UW – Uniwersytet Warszawski

UW – Uniwersytet Warszawski

Pokaż:
sortuj według:
Pamięć w ujęciu lingwistycznym
Zagadnienia teoretyczne i metodyczne
Zebrane w tomie artykuły polskich i niemieckich badaczy dokumentują obecny stan studiów nad pamięcią z perspektywy lingwistycznej, pokazując różnorodność podejść teoretycznych oraz metodycznych i...
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,07 zł
Status: 1 - 2 dni
Monografia dotycząca epidemiologii i przebiegu zakażeń HIV, diagnostyki neuroobrazowej, funkcjonowania psychicznego osób zakażonych wirusem HIV oraz procesów starzenia, ze szczególnym uwzględnieniem...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,59 zł
Status: 1 - 2 dni
Publikacja stanowi próbę ujęcia dziejów urzędów w Królestwie Polskim w formę słownika, w układzie alfabetycznym ułatwiającym wyszukanie potrzebnych informacji. Dostarcza podstawowych danych o...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,46 zł
Status: 25.01.2018r.
Lew, który mówi
Esej o granicach językowego wyrazu doświadczenia
Książka poświęcona problemowi Obcości. Autor stawia tezę, że językowo-tekstowa perspektywa, w jakiej człowiek postrzega rzeczywistość, powoduje, iż liczne i różnorakie jej przejawy uznawane są za...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,00 zł
Status: 1 - 2 dni
Józef Polikarp Brudziński (1874-1917)
Budował w dniach zamętu i zwątpienia…
Biografia Józefa Polikarpa Brudzińskiego (1874–1917) – wybitnego lekarza, działacza politycznego i społecznego oraz pierwszego rektora Uniwersytetu Warszawskiego po odrodzeniu uczelni w 1915 r. ...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,35 zł
Status: 1 - 2 dni
Autorzy rozpraw zawartych w tomie podejmują próbę rozpoznania i zrozumienia wartości, jakie wniósł i pobudził ewangelicyzm augsburski w kulturze Pierwszej Rzeczpospolitej. Studia nad wybranymi ideami...
Cena katalogowa: 47,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,47 zł
Status: 1 - 2 dni
Wspólnota pytań. Antologia. Tom 3
Problemy literatury i kultury modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej (1867-1918)
Zbiór przekładów tekstów literackich okresu modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, obrazujących różne wymiary kształtowania się nowoczesności regionu oraz rozmaite aspekty formowania się...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,69 zł
Status: 1 - 2 dni
Publikacja ukazująca relacje między urzędami i urzędnikami a strukturami społecznymi w XIX wieku obejmuje takie zagadnienia jak: tożsamość instytucji i środowisk, drogi kariery zawodowej, postawy...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,25 zł
Status: 1 - 2 dni
Między Wschodem a Zachodem
Prawosławie i unia (t. XI)
Autorzy przedstawiają została ruską kulturę ziem Rzeczypospolitej – zarówno prawosławną, jak i unicką – w dynamicznym związku z kulturą polsko-łacińską oraz z procesami zachodzącymi w prawosławiu po...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,79 zł
Status: 1 - 2 dni
Regionalne modele równowagi ogólnej (Computable General Equilibrium, CGE) tworzą grupę modeli najczęściej obecnie wykorzystywanych w kształtowaniu efektów polityk makroekonomicznych na różnych...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,24 zł
Status: 1 - 2 dni
Czasopismo wydawane od 1989 roku, zawiera krótkie raporty publikowane po każdym kolejnym sezonie badań wykopaliskowych prowadzonych przez pracowników i współpracowników Centrum Archeologii...
Cena katalogowa: 140,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 122,78 zł
Status: 1 - 2 dni
Autor przedstawia najważniejsze epizody dwusetletniej historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz sylwetki jego rektorów, wybitnych profesorów i absolwentów, w tym Fryderyka Chopina. Publikacja jest...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,19 zł
Status: 1 - 2 dni
Koszty związane z podejmowaniem studiów to jeden ze słabiej zbadanych aspektów wzrostu zainteresowania edukacją na poziomie wyższym w Polsce. Co roku setki tysięcy gospodarstw domowych w Polsce...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,40 zł
Status: Od ręki
“Languages have stopped being used and have been formed and transformed all along in human history, but this relatively slow and usual process has greatly accelerated within the last decades, leading...
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,36 zł
Status: 1 - 2 dni
Próba rekonstrukcji źródeł oraz opisu profilu duchowości wybranych polskich wspólnot zakonnych w kontekście europejskim. Składają się na nią rozprawy prezentujące podstawowe wyznaczniki wartości...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,01 zł
Status: 1 - 2 dni
Najważniejsza polska praca poświęcona filozofii Kanta i Fichtego. Podstawowym celem Autora był opis sposobu myślenia, zwanego transcendentalizmem, w którego powstaniu i rozwoju myśl obu omawianych...
Cena katalogowa: 37,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,57 zł
Status: 1 - 2 dni
Tlahtolxitlauhcayotl. Chicontepec, Veracruz, is a monolingual dictionary of Modern Huastecan Nahuatl prepared over the course of fifteen years by eight researchers at Mexico’s Instituto de Docencia...
Cena katalogowa: 70,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 63,68 zł
Status: 1 - 2 dni
Publikacja zainspirowana obchodami setnej rocznicy urodzin Profesora Aleksandra Gieysztora (2016). Zawiera zarówno teksty wspomnieniowe, jak i szkice, które są efektem pogłębionej refleksji...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,38 zł
Status: 1 - 2 dni
Publikacja dokumentuje podstawy teoretyczne i koncepcyjne założonego przez wybitnego reportażystę Marka Millera Laboratorium Reportażu, działającego przy Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,66 zł
Status: 1 - 2 dni
Interdyscyplinarna publikacja stanowiąca forum wymiany myśli na temat różnych strategii mówienia o historii. Autorzy badają związki polsko-niemieckie w ciągu dziejów oraz wybrane elementy przeszłości...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,23 zł
Status: 1 - 2 dni
Drugi tom korespondencji Fryderyka Chopina, bogato ilustrowany autografami listów, opatrzony indeksami, wykazami źródeł, miscellaneami, bibliografią i notami biograficznymi postaci związanych z...
Cena katalogowa: 179,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 148,87 zł
Status: 1 - 2 dni
Zbiór artykułów dotyczących rzecznictwa interesów w Unii Europejskiej, w szczególności działań na rzecz polskich interesów gospodarczych i społecznych. Autorzy związani z różnymi ośrodkami naukowymi...
Cena katalogowa: 41,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,90 zł
Status: Od ręki
Autorka, przedstawiając genezę Arabskiej Wiosny, jej przebieg w różnych państwach (ze szczególnym uwzględnieniem Tunezji i Egiptu), udowadnia, że nowe media stały się istotnym elementem...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,35 zł
Status: Od ręki
Publikacja zawiera dwa teksty Jana Mukařovskiego w przekładzie bohemistki Anety Daszuty: „Sztuka jako fakt semiologiczny” (1934) i „Semiologia sztuki” (1936-1937). Oba dotyczą znakowego charakteru...
Cena katalogowa: 24,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,34 zł
Status: 1 - 2 dni
Epistolografia Burckhardta odsłania mniej znane oblicze wielkiego uczonego – wnikliwego obserwatora rzeczywistości politycznej i klasycznego krytyka „wynaturzeń” kultury świata nowoczesnego,...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,19 zł
Status: 1 - 2 dni
Autorka dokonała przeglądu różnych ujęć etosu nauczycielskiego, uporządkowała je i zaprezentowała własną definicję tego zagadnienia. Przedstawiła interesujące, a momentami również zaskakujące wyniki...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,62 zł
Status: 1 - 2 dni
Wielki Mukařovský po polsku! Tych przekładów nie ma wiele (pierwszy ukazał się w roku 1966). Wydany esej z dziedziny estetyki przetłumaczyła doktorantka UW, Aneta Daszuta. Przełożyła i opatrzyła...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,88 zł
Status: 1 - 2 dni
Publikacja jest pierwszym szerokim polskim opracowaniem problematyki empatii z punktu widzenia socjologii, stanowiącym interesujące wprowadzenie do bardziej szczegółowych zagadnień z pogranicza...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,04 zł
Status: 1 - 2 dni
The year 2017 marks the 100th anniversary of premature death of Marian Smoluchowski, an outstanding Polish physicist, a pioneer of the kinetic theory of matter currently known as statistical physics....
Cena katalogowa: 37,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,56 zł
Status: 1 - 2 dni
Zbiór esejów przedstawiających współczesny stan badań nad prozą Hemingwaya, reprezentujących różne metodologie badawcze oraz sposoby jej odbioru. Przedkładając interpretacyjne bogactwo nad krytyczny...
Cena katalogowa: 33,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,69 zł
Status: 1 - 2 dni
Facebook Instagram Twitter YouTube