SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe

SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe

Pokaż:
sortuj według:
Zachowania kontrproduktywne w pracy
Dlaczego pracownicy szkodzą organizacji?
Co sprawia, że pracownicy szkodzą organizacji? Jakie motywy nimi kierują? Czy zachowania szkodliwe są wynikiem oddziaływań czynników środowiska pracy, czy też względnie trwałych dyspozycji...
Cena katalogowa: 44,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,40 zł
Status: 1 - 2 dni
W prezentowanej książce ukazano przemiany zachodzące w szkolnictwie wyższym w Polsce oraz w innych krajach na tle porównawczym, traktując je jako część szerszych zmian społecznych ostatniego...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,81 zł
Status: 1 - 2 dni
Świat przemocy
Gospodarka światowa 2016-2030
Autorzy Świata przemocy analizują sześć barier rozwojowych, które w zasadniczy sposób mogą wpłynąć na sytuację gospodarczą świata już w najbliższych kilkunastu latach: załamanie postępu technicznego,...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,80 zł
Status: 1 - 2 dni
Po I wojnie światowej zwycięska ententa nałożyła na państwa centralne ogromne reparacje, których nie można było w całości wyegzekwować, żądała też od nowo powstałych państw spłaty części zadłużenia...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,35 zł
Status: Od ręki
  Kto i dlaczego podejmuje ryzykowną aktywność w świecie przyrody? Czy trzeba mieć odpowiedni temperament, zapotrzebowanie na stymulację, opracowane mechanizmy opanowywania stresu i...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,80 zł
Status: Od ręki
Gdybym miał wskazać Ślązaka łączącego przeogromną miłość do ojczystej ziemi z gruntowną wiedzą o niej, udokumentowaną już wieloma książkami, wybór padłby na krajana z Tarnowskich Gór (ściślej mówiąc,...
Cena katalogowa: 48,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,23 zł
Status: Od ręki
W prezentowanej książce Autorka przedstawia nowe ustalenia z zakresu teorii organizacji, zarządzania publicznego i współpracy. Dokonuje identyfikacji uwarunkowań i motywów wpływających na...
Cena katalogowa: 35,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,05 zł
Status: Od ręki
Zmiana warty
Młode pokolenia a transformacje we wschodniej Europie i Azji
Prezentowana książka zarówno w warstwie teoretycznej, jak i empirycznej reprezentuje wysoki poziom naukowy, który z jednej strony satysfakcjonuje profesjonalnych badaczy społecznych, a z drugiej –...
Cena katalogowa: 44,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,91 zł
Status: Od ręki
Homo ethicus - homo moralis
Marii Ossowskiej koncepcja socjologii moralności
Książka Wojciecha Misztala poświęcona jest krytycznemu omówieniu i analizie poglądów jednej z najważniejszych postaci polskiej humanistyki i nauk społecznych XX w., jaką bez wątpienia była Maria...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,38 zł
Status: Od ręki
Publikacja składa się z czterech niezależnych raportów z badań przeprowadzonych w ostatnich latach w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości, dotyczących orzekania i realizowania programów...
Cena katalogowa: 46,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,45 zł
Status: Od ręki
Od Ameryki Łacińskiej do Gwinei Równikowej
Tożsamośc, granice, naród
Prezentowana książka jest zbiorem interdyscyplinarnych studiów dotyczących wybranych aspektów społecznych, politycznych, gospodarczych, kulturowych i demograficznych krajów hiszpańsko- oraz...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,30 zł
Status: Od ręki
Prusy Wschodnie
Historia i mit
Przez długi czas w podejściu do Prus Wschodnich obowiązywał bezwzględny prymat politycznej instrumentalizacji. Historia tych ziem musiała być albo niemiecka, albo litewska, albo polska, albo od...
Cena katalogowa: 46,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,97 zł
Status: Od ręki
Celem tej książki jest prezentacja i analiza twórczości Williama Sterna w kontekście programu badawczego nazywanego nową historią psychologii. Według ogólnej zasady tego programu badacz powinien...
Cena katalogowa: 35,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,65 zł
Status: Od ręki
This book addresses issues connected with Russia’s 2014 annexation of Crimea that are both of key current relevance and crucial from the point of view of both international law and international...
Cena katalogowa: 59,85 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,08 zł
Status: Od ręki
Granice na pograniczu?
Przypadek pogranicza polsko-słowackiego, Sromowce Niżne – Czerwony Klasztor
Justyna Pokojska w pełni przekonuje do podstawowego dla pracy założenia, że to charakter granicy decyduje o ładzie społecznym wśród mieszkańców pogranicza. W rozważaniach konsekwentnie sięga do...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,74 zł
Status: Od ręki
In the current book, the Author discusses the latest findings related to the theory of organisation, public management and inter-organisational collaboration. She identifies conditions and...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,02 zł
Status: Od ręki
Niniejszy tom esejów stanowi kontynuację opublikowanego w 2015 r. zbioru Prawo i literatura. Szkice, poświęconego tematyce prawnej w literaturze polskiej XIX w. Tym razem przedmiotem analizy (…)...
Cena katalogowa: 36,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,90 zł
Status: Od ręki
Polacy na Islandii
Rekonstrukcja przestrzeni obecności
Czy polska diaspora na Islandii przetrwa i stanie się trwałym elementem krajobrazu społecznego wyspy, czy będzie zjawiskiem efemerycznym? Jaki jest profil organizacji polonijnych na Islandii? Jak...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,14 zł
Status: 1 - 2 dni
Stosowaną psychologię rehabilitacji wyróżnia autorskie ujęcie problematyki. Decydują o tym trzy cechy książki. Po pierwsze, przedstawiona w niej wiedza psychologiczna, odnosząca się do osób...
Cena katalogowa: 58,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,97 zł
Status: 1 - 2 dni
Teorie współpracy terytorialnej
Municipium oeconomicus versus municipium reciprocans
Rozprawa jest dziełem ambitnym, oryginalnym na polskim rynku wydawniczym. (…) Praca uwzględnia zarówno kwestię demokratycznego wymiaru współpracy (podejmowanie decyzji), jak i jej wymiaru...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,19 zł
Status: Od ręki
Rada Unii Europejskiej to jeden z kluczowych organów decyzyjnych UE, a także złożona struktura społeczna. Autor przyjmuje perspektywę konstruktywistyczną i skupia się na aktorach uczestniczących w...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,88 zł
Status: Od ręki
Miasto
Nowa kwestia i nowa polityka
Studia nad fenomenem miejskości w wymiarze społecznym, ekonomicznym i przestrzennym nieuchronnie prowadzą do pytań i postulatów, na które odpowiedzi należy szukać w dziedzinie polityki miejskiej....
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,12 zł
Status: Od ręki
Książka dla wszystkich, których ciekawi wpływ wielkich idei na politykę zagraniczną, a także polityczna geneza teorii naukowych. Realizm w nauce o stosunkach międzynarodowych to wnikliwa i ożywcza...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,50 zł
Status: 1 - 2 dni
Współczesna kultura dyplomatyczna
Przybliżenie pierwsze
Przedmiotem prezentowanej książki jest współczesna kultura dyplomatyczna – zagadnienie fascynujące i trudne do badania. Namysł nad tą problematyką zaczynać trzeba było od początku, od przyjęcia...
Cena katalogowa: 48,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,07 zł
Status: Od ręki
Dlaczego tak jest, że jeden system ulega zniszczeniu, a inny ma zdolność do przetrwania? Czy możliwa jest polityka odporności i elastyczności w obliczu gwałtownych zmian i fali szoków? Czy...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,91 zł
Status: Od ręki
Are the United States and the European Union able to set up a transatlantic free trade area? This is not the first time this question has surfaced. Over the last quarter century several...
Cena katalogowa: 12,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 9,79 zł
Status: 1 - 2 dni
Dzisiaj kosmos jest blisko nas. Techniki kosmiczne wykorzystuje się w meteorologii, geodezji, kartografii, geologii, rolnictwie, transporcie i wielu innych dziedzinach – nie sposób wymienić ich...
Cena katalogowa: 36,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,32 zł
Status: Od ręki
Książek poświęconych psychologii aktorów jest niewiele, i to nawet w skali literatury światowej. Z tego względu z dużym uznaniem oceniam tę propozycję edytorską, pomyślaną jako praca zbiorowa z tego...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,10 zł
Status: 1 - 2 dni
Psychologia szczęścia
Kto, kiedy, dlaczego kocha życie i co z tego wynika, czyli nowa odsłona teorii cebulowej
Będzie mowa o Polakach, także o Polkach, o naszym szczęściu i nieszczęściu, o bardziej lub mniej udanym życiu w III Rzeczypospolitej. I tym głównie ta publikacja różni się od kilku wydanych ostatnio...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,31 zł
Status: Od ręki
Zmierzch decentralizacji?
Instytucjonalny krajobraz opieki zdrowotnej w Europie po nowym zarządzaniu publicznym
Książka Dawida Sześciło jest znakomitym przewodnikiem po meandrach instytucjonalnego krajobrazu opieki zdrowotnej w Europie. Nie tylko rzetelnym i świetnie osadzonym w dostępnym materiale...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,61 zł
Status: Od ręki
Facebook Instagram Twitter YouTube