SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe

Pokaż:
sortuj według:
Autorka omawia podstawy teoretyczne geografii ekonomicznej, wskazuje jej powiązania z innymi dyscyplinami, zwłaszcza ekonomią i stosunkami międzynarodowymi, charakteryzuje poszczególne sektory...
Cena katalogowa: 49,35 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,85 zł
Status: 1 - 2 dni
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Zarządzanie Publiczne 1/2017 Koło Krakowskie Wartości - Normy - Dobra
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,25 zł
Status: 1 - 2 dni
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Książka Didiera Francka to dogłębna analiza najbardziej kłopotliwych elementów programu fenomenologii Husserla. Autor narzędziem swoich badań czyni Husserlowskie odróżnienie „ciała żywego” (Leib –...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,73 zł
Status: Od ręki
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Będzie mowa o Polakach, także o Polkach, o naszym szczęściu i nieszczęściu, o bardziej lub mniej udanym życiu w III Rzeczypospolitej. I tym głównie ta publikacja różni się od kilku wydanych...
Cena katalogowa: 73,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 59,35 zł
Status: Od ręki
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Współczesna wielowymiarowość bezpieczeństwa międzynarodowego w szczególny sposób widoczna jest w Azji, gdyż obecne centrum polityczne, gospodarcze i militarne świata wyraźnie kształtuje się właśnie...
Cena katalogowa: 44,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,94 zł
Status: 1 - 2 dni
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Podjętym analizom przyświecało kilka celów – przede wszystkim przedstawienie fragmentu współczesnej rzeczywistości kulturowej w Polsce lokalnej. Ponadto – empiryczne przetestowanie funkcjonalności...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,83 zł
Status: 1 - 2 dni
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Szkice z teorii kultury są dziełem ze wszech miar wyjątkowym. Książka ta miała pierwotnie ukazać się w roku 1968, jednak w wyniku wydarzeń marcowych i represji nałożonych na jej autora, zamiar ten...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,19 zł
Status: Od ręki
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Wojny Zachodu
Interwencje zbrojne państw zachodnich po zimnej wojnie
Ostatnią wielką, zwycięską wojną Zachodu była zimna wojna. Po tym zwycięstwie zapowiadało się długie jego panowanie w porządku światowym. I oto stała się rzecz nieoczekiwana. W pozimnowojennym...
Cena katalogowa: 54,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,71 zł
Status: Od ręki
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Przestępczość cudzoziemców
Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne
W dobie globalizacji, transmisji kulturowej i ruchów migracyjnych analizowanie wzajemnych interakcji zjawisk społecznych jest nie tylko uzasadnione, ale i konieczne. W kontekście intensywnych zmian...
Cena katalogowa: 77,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 58,03 zł
Status: 1 - 2 dni
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Świat społeczny nieustannie się zmienia i staje się przy tym coraz bardziej kompleksowy. Coraz trudniej regulować jego funkcjonowanie. Oddziaływanie punktowe i czynnikowe niewiele pomaga. Z jednej...
Cena katalogowa: 49,35 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,17 zł
Status: Od ręki
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Nagość jest czymś, co się zauważa, co przykuwa uwagę, przynajmniej osób doświadczających jako normy ubrania. Ale czy na pewno wiemy jak ludzie doświadczają nagości własnej? Jak doświadczają nagości...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,28 zł
Status: Od ręki
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Badanie aktywistów i działaczy Solidarności Rolników Indywidualnych miało całościowy, nie lokalny charakter. Nasz projekt był pogłębionym badaniem jakościowym, jak mówią socjologowie. Opierał się...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,97 zł
Status: Od ręki
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Historia cywilizacji amerykańskiej Tom 4
Era konfrontacji 1941-1980
Prezentowana książka podzielona jest na pięć głównych części chronologiczno-rzeczowych, w których autor z niebywałą erudycją i dbałością o szczegóły przedstawia historię cywilizacji Stanów...
Cena katalogowa: 77,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,98 zł
Status: Od ręki
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Książka Witolda Klausa jest niezwykle interesującą próbą przedstawienia problemu przemocy domowej wobec kobiet z perspektywy multikulturowej. Próbą zdecydowanie udaną. Książka zawiera nie tylko opis...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,27 zł
Status: Od ręki
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
In recent years, and more specifically, since the outbreak of the Eurozone crisis in 2010, the model of integration has changed. The rising political power of the strongest Member States and the...
Cena katalogowa: 46,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,50 zł
Status: 1 - 2 dni
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Należy stwierdzić, że prezentowana książka to jedyna jak do tej pory praca tak gruntownie przedstawiająca jedną z najważniejszych organizacji świata muzułmańskiego – Organizację Współpracy...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,11 zł
Status: Od ręki
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Książkę Piotra Kulasa zaliczyć należy do studiów sytuujących się w obszarze pogranicza łączącego socjologię historyczną, badania „świadomości społecznej” członków klas i warstw społecznych i analizę...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,46 zł
Status: Od ręki
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski. Tom 1
Stare i nowe wymiary społecznego zróżnicowania
Wiejska Polska to znacząca, bo sięgająca dwóch piątych, część społeczeństwa. (…) Zasadne są więc pytania, kim są, jakie zawody wykonują mieszkańcy obszarów wiejskich, czym charakteryzuje się ich...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,66 zł
Status: Od ręki
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Jak się różnimy, jak się zmieniamy?
Współczesny świat w sondażach międzynarodowych
Prezentowane tu międzynarodowe badania opinii publicznej odzwierciedlają współczesne zróżnicowanie i przemiany poglądów na tak kontrowersyjne tematy jak kara śmierci, homoseksualizm, aborcja,...
Cena katalogowa: 26,25 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,65 zł
Status: Od ręki
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Prezentowana książka jest wynikiem ze wszech miar interesującego, oryginalnego, solidnie przygotowanego i obiecującego przedsięwzięcia naukowego. Dokonano w niej wiarygodnego zdiagnozowania...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,37 zł
Status: 1 - 2 dni
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Praca należy do tego rodzaju przedsięwzięć badawczych, które w wyraźny sposób łączą refleksję teoretyczną z analizami empirycznymi. (…) Tak więc wypada pozytywnie ocenić zamierzenie Autorki....
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,25 zł
Status: Od ręki
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Czy głosowanie jest racjonalną decyzją?
Analiza partycypacji wyborczej w Polsce na tle wybranych demokracji europejskich
Niemal wszystkie demokracje borykają się z problemem malejącego poziomu uczestnictwa wyborczego. Dlaczego jedni ludzie głosują, a inni nie? Znalezienie odpowiedzi na to pytanie stało się jednym z...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,64 zł
Status: 1 - 2 dni
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Dla zrozumienia społecznej pozycji środowisk arystokratycznych i postziemiańskich zasadnicze znaczenie ma relacja łącząca je z inteligencją. W przeszłości była to w dużej mierze relacja...
Cena katalogowa: 46,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,78 zł
Status: Od ręki
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Gra peryferyjna
Polska politologia w globalnym polu nauk społecznych
Prezentowana książka stanowi studium z zakresu krytycznej socjologii wiedzy. Wybranym do badania przypadkiem są tu nauki polityczne w ich polskim wydaniu. Na ich przykładzie autorzy pokazują...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,46 zł
Status: Od ręki
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Zmiana i kontrola
Społeczeństwo wobec przestępczości
Profesor Anna Kossowska jest postacią nauki socjologii i prawa, a przede wszystkim polskiej kryminologii. Świadczy o tym taka właśnie tematyczna różnorodność tekstów zamieszczonych w książce Jej...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,88 zł
Status: Od ręki
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
W numerze: Andrzej Łukasik: Wyobraźnia a dostosowanie ? perspektywa ewolucyjna [Imagination and fitness: An evolutionary viewpoint], s. 7?32; Alina Borkowska, Monika Wiłkość, Marta Tomaszewska,...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,46 zł
Status: 1 - 2 dni
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
The Polish Yearbook of International Law (PYIL) is a scientific journal published since 1966. The major focus of the Yearbook is on public and private international law as well as European law. Each...
Cena katalogowa: 99,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 73,45 zł
Status: 1 - 2 dni
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Społeczne zamykanie przestrzeni
O wykluczeniu waloryzacji miejsca zamieszkania i jego mentalnej reprezentacji
Autorka omawia w książce problematykę wykluczenia w ujęciu szerokiej interdyscyplinarnej metodologii, na podstawie bogatej literatury przedmiotu i wyników pionierskich badań własnych...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,92 zł
Status: 1 - 2 dni
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Problemowe picie alkoholu przez młode kobiety
Rola niekorzystnych doświadczeń i samoregulacji emocji
W książce zaprezentowano badania wskazujące na znaczenie niektórych czynników ryzyka picia problemowego młodych kobiet. Autorka dowodzi, że są nimi niekorzystne doświadczenia w dzieciństwie i...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,10 zł
Status: Od ręki
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Jaka będzie przyszłość człowieka i społeczeństw? Na jakich fundamentach zostanie zbudowana? Wokół tych ogólnych pytań toczy się rozmowa znanej psychoanalityczki z jednym z najważniejszych myślicieli...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,42 zł
Status: Od ręki
SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo:  
Polub nas an facebooku Subskrybuj nas na YouTube