VON BOROWIECKY

VON BOROWIECKY

Pokaż:
sortuj według:
Prawica Nacjonalizm Monarchizm
Studia politologiczno-historyczne.
Drugie wydanie, poprawione i rozszerzone o dodatkowe aneksy. Książka prof. Jacka Bartyzela odnosi się do zagadnienia trzech znanych pojęć wymienionych w tytule. Pytaniem jest również kwestia...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,83 zł
Status: 48h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Amerykanie wybierają nowego prezydenta. Jaka dziś jest Ameryka, mityczna ziemia obiecana dla wielu pokoleń Polaków? Nie da się ukryć, że Stany Zjednoczone cały czas są potęgą militarną i ekonomiczną,...
Cena katalogowa: 28,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,39 zł
Status: 48h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Człowiek i moralność w myśli Jacka Woronieckiego OP
Filozoficzne podstawy katolickiej etyki wychowawczej i jej zasady
Aretologia to nauka o cnotach intelektualnych i moralnych. Nam, laikom, cnota czy życie cnotliwe kojarzy się prawie wyłącznie ze sferą seksu. Tymczasem cnotą jest nie tylko wstrzemięźliwość...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,02 zł
Status: 48h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Golgota Polaków na Kresach
Realia i literatura piękna
Wyobraźnia zbiorowa narodu zależy od jego znajomości historii. Jest ona przez wieki kształtowana z pokolenia na pokolenie. Bez historii nie da się zrozumieć współczesnych dziejów narodu. Podobnie nie...
Cena katalogowa: 34,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,20 zł
Status: 48h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Z bojów Adolfa Nowaczyńskiego Wybór źródeł
Tom 3 W cieniu swastyki (1932-1934)
Już trzeci tom niezapomnianych felietonów Nowaczyńskiego pozwala nam tym razem powrócić do pierwszej połowy lat 30. XX w. Zgromadzone w tym tomie felietony oddają stosunek Nowaczyńskiego do rodzącego...
Cena katalogowa: 29,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,86 zł
Status: 48h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Dziś nie ma już wątpliwości co do ewolucyjnego charakteru przemian, jakie nastąpiły w latach 1989-1990, a jakie rozpoczęły się latem 1980 r. od fali strajków najpierw w województwie lubelskim, a...
Cena katalogowa: 38,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,83 zł
Status: 48h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Autor przedstawia reporterską książkę, pisaną z dnia na dzień, równolegle do zaistniałych w rzeczywistości wydarzeń. W genialny sposób łączy sprawy, które wydaja się być zupełnie niezależne od...
Cena katalogowa: 29,07 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,98 zł
Status: 48h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Zdaniem autora, cywilizacje nadają sens i porządek wspólnotowemu wymiarowi naszego życia. W tym znaczeniu od ponad dwóch stuleci coraz bardziej żyjemy według zasad rodzącej się cywilizacji...
Cena katalogowa: 34,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,36 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Ewangelia zbawienia Tom 1
Polska lewica chrześcijańska (1832-1914)
Bohaterowie tej książki nie mieszczą się w ściśle określonej wizji lewicowości czy socjalizmu. Byli „ludźmi lewicy” — rzecznikami socjalizmu, bo sami przypisywali sobie takie intuicje ideowe,...
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,29 zł
Status: 48h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Wykluczeni
Ludzie marginesu w kinematografii światowej
  To drugi tom z cyklu Film. Historia i konteksty. Tytułowi „wykluczeni” to ludzie marginesu politycznego (ideologicznego), społecznego i ekonomicznego: „szpiedzy”, „mordercy”, chuligani,...
Cena katalogowa: 34,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,85 zł
Status: 48h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
To książka bardzo osobista. Jest opowieścią o zesłaniu i życiu w Kazachstanie, gdzie każdy dzień mógł być ostatni, gdzie "prywykat'nada", by przeżyć.
Cena katalogowa: 34,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,40 zł
Status: 48h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Książka w doskonały sposób przybliża myśl jednego z najwybitniejszych tomistów i ojca odrodzenia dominikańskiego w Polsce (...). Analiza naukowych rozważań teologiczno–moralnych poświęconych łasce...
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,13 zł
Status: 48h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Część II ujętej w felietony historii III Rzeczpospolitej obejmuje lata 1993-1995. Michalkiewicz, jako uważny obserwator sceny politycznej i gospodarczej, potrafił bezbłędnie scharakteryzować jej...
Cena katalogowa: 28,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,25 zł
Status: 48h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Ameryka jako imperium
Przywódca świata czy bandycka potęga?
Autor niniejszej książki stawia przed czytelnikami pytanie dotyczące wspólnej przyszłości Ameryki i świata: czy okres amerykańskiej dominacji będzie czasem pokojowego rozwoju, czy też czasem...
Cena katalogowa: 36,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,48 zł
Status: 48h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
W świetle dokumentów, wysprzątanych przez generałową Kiszczakową spod łóżka zmarłego męża, dotąd pozostających „w dyspozycji naczelnego dowództwa”, aż strach pomyśleć, co mogło być celem „pokojowej...
Cena katalogowa: 29,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,66 zł
Status: 48h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Królestwo Polskie w okresie Iwana Paskiewicz (1832 - 1856)
System polityczny, prawo i statut organiczny z 26 lutego 1832r.
Iwan Paskiewicz - z tym nazwiskiem w Polsce nie mamy dobrych skojarzeń. Najczęstsze to „noc paskiewiczowska”. Paskiewicz został namiestnikiem po przegranej przez Królestwo Polskie wojnie z Cesarstwem...
Cena katalogowa: 47,25 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,02 zł
Status: 48h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Wiele hałasu o nic?
Konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego w latach 2015-2016 w perspektywie rozważań modelowych
Książka Lecha Mażewskiego „Wiele hałasu o nic? Konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego w latach 2015-2016 w perspektywie rozważań modelowych” jest zakończona supozycjami autora na temat dalszego...
Cena katalogowa: 28,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,95 zł
Status: 48h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Ewangelia zbawienia Tom 2
Polska lewica chrześcijańska (1832-1914)
Bohaterów tej książki dzieliło wiele: czasy i miejsce, w których formułowali swoje programy, metody działania, intuicje ideowe, zainteresowania i wykształcenie, odmienna umysłowość, pogląd na...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,77 zł
Status: 48h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Skąd się wziął kryzys gospodarczy i kto jest temu winien? W prosty sposób autor wyjaśnia przyczyny dzisiejszego załamania gospodarczego. Dominacja na polskiej scenie politycznej partii lewicowych...
Cena katalogowa: 34,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,26 zł
Status: 48h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Książka zawiera zebrane felietony wygłaszane na antenie Radia Maryja. Michalkiewicz nie boi się poruszać drażliwe tematy polityczne i gospodarcze. Omawia wszystkie za i przeciw przystąpienia...
Cena katalogowa: 32,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,12 zł
Status: 48h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Katolik Prusak Nazista
Sekularyzacja w biografii ideowej Carla Schmitta
Carl Schmitt uchodzi w Polsce za liczący się autorytet prawicowej myśli konserwatywnej. Rzeczywiście, jest jednym z najznaczniejszych przeciwników liberalizmu i demoliberalnego bałaganu, ale czy to...
Cena katalogowa: 54,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,69 zł
Status: 48h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
To nieprawda, że filozofia i metafizyka jest dla wybranych, że jest niedostępna dla nas, laików pracujących w pocie czoła na chleb codzienny. Każdy z nas może się nauczyć myślenia filozoficznego, bo...
Cena katalogowa: 29,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,08 zł
Status: 48h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Stanisław Michalkiewicz Na niemieckim pograniczu Weszliśmy do Unii w momencie kluczowym. Coraz częściej bowiem mówi się o grożącym jej kryzysie, będącym skutkiem zarówno konfliktu interesów...
Cena katalogowa: 22,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,81 zł
Status: 48h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Spis treści Od Redakcji Raymond Leo Cardinal Burke, The Crisis regarding Marriage in the Present Day Wokół myśli Étienne’a Gilsona w rocznicę śmierci Mieczysław Gogacz, Gilson i...
Cena katalogowa: 29,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,26 zł
Status: 48h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Od schyłku średniowiecza stosunki między Polską a jej wschodnimi sąsiadami nabierały coraz większego znaczenia. Szczególnie po Unii Lubelskiej (1569r.) widać coraz większy wpływ języka i kultury...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,57 zł
Status: 48h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Golgota Polaków na Kresach
Realia i literatura piękna
Wyobraźnia zbiorowa narodu zależy od jego znajomości historii. Jest ona przez wieki kształtowana z pokolenia na pokolenie. Bez historii nie da się zrozumieć współczesnych dziejów narodu. Podobnie...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,75 zł
Status: 48h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Herezjarcha
Andrzej Huszno (1892-1939). Życie-Działalność-Poglądy
Bo naród polski jest tym narodem wybranym, tą wdową z Sarepty, do której zstępuje Eljasz, aby wskrzesić jej syna i przez niego obudzić cały świat z letargu duchowego. Nie darmo nasi wieszcze narodowi...
Cena katalogowa: 34,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,64 zł
Status: 48h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
To nieprawda, że filozofia i metafizyka jest dla wybranych, że jest niedostępna dla nas, laików pracujących w pocie czoła na chleb codzienny. Każdy z nas może się nauczyć myślenia filozoficznego, bo...
Cena katalogowa: 34,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,88 zł
Status: 48h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Bezpieczeństwo jest pojęciem abstrakcyjnym i zarazem subiektywnym, bo dotyka sfery odczuć i psychiki ludzkiej. Nauka próbuje je jednak precyzować i systematyzować. Ze względu na przedmiot wyodrębnia...
Cena katalogowa: 34,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,45 zł
Status: 48h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Rocznik Tomistyczny 6 (2017)
Cena katalogowa: 29,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,42 zł
Status: 48h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Facebook Instagram Twitter YouTube