WUE - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

WUE - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Pokaż:
sortuj według:
Przedstawiona w pracy tematyka ma walory innowacyjne oraz wypełnia w dużym stopniu braki badań w zakresie społecznie odpowiedzialnych inwestycji i ich ujęcia w sprawozdawczości przedsiębiorstw. Do...
Cena katalogowa: 53,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,29 zł
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,34 zł
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,00 zł
.
Cena katalogowa: 24,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,83 zł
Zastosowanie w procesie badawczym szerokiego "wachlarza" metod, technik i narzędzi badawczych świadczy o bardzo dobrym warsztacie metodycznym autorki. Przeprowadzone na potrzeby pracy...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,62 zł
1. Geneza, rozwój i istota pojęcia downsizingu 2. Downsizing w naukach o zarządzaniu 3. Metody, techniki i narzędzia downsizingu 4. Podejmowanie decyzji o downsizingu 5. Skala występowania i...
Cena katalogowa: 37,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,41 zł
1. Logistyczna obsługa klientów w kontekście literaturowym 2. Istota, formy i rozwój handlu elektronicznego 3. Podmioty wzorcowe branży "odzież i obuwie" funkcjonujące w internecie - studium...
Cena katalogowa: 42,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,83 zł
,
Cena katalogowa: 24,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,40 zł
"Przedstawiona [...] praca naukowa jest udaną próbą kompleksowego spojrzenia na polski rynek pracy od strony uwarunkowań funkcjonalnych, lecz przede wszystkim instytucjonalnych. [...] Walorem...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 62,56 zł
Podstawy ekonometrii i badań operacyjnych
zastosowania w ekonomii i zarządzaniu
Podręcznik jest poświęcony wybranym metodom ilościowym mającym zastosowanie do badania zjawisk gospodarczych. Przedstawione w książce zagadnienia obejmują modelowanie ekonometryczne wraz z...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,05 zł
Kształtowanie elastyczności finansowej przedsiębiorstwa
Perspektywa innowacyjności przemysłowych spółek publicznych
Problematyka, której poświęcone jest recenzowane opracowanie, tj. kształtowanie elastyczności w przedsiębiorstwie, jest bardzo ważna i aktualna, w kontekście nie tylko zarządzania finansami...
Cena katalogowa: 31,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,78 zł
Podatek od wartości dodanej
Studium przerzucalności podatku na konsumentów, pracowników i dawców kapitału
1. Poszukiwanie i wybór przedmiotu opodatkowania 2. Idea i funkcjonowanie podatku od wartości dodanej 3. Przerzucalność podatków jako konsekwencja istnienia rynku 4. Przerzucalność podatku od...
Cena katalogowa: 47,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,00 zł
W monografii poruszono wiele zagadnień, które mają nowatorski charakter miedzy innymi: -zaprezentowano czynniki i koncepcje dyscypliny podatkowej w ujęciu interdyscyplinarnym, nie tylko...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,00 zł
Pionierski charakter w polskiej literaturze ekonomicznej mają rozważania dotyczące typologii przedsiębiorstw społecznych, bogactwa form ich działalności, różnorodności, różnorodności zasad i...
Cena katalogowa: 76,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 76,00 zł
.
Cena katalogowa: 46,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,63 zł
.
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,55 zł
Recenzowana książka stanowi ciekawą, w pewnym stopniu - pionierską, ale przede wszystkim potrzebną pracę na temat ważnej koncepcji zdolności dynamicznych współczesnych organizacji. Praca wypełnia...
Cena katalogowa: 51,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,43 zł
Przedmiotem i celem podręcznika jest możliwie kompleksowe przedstawianie różnych aspektów teoretycznych i praktycznych procesów normalizowania systemów zarządzania w kontekście dobrych praktyk...
Cena katalogowa: 47,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,71 zł
Prezentowana książka podejmuje zagadnienia techniczno-funkcjonalne działalności GPW w Warszawie. Tematyka ta, chociaż jest opisywana w literaturze przedmiotu, to jednak analizuje przede wszystkim...
Cena katalogowa: 28,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,90 zł
Niniejsza publikacja jest kolejnym opracowaniem z serii Debiuty Ekonomiczne, przygotowanym w formie monografii, na którą składa się szesnaście artykułów autorstwa studentów działających w studenckich...
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,00 zł
Niniejsza publikacja jest kolejnym opracowaniem z serii Debiuty Ekonomiczne, przygotowanym w formie monografii, na którą składa się trzynaście artykułów autorstwa studentów działających w...
Cena katalogowa: 31,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,22 zł
Recenzowana książka jest pierwszą publikacją tak szeroko omawiającą kwestie spisów ludności w Polsce, w której zawarto konkretne wskazówki działań poprawiających ich jakość[...] Jest to jedno z...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,10 zł
1.Koncepcja zastosowania spektroskopii optycznej do oceny jakości żywności 2.Techniki spektroskopii optycznej stosowane w badaniach żywności 3.Pomiar widm żywności 4.Metody chemometryczne...
Cena katalogowa: 58,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 58,00 zł
Współczesna strategia polityki pieniężnej w warunkach deflacji
Perspektywa Unii Europejskiej w XXI wieku
1. Zarys Makroekonomii deflacji - przegląd literatury - Pojęcie i pomiar deflacji oraz ryzyka deflacyjnego - Przyczyny deflacji - Strukturalne uwarunkowania procesów deflacji - Diagnoza...
Cena katalogowa: 53,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,29 zł
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,06 zł
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,34 zł
Facebook Instagram Twitter YouTube