UAM – Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza

UAM – Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza

Pokaż:
sortuj według:
Książka poświęcona fenomenowi filmowej kultury niezależnej w okresie, w którym pozornie film mógł istnieć tylko w ramach kultury oficjalnej, państwowej. Tymczasem było inaczej. Kluczowy temat...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,62 zł
O półwyspie Koreańskim mówi się na całym świecie coraz częściej i coraz głośniej. W kontekście problemu bezpieczeństwa i denuklearyzacji pojawia się nuklearna Korea Północna. Z kolei Korea Południowa...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,02 zł
Interdyscyplinarne konteksty pedagogiki specjalnej 10/2015
Dyskurs emancypacyjny w pedagogice specjalnej część 1
„Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej” to czasopismo naukowe poświęcone problemom współczesnej pedagogiki specjalnej, łączącej wiedzę z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i...
Cena katalogowa: 15,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,17 zł
Jest to kompleksowa analiza kształtowania się administracyjnoprawnej regulacji sportu, w szczególności w kontekście zasad funkcjonowania, realizowanych zasad i uprawnień historycznie podstawowej a...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,41 zł
Tożsamość i edukacja
Społeczne konstrukcje i reprezentacje
Książka, przedstawiając różnorodne reprezentacje tytułowego problemu, wpisuje się w założenia społecznego konstruktywizmu. Wpisuje się też w logikę zainteresowań badawczych jej redaktorów, którzy w...
Cena katalogowa: 24,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,68 zł
Teofilakt Simokatta „Historia powszechna”, to najważniejsze greckojęzyczne źródło do dziejów końca VI wieku. Praca ta ma szczególne znaczenie dla badań historycznych i archeologicznych w kontekście...
Cena katalogowa: 49,00 zł
49,00 zł
This book raises some topical issues around the creation and enforcement of financial market law through the prism of the economisation of law. Its topicality arises from the fact that today when...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,36 zł
Trzydziesty czwarty tom poświęcono zagadnieniom z zakresu filozofii informacji oraz filozofii informatyki. Dwanaście tekstów różnych dyscyplin naukowych podzielono na te dwie grupy tematyczne. Obok...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,34 zł
Wydawnictwo ilustrowane jest wybranymi pracami studentów, pochodzącymi ze zbiorów archiwum Pracowni Grafiki Warsztatowej i Pracowni Rzeźby Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, Uniwersytetu...
Cena katalogowa: 100,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 94,50 zł
Między luzotropikalizmem a luzofonią
Polityczne uwarunkowania przemian w literaturach afrykańskich języka portugalskiego
Książka po raz pierwszy na gruncie polskim podejmuje w formie monografii problem uwarunkowań politycznych oddziałujących na ewolucję literatur afrykańskich języka portugalskiego i ich zależności od...
Cena katalogowa: 33,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,18 zł
Szkolni protagoniści
Predyspozycje i kompetencje kierownicze
W książce zaprezentowano tradycję badań nad kierowaniem i jego uwarunkowaniami. Przedstawiona perspektywa stanowiła punkt wyjścia refleksji nad behawioryzmem organizacyjnym i przywództwem...
Cena katalogowa: 46,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,47 zł
Monografia jest pierwszą polską publikacją naukową poświęconą twórczości argentyńskiego pisarza, Julia Cortázara. Autorzy poszczególnych studiów i esejów zawartych w tomie, literaturoznawcy,...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,46 zł
Społeczny wymiar problemu alkoholowego kobiet
Obraz i instytucjonalne reakcje środowiska wielkomiejskiego
Zaprezentowana w monografii kwestia doświadczania problemów alkoholowych przez kobiety jest obszarem atrakcyjnym poznawczo i badawczo. Osią tematyczną jest tu kobiecy problem alkoholowy, usytuowany w...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,07 zł
Bliscy nieznajomi
Turystyka i przezwyciężanie podporządkowania w postkolonialnych Indiach
„Bliscy nieznajomi” to historie politycznego angażowania turystów, wolontariatu, sponsoringu, wspierania lokalnej przedsiębiorczości, emancypacji kobiet i miłości w czasach turystyki. To opowieść o...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,91 zł
Powieść francuskiego symbolizmu
Bourges – Villiers de l’Isle-Adam – Dujardin – Gourmont – Rodenbach
Przedmiotem opracowania jest wycinek historii literatury francuskiej, niemal nieobecny dotychczas w pracach polskich literaturoznawców, jaki stanowi powieść francuskiego symbolizmu: jej...
Cena katalogowa: 31,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,29 zł
Wczesnodziecięca edukacja w żłobku postrzegana jest przez autorkę jako edukacja koncentrująca się na tworzeniu warunków do optymalnego rozwoju dziecka w wieku niemowlęcym oraz poniemowlęcym, edukacja...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,36 zł
Zmiany warunków społeczno-gospodarczych w erze globalizacji sprawiają, że wiele przedsiębiorstw o zdywersyfikowanej działalności zmienia swoje strategie rozwoju w oparciu o nowe możliwości...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,52 zł
Książka stanowi świadectwo zmagań Włodzimierza Odojewskiego z socrealistyczną doktryną, których finalizacja oznacza zarówno jej przezwyciężenie, jak i wypracowanie własnego idiomu zaangażowanego w...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,24 zł
Wszelki namysł nad tym, co niezauważalne jest zwielokrotnionym wyzwaniem. Pierwszym warunkiem jego realizacji jest zatrzymanie się, aby dostrzec to, co stało się niewidzialną częścią życia. Drugim...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,07 zł
Edukacja i społeczeństwo
Dynamika socjopedagogicznych konstrukcji
Relacje między edukacją a innymi sferami życia społecznego mają charakter socjopedagicznych konstrukcji, których charakter zmienia się, jest dynamiczny w czasie i przestrzeni. Celem książki jest...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,46 zł
Kształcenie charakteru
brakujące ogniwo wychowania
W jaki sposób pokonać kryzys wychowawczy, na który niestety brakuje zdecydowanej odpowiedzi społeczeństwa wychowującego? Jak zapobiec całkowitemu zdziczeniu obyczajów i temu, że z czasem wszyscy...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,07 zł
Pierwsza w literaturze polskojęzycznej praca poświęcona analizie zjawiska republicyzacji zadań publicznych. Dzieło ukazuje wielorakie przykłady realizacji zadań przez podmioty prywatne, a następnie...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,35 zł
Edukacja dla sukcesu społecznego
Prywatne szkolnictwo podstawowe z perspektywy rodziców z klasy średniej
W książce podjęto kwestię znaczenia prywatnej edukacji podstawowej w kontekście konstruowania sukcesu społecznego dzieci pochodzących z klasy średniej. Zarówno zaprezentowane analizy teoretyczne, jak...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,24 zł
Jerzy Suszko (1889-1972)
Biografie Rektorów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kolejny tom ukazujący się w serii Biografie Rektorów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nie tylko stanowi niezwykle bogato udokumentowaną biografię prof. Jerzego Suszki, chemika, rektora...
Cena katalogowa: 68,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 64,56 zł
Przedmiotem opracowania jest charakterystyka semantyczno-składniowa wyrażeń nazywających sposób wykonywania czynności. Prowadzona analiza ma charakter kontrastywny i dotyczy podobieństw oraz różnic w...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,92 zł
W tomie zawarto teksty, których główną cechą wspólną jest ich wymiar dialogowy. Ich autorzy podejmują problematykę slawistyczną w wielu ujęciach i perspektywach, inicjując dialog o charakterze...
Cena katalogowa: 20,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,07 zł
O znakach ubezwłasnowolnionych
czyli o nowych polskich i bułgarskich compositach bezafiksalnych w medialnym dyskursie publicystycznym
Gdy przyglądamy się współczesnej praktyce społecznej, reprezentowanej przez media masowego przekazu, bez trudu dochodzimy do wniosku, że słowotwórcza działalność podmiotu jest w dużej mierze...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,02 zł
W pracy zasygnalizowano wiele niepodlegających klasyfikowaniu czy systematyzowaniu problemów, ważkich z perspektywy teorii oraz praktyki poradnictwa i wsparcia społecznego. Książka została podzielona...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,58 zł
Prof. Stanisław Pawłowski (1882-1940) ? geograf, geolog, pedagog ? był w latach 1932-1933 rektorem Uniwersytetu Poznańskiego. Autor przedstawia sylwetkę wybitnego uczonego, badacza, dydaktyka i...
Cena katalogowa: 58,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,81 zł
To, co nie ginie
Reminiscencje poetek i poetów
Publikacja wpisuje się w nowy nurt badań nad pamięcią indywidualną w dyskursie literaturoznawczym. Zebrane w tej monografii studia poruszają temat poetyckich reprezentacji doświadczenia znanego w...
Cena katalogowa: 24,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,68 zł
Facebook Instagram