SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Pokaż:
sortuj według:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) są współcześnie jedną z podstawowych form ekspansji zagranicznej. Ich istnienie determinuje poziom i efektywność międzynarodowej współpracy i wymiany...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,36 zł
Wstęp   (...) Istotne dla zrozumienia funkcjonowania firmy rodzinnej jest pojęcie rodziny, dlatego też zostało ono poddane szczegółowej analizie. Badacze z różnych dziedzin...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,01 zł
Bankructwo przedsiębiorstwa a wynagrodzenie firmy audytorskiej
Implikacje dla regulacji rynku rewizji finansowej
Wstęp Na przestrzeni dziejów ludzkość wykształciła umiejętność komunikacji, czyli posługiwania się wiedzą, jej utrwalania i przekazywania, co stanowiło fundament łączenia się jednostek w grupy....
Cena katalogowa: 53,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,99 zł
Niniejsza monografia ma szczególny charakter, ponieważ jest to księga jubileuszowa przygotowana dla prof. zw. dr hab. Anny Zorskiej. Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 150 publikacji, w tym dwie...
Cena katalogowa: 56,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,61 zł
W 100. rocznicę odzyskania niepodległości wiele osób i instytucji podejmuje różne inicjatywy dla jej uczczenia. Uczeni, publicyści, wydawcy, twórcy filmów i przedstawień pragną przypomnieć...
Cena katalogowa: 39,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,94 zł
Cena katalogowa: 43,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,69 zł
Spis treści     Wstęp Rozdział 1. Analiza procesu badawczego w ekonomii 1.1. Istota wiedzy naukowej 1.2. Wiedza naukowa w ekonomii 1.3. Schemat...
Cena katalogowa: 44,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,55 zł
Wstęp   The book summarizes a multidimensional study of the benefits and costs of three processes connected with European integration. The time caesura has been determined by three...
Cena katalogowa: 44,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,55 zł
Wstęp   Projects are future-making tools. It is the implementation of projects that effectuates the civilization progress: both the material progress - comprising the development of...
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,28 zł
Wstęp (...) Przygotowując niniejszą publikację autorzy przyjęli założenie, że w związku z rosnącym zainteresowaniem rozwiązaniami biznesowymi typu start-up i ich ostatnią popularnością w...
Cena katalogowa: 41,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,78 zł
Podstawowym analitycznym celem przedkładanej pracy są przedstawienie i ocena stanu, zmian sytuacji mieszkaniowej w latach 2002-2014 oraz łączących się z zasadniczych społeczno-gospodarczych...
Cena katalogowa: 69,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 64,49 zł
Polityka migracyjna to całokształt decyzji, czynności i działań podej­mowanych przez władzę publiczną, zmierzających do osiągnięcia celów w zakresie migracji ludności. Jeszcze niedawno tak...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,08 zł
Globalny kryzys finansowy, który rozpoczął się w 2008 r., zwiększył zainteresowanie ryzykiem generowanym przez bankowość międzynarodową. Nastąpił on po dwóch dekadach dynamicznego rozwoju i...
Cena katalogowa: 51,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,00 zł
Wykluczenie społeczne, określane również mianem marginalizacji jest definiowane przez wielu badaczy w odniesieniu do jednostek lub grup jako podmiotów oraz do stanu, rodzajów i przyczyn samego...
Cena katalogowa: 33,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,25 zł
Europejska Unia energetyczna
Wybrane zagadnienia
Wstęp Niniejsza publikacja zawiera opracowania zaprezentowane podczas dru­giego seminarium naukowego doktorantów Kolegium Gospodarki Świato­wej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,21 zł
. Publikacja została podzielona na sześć części tematycznych, obejmujących czternaście rozdziałów cząstkowych. Każda z tych części dotyczy wybranych nurtów w finansach i jest opatrzona krótkim...
Cena katalogowa: 52,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,70 zł
Wprowadzenie Ważnym elementem sprawozdania finansowego są ujawnienia zawarte w informacjach dodatkowych . W przypadku sprawozdań finansowych, sporządzanych według Międzynarodowych Standardów...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,73 zł
Wstęp   INC OMNIA - stąd wszystko. Umieszczona w drugiej części utworu Andrzeja Maksymiliana Fredry - Scriptorum seu togae et belli... łacińska maksyma zawiera jedynie dwa słowa, jakże...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,07 zł
Ta książka nie jest skończona i stanowi raczej zapowiedź monografii niż monografię. Nie poruszyłem wszystkich godnych zainteresowania tematów, a spraw, którymi się zająłem, nie omówiłem wyczerpująco....
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,54 zł
Wstęp Praca składa się z wprowadzenia oraz trzech rozdziałów, poprzedzonych wykazem stosowanych oznaczeń i symboli. We wprowadzeniu przedstawiono krótką charakterystykę treści ze wskazaniem...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,07 zł
Wstęp Książka ta jest pokłosiem realizacji pogłębionych badań na temat upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Badania tej problematyki są od wielu lat prowadzone przez Zespół Kolegium Nauk o...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,00 zł
Wstęp W badaniach z lat 1999-2002, których zwieńczeniem było wydanie na polskim rynku dwóch publikacji, analizą objęto 22 kraje, w tym kraje przechodzące transfor­mację ustrojową. Niniejszą...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,50 zł
Wstęp Jednostki samorządu lokalnego w Polsce korzystają z trzech podstawowych form prawnych dochodów: dochodów własnych oraz transferów z budżetu państwa w postaci subwencji ogólnej i dotacji...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,35 zł
Słownik demograficzny
The Dictionary of demography
Język specjalistyczny właściwy danej dziedzinie akademickiej dostarcza jej praktykom wygodnego zbioru wyrażeń i terminów, którego mogą używać w celu wymiany myśli w sposób jednoznaczny i precyzyjny....
Cena katalogowa: 62,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,46 zł
.
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,81 zł
Kluczowe dla analizy pojęcie "obraz człowieka" ma charakter metaekonomiczny i jest rozwijane na gruncie różnych nauk, z zastosowaniem właściwych im metod badawczych. Oznacza to, że...
Cena katalogowa: 65,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 56,75 zł
Podejmując w prezentowanym opracowaniu istotne, wybrane zagadnienia dotyczące planowania polityki publicznej, jego autorzy kontynuują prowadzone od kilku lat badania poświęcone mechanizmom...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,65 zł
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,70 zł
Facebook Instagram Twitter YouTube