SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Pokaż:
sortuj według:
Ideowym założeniem, które towarzyszyło autorom podręcznika, było wykorzystanie wątków wynikających z badań poszczególnych naukowców oraz ich doświadczenia dydaktycznego zgromadzonego w ostatnich...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,57 zł
.
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,10 zł
Bankructwo przedsiębiorstwa a wynagrodzenie firmy audytorskiej
Implikacje dla regulacji rynku rewizji finansowej
Wstęp Na przestrzeni dziejów ludzkość wykształciła umiejętność komunikacji, czyli posługiwania się wiedzą, jej utrwalania i przekazywania, co stanowiło fundament łączenia się jednostek w grupy....
Cena katalogowa: 53,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,46 zł
Podejmując w prezentowanym opracowaniu istotne, wybrane zagadnienia dotyczące planowania polityki publicznej, jego autorzy kontynuują prowadzone od kilku lat badania poświęcone mechanizmom...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,10 zł
Wstęp Praca składa się z wprowadzenia oraz trzech rozdziałów, poprzedzonych wykazem stosowanych oznaczeń i symboli. We wprowadzeniu przedstawiono krótką charakterystykę treści ze wskazaniem...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,57 zł
Podręcznik Statystyka od podstaw z systemem Stata jest podręcznikiem akademickim, łączącym tradycję z nowoczesnością. Tradycję stanowią metody statystyczne, których zastosowania są prezentowane w...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,24 zł
Dziekanaty na wyższych uczelniach
Funkcjonowanie, wyzwania, dobre praktyki
Pewna zaprzyjaźniona profesorka powiedziała kiedyś, że zamiast napisać spe­cjalistyczny artykuł naukowy, który trafi do bardzo wąskiego grona czytelników, lepiej zrobić coś, co dotrze do szerszego...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,34 zł
Wstęp   Podnoszenie efektywności przedsiębiorstwa wymaga stosowania określonych narzędzi zarządczych pozwalających na kompleksową analizę wszystkich procesów i zasobów organizacji, z...
Cena katalogowa: 44,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,68 zł
Skrypt ten, noszący tytuł ?Metody badawcze i paradygmaty ekonomii", został przy-gotowany na potrzeby zajęć na studiach doktoranckich prowadzonych przez Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły...
Cena katalogowa: 14,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,76 zł
Wstęp Kryzys na światowych rynkach finansowych, jaki miał miejsce w latach 2007-2009 był przedmiotem wielu badań i publikacji naukowych. Dotyczyły one w pierwszej kolejności systemu...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,36 zł
Spis treści Wstęp Rozdział 1. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa w naukach o zarządzaniu
Cena katalogowa: 49,00 zł
49,00 zł
Wstęp Początki dzisiejszej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie sięgają 1906 roku, gdy August Zieliński uzyskał zgodę władz carskich na założenie Prywatnych Kursów Handlowych Męskich. W...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,28 zł
Wstęp   Ubezpieczenia wzajemne stanowią ważną część europejskiego i światowego sektora usług finansowych. Są one realizowane zasadniczo przez zakłady ubezpieczeń nazywane towarzystwami...
Cena katalogowa: 64,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 58,34 zł
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,28 zł
Wstęp Książka ta jest pokłosiem realizacji pogłębionych badań na temat upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Badania tej problematyki są od wielu lat prowadzone przez Zespół Kolegium Nauk o...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,00 zł
Wstęp W badaniach z lat 1999-2002, których zwieńczeniem było wydanie na polskim rynku dwóch publikacji, analizą objęto 22 kraje, w tym kraje przechodzące transfor­mację ustrojową. Niniejszą...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,00 zł
Wstęp Jednostki samorządu lokalnego w Polsce korzystają z trzech podstawowych form prawnych dochodów: dochodów własnych oraz transferów z budżetu państwa w postaci subwencji ogólnej i dotacji...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,90 zł
Wykluczenie społeczne, określane również mianem marginalizacji jest definiowane przez wielu badaczy w odniesieniu do jednostek lub grup jako podmiotów oraz do stanu, rodzajów i przyczyn samego...
Cena katalogowa: 33,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,92 zł
Wstęp (...) Przygotowując niniejszą publikację autorzy przyjęli założenie, że w związku z rosnącym zainteresowaniem rozwiązaniami biznesowymi typu start-up i ich ostatnią popularnością w...
Cena katalogowa: 41,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,37 zł
Słownik demograficzny
The Dictionary of demography
Język specjalistyczny właściwy danej dziedzinie akademickiej dostarcza jej praktykom wygodnego zbioru wyrażeń i terminów, którego mogą używać w celu wymiany myśli w sposób jednoznaczny i precyzyjny....
Cena katalogowa: 62,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,84 zł
Ta książka nie jest skończona i stanowi raczej zapowiedź monografii niż monografię. Nie poruszyłem wszystkich godnych zainteresowania tematów, a spraw, którymi się zająłem, nie omówiłem wyczerpująco....
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,16 zł
Podstawowym analitycznym celem przedkładanej pracy są przedstawienie i ocena stanu, zmian sytuacji mieszkaniowej w latach 2002-2014 oraz łączących się z zasadniczych społeczno-gospodarczych...
Cena katalogowa: 69,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 63,79 zł
Europejska Unia energetyczna
Wybrane zagadnienia
Wstęp Niniejsza publikacja zawiera opracowania zaprezentowane podczas dru­giego seminarium naukowego doktorantów Kolegium Gospodarki Świato­wej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,71 zł
. Publikacja została podzielona na sześć części tematycznych, obejmujących czternaście rozdziałów cząstkowych. Każda z tych części dotyczy wybranych nurtów w finansach i jest opatrzona krótkim...
Cena katalogowa: 52,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,18 zł
Spis treści     Wstęp Rozdział 1. Analiza procesu badawczego w ekonomii 1.1. Istota wiedzy naukowej 1.2. Wiedza naukowa w ekonomii 1.3. Schemat...
Cena katalogowa: 44,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,11 zł
Wstęp Samozatrudnienie we współczesnej gospodarce wzbudza skrajne emocje. Dla niektórych badaczy tego zjawiska [np. Blanchflower, Oswald, Stutzer, 2001; Davidsson, 2003] jest to forma...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,14 zł
Wstęp   The book summarizes a multidimensional study of the benefits and costs of three processes connected with European integration. The time caesura has been determined by three...
Cena katalogowa: 44,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,11 zł
Wstęp   INC OMNIA - stąd wszystko. Umieszczona w drugiej części utworu Andrzeja Maksymiliana Fredry - Scriptorum seu togae et belli... łacińska maksyma zawiera jedynie dwa słowa, jakże...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,52 zł
Facebook Instagram Twitter YouTube