SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe

SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe

Pokaż:
sortuj według:
Uwaga! Nowe wydanie w miękkiej oprawie. Profesor Bogdan Wojciszke, psycholog o światowej renomie, napisał podręcznik do psychologii społecznej, jakiego jeszcze w Polsce nie było. Książka obejmuje...
Cena katalogowa: 88,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 75,30 zł
Status: 48h
Imperium tekstu
Prawo jako postulowanie i urzeczywistnianie świata możliwego
Marcin Matczak jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się teorią interpretacji prawniczej i problematyką stosowania prawa przez sądy. W najnowszej książce przedstawia koncepcję wykładni...
Cena katalogowa: 58,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,00 zł
Status: 48h
Dostęp do prawa
Ujęcie socjologiczne
Problematyka monografii dotyczy (...) kwestii kluczowych z punktu widzenia społeczeństwa oraz jakości jego instytucji. Kwestie dostępu do prawa były rzadko podejmowane przez polskich socjologów...
Cena katalogowa: 54,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,88 zł
Status: 24h
Ponieważ z Internetu korzystają miliardy osób, mamy współcześnie możliwość śledzenia siły wpływu nawet bardzo drobnych czynników, których normalnie nie dałoby się dostrzec – z racji zbyt małych...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,80 zł
Status: 24h
Książka jest pierwszym w literaturze polskiej (pomijając tłumaczenia) systematycznym wykładem psychopatologii – dyscypliny łączącej psychologiczne, biologiczne i medyczne modele teoretyczne i badania...
Cena katalogowa: 54,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,66 zł
Status: 24h
Rada gminy jako uczestnik lokalnego współrządzenia
Przykład Anglii, Finlandii, Polski i Słowenii
Książka przedstawia sposób funkcjonowania rad gminnych w Anglii, Finlandii, Polsce i Słowenii. Pokazuje wpływ governance na relacje rad (i radnych) z organami wykonawczymi, gminną administracją oraz...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,76 zł
Status: 24h
Faktyczność i obowiązywanie
Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego
Teoria polityki i prawa, rozdarta dzisiaj między faktycznością i obowiązywaniem, rozpada się na odrębne dyscypliny, które nie mają już sobie prawie nic do powiedzenia. Napięcie między podejściem...
Cena katalogowa: 56,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,58 zł
Status: 48h
Utrzymać się na powierzchni
O walce z biedą w pięciu krajach europejskich w perspektywie indywidualnego sprawstwa
Okazuje się, że większość badanych samotnych rodziców i osób długotrwale bezrobotnych uznaje, iż wskutek realizacji polityk warunkowego dochodu minimalnego i aktywnej integracji społecznej „z trudem...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,65 zł
Status: 48h
Dorosłe dzieci psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie
Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie
Dorosłe dzieci – to pierwsza w Polsce naukowa monografia zjawiska parentyfikacji, czyli odwrócenia ról w rodzinie. Oznacza ono, że dziecko opiekuje się dorosłym (najczęściej rodzicem) i jest to...
Cena katalogowa: 44,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,65 zł
Status: 24h
Niechciane dziedzictwo
Nieruchomości zabytkowe na Dolnym Śląsku w latach 1945–1989
Bardzo dobrze się stało, że dr Adriana Merta-Staszczak zajęła się złożonym problemem powojennych zabytkowych nieruchomości na Dolnym Śląsku, bo choć poświęcono mu już sporo publikacji...
Cena katalogowa: 44,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,46 zł
Status: 48h
Zapobieganie masowym naruszeniom praw człowieka
Międzynarodowe instytucje i instrumenty
W latach dziewięćdziesiątych XX wieku świat nie radził sobie z reagowaniem na masowe naruszenia praw człowieka. Bierna lub nieudolna postawa państw i instytucji międzynarodowych wobec zbrodni w b....
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,84 zł
Status: 48h
Książka Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego to pierwsza na polskim rynku monografia wskazująca dopuszczalne prawnie cele w konfliktach zbrojnych zarówno o...
Cena katalogowa: 46,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,60 zł
Status: 24h
Autorka odpowiada m.in. na pytania: • Czym jest rozwój inteligentny, zrównoważony i inkluzywny i jakie jest jego miejsce w teorii ekonomii? • Jak można mierzyć rozwój oraz jaka jest pozycja...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,81 zł
Status: 24h
Należy podkreślić, że problematyka wzajemnej relacji pomiędzy zespołami norm dopuszczających użycie siły zbrojnej w prawie międzynarodowym na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych (KNZ) i...
Cena katalogowa: 46,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,09 zł
Status: 24h
Cena katalogowa: 41,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,23 zł
Status: 24h
Od konfliktu do kooperacji
Instytucjonalizacja konfliktu interesów zbiorowych w szwedzkim modelu gospodarczym
Autor analizuje decydującą rolę grup nacisku w kształtowaniu architektury instytucjonalnej gospodarki. Porządek gospodarowania tworzony na zasadach współpracy i poszukiwania kompromisu sprzyja...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,31 zł
Status: 24h
Prezentowana książka jest niewątpliwie bardzo interesującą, a pod wieloma względami pionierską w polskiej literaturze kryminologicznej, pracą poświęconą omówieniu i analizie wybranych nowych...
Cena katalogowa: 43,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,19 zł
Status: 24h
Ilona Matysiak – socjolożka, uzyskała stopień doktora w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Adiunkt w Katedrze Socjologii Zmiany Społecznej w Instytucie Filozofii i Socjologii...
Cena katalogowa: 46,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,22 zł
Status: 24h
Od rządów siły do rządów prawa
Polski model prawa do strajku na tle standardów unijnego i międzynarodowego prawa pracy
Poddając analizie prawo do strajków w świetle prawa i praktyki organów i instytucji międzynarodowych, dr Grzebyk dochodzi do ciekawych wniosków dotyczących zarówno oceny polskich uregulowań w tym...
Cena katalogowa: 44,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,40 zł
Status: 24h
Cena katalogowa: 27,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,83 zł
Status: 24h
Niekonstytucyjność jest najpoważniejszą z wad systemu prawa. Wynika stąd, że prawodawca lub sądy zignorowały normy konstytucyjne w toku realizacji własnych kompetencji. Konsekwencje...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,98 zł
Status: 24h
Designerzy
Rola zawodowa projektanta w oglądzie socjologicznym
O ile nie sposób podać uniwersalnej definicji designu, o tyle codzienna praktyka osób zajmujących się projektowaniem poddaje się różnym opisom tożsamościowym. Trudno jednak wskazać obiektywne...
Cena katalogowa: 35,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,18 zł
Status: 24h
Twórczy, intelektualny ferment i badawczy boom w polskiej familiologii ostatnich lat musiały w końcu zaowocować taką pracą. (...) Największą wartością książki jest zebrany przez Sikorską „materiał...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,48 zł
Status: 24h
Społeczne życie hipoteki podejmuje problematykę ważną w debacie dotyczącej uwarunkowań, przebiegu oraz następstw transformacji ustrojowej w Europie Środkowej i Wschodniej (ze szczególnym...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,07 zł
Status: 24h
Wieś i Rolnictwo" jest interdyscyplinarnym czasopismem naukowym, poświęconym różnym zagadnieniom (ekonomicznym, społecznym, demograficznym, kulturowym oraz politycznym), związanym z przemianami...
Cena katalogowa: 20,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,20 zł
Status: 48h
Autorka przedstawia rezultaty drugiego etapu badań poświęconych psychologicznym charakterystykom wybranej grupy aktorów polskich. Bez wątpienia są to rezultaty warte opublikowania, ponieważ były to...
Cena katalogowa: 32,55 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,68 zł
Status: 48h
GENERAL ARTICLES • Christian Tomuschat: Individual and Collective Identity: Factual Givens and Their Legal Reflection in International Law. Words in Commemoration of Krzysztof Skubiszewski, doi...
Cena katalogowa: 99,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 82,58 zł
Status: 48h
Mój Dybuk
W poszukiwaniu tożsamości: drogi, bezdroża, dygresje
Włodzimierz Herman opowiada o swoim życiu i fascynacji przenikaniem się dwóch kultur, polskiej i żydowskiej, z których się wywodzi. Opowieść tę ilustruje własnym przekładem dramatu Dybuk...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,91 zł
Status: 48h
W numerze: János Kornai: Zrewidowany paradygmat systemowy. Wyjaśnienia i dodatkowe elementy w świetle doświadczeń państw postsocjalistycznych – część pierwsza  Maciej D. Kryszczuk, Michał...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,37 zł
Status: 48h
Facebook Instagram Twitter YouTube