SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe

SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe

Pokaż:
sortuj według:
Prusy Wschodnie
Historia i mit
Przez długi czas w podejściu do Prus Wschodnich obowiązywał bezwzględny prymat politycznej instrumentalizacji. Historia tych ziem musiała być albo niemiecka, albo litewska, albo polska, albo od...
Cena katalogowa: 49,35 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,84 zł
Status: 48h
Różnice indywidualne
Historia-determinanty-zastosowania
Różnice indywidualne to książka, która jest rezultatem mojej ponadpięćdziesięcioletniej działalności badawczej i edukacyjnej. W skali krajowej, a także międzynarodowej, jest on unikatowy, obejmuje...
Cena katalogowa: 94,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 66,14 zł
Status: 48h
Kapitał kulturowy - założenia i perspektywy zastosowań teorii Pierre'a Bourdieu Mierzenie jakości kapitału ludzkiego a nieuczciwość edukacyjna Związek między sieciami społecznymi a zaufaniem...
Cena katalogowa: 15,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 11,79 zł
Status: 48h
Prezentowany tom stanowi zbiór artykułów napisanych z okazji jubileuszu Profesor Anny Matczak. Książka obejmuje prace zróżnicowane ze względu na treść w taki sposób, jak zróżnicowane są...
Cena katalogowa: 44,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,03 zł
Status: 48h
Niespokojny, rozdarty konfliktami Bliski Wschód jest stale obecny na pierwszych stronach gazet, w nagłówkach serwisów prasowych. Będący kolebką naszej cywilizacji, położony w bezpośrednim sąsiedztwie...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,50 zł
Status: 48h
Problem pracoholizmu pojawił się w Polsce stosunkowo niedawno. Przeglądając wpisy na forach internetowych i blogach można dostrzec, jak różne są znaczenia przypisywane pracoholizmowi. Dla jednych...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,57 zł
Status: 48h
Historia cywilizacji amerykańskiej
Era tworzenia 1607–1789
Era tworzenia ukazuje początek jednego z najbardziej fascynujących procesów historycznych nowożytnego świata - zainicjowanego przybyciem grupki niewykształconych i niedoświadczonych kolonistów do...
Cena katalogowa: 86,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 71,46 zł
Status: 48h
Uwaga! Nowe wydanie w miękkiej oprawie. Profesor Bogdan Wojciszke, psycholog o światowej renomie, napisał podręcznik do psychologii społecznej, jakiego jeszcze w Polsce nie było. Książka obejmuje...
Cena katalogowa: 88,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 64,06 zł
Status: 48h
Historia współczesnej myśli psychologicznej Tom 4
Od Wundta do czasów najnowszych
W przyjętym w książce znaczeniu historia psychologii jest dyscypliną psychologiczną, a nie historyczną. Czytelnik, którym ma być przede wszystkim student psychologii, nie znajdzie więc w tym tomie...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,97 zł
Status: 48h
Książka zawiera krytyczny przegląd teorii, które wniosły największy wkład w rozwój psychologii osobowości w ubiegłym i na początkach bieżącego wieku oraz określają kształt współczesnej nauki o...
Cena katalogowa: 51,45 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,37 zł
Status: 48h
Stanisław Gomułka i transformacja polska
Dokumenty i analizy 1968 - 1989
Jest to książka wyjątkowa w bogatej już literaturze reform gospodarczych, poświęcona początkowej i zarazem zasadniczej fazie transformacji ustrojowej w Polsce. Jej oś konstrukcyjna to opis, zawarty...
Cena katalogowa: 126,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 92,11 zł
Status: 48h
Książka jest pierwszym w literaturze polskiej (pomijając tłumaczenia) systematycznym wykładem psychopatologii – dyscypliny łączącej psychologiczne, biologiczne i medyczne modele teoretyczne i badania...
Cena katalogowa: 58,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,86 zł
Status: 48h
Dorosłe dzieci psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie
Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie
Dorosłe dzieci – to pierwsza w Polsce naukowa monografia zjawiska parentyfikacji, czyli odwrócenia ról w rodzinie. Oznacza ono, że dziecko opiekuje się dorosłym (najczęściej rodzicem) i jest to...
Cena katalogowa: 47,25 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,23 zł
Status: 48h
U źródeł tożsamości rodzinnej
System rodzinny w percepcji młodzieży akademickiej
Monografia Tomasza Bajkowskiego ma wiele istotnych walorów. Przede wszystkim jej problematyka badawcza wpisuje się w szeroki obszar interdyscyplinarnego zainteresowania współczesną rodziną,...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,15 zł
Status: 48h
Społeczne życie hipoteki podejmuje problematykę ważną w debacie dotyczącej uwarunkowań, przebiegu oraz następstw transformacji ustrojowej w Europie Środkowej i Wschodniej (ze szczególnym...
Cena katalogowa: 44,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,03 zł
Status: 48h
"W Polsce sektor think tanków nie jest silny, ma jednak pewne cechy, które pobudzają jego żywotność. Dzieje się tak między innymi dzięki niezależności tych organizacji od partii politycznych czy...
Cena katalogowa: 23,14 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,94 zł
wersja cyfrowa
"Istniejący w Polsce przed 1990 r. system oświaty, który na wyższym szczeblu miał charakter elitarny, w krótkim czasie i dość spontanicznie dostosował się do oczekiwań mas. W praktyce zmiany te...
Cena katalogowa: 25,69 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,13 zł
wersja cyfrowa
"Do czego potrzebni są zindywidualizowanemu człowiekowi inni ludzie? Jaką funkcję pełni wspólnota w życiu współczesnego człowieka? Jakie przybiera kształty i w jaki sposób jednostka w niej...
Cena katalogowa: 21,42 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,45 zł
wersja cyfrowa
W numerze: János Kornai: Zrewidowany paradygmat systemowy. Wyjaśnienia i dodatkowe elementy w świetle doświadczeń państw postsocjalistycznych – część pierwsza  Maciej D. Kryszczuk, Michał...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,68 zł
Status: 48h
Tęsknota za lepszym
Historiozofia Maxa Horkheimera
Książka jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców: jako pierwsza polska monografia Horkheimera, prezentująca całokształt dorobku intelektualnego tego wybitnego historiozofa i filozofa...
Cena katalogowa: 43,05 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,32 zł
Status: 48h
Od momentu utworzenia Rada Europy wprowadza system prawny wspólny dla państw europejskich, oparty na demokracji, praworządności i prawach człowieka. Jej dorobek normatywny pomógł członkom w...
Cena katalogowa: 44,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,22 zł
Status: 48h
James Crawford, Grzegorz Dziemidowicz, Rosalyn Higgins, Zdzisław Kędzia, Bartłomiej Krzan, Marek Prawda, Ryszard Stemplowski Professor, Minister, Judge - Krzysztof Skubiszewski...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,69 zł
Status: 48h
The Neo-Weberian State
Towards a new paradigm of public management?
The Neo-Weberian State. Towards a new paradigm of public management?
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,45 zł
Status: 48h
CONTENTS GENERAL ARTICLES • Michał Balcerzak: Uses and Underuses of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination at the International Court of Justice,...
Cena katalogowa: 99,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 72,45 zł
Status: 48h
Global satellite navigation systems – GPS, GLONASS, Compass, Galileo – bring the world and the outer space closer to us. Regardless of the weather, the time of day or night, satellite navigation...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,49 zł
Status: 48h
Społeczne zamykanie przestrzeni
O wykluczeniu waloryzacji miejsca zamieszkania i jego mentalnej reprezentacji
Autorka omawia w książce problematykę wykluczenia w ujęciu szerokiej interdyscyplinarnej metodologii, na podstawie bogatej literatury przedmiotu i wyników pionierskich badań własnych...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,70 zł
Status: 48h
Książka profesora Jerzego J. Wiatra nie ogranicza się do rejestracji i opisu faktów, ale stanowi próbę budowy teorii. Autor przedstawia paradygmaty wykorzystywane w literaturze światowej do...
Cena katalogowa: 43,05 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,26 zł
Status: 24h
? Ty pieronie cioski! Ty pieronie! Ty ancykrysie! ? darła się Franusiowa na cały głos. ? Ty pijoku! Ty łochlaptusie! ? wrzeszczała tak, że słychać ją było daleko. Tak się zdenerwowała, że omal nie...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,04 zł
Status: 48h
Mój Dybuk
W poszukiwaniu tożsamości: drogi, bezdroża, dygresje
Włodzimierz Herman opowiada o swoim życiu i fascynacji przenikaniem się dwóch kultur, polskiej i żydowskiej, z których się wywodzi. Opowieść tę ilustruje własnym przekładem dramatu Dybuk...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,95 zł
Status: 48h
Szkice z teorii kultury są dziełem ze wszech miar wyjątkowym. Książka ta miała pierwotnie ukazać się w roku 1968, jednak w wyniku wydarzeń marcowych i represji nałożonych na jej autora, zamiar ten...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,39 zł
Status: 48h
Facebook Instagram Twitter YouTube