SBP

SBP

Pokaż:
sortuj według:
Jak ugryźć mangę?
Co bibliotekarz powinien wiedzieć o komiksie japońskim
Manga dostępna jest na polskim rynku od drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie wydawcy mangi w Polsce oferują szeroki wybór gatunków i tytułów, wśród których można znaleźć odpowiednią dla...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,92 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
W niniejszej pracy podjęto próbę uporządkowania, krytycznego omówienia i usystematyzowania zagadnień dotyczących okładek (przede wszystkim płyt gramofonowych i książek) z perspektywy bibliologicznej....
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,12 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
… należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by przede wszystkim dawał możliwość identyfikacji dzieła… (K. Piekarski, 1930) Na jubileusz 15-lecia istnienia...
Cena katalogowa: 43,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,82 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
W kolejnym piętnastym tomiku serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”, zatytułowanym Zostawili swój ślad…, żegnamy dwudziestu ośmiu bibliotekarzy urodzonych na ogół przed lub w...
Cena katalogowa: 37,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,41 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Dla historii najnowszej, czyli od momentu zjednoczenia Niemiec, nie ma u nas zbyt wielu, a na pewno ogólnych, opracowań. Obraz bibliotekarstwa niemieckiego tych ostatnich lat znamy tylko przez...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,67 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody?
O tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia
Kolejny tom z serii „Nauka – Dydaktyka – Praktyka” jest poświęcony prezentacji tradycyjnych i nowoczesnych metod krzewienia kultury czytelniczej wśród dzieci i młodzieży. Refleksja naukowa nad tą...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,87 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Zarządzanie jakością to podstawowe podejście w pracy współczesnych bibliotek. Choć znane jest już od wielu lat, ciągle ewoluuje. Pojawiają się nowe założenia, metody badań oraz praktyczne narzędzia...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,87 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Gry planszowe
Kompendium wiedzy nie tylko dla bibliotekarza
W ostatnich latach gry planszowe stały się w Polsce bardzo popularne. Stale rośnie liczba graczy, pojawiają się nowi wydawcy, sklepy, recenzenci, blogerzy, a co tydzień swoją premierę ma kilka lub...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,01 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Niniejsza monografia przedstawia aktualny stan wiedzy o bibliotekarstwie – z próbą zarysowania również nieodległej a możliwej przyszłości bibliotek. Napisana klarownie, w czym umiarkowany aparat...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,52 zł
Status: Od ręki
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Podstawowa działalność kulturalna – jak stanowi ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury , a jej formami...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,05 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Czytanie menażerii
Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej
Monografia powinna zająć ważne miejsce wśród publikacji poświęconych zagadnieniom kultury, literatury i sztuki dla dzieci i młodzieży. Z pewnością będzie także stanowić impuls do dalszych badań...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,12 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
W XXI w. jednym z prężniej rozwijanych i rozwijających się sektorów w branży IT jest open source. Choć coraz częściej obecne są w sferach aktywności ludzkiej, to jednak wciąż mało poznane. Na...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,59 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Książka teoretycznie i praktycznie przybliża nam problemy związane z wykorzystaniem bajkoterapii w pracy wychowawczej z grupą. Dostajemy konkretne rady jak wstępnie przygotować zajęcia i jak je...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,30 zł
Status: Od ręki
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Warto mieć w bibliotece
Książki dla dzieci 2010-2013
Celem katalogu jest próba stworzenia podstawowego zasobu biblioteki obsługującej dzieci w wieku od 0 do 13 lat. Wybrano książki opublikowane po raz pierwszy w latach 2010-2013 oraz nagrodzone i...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,59 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Geografia krain zmyślonych
Wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej
Publikacja zawiera dwadzieścia jeden interesujących, odkrywczych naukowo i spójnych tematycznie artykułów pomieszczonych w tomie w logicznym porządku kompozycyjnym od tekstów o charakterze...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,87 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Nauka o informacji
Nauka - dydaktyka - praktyka
Monografia jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętej informacji i działalności informacyjnej, w tym zwłaszcza do studentów bibliologii i informatologii oraz...
Cena katalogowa: 98,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 96,52 zł
Status: Od ręki
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
W niniejszej publikacji, podzielonej na trzy części, omówione zostały podstawowe aspekty prawne, dotyczące działalności bibliotek. W części pierwszej autor skoncentrował się na przedstawieniu...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,75 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Książka składa się z czterech części zatytułowanych: 1. Dzieci i młodzież w świecie cyfrowym, 2. Dzieci i młodzież w świecie czasopism, 3. Działalność instytucjonalna na rzecz kultury czytelniczej...
Cena katalogowa: 57,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,57 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Suplement IV obejmuje wszystkich „pracowników książki” (od czasów najdaw­niejszych do współczesnych), działających na rzecz książki w Polsce oraz poza jej granicami. [...] Redakcja zadbała o...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,33 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Przedstawiona w książce ?kultura informacji? - jako pojęcie, termin, obszar badawczy - jest próbą uchwycenia i nazwania pewnej grupy zjawisk i procesów, wynikających z dostrzeganej, dominującej roli...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,20 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
W polskich bibliotekach trwają obecnie dyskusje nad przyszłością opracowania rzeczowego i możliwymi rozwiązaniami ułatwiającymi użytkownikom posługiwanie się językami informacyjno-wyszukiwawczymi, w...
Cena katalogowa: 44,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,87 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Przesłanie tożsamościowe zapisane w tekstach literatury dziecięcej zawsze było w Polsce bardzo silnie eksponowane. Jest to jej rysem charakterystycznym, wielokrotnie podkreślanym przez badaczy takich...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,95 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
W kontekście funkcjonowania instytucji bibliotecznych można wyszczególnić wiele rodzajów zasobów niematerialnych, które w nich funkcjonują i mogą być wykorzystywane w celu podnoszenia sprawności...
Cena katalogowa: 41,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,97 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Książka składa się z dwóch, wzajemnie się uzupełniających części: pierwszej, zatytułowanej Dziecięce przestrzenie literatury oraz drugiej - poświęconej wspieraniu czytelnictwa najmłodszych. Artykuły...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,95 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Warto mieć w bibliotece
Książki dla dzieci 2010-2014
Szerokie zainteresowanie pierwszą edycją katalogu ?Warto mieć w bibliotece. Książki dla dzieci 2010-2013? skłoniło Autorki oraz wydawnictwo do przygotowania wydania drugiego poszerzonego o 1...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,02 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Autorka publikacji zachęca wszystkich czytelników, naukowców, bibliotekarzy, zapalonych globtroterów, aby na swoich szlakach podróżnych odnajdywali biblioteki, bowiem „Biblioteki przechowują energię,...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,34 zł
Status: Od ręki
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Niniejsza książka stanowi analizę zaleceń i wytycznych, jakie pojawiły się na arenie międzynarodowej w ostatnim sześćdziesięcioleciu (od lat 50. XX w. do pierwszego dziesięciolecia XXI w.), a które...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,80 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym
Badania, zasoby, użytkownicy
Monografia odzwierciedla zainteresowania naukowe teoretyko´w i praktyko´w, kto´rzy w swojej działalnos´ci badawczej lub wdroz˙eniowej zajmuja? sie? ro´z˙nymi aspektami komunikacji naukowej w...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,87 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Autorom zebranych w tomie tekstów przyświecał cel przypomnienia wartości, znaczenia i roli bibliografii jako specyficznej formy zachowania dziedzictwa kulturowego oraz komunikacji, zwłaszcza...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,87 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
JEŚLI: prowadzisz samodzielnie bibliotekę lub w małym zespole nie jesteś maniakiem komputerowym nie tęsknisz za dodatkową pracą związaną z opornym sprzętem komputerowym i oprogramowaniem...
Cena katalogowa: 19,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,52 zł
Status: 1 - 2 dni
SBP
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
SBP
Facebook Instagram Twitter YouTube