UAM – Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza

UAM – Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza

Pokaż:
sortuj według:
Szkolni protagoniści
Predyspozycje i kompetencje kierownicze
W książce zaprezentowano tradycję badań nad kierowaniem i jego uwarunkowaniami. Przedstawiona perspektywa stanowiła punkt wyjścia refleksji nad behawioryzmem organizacyjnym i przywództwem...
Cena katalogowa: 46,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,39 zł
Przedmiotem monografii jest kompleksowa analiza polskiego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym w ujęciu normatywnym, prowadzona na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o...
Cena katalogowa: 40,00 zł
40,00 zł
Książka zawiera osiemnaście prac poświęconych rozmaitym zagadnieniom filozofii i historii matematyki i logiki. Można je podzielić na cztery grupy. Prace pierwszej grupy poświęcone są ogólnym i...
Cena katalogowa: 32,00 zł
32,00 zł
Polska transformacja ustrojowa, poprzedzona porozumieniami Okrągłego Stołu, była procesem bezprecedensowym. Jednym z najważniejszych elementów przeobrażania ustroju Polski po 1989 roku były...
Cena katalogowa: 36,00 zł
36,00 zł
Monografia jest wynikiem badań poświęconych roli zachowań niewerbalnych w komunikacji multimodalnej, których celem było krytyczne omówienie formy i funkcji gestów wskazujących z perspektywy...
Cena katalogowa: 26,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,63 zł
Edukacja w warunkach globalnych i lokalnych
Konteksty i egzemplifikacje
Monografia interdyscyplinarna przedstawia rezultat intelektualnych poszukiwań autorów zainteresowanych problemami edukacji w obszarze pedagogiki porównawczej. Poszczególne rozdziały wpisują się w...
Cena katalogowa: 20,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,00 zł
Zmiany warunków społeczno-gospodarczych w erze globalizacji sprawiają, że wiele przedsiębiorstw o zdywersyfikowanej działalności zmienia swoje strategie rozwoju w oparciu o nowe możliwości...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,40 zł
Tom obejmuje szerokie spektrum tematów, które, mimo znacznego zróżnicowania podejmowanych zagadnień, wpisują się w krąg zainteresowań teoretycznych i badawczych lingwistyki stosowanej. Zebrane...
Cena katalogowa: 15,00 zł
15,00 zł
Publikacja stanowi spójny zbiór tekstów odnoszących się do zmian zachodzących w przestrzeni życia rodzinnego. Jej nowatorstwo polega na przyjęciu zarówno na płaszczyźnie koncepcyjnej, jak i...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,76 zł
Oblicza wieku dziewiętnastego
Studia z historii literatury, teatru i opery
Książka podejmująca problematykę z różnych dziedzin nauki, przede wszystkim literaturoznawstwa, teatrologii, operologii i historii sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem estetyki i historii idei XIX...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,68 zł
O znakach ubezwłasnowolnionych
czyli o nowych polskich i bułgarskich compositach bezafiksalnych w medialnym dyskursie publicystycznym
Gdy przyglądamy się współczesnej praktyce społecznej, reprezentowanej przez media masowego przekazu, bez trudu dochodzimy do wniosku, że słowotwórcza działalność podmiotu jest w dużej mierze...
Cena katalogowa: 36,00 zł
36,00 zł
Administracyjne kary pieniężne
Studium z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procesowego
Pierwsza praca poświęcona administracyjnym karom pieniężnym w ujęciu materialnoprawnym i procesowym. Rozważania przedstawiono w sześciu rozdziałach. W pierwszym objaśnione zostały podstawowe pojęcia...
Cena katalogowa: 46,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,32 zł
Mistrzowie i uczniowie
Przekaz i dialog kulturowy w dawnych literaturach romańskich
Monografia poświęcona jest refleksji nad tak ważnymi dla dawnej kultury zagadnieniami, jak: kształtowanie postaw moralnych, przekazywanie dorobku intelektualnego i nauka dobrych obyczajów. ?Docere?...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,80 zł
Prof. Stanisław Pawłowski (1882-1940) ? geograf, geolog, pedagog ? był w latach 1932-1933 rektorem Uniwersytetu Poznańskiego. Autor przedstawia sylwetkę wybitnego uczonego, badacza, dydaktyka i...
Cena katalogowa: 58,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,36 zł
Bliscy nieznajomi
Turystyka i przezwyciężanie podporządkowania w postkolonialnych Indiach
„Bliscy nieznajomi” to historie politycznego angażowania turystów, wolontariatu, sponsoringu, wspierania lokalnej przedsiębiorczości, emancypacji kobiet i miłości w czasach turystyki. To opowieść o...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,00 zł
W ostatnich latach tematyka języków specjalistycznych jest dość często podejmowana w piśmiennictwie językoznawczym. Popularność zagadnienia wiąże się z jednej strony z prężnym rozwojem uznanych...
Cena katalogowa: 16,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,52 zł
Wszelki namysł nad tym, co niezauważalne jest zwielokrotnionym wyzwaniem. Pierwszym warunkiem jego realizacji jest zatrzymanie się, aby dostrzec to, co stało się niewidzialną częścią życia. Drugim...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,20 zł
W książce podjęto refleksję nad tym, jak literaturoznawstwo zajmować może się codziennymi praktykami literackimi, które autor rozumie jako praktyki łączące to, co artystycznie literackie i to, co...
Cena katalogowa: 19,00 zł
19,00 zł
Edukacja i społeczeństwo
Dynamika socjopedagogicznych konstrukcji
Relacje między edukacją a innymi sferami życia społecznego mają charakter socjopedagicznych konstrukcji, których charakter zmienia się, jest dynamiczny w czasie i przestrzeni. Celem książki jest...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,76 zł
Nowi Grecy
Historyzm polskich romantyków wobec narodzin „Altertumswissenschaft”
Praca z pogranicza literaturoznawstwa, historii intelektualnej i historii idei. Jej celem jest przeanalizowanie roli, jaką w narodzinach romantycznej recepcji antyku w Polsce odegrał rozwój...
Cena katalogowa: 36,00 zł
36,00 zł
Główny obiekt narracji teoretycznej i metodologicznej monografii stanowią relacje partnerskie doświadczane w skryptach biograficznych młodzieży studiującej z wybranych uczelni Polski i Czech (grupa...
Cena katalogowa: 33,00 zł
33,00 zł
Animacja w środowisku
O potrzebie kreowania działań lokalnych (teoria a praktyka społeczna)
Praca zbiorowa obejmuje szereg zagadnień związanych z aktywizacją, postrzeganą przez autorów wielowymiarowo i wielowątkowo. Animacja staje się bardzo istotna w ożywianiu i uruchamianiu sił...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,76 zł
Badania archeologiczne na ziemi rawickiej były prowadzone w związku z inwestycją drogową w latach 2010–2011. Ich realizacja odbywała się w ramach trwającego kilkanaście lat ...
Cena katalogowa: 56,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 56,00 zł
Trzydziesty czwarty tom poświęcono zagadnieniom z zakresu filozofii informacji oraz filozofii informatyki. Dwanaście tekstów różnych dyscyplin naukowych podzielono na te dwie grupy tematyczne. Obok...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,54 zł
Społeczny wymiar problemu alkoholowego kobiet
Obraz i instytucjonalne reakcje środowiska wielkomiejskiego
Zaprezentowana w monografii kwestia doświadczania problemów alkoholowych przez kobiety jest obszarem atrakcyjnym poznawczo i badawczo. Osią tematyczną jest tu kobiecy problem alkoholowy, usytuowany w...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,20 zł
Książka poświęcona jest historii powstania, analizie i interpretacji filmu Edwarda Żebrowskiego na motywach powieści Stanisława Lema pod tym samym tytułem. Film wszedł na polskie ekrany w marcu...
Cena katalogowa: 15,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,54 zł
Jeden z bardziej oryginalnych twórców czeskiej kultury popularnej XX wieku Miloš Macourek (1926–2002) zadebiutował na polu literackim jako autor tomu poezji, na jego bogaty dorobek literacki składają...
Cena katalogowa: 26,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,00 zł
Jerzy Suszko (1889-1972)
Biografie Rektorów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kolejny tom ukazujący się w serii Biografie Rektorów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nie tylko stanowi niezwykle bogato udokumentowaną biografię prof. Jerzego Suszki, chemika, rektora...
Cena katalogowa: 68,00 zł
68,00 zł
.
Cena katalogowa: 54,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,57 zł
Facebook Instagram Twitter YouTube