Universitas

Universitas

Pokaż:
sortuj według:
Pasjonująca synteza dziejów wielkiego narodu europejskiego – łączy naukowy rygor z popularyzatorską ambicją, pragnieniem dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców zainteresowanych przeszłością...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,34 zł
Status: 1 - 2 dni
Universitas
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Universitas
Historia tanga dla początkujących i zaawansowanych to pozycja dla wszystkich zainteresowanych tym tańcem w mniejszym lub większym stopniu – stąd też podział na dwie główne części. Część pierwsza, dla...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,29 zł
Status: 1 - 2 dni
Universitas
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Universitas
Ciało i polityczność
Koncepcja cielesności w filozofii Michela Foucaulta
Ciało i filozofia nie są biegunami zbytnio odległymi od siebie, ciało i polityka w niebezpieczny sposób mogą okazać się niemal jednym i tym samym. W czasach „płynnej nowoczesności” ciało jawi się...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,21 zł
Status: 1 - 2 dni
Universitas
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Universitas
Na podstawie nieznanych dotychczas dokumentów Ernst Klee odkrywa historię katów w białych fartuchach, lekarzy, którzy swoim pacjentom, jeńcom wojennym, więźniom obozów koncentracyjnych wyznaczyli...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,33 zł
Status: 1 - 2 dni
Universitas
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Universitas
Pisać jak z nut
Podręcznik rozwijający sprawność pisania. Dla obcokrajowców na poziomie B1+/B2
Podręcznik jest adresowany do uczących się języka polskiego jako obcego, drugiego i odziedziczonego na poziomie samodzielności B1+/B2. Może również stanowić pomoc w pracy z uczniami klas...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,24 zł
Status: 1 - 2 dni
Universitas
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Universitas
Ciężar nieważkości
Opowieść pilota-kosmonauty
MIROSŁAW HERMASZEWSKI - ur. 15 września 1941 w Lipnikach na Wołyniu. Od najmłodszych lat przejawiał zainteresowanie lotnictwem. Był zręcznym modelarzem-samoukiem, tej pasji poświęcał każdą wolną...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,52 zł
Status: 1 - 2 dni
Universitas
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Universitas
Autor w 1979 roku założył na Uniwersytecie w Lizbonie pierwszy w dziejach Portugalii lektorat języka i kultury polskiej. Zainteresowany kulturą i historią tego odległego kraju przygotował książkę, w...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,62 zł
Status: 1 - 2 dni
Universitas
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Universitas
,,POWIEDZ TO PO POLSKU / SAY IT THE POLISH WAY. Ćwiczenia rozwijające sprawność rozumienia ze słuchu" to książka przeznaczona dla osób rozpoczynających dopiero swoją przygodę z językiem polskim, a więc na poziomie A1 według skali Rady Europy. Podręcznik z
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,28 zł
Status: 1 - 2 dni
Universitas
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Universitas
Islamofobia jako technologia władzy
Studium z antropologii politycznej
Islamofobia jest zjawiskiem, które od przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku coraz mocniej zaznacza się w życiu europejskich społeczeństw. Książka zawiera omówienie...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,08 zł
Status: 1 - 2 dni
Universitas
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Universitas
Wunderkind
Rzecz o Adolfie Bocheńskim
Jednym z centralnych problemów Polski, którą znałem, był problem personalny, była selekcja ludzi, a ściślej: źle działający system selekcji materiału ludzkiego dobieranego do kierowania narodem....
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,26 zł
Status: 1 - 2 dni
Universitas
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Universitas
Potęga ornamentu
Europejska ceramika artystyczna w budownictwie z lat 1840-1939 i jej przykłady w obiektach architekt
Omawiana książka jest obszernym studium z dziedziny historii techniki przełomu XIX i XX wieku, które z uwagi na to, iż epoka przemysłowa, industrialna w zasadzie bezpowrotnie przeminęła, a pozostały...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,48 zł
Status: 1 - 2 dni
Universitas
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Universitas
Sieci wiedzy
Teoria zarządzania między nauką a praktyką
Jak można nauczyć się zarządzania? Czy wiedza zdobywana w trakcie studiów jest przydatna? Co trzeba wiedzieć, żeby móc uchodzić za profesjonalistę? By odpowiedzieć na te pytania, Karolina J. Dudek...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,93 zł
Status: 1 - 2 dni
Universitas
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Universitas
Istoty wirtualne
Jak fenomenologia zmieniała sztuczną inteligencję
Istoty wirtualne wikłają siebie i nas – ludzi – w liczne napięcia między tym, co realne, a tym, co wirtualne, tym, co mentalne, a tym, co cielesne, tym, co własne, i tym, co cudze, a także tym, co...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,38 zł
Status: 1 - 2 dni
Universitas
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Universitas
Być, czyli mieć
Próba transpozycji projektu "Przyczynków do filozofii" Martina Hedeggera
Seria PROJEKTY KOMPARATYSTYKI Ta książka wypływa z dwóch intuicji. Po pierwsze, dzieło Heideggera podobne jest do warowni, do której nie sposób ani wejść, ani zajrzeć. Niczego ono nie ujawnia,...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,79 zł
Status: 1 - 2 dni
Universitas
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Universitas
Chciałbym powiedzieć czytelnikowi, co następuje: Przyjacielu, jeśli nie lubisz innych poglądów historycznych niż te, do których się przyzwyczaiłeś, proszę Cię, nie czytaj moich książek! Stanisław...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,00 zł
Status: 1 - 2 dni
Universitas
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Universitas
Fantomowe ciało króla
Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą
Książka jest propozycją przepisania historii Polski oraz opisania jej społeczno-kulturowej tożsamości przy pomocy narzędzi teoretycznych, które albo w ogóle albo w niewielkim tylko stopniu...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,16 zł
Status: 1 - 2 dni
Universitas
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Universitas
Narratologia transmedialna
Teorie, praktyki, wyzwania
Narracja jest kategorią uniwersalną, wszechobecną i ważną dla niemal każdej dziedziny naszego życia. Otaczające nas narracje nie są jednak jednorodne, nawet jeśli pozostają do siebie podobne w...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,44 zł
Status: 1 - 2 dni
Universitas
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Universitas
`...my, Polacy, nie znosimy właściwych ludzi na właściwych miejscach. My nie lubimy naczelników, szefów, wodzów inteligentnych. Nawet na prezesów naszych stowarzyszeń, stronnictw, organizacji z radością wybieramy ludzi niebojowych, to znaczy pozbawionych
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,98 zł
Status: 1 - 2 dni
Universitas
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Universitas
Indygeniczna psychologia Słowian
Wprowadzenie do realnej nauki o duszy
Czym jest psychologia INDYGENICZNA? W jaki sposób psychologowie poznają przedmiot (podmiot!) własnych badań i co nim REALNIE może, a co być powinno? Jakie znaczenie dla ustaleń psychologicznych ma...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,47 zł
Status: 1 - 2 dni
Universitas
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Universitas
Od chuliganów do aktywistów?
Polscy kibice i zmiana społeczna
Książka Radosława Kossakowskiego (… ) stanowi niewątpliwie istotny wkład w stan wiedzy o przemianach w polskim ruchu kibicowskim, bowiem jak dotąd nikt nie podjął tak głębokich empirycznych studiów...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,90 zł
Status: 1 - 2 dni
Universitas
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Universitas
Chciałbym pokazać jedną rodzinę, ulegającą wpływom zmienności czasu. Pokażę ją od czasów pogaństwa, kultu świętych drzew i świętych wężów, później na tle europejskiego średniowiecza, rycerskiego i...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,06 zł
Status: 1 - 2 dni
Universitas
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Universitas
Planowanie lekcji języka obcego
Podręcznik i poradnik dla nauczycieli jezyków obcych
METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO. Tom 8 Tematyka publikacji wpisuje się w szeroki kontekst zagadnień związanych z przygotowaniem się nauczyciela do zajęć z języka obcego. Część...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,85 zł
Status: 1 - 2 dni
Universitas
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Universitas
Autorki i autorzy tomu Między słowem a obrazem. Rzecz o Tytusie Czyżewskim w interesujących i prowokujących do dalszych poszukiwań szkicach zajmują się (...) zarówno źródłami, jak i ujściami...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,77 zł
Status: 1 - 2 dni
Universitas
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Universitas
Legioniści i inni
Pamięć zbiorowa weteranów I wojny światowej w Polsce i Czechosłowacji okresu międzywojennego
W książce Legioniści i inni Autor analizuje, w jaki sposób przeżycia wojenne żołnierzy Wielkiej Wojny były w Polsce i Czechosłowacji okresu międzywojennego przetwarzane i jak formowały pamięć...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,23 zł
Status: 1 - 2 dni
Universitas
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Universitas
Bałkany przez stulecia uznawano za odległe (kulturowo) od Zachodu - to właśnie ta różnica fascynowała mieszkańców Europy Zachodniej i sprawiała, że kraina ta stawała się celem ich prawdziwych lub wyimaginowanych podróży. Kiedy podróżni odkrywali, że wznio
Cena katalogowa: 43,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,42 zł
Status: Od ręki
Universitas
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Universitas
Studiowanie życiorysu Dostojewskiego dlatego tak jest pasjonujące, że w tym życiorysie wciąż spotykamy ludzi z klimatu i atmosfery „dostojewszczyzny”. Wciąż spotykamy ludzi stojących jedną nogą w...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,16 zł
Status: 1 - 2 dni
Universitas
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Universitas
`Rozległa wiedza Autorki, rozumowanie i pasja badawcza owocują dojrzałą pracą, która zmusza, czy zachęca do dalszej refleksji i poszukiwań. Rozprawa ma charakter krytyczny i otwarty, ukazuje imponujące osiągnięcia myśli przekładoznawczej, ale także i jej
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,17 zł
Status: 1 - 2 dni
Universitas
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Universitas
Psychoanalityczne abc
Podstawy psychoanalitycznego myślenia
W Psychoanalitycznym ABC Andrzej Kokoszka w zrozumiały i przystępny sposób przybliża szerokiemu gronu odbiorców zagadnienia współczesnej myśli psychoanalitycznej. Bazując na ogromnym doświadczeniu...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,36 zł
Status: 1 - 2 dni
Universitas
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Universitas
Sokrates balansował pomiędzy wsłuchiwaniem się w głos daimoniona, przekazem wiedzy wyroczni a racjonalną dialektyką, po czym zdał sobie sprawę, że nic nie wie. Podobna ambiwalencja wystąpiła w myśli...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,32 zł
Status: 1 - 2 dni
Universitas
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Universitas
Wiek XVII i pierwsze dekady wieku XVIII znaczą rozkwit idei absolutyzmu. Zaważyły one nie tylko na sposobie sprawowania władzy i zarządzania krajem, ale również na formach kształtowania...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,33 zł
Status: 1 - 2 dni
Universitas
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Universitas
Facebook Instagram Twitter YouTube