UW – Uniwersytet Warszawski

Pokaż:
sortuj według:
Zbiór publikowanych w latach 2009–2016 artykułów stanowiących głos w dyskusji o obecnej kondycji i przyszłości polskich uczelni. Autor, profesor Politechniki Wrocławskiej, miał sposobność...
Cena katalogowa: 24,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,72 zł
Status: 1 - 2 dni
Pan Tadeusz
Poemat - Postacie - Recepcja
Tom poświęcony wydanemu 180 lat temu Panu Tadeuszowi, jego funkcjonowaniu w dawnej i we współczesnej kulturze (w różnych mediach), odmiennym sposobom i stylom interpretacji oraz czytań poematu. Do...
Cena katalogowa: 46,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,88 zł
Status: 1 - 2 dni
Autorka ukazuje w wielostronnym i wielopłaszczyznowym ujęciu ewolucję marketingu i konsekwencje tej ewolucji dla firm, gospodarki rynkowej oraz ekonomii jako dyscypliny. Porusza kwestię, jakie zmiany...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,68 zł
Status: Od ręki
Autor wprowadza Czytelnika w podstawowe pojęcia teorii grup – języka, którym posługują się badacze fizyki cząsteczek oraz fizyki ciała stałego. Pierwsza część książki poświęcona jest ogólnym...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,42 zł
Status: 1 - 2 dni
Książka jest zbiorem znakomicie napisanych esejów, traktujących o Kościele w świecie późnego antyku. Profesor Wipszycka stara się pogodzić wykład wiedzy o najważniejszych wydarzeniach, postaciach,...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,44 zł
Status: 1 - 2 dni
Esej dotyczy ewolucji poczucia czasu w perspektywie społeczno-historycznej. Elias przedstawia, jak funkcjonowały w społecznościach różne konstrukcje czasu, które są jedną z form koordynacji życia...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,42 zł
Status: 1 - 2 dni
Ontologia bezkształtu
Koncepcja istoty ludzkiej w myśli Nietzschego i Foucaulta
Książka jest – Deleuzjańską w duchu – analizą koncepcji istoty ludzkiej w filozofii Nietzschego i Foucaulta. Stanowi także próbę ukazania Foucaulta jako spadkobiercy i kontynuatora Nietzscheańskiej...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,96 zł
Status: 1 - 2 dni
Podręcznik przeznaczony głównie dla studentów, ale także dziennikarzy, misjonarzy, polityków, ekspertów i czytelników interesujących się problemami Czarnej Afryki. Stanowi przede wszystkim...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,96 zł
Status: 1 - 2 dni
Rocznik poświęcony aktualnym problemom ukrainistyki, badaniom z zakresu szeroko rozumianego językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Jest miejscem integracji badań ukrainoznawczych oraz...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,62 zł
Status: 1 - 2 dni
Ku społeczeństwu obywatelskiemu
Czas walk i polemik 1863
Publikacja stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy na wydarzenia roku 1863 można spojrzeć nie z perspektywy klęski powstania, a w kontekście rozwoju idei społeczeństwa obywatelskiego oraz jej...
Cena katalogowa: 41,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,98 zł
Status: 1 - 2 dni
Włodzimierz Lorenc rozważa konsekwencje odejścia od filozofowania odwołującego się do idei absolutu, czyli filozofowania metafizycznego. Zmiana ta następuje po Heglu i jest przełomem stawiającym pod...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,22 zł
Status: 1 - 2 dni
Ja - inny
Relacje społeczne osób z niepełnosprawnością
Autorka analizuje relacje osób niepełnosprawnych ruchowo z ludźmi dotkniętymi innym rodzajem niepełnosprawności. Interpretuje otrzymane wyniki oraz rozważa, czym powinna być autentyczna relacja...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,30 zł
Status: 1 - 2 dni
Prezentowany wybór to lektura obowiązkowa dla wszystkich zainteresowanych teatrem. Autorzy tekstów zebranych w publikacji prezentują całkowicie nowe spojrzenie na tę historyczną formę widowiska i...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,42 zł
Status: 1 - 2 dni
Formowanie kultury katolickiej w dobie potrydenckiej
Powszechność i narodowość katolicyzmu polskieg
Tom VI serii ukazuje nie tylko swoistość kultury religijnej I Rzeczypospolitej, charakter i specyfikę pobożności „sarmackiej”, lecz także odsłania zasadnicze drogi rozwoju tej kultury w powiązaniu z...
Cena katalogowa: 56,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,68 zł
Status: 1 - 2 dni
Myślenie krytyczne jako cel kształcenia
Na przykładzie systemów edukacyjnych USA i Kanady
Autorka przedstawia amerykańskie i kanadyjskie dokonania w dziedzinie kształcenia umiejętności myślenia krytycznego, wypracowania jego definicji oraz tworzenia odpowiednich programów i metod...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,30 zł
Status: 1 - 2 dni
Prezentowany tom jest drugą częścią dyptyku przedstawiającego syntetyczny obraz relacji kulturowych Rzeczypospolitej z Europą i odwołującego się przy tym do przedoświeceniowego modelu polaryzacji...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,90 zł
Status: 1 - 2 dni
Publikacja prezentuje przegląd bibliografii dotyczącej dziejów więziennictwa polskiego, poczynając od hipotez na temat jego początków, a kończąc na wybuchu II wojny światowej. Głównym kryterium...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 66,68 zł
Status: Od ręki
W publikacji przedstawiono różne podejścia do terminu znaku oraz kwestii jego inności. Autorzy snują rozważania dotyczące semantyki polskiej wokabuły sam, kategorii przypadku, problemu kompozycyjnej...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,42 zł
Status: 1 - 2 dni
OderÜbersetzen nr 5-6-7
Polsko-niemiecki rocznik translatorski – Archiwum Karla Dedeciusa
Czasopismo łączy w sobie zarówno praktykę, jak i teorię przekładu: zawiera analizy translatologiczne, eseje poświęcone krytyce przekładu, próbki tłumaczeń literackich, sylwetki tłumaczy, recenzje...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,20 zł
Status: 1 - 2 dni
Czasopismo z zakresu nauk prawnych. Wydawane od 1974 roku. Autorami tekstów są nie tylko wybitni naukowcy, ale również praktycy polscy i zagraniczni. Opisują i wyjaśniają problemy pojawiające się w...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,40 zł
Status: 1 - 2 dni
Polub nas an facebooku Subskrybuj nas na YouTube