WSBwG - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

WSBwG - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Pokaż:
sortuj według:
Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw.
Formy, metody, koncepcje trendy.
Nauka o zarządzaniu przedsiębiorstwem w XXI w. dużo uwagi poświęca sposobom konkurowania na rynku. Wymaga to od ludzi nauki nieustannych poszukiwań nowych sposobów uaktywnienia istniejących zasobów...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,73 zł
Zarządzanie przedsiębiorstwem w XXI wieku związane jest przede wszystkim ze sposobami konkurowania na rynku. Prowadzenie walki konkurencyjnej jest jedną z części zarządzania strategicznego....
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,81 zł
Ko­lej­ny tom Prac Nau­ko­wych Mło­dych Eko­no­mi­stów to na­dal ob­szar na­uk spo­łecz­nych, tym ra­zem jed­nak ogra­ni­czo­ny do dzie­dzi­ny na­uk eko­no­micz­nych. Zmien­ność i dy­na­mi­ka...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,98 zł
Rynki finansowe. Nowe wyzwania i możliwości
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Tom 11
W latach 2007-2009 byliśmy świadkami na światowych rynkach finansowych - największej destabilizacji od czasów wielkiego kryzysu finansowego lat trzydziestych ubiegłego stulecia. Doświadczenia...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,81 zł
Facebook Instagram Twitter YouTube