SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe

SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe

Pokaż:
sortuj według:
Dorosłe dzieci psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie
Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie
Dorosłe dzieci – to pierwsza w Polsce naukowa monografia zjawiska parentyfikacji, czyli odwrócenia ról w rodzinie. Oznacza ono, że dziecko opiekuje się dorosłym (najczęściej rodzicem) i jest to...
Cena katalogowa: 47,25 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,49 zł
Status: 24h
Orientacja seksualna.
Źródła i konteksty
W kwestii uwarunkowań orientacji seksualnej czy też różnych aspektów funkcjonowania osób z grup mniejszościowych zgromadzono dotychczas dużo danych naukowych. To właśnie one, a nie mityczny spisek...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,24 zł
Status: 24h
Historia cywilizacji amerykańskiej Tom 3
Era konsolidacji 1861-1945
Era konsolidacji stanowi kontynuację dwóch poprzednich tomów, Ery tworzenia i Ery sprzeczności. Obejmuje okres od wydarzeń politycznych i społecznych Wojny Secesyjnej aż po zakończenie walk II wojny...
Cena katalogowa: 94,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 72,95 zł
Status: 24h
Era sprzeczności obejmuje okres od powstania Stanów Zjednoczonych do Wojny Secesyjnej. Amerykanie budowali wtedy swą państwowość, a zarazem był to czas, gdy na dumę z tworzenia nowego narodu...
Cena katalogowa: 75,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,92 zł
Status: 24h
Książka zawiera krytyczny przegląd teorii, które wniosły największy wkład w rozwój psychologii osobowości w ubiegłym i na początkach bieżącego wieku oraz określają kształt współczesnej nauki o...
Cena katalogowa: 51,45 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,21 zł
Status: 24h
Historia cywilizacji amerykańskiej
Era konfrontacji 1941–1980
Prezentowana książka podzielona jest na pięć głównych części chronologiczno-rzeczowych, w których Autor z niebywałą erudycją i dbałością o szczegóły przedstawia historię cywilizacji Stanów...
Cena katalogowa: 77,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 56,44 zł
Status: 24h
Książka zawiera wielopłaszczyznową analizę zakresu przedmiotowego i charakteru kompetencji Unii Europejskiej w dziedzinie harmonizacji prawa karnego materialnego, uwzględniającą aspekty prawa...
Cena katalogowa: 49,35 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,85 zł
Status: 24h
Fenomen długowieczności
Perspektywa psychologiczna. Na podstawie badań nad stulatkami
Czy analizując życie stulatków możemy zbliżyć się do poznania istoty i źródeł długowieczności? Czego możemy nauczyć się od stulatków o długim, zdrowym i szczęśliwym życiu? Jak stulatkowie spoglądają...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,24 zł
Status: 24h
Książka Didiera Francka to dogłębna analiza najbardziej kłopotliwych elementów programu fenomenologii Husserla. Autor narzędziem swoich badań czyni Husserlowskie odróżnienie „ciała żywego” (Leib –...
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,68 zł
Status: 24h
  Kto i dlaczego podejmuje ryzykowną aktywność w świecie przyrody? Czy trzeba mieć odpowiedni temperament, zapotrzebowanie na stymulację, opracowane mechanizmy opanowywania stresu i...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,05 zł
Status: 24h
Masz Prawo do Mediacji w Szkole
W drodze do porozumienia – materiały dla nauczycieli i trenerów mediacji
Publikacja MASZ PRAWO DO MEDIACJI W SZKOLE. W drodze do porozumienia – materiały dla nauczycieli i trenerów mediacji to opracowanie zawierające sprawdzone w praktyce materiały, gry i zabawy...
Cena katalogowa: 18,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,54 zł
Status: 24h
Konkultura
Wymiary uczestnictwa w kulturze młodych imigrantów z Ukrainy w Polsce
„Książka stanowi unikalny wgląd w paralelne praktyki kulturowe ukraińskich studentów i studentek mieszkających w Warszawie – jednoczesne uczestnictwo w polskiej kulturze wysokiej i ukraińskiej...
Cena katalogowa: 27,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,32 zł
Status: 24h
Książka zbiera krytyczne analizy obrazów Polski Wschodniej i jej wschodnich sąsiadów, tworzonych w tej części kontynentu. Autorzy, intelektualiści i uczeni wywodzący się z tego regionu, rozważają...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,42 zł
Status: 24h
Książka jest pierwszą wydaną w Polsce monografią współczesnego prawa karnego Hiszpanii. Autorka nie unika jednak historycznych odniesień, pokazuje także ewolucję tego prawa w toku implementacji...
Cena katalogowa: 35,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,86 zł
Status: 24h
Reforma prawa karnego propozycje i komentarze
Księga pamiątkowa Profesor Barbary Kunickiej-Michalskiej
Prezentowana książka zawiera przygotowane przez pięćdziesięciu sześciu autorów prace, zadedykowane Pani Profesor Kunickiej-Michalskiej z okazji jubileuszu Jej siedemdziesiątych...
Cena katalogowa: 67,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,61 zł
Status: 24h
Prezentowana książka jest niewątpliwie bardzo interesującą, a pod wieloma względami pionierską w polskiej literaturze kryminologicznej, pracą poświęconą omówieniu i analizie wybranych nowych...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,97 zł
Status: 24h
Zainteresowanie zasadą subsydiarności wzrosło wraz z jej przywołaniem w Traktacie o Unii Europejskiej z 1992 r. i określeniem dla potrzeb tego traktatu jako zasady, na której miałby się opierać...
Cena katalogowa: 27,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,08 zł
Status: 24h
Książka Krystyny Skarżyńskiej jest obszernym studium przedstawiającym wyniki jej badań nad społeczeństwem polskim prowadzonych na przestrzeni ostatnich 30 lat. Prezentowane badania pozwalają...
Cena katalogowa: 46,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,29 zł
Status: 24h
Masz Prawo do Mediacji w Szkole
Materiały dla uczniów – kandydatów na mediatorów rówieśniczych
Publikacja stanowi autorskie opracowanie materiałów i narzędzi ćwiczeniowych przeznaczonych do realizacji programu szkolenia mediatorów rówieśniczych w szkołach podstawowych. Jest to zeszyt...
Cena katalogowa: 8,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 6,42 zł
Status: 24h
Wyboru na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Komentarz do Ustawy o wyborze Prezydenta RP.
Książka profesora S. Gebethnera zawiera komentarz do Ustawy o wyborze Prezydenta RP, poddanej rozległej nowelizacji w kwietniu 2000 roku i obrosłej już licznymi aktami wykonawczymi, z których...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,77 zł
Status: 24h
Historia cywilizacji amerykańskiej
Era tworzenia 1607–1789
Era tworzenia ukazuje początek jednego z najbardziej fascynujących procesów historycznych nowożytnego świata - zainicjowanego przybyciem grupki niewykształconych i niedoświadczonych kolonistów do...
Cena katalogowa: 86,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 62,55 zł
Status: 24h
"Chcemy przedstawić zrównoważony ogląd pokazujący zarówno pozytywne, jak i negatywne strony istnienia kooperatywnych aspektów nowych technologii. Do zjawiska podchodzimy w sposób neutralny, starając...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,15 zł
Status: 24h
Niniejsza książka łączy dwa nurty działalności naukowej autorki - metodologiczny i teoretyczny. Przedstawia krytykę klasycznej teorii testów psychologicznych. Po raz pierwszy w literaturze polskiej...
Cena katalogowa: 34,65 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,44 zł
Status: 24h
Dynamika życia społecznego
współczesne koncepcje ruchów społecznych
W antologii przedstawiamy osiemnaście tekstów przybliżających współczesne koncepcje badań nad ruchami społecznymi. Są one swoistym wprowadzeniem do socjologii ruchów społecznych, umożliwiającym ocenę...
Cena katalogowa: 55,65 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,95 zł
Status: 24h
Imperium tekstu
Prawo jako postulowanie i urzeczywistnianie świata możliwego
Marcin Matczak jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się teorią interpretacji prawniczej i problematyką stosowania prawa przez sądy. W najnowszej książce przedstawia koncepcję wykładni...
Cena katalogowa: 52,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,51 zł
Status: 24h
Socjologia obszarów wiejskich
Problemy i perspektywy
Autorski wykład wybranych kwestii. Składających się – w przekonaniu autora – na zmieniającą się radykalnie subdyscyplinę, jaką jest socjologia wsi. Zawarte są w niej omówienia podstawowych koncepcji...
Cena katalogowa: 43,05 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,86 zł
Status: 24h
Polski system wymiaru sprawiedliwości stoi w obliczu poważnego kryzysu spowodowanego przeludnieniem zakładów karnych i istnieniem pokaźnej rzeszy skazanych oczekujących na wykonanie kary...
Cena katalogowa: 25,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,94 zł
Status: 24h
Liczba osób znajdujących się w zakładach karnych wzrosła u nas w okresie ostatnich 10 lat na tyle, że Polska stała się jednym z krajów o najwyższym „współczynniku prizonizacji” (liczba więźniów na...
Cena katalogowa: 60,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,85 zł
Status: 24h
Boszniacki nacjonalizm
Strategie budowania narodu po 1995 roku
Książka poświęcona jest zagadnieniu budowania narodów w Europie Południowo-Wschodniej. Autor na przykładzie nacjonalizmu boszniackiego w Bośni i Hercegowinie pokazuje, że naród powstaje w trakcie...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,70 zł
Status: 24h
Instytucje to jedna z najbardziej nowatorskich prac we współczesnych naukach politycznych. Wykracza poza istniejące paradygmaty i łączy, w bardzo oryginalny sposób, wiele podejść teoretycznych....
Cena katalogowa: 40,95 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,59 zł
Status: 24h
Facebook Instagram Twitter YouTube