UW – Uniwersytet Warszawski

UW – Uniwersytet Warszawski

Pokaż:
sortuj według:
Nowe wydanie Mitologii Słowian zostało przygotowane na podstawie materiałów zachowanych w spuściźnie pośmiertnej autora. - Wprowadzono aparat badawczy (przypisy, bibliografię obejmującą...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,14 zł
Status: 24h
Od prostych wież mieszkalnych, które służyły jednej rodzinie czy niewielkiej grupie, do dużych założeń obronnych z bastionami i bastejami, strzegących granic imperiów i szlaków handlowych. Od...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,62 zł
Status: 24h
Niniejsze wydanie Analektów jest dopiero drugim przekładem naukowym sporządzonym przez polskich sinologów, a pierwszym wyposażonym w rozległy i nowoczesny aparat krytyczny uwzględniający współczesny...
Cena katalogowa: 20,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,48 zł
Status: dostępne od ręki
Prezentowany tom zawiera wyniki badań historycznych oraz historyczno-artystycznych nad problematyką śmierci, pochówków i upamiętnienia władców oraz władczyń (nie tylko polskich) od późnego...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,62 zł
Status: 24h
Proces przejścia od rytualnej koncepcji komunikacji do komunikacji opartej na szczerości. Autorka łączy opis przeobrażeń kultury europejskiej z analizą przemian polskiej praktyki epistolograficznej w...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,14 zł
Status: 24h
Czytanie Miłosza
O trzech postaciach ideologii estetycznej
Praca nowatorska, wręcz obrazoburcza, wnosząca nowe odczytania Miłosza-poety, wprowadzająca zamieszanie w badania nad jego twórczością, ożywiająca je, wnosząca nowe wątki, prowokująca do dyskusji i...
Cena katalogowa: 31,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,11 zł
Status: 24h
Co czyni nas ludźmi? - zastanawia się w swojej najnowszej książce słynny neurolog V. S. Ramachandran, badając mózg zwłaszcza wtedy, gdy dzieje się w nim coś niezwykłego. Najrozmaitsze zaburzenia -...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,43 zł
Status: 24h
W wyniku podziału Śląska Cieszyńskiego w 1920 r. Czechosłowacja uzyskała kopalnie węgla kamiennego, przemysł hutniczy i linię kolejową łączącą ziemie czeskie ze Słowacją. Integracja obszaru...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,40 zł
Status: 24h
Trzecia książka z serii Mistrzowie Literatury Amerykańskiej, poświęcona twórczości Cormaca McCarthy`ego, uznawanego za jednego z czterech, obok Thomasa Pynchona, Dona DeLillo i Philipa Rotha,...
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,26 zł
Status: 24h
Skrypt stanowiący pomoc do ćwiczeń dla studentów I roku geologii. Bogato ilustrowany, zaopatrzony w liczne ryciny i zdjęcia. Przedstawia zasady systematyki paleontologicznej, opisy podstawowych...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,59 zł
Status: 24h
Książka prezentuje historię Konkursu Chopinowskiego opowiedzianą z perspektywy antropologiczno-kulturoznawczej i opartą na obszernym materiale źródłowym. Dzięki temu autorki i autorzy mogli opisać...
Cena katalogowa: 54,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,48 zł
Status: 24h
Dźwięk w filmie
Między sztuką a rzemiosłem
Przekrojowa analiza zagadnień dotyczących ontologii dźwięku w filmie. Wykorzystując definicję sztuki sformułowaną przez Władysława Tatarkiewicza, autor omawia sposoby tworzenia, funkcjonowania i...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,60 zł
Status: 24h
Dzieło autorstwa jednego z czołowych humanistów renesansowych XV w., Leona Battisty Albertiego (1404–1472). Na tom składa się sto utworów należących do gatunku literackiego zwanego apologiem – bajką...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,55 zł
Status: 24h
Ojciec purytanin.
Ekspresja ojcowskich emocji w angielskich źródłach autobiograficznych epoki Stuart
Interdyscyplinarne studium pamiętników i autobiografii powstałych w środowisku XVII-wiecznych purytanów angielskich. Autorka bada związki między regułami werbalnej ekspresji emocji obowiązującymi w...
Cena katalogowa: 41,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,80 zł
Status: 24h
Prezentowany katalog jest pierwszą w polskiej historiografii próbą całościowego zebrania wiadomości o pożarach miast i miasteczek Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVIII w. Zawiera...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,14 zł
Status: 24h
Książka prezentuje postać Cesarza Meiji (1852-1912), władcy Japonii, który doprowadził do jej przekształcenia z zacofanego państwa feudalnego w nowoczesną monarchię konstytucyjną i mocarstwo w Azji...
Cena katalogowa: 64,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,91 zł
Status: 24h
Czy książki wywołują rewolucje?
Szkice z historii książki, lektury i kultury piśmiennej
Wybór tekstów Rogera Chartier’a, historyka francuskiego, poświęconych historii książki i lektury. Rozprawy dotyczą przemian kultury piśmiennej i jej współczesnych adaptacji. Ponadto publikacja...
Cena katalogowa: 37,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,50 zł
Status: 24h
Historię regionu Europy Środkowo-Wschodniej, choć nie dla wszystkich jest to oczywiste, w znacznej mierze tworzyły mądre, zdolne i silne kobiety, zarówno anonimowe, jak i te, których nazwiska są...
Cena katalogowa: 41,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,80 zł
Status: 24h
Drugie wydanie Słownika językowego savoir-vivre’u z nowej oprawie i bardziej czytelnym layoucie. To pierwszy w polskiej leksykografii słownik gromadzący wyrazy i wyrażenia o funkcji grzecznościowej....
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,40 zł
Status: 24h
Od ponad dwustu lat toczą się w Polsce dyskusje o nowoczesności. Przeradzają się często w gwałtowne spory, dotyczą bowiem najistotniejszych zagadnień polskiego życia zbiorowego, w tym także tego,...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,79 zł
Status: 24h
Ustawy wyznaniowe. Art. 25 ust. 5 Konstytucji RP - próba interpretacji
Art. 25 ust. 5 konstytucji rp - próba interpretacji
Uchwalenie 2 kwietnia 1997 roku Konstytucji RP stanowiło przełom w jurydycznym ujęciu kształtowania stosunków państwo-kościół w Polsce, gruntownie redefiniując pryncypia systemu prawa wyznaniowego....
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,68 zł
Status: 24h
Znakomite wprowadzenie do nauki o ewolucji, ukazujące powiązania między biologią, fizyką, chemią i geologią a humanistyką. Autor przedstawia ewolucję jako proces fizyczny zachodzący w geologicznym...
Cena katalogowa: 66,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,34 zł
Status: 24h
Sędziowie o karze, karaniu i bezkarności.
Socjologiczna analiza sędziowskiego wymiaru kary
Autorka przedstawia stan wiedzy, wyobrażeń i poglądów polskich sędziów wydziałów karnych sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych na temat kary, karania i bezkarności. Socjologiczna analiza...
Cena katalogowa: 47,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,75 zł
Status: 24h
Autor przedstawia nowy model interakcji emocji i procesów poznawczych, wyjaśniający zachodzące między nimi związki z perspektywy teorii dwusystemowych, opisujących działanie umysłu w kategoriach...
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,21 zł
Status: 24h
Pierwsze polskie tłumaczenie Liber facetiarum Poggia Braccioliniego, nieznanego utworu piętnastowiecznej łacińskiej literatury renesansowej, na który złożyło się ponad 270 moralizujących, rubasznych,...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,63 zł
Status: 24h
Książka ta jest nowoczesnym polskim wydaniem słynnego dzieła Karola Darwina, odtwarzającym kanoniczną wersję O powstawaniu gatunków z 1859 roku (publikowany dotąd polski przekład z XIX wieku został...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,09 zł
Status: 24h
Czasopismo ogólnopolskie ukazujące się od roku 1956. Pismo drukuje zarówno artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki, jak i omówienia wyników badań obejmujących funkcjonowanie...
Cena katalogowa: 20,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,10 zł
Status: 24h
Pierwsze na polskim rynku opracowanie na poziomie akademickim najważniejszych zagadnień gramatyki klasycznego języka japońskiego. Materiał gramatyczny bazuje na programie gramatyki starojapońskiej w...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,47 zł
Status: 24h
Okruchy starożytności Użytkowanie monet antycznych w Europie Środkowej, Wschodniej i Północnej w śr
Użytkowanie monet antycznych w Europie Środkowej, Wschodniej i Północnej
Monety antyczne (tj. greckie, celtyckie i rzymskie, wyemitowane do początku VI w. po Chr.) stanowią niewielką część datowanych na średniowiecze i epokę nowożytną skarbów i innych zespołów zabytków...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 81,62 zł
Status: 24h
Miasto na żądanie przedstawia spojrzenie na fenomeny miasta i miejskości z rozmaitych punktów widzenia: socjologów, antropologów, kulturoznawców, urbanistów i przedstawicieli innych, pokrewnych...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,85 zł
Status: 24h
Facebook Instagram