UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Pokaż:
sortuj według:
Pasażerski transport kolejowy na obszarach aglomeracyjnych w Polsce
a rozwiązania multimodalne w codziennych dojazdach do pracy
W pracy przedstawiono wieloaspektową analizę funkcjonowania transportu kolejowego w przestrzeni największych polskich obszarów aglomeracyjnych. Efektywnie funkcjonująca kolej, w sytuacji postępującej...
Cena katalogowa: 46,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,89 zł
Praca ma charakter monografii dojrzałej naukowo, w pełni udokumentowanej empirycznie, rozprawy wnoszącej nowe wartości do teorii ekonomii i polityki gospodarczej. Wydobycie i naświetlenie...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,54 zł
Logopedia
Standardy postępowania logopedycznego
Podręcznik Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego „spełnia wszystkie wymagania stawiane podręcznikom nowoczesnym, interdyscyplinarnym i kompleksowym. Porządkuje procedury terapeutyczne w...
Cena katalogowa: 84,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 67,38 zł
Edukacyjne oddziaływanie sztuki może występować w dwóch formach: w percypowaniu i przeżywaniu piękna dzieł oraz w organizowaniu swobodnej aktywności twórczej i działaniu ekspresyjno-kreatywnym....
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,76 zł
Przedstawiona do recenzji wydawniczej monografia […] zatytułowana Badania nad odbiorem przekazów masowych w praktyce edukacji medialnej, wchodzi w skład serii Recepcja mediów. Jest to już 6....
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,70 zł
Recenzowana monografia jest bardzo udaną próbą przedstawienia najistotniejszych kierunków prac nad metodami terapii logopedycznej w ujęciu teoretycznym i z punktu widzenia praktyki logopedycznej...
Cena katalogowa: 94,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 74,49 zł
Książka jest pokłosiem konferencji Literatura Ukraińska XIX i XX wieku w kontekście europejskim, która odbyła się w dniach 19-20 października 2006 roku. Jej organizatorem był Zakład Filologii...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,73 zł
This book is primarily intended to supplement lectures on the history of Poland for English-speaking students who increasingly come to Poland on various foreign exchange programs or as individuals....
Cena katalogowa: 35,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,56 zł
Recenzowane opracowanie jest dziełem istotnym, wydatnie wzbogacającym literaturę z zakresu prawa karnego materialnego. Na tę ocenę składają się zawartość in formacyjna, oparta na bogatej bazie...
Cena katalogowa: 50,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,38 zł
Facebook jest niewątpliwie jednym z najbardziej intrygujących portali społecznościowych, dostępnym dla niespotykanego dotąd w dziejach ogromnego grona użytkowników. Autor wnikliwie przeanalizował...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,77 zł
Edukacja w systemie marii montessori.
Wybrane obszary kształcenia,tom 1-2
Jest to drugie wydanie książki, zmienione i uzupełnione. Autorka po przedstawieniu czytelnikom podstaw edukacji w systemie Montessori dokładniej zajmuje się niektórymi obszarami kształcenia dzieci w...
Cena katalogowa: 78,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 60,31 zł
Autorzy prac zawartych w niniejszym tomie przedstawiają napoje alkoholowe w perspektywie historycznych przemian semantycznych i trwałości samych przedstawień, ale też uwidoczniają, w jaki sposób...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,34 zł
Monografia jest dziełem wartościowym w sensie poznawczym i aplikacyjnym [...], nowatorskim na gruncie polskim - zawiera pogłębioną wiedzę z obszaru neuropsychologii, ujmowanej z perspektywy jej...
Cena katalogowa: 35,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,16 zł
Książka dr B. Bilewicz-Kuźni Rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym to ważna i znacząca publikacja w obszarze badań problematyki wspierania rozwoju umiejętności...
Cena katalogowa: 56,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,23 zł
Wybór tematu pracy, odnoszący się do zagadnień stabilności fiskalnej, ze szczególnym uwzględnieniem stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego, oceniam wysoko. Wynika to z faktu, że...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,62 zł
Zaakcentować tu należy, że Autorka porusza problematykę skutku w prawie karnym wieloaspektowo. Poza kwestiami zasadniczymi, omawia szeroko zagadnienia: normatywnego znaczenia skutku w kontekstach...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,59 zł
Temat pracy jest bardzo aktualny ze względu na wydarzenia i trendy w polityce gospodarczej ostatnich lat w Polsce i na świecie, które wskazują na wzrost roli państwa, także w sferze szeroko...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,70 zł
Leksykon aksjologiczny Słowian i ich Sąsiadów – którego kolejny zeszyt poświęcony WOLNOŚCI oddajemy w ręce Czytelników – jest próbą paralelnego opisania świata wartości słowiańskich na szerszym tle...
Cena katalogowa: 65,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,11 zł
Zapomniany prorok rewolucji
Szkic o Janie Wacławie Machajskim
Mało jest w Polsce postaci, które, zapomniane w dziejach i historiografii, odegrały znaczącą rolę w myśli społecznej, w tym prawnej, a nie doczekały się w rodzimej nauce systematycznego opracowania....
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,51 zł
Wprowadzenie w problematykę niepełnosprawnościKorelaty osobowościowe indywidualnego i społecznego modelu niepełnosprawnościCzynniki kształtujące indywidualny i społeczny model niepełnosprawności
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,62 zł
Podręcznik adresowany jest do studentów z określonym poziomem wiedzy ogólnej, osłuchanych muzycznie, z wyrobionym smakiem artystycznym, posiadających dość wysoki poziom wyrażania emocji i...
Cena katalogowa: 8,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 6,35 zł
W prawie administracyjnym nieustannie muszą być prowadzone badania podstawowe, które przyspieszą rozwój tej najmłodszej gałęzi prawa. Z pewnością dotyczy to podmiotowości administracyjnoprawnej,...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,98 zł
Nadmierna pewność siebie jest zjawiskiem związanym z osiągnięciami psychologii poznawczej wykorzystywanymi w finansach (finanse behawioralne). R. Fairchild uważa, że nadmierna pewność siebie w...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,76 zł
nspiracją do podjęcia tematu była chęć zwrócenia uwagi na problemy ucznia borykającego się z problemami zdrowotnymi kończącego szkołę ponadgimnazjalną i stojącego przed progiem dorosłego życia....
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,33 zł
Do rąk czytelników oddajemy pracę poświęconą obecności Polaków na terenie guberni połtawskiej przed wybuchem I wojny światowej. Guberni, która przeszło sto lat temu wchodziła w skład Imperium...
Cena katalogowa: 35,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,05 zł
Syn ziemian i rycerzy
Studia o twórczości i języku Wincentego Pola
Wincenty Pol (1807-1872) to poeta, geograf, przyrodnik i etnograf, niezwykle popularny za życia i aż do połowy XX wieku, wielki patriota, obecnie zapomniany. Autorka prezentuje w książce...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,06 zł
Autorki, bardzo słusznie, uwzględniły nie tylko wytwory czynności grafomotorycznych, ale także zaprezentowały różne aspekty przebiegu tychże czynności, co pozwoliło im na wielopłaszczyznową ocenę...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,06 zł
Publikowane w niniejszym tomie akta stanowią pokłosie działalności sejmiku lubelskiego z lat 1572-1632. Nie znamy dokładnej liczby mających wówczas miejsce zgromadzeń szlachty lubelskiej, gdyż -...
Cena katalogowa: 72,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 60,06 zł
27 maja 1990 roku odbyły się w Polsce pierwsze, demokratyczne wybory do rad gmin. Tym samym rozpoczęła się era praktycznych doświadczeń w realizacji idei samorządu terytorialnego. Doświadczenia te...
Cena katalogowa: 56,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,68 zł
Książka przedstawia kompletną panoramę stosunków polsko-krzyżackich za panowania Władysława Jagiełły, ujmując je na szerszym tle. Po raz pierwszy została podjęta próba - bardzo udana - ukazania...
Cena katalogowa: 95,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 77,31 zł
Facebook Instagram Twitter YouTube