Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Pokaż:
sortuj według:
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zasad prowadzenia rachunkowości finansowej w świetle przepisów polskiego prawa bilansowego. Praca składa się z dwunastu rozdziałów. Dwa pierwsze...
Cena katalogowa: 72,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 68,98 zł
Status: 24h
Książka stanowi najbardziej aktualne kompendium wiedzy na temat zmian krajowego prawa bilansowego i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. Cześć I opracowania ma charakter...
Cena katalogowa: 80,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 76,64 zł
Status: 24h
Przez pojęcie prawa gospodarczego rozumiemy zbiór norm prawnych traktujących o funkcjonowaniu gospodarki państwa i stosunków gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami oraz między przedsiębiorcami i...
Cena katalogowa: 16,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,32 zł
Status: 24h
Publikacja stanowi zbiór ujednoliconych tekstów pięciu ustaw, tj. ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku...
Cena katalogowa: 66,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 63,22 zł
Status: 24h
W niniejszej publikacji opisano stan prawny w zakresie istniejących uregulowań i standardów rachunkowości dotyczących inwestycji finansowych. Zaprezentowane zostały różne typy instrumentów...
Cena katalogowa: 72,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 56,66 zł
Status: 24h
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,74 zł
Status: 24h
W niniejszej książce zaprezentowano najważniejsze zagadnienia z prawa pracy, których znajomość ułatwia współdziałanie pracodawcy i pracownika. Zostały w niej omówione takie kwestie, jak:...
Cena katalogowa: 22,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,45 zł
Status: 24h
Partnerstwo publiczno-prywatne jest formą długoterminowej współpracy sektora publicznego i prywatnego w przedsięwzięciach mających na celu realizację zadań publicznych. Celem współpracy jest...
Cena katalogowa: 66,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 63,22 zł
Status: 24h
Obowiązującym źródłem prawa cywilnego jest pochodzący sprzed ponad pół wieku Kodeks cywilny wraz z kolejnymi jego nowelizacjami. Kodeks cywilny składa się z czterech ksiąg: części ogólnej,...
Cena katalogowa: 9,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 9,30 zł
Status: 24h
Cena katalogowa: 17,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,28 zł
Status: 24h
PODATKI 2017 - najważniejsze zmiany VAT, CIT, PIT, Ordynacja podatkowa, ustawa KAS Książka zawiera omówienia najważniejszych zmian w przepisach podatkowych (CIT, PIT, VAT, Ordynacji...
Cena katalogowa: 86,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 82,38 zł
Status: 24h
Obecnie firmy decydują się na lokowanie wolnych środków pieniężnych w inwestycje niefinansowe, szczególnie w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne. Wiele podmiotów wypracowuje nadwyżki...
Cena katalogowa: 72,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 68,98 zł
Status: 24h
Publikacja stanowi zbiór ujednoliconych tekstów pięciu ustaw, tj. ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku...
Cena katalogowa: 65,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,22 zł
Status: 24h
Facebook Instagram Twitter YouTube