SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Pokaż:
sortuj według:
Bezpieczeństwo energetyczne
Na międzynarodowym rynku gazu ziemnego
Istnienie człowieka nie jest możliwe bez korzystania z energii. Jest ona niezbędna do wytwarzania wszystkich dóbr i usług niezbędnych do życia. Z tego też względu zapewnienie dostępu do energii ma...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,60 zł
Słownik demograficzny
The Dictionary of demography
Język specjalistyczny właściwy danej dziedzinie akademickiej dostarcza jej praktykom wygodnego zbioru wyrażeń i terminów, którego mogą używać w celu wymiany myśli w sposób jednoznaczny i...
Cena katalogowa: 62,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,70 zł
Wstęp W badaniach z lat 1999-2002, których zwieńczeniem było wydanie na polskim rynku dwóch publikacji, analizą objęto 22 kraje, w tym kraje przechodzące transfor­mację ustrojową. Niniejszą...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,65 zł
Cena katalogowa: 43,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,33 zł
W 100. rocznicę odzyskania niepodległości wiele osób i instytucji podejmuje różne inicjatywy dla jej uczczenia. Uczeni, publicyści, wydawcy, twórcy filmów i przedstawień pragną przypomnieć...
Cena katalogowa: 39,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,40 zł
Podstawowym analitycznym celem przedkładanej pracy są przedstawienie i ocena stanu, zmian sytuacji mieszkaniowej w latach 2002-2014 oraz łączących się z zasadniczych społeczno-gospodarczych...
Cena katalogowa: 69,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 59,49 zł
. Publikacja została podzielona na sześć części tematycznych, obejmujących czternaście rozdziałów cząstkowych. Każda z tych części dotyczy wybranych nurtów w finansach i jest opatrzona krótkim...
Cena katalogowa: 52,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,21 zł
Wstęp   INC OMNIA - stąd wszystko. Umieszczona w drugiej części utworu Andrzeja Maksymiliana Fredry - Scriptorum seu togae et belli... łacińska maksyma zawiera jedynie dwa słowa, jakże...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,75 zł
Wprowadzenie Ważnym elementem sprawozdania finansowego są ujawnienia zawarte w informacjach dodatkowych . W przypadku sprawozdań finansowych, sporządzanych według Międzynarodowych Standardów...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,75 zł
Wykluczenie społeczne, określane również mianem marginalizacji jest definiowane przez wielu badaczy w odniesieniu do jednostek lub grup jako podmiotów oraz do stanu, rodzajów i przyczyn samego...
Cena katalogowa: 33,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,05 zł
Wstęp Praca składa się z wprowadzenia oraz trzech rozdziałów, poprzedzonych wykazem stosowanych oznaczeń i symboli. We wprowadzeniu przedstawiono krótką charakterystykę treści ze wskazaniem...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,50 zł
Polityka migracyjna to całokształt decyzji, czynności i działań podej­mowanych przez władzę publiczną, zmierzających do osiągnięcia celów w zakresie migracji ludności. Jeszcze niedawno tak...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,60 zł
Spis treści     Wstęp Rozdział 1. Analiza procesu badawczego w ekonomii 1.1. Istota wiedzy naukowej 1.2. Wiedza naukowa w ekonomii 1.3. Schemat...
Cena katalogowa: 44,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,41 zł
Wstęp   Projects are future-making tools. It is the implementation of projects that effectuates the civilization progress: both the material progress - comprising the development of...
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,00 zł
Wstęp   The book summarizes a multidimensional study of the benefits and costs of three processes connected with European integration. The time caesura has been determined by three...
Cena katalogowa: 44,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,41 zł
Ta książka nie jest skończona i stanowi raczej zapowiedź monografii niż monografię. Nie poruszyłem wszystkich godnych zainteresowania tematów, a spraw, którymi się zająłem, nie omówiłem wyczerpująco....
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,49 zł
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) są współcześnie jedną z podstawowych form ekspansji zagranicznej. Ich istnienie determinuje poziom i efektywność międzynarodowej współpracy i wymiany...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 56,75 zł
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,34 zł
Kluczowe dla analizy pojęcie "obraz człowieka" ma charakter metaekonomiczny i jest rozwijane na gruncie różnych nauk, z zastosowaniem właściwych im metod badawczych. Oznacza to, że...
Cena katalogowa: 65,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 62,49 zł
Wstęp Jednostki samorządu lokalnego w Polsce korzystają z trzech podstawowych form prawnych dochodów: dochodów własnych oraz transferów z budżetu państwa w postaci subwencji ogólnej i dotacji...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,66 zł
Europejska Unia energetyczna
Wybrane zagadnienia
Wstęp Niniejsza publikacja zawiera opracowania zaprezentowane podczas dru­giego seminarium naukowego doktorantów Kolegium Gospodarki Świato­wej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,99 zł
Podejmując w prezentowanym opracowaniu istotne, wybrane zagadnienia dotyczące planowania polityki publicznej, jego autorzy kontynuują prowadzone od kilku lat badania poświęcone mechanizmom...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,58 zł
Wstęp   Ostatnie lata to okres istotnych przemian w gospodarce światowej. Składają się na nie przede wszystkim skutki kryzysu gospodarczego drugiej połowy poprzedniej dekady. Skutki,...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,69 zł
Wstęp   Szanowni i Drodzy Czytelnicy, W 2018 roku mija 25. rocznica utworzenia Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Po każdym kolejnym roku swojej...
Cena katalogowa: 60,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,99 zł
Niniejsza publikacja, poświęcona problematyce innowacyjności przedsiębiorstw rodzinnych, jej uwarunkowań i przejawów, jest pokłosiem konferencji, jaką w dniach 23-24 września 2014 r....
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,90 zł
Wstęp  Z przyjemnością przekazuję Czytelnikom niniejsze opracowanie podsumowujące wyniki badań zrealizowanych przez młodych naukowców w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej...
Cena katalogowa: 58,00 zł
58,00 zł
Wstęp This book is the latest in a series of annual studies of economic competitiveness, a concept that refers to sustainable economic growth, but also implies an ability to improve quality of...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,50 zł
Wstęp   Ochrona zdrowia w Polsce podlega silnie uwarunkowaniom makroekonomicznym, w tym zwłaszcza społecznym, politycznym i prawnym. Tak działo się zawsze, ale dziś jest to szczególnie...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,25 zł
Postęp i regres
Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania ewolucji cywilizacji
Najczęściej rozwój społeczny definiuje się jako ukierunkowany celowościowo proces społeczny, w ramach którego następuje istotny wzrost pożądanych dla danego społeczeństwa lub społeczności...
Cena katalogowa: 51,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,35 zł
Facebook Instagram