SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe

SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe

Pokaż:
sortuj według:
Prusy Wschodnie
Historia i mit
Przez długi czas w podejściu do Prus Wschodnich obowiązywał bezwzględny prymat politycznej instrumentalizacji. Historia tych ziem musiała być albo niemiecka, albo litewska, albo polska, albo od...
Cena katalogowa: 46,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,47 zł
Status: 1 - 2 dni
Dzisiaj kosmos jest blisko nas. Techniki kosmiczne wykorzystuje się w meteorologii, geodezji, kartografii, geologii, rolnictwie, transporcie i wielu innych dziedzinach – nie sposób wymienić ich...
Cena katalogowa: 36,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,17 zł
Status: Od ręki
Miasto Przestrzeń Tożsamość
Studium trzech miast Gdańsk, Gliwice, Wrocław
Problematykę książki wyznaczają relacje między trzema pojęciami i – co za tym idzie – koncepcjami teoretycznymi: tożsamością miasta, tożsamością mieszkańców oraz przestrzenią publiczną. W publikacji...
Cena katalogowa: 44,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,55 zł
Status: 1 - 2 dni
Po I wojnie światowej zwycięska ententa nałożyła na państwa centralne ogromne reparacje, których nie można było w całości wyegzekwować, żądała też od nowo powstałych państw spłaty części zadłużenia...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,24 zł
Status: Od ręki
Publikacja składa się z czterech niezależnych raportów z badań przeprowadzonych w ostatnich latach w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości, dotyczących orzekania i realizowania programów...
Cena katalogowa: 46,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,42 zł
Status: Od ręki
Homo ethicus - homo moralis
Marii Ossowskiej koncepcja socjologii moralności
Książka Wojciecha Misztala poświęcona jest krytycznemu omówieniu i analizie poglądów jednej z najważniejszych postaci polskiej humanistyki i nauk społecznych XX w., jaką bez wątpienia była Maria...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,24 zł
Status: Od ręki
Granice na pograniczu?
Przypadek pogranicza polsko-słowackiego Sromowce Niżne – Czerwony Klasztor
Justyna Pokojska w pełni przekonuje do podstawowego dla pracy założenia, że to charakter granicy decyduje o ładzie społecznym wśród mieszkańców pogranicza. W rozważaniach konsekwentnie sięga do wielu...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,41 zł
Status: 1 - 2 dni
Migranci wbrew swej woli
Adaptacja zesłanych powstańców styczniowych na Syberii Zachodniej
W prezentowanej książce Swietłana Mulina dokładnie omawia stosunki zesłanych na Syberię powstańców styczniowych z tamtejszą społecznością. Na podstawie imponujących zbiorów danych osobowych ponad...
Cena katalogowa: 27,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,90 zł
Status: 1 - 2 dni
W prezentowanej książce Autorka przedstawia nowe ustalenia z zakresu teorii organizacji, zarządzania publicznego i współpracy. Dokonuje identyfikacji uwarunkowań i motywów wpływających na...
Cena katalogowa: 35,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,05 zł
Status: Od ręki
Kto i dlaczego podejmuje ryzykowną aktywność w świecie przyrody? Czy trzeba mieć odpowiedni temperament, zapotrzebowanie na stymulację, opracowane mechanizmy opanowywania stresu i zarządzania...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,19 zł
Status: 1 - 2 dni
Polacy na Islandii
Rekonstrukcja przestrzeni obecności
Czy polska diaspora na Islandii przetrwa i stanie się trwałym elementem krajobrazu społecznego wyspy, czy będzie zjawiskiem efemerycznym? Jaki jest profil organizacji polonijnych na Islandii? Jak...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,22 zł
Status: Od ręki
In the current book, the Author discusses the latest findings related to the theory of organisation, public management and inter-organisational collaboration. She identifies conditions and...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,10 zł
Status: 1 - 2 dni
Niniejszy tom esejów stanowi kontynuację opublikowanego w 2015 r. zbioru Prawo i literatura. Szkice, poświęconego tematyce prawnej w literaturze polskiej XIX w. Tym razem przedmiotem analizy (…)...
Cena katalogowa: 36,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,77 zł
Status: Od ręki
Are the United States and the European Union able to set up a transatlantic free trade area? This is not the first time this question has surfaced. Over the last quarter century several...
Cena katalogowa: 12,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 9,89 zł
Status: 1 - 2 dni
Dlaczego tak jest, że jeden system ulega zniszczeniu, a inny ma zdolność do przetrwania? Czy możliwa jest polityka odporności i elastyczności w obliczu gwałtownych zmian i fali szoków? Czy...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,23 zł
Status: Od ręki
Zmierzch decentralizacji?
Instytucjonalny krajobraz opieki zdrowotnej w Europie po nowym zarządzaniu publicznym
Książka Dawida Sześciło jest znakomitym przewodnikiem po meandrach instytucjonalnego krajobrazu opieki zdrowotnej w Europie. Nie tylko rzetelnym i świetnie osadzonym w dostępnym materiale...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,53 zł
Status: Od ręki
W prezentowanej książce ukazano przemiany zachodzące w szkolnictwie wyższym w Polsce oraz w innych krajach na tle porównawczym, traktując je jako część szerszych zmian społecznych ostatniego...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,68 zł
Status: Od ręki
Autorka stara się znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:  Czy lękowe style więzi są koniecznym i wystarczającym predyktorem rozwoju „emocjonalnej ślepoty” i dysocjacji? W jakich...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,91 zł
Status: Od ręki
Wojny Zachodu
Interwencje zbrojne państw zachodnich po zimnej wojnie
Ostatnią wielką, zwycięską wojną Zachodu była zimna wojna. Po tym zwycięstwie zapowiadało się długie jego panowanie w porządku światowym. I oto stała się rzecz nieoczekiwana. W pozimnowojennym...
Cena katalogowa: 54,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,58 zł
Status: 1 - 2 dni
Podjętym analizom przyświecało kilka celów – przede wszystkim przedstawienie fragmentu współczesnej rzeczywistości kulturowej w Polsce lokalnej. Ponadto – empiryczne przetestowanie funkcjonalności...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,94 zł
Status: 1 - 2 dni
Książka jest wprowadzeniem w problematykę pomiaru psychologicznego. W części pierwszej Autorka omawia istotę wnioskowania psychometrycznego, przedstawia podstawowe modele psychometryczne, prezentuje...
Cena katalogowa: 41,37 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,04 zł
Status: Od ręki
Pojęcie dyplomacji publicznej pojawiło się w nauce o stosunkach międzynarodowych w latach sześćdziesiątych XX wieku. Dyplomacja publiczna zaczyna się jednak znacznie wcześniej, bo właściwie już w...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,14 zł
Status: 1 - 2 dni
Efekt kameleona
Psychologia naśladownictwa
Mówimy o papugowaniu, małpowaniu, imitowaniu zachowań, o tym, że dziecko jest kalką, kopią lub lustrzanym odbiciem rodzica. Ludzie naśladują swoje zachowania. Obserwujemy to zjawisko, patrząc na...
Cena katalogowa: 44,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,12 zł
Status: 1 - 2 dni
Świat społeczny nieustannie się zmienia i staje się przy tym coraz bardziej kompleksowy. Coraz trudniej regulować jego funkcjonowanie. Oddziaływanie punktowe i czynnikowe niewiele pomaga. Z jednej...
Cena katalogowa: 49,35 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,55 zł
Status: 1 - 2 dni
Książka jest pierwszym w literaturze polskiej (pomijając tłumaczenia) systematycznym wykładem psychopatologii – dyscypliny łączącej psychologiczne, biologiczne i medyczne modele teoretyczne i badania...
Cena katalogowa: 52,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,55 zł
Status: 1 - 2 dni
Książka Witolda Klausa jest niezwykle interesującą próbą przedstawienia problemu przemocy domowej wobec kobiet z perspektywy multikulturowej. Próbą zdecydowanie udaną. Książka zawiera nie tylko opis...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,60 zł
Status: 1 - 2 dni
Historia cywilizacji amerykańskiej Tom 4
Era konfrontacji 1941-1980
Prezentowana książka podzielona jest na pięć głównych części chronologiczno-rzeczowych, w których autor z niebywałą erudycją i dbałością o szczegóły przedstawia historię cywilizacji Stanów...
Cena katalogowa: 77,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,98 zł
Status: Od ręki
Czy miasto jest niepotrzebne?
(nowe) przestrzenie życiowe młodych mieszkańców miasta
Ostatnia dekada to okres wyraźnych zmian społeczno-przestrzennych w polskich miastach. Inwestycje w miejskim centrum, powstawanie nowych deweloperskich osiedli mieszkaniowych, ekspansja...
Cena katalogowa: 30,45 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,68 zł
Status: 1 - 2 dni
Neuropsychologia intencjonalnego działania
Koncepcje funkcji wykonawczych
Monografia podejmuje pierwszą w literaturze polskiej próbę kompleksowego oraz interdyscyplinarnego ujęcia problematyki intencjonalnych, dowolnych działań człowieka, których regulacją zajmuje się...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,21 zł
Status: Od ręki
W książce omówiono poglądy dziesięciu etyków działających w końcu XX wieku: Hansa Jonasa, Emmanuela Levinasa, Richarda Mervyna Hare?a, Johna Rawlsa, Karla-Otto Apla, Stephena Toulmina, Alasdaira...
Cena katalogowa: 43,05 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,21 zł
Status: 1 - 2 dni
Facebook Instagram Twitter YouTube