Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Pokaż:
sortuj według:
W literaturze ekonomicznej panuje pogląd, że rynki są mniej lub bardziej doskonałymi mechanizmami wymiany dóbr i usług. W wyniku żywiołowych, najczęściej nieskoordynowanych działań podmiotów,...
Cena katalogowa: 72,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 72,00 zł
Status: 24h
Treść: Nierówności w ekonomii Uwarunkowania nierówności dochodowych Charakterystyka kapitału ludzkiego Metodyka badania znaczenia inwestycji w kapitał ludzki dla nierówności...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 68,65 zł
Status: 24h
Treść: Zakres i formy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie Sprawność zarządzania jakością jako przedmiot oceny Empiryczna analiza czynników sprawności zarządzania jakością Ramowa...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 62,68 zł
Status: 24h
W skrypcie przedstawiono w praktycznym ujęciu metody analizy rozkładu płac, metody analizy aktywności zawodowej oraz zagadnienia statystyki pracy w przedsiębiorstwie. Sposoby zastosowania metod...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,00 zł
Status: 24h
Podejmowanie decyzji stanowi nieodłączny element pracy każdego menedżera i wiąże się z rozwiązywaniem problemów zarządzania. W trakcie procesu decyzyjnego menedżerowie stykają się z trudnymi...
Cena katalogowa: 56,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,72 zł
Status: 24h
Cena katalogowa: 31,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,84 zł
Status: 24h
Cena katalogowa: 52,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,74 zł
Status: 24h
Treść: Produkcja Koszty produkcji Maksymalizacja zysku Konkurencja doskonała i monopol absolutny Konkurencja niedoskonała Rynek pracy Zawodność rynku Słownik pojęć Rozwiązania...
Cena katalogowa: 26,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,87 zł
Status: 24h
akość produktu należy do podstawowych kategorii ekonomicznych i obok ceny produktu decyduje o wielkości popytu. Stanowi ona istotną zmienną decyzyjną w procesie dokonywania zakupów. Im wyższa jest...
Cena katalogowa: 62,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 61,69 zł
Status: 24h
Cena katalogowa: 47,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,76 zł
Status: 24h
Treść: Pojęcie i zakres podmiotowy sektora finansów publicznych Formy organizacyjno-prawne finansowania zadań publicznych Mechanizm gromadzenia i wydatkowania środków przez podmioty...
Cena katalogowa: 43,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,00 zł
Status: 24h
Treść: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw Pojęcie i rozwój koncepcji marketingu społecznego Marketing ekologiczny Marketing sponsorski Formy współpracy przedsiębiorstw z...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,82 zł
Status: 24h
Treść: Logic, Sets and Relations Functions of One Variable Calculus of One-variable Functions Integral Calculus Functions of Several Variables Algebra of Matrices Systems of...
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,83 zł
Status: 24h
Treść: Kwantyfikacja kapitału w transakcjach pakietowych akcjami Efektywność informacyjna rynku kapitałowego i metodyka analizy zdarzeń Przegląd badań z zakresu transakcji...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 63,00 zł
Status: 24h
Rozpatrywane w podręczniku zagadnienia dotyczą włókien tekstylnych, materiałów przetworzonych oraz wyrobów gotowych. Przedstawiono metody pomiaru parametrów i wskaźników określających najważniejsze...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,87 zł
Status: 24h
Treść: System zarządzania w organizacji Integracja systemów zarządzania Możliwości integracji systemów zarządzania o horyzontalnym zakresie stosowania Możliwości integracji branżowych...
Cena katalogowa: 65,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 64,67 zł
Status: 24h
Teoretyczne podstawy metody AHP w kontekście spójności osądów Podstawy i metody pomiaru spójności macierzy porównań - indeksy i współczynniki spójności Analiza źródeł i skutków niespójności...
Cena katalogowa: 54,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,73 zł
Status: 24h
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,00 zł
Status: 24h
Treść: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki w ujęciu teoretycznym Determinanty i mierniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarki Strategie rozwoju społeczno-gospodarczego jako...
Cena katalogowa: 108,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 107,46 zł
Status: 24h
.
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,84 zł
Status: 24h
Treść: Zaufanie jako podstawa relacji bank - klient Zaufanie do banków w opinii społecznej Czynniki kształtujące reputację banku Ochrona klienta usług bankowych jako słabszej strony relacji...
Cena katalogowa: 77,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 77,00 zł
Status: 24h
Inwestowanie społecznie odpowiedzialne Kontrowersje dotyczące wpływu stosowania strategii SRI na efektywność i ryzyko portfela Fundusze inwestycyjne na rynku inwestycji społecznie...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,77 zł
Status: 24h
Cena katalogowa: 72,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 72,00 zł
Status: 24h
Powszechne jest przekonanie, że upadek socjalizmu oraz przeprowadzone przemiany systemowe wprowadziły polskie społeczeństwo w zupełnie nowe realia. Niektóre jednostki, rodziny, gospodarstwa domowe...
Cena katalogowa: 47,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,50 zł
Status: 24h
Słownik pojęć socjologicznych
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 60,00 zł
Status: 24h
Książka została podzielona na siedem rozdziałów, zgodnie z zasadą od ogółu do szczegółu, przy czym autorzy dołożyli wszelkich starań, aby zapewnić logiczność i konsekwentność...
Cena katalogowa: 35,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,32 zł
Status: 24h
Treść: Koncepcja kapitału ludzkiego. Badania kapitału ludzkiego w skali makro. Proponowane metody pomiaru kapitału ludzkiego. Kształtowanie się kapitału ludzkiego w Polsce w świetle...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,00 zł
Status: 24h
Facebook Instagram Twitter YouTube