Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Pokaż:
sortuj według:
Cena katalogowa: 56,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,60 zł
Książka stanowi kompendium wiedzy na temat patologicznego hazardu. Ryzyko rozwoju uzależnienia jest w niej rozpatrywane w odniesieniu do różnych rodzajów hazardu, a także w kontekście problemów,...
Cena katalogowa: 41,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,78 zł
Tom Polskość ponad granicami poświęcony został kwestiom związanym z nauczaniem języka polskiego, historii i kultury polskiej we współczesnym świecie, a autorami tekstów w nim zamieszczonych są przede...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,81 zł
Pamięć o Zagładzie w polskojęzycznej i niemieckojęzycznej literaturze
Das Gedächtnis an die Shoah in der polnischen Und deutschsprachigen Literatur
Książka Pamięć o Zagładzie / Das Gedähtnis an die Shoah, wpisując się we współczesne badania nad Holokaustem, stanowi wyjątkowy zbiór, na który złożyły się rozprawy polskich i niemieckich naukowców....
Cena katalogowa: 72,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,99 zł
Liryczna poezja Norwida stanowi przedmiot zgromadzonych w tomie szkiców i rozpraw wielopokoleniowego zespołu norwidologów z różnych ośrodków badawczych kraju. Wybrany temat starano się ująć w...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,92 zł
Prezentowana publikacja to zbiór studiów i szkiców o Cyprianie Norwidzie i jego twórczości, zogniskowanych na wybranych aspektach stylu artystycznego oraz systemu wartości poety. Jest to dialogowanie...
Cena katalogowa: 95,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 72,72 zł
Tom zawiera najnowsze polskie przekłady i nowe opracowania czterech tragedii Sofoklesa dokonane przez Roberta R. Chodkowskiego, badacza antycznego teatru i tragedii greckiej, profesora zwyczajnego...
Cena katalogowa: 109,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 77,26 zł
Wraz z przemianami ustrojowymi zapoczątkowanymi obradami Okrągłego Sto­łu i wyborami parlamentarnymi w 1989 r. zaistniała potrzeba dokumentowania i opisywania powojennych dziejów Polski, wydarzeń...
Cena katalogowa: 136,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 99,23 zł
Publikacja Ciało. Zdrowie i choroba jest wyrazem przekonania, że nadszedł czas na stopniowe łączenie w naturalną jedność tego, co zostało podzielone -psychiki z ciałem, racjonalności z emocjami,...
Cena katalogowa: 103,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 74,75 zł
Niniejsza praca, bardzo potrzebna, nowatorska i oryginalna, zasługuje na szczególne uznanie. Podjęta inicjatywa badawcza wypełnia lukę w badaniach z tego zakresu, zwłaszcza w odniesieniu do...
Cena katalogowa: 52,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,08 zł
Publikacja Agnieszki Kopacz jest [...] dokonaniem niezwykle ważnym. Dotyczy bowiem zagadnienia aktualnego, którego wpływ widoczny jest niemal w każdej dziedzinie życia współczesnego człowieka....
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,07 zł
W połowie XVIII wieku w Europie , wraz z pojawieniem się pierwszych rozpraw - estetycznych manifestów Johanna Joachima Winckelmanna, zaczęła się kształtować nowa postawa wobec sztuki, która znalazła...
Cena katalogowa: 47,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,00 zł
Obrazy miasta
Fotografia pomiędzy dokumentem a dziełem sztuki
Jakie cechy fotografii uprawniają do umieszczania jej w ekskluzywnym obszarze sztuki? Czy samo pojęcie sztuki nie uległo przemianie i swoistemu rozszerzeniu właśnie dzięki temu, że pojawiła się...
Cena katalogowa: 47,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,59 zł
W powszechnej opinii przeważa stereotyp, iż między Tomaszem z Akwinu a Bonawenturą, dwoma filarami średniowiecznej myśli chrześcijańskiej oraz reprezentowanymi przez nich systemami, istnieje ogromny...
Cena katalogowa: 32,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,80 zł
Paulina Abriszewska w swojej pracy zaproponowała syntetyczne spojrzenie na niesystemową filozofię poetycką Cypriana Norwida. Filozoficzne aspekty są istotnym komponentem jego twórczości literackiej,...
Cena katalogowa: 54,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,75 zł
Zjawisko obecności kultury oraz wzajemnych relacji cywilizacyjnych i kulturowych wpisanych w dziejów y proces powraca wielokrotnie w opracowaniach poświęconych twórczości Norwida. Nie pojawiła się...
Cena katalogowa: 56,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,22 zł
W kręgu zagadnień bioetycznych i ekologicznych mieszczą się pytania dotyczące władzy i zakresu przetwarzania świata przez człowieka, które szanują integralność stworzenia i zapewniają godne warunki...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,65 zł
Traktat o wiarygodności chrześcijaństwa
Dlaczego wierzyć Chrystusowi?
Czy we współczesnym świecie wiara religijna jest jeszcze potrzebna? Czy religia, także chrześcijańska, nie należy do mitów; czy współczesnemu człowiekowi nie wystarcza nauka, która - ciągle się...
Cena katalogowa: 72,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,03 zł
Czy było warto?
Wspomnienia
Wspomnienia Andrzeja Kownackiego mogą zaciekawić każdego czytelnika, amatora literatury pamiętnikarskiej. Są one także materiałem do studium nad obyczajami, stosunkami społecznymi w Rosji Carskiej i...
Cena katalogowa: 70,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,53 zł
Starożytny dramat
Teoria - praktyka - recepcja
Prezentowana publikacja Starożytny dramat. Teoria, praktyka, recepcja jest zbiorem artykułów poświęconych szeroko rozumianej antycznej kulturze Grecji i jej oddziaływaniu na europejską literaturę. Tę...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,63 zł
Książka poświęcona jest inicjatywom artystycznym Eustachego Potockiego (od roku 1738 starosty tłumackiego, od 1754 cześnika koronnego, a od 1758 generała artylerii litewskiej), inicjatora m.in....
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,82 zł
Horyniec-Zdrój
Studia z historii miejscowości i parafii
W dobie powszechnej dziś globalizacji wszelkich form życia dostrzega się jednocześnie wyraźny nurt, zmierzający do określenia odrębności i indywidualności, a zarazem wyznaczenia swoistej tożsamości...
Cena katalogowa: 56,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,84 zł
Publikacja Doświadczenie rozwoju w życiu polskich migrantów w Wielkiej Brytanii. Praca - rodzina - religijność - partycypacja powstała na podstawie socjologicznych badań jakościowych przeprowadzonych...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,03 zł
Literatura polska na obczyźnie
Zapomniane dziedzictwo po roku 1939
II wojna światowa spowodowała wielkie rozdarcie w polskiej literaturze, która musiała w dużej mierze rozwijać się poza granicami Polski. Okoliczności poli­tyczne nie sprzyjały, oczywiście, recepcji...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,73 zł
[...] badacze-autorzy tekstów do recenzowanej monografii poruszają problematykę: gatunków literackich wywodzących się z doświadczenia reli­gijnego (np. psalmy, pieśni, przypowieści) i ich znaczenia...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,83 zł
Lublin jest miastem, w którym przez wiele stuleci rozwijała się i kwitła kultura żydowska. Począwszy od XVI wieku urząd rabina gminy lubelskiej nierzadko sprawowali znamienici uczeni, w XIX wieku...
Cena katalogowa: 96,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 70,03 zł
Książka przedstawia dyplomatyczne stosunki polsko-litewskie w okresie powstawania państwowości polskiej i litewskiej, przez pryzmat działalności Ministerstwa Spraw Zagranicznych Litwy. Autor w dużej...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,81 zł
Ułańskie lato - wydane po raz trzeci - to pasjonująca historia pułków, które wiosną roku 1920 weszły w skład jedynej wówczas Dywizji Jazdy i walczyły z Konną Armią Siemiona Budionnego aż do jej...
Cena katalogowa: 51,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,19 zł
Książka niniejsza może zainteresować szersze grono czytelników z uwagi na niezwykłą obecnie doniosłość i popularność problematyki ekologicznej, jak również z powodu przedstawienia jej na...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,06 zł
Facebook Instagram Twitter YouTube