SBP

Pokaż:
sortuj według:
Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej
Od analizy dokumentu do opisu przedmiotowego
„Praca pt. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy dokumentu do opisu przedmiotowego autorstwa Jadwigi Woźniak-Kasperek i Bartłomieja Włodarczyka wypełnia istotną lukę w polskim...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,48 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Autorka publikacji zachęca wszystkich czytelników, naukowców, bibliotekarzy, zapalonych globtroterów, aby na swoich szlakach podróżnych odnajdywali biblioteki, bowiem „Biblioteki przechowują energię,...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,35 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Geografia krain zmyślonych
Wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej
Publikacja zawiera dwadzieścia jeden interesujących, odkrywczych naukowo i spójnych tematycznie artykułów pomieszczonych w tomie w logicznym porządku kompozycyjnym od tekstów o charakterze...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,04 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
W niniejszej publikacji, podzielonej na trzy części, omówione zostały podstawowe aspekty prawne, dotyczące działalności bibliotek. W części pierwszej autor skoncentrował się na przedstawieniu...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,48 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Nauka o informacji
Nauka - dydaktyka - praktyka
Monografia jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętej informacji i działalności informacyjnej, w tym zwłaszcza do studentów bibliologii i informatologii oraz...
Cena katalogowa: 98,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 94,69 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Kalendarium rocznic i wydarzeń
Ściąga dla bibliotekarzy, nauczycieli i animatorów kultury
Kalendarium rocznic i wydarzeń. Ściąga dla bibliotekarzy, nauczycieli i animatorów kultury, to opracowanie adresowane do bibliotekarzy z rożnych sieci bibliotecznych, zwłaszcza publicznych i...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,61 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
W polskich bibliotekach trwają obecnie dyskusje nad przyszłością opracowania rzeczowego i możliwymi rozwiązaniami ułatwiającymi użytkownikom posługiwanie się językami informacyjno-wyszukiwawczymi, w...
Cena katalogowa: 44,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,03 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Suplement IV obejmuje wszystkich „pracowników książki” (od czasów najdaw­niejszych do współczesnych), działających na rzecz książki w Polsce oraz poza jej granicami. [...] Redakcja zadbała o...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,87 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Przedstawiona w książce ?kultura informacji? - jako pojęcie, termin, obszar badawczy - jest próbą uchwycenia i nazwania pewnej grupy zjawisk i procesów, wynikających z dostrzeganej, dominującej roli...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,61 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
W kontekście funkcjonowania instytucji bibliotecznych można wyszczególnić wiele rodzajów zasobów niematerialnych, które w nich funkcjonują i mogą być wykorzystywane w celu podnoszenia sprawności...
Cena katalogowa: 41,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,22 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Mit dziecka
Korczaka - nietzsche - zaratustra
Niniejsza książka nie rości sobie prawa do bycia monografią. Zbyt wycinkowy jest obszar podjętych w niej lektur, zbyt ściśle dla tak obszernej i zróżnicowanej twórczości obrana perspektywa badawcza....
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,61 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem naukowym, opiera swoje analizy na rzetelnie rozpoznanym stanie badań, odwołuje się do kontekstu...
Cena katalogowa: 28,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,73 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
JEŚLI: prowadzisz samodzielnie bibliotekę lub w małym zespole nie jesteś maniakiem komputerowym nie tęsknisz za dodatkową pracą związaną z opornym sprzętem komputerowym i oprogramowaniem...
Cena katalogowa: 19,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,17 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Biblioteka której nie ma
Andrzej edward koźmian i jego książki
Podstawowa część niniejszego opracowania poświęcona jest osobie Andrzeja Edwarda Koźmiana oraz omówieniu celów i zasad gromadzenia przez niego księgozbioru, a także ocenie jego zawartości; składa się...
Cena katalogowa: 43,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,13 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Książka teoretycznie i praktycznie przybliża nam problemy związane z wykorzystaniem bajkoterapii w pracy wychowawczej z grupą. Dostajemy konkretne rady jak wstępnie przygotować zajęcia i jak je...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,78 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Crowdsourcing internetowy
Pozytywny wymiar partycypacji społecznej
Crowdsourcing internetowy ? pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty ? istota ? uwarunkowania to książka dla tych, których interesują społeczności online (kreatywny tłum) i drzemiący w...
Cena katalogowa: 47,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,96 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Książka składa się z czterech części zatytułowanych: 1. Dzieci i młodzież w świecie cyfrowym, 2. Dzieci i młodzież w świecie czasopism, 3. Działalność instytucjonalna na rzecz kultury czytelniczej...
Cena katalogowa: 57,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,52 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Powstanie tej kroniki i jej zachowanie jest zdarzeniem wyjątkowym w dziejach nauki o książce. Jej wartość też jest szczególna, bo w swoisty sposób uzupełnia ona oficjalną dokumentację źródłową...
Cena katalogowa: 37,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,39 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Książka jest rezultatem rozważań nad współczesną bibliologią oraz nauką o in­formacji, prowadzonych przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Stu­diów Bibliologicznych Uniwersytetu...
Cena katalogowa: 27,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,83 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Publikacja jest skierowana do bibliotekarzy, nauczycieli, animatorów kultury, pedagogów, którzy pracują z zespołami amatorskimi przy realizacji różnorodnych form teatralnych oraz z wykonawcami...
Cena katalogowa: 27,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,83 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Książka składa się z dwóch, wzajemnie się uzupełniających części: pierwszej, zatytułowanej Dziecięce przestrzenie literatury oraz drugiej - poświęconej wspieraniu czytelnictwa najmłodszych. Artykuły...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,17 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Megabiblioteki to termin różniący się od mediateki, a jednak ściśle współgrający z nim, bowiem mediateki zazwyczaj są megabibliotekami. Trudno, bez głębszej analizy danej placówki, zastosować...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,30 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Zapisy bibliograficzne są świadectwem historii, kryją niezliczone wskazówki i ślady prowadzące do niezwykłych niekiedy ustaleń. Jedynie trzeba nauczyć się z nich korzystać i doceniać. Autorka snując...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,74 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Warto mieć w bibliotece
Książki dla dzieci 2010-2014
Szerokie zainteresowanie pierwszą edycją katalogu ?Warto mieć w bibliotece. Książki dla dzieci 2010-2013? skłoniło Autorki oraz wydawnictwo do przygotowania wydania drugiego poszerzonego o 1...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,27 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Współcześni bibliolodzy, wracając do poglądów naukowych Jana Muszkowskiego, sięgają przede wszystkim do Życia książki. Publikacja ta jest inspiracją do powstania wielu artykułów o analitycznym i...
Cena katalogowa: 74,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 70,78 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Dzieje książek to losy pojedynczych egzemplarzy, całych kolekcji prywatnych bądź instytucjonalnych, a przede wszystkim historie ludzi, którzy je pisali, ilustrowali, tłoczyli, oprawiali, finansowali...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,74 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Niniejsza książka stanowi analizę zaleceń i wytycznych, jakie pojawiły się na arenie międzynarodowej w ostatnim sześćdziesięcioleciu (od lat 50. XX w. do pierwszego dziesięciolecia XXI w.), a które...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,91 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Baśń jest tekstem kultury. Stanowi frapujący przedmiot badań nie tylko dla literaturoznawcy, lecz także dla antropologa, etnologa, filozofa, psychologa czy kulturoznawcy. Baśniowe opowieści są...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,35 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Biblioteka w nowym otoczeniu to kolejna książka z serii Nauka ? Dydaktyka ? Praktyka, tym razem autorstwa prof. dr hab. Jacka Wojciechowskiego. Jak pisze autor we wprowadzeniu: ?nowe i zmienne...
Cena katalogowa: 57,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,52 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Przesłanie tożsamościowe zapisane w tekstach literatury dziecięcej zawsze było w Polsce bardzo silnie eksponowane. Jest to jej rysem charakterystycznym, wielokrotnie podkreślanym przez badaczy takich...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,17 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Polub nas an facebooku Subskrybuj nas na YouTube