UW – Uniwersytet Warszawski

Pokaż:
sortuj według:
My niewidzialni
Historia Polaków w Niemczech
Autor prezentuje historię Polaków w Niemczech: traktuje o dziejach polskiej imigracji, a także o historycznych mniejszościach polskich na terenie Niemiec, poczynając od średniowiecza aż do...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,00 zł
Status: 1 - 2 dni
Nowe wydanie Mitologii Słowian zostało przygotowane na podstawie materiałów zachowanych w spuściźnie pośmiertnej autora. - Wprowadzono aparat badawczy (przypisy, bibliografię obejmującą kilkaset...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,00 zł
Status: 1 - 2 dni
Antologia tekstów po raz pierwszy tłumaczonych na język polski, składających się na obraz współczesnej fenomenologii – prezentujących zjawiska w niej zachodzące i ukazujących jednocześnie żywe...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,90 zł
Status: 1 - 2 dni
Publikacja prezentująca kulturowe oblicza brytyjskiej królowej Wiktorii, najdłużej panującej w dziejach Anglii władczyni, ikony idei brytyjskiego imperializmu i kolonializmu, a także historię...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,95 zł
Status: 1 - 2 dni
Bursztyn w Polsce i na świecie
Amber in Poland and in the World
Dwujęzyczna, kolorowa publikacja prezentująca urodę, dzieje i szczególne właściwości bursztynu, uwzględniająca najnowszą literaturę przedmiotu. Dzięki bogactwie informacji książka ta może służyć...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,85 zł
Status: 1 - 2 dni
Zbiór publikowanych w latach 2009–2016 artykułów stanowiących głos w dyskusji o obecnej kondycji i przyszłości polskich uczelni. Autor, profesor Politechniki Wrocławskiej, miał sposobność...
Cena katalogowa: 24,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,67 zł
Status: Od ręki
Ogólnopolski kwartalnik ukazujący się od roku 1956. Prezentowane są w nim artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki oraz omówienia wyników badań obejmujących funkcjonowanie...
Cena katalogowa: 20,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,66 zł
Status: Od ręki
Podzielona na bloki tematyczne publikacja stanowi przegląd problematyki archiwistycznej w szerokim kontekście procesów kształtowania się archiwów europejskich, współpracy między nimi oraz roli,...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,61 zł
Status: Od ręki
Nowoczesny podręcznik intensywnie rozwijającej się w ostatnich latach nauki o pracy mózgu dla studentów biologii, psychologii, medycyny, filozofii i informatyki oraz dla naukowców zajmujących się...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,72 zł
Status: 1 - 2 dni
Książka jest zbiorem znakomicie napisanych esejów, traktujących o Kościele w świecie późnego antyku. Profesor Wipszycka stara się pogodzić wykład wiedzy o najważniejszych wydarzeniach, postaciach,...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,16 zł
Status: 1 - 2 dni
Esej dotyczy ewolucji poczucia czasu w perspektywie społeczno-historycznej. Elias przedstawia, jak funkcjonowały w społecznościach różne konstrukcje czasu, które są jedną z form koordynacji życia...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,00 zł
Status: 1 - 2 dni
Autor wprowadza Czytelnika w podstawowe pojęcia teorii grup – języka, którym posługują się badacze fizyki cząsteczek oraz fizyki ciała stałego. Pierwsza część książki poświęcona jest ogólnym...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,89 zł
Status: Od ręki
Analiza dyskusji dotyczących współczesnego znaczenia religii dla demokratycznego państwa oraz jej form i warunków obecności w sferze publicznej. Autorka bada religijne i pozareligijne podstawy...
Cena katalogowa: 27,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,72 zł
Status: Od ręki
Ontologia bezkształtu
Koncepcja istoty ludzkiej w myśli Nietzschego i Foucaulta
Książka jest – Deleuzjańską w duchu – analizą koncepcji istoty ludzkiej w filozofii Nietzschego i Foucaulta. Stanowi także próbę ukazania Foucaulta jako spadkobiercy i kontynuatora Nietzscheańskiej...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,66 zł
Status: Od ręki
Cyberprzemoc
O zagrożeniach i szansach na ograniczanie zjawiska wśród adolescentów
Książka przedstawia zjawisko cyberprzemocy – nowego, technologicznego oblicza agresji rówieśniczej. Autorki prezentują rezultaty obszernego programu badawczego o charakterze eksperymentalnym, w...
Cena katalogowa: 31,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,28 zł
Status: Od ręki
Podręcznik przeznaczony głównie dla studentów, ale także dziennikarzy, misjonarzy, polityków, ekspertów i czytelników interesujących się problemami Czarnej Afryki. Stanowi przede wszystkim...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,44 zł
Status: 1 - 2 dni
Przedmiotem monografii jest analiza teoretycznych i prawnych problemów związanych z planowaniem w administracji publicznej, w zwłaszcza rządowej, przeprowadzona na podstawie badań empirycznych oraz...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,02 zł
Status: Od ręki
Zwięzły wykład podstawowych zagadnień teorii operatorów na przestrzeniach Hilberta. Wśród omówionych tematów znajdują się: rachunek funkcyjny i twierdzenia spektralne, operatory zwarte, śladowe i...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,05 zł
Status: 1 - 2 dni
Przedmiotem monografii jest regionalna polityka przestrzenna omówiona na przykładach południowo-zachodniej Anglii, Dolnej Saksonii oraz regionów miejskich Bristolu i Hanoweru. Studia przypadków...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,35 zł
Status: Od ręki
Bezdroża sprawiedliwości
Rozważania o liberalnych teoriach sprawiedliwości ponadnarodowej
Autor analizuje zakres obowiązywania zasad sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych. Bada struktury argumentacyjne liberalnych koncepcji sprawiedliwości międzynarodowej, rekonstruując...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,89 zł
Status: Od ręki
Książka pokazuje, w jaki sposób uszkodzenia mózgu wpływają na ToM (theory of mind). Dotyczy systemu pojęciowego (oraz podsystemów) związanego z tworzeniem atrybucji stanów mentalnych innych osób oraz...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,06 zł
Status: Od ręki
Autorka podąża tropem Mariana Pankowskiego piszącego historię Auschwitz postrzeganą jako „irracjonalne jasełka”, prywatną, nieoficjalną, obsceniczną, skupioną na cielesnym detalu, głodną zmysłowych...
Cena katalogowa: 33,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,69 zł
Status: Od ręki
Autorka ukazuje stan zbiorów dydaktycznych Gimnazjum i Liceum Wołyńskiego w latach 1805–1833, ich powstawanie oraz wykorzystanie w procesie nauczania. Omawia dzieje i zasoby szkolnych kolekcji oraz...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,00 zł
Status: 1 - 2 dni
Autorzy prac zawartych w niniejszym tomie snują refleksje na temat wyzwań piśmiennictwa historycznego w dobie antropocenu, a więc przekształcenia ekosystemu Ziemi oraz przemian fizjologicznych i...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,87 zł
Status: 1 - 2 dni
Pan Tadeusz
Poemat - Postacie - Recepcja
Tom poświęcony wydanemu 180 lat temu Panu Tadeuszowi, jego funkcjonowaniu w dawnej i we współczesnej kulturze (w różnych mediach), odmiennym sposobom i stylom interpretacji oraz czytań poematu. Do...
Cena katalogowa: 46,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,57 zł
Status: 1 - 2 dni
Publikacja dotyczy głównych zagadnień lingwistyki kulturowej i międzykulturowej, zawiera teksty poświęcone relacjom język – kultura w wymiarze komunikacyjno-dyskursywnym. Autorzy analizują kluczowe...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,73 zł
Status: Od ręki
Autorka ukazuje w wielostronnym i wielopłaszczyznowym ujęciu ewolucję marketingu i konsekwencje tej ewolucji dla firm, gospodarki rynkowej oraz ekonomii jako dyscypliny. Porusza kwestię, jakie zmiany...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,73 zł
Status: Od ręki
Rocznik poświęcony aktualnym problemom ukrainistyki, badaniom z zakresu szeroko rozumianego językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Jest miejscem integracji badań ukrainoznawczych oraz...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,05 zł
Status: 1 - 2 dni
Głównym celem autorów jest opisanie w kategoriach filozoficznych - używając pojęcia granicy i przestrzeni - praw człowieka i obywatela oraz porównanie ich uzasadnienia i funkcji z perspektywy...
Cena katalogowa: 33,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,02 zł
Status: Od ręki
Ku społeczeństwu obywatelskiemu
Czas walk i polemik 1863
Publikacja stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy na wydarzenia roku 1863 można spojrzeć nie z perspektywy klęski powstania, a w kontekście rozwoju idei społeczeństwa obywatelskiego oraz jej...
Cena katalogowa: 41,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,31 zł
Status: Od ręki
Polub nas an facebooku Subskrybuj nas na YouTube