SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Pokaż:
sortuj według:
S?ren Kierkegaard był osamotniony zarówno w życiu, jak i w filozofii. Jego przekonania w niewielkiej mierze były podzielane przez jemu współczesnych, jego książki długo nie znajdowały odbiorców....
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,00 zł
Status: dostępne od ręki
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,48 zł
Status: dostępne od ręki
.
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,85 zł
Status: dostępne od ręki
Wstęp W badaniach z lat 1999-2002, których zwieńczeniem było wydanie na polskim rynku dwóch publikacji, analizą objęto 22 kraje, w tym kraje przechodzące transfor­mację ustrojową. Niniejszą...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,00 zł
Status: dostępne od ręki
Ta książka nie jest skończona i stanowi raczej zapowiedź monografii niż monografię. Nie poruszyłem wszystkich godnych zainteresowania tematów, a spraw, którymi się zająłem, nie omówiłem wyczerpująco....
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,77 zł
Status: dostępne od ręki
Wstęp Praca składa się z wprowadzenia oraz trzech rozdziałów, poprzedzonych wykazem stosowanych oznaczeń i symboli. We wprowadzeniu przedstawiono krótką charakterystykę treści ze wskazaniem...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,00 zł
Status: dostępne od ręki
Wprowadzenie Ważnym elementem sprawozdania finansowego są ujawnienia zawarte w informacjach dodatkowych . W przypadku sprawozdań finansowych, sporządzanych według Międzynarodowych Standardów...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,20 zł
Status: dostępne od ręki
Wykluczenie społeczne, określane również mianem marginalizacji jest definiowane przez wielu badaczy w odniesieniu do jednostek lub grup jako podmiotów oraz do stanu, rodzajów i przyczyn samego...
Cena katalogowa: 33,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,16 zł
Status: dostępne od ręki
Spis treści     Wstęp Rozdział 1. Analiza procesu badawczego w ekonomii 1.1. Istota wiedzy naukowej 1.2. Wiedza naukowa w ekonomii 1.3. Schemat...
Cena katalogowa: 44,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,88 zł
Status: dostępne od ręki
Wstęp   Projects are future-making tools. It is the implementation of projects that effectuates the civilization progress: both the material progress - comprising the development of...
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,20 zł
Status: dostępne od ręki
Wstęp   The book summarizes a multidimensional study of the benefits and costs of three processes connected with European integration. The time caesura has been determined by three...
Cena katalogowa: 44,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,88 zł
Status: dostępne od ręki
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,84 zł
Status: dostępne od ręki
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) są współcześnie jedną z podstawowych form ekspansji zagranicznej. Ich istnienie determinuje poziom i efektywność międzynarodowej współpracy i wymiany...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,69 zł
Status: dostępne od ręki
W 100. rocznicę odzyskania niepodległości wiele osób i instytucji podejmuje różne inicjatywy dla jej uczczenia. Uczeni, publicyści, wydawcy, twórcy filmów i przedstawień pragną przypomnieć...
Cena katalogowa: 39,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,28 zł
Status: dostępne od ręki
Cena katalogowa: 43,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,36 zł
Status: dostępne od ręki
Podejmując w prezentowanym opracowaniu istotne, wybrane zagadnienia dotyczące planowania polityki publicznej, jego autorzy kontynuują prowadzone od kilku lat badania poświęcone mechanizmom...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,60 zł
Status: dostępne od ręki
Wstęp   INC OMNIA - stąd wszystko. Umieszczona w drugiej części utworu Andrzeja Maksymiliana Fredry - Scriptorum seu togae et belli... łacińska maksyma zawiera jedynie dwa słowa, jakże...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,60 zł
Status: dostępne od ręki
Europejska Unia energetyczna
Wybrane zagadnienia
Wstęp Niniejsza publikacja zawiera opracowania zaprezentowane podczas dru­giego seminarium naukowego doktorantów Kolegium Gospodarki Świato­wej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,00 zł
Status: dostępne od ręki
Dylematy finansjeryzacji
Dłużne papiery wartościowe w finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,56 zł
Status: dostępne od ręki
Wstęp   Szanowni i Drodzy Czytelnicy, W 2018 roku mija 25. rocznica utworzenia Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Po każdym kolejnym roku swojej...
Cena katalogowa: 60,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,20 zł
Status: dostępne od ręki
Polityka publiczna wobec niepełnosprawności i osób z niepełnosprawnościami (dalej: OzN), zarówno w Polsce, jak i w krajach Europy Zachodniej, znajduje się w przededniu zmian. Mimo że zawsze był to...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,84 zł
Status: dostępne od ręki
Wstęp  Z przyjemnością przekazuję Czytelnikom niniejsze opracowanie podsumowujące wyniki badań zrealizowanych przez młodych naukowców w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej...
Cena katalogowa: 58,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,16 zł
Status: dostępne od ręki
W ostatnich dekadach współpraca przedsiębiorstw nasiliła się, przybierając niejednokrotnie formę współpracy międzynarodowej. Wynika to ze specyfiki współczesnej gospodarki w coraz większym stopniu...
Cena katalogowa: 62,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,24 zł
Status: dostępne od ręki
Wstęp   Dear Readers, The development of economy 4.0, competing on innovations and not on low labor costs, requires an appropriate quality of human capital, i.e. the...
Cena katalogowa: 40,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,40 zł
Status: dostępne od ręki
Postęp i regres
Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania ewolucji cywilizacji
Najczęściej rozwój społeczny definiuje się jako ukierunkowany celowościowo proces społeczny, w ramach którego następuje istotny wzrost pożądanych dla danego społeczeństwa lub społeczności...
Cena katalogowa: 51,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,52 zł
Status: dostępne od ręki
Wstęp   Ochrona zdrowia w Polsce podlega silnie uwarunkowaniom makroekonomicznym, w tym zwłaszcza społecznym, politycznym i prawnym. Tak działo się zawsze, ale dziś jest to szczególnie...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,40 zł
Status: dostępne od ręki
Bezprecedensowa akumulacja rezerw walutowych stanowi jedną z najważ­niejszych cech charakteryzujących współczesną gospodarkę światową. Wzrost glo­balnych rezerw był szczególnie dynamiczny od...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,00 zł
Status: dostępne od ręki
Wstęp This book is the latest in a series of annual studies of economic competitiveness, a concept that refers to sustainable economic growth, but also implies an ability to improve quality of...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,00 zł
Status: dostępne od ręki
Facebook Instagram