UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Pokaż:
sortuj według:
O polska rację stanu w Austrii
Polacy w życiu politycznym Austrii w okresie monarchii dualistycznej 1867-1918
Diaspora polska w rdzennej Austrii w latach 1867-1918Polacy w naczelnych organach administracji państwowejPolacy w austriackim parlamencieKoncepcje polskiej racji stanu w Austrii
Cena katalogowa: 58,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,26 zł
Status: dostępne od ręki
Monografia Zagadnienia lingwistyki przekładu systematyzuje niektóre spośród podstawowych zagadnień przekładoznawstwa, oferując propozycje spojrzenia na przekład z wyraźnie określonych pozycji...
Cena katalogowa: 48,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,35 zł
Skrypt pt. Ćwiczenia laboratoryjne z klasycznej analizy jakościowej nieorganicznej jest przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I roku chemii technicznej, którzy...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,47 zł
Trójkąt ukraiński
Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914
Bohdan Osadczuk) Beauvois odkrywa całe połacie nieznanych faktów i problemów, pomaga w istotny sposób sprawie przywracania pamięci historycznej Polakom, Ukraińcom i Rosjanom. Czyni to naprawdę sine...
Cena katalogowa: 79,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 59,57 zł
Książka Reaktywacje dziewiętnastowieczności pod redakcją Anny Dunin-Dudkowskiej, Dariusza Piechoty i Agnieszki Trześniewskiej-Nowak stanowi ciekawy i inspirujący wielogłos na temat […] powrotów...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,05 zł
Podręcznik adresowany jest do studentów z określonym poziomem wiedzy ogólnej, osłuchanych muzycznie, z wyrobionym smakiem artystycznym, posiadających dość wysoki poziom wyrażania emocji i...
Cena katalogowa: 8,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 7,17 zł
Książka, którą oddajemy dziś w ręce Czytelnika, stanowi zbiór artykułów oświetlających z różnych perspektyw zagadnienie polityczności sztuki; tekstów poświęconych, z jednej strony, ideologicznym...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,59 zł
Medinat Israel
Państwo i tożsamość
W odpowiedzi na pytanie - kim są Izraelczycy? - często usłyszymy: Żydami. Tymczasem Izrael to kraj niezwykle zróżnicowany pod względem etnicznym, religijnym, kulturowym, socjalnym i nieuzasadniona...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,26 zł
Rozważania zawarte w książce Aksjologiczne podstawy prawa pracy. Zarys problematyki dotyczą głównie przyrodzonej godności ludzkiej oraz innych wartości konstytucyjnych związanych z ludzką pracą,...
Cena katalogowa: 44,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,41 zł
Współczesną polską myśl polityczną znamionuje pluralizm poglądów na rację stanu, stąd wielość interpretacji jej istoty i sposobów realizowania. Posługiwanie się kategorią racji stanu jest...
Cena katalogowa: 46,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,84 zł
Lublin
historia społeczeństwo gospodarka
Lublin to miasto z 700-letnią historią. Od chwili nadania osadzie położonej nad Bystrzycą praw miejskich w 1317 roku aż po dziś dzień pozostaje jednym z najważniejszych ośrodków miejskich w Polsce....
Cena katalogowa: 48,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,88 zł
[...] praca jest nowatorska, zarówno pod względem podjętej problematyki badań, jak i prezentowanej koncepcji pracy, a następnie jej realizacji. [...] Atutem pracy jest jasne i umiejętne określenie...
Cena katalogowa: 44,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,26 zł
om 31 Etnolingwistyki składa się z 6 części: I. Rozprawy i analizy (18 prac); II. Recenzje (7 prac); III. Z życia naukowego (4 prace); IV. Noty o książkach; V. Książki i czasopisma nadesłane; VI....
Cena katalogowa: 38,88 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,49 zł
Rozprawa stanowi autorską propozycję opracowania koncepcji podmiotu w oparciu o wybrane elementy filozofii Emila Ciorana. W jego pismach można doszukać się motywów-kluczy pomocnych przy interpretacji...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,34 zł
Publikację pani dr Moniki Majewskiej zaliczyć należy do wartościowych osiągnięć polskiej Conradystyki, jak i współczesnej komparatystyki literackiej posługującej się rzetelną interpretacją tekstu...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,33 zł
„Monografia [...] prezentuje wyniki badań i analiz, które miały na celu rozpoznanie i ocenę krótko- i długookresowej dynamiki wydajności siedemnastu wybranych źródeł bijących na słabo dotąd...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,81 zł
Recenzowana praca stanowi naturalną kontynuację zbiorowej monografii zatytułowanej Polska krytyka teatralna XIX wieku. Postaci i zjawiska, pod redakcją Moniki Gabryś-Sławińskiej (Lublin 2017). Tym...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,39 zł
Autorki, bardzo słusznie, uwzględniły nie tylko wytwory czynności grafomotorycznych, ale także zaprezentowały różne aspekty przebiegu tychże czynności, co pozwoliło im na wielopłaszczyznową ocenę...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,46 zł
Tom składa się z 4 części: I. Artykuły (15 prac); II. Materiały (1 praca); III. Polemika (1 praca); IV. Artykuły recenzyjne i recenzje (2 prace).
Cena katalogowa: 38,88 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,25 zł
The monograph provides the reader with a broad view of the challenges and opportunities related to the use of phosphine ligands in stereoselective catalytic hydrogenation. The structure of the title...
Cena katalogowa: 27,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,04 zł
W pracy podjęto próbę oceny natężenia antropopresji wyrażonej skażeniem geochemicznym osadów, jej zróżnicowania przestrzennego i czasowego dla zachodniej części Wyżyny Lubelskiej. W tym celu Autor...
Cena katalogowa: 35,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,15 zł
Despite the convergence between the title of the conference and the book discussed here, at first glance it is plain to see that this publication constitutes an autonomous whole, as well as an...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,56 zł
Zainicjowana po przewrocie politycznym w roku 1989 transformacja ustrojowa [...] radykalnie przeorała rynek pracy, wprowadzając w miejsce socjalistycznego nakazu zatrudnienia liberalne reguły...
Cena katalogowa: 48,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,50 zł
Monografia przeznaczona jest dla studentów drugiego stopnia kierunku analityka chemiczna, posiadających ogólną znajomość technik spektrometrii atomowej, a pragnących pogłębić swoją wiedzę w zakresie...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,88 zł
Monografia jest opracowaniem oryginalnym, mającym charakter nowatorskich badań empirycznych dotyczących przejścia byłych wojskowych na rynek pracy po zakończeniu służby wojskowej. Tym samym wnosi...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,11 zł
Tom Rośliny jest kontynuacją długofalowej zespołowej pracy badawczej, rozpoczętej w środowisku lubelskim w roku 1976 […] i realizowanej z różnym natężeniem do dziś. Cały Słownik zaplanowano na 7...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,62 zł
Aksjologiczny pluralizm jest kluczowy. Akceptując tezę, że jest wiele różnych wartości – różnych co do treści, dziedziny, rangi, czasu i mocy obowiązywania – można zrozumieć wielość typologicznie...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,37 zł
Niniejsza praca ma charakter wielowymiarowej monografii pedagogicznej opartej na metodach jakościowych i ilościowych. Podstawową techniką badawczą, którą stosowano, jest analiza archiwów oraz...
Cena katalogowa: 48,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,77 zł
Celem niniejszej publikacji jest pokazanie możliwości zastosowania aforyzmu jako dobrego tekstu autentycznego w nauczaniu obcokrajowców. Książka ma charakter dwudzielny. Celem części I, noszącej...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,09 zł
Facebook Instagram