WUŁ – Uniwersytet Łódzki

WUŁ – Uniwersytet Łódzki

Pokaż:
sortuj według:
Questa pubblicazione costituisce un’introduzione ai quesiti fondamentali della fonetica e fonologia italiana e include un uso pratico dell’Alfabeto fonetico internazionale. Nella trattazione si...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,90 zł
Status: 36h
Rzeczywistość (nie)opisana
Życie teatru na łamach prasy branżowej w latach 1983–1989
Jest to wartościowa poznawczo i oparta na rzetelnych rozpoznaniach źródłowych rozprawa, która w zdyscyplinowany (pod względem formalnym i metodologicznym) sposób przedstawia wizje życia teatralnego...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,08 zł
Status: 36h
Emocje relacje empatia w wieku dojrzałym
Warsztat: Jak zadbać o siebie
Bezcenne wskazówki jak poprawić lub zmienić swoje życie, aby było spełnione i szczęśliwe. Wspaniała i potrzebna książka! Urszula Dudziak Książka zachęca do refleksji nad własnym rozwojem,...
Cena katalogowa: 29,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,01 zł
Status: 36h
Reklama cyfrowa Podręcznik
Analiza działań reklamowych największych światowych firm medialnych
W czasach, kiedy przeciętny użytkownik telefonu sprawdza go ponad sto razy dziennie, umiejętność sprawnego poruszania się w świecie mediów cyfrowych jest kluczowa. Ciągła ich ewolucja wymaga, by...
Cena katalogowa: 54,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,24 zł
Status: 36h
Książka opowiada o namiestnikach Syrii Coele, jednej z najważniejszych prowincji rzymskich na Bliskim Wschodzie, zajmującej północną i zachodnią część współczesnej Syrii oraz Libanu. Namiestnicy tej...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,38 zł
Status: 24h
Sztuczna inteligencja
Jej natura i przyszłość
Krótkie wprowadzenie - książki, które zmieniają sposób myślenia! Tomik w zwięzły i przystępny sposób prezentuje historię rozwoju sztucznej inteligencji, jej możliwości i ograniczenia. W jaki...
Cena katalogowa: 34,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,72 zł
Status: 36h
John Rawls
Uzasadnienie, sprawiedliwość i rozum publiczny
Teoria sprawiedliwości Johna Rawlsa, podobnie jak i jego filozofia polityki, nie są łatwe do intelektualnego przyswojenia. Mimo że był filozofem amerykańskim i ewidentnie bliska była mu anglosaska...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,09 zł
Status: 36h
Studium przypadku (case study) to jedna z metod badań jakościowych, bardzo pomocna przy rozwiązywaniu problemów z zakresu zarządzania. To szczegółowy opis zazwyczaj rzeczywistego zjawiska...
Cena katalogowa: 34,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,84 zł
Status: dostępne od ręki
Monografia Zofia Rydet po latach. 1978–2018 to niewątpliwie publikacja naukowa najwyższej próby. Na jej wyjątkową wartość naukową nie tyle ma wpływ poprawność warsztatowa, jasność i logika wywodu, a...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,09 zł
Status: 36h
Warsztaty z Geografii Turyzmu Tom 10
Krajoznawstwo a turystyka
Publikacja jest dziesiątym tomem w serii „Warsztaty z Geografii Turyzmu” wydawanej przez Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Zawiera teksty z zakresu trzech działów wiedzy:...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,11 zł
Status: 24h
PROJEKT: EGZYSTENCJA I LITERATURA Seria poświęcona jest wybitnym polskim pisarzom - ich twórczości ujmowanej przez nich samych i interpretowanej przez krytyków jako projekt egzystencjalny, jako...
Cena katalogowa: 36,90 zł
36,90 zł
Status: 36h
Forma i treść
Polski i zagraniczny feature radiowy oraz jego odmiany gatunkowe
Książka jest poświęcona gatunkowi radiowemu feature zbliżonemu do reportażu artystycznego. Autorka prezentuje stan badań, precyzuje terminologię, wyznacza granice omawianego gatunku i jego odmian....
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,75 zł
Status: 36h
Abraham Heschel w przystępny, lecz pozbawiony uproszczeń sposób pokazuje, że samo stawianie pytań o człowieczeństwo i cele ostateczne stanowi wartość – „tragedia człowieka współczesnego wynika z...
Cena katalogowa: 37,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,50 zł
Status: 36h
Monografia ma charakter teoretyczno-empiryczny. Dotyczy koncepcji zarządzania wartością dla klienta, która została ukazana przez pryzmat marketingu doświadczeń w działaniach instytucji kultury w...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,11 zł
Status: 24h
Jan Brzechwa w pamięci czytelniczej utożsamiany jest głównie z poezją dla dzieci. Liryki dedykowane odbiorcom dorosłym stanowią jednak znaczną część jego literackiej spuścizny. Pisarz ubolewał, że...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,87 zł
Status: 36h
Ocalać
Zofia Rydet a fotografia wernakularna
Prezentowana książka jest o fotografii w ruchu – powielanej, dystrybuowanej, oglądanej, przekazywanej z rąk do rąk i eksponowanej – oraz o związanej z fotografią pamięci indywidualnej i zbiorowej. ...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,50 zł
Status: 36h
Współtworzenie wartości z konsumentami w środowisku wirtualnym to oryginalna na polskim rynku wydawniczym monografia na temat konkurencyjności przedsiębiorstw w kontekście zagadnienia kreowania...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,09 zł
Status: 36h
Niewątpliwym atutem książki jest pionierski charakter podjętych w niej badań. Stanowi ona pierwszą monograficzną próbę opisu dorobku artystycznego Bogdana Hussakowskiego jako reżysera i cenionego...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,20 zł
Status: 36h
Nozioni di grammatica descrittiva della lingua Italiana
Fonetica e fonologia. Chiavi degli esercizi
Con questo manuale si intende fornire un quadro esaustivo su aspetti della fonetica e della fonologia italiane, a supporto di studenti e studiosi di italiano, principalmente all’estero. L’approccio...
Cena katalogowa: 5,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 4,47 zł
Status: 24h
Tematem przewodnim monografii jest miasto w relacji współczesny świat-gospodarka-społeczeństwo-system władzy i zarządzania. Rozważania koncentrują się na pytaniach, jakie czynniki decydują o...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,69 zł
Status: 36h
Średniowieczne opowieści biblijne
Paleja historyczna w tradycji bizantyńsko-słowiańskiej. Series Ceranea 4
Czwarty tom Series Ceranea stanowi monografia dotycząca drugiego przekładu słowiańskiego Palei historycznej –bizantyńskiej kompilacji tekstów rozmaitej proweniencji na tematy biblijne, zaczerpnięte...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,78 zł
Status: 36h
New Media Behind the Iron Curtain
Cultural History of Video, Microcomputers and Satellite Television in Communist Poland
During the years of the Polish People’s Republic, Poles were cut off from the western world. Travel was restricted, as was access to out- side culture and goods. This unique situation led to a period...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,83 zł
Status: 24h
Książka dotyczy zdolności dynamicznych małych przedsiębiorstw, które odnoszą się głównie do relacji tych podmiotów z otoczeniem i są kształtowane przez jego stopień zmienności. Zdolności dynamiczne...
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,37 zł
Status: 24h
Autor podejmuje zadanie przyjrzenia się wypowiedziom medialnym reprezentującym gatunek, który można określić jako telewizyjny magazyn sportowy „na żywo”. Przyjętą tu perspektywą, niestosowaną dotąd w...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,63 zł
Status: 24h
Polityka fiskalna jest tematem licznych badań i dyskusji, których znaczenie wzrosło w następstwie kryzysu finansowo-gospodarczego, który wybuchł na początku XXI wieku. Wśród zagadnień, które w...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,83 zł
Status: 24h
Publikacja z zakresu psychologii rodziny. Autorka koncentruje się na zagadnieniu relacji między rodzeństwem we wczesnej dorosłości. Na podstawie rezultatów badań własnych została stworzona pierwsza...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,19 zł
Status: 36h
W cieniu ojca
Awangarda prozatorska lat 30. XX wieku. Rudnicki, Napierski, Schulz, Tarn
Autorka, interpretując prozę awangardową lat trzydziestych XX wieku – Szczury Rudnickiego, Rozmowę z cieniem Napierskiego, opowiadania Schulza i Obraz ojca w czterech ramach Tama, analizuje subtelną...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,71 zł
Status: 36h
Monografia zawiera analizę teoretyczną problemów internacjonalizacji o charakterze poznawczym i utylitarnym, a także prezentację badań przeprowadzonych w polskich i ukraińskich mikro, małych,...
Cena katalogowa: 54,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,14 zł
Status: 36h
ErotoSlavia
O miłości i erotyce w literaturach słowiańskich
Publikacja zawiera zbiór szkiców na temat miłości serbskiego slawisty Dejana Ajdačicia. teoretyka i krytyka literatury, folklorysty i etnolingwisty, badacza kontrastywnej kulturologii słowiańskiej,...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,90 zł
Status: 36h
Horyzonty dziecięcych znaczeń
Granice – rozpoznania – perspektywy
Prezentowana publikacja jest zachętą do refleksji na temat napięć oraz nieoczywistości, istoty i znaczenia współczesnych debat nad dzieciństwem i wczesną edukacją. Przedstawione rozważania dotyczą...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,71 zł
Status: 36h
Facebook Instagram