UW – Uniwersytet Warszawski

UW – Uniwersytet Warszawski

Pokaż:
sortuj według:
Nowe wydanie Mitologii Słowian zostało przygotowane na podstawie materiałów zachowanych w spuściźnie pośmiertnej autora. - Wprowadzono aparat badawczy (przypisy, bibliografię obejmującą...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,84 zł
Status: 24h
Książka zawiera oryginalną próbę systematyzacji terminologii używanej w oficjalnych dokumentach wydawanych w języku polskim przez instytucje Unii Europejskiej oraz tworzących się równolegle do tej...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,24 zł
Status: 24h
Publikacja porusza temat oceny skutków prowadzonych współcześnie polityk miejskich, szczególnie w odniesieniu do tzw. koszmaru partycypacji. Wpisuje się w debatę dotyczącą zjawisk takich jak miejskie...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,70 zł
Status: 24h
Zbiór artykułów poświęconych miejscu i roli nauk o polityce publicznej w Polsce, czyli nauk o systemowych działaniach państwa i współpracujących z nim podmiotów na rzecz rozwiązywania różnorodnych...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,81 zł
Status: 24h
Publikacja jest podsumowaniem badań rozwoju gospodarczego oaz Liwa, leżących na obszarach pustynnych w emiracie Abu Zabi. W kolejnych rozdziałach opisano procesy zachodzące w sektorze rolniczym,...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,00 zł
Status: 24h
Znakomite wprowadzenie do neuronauki, prezentujące aktualny stan wiedzy na temat pracy mózgu, opisujące sposób, w jaki narząd ten odbiera i przetwarza docierające do niego informacje. Lektura...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,98 zł
Status: 24h
Niniejsze wydanie Analektów jest dopiero drugim przekładem naukowym sporządzonym przez polskich sinologów, a pierwszym wyposażonym w rozległy i nowoczesny aparat krytyczny uwzględniający współczesny...
Cena katalogowa: 20,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,43 zł
Status: 24h
Twórczość Jacka Goody'ego jest dobrze znana polskim czytelnikom zainteresowanym antropologią. Goody, choć osiągnął już sędziwy wiek, nadal jest aktywnym naukowcem i autorem interesujących publikacji....
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,06 zł
Status: 24h
Dylematy bezpieczeństwa militarnego państw azjatyckich
Wewnętrzne uwarunkowania sekurytyzacji
Celem książki jest próba wyjaśnienia dynamiki wewnętrznych uwarunkowań bezpieczeństwa militarnego w Azji poprzez analizę studiów przypadku czterech krajów: Indonezji, Iranu, Jordanii i Singapuru....
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,64 zł
Status: 24h
W tomie zamieszczono artykuły ukazujące różne aspekty funkcjonowania państwa i społeczeństwa w Babilonii, Persji, Grecji archaicznej i klasycznej, Rzymie republikańskim i cesarskim, Bizancjum. Ich...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,22 zł
Status: 24h
Żywot kobiety swawolnej (Koshoku ichidai onna, 1668) to jedna z najbardziej znanych powieści XVII-wiecznego japońskiego powieściopisarza Ihary Saikaku. Składa się z sześciu ksiąg, po sześć opowieści...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,81 zł
Status: 24h
Prezentowana czytelnikowi polskiemu praca na temat początków ideologii faszystowskiej jest, być może, najważniejszym dziełem profesora Gentilego. Opublikowana po raz pierwszy w wydawnictwie Laterza w...
Cena katalogowa: 61,95 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,56 zł
Status: 24h
Skrypt stanowiący pomoc do ćwiczeń dla studentów I roku geologii. Bogato ilustrowany, zaopatrzony w liczne ryciny i zdjęcia. Przedstawia zasady systematyki paleontologicznej, opisy podstawowych...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,51 zł
Status: 24h
Ontologia bezkształtu
Koncepcja istoty ludzkiej w myśli Nietzschego i Foucaulta
Książka jest ? Deleuzjańską w duchu ? analizą koncepcji istoty ludzkiej w filozofii Nietzschego i Foucaulta. Stanowi także próbę ukazania Foucaulta jako spadkobiercy i kontynuatora Nietzscheańskiej...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,50 zł
Status: 24h
Andrzej Grzybkowski ujmuje rozwój polskiej architektury gotyckiej w ramach większych europejskich całości kulturowych, a nie państwa w jego często zmienianych granicach. Ważniejszą od domniemanej...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,01 zł
Status: 24h
Upadek cywilizacji zachodniej Floriana Znanieckiego to książka szczególna. Rozpięta między opisem stanu ówczesnej kultury a programem jej ratowania, między socjologią a filozofią, stanowi oryginalne...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,01 zł
Status: 24h
Zbiór tekstów poświęconych analizie obecnych rozwiązań oraz projektowanych modeli funkcjonowania urzędowej kontroli żywności w Polsce w kontekście prawa administracyjnego, finansowego, rolnego i...
Cena katalogowa: 31,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,16 zł
Status: 24h
Słownik zawiera około 500 aktualnych haseł wraz z przykładami ilustrującymi ich użycie. Obejmuje wszystkie aspekty nauk o filmie, zawiera najważniejsze terminy teoretyczne i techniczne związane z...
Cena katalogowa: 19,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,64 zł
Status: 24h
W książce zilustrowane są rola i znaczenie przedmiotów w okresie powojennego niedoboru. Autorka analizuje zróżnicowane materiały (oficjalne dokumenty, pamiętniki i wspomnienia, beletrystykę, filmy,...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,92 zł
Status: 24h
Doświadczeni nauczyciele z Polski i ze Stanów Zjednoczonych snują refleksje nad tym, jak wychowywać i kształcić uczniów na mądrych i kompetentnych obywateli. Realizacja tego zadania to wielka sztuka....
Cena katalogowa: 16,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,58 zł
Status: 24h
Podręcznik, przygotowany przez starannie dobrany zespół złożony z wytrawnych i sprawdzonych autorów, wybitnych i kompetentnych komparatystów, doświadczonych w praktyce dydaktycznej wykładowców z...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,56 zł
Status: 24h
Świat widziany poprzez słowa
Szkice z semantyki leksykalnej
Prezentowany tom jest zbiorem prac Autorki publikowanych w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Obejmuje szkice semantyczne, które łączy wspólna perspektywa badawcza, jaką jest poszukiwanie odpowiedzi na...
Cena katalogowa: 47,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,94 zł
Status: 24h
Rewolucja parasolkowa w Hongkongu
Przyczyny, przebieg, następstwa
Autor przedstawia przyczyny, przebieg i konsekwencje tzw. rewolucji parasolkowej w Hongkongu w 2014 r. Protesty te należy interpretować w szerszym kontekście zmian następujących po 1997 r., czyli od...
Cena katalogowa: 33,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,09 zł
Status: 24h
Próba określenia, jak uczucia i ich ekspresja wykorzystywane są przez członków współczesnego społeczeństwa polskiego do kształtowania wzajemnych relacji i uzgadniania przebiegu interakcji. Z...
Cena katalogowa: 33,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,08 zł
Status: 24h
Autor analizuje zachowane w zbiorach polskich inkunabuły zawierające treści geograficzne i podejmuje próbę określenia ich recepcji wśród elit intelektualnych w Polsce w XV stuleciu. Był to wiek...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,28 zł
Status: 24h
Publikacja jest nowatorskim ujęciem zagadnienia procesów starzenia się zmysłów. Autorzy opisują zmiany następujące z wiekiem i obejmujące wzrok, słuch, zmysł równowagi, dotyk, smak i powonienie oraz...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,42 zł
Status: 24h
Iluzja a realizm... to pierwsze panoramiczne opracowanie w języku polskim dotyczące sztuki holenderskiej XVII w., z uwzględnieniem najwybitniejszych artystów tego okresu: Hendricka Goltziusa,...
Cena katalogowa: 61,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,35 zł
Status: 24h
Kojarzone z intelektualnym obskurantyzmem, staropolskie kalendarze astrologiczne stały się synonimem mało wartościowej literatury „groszowej”, kupowanej w kramach i w sprzedaży obwoźnej. Wśród...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,04 zł
Status: 24h
Autorzy rozpraw zawartych w tomie podejmują próbę rozpoznania i zrozumienia wartości, jakie wniósł i pobudził ewangelicyzm augsburski w kulturze Pierwszej Rzeczpospolitej. Studia nad wybranymi...
Cena katalogowa: 47,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,54 zł
Status: 24h
Komputery powieści i kino nieme
Procesy remediacji w perspektywie historycznej
Tematem książki jest zjawisko remediacji ? przekształcania dzieł filmowych w wyniku ich transpozycji medialnej. Autor bada przemiany towarzyszące procesowi transformacji kina niemego w kino cyfrowe,...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,22 zł
Status: 24h
Facebook Instagram Twitter YouTube