Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Pokaż:
sortuj według:
Treść: Teoretyczne aspekty zarządzania efektywnością pracy Charakterystyka otoczenia szpitali w polskim systemie ochrony zdrowia Uwarunkowania zarządzania efektywnością pracy w...
Cena katalogowa: 86,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 82,99 zł
Status: 24h
Niniejszy skrypt jest przeznaczony dla słuchaczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku ekonomia oraz finanse i rachunkowość. Ma służyć jako dydaktyczna pomoc do zajęć z przedmiotu...
Cena katalogowa: 22,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,23 zł
Status: 24h
W skrypcie przedstawiono w praktycznym ujęciu metody analizy rozkładu płac, metody analizy aktywności zawodowej oraz zagadnienia statystyki pracy w przedsiębiorstwie. Sposoby zastosowania metod...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,57 zł
Status: 24h
Treść: Nierówności w ekonomii Uwarunkowania nierówności dochodowych Charakterystyka kapitału ludzkiego Metodyka badania znaczenia inwestycji w kapitał ludzki dla nierówności...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 66,58 zł
Status: 24h
Podejmowanie decyzji stanowi nieodłączny element pracy każdego menedżera i wiąże się z rozwiązywaniem problemów zarządzania. W trakcie procesu decyzyjnego menedżerowie stykają się z trudnymi...
Cena katalogowa: 56,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,04 zł
Status: 24h
Treść: Zakres i formy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie Sprawność zarządzania jakością jako przedmiot oceny Empiryczna analiza czynników sprawności zarządzania jakością Ramowa...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 60,79 zł
Status: 24h
.
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 58,00 zł
Status: 24h
Cena katalogowa: 31,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,91 zł
Status: 24h
Cena katalogowa: 71,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 71,00 zł
Status: 24h
.
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,00 zł
Status: 24h
Celem niniejszego opracowania jest scharakteryzowanie wybranych problemów i wyzwań, jakie stoją przed międzynarodowymi rynkami finansowymi we współczesnej gospodarce. Doświadczenia kryzysu...
Cena katalogowa: 24,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,00 zł
Status: 24h
Treść: Wnioskowanie i wyjaśnianie w naukach ekonomicznych Projekt badawczy Eksperyment randomizowany jako metoda badania przyczynowego Badania przyczynowo-opisowe w ekonomii Pomiar i...
Cena katalogowa: 46,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,39 zł
Status: 24h
W literaturze ekonomicznej panuje pogląd, że rynki są mniej lub bardziej doskonałymi mechanizmami wymiany dóbr i usług. W wyniku żywiołowych, najczęściej nieskoordynowanych działań podmiotów,...
Cena katalogowa: 72,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 66,24 zł
Status: 24h
Treść: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw Pojęcie i rozwój koncepcji marketingu społecznego Marketing ekologiczny Marketing sponsorski Formy współpracy przedsiębiorstw z...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,74 zł
Status: 24h
Treść: Produkcja Koszty produkcji Maksymalizacja zysku Konkurencja doskonała i monopol absolutny Konkurencja niedoskonała Rynek pracy Zawodność rynku Słownik pojęć Rozwiązania...
Cena katalogowa: 26,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,09 zł
Status: 24h
Treść: Logic, Sets and Relations Functions of One Variable Calculus of One-variable Functions Integral Calculus Functions of Several Variables Algebra of Matrices Systems of...
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,81 zł
Status: 24h
akość produktu należy do podstawowych kategorii ekonomicznych i obok ceny produktu decyduje o wielkości popytu. Stanowi ona istotną zmienną decyzyjną w procesie dokonywania zakupów. Im wyższa jest...
Cena katalogowa: 62,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,04 zł
Status: 24h
Kategoria wyniku finansowego w teorii rachunkowości Użyteczność informacji finansowej na rynkach kapitałowych a jakość wyniku finansowego Kształtowanie wyniku finansowego w teorii i badaniach...
Cena katalogowa: 62,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,04 zł
Status: 24h
Treść: Pojęcie i zakres podmiotowy sektora finansów publicznych Formy organizacyjno-prawne finansowania zadań publicznych Mechanizm gromadzenia i wydatkowania środków przez podmioty...
Cena katalogowa: 43,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,27 zł
Status: 24h
Treść: Kwantyfikacja kapitału w transakcjach pakietowych akcjami Efektywność informacyjna rynku kapitałowego i metodyka analizy zdarzeń Przegląd badań z zakresu transakcji...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 63,00 zł
Status: 24h
Cena katalogowa: 52,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,84 zł
Status: 24h
Cena katalogowa: 51,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,21 zł
Status: 24h
Cena katalogowa: 47,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,35 zł
Status: 24h
Treść: 1. Przesłanki stosowania studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu 2. Projektowanie postępowania badawczego w studium przypadku 3. Badania terenowe 4. Analiza...
Cena katalogowa: 33,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,84 zł
Status: 24h
Treść: System zarządzania w organizacji Integracja systemów zarządzania Możliwości integracji systemów zarządzania o horyzontalnym zakresie stosowania Możliwości integracji branżowych...
Cena katalogowa: 65,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 59,80 zł
Status: 24h
W monografii przedstawiono zagadnienia dotyczące opisu treści dokumentów tekstowych za pomocą modeli statystycznych. Modele te znajdują zastosowanie we wszystkich warstwach języka - od warstwy...
Cena katalogowa: 53,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,00 zł
Status: 24h
Cena katalogowa: 24,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,16 zł
Status: 24h
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,00 zł
Status: 24h
Facebook Instagram Twitter YouTube