SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe

SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe

Pokaż:
sortuj według:
Uwaga! Nowe wydanie w miękkiej oprawie. Profesor Bogdan Wojciszke, psycholog o światowej renomie, napisał podręcznik do psychologii społecznej, jakiego jeszcze w Polsce nie było. Książka obejmuje...
Cena katalogowa: 88,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 63,54 zł
Status: 24h
Dorosłe dzieci psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie
Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie
Dorosłe dzieci – to pierwsza w Polsce naukowa monografia zjawiska parentyfikacji, czyli odwrócenia ról w rodzinie. Oznacza ono, że dziecko opiekuje się dorosłym (najczęściej rodzicem) i jest to...
Cena katalogowa: 47,25 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,22 zł
Status: 24h
Historia cywilizacji amerykańskiej Tom 3
Era konsolidacji 1861-1945
Era konsolidacji stanowi kontynuację dwóch poprzednich tomów, Ery tworzenia i Ery sprzeczności. Obejmuje okres od wydarzeń politycznych i społecznych Wojny Secesyjnej aż po zakończenie walk II wojny...
Cena katalogowa: 94,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 72,46 zł
Status: 24h
Rola Sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich
Płeć jako czynnik róznicujacy kapitał społeczny
Autorka podejmuje problematykę roli sołtysów i sołtysek we współczesnych środowiskach wiejskich. Książka zawiera analizę mechanizmów obejmowania tej funkcji, działań i sieci współpracy sołtysów i...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,92 zł
Status: 24h
Peryferie
Nowe ujęcie symbolicznych zależności centro-peryferyjnych
Peryferie postrzegane są tradycyjnie jako uzależnione od centrów i skazane na niesamodzielność. W książce przedstawiono odmienne podejście, które wskazuje, że zależności centro-peryferyjne są zawsze...
Cena katalogowa: 41,48 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,50 zł
Status: 24h
W retoryce przywódców świata panaeuropejskiego (...), mediów głównego nurtu i establishmentowych intelektualistów pełno jest odwołań do uniwersalizmu jako głównego uzasadnienia prowadzonej przez nich...
Cena katalogowa: 24,15 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,49 zł
Status: 24h
Mój Dybuk
W poszukiwaniu tożsamości: drogi, bezdroża, dygresje
Włodzimierz Herman opowiada o swoim życiu i fascynacji przenikaniem się dwóch kultur, polskiej i żydowskiej, z których się wywodzi. Opowieść tę ilustruje własnym przekładem dramatu Dybuk...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,57 zł
Status: 24h
  Kto i dlaczego podejmuje ryzykowną aktywność w świecie przyrody? Czy trzeba mieć odpowiedni temperament, zapotrzebowanie na stymulację, opracowane mechanizmy opanowywania stresu i...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,42 zł
Status: 24h
Monografia Marty Błąd (dr hab., prof. IRWiR PAN) ma charakter interdyscyplinarnego dzieła, którego celem jest analiza i opis reform agrarnych przeprowadzanych w trzech okresach: w II RP, w PRL i w...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,50 zł
Status: 24h
Patologia społeczna
Perspektywa geograficzna
Praca jest swoistym kompendium wiedzy na temat istoty i badań zjawisk określanych mianem patologii społecznych. (…) Stanowi cenną pozycję w polskim piśmiennictwie geograficznym. Autor ujmuje problem...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,19 zł
Status: 24h
Prusy Wschodnie
Historia i mit
Przez długi czas w podejściu do Prus Wschodnich obowiązywał bezwzględny prymat politycznej instrumentalizacji. Historia tych ziem musiała być albo niemiecka, albo litewska, albo polska, albo od...
Cena katalogowa: 49,35 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,19 zł
Status: 24h
Oddawana w ręce czytelnika publikacja pozwala spojrzeć na dzisiejszą dyplomację europejską z różnych perspektyw: od analizy procesu decyzyjnego Unii Europejskiej, przez ukazanie poszczególnych...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,98 zł
Status: 24h
Głównym celem rozważań zawartych w tej książce jest próba oceny, czy i w jaki sposób decentralizacja fiskalna wpływa na funkcjonowanie sektora publicznego w Polsce na poziomie lokalnym, oraz próba...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,31 zł
Status: 24h
Słyszy się często opinię, że obowiązujące w Polsce prawo jest kiepskiej jakości: niejasne, wewnętrznie sprzeczne, napisane niezrozumiałym językiem, wyrażone nadmiernie rozwlekłymi przepisami. Podlega...
Cena katalogowa: 58,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,68 zł
Status: 24h
Aleksandra Paprot prezentuje spojrzenie młodej osoby na dzieje wsi ? wnikliwe, ale dojrzałe, a zarazem życzliwe. Na uznanie i podkreślenie zasługuje źródłowa i dokumentacyjna podstawa pracy. Autorka...
Cena katalogowa: 23,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,06 zł
Status: 24h
Książka jest użytecznym kompendium wiedzy o jednym z najważniejszych procesów społecznych XX i XXI wieku – współczesnych migracjach ludności. Dlaczego historia człowieka to historia migracji? Kim...
Cena katalogowa: 49,35 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,82 zł
Status: 24h
Przedstawiana w drugim tomie analiza zależności statystycznych między dwiema lub większą liczbą zmiennych to najczęściej stosowany przez socjologów rodzaj analiz statystycznych. Główną przyczyną...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,73 zł
Status: 24h
Prezentowana książka jest niewątpliwie bardzo interesującą, a pod wieloma względami pionierską w polskiej literaturze kryminologicznej, pracą poświęconą omówieniu i analizie wybranych nowych...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,30 zł
Status: 24h
Stadiony i widowiska.
Społeczne przestrzenie sportu
Za największą zaletę niniejszej publikacji uważam wpisanie się w nurt, który już od jakiegoś czasu rozwija się w zachodniej nauce, również w badaniach sportu, a w Polsce pozostaje prawie nieobecny w...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,50 zł
Status: 24h
W prezentowanej książce omówiono badanie dotyczące relacji między zmiennością genetyczną oraz środowiskiem prenatalnym a wymiarami temperamentu niemowląt. Autor, z jednej strony przedstawia w jaki...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,98 zł
Status: 24h
Stanisław Gomułka i transformacja polska
Dokumenty i analizy 1968 - 1989
Jest to książka wyjątkowa w bogatej już literaturze reform gospodarczych, poświęcona początkowej i zarazem zasadniczej fazie transformacji ustrojowej w Polsce. Jej oś konstrukcyjna to opis, zawarty...
Cena katalogowa: 126,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 94,06 zł
Status: 24h
Podręcznik przedstawia elementarne metody opisu i wnioskowania statystycznego i wyjaśnia ich podstawy teoretyczne. Jest pomocny w podejmowaniu świadomych decyzji badawczych i interpretowaniu wyników...
Cena katalogowa: 27,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,10 zł
Status: 24h
Większość badań statystycznych prowadzi się na próbach dobranych z populacji, ale ich wyniki uogólnia się na całą populację. Obliczenie prawdopodobieństwa popełnienia określonego błędu lub błędu o...
Cena katalogowa: 30,45 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,54 zł
Status: 24h
Autorka stara się znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:  Czy lękowe style więzi są koniecznym i wystarczającym predyktorem rozwoju „emocjonalnej ślepoty” i dysocjacji? W jakich...
Cena katalogowa: 43,05 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,00 zł
Status: 24h
W pułapce schematów?
Wczesne nieadaptacyjne schematy Jeffreya Younga a funkcjonowanie psychospołeczne osób dorosłych
Terapia schematu staje się coraz bardziej popularnym podejściem do leczenia zaburzeń uznawanych jako trudne, jak osobowość borderline. Wczesne nieadaptacyjne schematy, czyli silne i trwałe wzorce...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,83 zł
Status: 24h
Gniew, marginalizowany współcześnie jako wstydliwe nieopanowanie, zasługuje na psychopolityczną rehabilitację, stosownie do roli elementarnej siły sprawczej historii. Ujmując politykę jako sztukę...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,57 zł
Status: 24h
Dzisiaj kosmos jest blisko nas. Techniki kosmiczne wykorzystuje się w meteorologii, geodezji, kartografii, geologii, rolnictwie, transporcie i wielu innych dziedzinach – nie sposób wymienić ich...
Cena katalogowa: 36,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,90 zł
Status: 24h
Książka Aldony Piotrowskiej stanowi ciekawe opracowanie trudnego zagadnienia. Zawarte w niej twierdzenia są właściwie uzasadnione, ale jednocześnie prowokują do dyskusji. Szczególnie cenne są...
Cena katalogowa: 69,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,67 zł
Status: 24h
Dla zrozumienia społecznej pozycji środowisk arystokratycznych i postziemiańskich zasadnicze znaczenie ma relacja łącząca je z inteligencją. W przeszłości była to w dużej mierze relacja...
Cena katalogowa: 46,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,42 zł
Status: 24h
Obraz cyfrowy wprowadza rewolucję w formy postrzegania tożsamości oraz otaczającego nas świata. Pracuje na rzecz tożsamości rozplenionej, oderwanej od zakładanego podłoża, multiplikującej się,...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,75 zł
Status: 24h
Facebook Instagram Twitter YouTube