SBP

SBP

Pokaż:
sortuj według:
Zarządzanie biblioteką
Nauka - Dydaktyka - Praktyka
Publikacja zbiorowa Mai Wojciechowskiej prezentuje całe spectrum zagadnień dotyczących współczesnego zarządzania biblioteką. Książka zawiera ważny zarówno z poznawczego punktu widzenia, jak i...
Cena katalogowa: 85,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 79,05 zł
niedostępna
 
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Geografia krain zmyślonych
Wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej
Publikacja zawiera dwadzieścia jeden interesujących, odkrywczych naukowo i spójnych tematycznie artykułów pomieszczonych w tomie w logicznym porządku kompozycyjnym od tekstów o charakterze...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,87 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
W niniejszej publikacji, podzielonej na trzy części, omówione zostały podstawowe aspekty prawne, dotyczące działalności bibliotek. W części pierwszej autor skoncentrował się na przedstawieniu...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,75 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Jak ugryźć mangę?
Co bibliotekarz powinien wiedzieć o komiksie japońskim
Manga dostępna jest na polskim rynku od drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie wydawcy mangi w Polsce oferują szeroki wybór gatunków i tytułów, wśród których można znaleźć odpowiednią dla...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,03 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
W niniejszej pracy podjęto próbę uporządkowania, krytycznego omówienia i usystematyzowania zagadnień dotyczących okładek (przede wszystkim płyt gramofonowych i książek) z perspektywy...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,12 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Lilipucia rewolucja
Awangardowe wydawnictwa dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 2000-2015
Tom jest pionierską analizą twórczej działalności „lilipucich” wydawnictw, które zmieniły krajobraz polskiej książki literackiej i artystycznej początków XXI wieku. Jak dowodzą autorki, kiczowi,...
Cena katalogowa: 65,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 62,79 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Zostawili swój ślad
Bibliotekarze zmarli w latach 2011-2018
Kolejny, szesnasty, tom serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych” zatytułowany Zostawili swój ślad… Bibliotekarze zmarli w latach 2011-2018 obejmuje biogramy dziewiętnastu osób...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,15 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Tematyka książki jest bardzo aktualna – odnosi się bowiem do funkcjonowania repozytoriów cyfrowych, których istnienie i rozwój w Polsce jest jeszcze bardzo krótki. Biorąc pod uwagę stan badań - ...
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,15 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Łapacz snów
Studia o twórczości Neila Gaimana
Redaktorzy tomu we wprowadzeniu nakreślili cel swej publikacji, który daje się prowadzić do przekrojowego ukazania twórczości znanego pisarza, poczytnego w Polsce, do tej pory niemającego...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,05 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Dokonana analiza siedemnastu artykułów pokonferencyjnych na temat książki, zawodu bibliotekarza oraz najbardziej funkcjonalnych rozwiązań architektonicznych i organizacyjnych na przykładzie...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,42 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Przeszłość i teraźniejszość 1917-2017
Publikacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 dokumentuje działalność Stowarzyszenia, w stulecie jego istnienia. Ukazuje bogatą i wielostronną działalność...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,50 zł
niedostępna
 
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Niniejsza publikacja złożona z osiemnastu tekstów odnosi się do pięciu nadrzędnych zagadnień, które były prezentowane oraz analizowane w czasie konferencji "Dokumenty życia społecznego w...
Cena katalogowa: 36,00 zł
36,00 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Przedstawiona w książce ?kultura informacji? - jako pojęcie, termin, obszar badawczy - jest próbą uchwycenia i nazwania pewnej grupy zjawisk i procesów, wynikających z dostrzeganej, dominującej roli...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,53 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
… należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by przede wszystkim dawał możliwość identyfikacji dzieła… (K. Piekarski, 1930) Na jubileusz 15-lecia istnienia...
Cena katalogowa: 43,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,41 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
„Recenzowana książka stanowi lekturę interesującą, pouczającą i wnoszącą nowe ustalenia. Odznacza się znacznymi walorami naukowymi i zasługuje na szeroką rekomendację. Zasługuje w pełni na jej...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,77 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
O czym mówią rzeczy
Świat przedmiotów w literaturze dziecięcej i młodzieżowej
Autorzy artykułów zamieszczonych w tym tomie poddali rzetelnej i solidnej analizie i interpretacji filologicznej wiele literackich przykładów, dokonując nie tylko ich wnikliwego oglądu...
Cena katalogowa: 37,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,07 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem naukowym, opiera swoje analizy na rzetelnie rozpoznanym stanie badań, odwołuje się do kontekstu...
Cena katalogowa: 28,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,99 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Mit dziecka
Korczaka - Nietzsche - Zaratustra
Niniejsza książka nie rości sobie prawa do bycia monografią. Zbyt wycinkowy jest obszar podjętych w niej lektur, zbyt ściśle dla tak obszernej i zróżnicowanej twórczości obrana perspektywa badawcza....
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,20 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Serce Pinokia
Włoska literatura dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1989
Rozprawa jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji włoskiej literatury dziecięcej w Polsce. Z pracy wyłania się obraz intrygujący i zróżnicowany zarówno literatury tłumaczonej na język...
Cena katalogowa: 41,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,61 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Agnieszka Chamera-Nowak wykonała dużą pracę, mającą na celu wprowadzenie do obiegu naukowego nowych ustaleń, dotyczących analizowanego przez nią Urzędu. Skala trudności, przed którymi stanęła była...
Cena katalogowa: 37,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,00 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Dla powodzenia książki popularnonaukowej potrzebny jest ogólny wysiłek autora, wydawcy, księgarza, nauczyciela i bibliotekarza. T. Twarogowski Słowa Tadeusza Twarogowskiego, przytoczone w...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,00 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Autorka publikacji zachęca wszystkich czytelników, naukowców, bibliotekarzy, zapalonych globtroterów, aby na swoich szlakach podróżnych odnajdywali biblioteki, bowiem „Biblioteki przechowują energię,...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,34 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Zarządzanie jakością to podstawowe podejście w pracy współczesnych bibliotek. Choć znane jest już od wielu lat, ciągle ewoluuje. Pojawiają się nowe założenia, metody badań oraz praktyczne narzędzia...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,87 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Zapisy bibliograficzne są świadectwem historii, kryją niezliczone wskazówki i ślady prowadzące do niezwykłych niekiedy ustaleń. Jedynie trzeba nauczyć się z nich korzystać i doceniać. Autorka snując...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,27 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Książka składa się z trzech części zatytułowanych: 1. Biblioteki w ujęciu współczesnym: fakty, liczby, koncepcje, 2. Kultura czytelnicza nastolatków w świetle badań oraz 3. Zachęcić do czytania: o...
Cena katalogowa: 65,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 63,75 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody?
O tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia
Kolejny tom z serii „Nauka – Dydaktyka – Praktyka” jest poświęcony prezentacji tradycyjnych i nowoczesnych metod krzewienia kultury czytelniczej wśród dzieci i młodzieży. Refleksja naukowa nad tą...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,34 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Nauka o informacji w okresie zmian
Innowacyjne usługi informacyjne
Szerokie upowszechnienie i dynamiczny rozwój komputerowych technologii informacyjnych implikują ciągłe zmiany, zarówno w polu badawczym nauki o informacji (informatologii), jak też w praktyce...
Cena katalogowa: 44,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,87 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Niniejsza monografia przedstawia aktualny stan wiedzy o bibliotekarstwie – z próbą zarysowania również nieodległej a możliwej przyszłości bibliotek. Napisana klarownie, w czym umiarkowany aparat...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 59,00 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
JEŚLI: prowadzisz samodzielnie bibliotekę lub w małym zespole nie jesteś maniakiem komputerowym nie tęsknisz za dodatkową pracą związaną z opornym sprzętem komputerowym i oprogramowaniem ...
Cena katalogowa: 19,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,52 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Gry planszowe
Kompendium wiedzy nie tylko dla bibliotekarza
W ostatnich latach gry planszowe stały się w Polsce bardzo popularne. Stale rośnie liczba graczy, pojawiają się nowi wydawcy, sklepy, recenzenci, blogerzy, a co tydzień swoją premierę ma kilka lub...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,01 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Facebook Instagram Twitter YouTube