SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Pokaż:
sortuj według:
Urynkowienie w latach 90. XX stulecia polskiej gospodarki, wzmożony przepływ kapitałów, wciąż wzmagające się procesy globalizacji i standaryzacji wywierają ogromny wpływ na działalność jednostek...
Cena katalogowa: 15,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,75 zł
Wstęp (...) Przygotowując niniejszą publikację autorzy przyjęli założenie, że w związku z rosnącym zainteresowaniem rozwiązaniami biznesowymi typu start-up i ich ostatnią popularnością w...
Cena katalogowa: 41,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,60 zł
Podejmując w prezentowanym opracowaniu istotne, wybrane zagadnienia dotyczące planowania polityki publicznej, jego autorzy kontynuują prowadzone od kilku lat badania poświęcone mechanizmom...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,71 zł
Cena katalogowa: 43,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,95 zł
.
Cena katalogowa: 65,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 62,29 zł
Pomiar finansjeryzacji
Próba Konceptualizacji
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,00 zł
Znaczenie innowacji i innowacyjności jest w dzisiejszych czasach bezdyskusyjne. Uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej na poziomie pojedynczych przedsiębiorstw, a także całych gospodarek związane jest z...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,95 zł
Wstęp W badaniach z lat 1999-2002, których zwieńczeniem było wydanie na polskim rynku dwóch publikacji, analizą objęto 22 kraje, w tym kraje przechodzące transfor­mację ustrojową. Niniejszą...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,77 zł
Wstęp Jednostki samorządu lokalnego w Polsce korzystają z trzech podstawowych form prawnych dochodów: dochodów własnych oraz transferów z budżetu państwa w postaci subwencji ogólnej i dotacji...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,27 zł
Słownik demograficzny
The Dictionary of demography
Język specjalistyczny właściwy danej dziedzinie akademickiej dostarcza jej praktykom wygodnego zbioru wyrażeń i terminów, którego mogą używać w celu wymiany myśli w sposób jednoznaczny i precyzyjny....
Cena katalogowa: 62,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,70 zł
Wprowadzenie Ważnym elementem sprawozdania finansowego są ujawnienia zawarte w informacjach dodatkowych . W przypadku sprawozdań finansowych, sporządzanych według Międzynarodowych Standardów...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,43 zł
Spis treści     Wstęp Rozdział 1. Analiza procesu badawczego w ekonomii 1.1. Istota wiedzy naukowej 1.2. Wiedza naukowa w ekonomii 1.3. Schemat...
Cena katalogowa: 44,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,43 zł
Wstęp   The book summarizes a multidimensional study of the benefits and costs of three processes connected with European integration. The time caesura has been determined by three...
Cena katalogowa: 44,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,43 zł
Wstęp   Projects are future-making tools. It is the implementation of projects that effectuates the civilization progress: both the material progress - comprising the development of...
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 56,48 zł
Niniejsza monografia ma szczególny charakter, ponieważ jest to księga jubileuszowa przygotowana dla prof. zw. dr hab. Anny Zorskiej. Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 150 publikacji, w tym dwie...
Cena katalogowa: 56,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,73 zł
Ta książka nie jest skończona i stanowi raczej zapowiedź monografii niż monografię. Nie poruszyłem wszystkich godnych zainteresowania tematów, a spraw, którymi się zająłem, nie omówiłem wyczerpująco....
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,77 zł
Wstęp Praca składa się z wprowadzenia oraz trzech rozdziałów, poprzedzonych wykazem stosowanych oznaczeń i symboli. We wprowadzeniu przedstawiono krótką charakterystykę treści ze wskazaniem...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,07 zł
Kluczowe dla analizy pojęcie "obraz człowieka" ma charakter metaekonomiczny i jest rozwijane na gruncie różnych nauk, z zastosowaniem właściwych im metod badawczych. Oznacza to, że...
Cena katalogowa: 65,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 61,19 zł
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) są współcześnie jedną z podstawowych form ekspansji zagranicznej. Ich istnienie determinuje poziom i efektywność międzynarodowej współpracy i wymiany...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,54 zł
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,54 zł
Europejska Unia energetyczna
Wybrane zagadnienia
Wstęp Niniejsza publikacja zawiera opracowania zaprezentowane podczas dru­giego seminarium naukowego doktorantów Kolegium Gospodarki Świato­wej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,21 zł
. Publikacja została podzielona na sześć części tematycznych, obejmujących czternaście rozdziałów cząstkowych. Każda z tych części dotyczy wybranych nurtów w finansach i jest opatrzona krótkim...
Cena katalogowa: 52,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,74 zł
Polityka migracyjna to całokształt decyzji, czynności i działań podej­mowanych przez władzę publiczną, zmierzających do osiągnięcia celów w zakresie migracji ludności. Jeszcze niedawno tak...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,80 zł
Wykluczenie społeczne, określane również mianem marginalizacji jest definiowane przez wielu badaczy w odniesieniu do jednostek lub grup jako podmiotów oraz do stanu, rodzajów i przyczyn samego...
Cena katalogowa: 33,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,91 zł
Podstawowym analitycznym celem przedkładanej pracy są przedstawienie i ocena stanu, zmian sytuacji mieszkaniowej w latach 2002-2014 oraz łączących się z zasadniczych społeczno-gospodarczych...
Cena katalogowa: 69,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 65,89 zł
Wstęp   INC OMNIA - stąd wszystko. Umieszczona w drugiej części utworu Andrzeja Maksymiliana Fredry - Scriptorum seu togae et belli... łacińska maksyma zawiera jedynie dwa słowa, jakże...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,17 zł
W 100. rocznicę odzyskania niepodległości wiele osób i instytucji podejmuje różne inicjatywy dla jej uczczenia. Uczeni, publicyści, wydawcy, twórcy filmów i przedstawień pragną przypomnieć...
Cena katalogowa: 39,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,72 zł
Welcome to SGH - Szkoła Główna Handlowa, or in English, the Warsaw School of Economics. You have come here from near and far. You will be guests at our school for a few days, weeks, for a...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,17 zł
S?ren Kierkegaard był osamotniony zarówno w życiu, jak i w filozofii. Jego przekonania w niewielkiej mierze były podzielane przez jemu współczesnych, jego książki długo nie znajdowały odbiorców....
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,34 zł
Facebook Instagram Twitter YouTube