Sejmowe

Sejmowe

Pokaż:
sortuj według:
Trzecia Rzeczpospolita buduje swoją tożsamość blisko ćwierć wieku. Dla pokoleń, które ją powołały, to czas szczególnie trudnego poszukiwania własnej drogi, czas ideowych wyborów i konkretnych...
Cena katalogowa: 75,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,85 zł
Status: dostępne od ręki
Sejmowe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sejmowe
To pierwsza próba odpowiedzi na pytanie, czym jest współczesne państwo solidarne. Książka przedstawia najważniejsze uregulowania prawne w kilku szczegółowych dziedzinach prawa, w których w...
Cena katalogowa: 46,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,10 zł
Status: dostępne od ręki
Sejmowe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sejmowe
Volumen 2 tomu IV obejmuje dorobek ustawodawczy sejmów wlanych, obradujących w latach 1659-1668. W okresie tym zwołano 11 sejmów, w tym także po abdykacji Króla Jana Kazimierza Wazy - sejm...
Cena katalogowa: 116,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 69,40 zł
Status: dostępne od ręki
Sejmowe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sejmowe
Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Bałabanowi, w hołdzie jego działalności naukowej. Czytelnik znajdzie w niej teksty, których autorami są nie tylko znawcy prawa konstytucyjnego,...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,60 zł
Status: dostępne od ręki
Sejmowe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sejmowe
W książce, którą oddajemy do rąk czytelnika, ukazano - na podstawie szeroko zakrojonej kwerendy źródłowej (w Polsce i Niemczech) oraz dotychczasowej literatury przedmiotu - działalność...
Cena katalogowa: 75,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,07 zł
Status: dostępne od ręki
Sejmowe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sejmowe
Angielska wersja albumu " Chrześcijaństwo w dziejach Polski i Polaków. 966-2016", który ukazał się nakładem Wydawnictwa Sejmowego z okazji 1050. rocznicy przyjęcia przez Polskę chrztu...
Cena katalogowa: 140,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 91,10 zł
Status: dostępne od ręki
Sejmowe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sejmowe
.
Cena katalogowa: 27,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,08 zł
Status: dostępne od ręki
Sejmowe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sejmowe
„Przez długi czas w opracowaniach dotyczących Trybunału Koronnego wyraźnie zauważalna była tendencja do traktowania go przede wszystkim jako instytucji. Najwięcej uwagi poświęcano formalnoprawnym...
Cena katalogowa: 46,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,10 zł
Status: dostępne od ręki
Sejmowe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sejmowe
Monografia zawiera wnikliwą analizę pozycji ustrojowej i kompetencji instytucji ombudsmana w Zjednoczonym Królestwie oraz w trzech państwa Wspólnoty Narodów: Australii, Kanadzie i Nowej...
Cena katalogowa: 52,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,89 zł
Status: dostępne od ręki
Sejmowe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sejmowe
To pierwsza książka w tak kontrowersyjny sposób opisująca Sekcję Spraw Zagranicznych, która funkcjonowała w strukturze Delegatury Rządu RP na Kraj w latach 1943-1945. Opiera się na dokumentach...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,34 zł
Status: dostępne od ręki
Sejmowe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sejmowe
Wielu badaczy zadaje sobie pytanie, na ile suwerenność jest przydatna do konceptualizacji państwa na początku XXI wieku, a więc w czasach globalizacji i integracji europejskiej. Do dyskusji na...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,60 zł
Status: dostępne od ręki
Sejmowe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sejmowe
Książka jest wynikiem współpracy pracowników naukowych z Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier. Podejmuje zagadnienie ustrojowego usytuowania parlamentu w systemach konstytucyjnych państw...
Cena katalogowa: 58,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,59 zł
Status: dostępne od ręki
Sejmowe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sejmowe
.
Cena katalogowa: 10,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 5,71 zł
Status: dostępne od ręki
Sejmowe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sejmowe
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,79 zł
Status: dostępne od ręki
Sejmowe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sejmowe
Publikacja wydana w języku angielskim prezentująca w syntetycznej formie ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej.
Cena katalogowa: 58,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,11 zł
Status: dostępne od ręki
Sejmowe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sejmowe
Krytycyzm wyrażany przez polityków i obywateli wobec racjonalności zapisanych w konstytucji marcowej mechanizmów tworzenia Sejmu i Senatu był w Polsce - w drugiej połowie lat 20. XX w. -...
Cena katalogowa: 57,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,85 zł
Status: dostępne od ręki
Sejmowe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sejmowe
Książka stanowi oryginalną i interesującą monografię naukową, wpisującą się w nurt analiz i badań nad bieżącymi oraz długookresowymi skutkami istotnych zmian zachodzących w sytuacji...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,50 zł
Status: dostępne od ręki
Sejmowe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sejmowe
Zagadnienia dotyczące kontroli finansowania komitetów wyborczych, rozumianej jako regulowanego prawem procesu, w którym uczestniczy wiele instytucji o różnym charakterze, poddane zostały w...
Cena katalogowa: 52,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,95 zł
Status: dostępne od ręki
Sejmowe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sejmowe
Niniejsza monografia przedstawia spojrzenie na problematykę ciężaru dowodu w procesie karnym w sposób, który nie był dotąd szerzej prezentowany w polskim piśmiennictwie. Celem Autora było...
Cena katalogowa: 62,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,10 zł
Status: dostępne od ręki
Sejmowe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sejmowe
System konstytucyjny Łotwy .
Cena katalogowa: 15,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 9,20 zł
Status: dostępne od ręki
Sejmowe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sejmowe
Publikacja poświęcona jest przypomnieniu i utrwaleniu dorobku pisarskiego Kazimierza Trębickiego, mało znanego dyplomaty II Rzeczypospolitej i aktywnego działacza powojennej emigracji...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,89 zł
Status: dostępne od ręki
Sejmowe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sejmowe
W książce zmarłego w 1978 roku na emigracji w Madrycie wybitnego polskiego prawnika zawarte są jego trzy ważne prace z zakresu prawa konstytucyjnego, wydane po raz pierwszy w latach 1934-1937....
Cena katalogowa: 41,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,61 zł
Status: dostępne od ręki
Sejmowe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sejmowe
Autorka podjęła się zadania mieszczącego się na pograniczu wielu dyscyplin naukowych, między innymi dziejów politycznych, literaturoznawstwa, psychologii, częściowo nawet socjologii....
Cena katalogowa: 41,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,05 zł
Status: dostępne od ręki
Sejmowe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sejmowe
Drugie wydanie albumu, poprawione i uzupełnione, przedstawia budynki i wnętrza sejmowe, począwszy od czasów Rzeczypospolitej szlacheckiej do czasów nam współczesnych. Każdy z podrozdziałów stanowi...
Cena katalogowa: 130,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 111,15 zł
Status: dostępne od ręki
Sejmowe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sejmowe
Tematem książki są wybrane aspekty kształtowania prawa zatrudnienia w Polsce w okresie transformacji. Autorka wskazuje czynniki, które wpływały i wpływają na współczesny ustrój i prawo pracy,...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,60 zł
Status: dostępne od ręki
Sejmowe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sejmowe
W książce podjęto wiele wątków, które uznano za istotne w kontekście potrzeby zmian systemowych, wskazując zarówno na konieczność reformy modelu stanowienia i poboru podatków w Polsce, jak i...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,60 zł
Status: dostępne od ręki
Sejmowe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sejmowe
Książka jest kompleksowym opracowaniem zagadnienia realizacji prawa inicjatywy ustawodawczej w polskim prawie konstytucyjnym. Etap ten liczy się od podjęcia zamiaru przygotowania projektu ustawy...
Cena katalogowa: 52,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,40 zł
Status: dostępne od ręki
Sejmowe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sejmowe
Monografia jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym całościowym opracowaniem poświęconym prawu petycji. Najistotniejszym punktem pracy jest ustalenie treści normatywnej prawa petycji z art....
Cena katalogowa: 52,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,70 zł
Status: dostępne od ręki
Sejmowe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sejmowe
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,50 zł
Status: dostępne od ręki
Sejmowe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sejmowe
.
Cena katalogowa: 9,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 5,70 zł
Status: dostępne od ręki
Sejmowe
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Sejmowe
Facebook Instagram