SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe

Pokaż:
sortuj według:
Szkice z teorii kultury są dziełem ze wszech miar wyjątkowym. Książka ta miała pierwotnie ukazać się w roku 1968, jednak w wyniku wydarzeń marcowych i represji nałożonych na jej autora, zamiar ten...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,02 zł
Status: 1 - 2 dni
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Należy stwierdzić, że prezentowana książka to jedyna jak do tej pory praca tak gruntownie przedstawiająca jedną z najważniejszych organizacji świata muzułmańskiego – Organizację Współpracy...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,27 zł
Status: 1 - 2 dni
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Książkę Piotra Kulasa zaliczyć należy do studiów sytuujących się w obszarze pogranicza łączącego socjologię historyczną, badania „świadomości społecznej” członków klas i warstw społecznych i analizę...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,02 zł
Status: 1 - 2 dni
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Zarządzanie Publiczne 1/2017 Koło Krakowskie Wartości - Normy - Dobra
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,79 zł
Status: 1 - 2 dni
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Wojny Zachodu
Interwencje zbrojne państw zachodnich po zimnej wojnie
Ostatnią wielką, zwycięską wojną Zachodu była zimna wojna. Po tym zwycięstwie zapowiadało się długie jego panowanie w porządku światowym. I oto stała się rzecz nieoczekiwana. W pozimnowojennym...
Cena katalogowa: 54,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,70 zł
Status: Od ręki
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Historia cywilizacji amerykańskiej Tom 4
Era konfrontacji 1941-1980
Prezentowana książka podzielona jest na pięć głównych części chronologiczno-rzeczowych, w których autor z niebywałą erudycją i dbałością o szczegóły przedstawia historię cywilizacji Stanów...
Cena katalogowa: 77,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,39 zł
Status: 1 - 2 dni
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Gra peryferyjna
Polska politologia w globalnym polu nauk społecznych
Prezentowana książka stanowi studium z zakresu krytycznej socjologii wiedzy. Wybranym do badania przypadkiem są tu nauki polityczne w ich polskim wydaniu. Na ich przykładzie autorzy pokazują...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,95 zł
Status: Od ręki
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
W numerze: Andrzej Łukasik: Wyobraźnia a dostosowanie ? perspektywa ewolucyjna [Imagination and fitness: An evolutionary viewpoint], s. 7?32; Alina Borkowska, Monika Wiłkość, Marta Tomaszewska,...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,79 zł
Status: 1 - 2 dni
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
The Polish Yearbook of International Law (PYIL) is a scientific journal published since 1966. The major focus of the Yearbook is on public and private international law as well as European law. Each...
Cena katalogowa: 99,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 82,29 zł
Status: 1 - 2 dni
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Roberta Michelsa nie należy łączyć jedynie z politologią, albowiem ze wszystkich trzech ojców założycieli elityzmu (tzw. święta trójca elityzmu: Mosca, Pareto, Michels), to właśnie on przedstawił...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,86 zł
Status: Od ręki
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Mój Dybuk
W poszukiwaniu tożsamości: drogi, bezdroża, dygresje
Włodzimierz Herman opowiada o swoim życiu i fascynacji przenikaniem się dwóch kultur, polskiej i żydowskiej, z których się wywodzi. Opowieść tę ilustruje własnym przekładem dramatu Dybuk...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,95 zł
Status: Od ręki
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Jaka będzie przyszłość człowieka i społeczeństw? Na jakich fundamentach zostanie zbudowana? Wokół tych ogólnych pytań toczy się rozmowa znanej psychoanalityczki z jednym z najważniejszych myślicieli...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,95 zł
Status: Od ręki
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Społeczne zamykanie przestrzeni
O wykluczeniu waloryzacji miejsca zamieszkania i jego mentalnej reprezentacji
Autorka omawia w książce problematykę wykluczenia w ujęciu szerokiej interdyscyplinarnej metodologii, na podstawie bogatej literatury przedmiotu i wyników pionierskich badań własnych...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,83 zł
Status: Od ręki
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Wieś i Rolnictwo" jest interdyscyplinarnym czasopismem naukowym, poświęconym różnym zagadnieniom (ekonomicznym, społecznym, demograficznym, kulturowym oraz politycznym), związanym z przemianami...
Cena katalogowa: 20,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,50 zł
Status: 1 - 2 dni
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Problemowe picie alkoholu przez młode kobiety
Rola niekorzystnych doświadczeń i samoregulacji emocji
W książce zaprezentowano badania wskazujące na znaczenie niektórych czynników ryzyka picia problemowego młodych kobiet. Autorka dowodzi, że są nimi niekorzystne doświadczenia w dzieciństwie i...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,02 zł
Status: 1 - 2 dni
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Politycznym celem negocjowanego od połowy czerwca 2013 r. Transatlantyckiego Porozumienia w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) między UE i USA jest utworzenie wspólnego rynku transatlantyckiego....
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,89 zł
Status: Od ręki
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Praca doktor Patrycji Marcinkowskiej stanowi interesujący przykład analizy kształtowania i funkcjonowania systemu społeczno-politycznego i gospodarczego państwa, dotychczas w małym stopniu...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,22 zł
Status: Od ręki
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
This book has been designed as a guide for foreigners studying in Poland. The preparation of such a book for this particular kind of recipient represents a much-needed and valuable initiative, as...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,69 zł
Status: 1 - 2 dni
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Monografia Agnieszki Pawłowskiej niewątpliwie wypełnia dotkliwą lukę w polskojęzycznej literaturze dotyczącej amerykańskiego samorządu terytorialnego, jako że prac w języku polskim poświęconych temu...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,15 zł
Status: Od ręki
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Historia polska i świat 1815-2004
Kalendarium 1815-2015
Andrzej Garlicki (1935–2013), wybitny historyk i publicysta; profesor Uniwersytetu Warszawskie-go i długoletni redaktor tygodnika „Polityka”. Zajmował się historią XX wieku, w szczególności...
Cena katalogowa: 76,65 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 56,78 zł
Status: Od ręki
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Polub nas an facebooku Subskrybuj nas na YouTube