UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Pokaż:
sortuj według:
Kształcenie geometryczne w systemie pedagogicznym Marii Montessori
Materiały rozwojowe i propozycje rozwiązań metodycznych
W książce ukazano, jak w przedszkolu i szkole dzieci kształcone zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori stopniowo odkrywają tajniki geometrii, korzystając pod kierunkiem nauczyciela ze...
Cena katalogowa: 50,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,75 zł
Prezentowany tom stanowi Interdyscyplinarne spojrzenie na kwestie będące obiektem zainteresowania w aktualnych dyskursach humanistycznych, co uważam za szczególnie wartościowe.Problematyka ciała,...
Cena katalogowa: 43,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,36 zł
Publikacja jest przeznaczona dla osób, które zamierzają przystąpić do międzynarodowego egzaminu TELC z języka rosyjskiego na poziomie B2. Adresowana jest również do studentów wyższych uczelni oraz...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,83 zł
Geostrategiczne położenie Turcji w XXI wieku jest cenną pracą, godną polecenia wszystkim osobom interesującym się sprawami stosunków międzynarodowych. Opracowanie jest dojrzałą refleksją na temat...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,76 zł
Na temat prawidłowego odżywiania istnieje sporo opracowań naukowych i popularnonaukowych, jednakże w tej dziedzinie funkcjonuje wiele błędnych stereotypów myślowych dotyczących związku odżywiania z...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,37 zł
Zbiór testów prezentujących materiał gramatyczno-leksykalny, uwzględniających najnowsze metody nauczania języka rosyjskiego. W tekstach zamieszczono 17 jednostek tematycznych, przykładowe wzory...
Cena katalogowa: 36,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,55 zł
Jak chłop u diabła pieniądze pożyczał.
Polska demonologia ludowa w przekazach ustnych
Opublikowanie zbioru (podobnie jak poprzednich tomów) ma kapitalne znaczenie dla osób zainteresowanych polskimi wierzeniami ludowymi: umożliwia szeroki dostęp do materiału dotychczas funkcjonującego...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,37 zł
Klucze do Rosji
Tematy i strategie współczesnych narracji podróżniczych
Obok klasyków dokumentalnej prozy podróżniczej lub pretendentów do tego miana znaleźli się w opracowaniu zarówno aplikanci reporterskiego (czy - literackiego) fachu, jak również podróżnicy...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,37 zł
Na tom "Kosmos" składają się następujące cztery zeszyty: 1. "Niebo, światła niebieskie, ogień, kamienie (1996), 2. "Ziemia, woda, podziemie" (1999), 3. "Meteorologia" (2012) 4. "Świat, światło i...
Cena katalogowa: 58,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,93 zł
Publikacja, będąca próba połączenia refleksji teoretycznej i doświadczenia praktycznego autorek, stanowi kompendium wiedzy, które ukazuje warsztat pracy pedagoga w szerokim aspekcie podejmowanych...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,54 zł
Praca wypełnia lukę w wiedzy i badaniach nad kształceniem i stymulacją doświadczenia przyrodniczego i estetycznego dziecka z wykorzystaniem możliwości twórczo-artystyczno-poznawczych, jakie można...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,09 zł
Reakcja Dielsa-Aldera to jedna z ważniejszych transformacji chemicznych. Została ona opublikowana w 1928 r. przez Ottona Dielsa i urodzonego w Królewskiej Hucie (dzisiejszy Chorzów) Kurta Adlera. Jej...
Cena katalogowa: 27,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,53 zł
???????? ??????? ???????????? ??????????? ?????? ??????????, ??? ???????????? ? ???????????? ???????, ?????? ?? ?????????????, ??????? ?????????? ?? ??????? ?????? ???????????? ? ?????????????...
Cena katalogowa: 23,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,25 zł
Zagadnienie stosunku pracy na podstawie powołania doczekało się wielu wypowiedzi w literaturze przedmiotu i obrosło orzecznictwem. Pojawienie się na rynku wydawniczym opracowania monograficznego,...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,50 zł
Wybór tematu jest – moim zdaniem – trafny z wielu względów. Przede wszystkim obejmuje ważne zagadnienie ustrojowe i prawne związane z krótkim, ale intensywnym i zarazem nadzwyczajnym z punktu...
Cena katalogowa: 52,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,46 zł
Można by pomyśleć, że w dobie triumfującego postmodernizmu problematyka egzystencjalna i dialogiczna pójdzie w zapomnienie. Nic bardziej mylnego. Otóż całokształt zagadnień związanych z ludzką...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,83 zł
Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego 1928-1939
Wspólnota ideału czy alternacja koncepcji
Lektura monografii skłania do wniosku, iż postawione cele Autorka w pełni zrealizowała. Przygotowała bowiem monografię na wysokim poziomie metodologicznym, merytorycznym i redakcyjnym. Odtworzyła...
Cena katalogowa: 48,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,52 zł
Think tanki to organizacje pozarządowe, niezależne od władzy, typu non profit, o charakterze ekspercko-analitycznym, dążące do wywierania wpływu na proces decyzyjny w sferze publicznej....
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,10 zł
Celem niniejszej publikacji jest pokazanie możliwości zastosowania aforyzmu jako dobrego tekstu autentycznego w nauczaniu obcokrajowców. Książka ma charakter dwudzielny. Celem części I, noszącej...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,63 zł
Publikacja Polityki sieciowej popkultury dotyczy praktyk uczestnictwa w sieciowej kulturze popularnej jako aktywności politycznej, czyli tych względnie nowych momentów, gdy popkultura online staje...
Cena katalogowa: 52,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,78 zł
Monografia naukowa dotyczy ważnej i aktualnej problematyki z obszaru teorii opodatkowania oraz polityki podatkowej. Jej głównym celem jest ukazanie ewolucji w postrzeganiu roli podatków oraz systemów...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,99 zł
Współczesną polską myśl polityczną znamionuje pluralizm poglądów na rację stanu, stąd wielość interpretacji jej istoty i sposobów realizowania. Posługiwanie się kategorią racji stanu jest...
Cena katalogowa: 46,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,90 zł
Wsie zanikające w Polsce.
Stan, zmiany, modele rozwoju
Podejmowana tematyka jest ważka i istotna współcześnie. W literaturze polskiej, w tym w literaturze geograficznej i w dyscyplinach pokrewnych, stosunkowo rzadko bada się taką problematykę. [...]...
Cena katalogowa: 46,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,90 zł
Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów – którego kolejny zeszyt poświęcony EUROPIE oddajemy w ręce Czytelników – jest próbą paralelnego opisania świata wartości słowiańskich na szerszym tle...
Cena katalogowa: 58,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,68 zł
W {…} ocenianej pracy dostrzegam jej fundamentalne znaczenie dla rozwoju kilku […] dziedzin badań i terapii. Na tym też oparta jest moja bardzo wysoka ocena jej wartości zarówno poznawczej, jak i...
Cena katalogowa: 46,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,90 zł
Publikacja stanowi istotne - z punktu widzenia społeczno-edukacyjno-zdrowotnego - opracowanie stanowiące niezaprzeczalny wkład Autorów w dalszy rozwój i poszerzenie pól badawczych we współczesnych...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,37 zł
Obcy Inny
Analiza przypadków
Teksty zebrane w tym tomie łączy problematyka, a różni zakres rozważań, materia wywodu, stosowane metody badawcze. Przynoszą one ze sobą i odsłaniają przed czytelnikiem różne obrazy ?obcości? i...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,99 zł
W czasie pierwszej wojny światowej doszło na dużą skalę do przymusowej wędrówki milionów ludzi w całej Europie. Wśród uchodźców podlegających relokacji Polacy byli zauważalną grupą. stanowili też...
Cena katalogowa: 94,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 73,32 zł
Praca dr Joanny Wierzejskiej stanowi ważkie przedsięwzięcie, wypełniając lukę na rodzimym rynku wydawniczym z zakresu wiedzy wiążącej się z traumą (stresem) reprezentantów kilku zawodów ()...
Cena katalogowa: 35,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,72 zł
Prezentowane studium mieści się w nurcie ahistorycznym. Nie bada ściśle biograficznego aspektu analizowanych fraszek, lecz stopień ich uwikłania kompozycyjnego, zdolność kreowania sensów naddanych....
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,47 zł
Facebook Instagram