UAM – Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza

UAM – Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza

Pokaż:
sortuj według:
Pierwsza w literaturze polskojęzycznej praca poświęcona analizie zjawiska republicyzacji zadań publicznych. Dzieło ukazuje wielorakie przykłady realizacji zadań przez podmioty prywatne, a następnie...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,50 zł
Dlaczego warto zatrzymać się dłużej nad Różą Wojciecha Smarzowskiego, wybrać właśnie ten utwór spośród wielu innych i poświęcić mu tekst na tyle długi i skomponowany w taki sposób, aby okazał się...
Cena katalogowa: 12,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 11,53 zł
Ekranowe życie mitu
Powstanie warszawskie w polskim flmie fabularnym
W społecznej świadomości powstanie warszawskie funkcjonuje w dużej mierze jako mit heroiczno-martyrologiczny – zespół określonych symboli, sensów i znaczeń przypisywanych temu wydarzeniu. Kino o...
Cena katalogowa: 46,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,70 zł
Tom II „Rhetores Graeci” poświęcony jest opracowaniu i tłumaczeniu drugiej, czwartej i trzeciej „Mowy o królestwie” Diona z Prusy, pisarza należącego do drugiej sofistyki, o przydomku Złotousty....
Cena katalogowa: 24,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,00 zł
Dojrzała refleksja naukowa i życiowe doświadczenie prof. dr hab. Kazimierza Przyszczypkowskiego może być doskonałym impulsem do pogłębienia refleksji, tak nad podejmowaną przez niego problematyką (...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,08 zł
Niegodne historii?
O nieobecności i stereotypowych wizerunkach kobiet w świetle podręcznikowej narracji
Książka zawiera płytę CD. Prezentowana publikacja ma na celu rekonstrukcję i krytyczną analizę szkolnej narracji historyczno-dydaktycznej w polskich podręcznikach do nauczania historii w gimnazjum,...
Cena katalogowa: 70,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 70,00 zł
Trzydziesty czwarty tom poświęcono zagadnieniom z zakresu filozofii informacji oraz filozofii informatyki. Dwanaście tekstów różnych dyscyplin naukowych podzielono na te dwie grupy tematyczne. Obok...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,27 zł
Prof. Stanisław Pawłowski (1882-1940) ? geograf, geolog, pedagog ? był w latach 1932-1933 rektorem Uniwersytetu Poznańskiego. Autor przedstawia sylwetkę wybitnego uczonego, badacza, dydaktyka i...
Cena katalogowa: 58,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,10 zł
Książka stanowi świadectwo zmagań Włodzimierza Odojewskiego z socrealistyczną doktryną, których finalizacja oznacza zarówno jej przezwyciężenie, jak i wypracowanie własnego idiomu zaangażowanego w...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,69 zł
Tom obejmuje szerokie spektrum tematów, które, mimo znacznego zróżnicowania podejmowanych zagadnień, wpisują się w krąg zainteresowań teoretycznych i badawczych lingwistyki stosowanej. Zebrane...
Cena katalogowa: 15,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,37 zł
Monografia ukazująca całokształt problematyki badawczej związanej z semiotyką ludzkiego oblicza. Autor poszukuje interdyscyplinarnej wykładni, uwzględniającej zarówno rozległą perspektywę...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,10 zł
Wszelki namysł nad tym, co niezauważalne jest zwielokrotnionym wyzwaniem. Pierwszym warunkiem jego realizacji jest zatrzymanie się, aby dostrzec to, co stało się niewidzialną częścią życia. Drugim...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,57 zł
Oblicza wieku dziewiętnastego
Studia z historii literatury, teatru i opery
Książka podejmująca problematykę z różnych dziedzin nauki, przede wszystkim literaturoznawstwa, teatrologii, operologii i historii sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem estetyki i historii idei XIX...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,55 zł
O znakach ubezwłasnowolnionych
czyli o nowych polskich i bułgarskich compositach bezafiksalnych w medialnym dyskursie publicystycznym
Gdy przyglądamy się współczesnej praktyce społecznej, reprezentowanej przez media masowego przekazu, bez trudu dochodzimy do wniosku, że słowotwórcza działalność podmiotu jest w dużej mierze...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,00 zł
Zmiany warunków społeczno-gospodarczych w erze globalizacji sprawiają, że wiele przedsiębiorstw o zdywersyfikowanej działalności zmienia swoje strategie rozwoju w oparciu o nowe możliwości...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,75 zł
Monografia jest pierwszą polską publikacją naukową poświęconą twórczości argentyńskiego pisarza, Julia Cortázara. Autorzy poszczególnych studiów i esejów zawartych w tomie, literaturoznawcy,...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,14 zł
Powieść francuskiego symbolizmu
Bourges – Villiers de l’Isle-Adam – Dujardin – Gourmont – Rodenbach
Przedmiotem opracowania jest wycinek historii literatury francuskiej, niemal nieobecny dotychczas w pracach polskich literaturoznawców, jaki stanowi powieść francuskiego symbolizmu: jej...
Cena katalogowa: 31,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,45 zł
Bliscy nieznajomi
Turystyka i przezwyciężanie podporządkowania w postkolonialnych Indiach
„Bliscy nieznajomi” to historie politycznego angażowania turystów, wolontariatu, sponsoringu, wspierania lokalnej przedsiębiorczości, emancypacji kobiet i miłości w czasach turystyki. To opowieść o...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,00 zł
W ostatnich latach tematyka języków specjalistycznych jest dość często podejmowana w piśmiennictwie językoznawczym. Popularność zagadnienia wiąże się z jednej strony z prężnym rozwojem uznanych...
Cena katalogowa: 16,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,28 zł
Hathapradipika
Wstęp, tekst, przekład z objaśnieniami
„Hathapradipika” („Lampka hathajogi") to najważniejszy, klasyczny traktat o hathajodze, napisany w XV wieku w języku sanskryckim przez jogina Swatmaramę. Składa się on z czterech wykładów...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,99 zł
Stres dzieci w młodszym wieku szkolnym. Objawy
Objawy, przyczyny, możliwości przeciwdziałania
Stres wpisany jest nie tylko w życie ludzi dorosłych, ale także często przepełnia dzieciństwo, które powinno kojarzyć się z radosnymi przeżyciami i doznaniami, z okresem bezpiecznym, beztroskim,...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,73 zł
W tomie zawarto teksty, których główną cechą wspólną jest ich wymiar dialogowy. Ich autorzy podejmują problematykę slawistyczną w wielu ujęciach i perspektywach, inicjując dialog o charakterze...
Cena katalogowa: 20,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,17 zł
Mistrzowie i uczniowie
Przekaz i dialog kulturowy w dawnych literaturach romańskich
Monografia poświęcona jest refleksji nad tak ważnymi dla dawnej kultury zagadnieniami, jak: kształtowanie postaw moralnych, przekazywanie dorobku intelektualnego i nauka dobrych obyczajów. ?Docere?...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,98 zł
This book raises some topical issues around the creation and enforcement of financial market law through the prism of the economisation of law. Its topicality arises from the fact that today when...
Cena katalogowa: 48,00 zł
48,00 zł
Celem pracy było opracowanie projektu eksperymentalnego w zakresie edukacji dla twórczości, ze szczególnym naciskiem na struktury poznawcze. Opracowany program „Ja i świat, ja i sztuka” jest...
Cena katalogowa: 12,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,00 zł
To, co nie ginie
Reminiscencje poetek i poetów
Publikacja wpisuje się w nowy nurt badań nad pamięcią indywidualną w dyskursie literaturoznawczym. Zebrane w tej monografii studia poruszają temat poetyckich reprezentacji doświadczenia znanego w...
Cena katalogowa: 24,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,80 zł
Edukacja i społeczeństwo
Dynamika socjopedagogicznych konstrukcji
Relacje między edukacją a innymi sferami życia społecznego mają charakter socjopedagicznych konstrukcji, których charakter zmienia się, jest dynamiczny w czasie i przestrzeni. Celem książki jest...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,00 zł
Między luzotropikalizmem a luzofonią
Polityczne uwarunkowania przemian w literaturach afrykańskich języka portugalskiego
Książka po raz pierwszy na gruncie polskim podejmuje w formie monografii problem uwarunkowań politycznych oddziałujących na ewolucję literatur afrykańskich języka portugalskiego i ich zależności od...
Cena katalogowa: 33,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,65 zł
Szkolni protagoniści
Predyspozycje i kompetencje kierownicze
W książce zaprezentowano tradycję badań nad kierowaniem i jego uwarunkowaniami. Przedstawiona perspektywa stanowiła punkt wyjścia refleksji nad behawioryzmem organizacyjnym i przywództwem...
Cena katalogowa: 46,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,00 zł
Facebook Instagram Twitter YouTube