Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Pokaż:
sortuj według:
Wojna jako źródło inspiracji w kulturze i sztuce
Literatura. Propaganda. Tożsamość
Kolejna z cyklu poświęconego badaniom zależności zjawisk społeczno-politycznych, przede wszystkim konfliktów powstających w życiu publicznym, z działalnością na niwie kultury i sztuki. Wyodrębniono w...
Cena katalogowa: 52,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,10 zł
Status: 24h
Książka pokazuje dwa ważne zjawiska, obecne zawsze tam, gdzie pojawia sią próba włączania we wspólne działanie osób niepełnosprawnych. Są to samowykluczenie i samomarginalizacja. To one (jako...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,98 zł
Status: 24h
W opracowaniu zwrócono uwagę na ukazanie specyfiki i sposobów organizowania warunków rozwojowych dziecka niepełnosprawnego funkcjonującego w różnych środowiskach społecznych. Publikacja zawiera...
Cena katalogowa: 43,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,94 zł
Status: 24h
Kino polskie wczoraj i dziś
Źródła wizualne w badaniach nad historią kina polskiego
Książka jest poświęcona źródłom wizualnym w badaniach nad historią polskiego kina. Badacze doskonale już wiedzą, że same filmy nie wystarczą. Coraz częściej sięgają po dokumenty archiwalne,...
Cena katalogowa: 37,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,76 zł
Status: 24h
Preambuły, inaczej wstępy lub arengi, występują w niektórych aktach normatywnych. Interesujące jest to, dlaczego są one jedynie w niektórych z nich, czy inaczej, dlaczego akurat w jednych aktach...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,21 zł
Status: 24h
W ostatnich dwudziestu latach pojawił się w filozofii nowy argument przeciwko istnieniu Boga. Niektórzy nazwali go argumentem z boskiej ukrytości, chociaż ja preferuję węższą i mniej mylącą nazwę:...
Cena katalogowa: 47,28 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,66 zł
Status: 24h
Kolejny tom opracowany w ramach zakrojonego na ogromną skalę Słownika historyczno-geograficznego ziem polskich w średniowieczu i stanowi integralną część tomu Słownika historyczno-geograficznego...
Cena katalogowa: 54,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,86 zł
Status: 24h
Apetyt na jedzenie
Pokarm w społeczeństwie, kulturze, symbolice na przestrzeni dziejów
Książka stanowi przykład praktycznej realizacji postulatu interdyscyplinarności w studiach nad pożywieniem, które w ostatnich latach jest przedmiotem badań przedstawicieli wielu nauk: archeologii,...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 76,10 zł
Status: 24h
Publikacja jest jednym z pierwszych opracowań omawiających różnorodne problemy występujące obecnie na obszarze postradzieckim. Zawiera materiały z międzynarodowej konferencji naukowej nt. Współczesne...
Cena katalogowa: 73,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,52 zł
Status: 24h
Związki sportu z mediami i polityką są wieloaspektowe i dość skomplikowane, a badania nad nimi mogą być prowadzone z różnych perspektyw. Niniejsza książka nie ma jednak na celu przedstawienia...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,90 zł
Status: 24h
Ten, który chce być sobą
Rozważania na marginesie problematyki tożsamości osobowej
Książka wpisuje się w bardzo ważny współcześnie nurt filozofii zainteresowanej kwestią tożsamości osobowej, ze szczególnym uwzględnieniem jej praktyczno-egzystencjalnego wymiaru. Monografia jest...
Cena katalogowa: 43,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,94 zł
Status: 24h
Etyczność pracy zawodowej nauczycieli, z uwagi na jej niezwykłą wrażliwość, nie należy do łatwych obszarów badawczych. Ze względu na brak jednoznaczności w rozwikłaniu kwestii etycznych zawodu...
Cena katalogowa: 51,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,76 zł
Status: 24h
Prezentujemy w niniejszej publikacji zbiór tekstów, zaprezentowanych na Konferencji Naukowej Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Ich Autorzy przedstawili różne aspekty problematyki...
Cena katalogowa: 54,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,86 zł
Status: 24h
Drugi tom zbioru tekstów, zaprezentowanych na Konferencji Naukowej Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Ich Autorzy przedstawili różne aspekty problematyki bezpieczeństwa – od...
Cena katalogowa: 54,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,16 zł
Status: 24h
Głównym, ale nie jedynym wątkiem podjętych w niniejszej monografii tekstów jest działalność administracji publicznej, która stanowi znaczącą część sektora publicznego w Polsce. Praca zawiera także...
Cena katalogowa: 50,17 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,90 zł
Status: 24h
Facebook Instagram Twitter YouTube