Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Pokaż:
sortuj według:
Rozprawa wpisuje się w szeroko rozumiane badania nad relacjami pomiędzy władcą a duchowieństwem. Jej celem jest przedstawienie stosunków zakonu krzyżackiego z męskimi zakonami mendykanckimi...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,37 zł
Status: 24h
Książka pokazuje dwa ważne zjawiska, obecne zawsze tam, gdzie pojawia sią próba włączania we wspólne działanie osób niepełnosprawnych. Są to samowykluczenie i samomarginalizacja. To one (jako...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,94 zł
Status: 24h
Preambuły, inaczej wstępy lub arengi, występują w niektórych aktach normatywnych. Interesujące jest to, dlaczego są one jedynie w niektórych z nich, czy inaczej, dlaczego akurat w jednych aktach...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,60 zł
Status: 24h
Kino polskie wczoraj i dziś
Źródła wizualne w badaniach nad historią kina polskiego
Książka jest poświęcona źródłom wizualnym w badaniach nad historią polskiego kina. Badacze doskonale już wiedzą, że same filmy nie wystarczą. Coraz częściej sięgają po dokumenty archiwalne,...
Cena katalogowa: 37,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,36 zł
Status: 24h
Beletrystyka w „Przyjaciółce”
Bibliografia 1948-1989
Adnotowana bibliografia literackiej zawartości działu beletrystycznego tygodnika „Przyjaciółka” z lat 1948–1989 wyrosła z potrzeby udokumentowania roli tego pisma w dyfuzji literatury i...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,04 zł
Status: 24h
Potencjał osób w starości
Poczucie jakości życia w procesie starzenia się
Starzenie się jest procesem, który wyraźnie się wydłuża. Aktualnie okres ten obejmuje blisko jedną trzecią życia jednostki. Dlatego też zjawiska starzenia się nie sposób marginalizować,...
Cena katalogowa: 59,83 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,92 zł
Status: 24h
Kolejny tom opracowany w ramach zakrojonego na ogromną skalę Słownika historyczno-geograficznego ziem polskich w średniowieczu i stanowi integralną część tomu Słownika historyczno-geograficznego...
Cena katalogowa: 54,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,42 zł
Status: 24h
Książka stanowi wartościową publikację poszerzającą wiedzę na temat związku między wartościami młodzieży a postawami wobec osób z niepełnosprawnością ruchową. Pogłębia także wiedzę na temat związków...
Cena katalogowa: 46,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,77 zł
Status: 24h
Celem głównym podjętych przez autorkę badań było ustalenie zależności między doświadczeniem żołnierzy wyniesionym z misji wojskowych a systemem wartości i jakością życia. Została również podjęta...
Cena katalogowa: 65,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,30 zł
Status: 24h
Związki sportu z mediami i polityką są wieloaspektowe i dość skomplikowane, a badania nad nimi mogą być prowadzone z różnych perspektyw. Niniejsza książka nie ma jednak na celu przedstawienia...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,29 zł
Status: 24h
Kolejny tom opracowany w ramach zakrojonego na ogromną skalę Słownika historyczno-geograficznego ziem polskich w średniowieczu i stanowi integralną część tomu Słownika historyczno-geograficznego...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,95 zł
Status: 24h
Apetyt na jedzenie
Pokarm w społeczeństwie, kulturze, symbolice na przestrzeni dziejów
Książka stanowi przykład praktycznej realizacji postulatu interdyscyplinarności w studiach nad pożywieniem, które w ostatnich latach jest przedmiotem badań przedstawicieli wielu nauk: archeologii,...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 68,34 zł
Status: 24h
W niniejszej książce ukazano zróżnicowane reakcje twórców na wojnę na przestrzeni dziejów w takich dziedzinach kultury i sztuki wizualnej, jak: malarstwo, grafika i rysunek, fotografia i film, a...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,64 zł
Status: 24h
Ten, który chce być sobą
Rozważania na marginesie problematyki tożsamości osobowej
Książka wpisuje się w bardzo ważny współcześnie nurt filozofii zainteresowanej kwestią tożsamości osobowej, ze szczególnym uwzględnieniem jej praktyczno-egzystencjalnego wymiaru. Monografia jest...
Cena katalogowa: 43,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,53 zł
Status: 24h
Prezentujemy w niniejszej publikacji zbiór tekstów, zaprezentowanych na Konferencji Naukowej Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Ich Autorzy przedstawili różne aspekty problematyki...
Cena katalogowa: 54,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,89 zł
Status: 24h
Głównym, ale nie jedynym wątkiem podjętych w niniejszej monografii tekstów jest działalność administracji publicznej, która stanowi znaczącą część sektora publicznego w Polsce. Praca zawiera także...
Cena katalogowa: 52,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,61 zł
Status: 24h
Drugi tom zbioru tekstów, zaprezentowanych na Konferencji Naukowej Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Ich Autorzy przedstawili różne aspekty problematyki bezpieczeństwa – od...
Cena katalogowa: 54,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,89 zł
Status: 24h
Głównym celem pracy jest odpowiedź na pytanie czy polskie prawo karne chroni dzieci przed dostępem do alkoholu w wystarczający sposób, a jeżeli tak nie jest, to w jaki sposób powinny być...
Cena katalogowa: 50,18 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,85 zł
Status: 24h
Etyczność pracy zawodowej nauczycieli, z uwagi na jej niezwykłą wrażliwość, nie należy do łatwych obszarów badawczych. Ze względu na brak jednoznaczności w rozwikłaniu kwestii etycznych zawodu...
Cena katalogowa: 51,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,06 zł
Status: 24h
Książka stawia bardzo ostrą diagnozę stanu współczesnej antropologii, która wytworzyła szereg pojęć oraz sposobów degradujących człowieka jako osobę, sprowadzając go do roli przedmiotu, uwikłanego w...
Cena katalogowa: 52,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,70 zł
Status: 24h
Facebook Instagram Twitter YouTube