UW – Uniwersytet Warszawski

UW – Uniwersytet Warszawski

Pokaż:
sortuj według:
Publikacja ukazująca relacje między urzędami i urzędnikami a strukturami społecznymi w XIX wieku obejmuje takie zagadnienia jak: tożsamość instytucji i środowisk, drogi kariery zawodowej, postawy...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,91 zł
Status: 1 - 2 dni
Regionalne modele równowagi ogólnej (Computable General Equilibrium, CGE) tworzą grupę modeli najczęściej obecnie wykorzystywanych w kształtowaniu efektów polityk makroekonomicznych na różnych...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,86 zł
Status: 1 - 2 dni
Wspólnota pytań. Antologia. Tom 3
Problemy literatury i kultury modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej (1867-1918)
Zbiór przekładów tekstów literackich okresu modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, obrazujących różne wymiary kształtowania się nowoczesności regionu oraz rozmaite aspekty formowania się...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,05 zł
Status: 1 - 2 dni
Zbiór esejów przedstawiających współczesny stan badań nad prozą Hemingwaya, reprezentujących różne metodologie badawcze oraz sposoby jej odbioru. Przedkładając interpretacyjne bogactwo nad krytyczny...
Cena katalogowa: 33,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,97 zł
Status: 1 - 2 dni
Półrocznik wpisujący się w nurt socjologii i politologii zaangażowanej. Główne zagadnienia poruszane w czasopiśmie to: teoria państwa, demokracja, społeczeństwo obywatelskie, zarządzanie publiczne,...
Cena katalogowa: 15,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,94 zł
Status: 1 - 2 dni
Teksty doświadczenia. Tom 1
Problemy literatury i kultury modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej (1867-1918)
Zbiór tekstów poświęconych zagadnieniom istotnym dla konstruowania mapy modernizmów Europy Środkowo-Wschodniej lat 1867–1918, omawiających przekształcenia tożsamościowe, kształtowanie się prądów...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,73 zł
Status: 1 - 2 dni
Doświadczenia tekstu. Tom 2
Problemy literatury i kultury modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej (1867-1918)
Zbiór tekstów poświęconych zagadnieniom istotnym dla konstruowania mapy modernizmów Europy Środkowo-Wschodniej lat 1867–1918, omawiających przekształcenia tożsamościowe, kształtowanie się prądów...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,82 zł
Status: 1 - 2 dni
Zbiór artykułów dotyczących rzecznictwa interesów w Unii Europejskiej, w szczególności działań na rzecz polskich interesów gospodarczych i społecznych. Autorzy związani z różnymi ośrodkami naukowymi...
Cena katalogowa: 41,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,42 zł
Status: Od ręki
Autorka, przedstawiając genezę Arabskiej Wiosny, jej przebieg w różnych państwach (ze szczególnym uwzględnieniem Tunezji i Egiptu), udowadnia, że nowe media stały się istotnym elementem zachodzących...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,65 zł
Status: 25.09.2017r.
Autor analizuje zachowane w zbiorach polskich inkunabuły zawierające treści geograficzne i podejmuje próbę określenia ich recepcji wśród elit intelektualnych w Polsce w XV stuleciu. Był to wiek...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,56 zł
Status: 1 - 2 dni
Czasopismo wydawane od 1989 roku, zawiera krótkie raporty publikowane po każdym kolejnym sezonie badań wykopaliskowych prowadzonych przez pracowników i współpracowników Centrum Archeologii...
Cena katalogowa: 140,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 116,47 zł
Status: 1 - 2 dni
Koszty związane z podejmowaniem studiów to jeden ze słabiej zbadanych aspektów wzrostu zainteresowania edukacją na poziomie wyższym w Polsce. Co roku setki tysięcy gospodarstw domowych w Polsce...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,99 zł
Status: Od ręki
Próba rekonstrukcji źródeł oraz opisu profilu duchowości wybranych polskich wspólnot zakonnych w kontekście europejskim. Składają się na nią rozprawy prezentujące podstawowe wyznaczniki wartości...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,55 zł
Status: 1 - 2 dni
Tlahtolxitlauhcayotl. Chicontepec, Veracruz, is a monolingual dictionary of Modern Huastecan Nahuatl prepared over the course of fifteen years by eight researchers at Mexico’s Instituto de Docencia...
Cena katalogowa: 70,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 62,56 zł
Status: 1 - 2 dni
Najważniejsza polska praca poświęcona filozofii Kanta i Fichtego. Podstawowym celem Autora był opis sposobu myślenia, zwanego transcendentalizmem, w którego powstaniu i rozwoju myśl obu omawianych...
Cena katalogowa: 37,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,07 zł
Status: 1 - 2 dni
“Languages have stopped being used and have been formed and transformed all along in human history, but this relatively slow and usual process has greatly accelerated within the last decades, leading...
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,97 zł
Status: 1 - 2 dni
Autorzy przedstawiają wartości polityczne funkcjonujące w Rzeczypospolitej Obojga Narodów – przede wszystkim, choć nie tylko, we wspólnocie aktywnych politycznie szlacheckich obywateli. Starają się...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,41 zł
Status: Od ręki
Tom poświęcony historii Szkoły Głównej Warszawskiej, działającej w latach 1862–1869. Zawiera cenne informacje dotyczące organizacji uczelni, realizowanych programów nauczania, wybitnych wykładowców z...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,41 zł
Status: 1 - 2 dni
Publikacja stanowi pierwszą rozprawę monograficzną na temat współczesnego języka ukraińskiego i polskiego w aspekcie kontrastywnym. Zaproponowane badanie ma na celu opis wspólnych i odrębnych...
Cena katalogowa: 61,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,50 zł
Status: 1 - 2 dni
Pismo recenzowane o profilu interdyscyplinarnym, istniejące od 1957 roku. Adresowane przede wszystkim do środowiska naukowego, nie pomija jednak czytelnika mniej profesjonalnego, zwłaszcza...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,41 zł
Status: 1 - 2 dni
Jest to zbiór rozmów z 31 osobami, które przeprowadziły fundamentalne zmiany w systemie bankowym, a tym samym realnie przekształcały ustrój gospodarczy Polski z socjalistycznego na rynkowy. To...
Cena katalogowa: 54,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,11 zł
Status: Od ręki
Podstawą edycji jest nowa wersja tekstu o Schillerze, nad którą Marek J. Siemek pracował w ostatnich latach życia. W porównaniu ze znaną monografią, opublikowaną w serii Myśli i Ludzie (Wiedza...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,19 zł
Status: 1 - 2 dni
Etnografia globalnego kapitalizmu
Doświadczenie światowej gospodarki na obrzeżach Europy
Autor analizuje społeczne skutki jednej z najbardziej spektakularnych inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej: międzynarodowego koncernu Nokia w Rumunii. Przedstawia przebieg inwestycji w takich...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,05 zł
Status: Od ręki
Loca scribendi
Miejsca i środowiska tworzące kulturę pisma w dawnej Rzeczypospolitej XV-XVIII stule
Książka obejmuje teksty poświęcone średniowiecznym loca scribendi – miejscom i środowiskom, które odegrały ważną rolę w tworzeniu i rozwoju kultury pisma na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów...
Cena katalogowa: 37,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,33 zł
Status: 1 - 2 dni
Władza wyobraźni
Kto wymyśla, co zdarzyło się wczoraj?
To oczywiste, że różnimy się w odbiorze przeszłości. Rzadko jednak zdajemy sobie sprawę, jak bardzo to, co pamiętamy", zależy od znaków, za pomocą których podtrzymujemy i...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,63 zł
Status: 1 - 2 dni
Cyberprzemoc
O zagrożeniach i szansach na ograniczanie zjawiska wśród adolescentów
Książka przedstawia zjawisko cyberprzemocy – nowego, technologicznego oblicza agresji rówieśniczej. Autorki prezentują rezultaty obszernego programu badawczego o charakterze eksperymentalnym, w...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,50 zł
Status: 1 - 2 dni
Tom rozważań dotyczących kwestii ontologicznych, etycznych i aksjologicznych. Zebrane w nim artykuły wyrażają pewne stanowisko filozoficzne, które sam Autor określa mianem: transcendentalny...
Cena katalogowa: 43,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,97 zł
Status: 1 - 2 dni
Pierwsza poświęcona grafenowi publikacja książkowa w języku polskim. W kolejnych rozdziałach monografii przedstawiono grafen na tle współczesnych badań nanotechnologicznych, historię jego odkrycia,...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,94 zł
Status: 1 - 2 dni
Gdybym znał dobrze język polski
Wybór tekstów z ćwiczeniami do nauki gramatyki polskiej dla cudzoziemców
Praca jest kolejną wersją tekstów z ćwiczeniami, wydanych po raz pierwszy, jeszcze w latach osiemdziesiątych zeszłego stulecia. Autorzy tego zbioru najbardziej skoncentrowali się na...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,51 zł
Status: 1 - 2 dni
Publikacja prezentująca kulturowe oblicza brytyjskiej królowej Wiktorii, najdłużej panującej w dziejach Anglii władczyni, ikony idei brytyjskiego imperializmu i kolonializmu, a także historię...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,40 zł
Status: 1 - 2 dni
Facebook Instagram Twitter YouTube