WUŁ – Uniwersytet Łódzki

WUŁ – Uniwersytet Łódzki

Pokaż:
sortuj według:
Bóg błędna hipoteza
Jak nauka wykazuje, że Bóg nie istnieje
CO TO ZNACZY,ŻE BÓG JEST HIPOTEZĄ NAUKOWĄ? DLACZECO CIAŁO LUDZKIE NIE JEST DOSKONAŁE? CZY WSZECHŚWIAT ZOSTAŁ STWORZONY DLA LUDZI? Victor J. Stenger, amerykański fizyk i filozof, rozwija...
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,29 zł
Status: 48h
Wolność człowieka i jej granice
Antologia pojęcia w doktrynach polityczno-prawnych. Od Starożytności do Monteskiusza
rzytomowa monografia stanowi kompleksowe opracowanie kategorii wolności, jaką posługiwali się w doktrynach polityczno-prawnych przedstawiciele zachodniego kręgu cywilizacyjnego od czasów antycznych...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 56,76 zł
Status: 48h
Książka prezentuje ideał kobiety wykreowany przez najwybitniejszych twórców czwartowiecznej patrystyki greckiej.Bogata spuścizna literacka Ojców Kapadockich i Jana Chryzostoma pozwala na szerokie...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,79 zł
Status: 24h
Podręcznik pracy głosem
Ćwiczenia i wskazówki dla osób występujących publicznie
  Jak mówić pięknie? Co zrobić. by wypowiadane słowa dobrze brzmiały, wywoływały szacunek i podziw? Jak przyciągnąć uwagę brzmieniem głosu? Jak mówić. by głos służył przez wiele lat? Na wszystkie...
Cena katalogowa: 36,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,82 zł
Status: 48h
Szara strefa gospodarki
Determinanty i mechanizmy kształtowania
W publikacji dokonano analizy zjawiska szarej strefy, jej wielkości i zmian strukturalnych pod kątem długookresowych determinant oraz mechanizmów kształtowania. W tym celu skonstruowano autorskie...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,85 zł
Status: 48h
Prezentowana monografia dotyczy opracowania kompleksowego projektu e-zajęć oraz komunikacyjnej perspektywy oglądu języka używanego przez nauczycieli akademickich i studentów na platformach...
Cena katalogowa: 46,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,26 zł
Status: 48h
Model homo oeconomicus
Geneza, ewolucja, wpływ na rzeczywistość gospodarczą
W monografii zaprezentowano genezę i ewolucję modelu homo oeconomicus będącego jedną z najbardziej znanych koncepcji stworzonych w okresie blisko trzech stuleci rozwoju nauk ekonomicznych....
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,02 zł
Status: 24h
Arkadiusz Morawiec poszerza kategorię zagłady, odnosząc ją do zbiorowych zbrodni przeciw różnym społecznościom, nie tylko społeczności żydowskiej. W tej materii najważniejsze jest badanie zbrodni...
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,52 zł
Status: 24h
Niniejsza książka powstała w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie młodych ludzi problemami szeroko pojętej ekologii i adresowana jest głównie do studentów kierunku Ochrony Środowiska oraz uczniów...
Cena katalogowa: 24,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,89 zł
Status: 24h
Człowiek
Filozoficzne wyzwanie
Celem publikacji jest zasygnalizowanie zasadności i wagi podjęcia filozoficznych badań, zmierzających do uchwycenia iunctim między dwiema nominalnie kontradykcyjnymi względem siebie eksplikacjami...
Cena katalogowa: 34,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,93 zł
Status: 24h
Interdyscyplinarna seria KRÓTKIE WPROWADZENIE piórem uznanych ekspertów skupionych wokół Uniwersytetu Oksfordzkiego przybliża aktualną wiedzę na temat współczesnego świata i pomaga go zrozumieć. W...
Cena katalogowa: 29,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,29 zł
Status: 48h
Monografia stanowi kompleksowe ujęcie zagadnień związanych z niepoczytalnością sprawcy. Przedstawiono w niej kwestie zarówno karnomaterialne, jak i procesowe. Przyjęto, że niepoczytalność jest...
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,97 zł
Status: 48h
Dobra używane, czyli kiedyś przez kogoś posiadane i ponownie odprzedawane, dość długo znajdowały się na marginesie handlu. Przełomem stał się rozwój handlu elektronicznego pomiędzy osobami...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,85 zł
Status: 48h
Grafitti i street art
Słowo, obraz, działanie
Street art jest dziś najbardziej popularnej i dynamicznie rozwijającą się na całym świecie sztuką, ma też największą liczbę odbiorców. Jest przy tym efemeryczny, zmienny i nie-ograniczony, podlega...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,56 zł
Status: 48h
Pracownicza partycypacja finansowa jest traktowana jako jedna z nowocześniejszych form motywowania i większego zaangażowania pracowników w życie organizacji. Skuteczny program partycypacyjny,...
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,40 zł
Status: 48h
Fototerapia
Fotografia w pracy nauczyciela, pedagoga i terapeuty
Fototerapia, czyli zastosowanie fotografii w pracy nauczyciela, pedagoga, doradcy i terapeuty, jest coraz częściej używana w zakresie coachingu i rozwoju osobistego. Autorka rozumie ją jako zbiór...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,90 zł
Status: 48h
Ze szczytów Alp...
Dramat i teatr szwajcarski w XX i XXI wieku
Można śmiało zaryzykować tezę, że w Polsce dramat i teatr szwajcarski to teren nieznany, że jego przedstawiciele rzadko kiedy kojarzą się polskiemu odbiorcy z kulturą szwajcarską i są identyfikowani...
Cena katalogowa: 46,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,66 zł
Status: 48h
Sztuka Afryki
Afrykańska tradycja - afrykańska nowoczesność
Publikacja porusza ważne kwestie dotyczące historii sztuki Afryki prezentowanej z perspektywy tradycji i nowoczesności. Autorzy podjęli próbę diagnozy najważniejszych zagadnień powstających na styku...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,96 zł
Status: 24h
W monografii Modele wielopoziomowe. Wykorzystanie danych regionalnych w badaniach mikroekonomicznych i socjologicznych zostały zaprezentowane metody umożliwiające analizę zależności na poziomie...
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,53 zł
Status: 24h
Organizacja zespołów wiedzy
Charakterystyka, funkcjonowanie, rozwój
Przedmiotem rozważań autorki jest problematyka dotycząca funkcjonowania i rozwoju organizacji zespołów wiedzy. Monografia ma na celu zdefiniowanie i opracowanie kluczowych kwestii wpływających na...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,85 zł
Status: 48h
Prezentowany tom stanowi reedycję skryptu wykładów z logiki matematycznej i metodologii nauk ścisłych autorstwa Stanisława Jaśkowskiego (1906-1965), wybitnego polskiego logika i matematyka,...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,65 zł
Status: 48h
David Hume
Krytyka episteologii
Książka dotyczy zasadniczo zagadnień epistemologicznych. Po pierwsze dlatego, że Hume był epistemologiem par excellence: zadawane przez niego pytania mają niemal bez wyjątku charakter...
Cena katalogowa: 42,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,39 zł
Status: 24h
Teoria i praktyka logopedyczna
Wybrane zagadnienia
Prezentowany tom zawiera prace z zakresu diagnozy, terapii i profilaktyki logopedycznej, wyniki badań oraz rozważania teoretyczne logopedów reprezentujących różne krajowe ośrodki badawcze, a także...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,52 zł
Status: 48h
Techniki i metody relaksacyjne w wychowaniu, edukacji i terapii
Scenariusze pracy z dziećmi i młodzieżą
Przemiany społeczno-kulturowe, rozwój technologiczny, konsumpcjonizm oraz przeformułowanie hierarchii wartości może generować zagrożenia dla młodych ludzi. Pedagodzy, nauczyciele i rodzice borykają...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,71 zł
Status: 48h
Relacje w organizacji
Podręcznik menedżera
Książka stanowi podręcznik kształtowania relacji społecznych w organizacji. Opisywane w niej mechanizmy wyjaśniające zachowania pracowników i przełożonych zostały zilustrowane przykładami płynącymi z...
Cena katalogowa: 48,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,49 zł
Status: 24h
Chmury i pogoda
Nowa międzynarodowa klasyfikacja chmur
Monografia jest uzupełnieniem wcześniejszych publikacji: Chmury - klasyfikacja, rozpoznawanie, pogoda (2003) oraz Chmury i pogoda (2006, 2009). Niniejszą książkę poprawiono i zaktualizowano,...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,61 zł
Status: 48h
Od lat przedstawiciele nauki oraz praktyki poszukują dróg kształtowania trwałych przewag konkurencyjnych gospodarki kraju i zastanawiają się, jakie działania podejmowane w ramach polityki rozwoju...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,54 zł
Status: 24h
Tropami retoryki, stylistyki i dziennikarstwa
Tom dedykowany Profesor Barbarze Bogołębskiej
Niechaj Czytelników nie zaskoczy wielość tematów, problemów i stanowisk badawczych zaprezentowanych w publikacji. Autorzy podjęli bowiem nie lada wyzwanie – podążania tropami, jakie na swej...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,95 zł
Status: 30.08.2019r.
ErotoSlavia
O miłości i erotyce w literaturach słowiańskich
Publikacja zawiera zbiór szkiców na temat miłości serbskiego slawisty Dejana Ajdačicia. teoretyka i krytyka literatury, folklorysty i etnolingwisty, badacza kontrastywnej kulturologii słowiańskiej,...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,37 zł
Status: 48h
W historiografii polskiej Jan Gottlieb Bloch (1836–1902) występuje jako wybitny przedstawiciel burżuazji ziem zaboru rosyjskiego. Prezentowany jest przede wszystkim jako finansista i budowniczy kolei...
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,52 zł
Status: 30.08.2019r.
Facebook Instagram Twitter YouTube