UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Pokaż:
sortuj według:
Dzisiejszy samorząd nie jest tym samym podmiotem działalności, którym był na początku ustrojowej transformacji, Funkcjonuje w nowej rzeczywistości, wynikającej z rozwoju społeczeństwa...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,47 zł
Generalnie należy podkreślić, iż badania monitorujące jakość życia jednostek bezrobotnych winny być niezwykle ważne; posiadanie przez decydentów polityki społecznej oraz społeczności lokalnych...
Cena katalogowa: 44,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,83 zł
Książka Internet a prawo autorskie jest zbiorem artykułów poświęconych różnym aspektom twórczości intelektualnej w środowisku cyfrowym. Autorzy przedstawiają w niej problematykę tzw. fanfiction i...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,73 zł
This book is primarily intended to supplement lectures on the history of Poland for English-speaking students who increasingly come to Poland on various foreign exchange programs or as individuals....
Cena katalogowa: 35,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,51 zł
Tom Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, t. 5: Koncepty i ich profilowanie (2019) jest kolejną pozycją aksjologiczną przygotowaną przez zespół lubelskich...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,67 zł
Profesor Zofia Kawczyńska-Butrym jest znanym socjologiem medycyny, wnikliwym badaczem społecznych problemów zdrowia i choroby, autorką wielu cennych publikacji z zakresu tej problematyki. […]...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,82 zł
Mimo dużego zainteresowania literaturą ukraińską, w dziedzinie literaturoznawstwa niewystarczająco zbadana pozostaje historia odbioru poezji ukraińskiej w polskiej przestrzeni kulturowej. Lukę tę w...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,21 zł
Nadmierna pewność siebie jest zjawiskiem związanym z osiągnięciami psychologii poznawczej wykorzystywanymi w finansach (finanse behawioralne). R. Fairchild uważa, że nadmierna pewność siebie w...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,00 zł
Do rąk czytelników oddajemy pracę poświęconą obecności Polaków na terenie guberni połtawskiej przed wybuchem I wojny światowej. Guberni, która przeszło sto lat temu wchodziła w skład Imperium...
Cena katalogowa: 35,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,34 zł
Publikowane w niniejszym tomie akta stanowią pokłosie działalności sejmiku lubelskiego z lat 1572-1632. Nie znamy dokładnej liczby mających wówczas miejsce zgromadzeń szlachty lubelskiej, gdyż -...
Cena katalogowa: 69,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,53 zł
Charakterystyka lito- i pedostratygraficzna osadów w wytypowanych stanowiskach Charakterystyka mikromorfologiczna sekwencji lessowo-glebowych Interpretacja genetyczna cech mikromorfologicznych ...
Cena katalogowa: 8,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 6,96 zł
Wprowadzenie w problematykę niepełnosprawnościKorelaty osobowościowe indywidualnego i społecznego modelu niepełnosprawnościCzynniki kształtujące indywidualny i społeczny model niepełnosprawności
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,23 zł
nspiracją do podjęcia tematu była chęć zwrócenia uwagi na problemy ucznia borykającego się z problemami zdrowotnymi kończącego szkołę ponadgimnazjalną i stojącego przed progiem dorosłego życia....
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,32 zł
W prawie administracyjnym nieustannie muszą być prowadzone badania podstawowe, które przyspieszą rozwój tej najmłodszej gałęzi prawa. Z pewnością dotyczy to podmiotowości administracyjnoprawnej,...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,21 zł
Tom (,,czerownej serii") zawiera dokumentację V Forum Kultury Słowa, które odbyło się w Lublinie (16-18.10.2003) pod hasłem ,,Polak z Polakiem. Porozumiewanie się. Bariery i pomosty". W obradach...
Cena katalogowa: 10,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 8,63 zł
Podręcznik adresowany jest do studentów z określonym poziomem wiedzy ogólnej, osłuchanych muzycznie, z wyrobionym smakiem artystycznym, posiadających dość wysoki poziom wyrażania emocji i...
Cena katalogowa: 8,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 7,89 zł
Recenzowane opracowanie należy ocenić jako niezwy­kle potrzebne, prezentujące ewolucję poglądów i rozwią­zań prawno-administracyjnych. Kompleksowe ujęcie bez wątpienia ma charakter nowatorski, opiera...
Cena katalogowa: 50,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,44 zł
Praca zbiorowa OBCY/INNY – propozycje aplikacji pojęciowych bardzo mi się podoba. Niewątpliwym walorem tomu jest jego aktualność, porusza bowiem tematykę ważną nie tylko dla językoznawców,...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,70 zł
Niniejsze opracowanie prezentuje współczesne i historyczne ujęcie zabawy oraz przedstawia jej znaczenie z różnych perspektyw. Jego celem jest zaktualizowanie wiedzy na temat walorów rozwojowych...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,51 zł
W czasie pierwszej wojny światowej doszło na dużą skalę do przymusowej wędrówki milionów ludzi w całej Europie. Wśród uchodźców podlegających relokacji Polacy byli zauważalną grupą. stanowili też...
Cena katalogowa: 94,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 73,11 zł
Współczesną polską myśl polityczną znamionuje pluralizm poglądów na rację stanu, stąd wielość interpretacji jej istoty i sposobów realizowania. Posługiwanie się kategorią racji stanu jest...
Cena katalogowa: 46,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,84 zł
Przedstawiona praca to zbiór ciekawych naukowych artykułów dotyczących bogatej problematyki obrazu. Z dużym uznaniem trzeba odnotować oryginalny i niezwykle trafny zamysł zestawienia ze sobą wielu...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,18 zł
Celem niniejszej publikacji jest pokazanie możliwości zastosowania aforyzmu jako dobrego tekstu autentycznego w nauczaniu obcokrajowców. Książka ma charakter dwudzielny. Celem części I, noszącej...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,85 zł
Piąty tom Słownika gwar Lubelszczyzny zatytułowany Świat roślin gromadzi 2202 hasła wzbogacone 64 ilustracjami i 46 mapami językowymi. Stanowi odrębną całość tematyczną, poświęconą roślinom dzikim i...
Cena katalogowa: 86,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 69,34 zł
Logopedia
Standardy postępowania logopedycznego
Podręcznik Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego „spełnia wszystkie wymagania stawiane podręcznikom nowoczesnym, interdyscyplinarnym i kompleksowym. Porządkuje procedury terapeutyczne w...
Cena katalogowa: 84,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 65,36 zł
Despite the convergence between the title of the conference and the book discussed here, at first glance it is plain to see that this publication constitutes an autonomous whole, as well as an...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,32 zł
Zainicjowana po przewrocie politycznym w roku 1989 transformacja ustrojowa [...] radykalnie przeorała rynek pracy, wprowadzając w miejsce socjalistycznego nakazu zatrudnienia liberalne reguły...
Cena katalogowa: 48,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,46 zł
Syn ziemian i rycerzy
Studia o twórczości i języku Wincentego Pola
Wincenty Pol (1807-1872) to poeta, geograf, przyrodnik i etnograf, niezwykle popularny za życia i aż do połowy XX wieku, wielki patriota, obecnie zapomniany. Autorka prezentuje w książce...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,16 zł
Struktura pojęć emocjonalnych
Wykorzystanie technik fluencji werbalnej
Choć od [powstania] klasycznego już dylematu ubiegłego wieku ujmowanego skrótowo "emocja vs. poznanie" minęło ponad 30 lat, to wydaje się, że publikacja Barbary Gawdy [...] próbuje go...
Cena katalogowa: 35,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,78 zł
Facebook Instagram Twitter YouTube