WUE - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

WUE - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Pokaż:
sortuj według:
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,60 zł
Kształtowanie elastyczności finansowej przedsiębiorstwa
Perspektywa innowacyjności przemysłowych spółek publicznych
Problematyka, której poświęcone jest recenzowane opracowanie, tj. kształtowanie elastyczności w przedsiębiorstwie, jest bardzo ważna i aktualna, w kontekście nie tylko zarządzania finansami...
Cena katalogowa: 31,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,72 zł
"Przedstawiona [...] praca naukowa jest udaną próbą kompleksowego spojrzenia na polski rynek pracy od strony uwarunkowań funkcjonalnych, lecz przede wszystkim instytucjonalnych. [...] Walorem...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 62,43 zł
Przedstawiona w pracy tematyka ma walory innowacyjne oraz wypełnia w dużym stopniu braki badań w zakresie społecznie odpowiedzialnych inwestycji i ich ujęcia w sprawozdawczości przedsiębiorstw. Do...
Cena katalogowa: 53,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,61 zł
Podatek od wartości dodanej
Studium przerzucalności podatku na konsumentów, pracowników i dawców kapitału
1. Poszukiwanie i wybór przedmiotu opodatkowania 2. Idea i funkcjonowanie podatku od wartości dodanej 3. Przerzucalność podatków jako konsekwencja istnienia rynku 4. Przerzucalność podatku od...
Cena katalogowa: 47,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,58 zł
Pionierski charakter w polskiej literaturze ekonomicznej mają rozważania dotyczące typologii przedsiębiorstw społecznych, bogactwa form ich działalności, różnorodności, różnorodności zasad i...
Cena katalogowa: 76,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 75,32 zł
Recenzowana książka jest pierwszą publikacją tak szeroko omawiającą kwestie spisów ludności w Polsce, w której zawarto konkretne wskazówki działań poprawiających ich jakość[...] Jest to jedno z...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,68 zł
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,29 zł
Współczesna strategia polityki pieniężnej w warunkach deflacji
Perspektywa Unii Europejskiej w XXI wieku
1. Zarys Makroekonomii deflacji - przegląd literatury - Pojęcie i pomiar deflacji oraz ryzyka deflacyjnego - Przyczyny deflacji - Strukturalne uwarunkowania procesów deflacji - Diagnoza...
Cena katalogowa: 53,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,52 zł
Niniejsza publikacja jest kolejnym opracowaniem z serii Debiuty Ekonomiczne, przygotowanym w formie monografii, na którą składa się szesnaście artykułów autorstwa studentów działających w studenckich...
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,47 zł
Niniejsza publikacja jest kolejnym opracowaniem z serii Debiuty Ekonomiczne, przygotowanym w formie monografii, na którą składa się trzynaście artykułów autorstwa studentów działających w...
Cena katalogowa: 31,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,72 zł
Monografia uzupełnia wiedzę na temat kompetencji kadry kierowniczej, prezentuje badaną problematykę w szerokim ujęciu i w kontekście funkcjonowania przedsiębiorstw wysokich technologii. [...]...
Cena katalogowa: 46,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,93 zł
Przedmiotem rozważań Autorka uczyniła finanse samorządu terytorialnego i problemy wyrównywania fiskalnego pomiędzy gminami. Wybór ten uważam za trafny i aktualny, tym bardziej że wyeksponowane...
Cena katalogowa: 67,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 66,40 zł
Prezentowana książka podejmuje problematykę badania jakości użytkowej serwisów internetowych banków, w szczególności serwisów transakcyjnych. W pracy przedstawiono zagadnienia związane z budową...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,20 zł
CEL BADAŃ I HIPOTEZY BADAWCZE 1. Konsumpcja i tendencje rozwoju rynku żywności 2. Zagospodarowanie produktów ubocznych przetwórstwa owoców w produkcji żywności 3. Uwarunkowania procesu...
Cena katalogowa: 26,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,83 zł
1. Geneza, rozwój i istota pojęcia downsizingu 2. Downsizing w naukach o zarządzaniu 3. Metody, techniki i narzędzia downsizingu 4. Podejmowanie decyzji o downsizingu 5. Skala występowania i...
Cena katalogowa: 37,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,33 zł
Cena katalogowa: 22,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,80 zł
Zastosowanie w procesie badawczym szerokiego "wachlarza" metod, technik i narzędzi badawczych świadczy o bardzo dobrym warsztacie metodycznym autorki. Przeprowadzone na potrzeby pracy...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,52 zł
Cena katalogowa: 40,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,65 zł
.
Cena katalogowa: 17,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,85 zł
.
Cena katalogowa: 24,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,78 zł
Facebook Instagram Twitter YouTube