UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika

UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Pokaż:
sortuj według:
Na dwutomową publikację pt. Wieloaspektowość logopedii składają się artykuły logopedów – praktyków i teoretyków. Ujmują one prawidłowy rozwój mowy, jej nabywanie w środowisku bilingwalnym, a...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,78 zł
W monografii dokonano ciekawego wyboru tematów, w znacznej mierze odnoszących się do praktycznych zagadnień związanych ze sporządzaniem testamentu. Stanowić ona może interesującą pozycję dla osób...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,37 zł
Polityczne znaczenie „Solidarności” oraz ugrupowań postsolidarnościowych w ostatnich trzech dekadach podkreśla w szczególności to, że w tym okresie, w latach 1993–1997 oraz 2001–2005, środowiska te...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,37 zł
„[…] monografia pana Łukasza Gemziaka ma znaczenie niebagatelne dla stanu badań nad kulturą pierestrojki. Istotą książki jest bowiem nie tyle ukazanie znaczenia kilku wybranych utworów literackich, i...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,34 zł
[…] struktura publikacji obrazuje w przejrzysty sposób specyfikę regionu, który będąc graniczącą z Rosją prowincją Prus i Rzeszy Niemieckiej, był też pograniczem kulturowym i etnicznym, w którym...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,34 zł
Nauczyciele religii muszą liczyć się z wymogami szkolnymi. Takim wymogiem w naszych czasach jest bez wątpienia cyfryzacja polskich szkół. Jest ona procesem, z jej dobrodziejstw korzystają zarówno...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,34 zł
Z posłowiem Bernda Schneidmüllera Jedzenie i picie jako integralna część historii społecznej? Rozczaruję Was od razu, szanowni Czytelnicy, zanim później sami poczujecie się oszukani. W mojej...
Cena katalogowa: 58,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,00 zł
The rhythm of Romanticism in Poland is ominously tapped by history, politics, various defeats, and the sense of national captivity, but the descant to this main melodic line are rhythms and...
Cena katalogowa: 46,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,73 zł
Status: dostępne od ręki
Mozarabowie i ich liturgia
Chrystologia rytu hiszpańsko-mozarabskiego
Mozarabowie pozostają do dziś otoczeni nimbem tajemniczości, postrzegani jako niespokojna, nieugięta mniejszość i określani jako „reszta” czy pozostałość po dawnej świetności chrześcijańskiego...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,75 zł
W służbie Bogu i człowiekowi
Zarys problemu patriotyzmu w myśli George'a Berkeleya
Bóg i człowiek oraz relacja zachodząca między nimi to główne pola zainteresowań brytyjskiego myśliciela oświeceniowego George’a Berkeleya (1685-1753). Niniejsza monografia podejmuje próbę analizy...
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,80 zł
Kolejny tom z serii „Camino Polaco” został przygotowany z okazji I Forum Ekonomicznego Camino Polaco, które odbędzie się 18 października 2019 roku w Toruniu. Głównym zadaniem Forum jest odkrywanie...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,79 zł
Notatki z etnografii myśli współczesnej w dziedzinie historii
Informacje etnograficzne, diagnozy i wielkie kwestie
W monografii realizowany jest autorski projekt badań historiograficzno-metodologicznych. Clifford Geertz w jednym ze swoich esejów postulował studia nad myśleniem, jakie przebiega „na forum i agorze...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,81 zł
Słownik reduplikacji i powtórzeń polskich jest pierwszą tego typu publikacją, zawierającą możliwie kompletny rejestr wyrażeń i konstrukcji opartych na powtarzaniu elementu leksykalnego. Rejestrowane...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,83 zł
Kluczem do zrozumienia fragmentarycznej myśli Hannah Arendt jest filozofia historii zarówno w znaczeniu spekulatywnym, jak i krytycznym. Odpowiedź Arendt na totalitaryzm – na zwycięstwo fizjologii...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,78 zł
Glottodydaktyk i glottodydaktyka - zagadnienia ogólne Polityka językowa Sprawności, nauczanie systemów, metody Materiały dydaktyczne Potrzeby uczących się
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,79 zł
Wybuch Wielkiego Kryzysu w 1929 r. zaskoczył większość ówczesnych teoretyków ekonomii. Niestety ortodoksyjna ekonomia akademicka okazała się bezradna wobec rosnącego bezrobocia i przedłużającej się...
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,14 zł
Zbiór zadań jest adresowany do studentów pierwszych lat uniwersyteckich i politechnicznych studiów matematycznych, a także do wszystkich Czytelników zainteresowanych matematyką. Zawiera zadania...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,19 zł
„Temat badań [...] uważam za aktualny, ważny i interesujący, choć niełatwy. Cel pracy wytycza kilka głównych kierunków, tj. ocenę drogi aktywacji krzepnięcia zależnej od TF, ocenę procesu...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,55 zł
„Cukrzyca nie jest słodką chorobą” i wie o tym coraz więcej ludzi w Polsce. Kontrola glikemii dotyczy również dzieci. „Pszczele historie” w prosty sposób opisują procesy fizjologiczne związane z...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,86 zł
Zmiany dokonywane w otoczeniu implikują konieczność przekształcania organizacji w podmioty oparte na wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach, zorientowane na ciągły rozwój i realizację procesów...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,69 zł
Kiedy życie miejskie zaczęło tętnić dłużej i głośniej? Kiedy piesi utracili pierwszeństwo w ruchu drogowym, a dorożki konne zostały wyparte przez samochodowe taksówki? Co spowodowało, że na początku...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,28 zł
Czy osoba biedna i zadłużona jest równie wolna jak miliarder? Czym jest przedsiębiorczość? Cechą szczególnie uzdolnionych bądź pracowitych osób czy też raczej właściwością dobrze zorganizowanych...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,28 zł
Jest to już trzecia publikacja Wydawnictwa Naukowego UMK z serii Abacus poświęcona zagadnieniom historii rachunkowości. Poprzednie nosiły podtytuły Od źródeł rachunkowości po współczesność (Toruń...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,37 zł
Adresatami tego podręcznika są przede wszystkim dwie grupy odbiorców. Pierwszą stanowią prawnicy praktycy, którzy muszą rozwiązywać problemy wymagające odwoływania się do wiedzy językowej. Drugą –...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,37 zł
Z uwagi na nieustanne zmiany uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, politycznych i społecznych istnieje konieczność ciągłej modyfikacji dotychczasowych rozwiązań normatywnych w zakresie problematyki...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,69 zł
Jaśnie Oświeconej Pani najniższym sługą
Listy generalnego plenipotenta Stanisława Karwowskiego do kasztelanowej krakowskiej Izabeli Branickiej z lat 1771–1788
Wśród wielu pisanych źródeł historycznych doby staropolskiej na pewno do ciekawszych należą te o charakterze epistolograficznym. Ich treść, bardzo często nacechowana dużym subiektywizmem, niesie...
Cena katalogowa: 46,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,92 zł
W monografii poddano wszechstronnej analizie ewolucję polityki rynku pracy w niemieckiej koncepcji Społecznej Gospodarki Rynkowej, która jest ideologicznym rozwinięciem i praktyczną aplikacją...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,37 zł
Autorzy w znakomity sposób pokazali na stronach monografii, m.in. jak wykorzystać reprezentatywne teorie z zakresu myśli politycznej do analizy rzeczywistości. Zrekonstruowane zostały także w sposób...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,55 zł
Praktyczne chrześcijaństwo
Studium gdańskich sporów pietystycznych 1692–1703
W obliczu pogłębiającego się kryzysu Kościoła w XVII wieku i coraz częściej diagnozowanej wiary pustej, martwej, wyrosłej najwyraźniej z licznych uchybień w katechizacji, doktrynerskiego wykładu...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,23 zł
Pierwsza publikacja na polskim rynku wydawniczym poświęcona ocenie potencjału rozwiązań należących do koncepcji smart city w kontekście sektora informacyjnego. Podjęto w niej próbę konceptualizacji...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,28 zł
Facebook Instagram