Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Pokaż:
sortuj według:
Paulina Abriszewska w swojej pracy zaproponowała syntetyczne spojrzenie na niesystemową filozofię poetycką Cypriana Norwida. Filozoficzne aspekty są istotnym komponentem jego twórczości literackiej,...
Cena katalogowa: 54,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,25 zł
W publikacji poruszane jest zagadnienie współczesnych lo­gik modalnych. Z jednej strony, publikowane teksty uka­zują różnorodność tematyki filozoficznej podejmowanej w obrębie logiki modalnej, z...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,43 zł
Książka jest próbą rekonstrukcji zasadniczego zrębu myśli o kulturze, jaki wyłania się z pism Immanuela Kanta. Celem jest wydobycie problemów związanych z kulturą i zogniskowanych wokół kluczowych...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,63 zł
Zjawisko obecności kultury oraz wzajemnych relacji cywilizacyjnych i kulturowych wpisanych w dziejów y proces powraca wielokrotnie w opracowaniach poświęconych twórczości Norwida. Nie pojawiła się...
Cena katalogowa: 56,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,74 zł
Niniejsza praca, bardzo potrzebna, nowatorska i oryginalna, zasługuje na szczególne uznanie. Podjęta inicjatywa badawcza wypełnia lukę w badaniach z tego zakresu, zwłaszcza w odniesieniu do...
Cena katalogowa: 52,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,13 zł
W połowie XVIII wieku w Europie , wraz z pojawieniem się pierwszych rozpraw - estetycznych manifestów Johanna Joachima Winckelmanna, zaczęła się kształtować nowa postawa wobec sztuki, która znalazła...
Cena katalogowa: 47,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,75 zł
Wraz z przemianami ustrojowymi zapoczątkowanymi obradami Okrągłego Sto­łu i wyborami parlamentarnymi w 1989 r. zaistniała potrzeba dokumentowania i opisywania powojennych dziejów Polski, wydarzeń...
Cena katalogowa: 136,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 99,95 zł
„Miłość a życie społeczne" - czy ma coś wspólnego z realiami współczesnego świata? W powszechnym przekonaniu związek pomiędzy miłością a życiem społecznym nie jest oczywisty. Aczkolwiek miłość w...
Cena katalogowa: 57,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,63 zł
Traktat o wiarygodności chrześcijaństwa
Dlaczego wierzyć Chrystusowi?
Czy we współczesnym świecie wiara religijna jest jeszcze potrzebna? Czy religia, także chrześcijańska, nie należy do mitów; czy współczesnemu człowiekowi nie wystarcza nauka, która - ciągle się...
Cena katalogowa: 72,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,08 zł
Nie tylko w teologii katolickiej, ale także protestanckiej […] teologia fundamentalna jest pierwszą dyscypliną warunkującą teologię systematyczną, ponieważ jej celem jest uzasadnianie wiarygodności...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 72,14 zł
Książka poświęcona jest inicjatywom artystycznym Eustachego Potockiego (od roku 1738 starosty tłumackiego, od 1754 cześnika koronnego, a od 1758 generała artylerii litewskiej), inicjatora m.in....
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,54 zł
Dzieje związku religii z nauką sięgają początków filozofii. Już wówczas deklarowana była potrzeba oddzielania nauki od religii, choć w praktyce postulat ten nie zawsze był realizowany. Powstanie...
Cena katalogowa: 57,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,20 zł
Piórem i stylem
Norwidowskie toposy i techniki artystyczne
Prezentowana publikacja to zbiór studiów i szkiców o Cyprianie Norwidzie i jego twórczości, zogniskowanych na wybranych aspektach stylu artystycznego oraz systemu wartości poety. Jest to dialogowanie...
Cena katalogowa: 82,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 61,28 zł
This book represents a creative and rigorous effort to apply the perspective of the dialogical self to the fields of personality psychology, studies of identity and cultural psychology. Importantly,...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,53 zł
Książka poświęcona jest najwspanialszemu epickiemu utworowi Norwida - poematowi Quidam. Doskonałemu artystycznie, a zarazem jednemu z najbardziej zagadkowych i tajemniczych, jakie wyszły spod pióra...
Cena katalogowa: 76,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,12 zł
Lublin jest miastem, w którym przez wiele stuleci rozwijała się i kwitła kultura żydowska. Począwszy od XVI wieku urząd rabina gminy lubelskiej nierzadko sprawowali znamienici uczeni, w XIX wieku...
Cena katalogowa: 89,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 63,83 zł
Chrystologia - nauka o osobie i dziele Jezusa Chrystusa - stanowi samo serce wszystkich dyscyplin teologii chrześcijańskiej. Wyróżnia się ona spośród nich intensywnym rozwojem współczesnej myśli...
Cena katalogowa: 85,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 60,95 zł
Cyprian Norwid stał się w naszych czasach twórcą „kanonicznym”, wręcz „klasycznym”, nie przestaje jednak zadziwiać nowych pokoleń odbiorców. W ostatnich latach na znaczeniu zaczęła zyskiwać jego...
Cena katalogowa: 46,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,29 zł
Polonistyczna zasada indywidualizacji
Studium teoretyczno-empiryczne
W centrum zainteresowania Autorki znalazła się praktyka dydaktyczna i obecność w niej zasady indywidualizacji. W celu postawienia diagnozy przeprowadziła badania empiryczne. [...] Bardzo ważne jest...
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,30 zł
Przedstawiany czytelnikom tom zawiera materiały ze zorganizowanych w Lublinie sesji Zaduszki emigracyjne w 2010 i 2012 roku i upamiętnia ważne postacie polskiej emigracji po 1945 roku. W pierwszej...
Cena katalogowa: 65,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,70 zł
Przez wiele lat, spacerując ulicami Lublina nie dostrzegałam, że z fasad kamienic patrzą na mnie kudłate maszkarony, rubaszne fauny, długowłose dziewczyny i zadumani starcy. Codziennie mija­łam...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,96 zł
W bogatej spuściźnie Cypriana Norwida często pojawia się tematyka kulturowa. Choć słowo „kultura” nigdy nie zostało użyte przez pisarza, to jednak przesłanie jego utworów nie pozwala o nim zapomnieć....
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,41 zł
Czy mogłoby być tak, że nic nie istnieje? A może kiedyś faktycznie niczego nie było lub kiedyś niczego nie będzie? Jeśli tak, to jak wyjaśnić stan przeciwny— to, że istnieją rzeczy stanowiące nasz...
Cena katalogowa: 65,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,39 zł
Książka Sztuka Jana Wałacha na tle działalności i piśmiennictwa Jerzego Warchałowskiego łączy biografię mało znanego, śląskiego arty­sty z aktywnością jego mecenasa - gorliwego propagatora sztuki...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 72,49 zł
Publikacja zawiera nowy przekład i nowe opracowanie anonimowego, przypisywanego Longinusowi, traktatu O wzniosłości, najtrudniejszego, jak się powszechnie przyjmuje, do tłumaczenia starożytnego...
Cena katalogowa: 44,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,65 zł
Tom Polskość ponad granicami poświęcony został kwestiom związanym z nauczaniem języka polskiego, historii i kultury polskiej we współczesnym świecie, a autorami tekstów w nim zamieszczonych są przede...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,57 zł
Beda Czcigodny nie doczekał się wśród Polaków czci i zainteresowania, na które zasłużył. A przecie ten ostatni Ojciec Kościoła zachodniego, prawdziwy polihistor, w swych licznych pismach zachował nam...
Cena katalogowa: 46,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,52 zł
Łatwość działania
Klasyczna teoria cnót i wad w scholastyce
Czym są cnoty i wady tkwiące w ludziach, nabywane z czasem w praktyce? Czym jest utrwalona w praktyce dobra albo zła kondycja rozumu, woli, uczuciowości? Jak ludzki rozum, wola i uczuciowość...
Cena katalogowa: 74,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,16 zł
Egzystencjalne problemy, z którymi spotyka się człowiek w swoim życiu oscylują wokół odwiecznych tematów związanych z ludzkim istnieniem, a więc zagadnień dotyczących sensu życia, jego przygodności,...
Cena katalogowa: 33,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,73 zł
Liryczna poezja Norwida stanowi przedmiot zgromadzonych w tomie szkiców i rozpraw wielopokoleniowego zespołu norwidologów z różnych ośrodków badawczych kraju. Wybrany temat starano się ująć w...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,22 zł
Facebook Instagram Twitter YouTube