SBP

SBP

Pokaż:
sortuj według:
Łapacz snów
Studia o twórczości Neila Gaimana
Redaktorzy tomu we wprowadzeniu nakreślili cel swej publikacji, który daje się prowadzić do przekrojowego ukazania twórczości znanego pisarza, poczytnego w Polsce, do tej pory niemającego...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,29 zł
Status: 36h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Jak ugryźć mangę?
Co bibliotekarz powinien wiedzieć o komiksie japońskim
Manga dostępna jest na polskim rynku od drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie wydawcy mangi w Polsce oferują szeroki wybór gatunków i tytułów, wśród których można znaleźć odpowiednią dla...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,61 zł
Status: 36h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Trudno oprzeć się wrażeniu, że języki te stanowią ukoronowanie prób rozwiązania problemu informowania o dokumentach i wyszukiwania ich w większych zbiorach: na kartach tej książki wielokrotnie będzie...
Cena katalogowa: 24,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,92 zł
Status: 36h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Tam, gdzie przeszła burza...
Losy polskiego dziedzictwa kulturowego w latach 1914-1920
W publikacji podjęto temat skutków konfliktów zbrojnych, które przetoczyły się przez ziemie polskie w latach 1914 – 1920 (I wojna światowa, walki polsko-ukraińskie z lat 1917-1918, wojna...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,61 zł
Status: 36h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Przedmiotem publikacji jest próba zebrania wiadomości o początkach tworzenia spisów piśmiennictwa, które wspierały proces kształcenia, dostarczając precyzyjnej informacji o książce. Proces...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,46 zł
Status: 36h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Informacja zdrowotna
Zawartość stron internetowych podmiotów leczniczych
„Monografia poświęcona informacji zdrowotnej została przez Autorkę bardzo starannie przygotowana zarówno pod względem merytorycznym, jak i edytorskim. Zawiera obszerną bibliografię oraz liczne...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,42 zł
Status: 36h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Niniejsza publikacja złożona z osiemnastu tekstów odnosi się do pięciu nadrzędnych zagadnień, które były prezentowane oraz analizowane w czasie konferencji "Dokumenty życia społecznego w...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,36 zł
Status: dostępne od ręki
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Książka składa się z czterech części zatytułowanych: 1. Dzieci i młodzież w świecie cyfrowym, 2. Dzieci i młodzież w świecie czasopism, 3. Działalność instytucjonalna na rzecz kultury czytelniczej...
Cena katalogowa: 57,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,97 zł
Status: 36h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Monografia jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętego zarządzania informacją i działalnością informacyjną, bibliotekarzy oraz studentów kierunków związanych z...
Cena katalogowa: 85,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 83,03 zł
Status: 36h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
O czym mówią rzeczy?
Świat przedmiotów w literaturze dziecięcej i młodzieżowej
Autorzy artykułów zamieszczonych w tym tomie poddali rzetelnej i solidnej analizie i interpretacji filologicznej wiele literackich przykładów, dokonując nie tylko ich wnikliwego oglądu...
Cena katalogowa: 37,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,43 zł
Status: 36h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Rozumienie świata O warsztatach pracy z książką i czytelnikami + CD
O warsztatach pracy z książką i czytelnikami
Publikację kierujemy do wszystkich, którzy już wykorzystują aktywne metody w swojej codziennej pracy, ale nadal poszukują nowych pomysłów oraz inspiracji. Myślimy również o adresatach poradnika...
Cena katalogowa: 62,00 zł
62,00 zł
Status: 36h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Odrodzenie lubuskiego winiarstwa jest faktem, który dociera nie tylko do świadomości mieszkańców całej Polski, ale także poza jej granice. Wina z licznych i coraz lepiej prosperujących lubuskich...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,69 zł
Status: 36h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
„Recenzowana książka stanowi lekturę interesującą, pouczającą i wnoszącą nowe ustalenia. Odznacza się znacznymi walorami naukowymi i zasługuje na szeroką rekomendację. Zasługuje w pełni na jej...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,79 zł
Status: 36h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
„Celem publikacji ? przygotowanej dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, Biblioteki Polskiej w Paryżu i Stacji PAN w Paryżu ? jest przedstawienie historii i...
Cena katalogowa: 27,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,78 zł
Status: 36h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Okres pandemii i zamknięcia prowadzi wprost do pytania o sytuację bibliotek w kryzysie. Pytanie o to, czy wpłynęła ona na biblioteki, jest właściwie retoryczne. Wprowadzenie stanu epidemicznego miało...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,24 zł
Status: 36h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem naukowym, opiera swoje analizy na rzetelnie rozpoznanym stanie badań, odwołuje się do kontekstu...
Cena katalogowa: 28,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,78 zł
Status: dostępne od ręki
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Każda biblioteka dysponuje niepowtarzalnym, indywidualnym zasobem wartości, w inny sposób je rozbudowując, pozyskując i wykorzystując. Instytucje te dążą bowiem do odmiennych modeli organizacyjnych i...
Cena katalogowa: 41,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,15 zł
Status: 36h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Niniejsza książka, już jedenasta z serii „Biblioteka – Dzieci – Młodzież” autorstwa dr Grażyny Lewandowicz-Nosal przedstawia ślady sacrum w literaturze dla dzieci. Publikacja jest zbiorem...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,69 zł
Status: 36h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
W pracy prześledzono stan wybranych pomieszczeń bibliotek byłych i tych, które do dziś funkcjonują w dawnych lokalizacjach, z wyposażeniem obecnym. Wykonano badania empiryczne, pomiarowe i...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,40 zł
Status: 36h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Skala trudności, przed którymi stanęła była wyjątkowa, co wynikało z dwóch podstawowych przyczyn. Po pierwsze, podjęła się zadania pionierskiego: nikt wcześniej nie zajmował się szerzej tym tematem....
Cena katalogowa: 37,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,33 zł
Status: 36h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Z biblioteką czy bez?
Badanie nieużytkowników biblioteki
Kim są nieużytkownicy biblioteki? Nieuchwytni, niewidzialni, a niekiedy może po prostu zapomniani? Dlaczego nie odwiedzają biblioteki? Czy czytają książki, a jeśli tak, to z jakich źródeł je...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,42 zł
Status: 36h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Nauka o informacji w okresie zmian X
Rewolucja cyfrowa: infrastruktura, usługi, użytkownicy
Niniejsza książka zawiera wybór artykułów, które dotyczą wpływu rewolucji cyfrowej na współczesne społeczeństwo oraz funkcjonujące w nim jednostki i instytucje. Artykuły te są pisemną wersją...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,97 zł
Status: 36h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Rozwijane i ulepszane instrumentarium metodologiczne zmieniało stopniowo oblicze nauk przyrodniczych i ścisłych, obecnie zaś przeobraża humanistykę oraz nauki społeczne. Monografia Big data w...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,42 zł
Status: 36h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Wytyczne IFLA są niezbędne w pracy bibliotekarzy praktyków, personelu bibliotek, kierowników i administratorów, studentów i wykładowców na studiach kierunków informacja naukowa i bibliotekoznawstwo....
Cena katalogowa: 19,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,16 zł
Status: 36h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Przekazywany na ręce Czytelników tom stanowi zbiór tekstów poświęconych nowym funkcjom, zadaniom, technikom i narzędziom pracy bibliotek. Przygotowany przez kadrę naukową oraz kierowniczą, a także...
Cena katalogowa: 47,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,88 zł
Status: 36h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Aplikacje mobilne w systemach informacyjnych
Nauka - dydaktyka - praktyka
Powszechny dostęp do szerokopasmowej transmisji danych za pomocą urządzeń mobilnych to współcześnie jeden z najważniejszych impulsów przeobrażeń kulturowych, społecznych i gospodarczych. Aplikacje...
Cena katalogowa: 47,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,00 zł
Status: 36h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Wskazuje na rangę retrospektywnej bibliografii narodowej jako wyjątkowego źródła informacji o dorobku naszej kultury oraz poziom trudności w jego dobrym opracowaniu. Opisuje szczególne typy...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,56 zł
Status: 36h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Mobilnie interaktywnie kompetentnie
Usługi, media i technologie informacyjno-komunikacyjne w nowoczesnej bibliotece
Oddawana do rąk Czytelników publikacja ma na celu zwrócenie uwagi na wielowymiarowy charakter usług i organizację pracy współczesnych bibliotek różnych typów. Doświadczenia pierwszych dwóch dekad XXI...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,29 zł
Status: 36h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Edward Potkowski Opuscula inedita.
Prace niepublikowane
Na prezentowaną książkę składa się sześć niepublikowanych dotychczas w języku polskim tekstów Edwarda Potkowskiego z lat około 1980 do 2014. Zbiór ten może być interesujący dla Czytelnika z kilku...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,87 zł
Status: 36h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Książki mają swoją historię
Studia ofiarowane Profesor Barbarze Bieńkowskiej
„Prezentowane w niniejszym tomie, zróżnicowane tematycznie, artykuły świadczą o dużej dynamice, stale prowadzonych badań w zakresie kultury i dziejów książki oraz innych mediów i stanowią kontynuację...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 99,00 zł
Status: 36h
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Facebook Instagram