TNOiK – Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania. „Dom Organizatora”

TNOiK – Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania. „Dom Organizatora”

Pokaż:
sortuj według:
  MORAWSKI WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA  Profesor Lech Morawski był pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Głównym obszarem Jego...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,85 zł
Tematen publikacji jest problematyka klauzul abuzywnych w umowach ubezpieczenia. Autor dokonał analizy licznych problemów istotnych dla konsumentów i zakładów ubezpieczeń. W pracy - poza rozważaniami...
Cena katalogowa: 52,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,40 zł
Sekty destrukcyjne
Wybrane zagadnienia prawne, kryminologiczne i społeczne
Monografia stanowi interdyscyplinarne opracowanie niezwykle złożonego problemu badawczego odnoszącego się do zjawiska tzw. sekt destrukcyjnych. Autor podjął próbę analizy zagadnienia ze...
Cena katalogowa: 88,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 85,36 zł
Logika dla prawników
Kompendium i zadania
Logika dla prawników to podręcznik prezentujący zasady poprawnego myślenia oraz poprawnego rozumienia, stosowania i formułowania tekstów aktów prawnych. Zawiera on obszerny wykład działów logiki,...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,14 zł
Praca przedstawia współczesny system prawny polskich finansów publicznych. Poświęcona jest poszczególnym dziedzinom prawa finansowego. Przedstawia: prawo budżetowe państwa i samorządu...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,88 zł
Zeszyt do ćwiczeń przeznaczony jest dla uczniów młodszych klas szkoły podstawowej, którzy napotykają na trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania. Ćwiczenia zawarte w Zeszycie 2 dziecko...
Cena katalogowa: 15,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,15 zł
Ostatnie lata w Polsce to okres intensywnego rozwoju nauki prawa podatkowego. Związane jest to z zachodzącymi przemianami społeczno - politycznymi oraz ze wzrostem znaczenia podatków...
Cena katalogowa: 75,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 69,63 zł
Zeszyt 3 jest kolejnym zestawem ćwiczeń przeznaczonym dla uczniów młodszych klas szkoły podstawowej, którzy napotykają trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania. Opracowanie zawiera...
Cena katalogowa: 15,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,15 zł
Księgarnia Prawnicza Bookslandia - W książce charakteryzuję podstawowe problemy związane z tworzeniem, stosowaniem, wykładnią prawa oraz metodologią nauk prawnych. Stanowi ona z jednej strony...
Cena katalogowa: 70,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 67,90 zł
Opracowanie stanowi pomoc dydaktyczną w prowadzeniu zajęć z prawa karnego. Zbiór składa się z pogrupowanego tematycznie zbioru kazusów odpowiadającego systematyce ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,53 zł
Opracowanie jest skierowane do szerokiego kręgu odbiorców - adwokatów i radców prawnych, sędziów, prokuratorów, studentów prawa i medycyny oraz innych osób bezpośrednio związanych i...
Cena katalogowa: 99,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 96,90 zł
Chemia nowoczesnych kosmetyków
Substancje aktywne w preparatach i zabiegach kosmetycznych
Jedną z dynamiczniej rozwijających się dziedzin z otoczenia medycyny jest szeroko pojęta kosmetologia - począwszy od „prostych" kosmetyków przez dermo - kosmetyki po specjalistyczne zabiegi...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,00 zł
Materiały do ćwiczeń składają się z sześciu rozdziałów. Prawo budżetowe państwa i samorządu terytorialnego Państwowy dług publiczny Podatki i prawo podatkowe Dochody samorządu...
Cena katalogowa: 29,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,39 zł
Euroazjatycka Unia Gospodarcza
System instytucjonalny i prawny
Powstanie międzynarodowej organizacji o charakterze gospodarczym to kolejny etap integracji państw, które w ten sformalizowany sposób starają się skutecznie realizować własne...
Cena katalogowa: 57,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,29 zł
Outsourcing jest współcześnie najbardziej dynamicznie rozwijającą się koncepcją stosowaną w organizacjach funkcjonujacych w środowisku realnym, jak i w organizacjach wirtualizujących swoją...
Cena katalogowa: 52,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,38 zł
Album wydano na zlecenie Sądu Najwyższego w Warszawie   Praca powstała w związku z jubileuszem 100-lecia Sądu Najwyższego, ma charakter opracowania naukowego opartego na szerokiej...
Cena katalogowa: 200,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 185,68 zł
Regulacje prawnounijne dotyczące zagadnienia udzielania przez państwo pomocy przedsiębiorcom stanowi istotną część acquis communautaire. Od lat 90. XX w. można zaobserwować coraz szersze ich...
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,98 zł
Przedmiotem niniejszej rozprawy są czynności materialno-techniczne stanowiące zawarte w pracy dotyczą czynności materialno-technicznych wykonywanych przez administrację publiczną rozumianą jako...
Cena katalogowa: 90,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 87,30 zł
Daniny w naturze w skarbowości II Rzeczypospolitej. Studium prawno-historyczne 
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,00 zł
Obecnie ochrona danych osobowych jest determinowana ciągłym rozwojem technologicznym. Informacja o osobie jest cenna we współczesnym świecie, stąd wymaga stałej ochrony. Z tego względu istotne...
Cena katalogowa: 57,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,92 zł
Wiedza, umiejętności wyszukiwania, przetwarzania i udostępniania informacji stały się współcześnie głównymi czynnikami innowacyjności, rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw. Od wielu lat jedną...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 72,00 zł
Niniejsza monografia jest pierwszym opracowaniem, w którym dokonano porównania sposobów unormowania instytucji testamentu wspólnego na gruncie prawa polskiego (art. 942 k.c) oraz prawa niemieckiego...
Cena katalogowa: 51,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,35 zł
Dotacje budżetowe
Konstrukcja prawna i procedury
Ustawa o finansach publicznych i inne ustawy dotyczące finansów określają zasady gospodarki finansowej państwa  i samorządów, dokonują klasyfikacji wydatków oraz wskazują na ich formy prawne. Jedną z...
Cena katalogowa: 56,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,99 zł
Książka, którą mamy przyjemność przekazać w ręce czytelników, poświęcona problematyce przywództwa składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale autorzy podjęli próbę omówienia istoty...
Cena katalogowa: 52,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,40 zł
Prawo stosunku pracy reguluje i wyznacza status prawny pracownika i pracodawcy w procesie pracy zespołowej, świadczonej pod kierownictwem. Jest centralnym obszarem prawa pracy i bez wątpienia jego...
Cena katalogowa: 86,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 79,84 zł
Głównym celem niniejszej książki jest przedstawienie zjawiska przywództwa z perspektywy jego ewolucji oraz próba określenia kierunków jego rozwoju i wyzwań jakie przed nim stoją. Zawartość...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,57 zł
Facebook Instagram Twitter YouTube