VON BOROWIECKY

VON BOROWIECKY

Pokaż:
sortuj według:
„Psychologia ma długie dzieje, lecz krótką historię”. Jej „historia” rozpoczyna się bowiem w XVI wieku wraz z terminem „psychologia”, upowszechnionym dopiero dwa stulecia później przez niemieckiego...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,52 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Tomasz z Akwinu (1224/25–1274) jako etyk jest kontynuatorem najbardziej tradycyjnej i najstarszej szkoły etycznej, mającej swój początek w nauczaniu Sokratesa (ok. 470 BC – 399 BC) oraz w pismach...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,52 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Korzenie, początki, źródła tożsamości
"Największym (...) walorem [dzieła] jest uwyraźnienie ideowego kontekstu sporów, jakie toczyły się w ówczesnej Europie, a dokładniej mówiąc pokazanie, w jaki sposób idealizm filozoficzny ideologizuje...
Cena katalogowa: 29,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,77 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Terapia filozoficzna 2
Od umiłowania mądrości do dobrego i spełnionego życia
„Pomysł na serię książek zatytułowanych Terapia Filozoficzna narodził się, kiedy uzbierało się już trzydzieści tekstów z filozofii praktycznej, które napisałam i które czytałam oraz omawiałam na form...
Cena katalogowa: 27,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,73 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
W obronie człowieka
Zarys antropologii filozoficznej Franciszka Gabryla (1866-1914)
Jak zauważyła w swej recenzji dr Teresa Stankiewicz, "w wieku XIX neoscholastyka weszła w polemikę i dyskurs z ówczesną filozofią. Wskazywała i krytykowała jej błędy stojąc na straży realizmu,...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,08 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Hiszpania Franco
System polityczny, nurty ideowe i konteksty frankizmu
Książka stanowi wspólne dzieło uczonych hiszpańskich i polskich, a jej dwujęzyczność pozwala poszerzyć grono odbiorców poza naszym krajem, bądź władających językiem hiszpańskim. Jej zalążkiem była...
Cena katalogowa: 34,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,67 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Nic bez Boga nic wbrew Tradycji
Kosmowizja polityczna tradycjonalizmu karlistowskiego w Hiszpanii
Podstawą ich działania, politycznej aktywności był i jest kwadrylemat: Dios, Patria, Fueros, Rey. Byli i są wierni Bogu, Ojczyźnie, Prawom i Wolnościom Realnym, Królowi. Tylko podkreślanie roli...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,68 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Ewangelia zbawienia Tom 1
Polska lewica chrześcijańska (1832-1914)
Bohaterowie tej książki nie mieszczą się w ściśle określonej wizji lewicowości czy socjalizmu. Byli „ludźmi lewicy” — rzecznikami socjalizmu, bo sami przypisywali sobie takie intuicje ideowe,...
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,14 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Wiele hałasu o nic?
Konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego w latach 2015-2016 w perspektywie rozważań modelowych
Książka Lecha Mażewskiego „Wiele hałasu o nic? Konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego w latach 2015-2016 w perspektywie rozważań modelowych” jest zakończona supozycjami autora na temat dalszego...
Cena katalogowa: 28,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,47 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Książka w doskonały sposób przybliża myśl jednego z najwybitniejszych tomistów i ojca odrodzenia dominikańskiego w Polsce (...). Analiza naukowych rozważań teologiczno–moralnych poświęconych łasce...
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,66 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Terapia filozoficzna 3
Od umiłowania mądrości do dobrego i spełnionego życia
„Pomysł na serię książek zatytułowanych Terapia Filozoficzna narodził się, kiedy uzbierało się już trzydzieści tekstów z filozofii praktycznej, które napisałam i które czytałam oraz omawiałam na...
Cena katalogowa: 27,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,84 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Narodowy konserwatyzm
Działalność i myśl polityczna polskich ugrupowań narodowo-konserwatywnych w latach 1918-1928.
Przez długi okres PRL niewiele się pisało o międzywojennym ruchu konserwatywnym, a jeśli już, to opowieść o nim była skażona ideologicznie. Pisano o konserwatystach akcentując ich przywiązanie do...
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,31 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Rocznik Tomistyczny 6 (2017)
Cena katalogowa: 29,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,55 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Książka zawiera zebrane felietony wygłaszane na antenie Radia Maryja. Michalkiewicz nie boi się poruszać drażliwe tematy polityczne i gospodarcze. Omawia wszystkie za i przeciw przystąpienia...
Cena katalogowa: 32,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,61 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
W tym numerze m.in. 1. Artur Andrzejuk, Problem istnienia w Komentarzu Tomasza z Akwinu do Liber de causis 2. Karolina Ćwik, Czy św. Tomasz był eudajmonistą? 3. Mieszko Pawlak, Państwo i Kościół...
Cena katalogowa: 32,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,26 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Spis treści Od Redakcji Raymond Leo Cardinal Burke, The Crisis regarding Marriage in the Present Day Wokół myśli Étienne’a Gilsona w rocznicę śmierci Mieczysław Gogacz, Gilson i...
Cena katalogowa: 29,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,55 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Lektura najnowszej książki Michalkiewicza może porazić bezwzględnym obnażeniem mechanizmów rządzących polską polityką, gospodarką i życiem publicznym. Michalkiewicz konsekwentnie i logicznie...
Cena katalogowa: 28,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,65 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Od schyłku średniowiecza stosunki między Polską a jej wschodnimi sąsiadami nabierały coraz większego znaczenia. Szczególnie po Unii Lubelskiej (1569r.) widać coraz większy wpływ języka i kultury...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,11 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Ewangelia zbawienia Tom 2
Polska lewica chrześcijańska (1832-1914)
Bohaterów tej książki dzieliło wiele: czasy i miejsce, w których formułowali swoje programy, metody działania, intuicje ideowe, zainteresowania i wykształcenie, odmienna umysłowość, pogląd na...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,24 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Katolik Prusak Nazista
Sekularyzacja w biografii ideowej Carla Schmitta
Carl Schmitt uchodzi w Polsce za liczący się autorytet prawicowej myśli konserwatywnej. Rzeczywiście, jest jednym z najznaczniejszych przeciwników liberalizmu i demoliberalnego bałaganu, ale czy to...
Cena katalogowa: 54,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,74 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
„Pomysł na serię książek zatytułowanych Terapia Filozoficzna narodził się, kiedy uzbierało się już trzydzieści tekstów z filozofii praktycznej, które napisałam i które czytałam oraz omawiałam na...
Cena katalogowa: 29,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,67 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Romantyka Rewolucji
Rekonesans filmowy
Od co najmniej stu lat nie słowo, jak w czasach wypraw krzyżowych, wojen nowożytnych, czy wielkich podbojów antycznych, odkrywania świata przez Greków, a potem konkwistadorów, a taśma filmowa – obraz...
Cena katalogowa: 36,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,08 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Unia triplex
Unia brzeska w tradycji polskiej, rosyjskiej i ukraińskiej
Treść pracy jest dobrze osadzona w realiach przeprowadzonych badań, oparta na materiałach źródłowych i oryginalnych opracowaniach naukowych. Niektóre wnioski przeprowadzone przez Autora są konkretne...
Cena katalogowa: 34,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,79 zł
Status: 36h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Częstochowski lekarz i filozof
Osiągnięcia w dziedzinie sztuki lekarskiej oraz filozofia medycyny i etyka Władysława Biegańskiego 1857-1917
Książka przedstawia postać Władysława Biegańskiego, wybitnego lekarza częstochowskiego, zarazem humanisty. Przybliża nam jego dorobek lekarski, mogący inspirować także współczesnych. Napisana jest...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,10 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Ewangelia zbawienia Tom 3
Polska lewica chrześcijańska (1832-1914)
Zaprezentowana w książce T. Sikorskiego formacja intelektualna, choć dostrzeżona w II Rzeczypospolitej, w okresie PRL została potraktowana według marksistowskiego „klucza”. I jeśli nawet przypominano...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,83 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Książka stanowi źródłową analizę podstawowych tematów metafizyki św. Tomasza: istnienia, istoty, natury, transcendentaliów, istnienia i istoty Boga, struktury człowieka. Wiodącym tematem książki jest...
Cena katalogowa: 34,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,07 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Wolność, Równość i Braterstwo albo Śmierć – tak brzmi pełne zawołanie Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Konserwatyści i kontrrewolucjoniści nie wierzyli, że rewolucja doprowadzi ludzkość do wolności,...
Cena katalogowa: 54,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,03 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Korzenie, początki, źródła tożsamości
"Największym (...) walorem [dzieła] jest uwyraźnienie ideowego kontekstu sporów, jakie toczyły się w ówczesnej Europie, a dokładniej mówiąc pokazanie, w jaki sposób idealizm filozoficzny ideologizuje...
Cena katalogowa: 29,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,50 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Jan Pękosławski Dla potomności
Z okresu zarania naszej niepodległości 1919-1926
Przysięgę składali przy blasku świec w podziemiach kościoła kapucynów lub kościoła Wszystkich Świętych. Przysięgali na krzyż, który ponoć przed śmiercią ucałował Eligiusz Niewiadomski. Za zdradę...
Cena katalogowa: 34,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,36 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Podobno teoria spiskowa nie istnieje, ale jednak spiski się zdarzały. Twierdzenie autora, że "od 1944 Polską rządzi kurwa i złodziej" znajduje liczne dowody w rzeczywistości, jak nasz kraj został...
Cena katalogowa: 32,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,61 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Facebook Instagram