SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe

SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe

Pokaż:
sortuj według:
Książka zawiera krytyczny przegląd teorii, które wniosły największy wkład w rozwój psychologii osobowości w ubiegłym i na początkach bieżącego wieku oraz określają kształt współczesnej nauki o...
Cena katalogowa: 51,45 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,92 zł
Status: 24h
Szkice z teorii kultury są dziełem ze wszech miar wyjątkowym. Książka ta miała pierwotnie ukazać się w roku 1968, jednak w wyniku wydarzeń marcowych i represji nałożonych na jej autora, zamiar ten...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,96 zł
Status: 24h
Propaganda bezprawia
O „popularyzowaniu prawa” w pierwszych latach Polski Ludowej
Jarosław Kuisz analizuje zapomniane akcje „popularyzowania prawa” w pierwszych latach Polski Ludowej. Planowane na szeroką skalę działania propagandowe zderzały się z powojenną rzeczywistością. Nowa...
Cena katalogowa: 49,35 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,95 zł
Status: 24h
Analiza układów społecznych
Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych
Szeroko cytowana, napisana przez wybitnych uczonych amerykańskich książka przedstawia strategie analizy danych jakościowych. Ukazuje proces badawczy jako interakcję społeczną, a także zwraca uwagę na...
Cena katalogowa: 45,15 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,28 zł
Status: 24h
Wyboru na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Komentarz do Ustawy o wyborze Prezydenta RP.
Książka profesora S. Gebethnera zawiera komentarz do Ustawy o wyborze Prezydenta RP, poddanej rozległej nowelizacji w kwietniu 2000 roku i obrosłej już licznymi aktami wykonawczymi, z których...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,87 zł
Status: 24h
Faktyczność i obowiązywanie
Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego
Teoria polityki i prawa, rozdarta dzisiaj między faktycznością i obowiązywaniem, rozpada się na odrębne dyscypliny, które nie mają już sobie prawie nic do powiedzenia. Napięcie między podejściem...
Cena katalogowa: 56,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,51 zł
Status: 24h
Społeczeństwo światowego ryzyka
W poszukiwaniu światowegio bezpieczeństwa
Skala globalnych zagrożeń w społeczeństwie ryzyka lat osiemdziesiątych to idylla w porównaniu ze współczesnością: terroryzm RAF wydaje się swojski w zestawieniu z działaniami Al-Kaidy, dzisiejsze...
Cena katalogowa: 47,25 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,83 zł
Status: 24h
Uwaga! Nowe wydanie w miękkiej oprawie. Profesor Bogdan Wojciszke, psycholog o światowej renomie, napisał podręcznik do psychologii społecznej, jakiego jeszcze w Polsce nie było. Książka obejmuje...
Cena katalogowa: 88,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 65,02 zł
Status: 24h
Intencją zespołu wydającego tę serię jest prezentacja oryginalnych prac o dużych walorach poznawczych i praktycznych. Wyrażamy nadzieję, że Czytelnicy znajdą w niej inspirację do dalszych studiów, a...
Cena katalogowa: 19,95 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,30 zł
Status: 24h
Książka jest pierwszym w literaturze polskiej (pomijając tłumaczenia) systematycznym wykładem psychopatologii – dyscypliny łączącej psychologiczne, biologiczne i medyczne modele teoretyczne i badania...
Cena katalogowa: 58,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,12 zł
Status: 24h
Korzenie antyautorytaryzmu
Kim są prześladowani muzułmanie Birmy?
Jedną z najważniejszych, niedokończonych rewolucji we współczesnym świecie jest rewolucja godności: walka jednostek i grup o uznanie i respekt – niezależnie od religii, narodowości czy orientacji...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,84 zł
Status: 24h
Niniejszy tom zawiera teksty o zróżnicowanej problematyce, jednak bliskiej tematykom, które Panie Profesor podejmowały w swoich naukowych działaniach. Poruszane są zagadnienia z zakresu kryminologii...
Cena katalogowa: 84,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 64,90 zł
Status: 24h
Unia Wolności
Partia polityczna w okresie transformacji
Maria Wincławska ?Unia Wolności. Partia polityczna w okresie transformacji?. Wbrew przepowiedniom nie wyczerpuje się historyczna rola partii politycznych. Nie zastąpiły ich inne organizacje, np....
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,15 zł
Status: 24h
"Chcemy przedstawić zrównoważony ogląd pokazujący zarówno pozytywne, jak i negatywne strony istnienia kooperatywnych aspektów nowych technologii. Do zjawiska podchodzimy w sposób neutralny, starając...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,30 zł
Status: 24h
Jednostka po nowoczesności
Perspektywa socjologiczna
Książka Mirosławy Marody jest próbą diagnozy kondycji współczesnych, wysoko rozwiniętych społeczeństw z kręgu kultury zachodniej. Diagnoza ta zmierza do ujawnienia przemian określanych przez Autorkę...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,96 zł
Status: 24h
Katalonia
Między pragmatyką konfliktu a tożsamością
Książka Mai Biernackiej jest zwięzłą, dobrze skonstruowaną i napisaną rozprawą, poświęconą współczesnej Katalonii, targanej potężnymi konfliktami (...). Omawia problemy bardzo ważne i nad wyraz...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,86 zł
Status: 24h
Psychoterapia krótkoterminowa rozwija się w obrębie różnych nurtów teoretycznych od lat 60. ubiegłego wieku. Upowszechnianiu się krótkich form psychoterapii o potwierdzonej empirycznie skuteczności...
Cena katalogowa: 32,55 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,36 zł
Status: 24h
Wybory lokalne w Polsce
Uczestnictwo, konkurencja i reprezentacja polityczna w demokracjach mniejszej skali
Adam Gendźwiłł stawia pytania o wybory lokalne, odbywające się w „demokracjach mniejszej skali”, o ich specyfikę (w jaki sposób i dlaczego różnią się od wyborów ogólnokrajowych) i zróżnicowanie (w...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,45 zł
Status: 24h
This comparative study explores the legal nature of contracts within the framework of European and Chinese legislation, and provides a better understanding of the circumstances in which the law...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,74 zł
Status: 24h
W numerze: János Kornai: Zrewidowany paradygmat systemowy. Wyjaśnienia i dodatkowe elementy w świetle doświadczeń państw postsocjalistycznych – część pierwsza  Maciej D. Kryszczuk, Michał...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,83 zł
Status: 24h
"W Polsce sektor think tanków nie jest silny, ma jednak pewne cechy, które pobudzają jego żywotność. Dzieje się tak między innymi dzięki niezależności tych organizacji od partii politycznych czy...
Cena katalogowa: 23,14 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,21 zł
wersja cyfrowa
"Istniejący w Polsce przed 1990 r. system oświaty, który na wyższym szczeblu miał charakter elitarny, w krótkim czasie i dość spontanicznie dostosował się do oczekiwań mas. W praktyce zmiany te...
Cena katalogowa: 25,69 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,44 zł
wersja cyfrowa
"Do czego potrzebni są zindywidualizowanemu człowiekowi inni ludzie? Jaką funkcję pełni wspólnota w życiu współczesnego człowieka? Jakie przybiera kształty i w jaki sposób jednostka w niej...
Cena katalogowa: 21,42 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,71 zł
wersja cyfrowa
Z drugiej strony góry
Oczekiwane i nieoczekiwane następstwa przyjmowania perspektywy innej osoby
Intencją tej książki jest pokazanie złożoności zjawiska, a zarazem niezwykłości ludzkiego umysłu, który potrafi wykroczyć poza ramy osoby, gdzie jest zaimplementowany i kreować zarówno nieistniejące...
Cena katalogowa: 37,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,15 zł
Status: 24h
Książka profesora Jerzego J. Wiatra nie ogranicza się do rejestracji i opisu faktów, ale stanowi próbę budowy teorii. Autor przedstawia paradygmaty wykorzystywane w literaturze światowej do...
Cena katalogowa: 43,05 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,03 zł
Status: 24h
Tęsknota za lepszym
Historiozofia Maxa Horkheimera
Książka jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców: jako pierwsza polska monografia Horkheimera, prezentująca całokształt dorobku intelektualnego tego wybitnego historiozofa i filozofa...
Cena katalogowa: 43,05 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,29 zł
Status: 24h
Książka przedstawia aktualne dyskusje programowe w europejskich partiach socjaldemokratycznych. W debacie - obok polityków takich jak Tony Blair, Gerhard Schroeder - udział biorą wybitni...
Cena katalogowa: 20,48 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,97 zł
Status: 24h
Wieś i Rolnictwo" jest interdyscyplinarnym czasopismem naukowym, poświęconym różnym zagadnieniom (ekonomicznym, społecznym, demograficznym, kulturowym oraz politycznym), związanym z przemianami...
Cena katalogowa: 20,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,74 zł
Status: 24h
Do podstawowych celów badawczych, służących określeniu specyfiki kształtującej się przestrzeni społecznej, należą: – określenie natężenia procesów polaryzacji społecznej w mieście...
Cena katalogowa: 32,55 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,99 zł
Status: 24h
Monografia Międzynarodowa wymiana usług to pierwsza publikacja w polskiej literaturze przedstawiająca w sposób kompleksowy przesłanki, uwarunkowania oraz dotychczasowe efekty procesu liberalizacji...
Cena katalogowa: 41,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,66 zł
Status: 24h
Facebook Instagram