SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe

SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe

Pokaż:
sortuj według:
Książka jest pierwszym w literaturze polskiej (pomijając tłumaczenia) systematycznym wykładem psychopatologii – dyscypliny łączącej psychologiczne, biologiczne i medyczne modele teoretyczne i badania...
Cena katalogowa: 58,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,87 zł
Status: 24h
Uwaga! Nowe wydanie w miękkiej oprawie. Profesor Bogdan Wojciszke, psycholog o światowej renomie, napisał podręcznik do psychologii społecznej, jakiego jeszcze w Polsce nie było. Książka obejmuje...
Cena katalogowa: 88,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 69,40 zł
Status: 24h
Unikatowość prezentowanej książki na polskim rynku wydawniczym może stanowić zachętę i zaproszenie do lektury dla tych, którym bliska jest problematyka opieki i pomocy społecznej, pracy socjalnej, a...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,42 zł
Status: 24h
Twórczy, intelektualny ferment i badawczy boom w polskiej familiologii ostatnich lat musiały w końcu zaowocować taką pracą. (...) Największą wartością książki jest zebrany przez Sikorską „materiał...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,38 zł
Status: 24h
Pseudonauka
Choroba, magia czy biznes?
Nauka jest jednym ze skarbów ludzkości i z tej racji zasługuje na szczególną ochronę. W ciągu wieków podlegała przeróżnym ograniczeniom. Doświadczała kłopotów nastręczanych także przez...
Cena katalogowa: 23,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,17 zł
Status: 24h
W retoryce przywódców świata panaeuropejskiego (...), mediów głównego nurtu i establishmentowych intelektualistów pełno jest odwołań do uniwersalizmu jako głównego uzasadnienia prowadzonej przez nich...
Cena katalogowa: 24,15 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,97 zł
Status: 24h
Imperium tekstu
Prawo jako postulowanie i urzeczywistnianie świata możliwego
Marcin Matczak jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się teorią interpretacji prawniczej i problematyką stosowania prawa przez sądy. W najnowszej książce przedstawia koncepcję wykładni...
Cena katalogowa: 58,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,86 zł
Status: 24h
Masz Prawo do Mediacji w Szkole
W drodze do porozumienia – materiały dla nauczycieli i trenerów mediacji
Publikacja MASZ PRAWO DO MEDIACJI W SZKOLE. W drodze do porozumienia – materiały dla nauczycieli i trenerów mediacji to opracowanie zawierające sprawdzone w praktyce materiały, gry i zabawy...
Cena katalogowa: 18,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,86 zł
Status: 24h
Masz Prawo do Mediacji w Szkole
Zarys pracy mediatora szkolnego
Publikacja MASZ PRAWO DO MEDIACJI W SZKOLE. Zarys pracy mediatora szkolnego jest wielowątkowym opracowaniem przedstawiającym zakres działań, powinności i odpowiedzialności nauczyciela, pedagoga oraz...
Cena katalogowa: 26,25 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,63 zł
Status: 24h
Książka jest wprowadzeniem w problematykę pomiaru psychologicznego. W części pierwszej Autorka omawia istotę wnioskowania psychometrycznego, przedstawia podstawowe modele psychometryczne, prezentuje...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,03 zł
Status: 24h
Z przeszłości Łemkowszczyzny
Dzieje Przysłopia i Nowicy
W Przysłopiu i Nowicy, jak w soczewce, ogniskuje się wszystko to, co jest specyficzne dla przeszłości Łemkowszczyzny. Oddawaną do rąk czytelników pracę Zofii Szanter można więc potraktować jako...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,53 zł
Status: 24h
Między codziennością a wielką historią.
Druga wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego.
Autorzy opisali w tej książce nie tylko pamięć zbiorową dotyczącą wojny, ale znacznie więcej - odsłonili obraz społeczeństwa polskiego widziany przez pryzmat dzisiejszego postrzegania II wojny...
Cena katalogowa: 41,48 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,62 zł
Status: 24h
Od Ameryki Łacińskiej do Gwinei Równikowej
Tożsamośc, granice, naród
Prezentowana książka jest zbiorem interdyscyplinarnych studiów dotyczących wybranych aspektów społecznych, politycznych, gospodarczych, kulturowych i demograficznych krajów hiszpańsko- oraz...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,41 zł
Status: 24h
Świat przemocy
Gospodarka światowa 2016-2030
Autorzy Świata przemocy analizują sześć barier rozwojowych, które w zasadniczy sposób mogą wpłynąć na sytuację gospodarczą świata już w najbliższych kilkunastu latach: załamanie postępu technicznego,...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,96 zł
Status: 24h
Prusy Wschodnie
Historia i mit
Przez długi czas w podejściu do Prus Wschodnich obowiązywał bezwzględny prymat politycznej instrumentalizacji. Historia tych ziem musiała być albo niemiecka, albo litewska, albo polska, albo od...
Cena katalogowa: 49,35 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,82 zł
Status: 24h
Świat społeczny nieustannie się zmienia i staje się przy tym coraz bardziej kompleksowy. Coraz trudniej regulować jego funkcjonowanie. Oddziaływanie punktowe i czynnikowe niewiele pomaga. Z jednej...
Cena katalogowa: 49,35 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,81 zł
Status: 24h
O polskiej biedzie w latach 1990-2015
Definicje, miary i wyniki
Lata 1990–2015 były okresem szczególnym, czasem budowania, a nie walki. Tworzenie rynkowego systemu gospodarczego i demokracji liberalnej, mimo ekonomicznego sukcesu i społecznego poparcia,...
Cena katalogowa: 27,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,91 zł
Status: 24h
Masz Prawo do Mediacji w Szkole
Materiały dla uczniów – kandydatów na mediatorów rówieśniczych
Publikacja stanowi autorskie opracowanie materiałów i narzędzi ćwiczeniowych przeznaczonych do realizacji programu szkolenia mediatorów rówieśniczych w szkołach podstawowych. Jest to zeszyt...
Cena katalogowa: 8,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 6,59 zł
Status: 24h
Opłotki
Obrazki z dzieciństwa
Zbiór barwnych wspomnień z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku, portretów mieszkańców Kozłowa, świętokrzyskiej wsi, która współczesnemu czytelnikowi może się wydać miejscem niemal...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,52 zł
Status: 24h
Smutek
analiza psychologiczna
W ostatnim czasie duże zainteresowanie zaczął wzbudzać nastrój, czyli stan o tak małej intensywności, że czasem umyka naszej uwadze. Nie ma on bezpośredniego wpływu na zachowania człowieka, nie...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,11 zł
Status: 24h
Książka zawiera krytyczny przegląd teorii, które wniosły największy wkład w rozwój psychologii osobowości w ubiegłym i na początkach bieżącego wieku oraz określają kształt współczesnej nauki o...
Cena katalogowa: 51,45 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,46 zł
Status: 24h
Problem podmiotu to chyba jedna z najważniejszych kwestii pojawiających się w myśli Foucaulta ? filozofa, który znany jest jako autor ?śmierci człowieka?. Choć w swojej najgłośniejszej książce...
Cena katalogowa: 28,35 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,75 zł
Status: 24h
Autorka stara się znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:  Czy lękowe style więzi są koniecznym i wystarczającym predyktorem rozwoju „emocjonalnej ślepoty” i dysocjacji? W jakich...
Cena katalogowa: 43,05 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,86 zł
Status: 24h
Liczba osób znajdujących się w zakładach karnych wzrosła u nas w okresie ostatnich 10 lat na tyle, że Polska stała się jednym z krajów o najwyższym „współczynniku prizonizacji” (liczba więźniów na...
Cena katalogowa: 60,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,49 zł
Status: 24h
Socjologia życia publicznego jest książką o tym, co w społeczeństwie demokratycznym budzi najżywsze emocje, o tym co się dzieje z nami, obywatelami, instytucjami państwa oraz organizacjami...
Cena katalogowa: 48,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,99 zł
Status: 24h
Dorosłe dzieci psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie
Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie
Dorosłe dzieci – to pierwsza w Polsce naukowa monografia zjawiska parentyfikacji, czyli odwrócenia ról w rodzinie. Oznacza ono, że dziecko opiekuje się dorosłym (najczęściej rodzicem) i jest to...
Cena katalogowa: 47,25 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,16 zł
Status: 24h
Jednostka po nowoczesności
Perspektywa socjologiczna
Książka Mirosławy Marody jest próbą diagnozy kondycji współczesnych, wysoko rozwiniętych społeczeństw z kręgu kultury zachodniej. Diagnoza ta zmierza do ujawnienia przemian określanych przez Autorkę...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,04 zł
Status: 24h
Gorzka pigułka
Etyka i biopolityka w branży farmaceutycznej
Czy producenci leków wymyślają nowe choroby? Czy nauka może działać dla zysku? Co odróżnia konflikty interesów od korupcji? Autorka przedstawia te i inne kontrowersyjne praktyki w branży...
Cena katalogowa: 44,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,78 zł
Status: 24h
Psychoterapia krótkoterminowa rozwija się w obrębie różnych nurtów teoretycznych od lat 60. ubiegłego wieku. Upowszechnianiu się krótkich form psychoterapii o potwierdzonej empirycznie skuteczności...
Cena katalogowa: 32,55 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,82 zł
Status: 24h
Facebook Instagram Twitter YouTube