SBP

SBP

Pokaż:
sortuj według:
Autorka publikacji zachęca wszystkich czytelników, naukowców, bibliotekarzy, zapalonych globtroterów, aby na swoich szlakach podróżnych odnajdywali biblioteki, bowiem „Biblioteki przechowują energię,...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,72 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
W publikacji podjęto temat skutków konfliktów zbrojnych, które przetoczyły się przez ziemie polskie w latach 1914 – 1920 (I wojna światowa, walki polsko-ukraińskie z lat 1917-1918, wojna...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,50 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Geografia krain zmyślonych
Wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej
Publikacja zawiera dwadzieścia jeden interesujących, odkrywczych naukowo i spójnych tematycznie artykułów pomieszczonych w tomie w logicznym porządku kompozycyjnym od tekstów o charakterze...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,30 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Budowanie kapitału społecznego nieodłącznie wiąże się ze środowiskową współobecnością bibliotek. Niniejsza publikacja dokumentuje drogi rozwoju niektórych instytucji, ujmuje przykłady innowacyjnych i...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,26 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Łapacz snów
Studia o twórczości Neila Gaimana
Redaktorzy tomu we wprowadzeniu nakreślili cel swej publikacji, który daje się prowadzić do przekrojowego ukazania twórczości znanego pisarza, poczytnego w Polsce, do tej pory niemającego...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,72 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Zostawili swój ślad
Bibliotekarze zmarli w latach 2011-2018
Kolejny, szesnasty, tom serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych” zatytułowany Zostawili swój ślad… Bibliotekarze zmarli w latach 2011-2018 obejmuje biogramy dziewiętnastu osób...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,50 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Przeszłość i teraźniejszość 1917-2017
Publikacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 dokumentuje działalność Stowarzyszenia, w stulecie jego istnienia. Ukazuje bogatą i wielostronną działalność...
Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,00 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Przedmiotem publikacji jest próba zebrania wiadomości o początkach tworzenia spisów piśmiennictwa, które wspierały proces kształcenia, dostarczając precyzyjnej informacji o książce. Proces...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,00 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
W niniejszej publikacji, podzielonej na trzy części, omówione zostały podstawowe aspekty prawne, dotyczące działalności bibliotek. W części pierwszej autor skoncentrował się na przedstawieniu...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,00 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Tematyka książki jest bardzo aktualna – odnosi się bowiem do funkcjonowania repozytoriów cyfrowych, których istnienie i rozwój w Polsce jest jeszcze bardzo krótki. Biorąc pod uwagę stan badań - ...
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,82 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Przedstawiona w książce ?kultura informacji? - jako pojęcie, termin, obszar badawczy - jest próbą uchwycenia i nazwania pewnej grupy zjawisk i procesów, wynikających z dostrzeganej, dominującej roli...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,08 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
„Recenzowana książka stanowi lekturę interesującą, pouczającą i wnoszącą nowe ustalenia. Odznacza się znacznymi walorami naukowymi i zasługuje na szeroką rekomendację. Zasługuje w pełni na jej...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,26 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
O czym mówią rzeczy
Świat przedmiotów w literaturze dziecięcej i młodzieżowej
Autorzy artykułów zamieszczonych w tym tomie poddali rzetelnej i solidnej analizie i interpretacji filologicznej wiele literackich przykładów, dokonując nie tylko ich wnikliwego oglądu...
Cena katalogowa: 37,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,78 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Niniejsza publikacja złożona z osiemnastu tekstów odnosi się do pięciu nadrzędnych zagadnień, które były prezentowane oraz analizowane w czasie konferencji "Dokumenty życia społecznego w...
Cena katalogowa: 36,00 zł
36,00 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Rozumienie świata
O warsztatach pracy z książką i czytelnikami
Przez warsztaty pracy z książką rozumiemy aktywne spotkania ludzi z literaturą, a jednocześnie ze sobą nawzajem. Publikację kierujemy do wszystkich, którzy już wykorzystują aktywne metody w swojej...
Cena katalogowa: 62,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 58,86 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Sieć jest dla mnie czy ja jestem dla sieci? To co pokazuje mi Internet jest tym czego potrzebuję? Potrafię dotrzeć do informacji? Pytania te powinien zadać sobie każdy świadomy internauta. Droga do...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,85 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Mit dziecka
Korczaka - Nietzsche - Zaratustra
Niniejsza książka nie rości sobie prawa do bycia monografią. Zbyt wycinkowy jest obszar podjętych w niej lektur, zbyt ściśle dla tak obszernej i zróżnicowanej twórczości obrana perspektywa badawcza....
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,08 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Agnieszka Chamera-Nowak wykonała dużą pracę, mającą na celu wprowadzenie do obiegu naukowego nowych ustaleń, dotyczących analizowanego przez nią Urzędu. Skala trudności, przed którymi stanęła była...
Cena katalogowa: 37,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,00 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Monografia jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji dla sprzętów do gromadzenia księgozbiorów na Śląsku. W pracy prześledzono stan wybranych pomieszczeń bibliotek byłych i tych, które do...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,66 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem naukowym, opiera swoje analizy na rzetelnie rozpoznanym stanie badań, odwołuje się do kontekstu...
Cena katalogowa: 28,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,99 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Książka składa się z trzech części zatytułowanych: 1. Biblioteki w ujęciu współczesnym: fakty, liczby, koncepcje, 2. Kultura czytelnicza nastolatków w świetle badań oraz 3. Zachęcić do czytania: o...
Cena katalogowa: 65,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 61,29 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody?
O tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia
Kolejny tom z serii „Nauka – Dydaktyka – Praktyka” jest poświęcony prezentacji tradycyjnych i nowoczesnych metod krzewienia kultury czytelniczej wśród dzieci i młodzieży. Refleksja naukowa nad tą...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,30 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Wielcy nieobecni
Pierwsze generacje liderów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Celem publikacji jest przedstawienie czołowych postaci, które tworzyły organizację bibliotekarską u progu niepodległości Polski i kierowały nią przez ponad pięćdziesiąt lat w okresie międzywojennym...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,90 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Przedmiotem niniejszej publikacji są działania bibliotek aktywnie promujących książkę dziecięcą, z uwzględnieniem działań podejmowanych we współpracy z twórcami literatury dla dzieci i młodzieży oraz...
Cena katalogowa: 65,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 61,10 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Zapisy bibliograficzne są świadectwem historii, kryją niezliczone wskazówki i ślady prowadzące do niezwykłych niekiedy ustaleń. Jedynie trzeba nauczyć się z nich korzystać i doceniać. Autorka snując...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,26 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Nauka o informacji w okresie zmian
Innowacyjne usługi informacyjne
Szerokie upowszechnienie i dynamiczny rozwój komputerowych technologii informacyjnych implikują ciągłe zmiany, zarówno w polu badawczym nauki o informacji (informatologii), jak też w praktyce...
Cena katalogowa: 44,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,99 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Materiały zebrane w tej publikacji zostały zaprezentowane podczas dwóch kolejnych ogólnopolskich sympozjów organizowanych przez Sekcję Fonotek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Problemy...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,38 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
W latach 1939 – 1945 w Polsce do literatury „wchodziło się” poprzez pismo literackie. Tak działo się np. z noblistką Szymborską, która debiutowała na łamach krakowskiej „Walki”. Jerzy Putrament pisał...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,32 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Gry planszowe
Kompendium wiedzy nie tylko dla bibliotekarza
W ostatnich latach gry planszowe stały się w Polsce bardzo popularne. Stale rośnie liczba graczy, pojawiają się nowi wydawcy, sklepy, recenzenci, blogerzy, a co tydzień swoją premierę ma kilka lub...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,26 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Biblioteka to dzisiaj instytucja wielowymiarowa. Z jednej strony, jak od wieków, gromadzi i pielęgnuje zbiory w ich tradycyjnym wymiarze, z drugiej zaś – nadążając za wieloaspektowymi przeobrażeniami...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,26 zł
Status: 24h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Facebook Instagram Twitter YouTube