TNOiK – Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania. „Dom Organizatora”

TNOiK – Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania. „Dom Organizatora”

Pokaż:
sortuj według:
Rosnące tempo zmian będące naturalną konsekwencją zachodzących procesów globalizacyjnych implikuje konieczność ciągłego doskonalenia nie tylko wszelkich obszarów funkcjonowania biznesu ale...
Cena katalogowa: 58,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,02 zł
Podręcznik przeznaczony dla studentów prawa i administracji, w istotny sposób został zmieniony i zaktualizowany. Opisuje prawo administracyjne, a więc gałąź prawa, która odnosi się do...
Cena katalogowa: 80,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 75,87 zł
Rozprawa dr Anny Tarnowskiej o prawnych aspektach polityki prusko-niemieckiej w latach 1815-1914 wobec polskiej mniejszości to opracowanie ważnego tematu, zarówno z punktu widzenia historii...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,19 zł
Daniny w naturze w skarbowości II Rzeczypospolitej. Studium prawno-historyczne 
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,00 zł
Tematen publikacji jest problematyka klauzul abuzywnych w umowach ubezpieczenia. Autor dokonał analizy licznych problemów istotnych dla konsumentów i zakładów ubezpieczeń. W pracy - poza rozważaniami...
Cena katalogowa: 52,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,44 zł
Przestrzeń - rozumiana jako obszar objęty określonymi granicami - nie ma charakteru statycznego. Jest nieustannie kształtowana, zagospodarowywana, przekształcana czy też w aktywny sposób...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,94 zł
Logika dla prawników
Kompendium i zadania
Logika dla prawników to podręcznik prezentujący zasady poprawnego myślenia oraz poprawnego rozumienia, stosowania i formułowania tekstów aktów prawnych. Zawiera on obszerny wykład działów logiki,...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,94 zł
Praca przedstawia współczesny system prawny polskich finansów publicznych. Poświęcona jest poszczególnym dziedzinom prawa finansowego. Przedstawia: prawo budżetowe państwa i samorządu...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,84 zł
Kompendium stanowi syntetyczne opracowanie zagadnień z zakresu logiki formalnej i materialnej przydatnych w edukacji prawniczej i w codziennej pracy prawnika - praktyka. Celem autorów było...
Cena katalogowa: 23,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,82 zł
Autor prezentuje problematykę procedury administracyjnej, procedury w sprawach wydawania zaświadczeń, postępowania w sprawach skarg i wniosków, postępowania egzekucyjnego  w administracji,...
Cena katalogowa: 65,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 62,12 zł
Przedmiot podatku stanowi kluczowy element konstrukcji podatku. Jego prawidłowa analiza i opis w poszczególnych podatkach mają decydujący wpływ na stosowanie prawa podatkowego. W pracy zostało...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,00 zł
Książka jest poświęcona zagadnieniu wspierania rozwoju gospodarczego przez samorządy w Polsce przy pomocy rozwiązań prawno-finansowych. Temat rozwoju gospodarczego i sposobów jego wspierania...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,94 zł
Ostatnie lata w Polsce to okres intensywnego rozwoju nauki prawa podatkowego. Związane jest to z zachodzącymi przemianami społeczno - politycznymi oraz ze wzrostem znaczenia podatków...
Cena katalogowa: 75,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 71,13 zł
Opracowanie jest skierowane do szerokiego kręgu odbiorców - adwokatów i radców prawnych, sędziów, prokuratorów, studentów prawa i medycyny oraz innych osób bezpośrednio związanych i...
Cena katalogowa: 99,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 94,76 zł
ZARYS WYKŁADU Z MATERIAŁAMI ŹRÓDŁOWYMI Niniejszy skrypt ma służyć pomocą w studiowaniu zagadnień poruszanych na wykładzie z przedmiotu "Prawa człowieka i ich ochrona", prowadzonym...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,04 zł
,,Wstęp do prawoznawstwa - ćwiczenia i materiały'' to wartościowa pozycja wydawnicza, z pewnością godna polecenia dla studentów i osób prowadzących zajęcia ze wstępu do prawoznawstwa....
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,25 zł
Opracowanie ma zapewnić Czytelnikom (studentom, prawnikom teoretykom i praktykom) bezpośredni kontakt z prawem rzymskim, z jego podstawowymi zasadami i najbardziej interesującymi kazusami. Kolejne...
Cena katalogowa: 31,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,40 zł
Materiały do ćwiczeń składają się z sześciu rozdziałów. Prawo budżetowe państwa i samorządu terytorialnego Państwowy dług publiczny Podatki i prawo podatkowe Dochody samorządu...
Cena katalogowa: 29,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,98 zł
Regulacje prawnounijne dotyczące zagadnienia udzielania przez państwo pomocy przedsiębiorcom stanowi istotną część acquis communautaire. Od lat 90. XX w. można zaobserwować coraz szersze ich...
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,25 zł
Album wydano na zlecenie Sądu Najwyższego w Warszawie   Praca powstała w związku z jubileuszem 100-lecia Sądu Najwyższego, ma charakter opracowania naukowego opartego na szerokiej...
Cena katalogowa: 200,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 189,68 zł
Euroazjatycka Unia Gospodarcza
System instytucjonalny i prawny
Powstanie międzynarodowej organizacji o charakterze gospodarczym to kolejny etap integracji państw, które w ten sformalizowany sposób starają się skutecznie realizować własne...
Cena katalogowa: 57,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,09 zł
Przedmiotem niniejszej rozprawy są czynności materialno-techniczne stanowiące zawarte w pracy dotyczą czynności materialno-technicznych wykonywanych przez administrację publiczną rozumianą jako...
Cena katalogowa: 90,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 85,36 zł
Outsourcing jest współcześnie najbardziej dynamicznie rozwijającą się koncepcją stosowaną w organizacjach funkcjonujacych w środowisku realnym, jak i w organizacjach wirtualizujących swoją...
Cena katalogowa: 52,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,01 zł
Obecnie ochrona danych osobowych jest determinowana ciągłym rozwojem technologicznym. Informacja o osobie jest cenna we współczesnym świecie, stąd wymaga stałej ochrony. Z tego względu istotne...
Cena katalogowa: 57,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,06 zł
Facebook Instagram Twitter YouTube