Sub Lupa

Sub Lupa

Pokaż:
sortuj według:
Książka poświęcona jest zjawisku biologicznego hermafrodytyzmu w optyce autorów starożytnych. W pierwszej części wyodrębniono źródła dotyczące charakteru androgyna (gr. ), w tym znany passus z...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,30 zł
Status: 48h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Jednym z aktywnie działających w XVIII wieku na ziemiach Rzeczypospolitej misjonarzy, który zyskał opinię wielkiego kaznodziei, był ksiądz Szymon Majchrowicz (17171783), jezuita, pisarz polityczny i...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,34 zł
Status: 48h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Monografia wiersza pisanego w latach 1954-1956, który Tadeusz Różewicz poświęcił śmierci żydowskiego dziecka. Studium źródłowe, skupiające się na kształtowaniu utworu – jego struktury,...
Cena katalogowa: 29,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,29 zł
Status: 48h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Wiele spośród osób chcących poznać starożytną grekę kieruje się szczególną motywacją: zależy im na tym, by poznać w oryginale Nowy Testament i pisma greckich pisarzy wczesnochrześcijańskich. Z...
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,40 zł
Status: 48h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Bóg i tajemnica czlowieka
Antropologia teologiczna św. Jana Damasceńskiego na podstawie
Prezentowana publikacja dotyczy jednego z największych autorów patrystycznych i bizantyńskich, Jana Damasceńskiego, skupiając się na jego głównym dziele. Podejmuje ważną i zarazem wieloaspektową...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,77 zł
Status: 48h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Ks. Stanisław Adamiak urodzony w 1980 roku. Od 2004 roku ksiądz diecezji toruńskiej. Doktorat z historii Kościoła uzyskał na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W latach 2011 do 2014...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,42 zł
Status: 48h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Edycja zawiera siedem utworów okolicznościowych Jana Kochanowskiego, które poeta napisał w okresie dworskim i czarnoleskim. Stanowią one świadectwo relacji przyjacielskich bądź klientalnych, dotyczą...
Cena katalogowa: 16,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,95 zł
Status: 48h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Prezentowana książka to zbiór artykułów, poświęconych jezuickiej kulturze artystycznej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, widziany zarówno z perspektywy zjawisk globalnych, jak i lokalnych. Badacze...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,34 zł
Status: 48h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Niniejsza monografia ma na celu uzupełnienie poważnej luki, jaką jest brak całościowego studium źródłowego z pełnym zestawieniem rzeczywistych nawiązań do ofiary krwawej w zachowanych tekstach...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,83 zł
Status: 48h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
„Classicum” nieśmiertelnej Sławy (1674) to wzorowany na Pałacu Leszczyńskim Samuela Twardowskiego poemat okolicznościowy ułożony ku czci Jana Sobieskiego po zwycięskiej bitwie z Turkami pod Chocimiem...
Cena katalogowa: 16,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,44 zł
Status: 48h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Przedmiotem niniejszej publikacji jest unikatowa w skali światowej kolekcja muzykaliów, zgromadzona w XVII wieku we wrocławskim gimnazjum św. Elżbiety. Zbiór ten, obejmujący 399 druków muzycznych z...
Cena katalogowa: 44,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,79 zł
Status: 48h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Prezentujemy pierwszy zeszyt nutowej serii Musica Revelata, będący edycją krytyczną rękopisu przechowywanego w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie (Dział Starych Druków i Książki...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,53 zł
Status: 48h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Trzy mowy gratulacyjne z okazji zwycięstwa nad Moskwicinami
Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej. Tom 26
Trzy mowy gratulacyjne z okazji zwycięstwa nad Moskwicinami (Gratulationum triumphalium ex Moscovitis orationes III) to wydany w 1582 lub 1583 r. zbór oracji wygłoszonych przez Nideckiego w katedrze...
Cena katalogowa: 16,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 11,28 zł
Status: 48h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Wierny pasterz Battisty Guariniego (1538-1612) to dzieło życia włoskiego akademika i dyplomaty przebywającego także w Polsce (jako ambasador księcia Alfonsa II d’Este, który starał się o tron...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,29 zł
Status: 48h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Wśród muzykaliów kolegium jezuickiego w Braniewie, które w 1626 roku wywieziono do Biblioteki Uniwersyteckiej w Uppsali (S-Uu), ważne miejsce zajmuje zestaw ksiąg głosowych o sygnaturze...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,34 zł
Status: 48h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Ponad 1000 stron tekstów, ćwiczeń, wiedzy o literaturze i kulturze Grecji antycznej. Podręcznik Moniki Mikuły i Magdaleny Popiołek może służyć do nauki starożytnej greki zarówno w liceum, jak...
Cena katalogowa: 110,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 104,38 zł
Status: 24h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Dom we krwi. Współczesne incenizacje Orestei Ajschylosa
Cena katalogowa: 29,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,29 zł
Status: 48h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Kancjonały luterańskiego Gdańska 1587-1810. Tom 6. Studium nad źródłami lokalnej niemieckiej pieśni kościelnej
Studium nad źródłami lokalnej niemieckiej pieśni kościelnej. Reformacja w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Tom 6
Przedmiotem analizy niniejszej pracy są niemieckojęzyczne kancjonały luterańskie opublikowane w latach 1587–1810 przez gdańskie oficyny, z uwzględnieniem wszystkich możliwych...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,23 zł
Status: 48h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Wobec marksizmu często stawiany jest zarzut, jakoby w optyce tej filozofii miało dochodzić do rozpłynięcia się ludzkiej podmiotowości w żywiole ekonomicznych konieczności. Opinia ta, upowszechniona w formie obiegowego komunału, pozwala wielu zaoszczędzić
Cena katalogowa: 20,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,19 zł
Status: 48h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
The present book is a collection of papers offered to Professor Jan Kieniewicz by his friends, colleagues, and collaborators to celebrate his 80th birthday. Entitled Spain India Russia. Centres,...
Cena katalogowa: 29,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,29 zł
Status: 48h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Niezbędnik współczesnej Klepoatry
Greckie i łacińskie korzenie terminologii medycznej nie tylko dla kosmetologów
Niezbędnik zawiera:   minimum fleksji łacińskiej niezbędne do swobodnego poruszania się w łacińskiej terminologii medycznej, a co za tym idzie także w angielskiej, informacje o...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,97 zł
Status: 48h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Teatr to ważny element rzymskiej rzeczywistości, ale znakomita część związanych z nim zagadnień pozostaje nie do końca zgłębiona. Prezentowana publikacja stara się jednoznacznie rozwiązać pewne...
Cena katalogowa: 29,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,92 zł
Status: 48h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Postać Bedy zwanego Czcigodnym i recepcja jego utworów w dawnym piśmiennictwie polskim nie była dotąd przedmiotem opracowania monograficznego (...). Biorąc pod uwagę rolę, jaką odegrała jego...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,24 zł
Status: 48h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Tabulatura organowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie (Mus.2084) pochodzi z biblioteki ewangelickiego kościoła we Wschowie (niem. Fraustadt). W czasach kontrreformacji protestanckiej ludności miasta...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,34 zł
Status: 48h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Opella de Passione Domini to unikatowo zachowany cykl dwunastu kompozycji muzycznych wykonywanych podczas medytacji pasyjnych jezuickiej sodalicji Zwiastowania NMP we Wrocławiu. Teksty słowne do tych...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,24 zł
Status: 48h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Dworzanki (1622) Jagodyńskiego to obszerny, liczący ponad dwieście utworów, zbiór epigramatów zadedykowanych Łukaszowi Opalińskiemu. Kolekcja nawiązuje do idei „księgi świata”, którą najpełniej...
Cena katalogowa: 16,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,95 zł
Status: 48h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Prezentowany słownik obejmuje blisko cztery tysiące używanych współcześnie terminów, zebranych przez autora w trakcie badań terenowych, a także studiów i kwerend bibliotecznych. Obejmuje słownictwo...
Cena katalogowa: 34,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,96 zł
Status: 48h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Wiek XVI był czasem polemik i potyczek nie tylko politycznych czy religijnych, lecz także literackich. Wśród tych ostatnich ważne miejsce zajął spór o kobiety (querelle des femmes), w którym...
Cena katalogowa: 29,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,12 zł
Status: 48h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Barokowa muzyka religijna rozprzestrzeniała się na Litwie przede wszystkim za sprawą organizowanego przez jezuitów teatru szkolnego i widowisk parateatralnych, w których muzyka odgrywała wyjątkowo...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,34 zł
Status: 48h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Prezentujemy pierwszy zeszyt nutowej serii Fontes Musicae in Polonia: edycję krytyczną czterech kompozycji Martina Kretzmera, jezuity z Braniewa, czynnego m.in. w Wilnie i Warszawie. Jego twórczość...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,24 zł
Status: 48h
Sub Lupa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sub Lupa
Facebook Instagram Twitter YouTube