Verlag Dashofer

Verlag Dashofer

Pokaż:
sortuj według:
Omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości podczas prowadzenia badań ipomiarów elektrycznych. Wybrane zagadnienia z treści obejmują: bezpieczeństwo prac pomiarowych przy urządzeniach...
Cena katalogowa: 122,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 105,11 zł
wersja cyfrowa
Verlag Dashofer
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Verlag Dashofer
Dzięki naszej publikacji: poznasz zasady organizacji energetyki zawodowej w Polsce, dopełnisz formalności potrzebnych do podpisania umowy kompleksowej, dowiesz się jakie masz prawa i obowiązki w...
Cena katalogowa: 74,27 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 63,60 zł
wersja cyfrowa
Verlag Dashofer
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Verlag Dashofer
Publikacja zawiera informacje jak prawidłowo ocenić stan techniczny obiektu budowlanego. Opisane zostały metody szacowania wartości nieruchomości oraz przedstawiono rodzaje i zasady obliczania...
Cena katalogowa: 23,56 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,18 zł
wersja cyfrowa
Verlag Dashofer
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Verlag Dashofer
Poradnik przedstawia wymagania dla cech fizycznych i mechanicznych mieszanek mineralno-asfaltowych oraz wykonanych z nich warstw. Opisane zostały ważniejsze badania mieszanek mineralno-asfaltowych...
Cena katalogowa: 35,95 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,78 zł
wersja cyfrowa
Verlag Dashofer
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Verlag Dashofer
Przystępna w formie publikacja, która odpowiada na wiele istotnych pytań dotyczących zaangażowania uczniów w proces uczenia się, a także wyjaśnia jak, wzmocnić w każdym uczniu chęć do nauki....
Cena katalogowa: 35,95 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,78 zł
wersja cyfrowa
Verlag Dashofer
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Verlag Dashofer
W publikacji szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące zawarcia umowy założycielskiej spółki cywilnej. Odnosi się zarówno do regulacji prawa europejskiego, jak i prawa polskiego. Dodatkowo...
Cena katalogowa: 73,15 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 62,64 zł
wersja cyfrowa
Verlag Dashofer
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Verlag Dashofer
  W publikacji szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące zawierania umów licencyjnych na gruncie prawa autorskiego. Publikacja odnosi się zarówno do regulacji prawa europejskiego, jak i prawa...
Cena katalogowa: 60,76 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,03 zł
wersja cyfrowa
Verlag Dashofer
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Verlag Dashofer
Poradnik zawiera praktyczne informacje oraz liczne rysunki i schematy niezbędne przy zabezpieczaniu przeciwwodnym i przeciwwilgociowym znajdujących się w gruncie elementów budynków. Omawia zasady...
Cena katalogowa: 97,94 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 83,87 zł
wersja cyfrowa
Verlag Dashofer
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Verlag Dashofer
W praktyce zamówień publicznych pojawia się szereg problemów, które wynikają nie tylko z obowiązujących przepisów, ale w dużej mierze z praktyki stosowanej przez zamawiających. Zagadnienia te dotyczą...
Cena katalogowa: 23,56 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,18 zł
wersja cyfrowa
Verlag Dashofer
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Verlag Dashofer
Poradnik ten przeznaczony jest dla firm i osób, które chcą skutecznie zapobiegać lub likwidować zagrożenia biologiczne w budynkach. Kompleksowo omawia problematykę powstawania wilgoci, pleśni i...
Cena katalogowa: 122,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 105,11 zł
wersja cyfrowa
Verlag Dashofer
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Verlag Dashofer
Publikacja zawiera praktyczne uwagi dotyczące planowania i organizacji działań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy w branży wod.-kan. Publikacja to zbiór wytycznych,...
Cena katalogowa: 23,56 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,18 zł
wersja cyfrowa
Verlag Dashofer
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Verlag Dashofer
Dokument elektroniczny "Drewniane więźby dachowe w budownictwie jednorodzinnym" zawiera praktyczne informacje dotyczące wyboru materiałów do budowy więźb dachowych ze wskazaniem na materiały normowe...
Cena katalogowa: 60,76 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,03 zł
wersja cyfrowa
Verlag Dashofer
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Verlag Dashofer
Umowy w bibliotece
Wzory umów wraz z komentarzem
Zawartość audiobooka:Rodzaj nośnika: CD-ROM | Ilość nośników: 1Nośnik 1: Umowy w biblioteceTyp ścieżki: CD-ROMTematyka Praktyczna pomoc w zawieraniu umów gospodarczych dla bibliotek....
Cena katalogowa: 97,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 80,87 zł
Status: 24h
Verlag Dashofer
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Verlag Dashofer
Praktyczna publikacja w zwięzły i przystępny sposób dostarczy Państwu praktycznych informacji na temat procesu i metod motywowania, rozpoznawania potrzeb pracowników i adekwatnego ich wykorzystania...
Cena katalogowa: 60,76 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,03 zł
wersja cyfrowa
Verlag Dashofer
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Verlag Dashofer
Telekomunikacyjna nowelizacja 2013!   23 lutego 2013 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wprowadza ona...
Cena katalogowa: 184,73 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 158,18 zł
wersja cyfrowa
Verlag Dashofer
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Verlag Dashofer
Definicja choroby zawodowej została zdefiniowana w Kodeksie pracy. Jednakże Kodeks pracy i wydane na jego podstawie akty wykonawcze nie wyczerpują zagadnienia. Należy pamiętać, że temat chorób...
Cena katalogowa: 73,15 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 62,64 zł
wersja cyfrowa
Verlag Dashofer
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Verlag Dashofer
Umowa dożywocia z uwagi na swój szczególny charakter, coraz częściej jest zawierana w obrocie nieruchomościami. Z publikacji dowiesz się, jak skutecznie zawrzeć umową dożywocia na gruncie kodeksu...
Cena katalogowa: 60,76 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,03 zł
wersja cyfrowa
Verlag Dashofer
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Verlag Dashofer
Publikacja na konkretnych przykładach lokali o różnym przeznaczeniu, obrazowo pokazuje zasady obliczania powierzchni i kubatur według nowej normy. Stanowi narzędzie pomocne w prawidłowym rozumieniu i...
Cena katalogowa: 60,76 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,03 zł
wersja cyfrowa
Verlag Dashofer
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Verlag Dashofer
W obrocie gospodarczym strony ujawniają sobie informacje, które często posiadają znaczną wartość gospodarczą. W publikacji szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące zawierania umów o zachowaniu...
Cena katalogowa: 60,76 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,03 zł
wersja cyfrowa
Verlag Dashofer
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Verlag Dashofer
Indeks pojęć istotnych to podręczny przewodnik po coraz bardziej rozbudowanych i skomplikowanych konstrukcjach, które spotykamy w zamówieniach publicznych. Publikacja stanowi zbiór najbardziej...
Cena katalogowa: 61,87 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,97 zł
wersja cyfrowa
Verlag Dashofer
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Verlag Dashofer
Praktyczne opracowanie na temat edukowania i aktywizowania społeczności lokalnej przeznaczone m.in. dla pracowników socjalnych, organizacji pozarządowych, szkół i innych instytucji, które działają na...
Cena katalogowa: 59,47 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,92 zł
wersja cyfrowa
Verlag Dashofer
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Verlag Dashofer
Książka zawiera praktyczne informacje dotyczące dokumentowania systemu zarządzania. Dokumentacja systemu, w tym zwłaszcza Księga Jakości, jest pierwszym etapem oceny systemu podczas audytu...
Cena katalogowa: 61,87 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,97 zł
wersja cyfrowa
Verlag Dashofer
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Verlag Dashofer
W publikacji znajdziesz szereg informacji o instalacjach i urządzeniach do 1 kV. Poradnik opracowano na podstawie wymagań norm, jakie muszą spełniać instalacje i urządzenia niskiego napięcia. Dzięki...
Cena katalogowa: 122,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 105,11 zł
wersja cyfrowa
Verlag Dashofer
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Verlag Dashofer
Niezbędna publikacja dla Każdego, kto postanowił zdawać egzamin uprawniający do sporządzania świadectw energetycznych. Zawiera opisy szkolenia, wymagań egzaminacyjnych, wzory świadectw energetycznych...
Cena katalogowa: 85,55 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 73,26 zł
wersja cyfrowa
Verlag Dashofer
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Verlag Dashofer
Zgodnie z Ustawą termomodernizacyjną audytem energetycznym nazywa się opracowanie określające zakres, parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem...
Cena katalogowa: 122,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 105,11 zł
wersja cyfrowa
Verlag Dashofer
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Verlag Dashofer
W poradniku zostały zawarte informacje, na czym polega przemoc domowa, jak się rozwija, jakie formy może przybierać, a także kogo można uznać za ofiarę przemocy, a kogo za sprawcę. Pozycja ta to...
Cena katalogowa: 52,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,13 zł
Status: 24h
Verlag Dashofer
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Verlag Dashofer
Liczba polskich wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne w innych krajach Unii Europejskiej ciągle jest zbyt niska, zwłaszcza na tle wykonawców zagranicznych realizujących zamówienia w...
Cena katalogowa: 23,56 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,18 zł
wersja cyfrowa
Verlag Dashofer
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Verlag Dashofer
Dokument elektroniczny Ściany w budownictwie jednorodzinnym zawiera praktyczne informacje dotyczące metod obliczeniowych ścian oraz wyboru materiałów do ich konstrukcji z uwzględnieniem różnych grup...
Cena katalogowa: 60,76 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,03 zł
wersja cyfrowa
Verlag Dashofer
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Verlag Dashofer
Facebook Instagram