Sub Lupa

Sub Lupa

Pokaż:
sortuj według:
Utwory młodzieńcze
Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej. Tom 23
Niniejsza edycja zawiera trzy unikatowe juwenilia Zimorowica: Żywot Kozaków lisowskich (1620), Testament Luterski żartownie napisany (1623) oraz Pamiątkę wojny tureckiej w roku 1621 (1623). Pierwsze...
Cena katalogowa: 16,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,28 zł
Status: 36h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Książka, którą oddajemy w Państwa ręce, jest edycją dwóch traktatów łacińskich z zakresu filozofii moralnej, powstałych w kręgu polskich antytrynitarian na przełomie XVI i XVII wieku: Ethica...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,02 zł
Status: 36h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Prezentowany słownik obejmuje blisko cztery tysiące używanych współcześnie terminów, zebranych przez autora w trakcie badań terenowych, a także studiów i kwerend bibliotecznych. Obejmuje słownictwo...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,75 zł
Status: 36h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Po piętnastu latach od pierwszej edycji powraca na półki księgarskie dawno już niedostępny i pilnie poszukiwany słownik, ukazujący się teraz w jednym, poręcznym tomie i w nowej szacie graficznej....
Cena katalogowa: 90,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 69,12 zł
Status: 36h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Książka poświęcona jest zjawisku biologicznego hermafrodytyzmu w optyce autorów starożytnych. W pierwszej części wyodrębniono źródła dotyczące charakteru androgyna (gr. ), w tym znany passus z...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,88 zł
Status: 36h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Monografia wiersza pisanego w latach 1954-1956, który Tadeusz Różewicz poświęcił śmierci żydowskiego dziecka. Studium źródłowe, skupiające się na kształtowaniu utworu – jego struktury,...
Cena katalogowa: 29,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,02 zł
Status: 36h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Jednym z aktywnie działających w XVIII wieku na ziemiach Rzeczypospolitej misjonarzy, który zyskał opinię wielkiego kaznodziei, był ksiądz Szymon Majchrowicz (17171783), jezuita, pisarz polityczny i...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,88 zł
Status: 36h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Il volume presenta l'edizione di un manuale, pubblicato nel 1607 e destinato agli studenti del prestigioso Gymnasium Academicum di Danzica, in cui sono raccolti e discussi i maggiori loci communes...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,02 zł
Status: 36h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Dziewiętnaste stulecie jest uważane za wyjątkowe do tego stopnia, że traktuje się je jako oddzielną epokę. Niesłychany był ogrom i szybkość przemian, które nastąpiły w tym okresie i przeobrażały...
Cena katalogowa: 20,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,36 zł
Status: 36h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Opella de Passione Domini to unikatowo zachowany cykl dwunastu kompozycji muzycznych wykonywanych podczas medytacji pasyjnych jezuickiej sodalicji Zwiastowania NMP we Wrocławiu. Teksty słowne do tych...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,19 zł
Status: 36h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Niniejsza książka jest pierwszym przekładem na język polski fragmentarycznie zachowanego Poematu o Jakubie autorstwa Theodotosa epickiej adaptacji opowieści o tragicznie zakończonym pobycie...
Cena katalogowa: 20,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,36 zł
Status: 36h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Tabulatura organowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie (Mus.2084) pochodzi z biblioteki ewangelickiego kościoła we Wschowie (niem. Fraustadt). W czasach kontrreformacji protestanckiej ludności miasta...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,88 zł
Status: 36h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
We are proud to present Microcosmus by Franciscus Tidicaeus describing how the man is a reflection of the unique, boundless, and more than extraordinary wisdom of God the Creator, of all-encompassing...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,02 zł
Status: 36h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Melchior Fabricius (15751653) był jezuitą czynnym w Kaliszu, Krakowie, Poznaniu, Jarosławiu, Lublinie, Lwowie, Kamieńcu Podolskim, Rawie Mazowieckiej, Grudziądzu, Łucku, Przemyślu i Brześciu...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,19 zł
Status: 36h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Postać Bedy zwanego Czcigodnym i recepcja jego utworów w dawnym piśmiennictwie polskim nie była dotąd przedmiotem opracowania monograficznego (...). Biorąc pod uwagę rolę, jaką odegrała jego...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,19 zł
Status: 36h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Setki przeczytanych książek i tysiące usłyszanych głosów przekształciło się w setki tysięcy zapisanych słów, z których wyłącznie wybrane myśli i tylko przemyślane zdania zostały zamieszczone w tomie...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,38 zł
Status: 36h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Wiele spośród osób chcących poznać starożytną grekę kieruje się szczególną motywacją: zależy im na tym, by poznać w oryginale Nowy Testament i pisma greckich pisarzy wczesnochrześcijańskich. Z...
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,08 zł
Status: 36h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Dworzanki (1622) Jagodyńskiego to obszerny, liczący ponad dwieście utworów, zbiór epigramatów zadedykowanych Łukaszowi Opalińskiemu. Kolekcja nawiązuje do idei „księgi świata”, którą najpełniej...
Cena katalogowa: 16,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,07 zł
Status: 36h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Antonius Swoboda (1709 - po 1746) wstąpił do zakonu jezuitów w Jnie. Przez następne lata działał w Ołomuńcu, Tely, Pradze, Wrocławiu i Kłodzku, gdzie m.in. opiekował się zespołami muzycznymi...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,69 zł
Status: 36h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
"Dionizos" Otta to bez wątpienia jedna z najważniejszych książek w humanistyce XX wieku. Popularność, jaką się obecnie cieszy, można zaś chyba tłumaczyć podobnym czynnikiem, jak ten, o którym pisał...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,75 zł
Status: 36h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Wiek XVI był czasem polemik i potyczek nie tylko politycznych czy religijnych, lecz także literackich. Wśród tych ostatnich ważne miejsce zajął spór o kobiety (querelle des femmes), w którym...
Cena katalogowa: 29,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,95 zł
Status: 36h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
O. Amandus Ivanschiz (17271758) był kompozytorem należącym do zakonu paulinów, czynnym na terenie Austrii. Wśród przeszło stu jego zachowanych kompozycji napisanych w stylu wczesnoklasycznym (są to...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,88 zł
Status: 36h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Carolus Pelicanus (16421702) swoje wykształcenie muzyczne zdobył w Pradze; tam też wstąpił do zakonu jezuitów. Pracował w wielu ośrodkach prowincji czeskiej Towarzystwa Jezusowego; jego twórczość...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,19 zł
Status: 36h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
W zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie (w Dziale Starych Druków i Książki XIX-wiecznej) zachował się zespół partesów pochodzący z połowy XVIII wieku oznaczony sygnaturami 4954. Na...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,02 zł
Status: 36h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Galeazzo Flavio Capra (14871537), ceniony przez współczesnych głównie za swe pisarstwo historyczne, dzisiaj ma szansę zyskać uznanie polskiego czytelnika jako pionierski apologeta płci niewieściej w...
Cena katalogowa: 20,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,36 zł
Status: 36h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Joannes Possival należał do prowadzących działalność muzyczną jezuitów, którzy choć pochodzili z Czech, znaczną część swojego życia spędzili na Śląsku. Przez co najmniej szesnaście lat piastował...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,19 zł
Status: 36h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Publika (1594) to utwór publicystyczny w formie listu doradczego skierowanego do wspólnoty szlacheckiej, który zawiera propozycje rozwiązania problemów żywo dyskutowanych w ówczesnej debacie...
Cena katalogowa: 16,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,28 zł
Status: 36h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Barokowa muzyka religijna rozprzestrzeniała się na Litwie przede wszystkim za sprawą organizowanego przez jezuitów teatru szkolnego i widowisk parateatralnych, w których muzyka odgrywała wyjątkowo...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,88 zł
Status: 36h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Prezentujemy pierwszy zeszyt nutowej serii Fontes Musicae in Polonia: edycję krytyczną czterech kompozycji Martina Kretzmera, jezuity z Braniewa, czynnego m.in. w Wilnie i Warszawie. Jego twórczość...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,19 zł
Status: 36h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Bóg i tajemnica czlowieka
Antropologia teologiczna św. Jana Damasceńskiego na podstawie
Prezentowana publikacja dotyczy jednego z największych autorów patrystycznych i bizantyńskich, Jana Damasceńskiego, skupiając się na jego głównym dziele. Podejmuje ważną i zarazem wieloaspektową...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,60 zł
Status: 36h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Facebook Instagram