WUŁ – Uniwersytet Łódzki

WUŁ – Uniwersytet Łódzki

Pokaż:
sortuj według:
> KRÓTKIE WPROWADZENIE - książki, które zmieniają sposób myślenia! Piękno to przystępne omówienie zagadnień związanych z estetyką. Autor przygląda się nie tylko dziełom sztuki, lecz także...
Cena katalogowa: 29,90 zł
29,90 zł
Status: 48h
Książka, którą oddajemy do rąk Czytelnikowi, składa się z trzech części. W pierwszej mówimy o wieloznaczności pojęcia pracoholizm, co świadczy o tym, że znajdujemy się na początku drogi do jego...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,03 zł
Status: 48h
Status moralny
Obowiązki wobec osób i innych istot żywych
Istot posiadających status moralny nie możemy traktować w sposób dowolny, gdyż mamy wobec nich obowiązki wynikające z moralności. Co jednak decyduje o tym, komu lub czemu przypisujemy status moralny?...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,10 zł
Status: 48h
W prezentowanym tomie autor, pionier badań nad twórczością, zwłaszcza w kontekście edukacyjnym, zbiera wyniki swoich dotychczasowych refleksji. Czytelnik otrzymuje unikatową na polskim rynku...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,35 zł
Status: 48h
Grafitti i street art
Słowo, obraz, działanie
Street art jest dziś najbardziej popularnej i dynamicznie rozwijającą się na całym świecie sztuką, ma też największą liczbę odbiorców. Jest przy tym efemeryczny, zmienny i nie-ograniczony, podlega...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,89 zł
Status: 48h
W literaturze polskiej od ponad trzystu lat krąży opowieść, której bohaterami są Żydzi, ich kultura, a także jej wpływ na polskie społeczeństwo. Od lat czterdziestych dwudziestego wieku horyzontem...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,50 zł
Status: 48h
Książka jest odpowiedzią na współczesny relatywizm i potrzebę znalezienia moralnych drogowskazów w zsekularyzowanym świecie. Tillich poszukuje stabilnego i zgodnego z etyką fundamentu dla moralnego...
Cena katalogowa: 24,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,36 zł
Status: 48h
El presente estudio pretende rellenar un vacío existente en la rama de la lingüística contrastiva del espanol y del polaco. Desde el punto de vista lingüístico, el análisis contrastivo espanol-polaco...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,71 zł
Status: 48h
Czwarta stolica
Kiedy Łódź rządziła Polską (1945–1949)
Prezentowana książka jest pierwszą z serii „Łódź w PRL. PRL w Łodzi”. Autorzy serii w pięciu tomach podejmą wysiłek ukazania kolejnych etapów funkcjonowania miasta nad Łódką w latach 1945-1989, by w...
Cena katalogowa: 36,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,15 zł
Status: 48h
Podręcznik pracy głosem
Ćwiczenia i wskazówki dla osób występujących publicznie
  Jak mówić pięknie? Co zrobić. by wypowiadane słowa dobrze brzmiały, wywoływały szacunek i podziw? Jak przyciągnąć uwagę brzmieniem głosu? Jak mówić. by głos służył przez wiele lat? Na wszystkie...
Cena katalogowa: 36,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,41 zł
Status: 48h
Publikacja przeznaczona jest dla Czytelników, którzy posiadają już podstawową wiedzę ze statystyki matematycznej i hydrologii oraz chcą ją dalej pogłębiać. Będzie ona dobrym źródłem wiedzy dla...
Cena katalogowa: 52,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,55 zł
Status: 48h
Wolność człowieka i jej granice
Antologia pojęcia o doktrynach polityczno-prawnych. Od Cato’s Letters do klasyków anarchizmu
Trzytomowa monografia stanowi kompleksowe opracowanie kategorii wolności, jaką posługiwali się w doktrynach polityczno-prawnych przedstawiciele zachodniego kręgu cywilizacyjnego od czasów...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,87 zł
Status: 48h
Wolność człowieka i jej granice
Antologia pojęcia w doktrynach polityczno-prawnych. Od Starożytności do Monteskiusza
rzytomowa monografia stanowi kompleksowe opracowanie kategorii wolności, jaką posługiwali się w doktrynach polityczno-prawnych przedstawiciele zachodniego kręgu cywilizacyjnego od czasów antycznych...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,87 zł
Status: 48h
Nie tylko klaun i tygrys
Szkice o sztuce cyrkowej
Książka, którą oddajemy w ręce czytelników, prezentuje wyniki badań kulturoznawców i socjologów. Nie ogranicza się bynajmniej do opisania historii sztuk cyrkowych, ale umiejscawia je w szerokim...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,78 zł
Status: 48h
Książka Zarządzanie międzynarodowe i internacjonalizacja przedsiębiorstw. Teoria i praktyka oparta jest na analizie teoretycznej i badaniach praktycznych. Zasadniczą treścią książki są opis i...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,51 zł
Status: 24h
Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II-VII w.)
Byzantina Lodziensia XXVIII, Cz. III. Jajka mleko i produkty mleczne w medycynie i w sztuce kulinarnej (I-VII w.)
Niniejsza publikacja jest kontynuacją wieloletnich, wspólnie prowadzonych przez Autorów badań nad dietą, dietetyką, farmakologią i gastronomią późnego antyku i wczesnego Bizancjum. Powstała ona...
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,91 zł
Status: 48h
W cieniu ojca
Awangarda prozatorska lat 30. XX wieku. Rudnicki, Napierski, Schulz, Tarn
Autorka, interpretując prozę awangardową lat trzydziestych XX wieku – Szczury Rudnickiego, Rozmowę z cieniem Napierskiego, opowiadania Schulza i Obraz ojca w czterech ramach Tama, analizuje subtelną...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,83 zł
Status: 48h
Futro z czcigodnej padliny...
Volkstück od Nestroya do Fassbindera
W publikacji autorka podejmuje temat rozwoju gatunku Volksstück ze szczególnym uwzględnieniem jej współczesnych kontynuacji w dramaturgii niemieckojęzycznej XX w. Nacisk kładzie przy tym zwłaszcza na...
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,84 zł
Status: 48h
Zapraszamy do lektury kolejnego interdyscyplinarnego tomu Ośrodka Badawczego Myśli Chrześcijańskiej Uniwersytetu Łódzkiego, w którym zostały zamieszczone studia badaczy z: Uniwersytetu Śląskiego,...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,49 zł
Status: 48h
Zmieniając siebie - zmieniam świat
Gloria E. Anzaldúa i jej pisarstwo zaangażowanego rozwoju w ujęciu społeczno-kulturowym
Publikacja jest poświęcona analizie twórczości i filozofii pisarstwa Glorii E. Anzaldúy - znanej amerykańskiej pisarki meksykańskiego pochodzenia. Interdyscyplinarny charakter monografii wynika z...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,50 zł
Status: 48h
Główną przesłanką do podjęcia tematu tej książki była potrzeba zidentyfikowania możliwości finansowania działalności kulturalnej teatralnych uczelni publicznych. Określenie efektywnego sposobu...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,38 zł
Status: 48h
Pacjent w sieci zależności
Społeczny kontekst praw i autonomii pacjenta
Publikacja mieści się w obszarze nauk społecznych i porusza istotne zagadnienia z perspektywy odbiorcy świadczeń zdrowotnych. Obszar analizy łączy ,,nietypowe” dla tej problematyki ujęcia teoretyczne...
Cena katalogowa: 49,91 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,53 zł
Status: 48h
Zrównoważony rozwój miast
Polityka i finanse
Publikacja jest poświęcona finansom jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności miast, w dwóch kontekstach: krajowej polityki miejskiej oraz zrównoważonego rozwoju. Na tym tle omawiane są...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,11 zł
Status: 48h
Gérauld de Cordemoy należy do mniej znanych francuskich uczonych XVll stulecia, których życie i działalność przypadają na okres między aktywnością Descartes’a i Malebranche’a. Jego pozycja i...
Cena katalogowa: 41,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,16 zł
Status: 48h
Pierwszy tom ?Series Ceranea? stanowi dwujęzyczne komentowane wydanie antologii słowiańskich tekstów źródłowych: składa się na niego 15 tekstów z dziejów herezji dualistycznych na Bałkanach różnych...
Cena katalogowa: 47,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,16 zł
Status: 48h
Początki ekonomii w Łodzi sięgają lat 60. XIX wieku, kiedy powstały pierwsze instytucje finansowe i ekonomiczne. Na przełomie XIX i XX wieku popularyzacji wiedzy ekonomicznej służyły tzw....
Cena katalogowa: 34,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,05 zł
Status: 48h
Polityka wypłat na rzecz akcjonariuszy
Determinanty – reakcja rynku - ocena
Wiek XX przyniósł istotne zmiany na rynkach kapitałowych, wywołane przeobrażeniami otoczenia ekonomicznego i prawno-regulacyjnego, w tym odnoszące się do polityki dzielenia się zyskiem z...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,81 zł
Status: 48h
Publikacja to słownik ojkonimów i anojkonimów z powiatu tureckiego stanowi znakomite źródło poznania nazw miejscowych i terenowych ze wschodniej Wielkopolski. Zawiera 1725 haseł skonstruowanych...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,51 zł
Status: 48h
Metody Ilościowe w Ekonomii, Finansach i Zarządzaniu to cykl publikacji zawierający treści programowe z matematyki oraz statystyki obowiązujące studentów kierunków ekonomicznych, przydatne również...
Cena katalogowa: 34,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,35 zł
Status: 48h
Facebook Instagram Twitter YouTube