UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Pokaż:
sortuj według:
Podręcznik jest adresowanym do osób rozpoczynających studia prawnicze lub administracyjne. Zawiera charakterystykę podstawowych zagadnień oraz aparatu pojęciowego prawoznawstwa, a także nadrzędnych...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,48 zł
Publikacja jest przeznaczona dla osób, które zamierzają przystąpić do międzynarodowego egzaminu TELC z języka rosyjskiego na poziomie B2. Adresowana jest również do studentów wyższych uczelni oraz...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,84 zł
Edukacja w systemie marii montessori.
Wybrane obszary kształcenia,tom 1-2
Jest to drugie wydanie książki, zmienione i uzupełnione. Autorka po przedstawieniu czytelnikom podstaw edukacji w systemie Montessori dokładniej zajmuje się niektórymi obszarami kształcenia dzieci w...
Cena katalogowa: 78,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 61,13 zł
Logopedia
Standardy postępowania logopedycznego
Podręcznik Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego „spełnia wszystkie wymagania stawiane podręcznikom nowoczesnym, interdyscyplinarnym i kompleksowym. Porządkuje procedury terapeutyczne w...
Cena katalogowa: 84,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 68,38 zł
Autorami publikacji są znani i cenieni specjaliści z ważnych ośrodków neuropsychologicznych w kraju. Książka zawiera systematycznie uporządkowaną wiedzę, przedstawioną w przejrzysty i czytelny...
Cena katalogowa: 54,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,71 zł
Zbiór testów prezentujących materiał gramatyczno-leksykalny, uwzględniających najnowsze metody nauczania języka rosyjskiego. W tekstach zamieszczono 17 jednostek tematycznych, przykładowe wzory...
Cena katalogowa: 36,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,81 zł
Celem niniejszej pracy zbiorowej jest prezentacja współczesnych trendów i koncepcji terapii pedagogicznej w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz przedstawienie...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,25 zł
Monografia Zagadnienia lingwistyki przekładu systematyzuje niektóre spośród podstawowych zagadnień przekładoznawstwa, oferując propozycje spojrzenia na przekład z wyraźnie określonych pozycji...
Cena katalogowa: 48,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,13 zł
Inspiracją do napisania podręcznika było długoletnie prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych z fizyki. Zajęcia były prowadzone dla kierunków ścisłych. Autor...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,52 zł
Bohdan Osadczuk) Beauvois odkrywa całe połacie nieznanych faktów i problemów, pomaga w istotny sposób sprawie przywracania pamięci historycznej Polakom, Ukraińcom i Rosjanom. Czyni to naprawdę...
Cena katalogowa: 79,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 61,66 zł
ddajemy w Państwa ręce podręcznik akademicki zawierający spójną i wyczerpującą interpretację zaburzeń mowy. Jest to wartościowe studium z logopedii teoretycznej i praktycznej, surdologopedii i...
Cena katalogowa: 58,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,68 zł
Wobec narastania zagrożeń wynikających ze skażenia żywności a także coraz częstszego uodparniania się bakterii na stosowane w medycynie antybiotyki wielkie znaczenie ma poznanie istniejących w...
Cena katalogowa: 35,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,76 zł
Wojna zniszczyła muzea, zbiory i archiwa; zatarła pamięć o archeologicznych znaleziskach i odkryciach. Wydawało się, że bezpowrotnie. Wtedy pomyśleliśmy o gazetach, które musiały przecież śledzić i...
Cena katalogowa: 52,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,33 zł
Prezentowana publikacja została opracowana dla nauczycieli, terapeutów, wychowawców, rodziców, studentów, a także innych osób, które zajmują się zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą terapią osób...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,95 zł
Recenzowane opracowanie jest dziełem istotnym, wydatnie wzbogacającym literaturę z zakresu prawa karnego materialnego. Na tę ocenę składają się zawartość in formacyjna, oparta na bogatej bazie...
Cena katalogowa: 50,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,55 zł
Opracowanie, które proponujemy czytelnikom, jest podręcznikiem akademickim, powstałym głównie z myślą o studentach politologii, ale nie tylko.Mogą więc korzystać z niego również studenci innych...
Cena katalogowa: 45,15 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,51 zł
Recenzowana praca zasługuje na polecenie czytelnikom interesującym się problematyką z zakresu psychologii i pedagogiki zdrowia. Przede wszystkim jej wielką zaletą jest to, że podejmuje ważne...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,48 zł
Kolejny tom Rozpraw slawistycznych jest wynikiem współpracy międzynarodowej. Znalazły się w nim artykuły językoznawców z Polski i Ukrainy.
Cena katalogowa: 30,45 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,52 zł
Podręcznik adresowany jest do studentów z określonym poziomem wiedzy ogólnej, osłuchanych muzycznie, z wyrobionym smakiem artystycznym, posiadających dość wysoki poziom wyrażania emocji i...
Cena katalogowa: 8,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 6,38 zł
Zapomniany prorok rewolucji
Szkic o Janie Wacławie Machajskim
Mało jest w Polsce postaci, które, zapomniane w dziejach i historiografii, odegrały znaczącą rolę w myśli społecznej, w tym prawnej, a nie doczekały się w rodzimej nauce systematycznego opracowania....
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,84 zł
Książka przedstawia kompletną panoramę stosunków polsko-krzyżackich za panowania Władysława Jagiełły, ujmując je na szerszym tle. Po raz pierwszy została podjęta próba - bardzo udana - ukazania...
Cena katalogowa: 95,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 76,34 zł
Praca powinna być lekturą obowiązkową dla dyrektorów, nauczycieli, pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli, jak również osób przygotowujących założenia do systemu kształcenia...
Cena katalogowa: 35,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,15 zł
Zarządzanie projektami, a w szczególności zarządzanie projektami w środowisku wieloprojektowym, jest obecnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin zarządzania i powoli też w...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,16 zł
'Nowi ludzie" to pierwsza z serii książek polarnika poświęconych rdzennej ludności zamieszkującej Grenlandię Północną. Jest to również pierwsza relacja z ekspedycji przedstawiająca...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,67 zł
Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego 1928-1939
Wspólnota ideału czy alternacja koncepcji
Lektura monografii skłania do wniosku, iż postawione cele Autorka w pełni zrealizowała. Przygotowała bowiem monografię na wysokim poziomie metodologicznym, merytorycznym i redakcyjnym. Odtworzyła...
Cena katalogowa: 48,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,48 zł
Think tanki to organizacje pozarządowe, niezależne od władzy, typu non profit, o charakterze ekspercko-analitycznym, dążące do wywierania wpływu na proces decyzyjny w sferze publicznej....
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,97 zł
Syn ziemian i rycerzy
Studia o twórczości i języku Wincentego Pola
Wincenty Pol (1807-1872) to poeta, geograf, przyrodnik i etnograf, niezwykle popularny za życia i aż do połowy XX wieku, wielki patriota, obecnie zapomniany. Autorka prezentuje w książce...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,28 zł
Celem niniejszej publikacji jest pokazanie możliwości zastosowania aforyzmu jako dobrego tekstu autentycznego w nauczaniu obcokrajowców. Książka ma charakter dwudzielny. Celem części I, noszącej...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,84 zł
Autorzy tekstów zamieszczonych w książce włączyli się w dyskusję pedagogów nad potrzebą zmian w kreowaniu wizerunków rozwoju i edukacji dziecka. Podjęte przez nich zagadnienia koncentrowały się wokół...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,28 zł
Nowatorska praca w istotny sposób przyczynia się do poszerzenia wiedzy polskiego czytelnika na temat różnych przejawów aktywności Żydów w małym mieście prowincjonalnym, jakim był w II...
Cena katalogowa: 48,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,25 zł
Facebook Instagram Twitter YouTube