WSiP

WSiP

Pokaż:
sortuj według:
W podręczniku Oblicza epok dla klasy 2, część 1 znajdują się teksty wczesnego romantyzmu, m.in. wiersze poetów jezior (zakres rozszerzony), Giaur Byrona, Cierpienia młodego Wertera oraz Faust...
Cena katalogowa: 41,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,46 zł
Status: 24h
WSiP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
WSiP
Podręcznik przygotowuje do działania ratowniczego i uczy udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach urazowych. Wdraża także do świadomego uczestnictwa w życiu regionu i kraju zarówno w czasie...
Cena katalogowa: 40,46 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,85 zł
Status: 24h
WSiP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
WSiP
Podręcznik do klasy 2 obejmuje trzy działy tematyczne: Drgania Fale i optyka Termodynamika Każdy z trzech działów składa się z rozdziałów. W każdym rozdziale znajdziemy następujące elementy: spis...
Cena katalogowa: 52,89 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,90 zł
Status: 24h
WSiP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
WSiP
Podręcznik do klasy 1 obejmuje cztery działy tematyczne: Kinematyka Dynamika Energia i jej przemiany Grawitacja i astronomia Każdy z czterech działów składa się z rozdziałów. W...
Cena katalogowa: 52,89 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,09 zł
Status: 24h
WSiP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
WSiP
Materiał nauczania w podręczniku został uporządkowany chronologicznie. W podręczniku zostały wyodrębnione działy. Każdy dział obejmuje zamknięty okres z historii powszechnej lub Polski albo...
Cena katalogowa: 50,43 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,94 zł
Status: 24h
WSiP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
WSiP
Zeszyt grafomotoryczny z ćwiczeniami wprowadzającymi do pisania 24 liter i 11 liczb (010). Przygotowanie do pisania każdego znaku to aż cztery strony ćwiczeń! Karty są ułożone alfabetycznie, dzięki...
Cena katalogowa: 30,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,16 zł
Status: 24h
WSiP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
WSiP
W Zeszycie ćwiczeń Punkt 5 znajdują się różnorodne ćwiczenia leksykalno-gramatyczne do każdego z trzech rozdziałów drugiej części podręcznika Punkt. Rozmaite, bogato ilustrowane ćwiczenia pomogą...
Cena katalogowa: 8,78 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 7,06 zł
Status: 24h
WSiP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
WSiP
Podręczik z ćwiczeniami do informatyki dla klasy 3 ciekawie i przystępnie uczy, jak pracować i bawić się z komputerem - to 30 lekcji rozwijających kreatywne myślenie. Każde proponowane zajęcia...
Cena katalogowa: 24,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,67 zł
Status: 24h
WSiP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
WSiP
Druga część podręcznika Oblicza epok dla klasy 1 składa się z trzech działów odpowiadających epokom historyczno-literackim. Są to: Renesans, Barok, Oświecenie. Materiał...
Cena katalogowa: 41,74 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,93 zł
Status: 24h
WSiP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
WSiP
Pierwsza część podręcznika Oblicza epok do klasy 1 składa się z trzech działów odpowiadających epokom historyczno-literackim. Są to: Biblia w literaturze i kulturze, Literatura Greków...
Cena katalogowa: 41,74 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,43 zł
Status: 24h
WSiP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
WSiP
Podręcznik Oblicza epok część 2.2 składa się z dwóch działów odpowiadających epokom historyczno-literackim: romantyzm (część dotycząca twórczości Zygmunta Krasińskiego i Cypriana Norwida) pozytywizm...
Cena katalogowa: 41,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,93 zł
Status: 24h
WSiP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
WSiP
Język niemiecki. Punkt. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej
Kurs dla początkujących i kontynuujących naukę
W zeszycie ćwiczeń Punkt do klasy 6 znajdują się różnorodne ćwiczenia leksykalno-gramatyczne do każdego z trzech rozdziałów podręcznika. Rozmaite, bogato ilustrowane polecenia pomogą uczniowi...
Cena katalogowa: 14,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 7,57 zł
Status: 24h
WSiP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
WSiP
Punkt to podręcznik idealnie dopasowany do potrzeb i zainteresowań uczniów szkoły podstawowej. Zapewnia systematyczny rozwój wszystkich sprawności językowych, przygotowuje do aktywnego...
Cena katalogowa: 33,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,78 zł
Status: 24h
WSiP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
WSiP
Zeszyty ćwiczeń z cyklu Historia do szkoły podstawowej są ściśle dostosowane do zmieniających się w kolejnych latach nauki możliwości i potrzeb ucznia. Struktura zeszytów odpowiada układowi treści...
Cena katalogowa: 8,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 7,16 zł
Status: 24h
WSiP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
WSiP
Podręcznik pozwalający nauczycielowi zaprosić i zaangażować uczniów w podróż do przeszłości. Nowoczesna forma publikacji, zawierająca nie tylko treści z tekstami źródłowymi, ale też innowacyjne...
Cena katalogowa: 49,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,49 zł
Status: 24h
WSiP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
WSiP
Podręcznik od pierwszych lekcji zachęca uczniów do komunikowania się w języku niemieckim. Zawiera nowoczesne treści i słownictwo niezbędne do porozumiewania się w życiu codziennym. Tematyka i...
Cena katalogowa: 52,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,80 zł
Status: 24h
WSiP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
WSiP
Zeszyt lekturowy dla uczniów klasy 7 zawiera karty pracy do części lektur z etapu 7–8 zreformowanej szkoły podstawowej (w przyszłym roku ukaże się jego kontynuacja, przeznaczona dla klasy 8). Jest...
Cena katalogowa: 14,04 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 11,55 zł
Status: 24h
WSiP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
WSiP
Mit links 1! Zeszyt ćwiczeń dla klasy siódmej
Język niemiecki dla szkoły podstawowej
Zeszyt ćwiczeń Mit links! przeznaczony do klasy 7 składa się z pięciu rozdziałów: Hallo!, Taschengeld, Schule, Meine Welt i Familie, dzięki którym uczeń może utrwalić i usystematyzować słownictwo...
Cena katalogowa: 7,96 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 7,25 zł
Status: 24h
WSiP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
WSiP
Podręcznik został opracowany z myślą o wszystkich uczniach, którzy powinni poznać podstawy tej dziedziny wiedzy. Podstawy te ułatwiają poznawanie świata, zrozumienie wielu zjawisk, procesów oraz...
Cena katalogowa: 49,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,88 zł
Status: 24h
WSiP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
WSiP
Fizyka 1-3 Zbiór zadań Zakres podstawowy
Liceum i technikum. Szkoła ponadgimnazjalna
Układ treści w zbiorze zadań odpowiada układowi treści w podręcznikach do cyklu Fizyka. Liceum i technikum. Zakres podstawowy – jest to jeden zbiór zadań do wszystkich trzech klas. Obejmuje...
Cena katalogowa: 35,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,21 zł
Status: 24h
WSiP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
WSiP
Zeszyt ćwiczeń Effekt 2 jest ściśle skorelowany z podręcznikiem i tak jak on składa się z siedmiu rozdziałów: Wiederholung, Unterwegs, Ferien und Reisen, Gesundheit!, Arbeit und Beruf, Kleidung und...
Cena katalogowa: 35,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,47 zł
Status: 24h
WSiP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
WSiP
Język niemiecki, klasa 6. Punkt
Podręcznik do szkoły podstawowej. Kurs dla początkujących i kontynuujących naukę
Punkt do klasy 6 to podręcznik idealnie dopasowany do potrzeb i zainteresowań uczniów szkoły podstawowej. Zapewnia systematyczny rozwój wszystkich sprawności językowych i przygotowuje do aktywnego...
Cena katalogowa: 28,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,61 zł
Status: 24h
WSiP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
WSiP
Egzamin ósmoklasisty. Język polski. Opis. Arkusze. Odpowiedzi. ZDASZ TO jest publikacją, w której w przystępny sposób opisano zasady i przebieg egzaminu ósmoklasisty – to ułatwi uczniowi...
Cena katalogowa: 29,48 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,71 zł
Status: 24h
WSiP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
WSiP
Zeszyt ćwiczeń to integralna część kursu niezbędna do przećwiczenia i utrwalenia materiału z podręcznika. Każdej stronie z podręcznika odpowiadają dwie strony zadań w zeszycie ćwiczeń. Oprócz...
Cena katalogowa: 7,96 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 7,21 zł
Status: 24h
WSiP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
WSiP
Biologia 8 Zeszyt ćwiczeń
Szkoła podstawowa
Zadania z zeszycie ćwiczeń są ściśle skorelowane z podręcznikiem umożliwiają doskonalenie zdobytych umiejętności . Zawarte w nim polecenia odnoszą się do konkretnych punktów podstawy programowej. ...
Cena katalogowa: 8,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 7,34 zł
Status: 24h
WSiP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
WSiP
Pierwsza część podręcznika Przeszłość i dziś dla klasy 1 zawiera trzy działy odpowiadające epokom historycznoliterackim. Są to: Starożytność. Grecja i Rzym Starożytność. Świat Biblii ...
Cena katalogowa: 40,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,36 zł
Status: 24h
WSiP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
WSiP
Zeszyt ćwiczeń Informatyka to nauka pracy i zabawy z komputerem w ciekawej i przystępnej formie. Prosta nawigacja i duże zrzuty z ekranu komputera ułatwiające korzystanie z edytorów tekstu i...
Cena katalogowa: 9,65 zł
9,65 zł
Status: 24h
WSiP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
WSiP
Punkt 4 Podręcznik + CD
Szkoła podstawowa
Podręcznik Punkt. Klasa 4 został przystosowany do nowych wymagań MEN obowiązujących w szkołach od września 2015 r. Punkt to podręcznik idealnie dopasowany do potrzeb i zainteresowań uczniów...
Cena katalogowa: 28,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,16 zł
Status: 24h
WSiP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
WSiP
Zeszyt ćwiczeń Aktion Deutsch do klasy 7 składa się z sześciu rozdziałów: Start auf Deutsch, Kontakte, Hobbys, Familie, Schule oraz Alltag, dzięki którym uczeń może utrwalić i usystematyzować...
Cena katalogowa: 8,76 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 7,09 zł
Status: 24h
WSiP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
WSiP
W Zeszycie ćwiczeń Punkt 4 znajdziesz różnorodne ćwiczenia leksykalno-gramatyczne do każdego z czterech rozdziałów pierwszej części podręcznika Punkt. Różnorodne, bogato ilustrowane ćwiczenia pomogą...
Cena katalogowa: 8,76 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 7,10 zł
Status: 24h
WSiP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
WSiP
Facebook Instagram