WUŁ – Uniwersytet Łódzki

WUŁ – Uniwersytet Łódzki

Pokaż:
sortuj według:
Polityka wypłat na rzecz akcjonariuszy
Determinanty – reakcja rynku - ocena
Wiek XX przyniósł istotne zmiany na rynkach kapitałowych, wywołane przeobrażeniami otoczenia ekonomicznego i prawno-regulacyjnego, w tym odnoszące się do polityki dzielenia się zyskiem z...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,61 zł
Status: 24h
Interdyscyplinarna seria KRÓTKIE WPROWADZENIE piórem uznanych ekspertów skupionych wokół Uniwersytetu Oksfordzkiego przybliża aktualną wiedzę na temat współczesnego świata i pomaga go zrozumieć. W...
Cena katalogowa: 29,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,30 zł
Status: 24h
Zmiany klimatu
Krótkie Wprowadzenie 11
> KRÓTKIE WPROWADZENIE - książki, które zmieniają sposób myślenia! Zmiany klimatu w przystępny sposób wyjaśniają, w jaki sposób człowiek wpływa na klimat planety. Teoria dotycząca zmian klimatu...
Cena katalogowa: 29,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,24 zł
Status: 24h
Arteterapia dla dzieci i młodzieży. Scenariusze zajęć może stanowić cenną pomoc dla nauczycieli, pedagogów, metodyków, arteterapeutów oraz studentów wielu specjalności pedagogicznych, edukacji...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,90 zł
Status: 24h
W prezentowanym tomie autor, pionier badań nad twórczością, zwłaszcza w kontekście edukacyjnym, zbiera wyniki swoich dotychczasowych refleksji. Czytelnik otrzymuje unikatową na polskim rynku...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,11 zł
Status: 24h
Łódź wielowyznaniowa
Dzieje wspólnot religijnych do 1914 roku
Czy istnieje „gen” religijny? Co decyduje o rozwoju życia duchowego rozumianego jako potrzeba nawiązania kontaktu z Bogiem? Jaką rolę pełni życie religijne w wymiarze społecznym? W publikacji...
Cena katalogowa: 52,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,67 zł
Status: 24h
Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział dotyczy zagadnień terminologicznych, jak również zawiera omówienie stanu wiedzy na podstawie literatury przedmiotu. W swym charakterze...
Cena katalogowa: 41,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,45 zł
Status: 24h
Strategie choreograficzne
Nowe perspektywy
Współcześnie znaczenia i funkcje choreografii niezwykle się rozszerzają i to nie tylko w ramach praktyki artystycznej, lecz także tej wychodzącej poza taniec (choreographing space, choreographing...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,01 zł
Status: 24h
Rachunkowość zarządcza
Zadania i testy
Publikacja stanowi cenną pomoc w poszerzeniu wiedzy i umiejętności przez osoby zainteresowane problematyką rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu oraz w kształtowaniu postaw...
Cena katalogowa: 34,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,57 zł
Status: 24h
„W cienkiej szczelinie pomiędzy odmianami czasu, mam takie nieodparte wrażenie, wydarza się pisarstwo Andrzeja Stasiuka. Ta książka będzie właśnie dyskretną i cierpliwą próbą pobytu w tym...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,01 zł
Status: 24h
Kamp, glamour, vintage
Współczesne kategorie estetyczne
Czy w dzisiejszym świecie niezliczonych przedmiotów i wrażeń, mnożących się i coraz szybciej zmieniających się potrzeb kierujemy się wartościami estetycznymi? Czy też w miejsce refleksji i decyzji...
Cena katalogowa: 41,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,77 zł
Status: 24h
Rozprzestrzenialne media
Jak powstają wartości i znaczenia w usieciowionej kulturze
„Co się nie rozprzestrzenia – umiera” – tak ideę rozprzestrzenialnych mediów ujmują autorzy książki. Szukając odpowiedzi na pytanie, jak funkcjonują media, Henry Jenkins, Sam Ford i Joshua Green...
Cena katalogowa: 54,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,17 zł
Status: 24h
Problemy teorii kryminalizacji
Studium z zakresu prawa karnego i konstytucyjnego
Książka zawiera pierwsze w polskiej doktrynie opracowanie monograficzne poświęcone teorii kryminalizacji, uwzględniającej całościowo element uzgadniania kontekstu konstytucyjnego stanowienia norm...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 60,80 zł
Status: 24h
Książka jest odpowiedzią na współczesny relatywizm i potrzebę znalezienia moralnych drogowskazów w zsekularyzowanym świecie. Tillich poszukuje stabilnego i zgodnego z etyką fundamentu dla moralnego...
Cena katalogowa: 24,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,84 zł
Status: 24h
> KRÓTKIE WPROWADZENIE - książki, które zmieniają sposób myślenia! Humor to omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących zjawiska, które niełatwo jednoznacznie zdefiniować. Czym jest...
Cena katalogowa: 29,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,24 zł
Status: 24h
Podręcznik pracy głosem
Ćwiczenia i wskazówki dla osób występujących publicznie
  Jak mówić pięknie? Co zrobić. by wypowiadane słowa dobrze brzmiały, wywoływały szacunek i podziw? Jak przyciągnąć uwagę brzmieniem głosu? Jak mówić. by głos służył przez wiele lat? Na wszystkie...
Cena katalogowa: 36,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,94 zł
Status: 24h
Bóg błędna hipoteza
Jak nauka wykazuje, że Bóg nie istnieje
CO TO ZNACZY,ŻE BÓG JEST HIPOTEZĄ NAUKOWĄ? DLACZECO CIAŁO LUDZKIE NIE JEST DOSKONAŁE? CZY WSZECHŚWIAT ZOSTAŁ STWORZONY DLA LUDZI? Victor J. Stenger, amerykański fizyk i filozof, rozwija...
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,90 zł
Status: 24h
Czwarta stolica
Kiedy Łódź rządziła Polską (1945–1949)
Prezentowana książka jest pierwszą z serii „Łódź w PRL. PRL w Łodzi”. Autorzy serii w pięciu tomach podejmą wysiłek ukazania kolejnych etapów funkcjonowania miasta nad Łódką w latach 1945-1989, by w...
Cena katalogowa: 36,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,78 zł
Status: 24h
Publikacja stanowi nowatorskie na gruncie polskiej politologii opracowanie dotyczące wyobrażeń zbiorowych – kategorii kojarzonej głównie z socjologią – z punktu widzenia badaczki sfery polityki....
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,17 zł
Status: 24h
Książka jest kolejną publikacją pokonferencyjną Interdyscyplinarnego Seminarium Gender, tym razem otwierającą przed czytelniczkami i czytelnikami perspektywę globalną. Poświęcona jest nie tylko...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,01 zł
Status: 24h
Zarządzanie finansami
Aspekty teoretyczne i praktyczne
W monografii zaprezentowano złożoną naturę procesów zarządzania finansami. Autorzy pokazują szerokie spektrum badań prowadzonych w tym zakresie – zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym....
Cena katalogowa: 39,90 zł
39,90 zł
Status: 24h
Odwaga poetyki
Aktywizm, opór, psalmy
W części teoretycznej publikacja dotyczy miejsca nauk humanistycznych, kulturoznawstwa i teorii literatury w społeczeństwie, w części analitycznej ukazuje zaangażowanie społeczne, odbiór społeczny...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,40 zł
Status: 20.12.2019r.
Śluby
Poemat dramatyczny w trzech aktach
PRZED LEKTURĄ W przywołanej wcześniej recenzji Kornel Makuszyński, miarkując dyskretnie krytyczny sąd nad dramatem Śluby, sugeruje uwarunkować ocenę „oddaleniem”. Dziś, po ponad stu latach od...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,76 zł
Status: 20.12.2019r.
Łódzkie biblioteki publiczne
Czas zmian, czas wyzwań
Biblioteki publiczne są ważnym składnikiem sektora instytucji kultury, ponieważ oferują mieszkańcom nieodpłatny dostęp do wiedzy i zasobów informacyjnych. Ich działalność wpisuje się w szerszy,...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,76 zł
Status: 10.01.2020r.
John Rawls
Uzasadnienie, sprawiedliwość i rozum publiczny
Teoria sprawiedliwości Johna Rawlsa, podobnie jak i jego filozofia polityki, nie są łatwe do intelektualnego przyswojenia. Mimo że był filozofem amerykańskim i ewidentnie bliska była mu anglosaska...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,40 zł
Status: 20.12.2019r.
Publikacja została poświęcona analizie rozwoju rynku private equity/venture capital w krajach Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Zastosowano w niej metody taksonomiczne, które pozwoliły na...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,79 zł
Status: 24h
W monografii poruszono ważną z punktu widzenia funkcjonowania szkoły wyższej kwestię okresowych ocen pracowniczych. Podjęto próbę zidentyfikowania czynników związanych z prezentowanymi przez...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,11 zł
Status: 20.12.2019r.
Wyzwania ostatnich lat – digitalizacja, wirtualizacja, wzrost znaczenia portali społecznościowych, komunikacja w czasie rzeczywistym – powodują, że sposoby kreowania wartości dla klienta przez...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,11 zł
Status: 20.12.2019r.
Książka ma charakter sprawozdawczy i porządkujący. Wykorzystując już istniejącą i bardzo bogatą literaturę przedmiotu, autorki pokazują w obszernych zarysach ponad stuletni dorobek językoznawstwa...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,07 zł
Status: 20.12.2019r.
Publikacja jest poświęcona tematyce rozwoju ekologicznego przedsiębiorstw, jego podstawowym problemom, modelom i strategiom wykorzystywanym przez podmioty gospodarcze, dla których ekologia ma istotne...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,70 zł
Status: 20.12.2019r.
Facebook Instagram Twitter YouTube