UAM – Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza

UAM – Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza

Pokaż:
sortuj według:
Publikacja stanowi spójny zbiór tekstów odnoszących się do zmian zachodzących w przestrzeni życia rodzinnego. Jej nowatorstwo polega na przyjęciu zarówno na płaszczyźnie koncepcyjnej, jak i...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,04 zł
Współczesne konteksty psychoterapii i socjoterapii
Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki
Praca wpisuje się w nurt naukowych dyskursów nad zakresem i formą współczesnej psychoterapii i socjoterapii. Jest także owocem pracy terapeutycznej wielu klinicystów.Książka składa się z dwóch...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,00 zł
Książka powraca do idei sięgającej korzeniami kultury antycznej, mocno dzisiaj zapomnianej, którą jest związek łączący treść i formę. Zależność między sprowadzonym do niezbędnego minimum materiałem...
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,00 zł
W publikacji podjęto kwestię dostępu kobiet do studiów inżynierskich i technicznych w kontekście obserwowanej w ostatnich dekadach zmiany sytuacji społeczno-kulturowej kobiet, zmiany ich tożsamości...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,76 zł
Monografia jest publikacją wieloautorską, w której głównym przedmiotem dociekań naukowych zostały obrane ptaki widziane przez pryzmat badań humanistycznych, a dokładniej słowiańszczyzny. Tytułowa...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,34 zł
Praca poświęcona jest stosunkowo nowemu dla polskiej kultury prawnej zjawisku, jakim jest wykładnia krajowych tekstów prawnych w zgodzie z prawem unijnym. Przedmiotem pracy jest analiza dorobku...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,73 zł
Spis treści: I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA ROZdZIAł 1  Mapy poznawcze z perspektywy procesów uczenia się przestrzeni i środowiska 17 1.1. Historia badań map poznawczych przestrzeni w psychologii 18 1.2....
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,00 zł
This book raises some topical issues around the creation and enforcement of financial market law through the prism of the economisation of law. Its topicality arises from the fact that today when...
Cena katalogowa: 48,00 zł
48,00 zł
Celem opracowania jest zapoznanie studentów z zagadnieniami łączącymi się ściśle z kształtowaniem środowiska przyrodniczego w warunkach miejsko-przemysłowych. Dotyczy to również poznania zagadnień...
Cena katalogowa: 24,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,00 zł
Zmiany warunków społeczno-gospodarczych w erze globalizacji sprawiają, że wiele przedsiębiorstw o zdywersyfikowanej działalności zmienia swoje strategie rozwoju w oparciu o nowe możliwości...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,85 zł
Książka poświęcona jest historii powstania, analizie i interpretacji filmu Edwarda Żebrowskiego na motywach powieści Stanisława Lema pod tym samym tytułem. Film wszedł na polskie ekrany w marcu...
Cena katalogowa: 15,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,43 zł
.
Cena katalogowa: 54,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,00 zł
O znakach ubezwłasnowolnionych
czyli o nowych polskich i bułgarskich compositach bezafiksalnych w medialnym dyskursie publicystycznym
Gdy przyglądamy się współczesnej praktyce społecznej, reprezentowanej przez media masowego przekazu, bez trudu dochodzimy do wniosku, że słowotwórcza działalność podmiotu jest w dużej mierze...
Cena katalogowa: 36,00 zł
36,00 zł
Administracyjne kary pieniężne
Studium z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procesowego
Pierwsza praca poświęcona administracyjnym karom pieniężnym w ujęciu materialnoprawnym i procesowym. Rozważania przedstawiono w sześciu rozdziałach. W pierwszym objaśnione zostały podstawowe pojęcia...
Cena katalogowa: 46,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,78 zł
Monografia ukazująca całokształt problematyki badawczej związanej z semiotyką ludzkiego oblicza. Autor poszukuje interdyscyplinarnej wykładni, uwzględniającej zarówno rozległą perspektywę...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,05 zł
Oblicza wieku dziewiętnastego
Studia z historii literatury, teatru i opery
Książka podejmująca problematykę z różnych dziedzin nauki, przede wszystkim literaturoznawstwa, teatrologii, operologii i historii sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem estetyki i historii idei XIX...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,97 zł
Tom obejmuje szerokie spektrum tematów, które, mimo znacznego zróżnicowania podejmowanych zagadnień, wpisują się w krąg zainteresowań teoretycznych i badawczych lingwistyki stosowanej. Zebrane...
Cena katalogowa: 15,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,00 zł
Książka stanowi świadectwo zmagań Włodzimierza Odojewskiego z socrealistyczną doktryną, których finalizacja oznacza zarówno jej przezwyciężenie, jak i wypracowanie własnego idiomu zaangażowanego w...
Cena katalogowa: 32,00 zł
32,00 zł
Badania archeologiczne na ziemi rawickiej były prowadzone w związku z inwestycją drogową w latach 2010–2011. Ich realizacja odbywała się w ramach trwającego kilkanaście lat ...
Cena katalogowa: 56,00 zł
56,00 zł
Główny obiekt narracji teoretycznej i metodologicznej monografii stanowią relacje partnerskie doświadczane w skryptach biograficznych młodzieży studiującej z wybranych uczelni Polski i Czech (grupa...
Cena katalogowa: 33,00 zł
33,00 zł
Ogród Europy
Eseje z mitologii i kultury Starego Kontynentu
Ogród we wszelkich swoich postaciach i formach jest miejscem zorganizowanego przez człowieka spotkania natury z kulturą. Ogrody mogą powstawać i istnieć gdziekolwiek. Na ugorach, nieużytkach, byłych...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,55 zł
Nowi Grecy
Historyzm polskich romantyków wobec narodzin „Altertumswissenschaft”
Praca z pogranicza literaturoznawstwa, historii intelektualnej i historii idei. Jej celem jest przeanalizowanie roli, jaką w narodzinach romantycznej recepcji antyku w Polsce odegrał rozwój...
Cena katalogowa: 36,00 zł
36,00 zł
W książce poruszono kwestię praktycznego wykorzystania współczesnych rozwiązań technologicznych (zwłaszcza narzędzi sieciowych takich jak Moodle) w akademickim kształceniu studentów polonistyki....
Cena katalogowa: 37,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,00 zł
Przedmiotem opracowania jest charakterystyka semantyczno-składniowa wyrażeń nazywających sposób wykonywania czynności. Prowadzona analiza ma charakter kontrastywny i dotyczy podobieństw oraz różnic w...
Cena katalogowa: 28,00 zł
28,00 zł
Monografia stanowi kompendium wiedzy z całego zakresu protetyki słuchu, zawiera wybrane zagadnienia z fizjologii i patologii słuchu, foniatrii oraz logopedii, modele psychoakustyczne percepcji...
Cena katalogowa: 85,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 79,05 zł
Trzydziesty czwarty tom poświęcono zagadnieniom z zakresu filozofii informacji oraz filozofii informatyki. Dwanaście tekstów różnych dyscyplin naukowych podzielono na te dwie grupy tematyczne. Obok...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,75 zł
Prof. Stanisław Pawłowski (1882-1940) ? geograf, geolog, pedagog ? był w latach 1932-1933 rektorem Uniwersytetu Poznańskiego. Autor przedstawia sylwetkę wybitnego uczonego, badacza, dydaktyka i...
Cena katalogowa: 58,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,94 zł
Mistrzowie i uczniowie
Przekaz i dialog kulturowy w dawnych literaturach romańskich
Monografia poświęcona jest refleksji nad tak ważnymi dla dawnej kultury zagadnieniami, jak: kształtowanie postaw moralnych, przekazywanie dorobku intelektualnego i nauka dobrych obyczajów. ?Docere?...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,20 zł
Facebook Instagram Twitter YouTube