Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Pokaż:
sortuj według:
Zasadniczą inspiracją autorów do podjęcia rozważań na temat wirtualizacji była różnorodność interpretacji tej koncepcji, a celem - przedstawienie rozwiązań organizacyjno-technicznych z nią...
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,00 zł
Status: dostępne od ręki
Pierwszy rozdział prezentuje wybrane krytyczne czynniki sukcesu w procesie rekrutacji uczestników projektu. Kolejny rozdział podkreśla wagę planowania strategicznego w gminie oraz rolę interesariuszy...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,00 zł
Status: dostępne od ręki
Przedmiotem niniejszej publikacji jest ewolucja roli państwa w myśli ekonomicznej z przełomu XIX i XX wieku. W poszczególnych rozdziałach przedstawiono stosunek do ingerencji państwa w...
Cena katalogowa: 17,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,00 zł
Status: dostępne od ręki
Niniejsze opracowanie przedstawia teoretyczne podstawy koncepcji wirtualizacji łańcuchów dostaw oraz założeń wprowadzania do nich zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Rozważania teoretyczne...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 59,00 zł
Status: dostępne od ręki
Celem niniejszej pracy jest podsumowanie dotychczasowego, bogatego, wielokierunkowego, łączącego różne perspektywy, dorobku dyscypliny nauk o zarządzaniu, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju...
Cena katalogowa: 47,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,00 zł
Status: dostępne od ręki
Niniejsza monografia skierowana jest przede wszystkim do studentów uczelni ekonomicznych na kierunku Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, ale też kierunków pokrewnych. Jej...
Cena katalogowa: 20,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,00 zł
Status: dostępne od ręki
Publikacja składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział poświęcono postrzeganemu wsparciu organizacyjnemu. Rozdział drugi koncentruje się na wysokoefektywnych systemach pracy. W rozdziale...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,00 zł
Status: dostępne od ręki
W rozdziale pierwszym zwrócono uwagę na znaczenie strategii rozwoju dla realizacji zmian jakościowych w krajach lub grupach krajów. Omówiono istotę strategii rozwoju na przykładzie Unii Europejskiej,...
Cena katalogowa: 24,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,00 zł
Status: dostępne od ręki
Rozdział pierwszy publikacji jest swego rodzaju wprowadzeniem w problematykę e-administracji. Rysuje kontekst funkcjonowania e-administracji jako elementu zarządzania publicznego.Wskazuje na trendy...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,00 zł
Status: dostępne od ręki
Celem niniejszej pracy jest identyfikacja głównych wyzwań zewnętrznych dla Unii Europejskiej oraz analiza zmian pozycji ugrupowania w gospodarce światowej w XXI w. Do najistotniejszych...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,00 zł
Status: dostępne od ręki
Sformułowane cele warunkowały także układ monografii i konwencję przeprowadzanych w niej wywodów. W związku z tym treści zawarte w opracowaniu zostały ujęte w sześć zasadniczych rozdziałów...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,00 zł
Status: dostępne od ręki
W rozdziale I zdefiniowano pojęcie „badań rynku", charakteryzując ich międzynarodowy wymiar i wskazując na konsekwencje, z jakimi badacz musi się liczyć, realizując badania w wielu krajach....
Cena katalogowa: 23,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,00 zł
Status: dostępne od ręki
Prezentowane opracowanie jest wyabstrahowaną częścią monografii pt. Komunikacja medialna placówek oświatowych jako instytucji usług publicznych autorstwa Zbigniewa Widery i Pawła Sarny. Z...
Cena katalogowa: 17,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,50 zł
Status: dostępne od ręki
W pierwszej części opracowania (rozdział 1) przedstawiono - na podstawie dostępnych danych statystycznych - wzrost i rozwój gospodarczy powyższych krajów Ameryki Łacińskiej w ujęciu historycznym....
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,00 zł
Status: dostępne od ręki
Celem niniejszej pracy jest próba diagnozy stanu zarządzania jakością usług zdrowotnych na przykładzie wybranych organizacji lecznictwa zamkniętego, a także wskazanie sposobów i możliwości...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,00 zł
Status: dostępne od ręki
Biznes w kulturze – kultura w biznesie
Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne
Niniejsza monografia skierowana jest przede wszystkim do studentów uczelni ekonomicznych na kierunku Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, ale też kierunków pokrewnych. Jej...
Cena katalogowa: 27,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,00 zł
Status: dostępne od ręki
Autorzy niniejszej monografii skupili swoją uwagę na pierwszej formie transferu zysków do akcjonariuszy z uwagi na swoje zainteresowania naukowe oraz szersze możliwości zastosowania tej wiedzy...
Cena katalogowa: 14,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,00 zł
Status: dostępne od ręki
Publikacja składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy ma charakter wprowadzający w zagadnienia zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji oraz aktualnych relacji pomiędzy nim a technologiami...
Cena katalogowa: 23,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,00 zł
Status: dostępne od ręki
Facebook Instagram