VON BOROWIECKY

VON BOROWIECKY

Pokaż:
sortuj według:
Z bojów Adolfa Nowaczyńskiego Wybór źródeł
Tom 3 W cieniu swastyki (1932-1934)
Już trzeci tom niezapomnianych felietonów Nowaczyńskiego pozwala nam tym razem powrócić do pierwszej połowy lat 30. XX w. Zgromadzone w tym tomie felietony oddają stosunek Nowaczyńskiego do rodzącego...
Cena katalogowa: 29,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,48 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
...ewolucja zachodząca w Niemczech burzyła wartości podstawowe. Dlatego też w latach międzywojennych pojawiło się przekonanie, iż kraj ten wychodzi z Europy. Obok tendencji do zreformowania...
Cena katalogowa: 27,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,67 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Stanisław Michalkiewicz W przededniu końca świata Bogato niuansowane, czasami tryskające humorem prostolinijnym, częściej zaś kpiną metaforyczną, delikatną, wielowarstwową, choć zawsze ostrą niby...
Cena katalogowa: 24,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,56 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Ewangelia zbawienia Tom 1
Polska lewica chrześcijańska (1832-1914)
Bohaterowie tej książki nie mieszczą się w ściśle określonej wizji lewicowości czy socjalizmu. Byli „ludźmi lewicy” — rzecznikami socjalizmu, bo sami przypisywali sobie takie intuicje ideowe,...
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,84 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Nic bez Boga nic wbrew Tradycji
Kosmowizja polityczna tradycjonalizmu karlistowskiego w Hiszpanii
Podstawą ich działania, politycznej aktywności był i jest kwadrylemat: Dios, Patria, Fueros, Rey. Byli i są wierni Bogu, Ojczyźnie, Prawom i Wolnościom Realnym, Królowi. Tylko podkreślanie roli...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,78 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Lektura najnowszej książki Michalkiewicza może porazić bezwzględnym obnażeniem mechanizmów rządzących polską polityką, gospodarką i życiem publicznym. Michalkiewicz konsekwentnie i logicznie...
Cena katalogowa: 28,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,74 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Ewangelia zbawienia Tom 2
Polska lewica chrześcijańska (1832-1914)
Bohaterów tej książki dzieliło wiele: czasy i miejsce, w których formułowali swoje programy, metody działania, intuicje ideowe, zainteresowania i wykształcenie, odmienna umysłowość, pogląd na...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,97 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Adolf Nowaczyński jest dziś kojarzony przede wszystkim przez publiczność teatralną i teatrologów. Tymczasem ten prozaik, dramaturg, satyryk, poeta, eseista, krytyk i działacz polityczny, i społeczny,...
Cena katalogowa: 38,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,76 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Książka stanowi źródłową analizę podstawowych tematów metafizyki św. Tomasza: istnienia, istoty, natury, transcendentaliów, istnienia i istoty Boga, struktury człowieka. Wiodącym tematem książki jest...
Cena katalogowa: 34,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,12 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Ewangelia zbawienia Tom 3
Polska lewica chrześcijańska (1832-1914)
Zaprezentowana w książce T. Sikorskiego formacja intelektualna, choć dostrzeżona w II Rzeczypospolitej, w okresie PRL została potraktowana według marksistowskiego „klucza”. I jeśli nawet przypominano...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,75 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Człowiek rzecz czy osoba?
Filozoficzne ujęcie człowieka jako osoby terapią dla zagubionych w płynnej ponowoczesności
Człowiek ? rzecz czy osoba?... to dzieło, w którym autorka stara się znaleźć w tradycji myśli filozoficznej koncepcję mogącą być dla współczesnego człowieka terapią wydobywającą go z zagubienia w...
Cena katalogowa: 29,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,17 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Człowiek i moralność w myśli Jacka Woronieckiego OP
Filozoficzne podstawy katolickiej etyki wychowawczej i jej zasady
Aretologia to nauka o cnotach intelektualnych i moralnych. Nam, laikom, cnota czy życie cnotliwe kojarzy się prawie wyłącznie ze sferą seksu. Tymczasem cnotą jest nie tylko wstrzemięźliwość...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,01 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Nic bez Boga nic wbrew Tradycji
Kosmowizja polityczna tradycjonalizmu karlistowskiego w Hiszpanii
Podstawą ich działania, politycznej aktywności był i jest kwadrylemat: Dios, Patria, Fueros, Rey. Byli i są wierni Bogu, Ojczyźnie, Prawom i Wolnościom Realnym, Królowi. Tylko podkreślanie roli...
Cena katalogowa: 54,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,62 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Amerykanie wybierają nowego prezydenta. Jaka dziś jest Ameryka, mityczna ziemia obiecana dla wielu pokoleń Polaków? Nie da się ukryć, że Stany Zjednoczone cały czas są potęgą militarną i ekonomiczną,...
Cena katalogowa: 28,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,60 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Dziś nie ma już wątpliwości co do ewolucyjnego charakteru przemian, jakie nastąpiły w latach 1989-1990, a jakie rozpoczęły się latem 1980 r. od fali strajków najpierw w województwie lubelskim, a...
Cena katalogowa: 38,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,56 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Tomizm polski 1946-1965
Słownik filozofów
Książka pt. Tomizm polskim (1946-1965) jest trzecim z serii Słownikiem filozofów, poświęconym historii tego nurtu filozoficznego w naszej ojczyźnie. Dzieje bowiem tomizmu w Polsce podzielona na...
Cena katalogowa: 34,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,59 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Wiele hałasu o nic?
Konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego w latach 2015-2016 w perspektywie rozważań modelowych
Książka Lecha Mażewskiego „Wiele hałasu o nic? Konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego w latach 2015-2016 w perspektywie rozważań modelowych” jest zakończona supozycjami autora na temat dalszego...
Cena katalogowa: 28,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,43 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Książka w doskonały sposób przybliża myśl jednego z najwybitniejszych tomistów i ojca odrodzenia dominikańskiego w Polsce (...). Analiza naukowych rozważań teologiczno–moralnych poświęconych łasce...
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,13 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Zdaniem autora, cywilizacje nadają sens i porządek wspólnotowemu wymiarowi naszego życia. W tym znaczeniu od ponad dwóch stuleci coraz bardziej żyjemy według zasad rodzącej się cywilizacji...
Cena katalogowa: 34,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,01 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Część II ujętej w felietony historii III Rzeczpospolitej obejmuje lata 1993-1995. Michalkiewicz, jako uważny obserwator sceny politycznej i gospodarczej, potrafił bezbłędnie scharakteryzować jej...
Cena katalogowa: 28,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,76 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
To książka bardzo osobista. Jest opowieścią o zesłaniu i życiu w Kazachstanie, gdzie każdy dzień mógł być ostatni, gdzie "prywykat'nada", by przeżyć.
Cena katalogowa: 34,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,97 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Wykluczeni
Ludzie marginesu w kinematografii światowej
  To drugi tom z cyklu Film. Historia i konteksty. Tytułowi „wykluczeni” to ludzie marginesu politycznego (ideologicznego), społecznego i ekonomicznego: „szpiedzy”, „mordercy”, chuligani,...
Cena katalogowa: 34,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,19 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
W świetle dokumentów, wysprzątanych przez generałową Kiszczakową spod łóżka zmarłego męża, dotąd pozostających ?w dyspozycji naczelnego dowództwa?, aż strach pomyśleć, co mogło być celem ?pokojowej...
Cena katalogowa: 29,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,48 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Królestwo Polskie w okresie namiestnictwa Iwana Paskiewicza (1832-1856)
System polityczny, prawo i statut organiczny z 26 lutego 1832r.
Iwan Paskiewicz ? z tym nazwiskiem w Polsce nie mamy dobrych skojarzeń. Najczęstsze to ?noc paskiewiczowska?. Paskiewicz został namiestnikiem po przegranej przez Królestwo Polskie wojnie z Cesarstwem...
Cena katalogowa: 47,25 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,84 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Ameryka jako imperium
Przywódca świata czy bandycka potęga?
Autor niniejszej książki stawia przed czytelnikami pytanie dotyczące wspólnej przyszłości Ameryki i świata: czy okres amerykańskiej dominacji będzie czasem pokojowego rozwoju, czy też czasem...
Cena katalogowa: 36,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,83 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Prawdziwy Maciek Chełmicki odnaleziony przez K. Kąkolewskiego, jak diament w spopielonym komunizmie. Każdy, lub prawie każdy, czytał znaną powieść Jerzego Andrzejewskiego. Z książki Kąkolewskiego...
Cena katalogowa: 19,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,41 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Dylematy polskiego nacjonalizmu
Powrót do tradycji czy przebudowa narodowego ducha
Niniejsza książka jest gruntownym przeglądem bogatego zasobu myśli formacji nacjonalistycznych w Polsce okresu rządów sanacji, okupacji i tuż powojennego na szerokim tle porównawczym. Stanowi też...
Cena katalogowa: 48,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,15 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Wszystkie choroby, na jakie cierpi współczesne nam życie publiczne, miały swój okres inkubacji właśnie na początku lat 90. XX wieku. Rzeczpospolita, która wówczas powstawała, od swych narodzin...
Cena katalogowa: 28,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,76 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
To nieprawda, że filozofia i metafizyka jest dla wybranych, że jest niedostępna dla nas, laików pracujących w pocie czoła na chleb codzienny. Każdy z nas może się nauczyć myślenia filozoficznego, bo...
Cena katalogowa: 29,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,96 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
W tym numerze m.in.1. Artur Andrzejuk, Problem istnienia w Komentarzu Tomasza z Akwinu do Liber de causis2. Karolina Ćwik, Czy św. Tomasz był eudajmonistą?3. Mieszko Pawlak, Państwo i Kościół w myśli...
Cena katalogowa: 32,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,97 zł
Status: 24h
VON BOROWIECKY
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
VON BOROWIECKY
Facebook Instagram Twitter YouTube