Towarzystwo Naukowe KUL

Towarzystwo Naukowe KUL

Pokaż:
sortuj według:
Cena katalogowa: 95,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 86,95 zł
Status: dostępne od ręki
Towarzystwo Naukowe KUL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Towarzystwo Naukowe KUL
Miłość i odpowiedzialność 1
Człowiek i moralność
Książka ,,Miłość i odpowiedzialność”, której autorem jest Karol Wojtyła to studium etyczne miłości i małżeństwa. Inspiracją do napisania książki ,,Miłość i odpowiedzialność” były wykłady z etyki,...
Cena katalogowa: 67,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,71 zł
Status: 24h
Towarzystwo Naukowe KUL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Towarzystwo Naukowe KUL
Niniejsza publikacja jest próbą ukazania roli Eucharystii w życiu duchowym bł. Karola de Foucauld, francuskiego konwertyty, którego postać fascynuje obecnie wielu ludzi. Przede wszystkim to tajemnica...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,48 zł
Status: 24h
Towarzystwo Naukowe KUL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Towarzystwo Naukowe KUL
.
Cena katalogowa: 81,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,42 zł
Status: 24h
Towarzystwo Naukowe KUL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Towarzystwo Naukowe KUL
Książka składa się z czterech rozdziałów. Każda część tematyczna została poprzedzona wstępem zawierającym uzasadnienie podjęcia danego zagadnienia oraz omówienie układu referowanej treści. Pierwszy...
Cena katalogowa: 61,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,94 zł
Status: 24h
Towarzystwo Naukowe KUL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Towarzystwo Naukowe KUL
Cena katalogowa: 67,54 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,77 zł
Status: 24h
Towarzystwo Naukowe KUL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Towarzystwo Naukowe KUL
Cena katalogowa: 53,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,62 zł
Status: 24h
Towarzystwo Naukowe KUL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Towarzystwo Naukowe KUL
Cena katalogowa: 84,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,10 zł
Status: 24h
Towarzystwo Naukowe KUL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Towarzystwo Naukowe KUL
Zawarte w książce teksty obejmują chronologicznie lata naszej niewoli. „Podróżujemy” z bohaterami od zachodniej Europy po wschodnie rubieże Imperium Rosyjskiego – a także na kontynenty obu Ameryk –...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,65 zł
Status: 24h
Towarzystwo Naukowe KUL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Towarzystwo Naukowe KUL
Neoweberyzm etos służby publicznej
Analiza krytyczna i perspektywy.
Neoweberyzm (The New-Weberian State) nie stanowi zwykłej rehabilitacji klasycznego modelu biurokratycznego w myśle­niu o modernizacji administracji publicznej. Nie jest również kompilacją rodzajowo...
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,22 zł
Status: 24h
Towarzystwo Naukowe KUL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Towarzystwo Naukowe KUL
Cywilizacja rosyjska według Aleksandra Dugina
Studia historiozoficzno-antropologiczne
Monografia przedstawia historiozoficzne wątki obecne w myśli Aleksandra G. Dugina — intelektualisty rosyjskiego, znanego głównie z radykalnych, konserwatywnych poglą­dów oraz promowanych koncepcji...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,16 zł
Status: 24h
Towarzystwo Naukowe KUL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Towarzystwo Naukowe KUL
W niniejszej rozprawie główny problem, jaki został postawiony, to kwestia przygotowania do małżeństwa w nauczaniu religii katolickiej w szkole. Aby można było sformułować wnioski, należało najpierw...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,82 zł
Status: 24h
Towarzystwo Naukowe KUL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Towarzystwo Naukowe KUL
Książka składa się z czterech części. Pierwsza dotyczy głównie ludzi oraz ich losów. W drugiej zaznaczono wybrane wątki XX-wiecznych zdarzeń. Większość prezentowanych materiałów to efekt...
Cena katalogowa: 123,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 77,87 zł
Status: 24h
Towarzystwo Naukowe KUL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Towarzystwo Naukowe KUL
Książka Sztuka Europy łacińskiej od VI do IX wieku prof. Piotra Skubiszewskiego, wznowienie pierwszej polskiej edycji z 2001 roku (po wydaniach francuskim i włoskim), przedstawia ? jak czytamy w...
Cena katalogowa: 126,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 81,26 zł
Status: 24h
Towarzystwo Naukowe KUL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Towarzystwo Naukowe KUL
Niniejszy tom otwiera nowe, długo w Polsce oczekiwane, opracowanie i nowy przekład anonimowego traktatu O wzniosłości, najtrudniejszego, jak się powszechnie przyjmuje, do tłumaczenia starożytnego...
Cena katalogowa: 98,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 61,95 zł
Status: 24h
Towarzystwo Naukowe KUL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Towarzystwo Naukowe KUL
W niniejszej publikacji zamieszczono artykuły i studia dotyczące różnych zagadnień współczesnego prawa międzynarodowego, opracowania prezentujące sylwetki i twórczość naukową profesorów prawa...
Cena katalogowa: 56,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,39 zł
Status: 24h
Towarzystwo Naukowe KUL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Towarzystwo Naukowe KUL
W książce zaprezentowano zagadnienia z zakresu etyki filozoficznej szczegółowej, które były przedmiotem analiz niemieckiego myśliciela. Tematyka książki dotyczy wybranych kwestii bioetyki i ekoetyki...
Cena katalogowa: 84,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,10 zł
Status: 24h
Towarzystwo Naukowe KUL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Towarzystwo Naukowe KUL
Treść Wyznania wiary przypomina dzieło stworzenia i odkupienia, rolę Ducha Świętego i Kościoła, który odpuszcza grzechy i prowadzi do życia wiecznego, zaś modlitwa słowami symbolu jest odpowiedzią...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,61 zł
Status: 24h
Towarzystwo Naukowe KUL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Towarzystwo Naukowe KUL
Psychologiczny pomiar religijności jest próbą zmierzenia się z naukowym podejściem do badań nad religijnością w psychologii. Na polskim rynku wydawniczym od wielu lat jest obserwowany deficyt...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,50 zł
Status: 24h
Towarzystwo Naukowe KUL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Towarzystwo Naukowe KUL
Książka dra Zdzisława Kudelskiego, znawcy i edytora utworów Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, nie jest prostą kontynuacją jego studiów o autorze Innego Świata. To praca oryginalna, uwzględniająca nowe,...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,31 zł
Status: 24h
Towarzystwo Naukowe KUL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Towarzystwo Naukowe KUL
Duchowieństwo, kościoły i religia
w dokumentach sejmików województwa ruskiego w epoce konfesjonalizacji Rzeczypospolitej
Książka Roberta Kozyrskiego porusza ważny w literaturze przedmiotu dotyczącej funkcjonowania zgromadzeń szlacheckich w Rzeczypospolitej przedrozbiorowej temat związany z problematyką wyznaniową i...
Cena katalogowa: 54,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,74 zł
Status: 24h
Towarzystwo Naukowe KUL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Towarzystwo Naukowe KUL
Po ciszy
Rozważania o komunikacji opartej na kontekście
Autorzy recenzowanej książki, sięgając po przykłady z dziedzin, jakie upra­wiają- psychologii i pedagogiki, psychoterapii i terapii rodzin - ukazują, jak wkracza w nie zapożyczony od technologii...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,29 zł
Status: 24h
Towarzystwo Naukowe KUL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Towarzystwo Naukowe KUL
Autor publikacji omawia działalność organistów jako grupy społeczno-zawodowej na terenie diecezji lubelskiej w latach 1918-1992. Przedstawia ich pochodzenie, wykształcenie oraz uposażenie, a także...
Cena katalogowa: 89,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 63,43 zł
Status: 24h
Towarzystwo Naukowe KUL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Towarzystwo Naukowe KUL
Castus Ioseph Niewinny Józef
Staropolski dramat i dialog religijny. Tom IV
Prezentowany tom zawiera łacińską edycję dramatu „Castus Ioseph” Szymona Szymonowica, (kolejną po niemal dwustu pięć­dziesięciu latach od wydania dzieł wszystkich Szymonowica, jakie sporządził Angelo...
Cena katalogowa: 70,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,37 zł
Status: 24h
Towarzystwo Naukowe KUL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Towarzystwo Naukowe KUL
Tytułowe zagadnienie autor prezentuje w szerokich granicach chronologicznych i terytorialnych, nie stroniąc od wnikliwego omówienia średniowiecznej genezy instytucji. Zwraca też uwagę na oświeceniowe...
Cena katalogowa: 72,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,63 zł
Status: 24h
Towarzystwo Naukowe KUL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Towarzystwo Naukowe KUL
Tom prezentuje bogactwo i skomplikowane przemiany w zakresie nowożytnej kultury intelektualnej, przede wszystkim na gruncie oświeceniowych reform szkolnych, a zwłaszcza przeprowadzonych w...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,60 zł
Status: 24h
Towarzystwo Naukowe KUL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Towarzystwo Naukowe KUL
Głównym przedmiotem niniejszej publikacji są relacje w układzie osoba-środowisko, rozpoznanie ich naturalnego stanu, czyli tego, który wynika z natury osoby oraz całościowo postrzeganego jej...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,54 zł
Status: 24h
Towarzystwo Naukowe KUL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Towarzystwo Naukowe KUL
Autor przedstawia opracowanie ukazujące wkład różnych autorów do skarbnicy wiedzy humanistycznej o cierpliwości jako cesze charakterologicznej, cnocie moralnej, wartości literackiej oraz podstawie...
Cena katalogowa: 54,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,67 zł
Status: 24h
Towarzystwo Naukowe KUL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Towarzystwo Naukowe KUL
Wiara katolicka uczy, że biskupstwo to podstawowy święty urząd Kościoła, wypływający z ofiarnego i zbawczego Krzyża Chrystusa, ale i z Jego Zmartwychwstania, mający za zadanie kontynuować w historii...
Cena katalogowa: 56,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,39 zł
Status: 24h
Towarzystwo Naukowe KUL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Towarzystwo Naukowe KUL
Głównym celem publikacji jest analiza związków i zależności między działalnością twórczą młodzieży szkolnej w cyberprzestrzeni a jej osiągnięciami edukacyjnymi w świetle literatury i własnych badań...
Cena katalogowa: 56,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,39 zł
Status: 24h
Towarzystwo Naukowe KUL
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Towarzystwo Naukowe KUL
Facebook Instagram