SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe

SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe

Pokaż:
sortuj według:
Patologia społeczna
Perspektywa geograficzna
Praca jest swoistym kompendium wiedzy na temat istoty i badań zjawisk określanych mianem patologii społecznych. (…) Stanowi cenną pozycję w polskim piśmiennictwie geograficznym. Autor ujmuje problem...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,59 zł
Status: 24h
Autorka stara się znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:  Czy lękowe style więzi są koniecznym i wystarczającym predyktorem rozwoju „emocjonalnej ślepoty” i dysocjacji? W jakich...
Cena katalogowa: 43,05 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,37 zł
Status: 24h
Uwaga! Nowe wydanie w miękkiej oprawie. Profesor Bogdan Wojciszke, psycholog o światowej renomie, napisał podręcznik do psychologii społecznej, jakiego jeszcze w Polsce nie było. Książka obejmuje...
Cena katalogowa: 88,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 66,77 zł
Status: 24h
Wartości i zmiany
Przemiany postaw Polaków w jednoczącej się Europie
Procesy przekształceń ustrojowych w Polsce oraz integracji i rozszerzania Unii Europejskiej skłaniają do stawiania pytań, jak zmieniają się w tym czasie wartości Polaków, ich przekonania o tym, co...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,16 zł
Status: 24h
Rada gminy jako uczestnik lokalnego współrządzenia
Przykład Anglii, Finlandii, Polski i Słowenii
Książka przedstawia sposób funkcjonowania rad gminnych w Anglii, Finlandii, Polsce i Słowenii. Pokazuje wpływ governance na relacje rad (i radnych) z organami wykonawczymi, gminną administracją oraz...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,30 zł
Status: 24h
Sto lat mojego gospodarstwa.
Pamiętniki mieszkańców wsi
W prezentowanej edycji zamieszczono teksty 12 pamiętników nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie zatytułowanym „Sto lat mojego gospodarstwa”. Konkurs ten, ogłoszony tuż przed setną rocznicą...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,58 zł
Status: 24h
Książka Aldony Piotrowskiej stanowi ciekawe opracowanie trudnego zagadnienia. Zawarte w niej twierdzenia są właściwie uzasadnione, ale jednocześnie prowokują do dyskusji. Szczególnie cenne są...
Cena katalogowa: 69,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,66 zł
Status: 24h
Przybyszew
Stulecie przemian polskiej wsi
Monografia stanowi bardzo interesujące opracowanie na temat zmieniającego się obrazu i struktury wybranej wsi Przybyszew w wymiarze demograficznym, gospodarczym, społecznym, w tym edukacyjnym i...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,31 zł
Status: 19.07.2019r.
Fenomen długowieczności
Perspektywa psychologiczna. Na podstawie badań nad stulatkami
Czy analizując życie stulatków możemy zbliżyć się do poznania istoty i źródeł długowieczności? Czego możemy nauczyć się od stulatków o długim, zdrowym i szczęśliwym życiu? Jak stulatkowie spoglądają...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,93 zł
Status: 24h
Do oryginalnych osiągnięć naukowych zaprezentowanych w monografii należy m.in. zaliczyć: • skonstruowanie miernika segregacji zawodowej według płci; • określenie zakresu występowania zjawiska...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,19 zł
Status: 24h
Anders Breivik
Między dumą a wstydem
„Czarny piątek” 22/7/2011 w Norwegii, kraju uznawanym za najszczęśliwszy na świecie, stał się niebywałym wstrząsem. Tym bardziej, że sprawcą nie był – jak początkowo sądzono –skrajny islamski...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,92 zł
Status: 24h
Oddawana w ręce czytelnika publikacja pozwala spojrzeć na dzisiejszą dyplomację europejską z różnych perspektyw: od analizy procesu decyzyjnego Unii Europejskiej, przez ukazanie poszczególnych...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,61 zł
Status: 24h
W ideologicznych założeniach polskie pogranicza powinny przekształcać się w transgranicza. Jednak obrazy rzeczywistości, przedstawiane także w tym tomie, zakłócają sielankowe wizje formułowane na...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,40 zł
Status: 24h
Autorki prezentowanych w książce tekstów pokazują wybrane problemy nierówności i dyskryminacji ze względu na płeć w polskim szkolnictwie wyższym na tle globalnym. W ciekawy sposób analizują m.in.:...
Cena katalogowa: 44,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,56 zł
Status: 24h
Autor ukazuje różnorodność koncepcji filozoficznych, które poszerzają perspektywę pola estetycznego, włączając w nie obszary wykraczające poza tradycyjny model sztuki. Teatr angażujący widza w...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,05 zł
Status: 24h
Tajemnica Dworca Tokio
Społeczne konstruowanie przestrzeni we współczesnej Japonii
Tajemnica Dworca Tokio to z pewnością książka godna polecenia. Całość napisana jest klarownym językiem oraz cechuje się wysokim poziomem merytorycznym. Autorka wykazuje się dużą wiedzą teoretyczną...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,46 zł
Status: 24h
W prezentowanej książce dokonano analizy roli organizacji sportowych we współczesnych stosunkach międzynarodowych, biorąc pod uwagę przede wszystkim MKOI i FIFA. Te dwie obecnie najważniejsze...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,79 zł
Status: 24h
Prezentowana książka, zgodnie z postawionymi przez Autora celami głównymi i szczegółowymi, wypełnia istniejącą dotąd lukę na rynku rodzimej literatury naukowej w odniesieniu do polskiego prawosławia...
Cena katalogowa: 126,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 97,54 zł
Status: 24h
This book addresses issues connected with Russia’s 2014 annexation of Crimea that are both of key current relevance and crucial from the point of view of both international law and international...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,73 zł
Status: 24h
Książka jest próbą prześledzenia dziejów sportu w Związku Radzieckim i Federacji Rosyjskiej oraz wymienienia, opisania i przeanalizowania najważniejszych uwarunkowań, cech oraz zadań stawianych...
Cena katalogowa: 18,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,20 zł
Status: 24h
Barbara Giza, Piotr Zwierzchowski (red.) t. 3. serii Polscy Krytycy Filmowi Krzysztof Mętrak był cudownym dzieckiem swojej epoki. Najmłodszy członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, którym...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,41 zł
Status: 24h
W numerze: Andrzej Łukasik: Wyobraźnia a dostosowanie ? perspektywa ewolucyjna [Imagination and fitness: An evolutionary viewpoint], s. 7?32; Alina Borkowska, Monika Wiłkość, Marta Tomaszewska,...
Cena katalogowa: 22,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 9,24 zł
Status: 24h
Szkice z teorii kultury są dziełem ze wszech miar wyjątkowym. Książka ta miała pierwotnie ukazać się w roku 1968, jednak w wyniku wydarzeń marcowych i represji nałożonych na jej autora, zamiar ten...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,64 zł
Status: 24h
Wieś i Rolnictwo" jest interdyscyplinarnym czasopismem naukowym, poświęconym różnym zagadnieniom (ekonomicznym, społecznym, demograficznym, kulturowym oraz politycznym), związanym z przemianami...
Cena katalogowa: 20,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,59 zł
Status: 24h
GENERAL ARTICLES • Christian Tomuschat: Individual and Collective Identity: Factual Givens and Their Legal Reflection in International Law. Words in Commemoration of Krzysztof Skubiszewski, doi...
Cena katalogowa: 99,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 76,84 zł
Status: 24h
W numerze: János Kornai: Zrewidowany paradygmat systemowy. Wyjaśnienia i dodatkowe elementy w świetle doświadczeń państw postsocjalistycznych – część pierwsza  Maciej D. Kryszczuk, Michał...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,95 zł
Status: 24h
Współtwórcy atlantyckiego świata
Nowi chrześcijanie i Żydzi w gospodarce kolonialnej Ameryki Łacińskiej XVI–XVII wieku. Zarys problem
W części zasadniczej nowatorska praca Henryka Szlajfera opiera się na źródłach drukowanych (wizytacje, sprawozdania, dzienniki podróży, rzadziej pamiętniki) oraz światowej literaturze przedmiotu. ...
Cena katalogowa: 48,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,23 zł
Status: 24h
  Kto i dlaczego podejmuje ryzykowną aktywność w świecie przyrody? Czy trzeba mieć odpowiedni temperament, zapotrzebowanie na stymulację, opracowane mechanizmy opanowywania stresu i...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,33 zł
Status: 24h
Historia cywilizacji amerykańskiej Tom 3
Era konsolidacji 1861-1945
Era konsolidacji stanowi kontynuację dwóch poprzednich tomów, Ery tworzenia i Ery sprzeczności. Obejmuje okres od wydarzeń politycznych i społecznych Wojny Secesyjnej aż po zakończenie walk II wojny...
Cena katalogowa: 94,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 72,21 zł
Status: 24h
Facebook Instagram Twitter YouTube