UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika

UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Pokaż:
sortuj według:
Europejczycy i Afrykanie
Wzajemne odkrycia i pierwsze kontakty
Pragnę zbadać, jak Europejczycy i Afrykanie, ludzie tak różnych kultur, zareagowali na owo nieoczekiwane spotkanie. Jakich doznawali uczuć, czego się bali, co budziło ich podziw, zdziwienie i...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,51 zł
Seria Biblioteka Zarządcy Dokumentacji powstała jako forma wymiany myśli naukowej na bardzo aktualny problem, jakim jest współczesna biurowość. W publikacjach niniejszej serii chcemy zmienić...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,63 zł
Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego
Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu
25 lat funkcjonowania Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego / 3 Przedmowa / 9 Andrzej Kostrzewski Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego – 25 lat realizacji...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,51 zł
Doświadczamy obecnie jednej z największych rewolucji w naszej świadomości świata. Wszechświat, który jeszcze nie tak dawno ukazywał się jako ustabilizowany, statyczny, ograniczony i...
Cena katalogowa: 46,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,12 zł
W ostatnich dwudziestu latach ukazały się liczne przekłady i oryginalne prace polskich autorów dotyczące kwestii płci kulturowej. Pokazują one, że płeć jest ważnym elementem warunkującym tożsamość i...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,51 zł
„Dotychczasowa tradycja interpretowania utworów romantyka jest tradycją niepełną, cząstkową, często świadomie pomijającą wiele tekstów literackich poety. Deprecjonowanie przez komentatorów życia i...
Cena katalogowa: 68,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 62,50 zł
Wprowadzenie / 9 Introduction / 11 ESEJE [13] I. Klasztory ziemi chełmińskiej wobec władzy i społeczeństwa / 15 1. Franciszkanie i dominikanie / 15 2. Cysterki-benedyktynki / 20 II. Klasztory...
Cena katalogowa: 110,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 95,38 zł
O tym nie wolno mówić...
Zagłada Żydów w opowieściach wspomnieniowych ze zbiorów Dionizjusza Czubali
Wybór i opracowanie: Piotr Grochowski PARALELE to seria wydawnicza, w ramach której publikowane są studia i monografie mieszczące się w nurcie współczesnej komparatystyki i badań...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,90 zł
Książka wskazuje na doskonałe zrozumienie współzależności między odkrywaniem a kreowaniem w myśli humanistycznej. Zamiast wykluczania i wypierania minionych paradygmatów badawczych raczej włącza się...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,39 zł
Książka Między idealizmem a pragmatyzmem dotyczy przeobrażeń systemów politycznych, w tym zmian, jakie dokonują się w łonie europejskich partii politycznych. Tematyka podjętych badań stanowi ważki...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,84 zł
Przygotowywanie ksiąg pamiątkowych to piękna uniwersytecka tradycja upamiętniająca dokonania konkretnej osoby, ale przede wszystkim pozwalająca wyrazić wdzięczność Jubilatce/Jubilatowi za jego...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,66 zł
Pomiar pośredni służy odwzorowywaniu wielkości, które są pochodną innych wielkości. Podręcznik obejmuje prezentację podstaw teoretycznych tego rodzaju pomiaru oraz przegląd modeli cech o strukturze...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,66 zł
Zajmowanie się intymnością jako przedmiotem badań i analiz naukowych z uwagi na jej naturę jest działaniem, któremu towarzyszy ambiwalencja. W jaki bowiem sposób można opisać i wyjaśnić splot...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,30 zł
Impulsem do podjęcia tematyki stanowiącej treść niniejszej książki były powzięte przed laty badania zbioru zabytkowych, tradycyjnych dekoracji scenicznych w teatrze Marii Antoniny w Trianon, w...
Cena katalogowa: 86,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 75,85 zł
W książce opisano metody oceny użyteczności serwisów internetowych. Po wprowadzeniu dotyczącym pojęcia użyteczności w kontekście projektowania serwisów internetowych czytelnik może zapoznać się z...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,30 zł
Hegel i Nietzsche twierdzili, że żyją w czasach przełomu, który wymusi pojawienie się nowego etapu w dziejach ludzkości. Sytuację człowieka współczesnego określa „fakt” roztrzaskania dotychczasowych...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,79 zł
Książka stanowi eksploracyjne studium emocji miłosnych w praktykach flirtów i podrywów. Zawarte w niej analizy są rezultatem wieloletnich badań terenowych prowadzonych w sanatoriach, w środowisku...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,50 zł
Książka Siły Zbrojne RP. Wybrane zagadnienia jest kolejną monografią powstałą na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dotyczącą Wojska Polskiego. Publikacja została...
Cena katalogowa: 26,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,93 zł
Z Wilna nad Wilią do Wilna nad Wisłą
Ekspatriacja i osiedlenie się mieszkańców Wileńszczyzny w Toruniu (1944–1948)
Monografia została oparta na wielu wcześniej niepublikowanych źródłach archiwalnych oraz bogatej literaturze przedmiotu. Ukazuje ona losy mieszkańców Wileńszczyzny w okresie powojennych przemieszczeń...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,50 zł
Nikonion, usytuowane w północno-zachodniej części Morza Czarnego, znajdowało się w pobliżu Olbii, największego ośrodka greckiego w regionie, oraz Tyras, kolonii założonej w tym samym lub nieco...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,39 zł
Wybitny historyk francuski Fernand Braudel w swoich pracach o Morzu Śródziemnym stwierdził, że dla zrozumienia działań nawet pojedynczego człowieka konieczny jest szeroki kontekst, jaki tworzą...
Cena katalogowa: 58,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,96 zł
Rozwój oparty na sektorze kultury
Doświadczenia średnich miast w Polsce
„Podjęty został temat ważny i aktualny przede wszystkim w sensie naukowym, ale także praktycznym. Autorka zebrała bardzo szeroki materiał źródłowy, który zanalizowała przy pomocy odpowiednio...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,02 zł
Kolejna publikacja z serii Dyskursy Logopedyczne, Studia Logopaedica Thoruniensia 1, została poświęcona problematyce niepłynności mowy – zagadnieniu często pomijanemu, chociaż oswojonemu w...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,54 zł
Oddajemy w ręce Czytelników kolejną monografię z cyklu „Perspektywa” poruszającą istotne i aktualne zagadnienia gospodarcze i społeczne. […] Dynamika współczesnych gospodarek, w tym również...
Cena katalogowa: 24,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,74 zł
Fizykochemiczne metody analizy w chemii środowiska Część 1
Ćwiczenia laboratoryjne z analityki i kontroli w ochronie środowiska
Przygotowanie próbek do analizy i końcowe oznaczanie izolowanych związków to dwa istotne etapy w każdej procedurze analitycznej. Niedokładności, jakie zostaną popełnione na tych etapach, mogą...
Cena katalogowa: 26,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,52 zł
Fizykochemiczne metody analizy w chemii środowiska Część 2
Ćwiczenia laboratoryjne z ochrony wód i gleb
Skrypt po raz pierwszy został wydany w 2003 roku. Od tego czasu pracownia „Podstaw ochrony wód i gleb” oraz „Ochrony i odnowy wód i gleb” znacząco poszerzyła zakres proponowanych zajęć dydaktycznych....
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,01 zł
Nie ulega wątpliwości, że w całej cywilizacji Zachodu mamy współcześnie do czynienia z narastaniem procesów laicyzacyjnych. Ich następstwem jest systematyczny i – jak się wydaje – ustawiczny spadek...
Cena katalogowa: 26,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,93 zł
Romanticism in Poland was the first modern era which created the earliest modern intellectual class calling for cultural, political, and civilizational changes, which is similar to the situation in...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,74 zł
Energetyka odnawialna (OZE) jest szeroko rozwijana na świecie, w tym również w Polsce. W najbliższych latach przewiduje się dalszy rozwój OZE w Polsce. Stąd też zrodził się pomysł napisania...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,62 zł
Książka stanowi wielostronny opis życia osób niewidomych, w tym w szczególności niewidzących od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa. Autor przybliża specyficzne doświadczenia, możliwości i...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,50 zł
Facebook Instagram Twitter YouTube