SBP

SBP

Pokaż:
sortuj według:
Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej
Od analizy dokumentu do opisu przedmiotowego
„Praca pt. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy dokumentu do opisu przedmiotowego autorstwa Jadwigi Woźniak-Kasperek i Bartłomieja Włodarczyka wypełnia istotną lukę w polskim...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,57 zł
Status: 48h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Tematyka książki jest bardzo aktualna – odnosi się bowiem do funkcjonowania repozytoriów cyfrowych, których istnienie i rozwój w Polsce jest jeszcze bardzo krótki. Biorąc pod uwagę stan badań - ...
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,51 zł
Status: 48h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Niniejsza publikacja złożona z osiemnastu tekstów odnosi się do pięciu nadrzędnych zagadnień, które były prezentowane oraz analizowane w czasie konferencji "Dokumenty życia społecznego w...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,84 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Książka składa się z czterech części zatytułowanych: 1. Dzieci i młodzież w świecie cyfrowym, 2. Dzieci i młodzież w świecie czasopism, 3. Działalność instytucjonalna na rzecz kultury czytelniczej...
Cena katalogowa: 57,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,58 zł
Status: 48h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Książkę tworzą trzy merytorycznie wyróżniające się części: prezentacja unikalnej metodologii oceny aplikacji, w tym czytelne ukazane uwarunkowania stanu i rozwoju aplikacji mobilnych; katalog...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,65 zł
Status: 48h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
W ostatnich latach tematyka marketingu i zarządzania stała się jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów badawczych w dyscyplinie, jaką jest bibliotekoznawstwo i informacja...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,18 zł
Status: 48h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Rozumienie świata
O warsztatach pracy z książką i czytelnikami
Przez warsztaty pracy z książką rozumiemy aktywne spotkania ludzi z literaturą, a jednocześnie ze sobą nawzajem. Publikację kierujemy do wszystkich, którzy już wykorzystują aktywne metody w swojej...
Cena katalogowa: 62,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 60,36 zł
Status: 48h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
„Recenzowana książka stanowi lekturę interesującą, pouczającą i wnoszącą nowe ustalenia. Odznacza się znacznymi walorami naukowymi i zasługuje na szeroką rekomendację. Zasługuje w pełni na jej...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,82 zł
Status: 48h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem naukowym, opiera swoje analizy na rzetelnie rozpoznanym stanie badań, odwołuje się do kontekstu...
Cena katalogowa: 28,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,25 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Monografia jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji dla sprzętów do gromadzenia księgozbiorów na Śląsku. W pracy prześledzono stan wybranych pomieszczeń bibliotek byłych i tych, które do...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,00 zł
Status: 48h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Serce Pinokia
Włoska literatura dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1989
Rozprawa jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji włoskiej literatury dziecięcej w Polsce. Z pracy wyłania się obraz intrygujący i zróżnicowany zarówno literatury tłumaczonej na język...
Cena katalogowa: 41,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,54 zł
Status: 48h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Agnieszka Chamera-Nowak wykonała dużą pracę, mającą na celu wprowadzenie do obiegu naukowego nowych ustaleń, dotyczących analizowanego przez nią Urzędu. Skala trudności, przed którymi stanęła była...
Cena katalogowa: 37,00 zł
37,00 zł
Status: 48h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Wielcy nieobecni
Pierwsze generacje liderów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Celem publikacji jest przedstawienie czołowych postaci, które tworzyły organizację bibliotekarską u progu niepodległości Polski i kierowały nią przez ponad pięćdziesiąt lat w okresie międzywojennym...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,00 zł
Status: 48h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Zapisy bibliograficzne są świadectwem historii, kryją niezliczone wskazówki i ślady prowadzące do niezwykłych niekiedy ustaleń. Jedynie trzeba nauczyć się z nich korzystać i doceniać. Autorka snując...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,24 zł
Status: 48h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Książka składa się z trzech części zatytułowanych: 1. Biblioteki w ujęciu współczesnym: fakty, liczby, koncepcje, 2. Kultura czytelnicza nastolatków w świetle badań oraz 3. Zachęcić do czytania: o...
Cena katalogowa: 65,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 62,03 zł
Status: 48h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Niniejsza monografia przedstawia aktualny stan wiedzy o bibliotekarstwie – z próbą zarysowania również nieodległej a możliwej przyszłości bibliotek. Napisana klarownie, w czym umiarkowany aparat...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,46 zł
Status: 48h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Nowe przestrzenie i nowe technologie
Dlaczego warto modernizować biblioteki
Biblioteka to przestrzeń społeczna, miejsce powszechnego dostępu do kultury, wiedzy, informacji i technologii, sprzyjające budowaniu i rozwijaniu kapitału ludzkiego. W ostatnich latach przeobrażeniom...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,38 zł
Status: 48h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Gry planszowe
Kompendium wiedzy nie tylko dla bibliotekarza
W ostatnich latach gry planszowe stały się w Polsce bardzo popularne. Stale rośnie liczba graczy, pojawiają się nowi wydawcy, sklepy, recenzenci, blogerzy, a co tydzień swoją premierę ma kilka lub...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,82 zł
Status: 48h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Typografia dla humanistów
O złożonych problemach projektowania edycji naukowych
Zapotrzebowanie na literaturę naukową i fachową w środowisku bibliologów i bibliotekarzy jest dziś bardzo duże, o czym świadczy liczba ukazujących się co roku publikacji. Niestety książki...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,82 zł
Status: 48h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
W latach 1939 – 1945 w Polsce do literatury „wchodziło się” poprzez pismo literackie. Tak działo się np. z noblistką Szymborską, która debiutowała na łamach krakowskiej „Walki”. Jerzy Putrament pisał...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,32 zł
Status: 48h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Warto mieć w bibliotece
Książki dla dzieci 2010-2013
Celem katalogu jest próba stworzenia podstawowego zasobu biblioteki obsługującej dzieci w wieku od 0 do 13 lat. Wybrano książki opublikowane po raz pierwszy w latach 2010-2013 oraz nagrodzone i...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,41 zł
Status: 48h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
W XXI w. jednym z prężniej rozwijanych i rozwijających się sektorów w branży IT jest open source. Choć coraz częściej obecne są w sferach aktywności ludzkiej, to jednak wciąż mało poznane. Na...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,89 zł
Status: 48h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Facebook Instagram Twitter YouTube