zarządzania finansami...
Cena katalogowa: 31,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,47 zł
Przedstawiona w pracy tematyka ma walory innowacyjne oraz wypełnia w dużym stopniu braki badań w zakresie społecznie odpowiedzialnych inwestycji i ich ujęcia w sprawozdawczości przedsiębiorstw. Do...
Cena katalogowa: 53,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,76 zł
Podstawy ekonometrii i badań operacyjnych
zastosowania w ekonomii i zarządzaniu
Podręcznik jest poświęcony wybranym metodom ilościowym mającym zastosowanie do badania zjawisk gospodarczych. Przedstawione w książce zagadnienia obejmują modelowanie ekonometryczne wraz z...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,67 zł
Podatek od wartości dodanej
Studium przerzucalności podatku na konsumentów, pracowników i dawców kapitału
1. Poszukiwanie i wybór przedmiotu opodatkowania 2. Idea i funkcjonowanie podatku od wartości dodanej 3. Przerzucalność podatków jako konsekwencja istnienia rynku 4. Przerzucalność podatku od...
Cena katalogowa: 47,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,00 zł
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,64 zł
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,96 zł
Przedmiotem i celem podręcznika jest możliwie kompleksowe przedstawianie różnych aspektów teoretycznych i praktycznych procesów normalizowania systemów zarządzania w kontekście dobrych praktyk...
Cena katalogowa: 47,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,24 zł
.
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,27 zł
Pionierski charakter w polskiej literaturze ekonomicznej mają rozważania dotyczące typologii przedsiębiorstw społecznych, bogactwa form ich działalności, różnorodności, różnorodności zasad i...
Cena katalogowa: 76,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 76,00 zł
Recenzowana książka stanowi ciekawą, w pewnym stopniu - pionierską, ale przede wszystkim potrzebną pracę na temat ważnej koncepcji zdolności dynamicznych współczesnych organizacji. Praca wypełnia...
Cena katalogowa: 51,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,92 zł
.
Cena katalogowa: 46,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,16 zł
Niniejsza publikacja jest kolejnym opracowaniem z serii Debiuty Ekonomiczne, przygotowanym w formie monografii, na którą składa się szesnaście artykułów autorstwa studentów działających w studenckich...
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,00 zł
Niniejsza publikacja jest kolejnym opracowaniem z serii Debiuty Ekonomiczne, przygotowanym w formie monografii, na którą składa się trzynaście artykułów autorstwa studentów działających w...
Cena katalogowa: 31,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,91 zł
Recenzowana książka jest pierwszą publikacją tak szeroko omawiającą kwestie spisów ludności w Polsce, w której zawarto konkretne wskazówki działań poprawiających ich jakość[...] Jest to jedno z...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,74 zł
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,64 zł
1.Koncepcja rozwoju zrównoważonego i jej wpływ na rachunkowość 2.Rachunkowość wobec wyzwań sprawozdawczości z dokonań na rzecz rozwoju zrównoważonego 3.Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 63,00 zł
1.Koncepcja zastosowania spektroskopii optycznej do oceny jakości żywności 2.Techniki spektroskopii optycznej stosowane w badaniach żywności 3.Pomiar widm żywności 4.Metody chemometryczne...
Cena katalogowa: 58,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 58,00 zł
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,96 zł
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,42 zł
.
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,07 zł
Monografia uzupełnia wiedzę na temat kompetencji kadry kierowniczej, prezentuje badaną problematykę w szerokim ujęciu i w kontekście funkcjonowania przedsiębiorstw wysokich technologii. [...]...
Cena katalogowa: 46,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,39 zł
Facebook Instagram Twitter YouTube