UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika

UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Pokaż:
sortuj według:
WSTĘP / 5  ROZDZIAŁ 1. ZEWNĘTRZNE BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE JAKO ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO PAŃSTWA / 9  1.1. Istota bezpieczeństwa ekonomicznego państwa / 10  1.2....
Cena katalogowa: 20,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,91 zł
Obowiązkiem konserwatorów wobec zabytków, podobnie jak lekarzy wobec ludzi i zwierząt, jest ochrona przed atakującymi je chorobami, prowadzącymi do ich zniszczenia. Najskuteczniej można to...
Cena katalogowa: 82,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 69,21 zł
Jeden z amerykańskich fotografów żyjących w XIX stuleciu – Mathew B. Brady - jest autorem słynnego powiedzenia, które brzmi: „Nawet najbardziej doświadczeni fotografowie nie są do końca pewni...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,12 zł
Niezwykle szybko rozwijający się przemysł kosmetyczny oraz moda na zdrowy i młody wygląd stały się istotnym elementem rozwoju cywilizacji u progu XXI wieku. Istnieje też potrzeba przekazywania...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 56,58 zł
Przedmiotem podejmowanych w monografii analiz jest splot „klasy–kapitału–coachingu”, który jest rozpatrywany w kontekście procesu rozpowszechniania się w dobie późnego kapitalizmu idei...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,63 zł
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,95 zł
Podstawowe problemy gospodarowania stojące przed człowiekiem są, w ujęciu historycznym, zasadniczo te same. Ich rozwiązywanie warunkują ramy instytucjonalne, które wpływają na zachowania jednostek i...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,97 zł
Książka Wybrane aspekty ochrony przyrody w polskich lasach adresowana jest do wykładowców i studentów kierunków ekonomicznych i przyrodniczych oraz osób, których zainteresowania obejmują szeroko...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,61 zł
.
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,45 zł
The main purpose of this book is to present a catalogue of the terracotta lamps and moulds used for their production, excavated from the site of Negotino Gradište in the Republic of North Macedonia...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,09 zł
W służbie Bogu i człowiekowi
Zarys problemu patriotyzmu w myśli George'a Berkeleya
Bóg i człowiek oraz relacja zachodząca między nimi to główne pola zainteresowań brytyjskiego myśliciela oświeceniowego George’a Berkeleya (1685-1753). Niniejsza monografia podejmuje próbę analizy...
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,30 zł
Z uwagi na nieustanne zmiany uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, politycznych i społecznych istnieje konieczność ciągłej modyfikacji dotychczasowych rozwiązań normatywnych w zakresie problematyki...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,71 zł
Jonasz w brzuchu wieloryba
Czesław Miłosz wobec nowoczesności
Starotestamentowa opowieść o proroku Jonaszu połkniętym przez morskiego potwora, do której Czesław Miłosz nawiązywał w Ziemi Ulro, doskonale obrazuje problematyczność jego własnej sytuacji poznawczej...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,61 zł
Antystrofa dialektyki
Teoria retoryczna Bartłomieja Keckermanna
Głównym celem książki jest rekonstrukcja teorii retorycznej, wyłożonej przez Bartłomieja Keckermanna (1572–1609), profesora filozofii w Gdańskim Gimnazjum Akademickim, w obszernym traktacie pod...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,92 zł
Badając myśl Adama Smitha, autora Teorii uczuć moralnych oraz Badań nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, warto nie ograniczać się do poznania jedynie jego najbardziej znanych dzieł. Ten szkocki...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,75 zł
Prezentowana praca jest pierwszą, która dotyczy tylko Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i obejmuje całe terytorium II RP. […] Autor podjął się opisania dziejów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,48 zł
Stan badań na temat kultury rocka w polskim obszarze nauki jest jeszcze mało zaznaczony, jednak w ciągu kilkunastu ubiegłych lat można zauważyć wyraźną tendencję zwyżkową w tej dziedzinie. Na...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,94 zł
Zmiany dokonywane w otoczeniu implikują konieczność przekształcania organizacji w podmioty oparte na wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach, zorientowane na ciągły rozwój i realizację procesów...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,23 zł
„Czym jest duchowość? Jeszcze sto lat temu rzadko zadawano sobie to pytanie. Sam termin zaczął być częściej używany dopiero w połowie XX wieku. Od tego czasu jego popularność rośnie”. Tak zaczyna...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,56 zł
Bernard Sculteti z Lęborka zawędrował w 1472 roku do Wiecznego Miasta i tam spędził resztę życia. W Rzymie zdobył doktorat prawa kanonicznego i pracował w głównym trybunale papieskim – Rocie...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,61 zł
Kolejny tom z serii „Camino Polaco” został przygotowany z okazji I Forum Ekonomicznego Camino Polaco, które odbędzie się 18 października 2019 roku w Toruniu. Głównym zadaniem Forum jest odkrywanie...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,20 zł
Zapowiedzi możliwych zmian w przepisach regulujących dopuszczalność aborcji w Polsce, w tym przepisów karnych dotyczących przerywania ciąży wbrew przepisom ustawy, wywołały bardzo duże poruszenie w...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,86 zł
Opracowanie edytorskie – Bartłomiej Kuczkowski Na kartach opowieści Zygmunta Krasińskiego spotkamy wyrazistych bohaterów (m.in. Williama Wallasa, Joannę d’Arc, hrabiego Wallensteina, karła Gondę,...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,06 zł
Rozdział 1. Zmiany wyglądu uzupełnień w konserwacji malarstwa sztalugowego – stan badań / 11 Rozdział 2. Uzupełnienia ubytków warstwy malarskiej obrazów i ich trwałość optyczna. Wyniki obserwacji /...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,82 zł
Urodzony, żeby rysować
Twórczość komiksowa Jerzego Wróblewskiego
Książka ?Urodzony, żeby rysować?. Twórczość komiksowa Jerzego Wróblewskiego to pionierska monografia dotycząca twórczości wspomnianego w tytule autora komiksów okresu powojennego. Od debiutu w 1959...
Cena katalogowa: 62,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,22 zł
Doświadczenie i rozum
Empiryzm Johna Locke'a
Opisywana w Rozważaniach dotyczących rozumu ludzkiego Johna Locke’a (1634–1704) rozumność wznosi się od indywidualnych doświadczeń do rozumu pojmowanego nie tylko jako predyspozycja pojedynczych...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,76 zł
Osiągnięcia sportowe uzyskane na mistrzostwach Polski, Europy, świata czy podczas igrzysk olimpijskich to rezultat wieloletnich przygotowań. Od czasu gdy zaczęto zwracać większą uwagę na piramidę...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,38 zł
Historia Norwegii
do roku 1814
„Historia Norwegii (do roku 1814)” to pierwsza na polskim rynku wydawniczym akademicka książka poświęcona dziejom tego kraju. To poniekąd także duża część historii całej Skandynawii, gdyż na...
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,64 zł
Prezentowana monografia należy do nurtu prac rozwijających wiedzę o warstwie leksykalnej współczesnych polskich tekstów prawnych. Zastosowaną w niej teorię jednostki języka i gramatyki operacyjnej...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,01 zł
„Cukrzyca nie jest słodką chorobą” i wie o tym coraz więcej ludzi w Polsce. Kontrola glikemii dotyczy również dzieci. „Pszczele historie” w prosty sposób opisują procesy fizjologiczne związane z...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,87 zł
Facebook Instagram Twitter YouTube