RUBIKON

RUBIKON

Pokaż:
sortuj według:
Naturalne planowanie rodziny
Metoda objawowo-termiczna według prof. dra med. J. Rotzera
Ta niewielka książeczka zachęci dziewczęta do obserwacji rytmu płodności. Odczytywanie sygnałów pochodzących z własnego organizmu daje radość poznawania siebie i pomoże w przyszłym życiu małżeńskim...
Cena katalogowa: 9,35 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 7,17 zł
Status: 48h
RUBIKON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
RUBIKON
Program nauczania do wychowania do życia w rodzinie dla klasy 4 SP do Nowej Podstawy Programowej.
Cena katalogowa: 19,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,85 zł
Status: 48h
RUBIKON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
RUBIKON
Rodzinne przeboje. Scenariusze na lekcje 
Cena katalogowa: 15,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,46 zł
Status: 48h
RUBIKON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
RUBIKON
Rodzinne przeboje to serial 10 filmów do WDŻ dla uczniów szkoły podstawowej, który w przystępny sposób wprowadzi uczniów w temat funkcjonowania w rodzinie. Pojedyńczy film trwa od 4 do 8...
Cena katalogowa: 265,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 207,97 zł
Status: 48h
RUBIKON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
RUBIKON
Ćwiczenia do wychowania do życia w rodzinie dla klasy 5 SP do Nowej Podstawy Programowej.
Cena katalogowa: 23,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,53 zł
Status: 48h
RUBIKON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
RUBIKON
920/4/2017  Podręcznik do wychowania do życia w rodzinie dla klasy 7 SP do Nowej Podstawy Programowej.  Spis rozdziałów  1. Rozwój człowieka 2. Dojrzałość to znaczy 3....
Cena katalogowa: 17,50 zł
17,50 zł
Status: 24h
RUBIKON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
RUBIKON
Ćwiczenia mobilizują uczniów do refleksji i zaangażowania. Praca w parach, zdania niedokończone, krzyżówki, fragmenty poezji, cytaty z blogów, scenki dramowe czy logogryfy – to ćwiczenia różnorodne...
Cena katalogowa: 23,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,53 zł
Status: 48h
RUBIKON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
RUBIKON
Filmy z serii Rodzinne przeboje dla klasy 5 zostały włączone w realizację pięciu lekcji WDŻ zaplanowanych w programie Wędrując ku dorosłości. Zaprezentowane scenki filmowe są inspiracją do analizy...
Cena katalogowa: 210,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 164,58 zł
Status: 48h
RUBIKON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
RUBIKON
ALKOHOL ZAGROŻENIA to seria trzech filmów profilaktycznych, dotyczących problemu spożywania alkoholu przez młodych ludzi. Filmy w klarowny i atrakcyjny sposób przedstawiają informacje na temat alkoholu oraz konsekwencje prawne, psychologiczne i zdrowotne,
Cena katalogowa: 170,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 133,60 zł
Status: 48h
RUBIKON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
RUBIKON
Przygotowane scenariusze zajęć są skorelowane z programem nauczania, podręcznikiem i ćwiczeniami „Wędrując ku dorosłości” pod red. Teresy Król. Sposób realizacji zajęć inspiruje do odpowiedzialnego...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,89 zł
Status: 48h
RUBIKON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
RUBIKON
Program nauczania do wychowania do życia w rodzinie dla klasy 8 SP do Nowej Podstawy Programowej.
Cena katalogowa: 19,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,71 zł
Status: 48h
RUBIKON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
RUBIKON
Program nauczania do wychowania do życia w rodzinie dla klasy 5 SP do Nowej Podstawy Programowej.
Cena katalogowa: 19,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,02 zł
Status: 48h
RUBIKON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
RUBIKON
Kryzys w szkole
Krótki poradnik psychologiczny
Każdy dyrektor szkoły powinien mieć świadomość tego, że jakaś forma kryzysu w szkole z dużym prawdopodobieństwem nastąpi, trzeba jedynie przewidzieć, kiedy to może się wydarzyć. W myśl dowcipnej...
Cena katalogowa: 26,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,78 zł
Status: 48h
RUBIKON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
RUBIKON
Program wychowania do życia w rodzinie dla uczniów klasy 6 delikatnie i taktownie wprowadza w zagadnienia funkcji i ról rodzinnych, dojrzewania, przekazywania życia i płciowości człowieka. Nie pomija...
Cena katalogowa: 12,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 11,00 zł
Status: 48h
RUBIKON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
RUBIKON
Podręcznik do wychowania do życia w rodzinie dla klasy 5 SP do Nowej Podstawy Programowej.
Cena katalogowa: 26,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,03 zł
Status: 48h
RUBIKON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
RUBIKON
Przygotowane na ten rok scenariusze zajęć są skorelowane z programem nauczania, podręcznikiem i ćwiczeniami „Wędrując ku dorosłości” pod red. Teresy Król.
Cena katalogowa: 58,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,03 zł
Status: 48h
RUBIKON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
RUBIKON
Program nauczania do wychowania do życia w rodzinie dla klasy 4 SP do Nowej Podstawy Programowej.
Cena katalogowa: 19,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,65 zł
Status: 48h
RUBIKON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
RUBIKON
Zeszyt ćwiczeń autorstwa Teresy Król, stanowi pomoc dla nauczyciela oraz uczniów 2 klasy gimnazjum. Treści zeszytu dostosowano do Nowej Podstawy Programowej (NPP) oraz zmieniono szatę graficzną. ...
Cena katalogowa: 16,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,34 zł
Status: 48h
RUBIKON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
RUBIKON
Wychowanie do życia w rodzinie 1 Ćwiczenia
Szkoła ponadpodstawowa i branżowa I stopnia
Przystępna forma przekazu ćwiczeń umożliwia przyswojenie i zapamiętanie przez nastolatków pojęć, nazw i terminów z psychologii komunikacji, biologii i socjologii. Poszczególne rozdziały dotyczą spraw...
Cena katalogowa: 23,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,53 zł
Status: 48h
RUBIKON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
RUBIKON
Nasze dzieci w dżungli życia
Jak pomóc im przetrwać?
Autor porusza niezwykle ważne problemy współczesności, z akcentem na źródła zachowań zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu, czyniąc to w sposób niearbitralny – ukazuje sytuacje, przytacza...
Cena katalogowa: 23,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,79 zł
Status: 48h
RUBIKON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
RUBIKON
Scenariusze zajęć z prezentacjami multimedialnymi na CD do wychowania do życia w rodzinie dla klasy 7 SP do Nowej Podstawy Programowej. Specyfika zajęć wychowania do życia w rodzinie wymaga...
Cena katalogowa: 58,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,16 zł
Status: 48h
RUBIKON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
RUBIKON
Mówię wam, nie warto. Filmy profilaktyczne
Konspekty lekcji dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
Z inicjatywy wydawnictwa RUBIKON powstał pakiet filmów edukacyjnych z dołączonymi konspektami zajęć na lekcje wychowania do życia w rodzinie i na zajęcia wychowawcze dla uczniów II i III klasy...
Cena katalogowa: 15,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,87 zł
Status: 48h
RUBIKON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
RUBIKON
Podręcznik do wychowania do życia w rodzinie dla klasy 8 SP do Nowej Podstawy Programowej.
Cena katalogowa: 27,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,00 zł
Status: 48h
RUBIKON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
RUBIKON
Scenariusze lekcji i prezentacje multimedialne na CD dla klasy 5 szkoły podstawowej. Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie To odpowiedź na oczekiwania nauczycieli związane z...
Cena katalogowa: 58,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,03 zł
Status: 48h
RUBIKON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
RUBIKON
Jeżeli… jesteś nastolatką i budzi się w tobie pragnienie kochania, śnisz o spotkaniu cudownego chłopaka, jesteś zakochana z wzajemnością i chcesz przeczytać kilka rad dotyczących...
Cena katalogowa: 15,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,21 zł
Status: 48h
RUBIKON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
RUBIKON
Podręcznik do wychowania do życia w rodzinie dla klasy 4 SP do Nowej Podstawy Programowej.  Numer ewidencyjny w wykazie 920/1/2017  Spis rozdziałów  1....
Cena katalogowa: 26,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,04 zł
Status: 48h
RUBIKON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
RUBIKON
Ćwiczenia do wychowania do życia w rodzinie dla klasy 4 SP do Nowej Podstawy Programowej.
Cena katalogowa: 23,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,21 zł
Status: 48h
RUBIKON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
RUBIKON
Ćwiczenia do przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie dla klasy 7 szkoły podstawowej. Nowa Podstawa Programowa.
Cena katalogowa: 23,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,36 zł
Status: 48h
RUBIKON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
RUBIKON
Zestaw scenariuszy realizujący profilaktykę pierwszorzędową został przewidziany do pracy z uczniami w gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Celem tzw. uprzedzających działań jest promowanie...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,60 zł
Status: 48h
RUBIKON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
RUBIKON
eresa Król, Magdalena Guziak-Nowak, Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej. Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie Numer ewidencyjny w wykazie 920/3/2019 Przystępna forma...
Cena katalogowa: 26,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,47 zł
Status: 48h
RUBIKON
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
RUBIKON
Facebook Instagram