UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Pokaż:
sortuj według:
Na uwagę zasługuje wszechstronność i kompleksowość podręcznika Z polskim w świat. Polega ona na rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej w różnych przejawach: zarówno kompetencji receptywnych...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,88 zł
Publikacja jest przeznaczona dla osób, które zamierzają przystąpić do międzynarodowego egzaminu TELC z języka rosyjskiego na poziomie B2. Adresowana jest również do studentów wyższych uczelni oraz...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,58 zł
Edukacja w systemie marii montessori.
Wybrane obszary kształcenia,tom 1-2
Jest to drugie wydanie książki, zmienione i uzupełnione. Autorka po przedstawieniu czytelnikom podstaw edukacji w systemie Montessori dokładniej zajmuje się niektórymi obszarami kształcenia dzieci w...
Cena katalogowa: 78,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 60,31 zł
Po sukcesie pierwszej części podręcznika „Z polskim w świat” czytelnik otrzymuje oczekiwaną i jakże potrzebną część drugą. Koncepcyjnie i metodycznie przemyślane dzieło Autorek związanych z Centrum...
Cena katalogowa: 88,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 70,20 zł
ddajemy w Państwa ręce podręcznik akademicki zawierający spójną i wyczerpującą interpretację zaburzeń mowy. Jest to wartościowe studium z logopedii teoretycznej i praktycznej, surdologopedii i...
Cena katalogowa: 58,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,98 zł
Rozprawa stanowi autorską propozycję opracowania koncepcji podmiotu w oparciu o wybrane elementy filozofii Emila Ciorana. W jego pismach można doszukać się motywów-kluczy pomocnych przy interpretacji...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,93 zł
Seria wydawnicza "Tradycja dla Współczesności. Ciągłość i zmiana" pod redakcją naukową prof. UMCS dr hab. Jana Adamowskiego oraz prof. dr. hab. Józefa Styka stanowi efekt współpracy Zakładu Kultury...
Cena katalogowa: 36,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,98 zł
Logopedia
Standardy postępowania logopedycznego
Podręcznik Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego „spełnia wszystkie wymagania stawiane podręcznikom nowoczesnym, interdyscyplinarnym i kompleksowym. Porządkuje procedury terapeutyczne w...
Cena katalogowa: 84,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 65,46 zł
Zainicjowana po przewrocie politycznym w roku 1989 transformacja ustrojowa [...] radykalnie przeorała rynek pracy, wprowadzając w miejsce socjalistycznego nakazu zatrudnienia liberalne reguły...
Cena katalogowa: 48,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,10 zł
Monografia jest opracowaniem oryginalnym, mającym charakter nowatorskich badań empirycznych dotyczących przejścia byłych wojskowych na rynek pracy po zakończeniu służby wojskowej. Tym samym wnosi...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,39 zł
Specyfika pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną zmusza pedagogów i terapeutów do ciągłych poszukiwań nowych metod pracy, które zachęcą dzieci do poznawania najbliższego otoczenia....
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,85 zł
Zbiór testów prezentujących materiał gramatyczno-leksykalny, uwzględniających najnowsze metody nauczania języka rosyjskiego. W tekstach zamieszczono 17 jednostek tematycznych, przykładowe wzory...
Cena katalogowa: 36,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,95 zł
Tradycja a kultury narodoweTradycja a sacrumTradycja a językTradycja w obrzędowościTradycja w sztuce
Cena katalogowa: 36,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,73 zł
W monografii poddano analizie zależności występujące między rynkiem finansowym a sferą realną. Przedmiotem rozważań są: znaczenie sektora finansowego w procesie wzrostu gospodarczego, zmiany...
Cena katalogowa: 73,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,68 zł
'Nowi ludzie" to pierwsza z serii książek polarnika poświęconych rdzennej ludności zamieszkującej Grenlandię Północną. Jest to również pierwsza relacja z ekspedycji przedstawiająca...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,94 zł
Praca dr Joanny Wierzejskiej stanowi ważkie przedsięwzięcie, wypełniając lukę na rodzimym rynku wydawniczym z zakresu wiedzy wiążącej się z traumą (stresem) reprezentantów kilku zawodów ()...
Cena katalogowa: 35,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,84 zł
Niniejsze opracowanie prezentuje współczesne i historyczne ujęcie zabawy oraz przedstawia jej znaczenie z różnych perspektyw. Jego celem jest zaktualizowanie wiedzy na temat walorów rozwojowych...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,37 zł
Turystyka inspirowana kulturą, a zwłaszcza turystyka historyczna, budzi coraz większe zainteresowanie ze strony organizatorów i animatorów edukacji. Posiada on bowiem potężny potencjał...
Cena katalogowa: 44,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,31 zł
nspiracją do podjęcia tematu była chęć zwrócenia uwagi na problemy ucznia borykającego się z problemami zdrowotnymi kończącego szkołę ponadgimnazjalną i stojącego przed progiem dorosłego życia....
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,32 zł
Piąty tom Słownika gwar Lubelszczyzny zatytułowany Świat roślin gromadzi 2202 hasła wzbogacone 64 ilustracjami i 46 mapami językowymi. Stanowi odrębną całość tematyczną, poświęconą roślinom dzikim i...
Cena katalogowa: 86,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 69,41 zł
Think tanki to organizacje pozarządowe, niezależne od władzy, typu non profit, o charakterze ekspercko-analitycznym, dążące do wywierania wpływu na proces decyzyjny w sferze publicznej....
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,14 zł
Celem niniejszej publikacji jest pokazanie możliwości zastosowania aforyzmu jako dobrego tekstu autentycznego w nauczaniu obcokrajowców. Książka ma charakter dwudzielny. Celem części I, noszącej...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,85 zł
Publikacja stanowi istotne - z punktu widzenia społeczno-edukacyjno-zdrowotnego - opracowanie stanowiące niezaprzeczalny wkład Autorów w dalszy rozwój i poszerzenie pól badawczych we współczesnych...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,41 zł
Syn ziemian i rycerzy
Studia o twórczości i języku Wincentego Pola
Wincenty Pol (1807-1872) to poeta, geograf, przyrodnik i etnograf, niezwykle popularny za życia i aż do połowy XX wieku, wielki patriota, obecnie zapomniany. Autorka prezentuje w książce...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,94 zł
Współczesną polską myśl polityczną znamionuje pluralizm poglądów na rację stanu, stąd wielość interpretacji jej istoty i sposobów realizowania. Posługiwanie się kategorią racji stanu jest...
Cena katalogowa: 46,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,47 zł
Praca zbiorowa OBCY/INNY – propozycje aplikacji pojęciowych bardzo mi się podoba. Niewątpliwym walorem tomu jest jego aktualność, porusza bowiem tematykę ważną nie tylko dla językoznawców,...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,93 zł
Despite the convergence between the title of the conference and the book discussed here, at first glance it is plain to see that this publication constitutes an autonomous whole, as well as an...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,03 zł
Głównym celem publikacji jest przedstawienie zasad, organów i instytucji ustrojowych funkcjonujących na podstawie obowiązującej Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Należy zwrócić uwagę na...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,35 zł
Publikację pani dr Moniki Majewskiej zaliczyć należy do wartościowych osiągnięć polskiej Conradystyki, jak i współczesnej komparatystyki literackiej posługującej się rzetelną interpretacją tekstu...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,93 zł
Praca ma charakter monografii dojrzałej naukowo, w pełni udokumentowanej empirycznie, rozprawy wnoszącej nowe wartości do teorii ekonomii i polityki gospodarczej. Wydobycie i naświetlenie...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,76 zł
Facebook Instagram Twitter YouTube