UW – Uniwersytet Warszawski

UW – Uniwersytet Warszawski

Pokaż:
sortuj według:
Publikacja poświęcona analizie zmienności parametrów fizycznych i mechanicznych osadów „zastoiska warszawskiego”, wiążąca zróżnicowanie właściwości geologiczno-inżynierskich z typami litogenetycznymi...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,26 zł
Status: 24h
W prezentowanej książce znajdujemy zarys charakterystyki polis, z uwzględnieniem wyników badań i publikacji Copenhagen Polis Centre. Autor analizuje główne cechy polis, stanowiącej fundament całej...
Cena katalogowa: 27,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,35 zł
Status: 24h
Praska wiosna w Bratysławie
Kierownictwo Komunistycznej Partii Słowacji w okresie próby reformy systemu
Publikacja opisuje politykę kierownictwa Komunistycznej Partii Słowacji między styczniem 1968 r. (wybór Alexandra Dubčeka na I sekretarza KPCz) a październikiem 1969 r. (ostateczne odrzucenie reform...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,53 zł
Status: 24h
Monografia poświęcona wybranym zagadnieniom wynikającym z różnorodności perspektyw badawczych zastosowanych do analiz języka mówionego i pisanego, traktowanych jako uzupełniające się odmiany jednego...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,26 zł
Status: 24h
Od prostych wież mieszkalnych, które służyły jednej rodzinie czy niewielkiej grupie, do dużych założeń obronnych z bastionami i bastejami, strzegących granic imperiów i szlaków handlowych. Od...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,66 zł
Status: 24h
Szósty tom serii „From Queen Anne to Queen Victoria” zawiera artykuły dotyczące kwestii związanych ze sztukami wizualnymi i muzyką, religią, problematyką gender oraz zagadnieniami...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,23 zł
Status: 24h
Donum cordis
Studia poświęcone pamięci Profesora Jerzego Kolendo
Zbiór ponad trzydziestu studiów uznanych polskich naukowców (archeologów i historyków), poświęconych pamięci wybitnego archeologa, wieloletniego pracownika Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,11 zł
Status: 24h
Publikacja poświęcona antycznemu DNA (aDNA) – materiałowi genetycznemu organizmów sprzed setek lub tysięcy lat. aDNA, do niedawna pozostający bardziej w sferze fantastyki naukowej niż realiów nauki,...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,28 zł
Status: 24h
Stosunki międzynarodowe Antologia tekstów źródłowych
Tom 1: Korzenie dyscypliny – do 1989 roku
Antologia tekstów źródłowych pochodzących z kluczowych dla stosunków międzynarodowych publikacji, które kształtowały tę dyscyplinę nauki do 1989 roku, w większości po raz pierwszy przetłumaczonych na...
Cena katalogowa: 66,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,13 zł
Status: 24h
Przedmiotem pracy jest ewolucja idei ochrony uchodźców w ramach urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). Głównym celem jest zwrócenie uwagi na instytucjonalne problemy...
Cena katalogowa: 47,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,54 zł
Status: 24h
Nowe wydanie Mitologii Słowian zostało przygotowane na podstawie materiałów zachowanych w spuściźnie pośmiertnej autora. - Wprowadzono aparat badawczy (przypisy, bibliografię obejmującą...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,98 zł
Status: 24h
Nuda
Ujęcie psychologiczne i humanistyczne
Żyjemy w czasie pandemii nudy. Nie sposób jej lekceważyć. Autor podejmuje ambitną próbę względnie kompletnego ujęcia tematyki nudy i podatności na nudę oraz nudzenia się. Pisze o nudzie w...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,08 zł
Status: 24h
Autorzy rozpraw zawartych w tomie podejmują próbę rozpoznania i zrozumienia wartości, jakie wniósł i pobudził ewangelicyzm augsburski w kulturze Pierwszej Rzeczpospolitej. Studia nad wybranymi...
Cena katalogowa: 47,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,54 zł
Status: 24h
Autorzy tomu z różnych perspektyw badawczych analizują druki ulotne pojawiające się na ziemiach polskich w XIX i XX w., podejmując m.in. takie kwestie, jak miejsce druków ulotnych w warsztacie...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,89 zł
Status: 24h
Autor przedstawia najważniejsze epizody dwusetletniej historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz sylwetki jego rektorów, wybitnych profesorów i absolwentów, w tym Fryderyka Chopina. Publikacja jest...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,90 zł
Status: 24h
Rocznik poświęcony aktualnym problemom ukrainistyki, badaniom z zakresu szeroko rozumianego językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Jest miejscem integracji badań ukrainoznawczych oraz...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,04 zł
Status: 24h
Autor podejmuje problematykę wykonywania przez Sejm funkcji kontrolnej i kreacyjnej w procesie kształtowania polskiej polityki zagranicznej, w kluczowym w historii III RP okresie 1997–2004 r. W tych...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,73 zł
Status: 24h
Koszty związane z podejmowaniem studiów to jeden ze słabiej zbadanych aspektów wzrostu zainteresowania edukacją na poziomie wyższym w Polsce. Co roku setki tysięcy gospodarstw domowych w Polsce...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,44 zł
Status: 24h
Antologia tekstów po raz pierwszy tłumaczonych na język polski, składających się na obraz współczesnej fenomenologii – prezentujących zjawiska w niej zachodzące i ukazujących jednocześnie żywe...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,47 zł
Status: 24h
Ja - inny
Relacje społeczne osób z niepełnosprawnością
Autorka analizuje relacje osób niepełnosprawnych ruchowo z ludźmi dotkniętymi innym rodzajem niepełnosprawności. Interpretuje otrzymane wyniki oraz rozważa, czym powinna być autentyczna relacja...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,52 zł
Status: 24h
Formowanie kultury katolickiej w dobie potrydenckiej
Powszechność i narodowość katolicyzmu polskieg
Tom VI serii ukazuje nie tylko swoistość kultury religijnej I Rzeczypospolitej, charakter i specyfikę pobożności „sarmackiej”, lecz także odsłania zasadnicze drogi rozwoju tej kultury w powiązaniu z...
Cena katalogowa: 56,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,74 zł
Status: 24h
Znakomite wprowadzenie do neuronauki, prezentujące aktualny stan wiedzy na temat pracy mózgu, opisujące sposób, w jaki narząd ten odbiera i przetwarza docierające do niego informacje. Lektura...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,00 zł
Status: 24h
Podręcznik dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych takich kierunków, jak chemia, biochemia, biotechnologia i medycyna, a także pracowników przemysłu farmaceutycznego oraz firm...
Cena katalogowa: 56,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,15 zł
Status: 24h
Autor przedstawia najważniejsze poglądy teoretyków i praktyków prawa konstytucyjnego w zakresie konstytucyjnych ograniczeń własności oraz gwarancji jej ochrony w Polsce, a także przytacza...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,10 zł
Status: 24h
Książka prowadzi Czytelnika od elementarnych pojęć matematyki do zagadnień bardziej zaawansowanych, wykorzystywanych przy tworzeniu modeli matematycznych w biologii i naukach pokrewnych. Szerokim...
Cena katalogowa: 41,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,34 zł
Status: 24h
Celem rozważań autora jest analiza obecnie obowiązujących regulacji dotyczących zasady kadencyjności w zakresie, w jakim determinują one stopień samodzielności jednostek samorządu terytorialnego. W...
Cena katalogowa: 24,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,19 zł
Status: 24h
Proces przejścia od rytualnej koncepcji komunikacji do komunikacji opartej na szczerości. Autorka łączy opis przeobrażeń kultury europejskiej z analizą przemian polskiej praktyki epistolograficznej w...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,17 zł
Status: 24h
Książka Barbary Patzek, wykładowcy historii starożytnej na uniwersytecie w Essen, jest znakomitym wprowadzeniem do lektury Iliady i Odysei, dwóch poematów leżących u początków kultury literackiej i...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,97 zł
Status: 24h
Jedna z najważniejszych i najciekawszych prac Goody`ego. Autor prezentuje wpływ pojawienia się i upowszechnienia pisma na kształt kultur - przede wszystkim w ich warstwie instytucjonalnej. Operując...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,14 zł
Status: 24h
Co czyni nas ludźmi? - zastanawia się w swojej najnowszej książce słynny neurolog V. S. Ramachandran, badając mózg zwłaszcza wtedy, gdy dzieje się w nim coś niezwykłego. Najrozmaitsze zaburzenia -...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,97 zł
Status: 24h
Facebook Instagram