SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe

SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe

Pokaż:
sortuj według:
Uwaga! Nowe wydanie w miękkiej oprawie. Profesor Bogdan Wojciszke, psycholog o światowej renomie, napisał podręcznik do psychologii społecznej, jakiego jeszcze w Polsce nie było. Książka obejmuje...
Cena katalogowa: 88,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 67,31 zł
Status: 24h
Od momentu utworzenia Rada Europy wprowadza system prawny wspólny dla państw europejskich, oparty na demokracji, praworządności i prawach człowieka. Jej dorobek normatywny pomógł członkom w...
Cena katalogowa: 44,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,54 zł
Status: 24h
Podmiot ucieleśniony
Psychologiczna analiza reprezentacji ciała i tożsamości cielesnej
"Podmiot ucieleśniony. Psychologiczna analiza reprezentacji ciała i tożsamości cielesnej" to pierwsza na polskim rynku wydawniczym monografia, która w sposób całościowy podejmuje zagadnienie...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,20 zł
Status: 24h
W wyniku działań wojennych prowadzonych w latach 1914–1915 na terenie Królestwa Polskiego i Galicji przemysł i rolnictwo poniosły znaczne straty. W 1915 roku wywieziono do Rosji wyposażenie wielu...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,60 zł
Status: 24h
Peryferie
Nowe ujęcie symbolicznych zależności centro-peryferyjnych
Peryferie postrzegane są tradycyjnie jako uzależnione od centrów i skazane na niesamodzielność. W książce przedstawiono odmienne podejście, które wskazuje, że zależności centro-peryferyjne są zawsze...
Cena katalogowa: 41,48 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,46 zł
Status: 24h
Prezentowany tom to książka o charakterze interdyscyplinarnym, podejmująca zagadnienia zaliczane tradycyjnie do socjologii, psychologii, psychologii społecznej, ekonomii społecznej, historii...
Cena katalogowa: 55,65 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,78 zł
Status: 24h
Prusy Wschodnie
Historia i mit
Przez długi czas w podejściu do Prus Wschodnich obowiązywał bezwzględny prymat politycznej instrumentalizacji. Historia tych ziem musiała być albo niemiecka, albo litewska, albo polska, albo od...
Cena katalogowa: 49,35 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,95 zł
Status: 24h
Społeczeństwo światowego ryzyka
W poszukiwaniu światowegio bezpieczeństwa
Skala globalnych zagrożeń w społeczeństwie ryzyka lat osiemdziesiątych to idylla w porównaniu ze współczesnością: terroryzm RAF wydaje się swojski w zestawieniu z działaniami Al-Kaidy, dzisiejsze...
Cena katalogowa: 47,25 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,33 zł
Status: 24h
Międzymiejsce
Współczesny Hongkong w poszukiwaniu własnej tożsamości
Małgorzata Osińska bardzo wnikliwie, a równocześnie w przejrzysty sposób przedstawia historyczny proces kształtowania się wyjątkowej hongkońskiej tożsamości, będącej efektem budowania relacji z...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,68 zł
Status: 24h
Karolina Wierczyńska, dr nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz sekretarz redakcji...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,73 zł
Status: 24h
Dorosłe dzieci psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie
Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie
Dorosłe dzieci – to pierwsza w Polsce naukowa monografia zjawiska parentyfikacji, czyli odwrócenia ról w rodzinie. Oznacza ono, że dziecko opiekuje się dorosłym (najczęściej rodzicem) i jest to...
Cena katalogowa: 47,25 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,33 zł
Status: 24h
Liczba osób znajdujących się w zakładach karnych wzrosła u nas w okresie ostatnich 10 lat na tyle, że Polska stała się jednym z krajów o najwyższym „współczynniku prizonizacji” (liczba więźniów na...
Cena katalogowa: 60,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,82 zł
Status: 24h
O bogu, który był
Nowa interpretacja jezusa nauki o bogu
W trzech głównych częściach prezentowanej pracy Mieszko Ciesielski podejmuje ważne zagadnienia teologiczne związane z pozornie paradoksalnym łączeniem postawy ateistycznej i teistycznej, będącym...
Cena katalogowa: 35,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,44 zł
Status: 24h
Społeczeństwa europejskie
Stratyfikacja i systemy wartości
Społeczeństwa, podobnie jak ludzie, mają tendencję do podkreślania własnej wyjątkowości. Przykładem może być przekonanie o religijności Polaków. Celem tej książki jest uchwycenie różnych...
Cena katalogowa: 43,05 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,10 zł
Status: 24h
Studium Grzegorza Forysia to pierwsza tak kompleksowa próba opisu i wyjaśnienia protestów rolników w Polsce w okresie transformacji ustrojowej. Mamy do czynienia z dziełem dojrzałym, stanowiącym...
Cena katalogowa: 40,95 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,48 zł
Status: 24h
Założenia i uwarunkowania polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej w okresie prezydentury Władimira Putina Sukcesy polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej w okresie prezydentury Władimira...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,13 zł
Status: 24h
Żaden gest nie przysporzył więcej nieszczęść, żaden inny polityczny reżim na świecie nie posunął się tak daleko w użyciu gestu do przebudowy społeczeństwa. „Niemieckie” pozdrowienie uwidaczniało...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,37 zł
Status: 24h
"Do czego potrzebni są zindywidualizowanemu człowiekowi inni ludzie? Jaką funkcję pełni wspólnota w życiu współczesnego człowieka? Jakie przybiera kształty i w jaki sposób jednostka w niej...
Cena katalogowa: 21,42 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,62 zł
wersja cyfrowa
"W Polsce sektor think tanków nie jest silny, ma jednak pewne cechy, które pobudzają jego żywotność. Dzieje się tak między innymi dzięki niezależności tych organizacji od partii politycznych czy...
Cena katalogowa: 23,14 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,12 zł
wersja cyfrowa
"Istniejący w Polsce przed 1990 r. system oświaty, który na wyższym szczeblu miał charakter elitarny, w krótkim czasie i dość spontanicznie dostosował się do oczekiwań mas. W praktyce zmiany te...
Cena katalogowa: 25,69 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,33 zł
wersja cyfrowa
James Crawford, Grzegorz Dziemidowicz, Rosalyn Higgins, Zdzisław Kędzia, Bartłomiej Krzan, Marek Prawda, Ryszard Stemplowski Professor, Minister, Judge - Krzysztof Skubiszewski...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,13 zł
Status: 24h
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,06 zł
Status: 24h
The Neo-Weberian State
Towards a new paradigm of public management?
The Neo-Weberian State. Towards a new paradigm of public management?
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,06 zł
Status: 24h
Rzemieślnicy i Biznesmeni
Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych
Monografia jest wielostronną charakterystyką środowiska polskich właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw po dwóch dekadach powrotu rynku i demokracji. Praca omawia wyniki reprezentatywnych dla...
Cena katalogowa: 51,85 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,86 zł
Status: 24h
Do podstawowych celów badawczych, służących określeniu specyfiki kształtującej się przestrzeni społecznej, należą: – określenie natężenia procesów polaryzacji społecznej w mieście...
Cena katalogowa: 32,55 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,02 zł
Status: 24h
Monografia Międzynarodowa wymiana usług to pierwsza publikacja w polskiej literaturze przedstawiająca w sposób kompleksowy przesłanki, uwarunkowania oraz dotychczasowe efekty procesu liberalizacji...
Cena katalogowa: 41,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,99 zł
Status: 24h
Ile nowego jest we współczesnych wojnach? Co to znaczy – wygrać wojnę? Jaką rolę w jej prowadzeniu odgrywa państwo? Piotr Chmielarz poszukuje odpowiedzi na pytanie o naturę wojen, z którymi stykają...
Cena katalogowa: 40,95 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,48 zł
Status: 24h
Pokolenie JP2
Przeszłość i przyszłość zjawiska religijnego
W książce przedstawiono bardzo wiele informacji socjologicznych o polskiej religijności, Kościele, młodzieży, o nowych zjawiskach ze sfery ducha i sposobu życia (być może początkach trendów – ale...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,68 zł
Status: 24h
Szafarze darów europejskich
Kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polkich województwach
Szafarze darów europejskich to książka o wykorzystaniu środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego realizowanego w latach 2004–2006. Autorzy stawiają pytanie, co wpływa na...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,68 zł
Status: 24h
Książka poświęcona jest wybranym aspektom wyborów parlamentarnych i prezydenckich w 2005 roku oraz wyborów lokalnych w 2006 roku. Składające się na nią studia mają empiryczny i szczegółowy charakter,...
Cena katalogowa: 32,55 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,02 zł
Status: 24h
Facebook Instagram