UW – Uniwersytet Warszawski

UW – Uniwersytet Warszawski

Pokaż:
sortuj według:
Nowe wydanie Mitologii Słowian zostało przygotowane na podstawie materiałów zachowanych w spuściźnie pośmiertnej autora. - Wprowadzono aparat badawczy (przypisy, bibliografię obejmującą...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,42 zł
Status: 24h
Zebrane w jednym tomie teksty pochodzące z czasopisma Delta stanowią znakomity przegląd najważniejszych zagadnień współczesnej fizyki. Zarówno zagadnienia klasyczne, jak i najnowsze osiągnięcia i...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,10 zł
Status: 24h
Geografia turystyczna świata
Nowe trendy. Regiony turystyczne
Nowoczesny podręcznik dla studentów geografii, turystyki i rekreacji oraz gospodarki turystycznej na uniwersytetach i w innych szkołach wyższych, a zarazem cenny poradnik dla entuzjastów turystyki...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,74 zł
Status: 24h
Koncepcja sztuki prymitywnej
Odkrywanie, oswajanie i udomowienie Innego w świecie Zachodu
W prezentowanej książce autorka analizuje historię pojęcia i koncepcji sztuki prymitywnej na tle zmieniających się w ciągu ponad pięciu wieków okoliczności politycznych, społecznych i kulturowych....
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,63 zł
Status: 24h
Nauka o uzależnieniach
Od neurobiologii do skutecznych metod leczenia
Nauka o uzależnieniach jest lekturą dla wszystkich, których dotyka problem uzależnień - samych chorych, ich bliskich oraz terapeutów usiłującym im pomóc. Można tu znaleźć wyjaśnienie biologicznych...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,80 zł
Status: 24h
Książka poświęcona przekładom neologizmów autorskich z języka polskiego na angielski w fantastyce i fantastyce naukowej. Zaprezentowana klasyfikacja technik i strategii tłumaczenia neologizmów jest...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,10 zł
Status: 24h
Kultura pamięci
Wprowadzenie
Przewodnik po najważniejszych teoriach pamięci, zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej. Autorka koncentruje się na znaczeniu pamięci dla funkcjonowania kultury i społeczeństwa oraz na sposobach...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,91 zł
Status: 24h
Glamour, kobiecość, widowisko
Aktorka jako obiekt pożądania
Kulturowa monografia, w której autorka bada zależności między kobiecością, widowiskiem i pożądaniem w nowoczesnych społeczeństwach konsumpcyjnych, a zarazem przez pryzmat aktorki przygląda się...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,71 zł
Status: 24h
Żywot kobiety swawolnej (Koshoku ichidai onna, 1668) to jedna z najbardziej znanych powieści XVII-wiecznego japońskiego powieściopisarza Ihary Saikaku. Składa się z sześciu ksiąg, po sześć opowieści...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,03 zł
Status: 24h
Skrypt stanowiący pomoc do ćwiczeń dla studentów I roku geologii. Bogato ilustrowany, zaopatrzony w liczne ryciny i zdjęcia. Przedstawia zasady systematyki paleontologicznej, opisy podstawowych...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,70 zł
Status: 24h
Esej dotyczy ewolucji poczucia czasu w perspektywie społeczno-historycznej. Elias przedstawia, jak funkcjonowały w społecznościach różne konstrukcje czasu, które są jedną z form koordynacji życia...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,39 zł
Status: 24h
Pitagoreizm
Jedno jako arche w metafizyce, antropologii i polityce
Prezentowana książka jest próbą stworzenia całościowej wizji pitagoreizmu na podstawie ogółu źródeł dostępnych współczesnemu badaczowi. Skoncentrowana jest wokół zagadnienie arche we wszystkich jego...
Cena katalogowa: 24,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,95 zł
Status: 24h
Zbiór esejów popularyzujących matematykę współczesną w sposób prosty i przystępny dla niespecjalistów. Autor, jak pisze we wstępie, nie zamierzał: "kogokolwiek czegokolwiek uczyć [a jedynie] pokazać...
Cena katalogowa: 31,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,45 zł
Status: 24h
Tom zawiera prace poświęcone relacji słowa i obrazu w kulturze. Obejmujerozprawy i artykuły następujących autorów: Mieke Bal, Justyna Jaworska, Agnieszka Karpowicz, Jan Mencwel, Antoni Michnik, Anna...
Cena katalogowa: 51,45 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,85 zł
Status: 24h
Bałkany na Ukrainie
Bułgarzy, Gagauzi i Albańczycy z ukraińskiego Budziaku
Budziak to niezwykły, a przy tym prawie zupełnie w Polsce nieznany region współczesnej Ukrainy. Pełen archaizmów, niemalże nieobecny zarówno w polskim, jak i w ukraińskim piśmiennictwie. Zbiór...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,88 zł
Status: 24h
Książka podejmuje dialog z Różewiczowską metodą twórczą i jest próbą rekonstrukcji "poetyki oglądu". Dociekania na temat wielorakiego znaczenia obrazu oraz potencjału percepcyjnego ujawnionego w...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,83 zł
Status: 24h
Autorka podejmuje temat handlu kobietami na przełomie XIX i XX wieku. Zastanawia się, jak wyjaśnić ogromne zainteresowanie ówczesnych tym procederem wobec niewielkiej liczby przypadków handlu...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,07 zł
Status: 24h
Japonia w Polsce
W 90. rocznicę nawiązania stosunków oficjalnych między Polską i Japonią
3 tom serii wydawniczej "Spotkania z Japonią" ? zawiera teksty naukowców i artystów, którzy nie będąc japonistami, dużą część swojej działalności w Polsce związali z szeroko rozumianą dziedziną...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,71 zł
Status: 24h
Książka ta jest nowoczesnym polskim wydaniem słynnego dzieła Karola Darwina, odtwarzającym kanoniczną wersję O powstawaniu gatunków z 1859 roku (publikowany dotąd polski przekład z XIX wieku został...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,76 zł
Status: 24h
Jest to pozycja ?założycielska? dla nowoczesnego myślenia o tańcu. Będzie stanowić znakomitą całość z inną książką tej samej autorki ?Antropologią sztuk performatywnych. Artyzm, wirtuozeria i...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,75 zł
Status: 24h
Książka jest niezwykłą relacją z etnograficznych badań terenowych prowadzonych w latach 1978–1987. Jacek Olędzki, mieszkając przez wiele lat w Murzynowie, w sposób niemal perfekcyjny zrealizował...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,39 zł
Status: 24h
Publikacja jest nowatorskim ujęciem zagadnienia procesów starzenia się zmysłów. Autorzy opisują zmiany następujące z wiekiem i obejmujące wzrok, słuch, zmysł równowagi, dotyk, smak i powonienie oraz...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,73 zł
Status: 24h
"Gender. Perspektywa antropologiczna" przybliża polskim czytelnikom problematykę antropologii płci i seksualności. Z jednej strony prezentuje rozwój subdyscypliny, z drugiej pokazuje, jak owa...
Cena katalogowa: 40,95 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,62 zł
Status: 24h
To antologia 11 tekstów autorów zagranicznych, zarówno klasycznych, jak nowych specjalnie napisanych do tego zbioru, zgrupowanych w trzech częściach: "Rodzina i pokrewieństwo", "Płeć kulturowa a...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,50 zł
Status: 24h
Sędziowie o karze, karaniu i bezkarności.
Socjologiczna analiza sędziowskiego wymiaru kary
Autorka przedstawia stan wiedzy, wyobrażeń i poglądów polskich sędziów wydziałów karnych sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych na temat kary, karania i bezkarności. Socjologiczna analiza...
Cena katalogowa: 47,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,86 zł
Status: 24h
Podręcznik dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych takich kierunków, jak chemia, biochemia, biotechnologia i medycyna, a także pracowników przemysłu farmaceutycznego oraz firm...
Cena katalogowa: 56,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,60 zł
Status: 24h
Książka ma na celu przedstawienie wyników rozszerzonych, krytycznych analiz wybranych danych z badań międzynarodowych umiejętności uczniów, ze szczególnym uwypukleniem wyników polskich uczniów....
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,73 zł
Status: 24h
Znakomite wprowadzenie do neuronauki, prezentujące aktualny stan wiedzy na temat pracy mózgu, opisujące sposób, w jaki narząd ten odbiera i przetwarza docierające do niego informacje. Lektura...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,36 zł
Status: 24h
"Można, unikając zbyt wielkiego uproszczenia, określić to dzieło jako niezwykle celne opracowanie najbardziej istotnych problemów z dziejów epistemologii nauk humanistycznych, w którym Autor umiał do...
Cena katalogowa: 43,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,30 zł
Status: 24h
Krybar
Uniwersytet w cieniu powstańczych walk
Albumowa publikacja stanowi rodzaj hołdu dla żołnierzy ze Zgrupowania "Krybar", którzy w czasie powstania warszawskiego brali udział w walkach na Powiślu, między innymi walczyli o Uniwersytet...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 67,05 zł
Status: 24h
Facebook Instagram Twitter YouTube