Presscom

Presscom

Pokaż:
sortuj według:
Cena katalogowa: 148,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 139,34 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 121,40 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Publikacja jest drugim wydaniem szczegółowego komentarza do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 roku. Wprowadzone wówczas zmiany dotyczą wszystkich...
Cena katalogowa: 188,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 178,30 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 121,40 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 123,57 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
W jakich sytuacjach beneficjent musi zwrócić środki unijne? Kto ma prawo wnieść odwołanie od decyzji o zwrocie środków lub złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy? Kiedy możliwe jest...
Cena katalogowa: 128,00 zł
128,00 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Jak odróżnić skargę i wniosek od petycji? Kiedy można pozostawić skargę lub petycję bez rozpatrzenia? Na jakich zasadach organ i urzędnik ponoszą odpowiedzialność z tytułu rozpatrywania powszechnych...
Cena katalogowa: 128,00 zł
128,00 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Jak zmieni się zakres obowiązków administratorów danych osobowych po wdrożeniu rozporządzenia ogólnego? W jaki sposób należy się przygotować do stosowania nowego prawa? Jak zapewnić efektywną ochronę...
Cena katalogowa: 128,00 zł
128,00 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
(...) podjętą przez Autora próbę stworzenia nowych - teoretycznych rozwiązań dla konstrukcji funkcjonujących de facto w praktyce egzekucji administracyjnej uznać należy za ciekawy głos w dyskusji...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 121,40 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Jak ocenić, czy zanieczyszczenie gleby i ziemi stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska? Kto odpowiada za naprawienie szkody w powierzchni ziemi - jej sprawca, właściciel...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,60 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Jak wybrać najkorzystniejszą ofertę i nie narazić się przy tym na unieważnienie postępowania lub wniesienie odwołania przez wykonawcę? Co zrobić, gdy kilka złożonych ofert uzyskało tę samą liczbę...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 83,20 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Na co zwrócić uwagę podczas instalacji, konfiguracji i administrowania Microsoft Exchange Server 2013, aby móc w pełni wykorzystywać jego możliwości oraz zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa...
Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,67 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Dostępna liczba środków w perspektywie finansowej 2014-2020, przekraczająca 82 miliardy euro, z pewnością jest czynnikiem motywującym do rozpoczynania inwestycji, a niniejsza publikacja pomoże w...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 83,20 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Komentarz do Rozporządzenia w sprawie o rodzaj dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Publikacja stanowi praktyczny komentarz do jednego...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 83,20 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
(...) praca Pawła Gieorgicy jest nowym spojrzeniem na tematykę i jest opracowaniem, które pogłębia naszą wiedzę naukową. (...) sądzę, że można podkreślić jej oryginalny, wielowymiarowy charakter...
Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 110,04 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Kiedy warto agregować zamówienia, a kiedy nie? Czym różnią się poszczególne instrumenty prawne, za pomocą których zamawiający dokonuje agregacji zamówień? W jaki sposób ich łączenie wpływa na...
Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 93,20 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Jak skutecznie zabezpieczyć zapłatę podatku, grzywny i innych należności pieniężnych? Kiedy można w tym celu zablokować środki na rachunku bankowym dłużnika lub ustanowić hipotekę przymusową na...
Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 112,86 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Jak rozstrzygać kwestie dotyczące zamówień publicznych, których nie reguluje pzp? Jakie mogą wystąpić nieprawidłowości przy składaniu oświadczenia woli? Na jakich zasadach instytucja może być...
Cena katalogowa: 148,00 zł
148,00 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Jak prawidłowo udzielać zamówień na usługi hotelarskie, szkoleniowe, prawne czy ochrony? W jaki sposób oszacować wartość zamówienia na usługi społeczne? Czy w takich postępowaniach wykonawcom...
Cena katalogowa: 128,00 zł
128,00 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
W jaki sposób zamawiający może uniknąć błędów w trakcie prowadzonego postępowania? Na czym polega procedura self-cleaningu stosowana w przypadku wykluczenia wykonawcy w postępowaniu o zamówienie...
Cena katalogowa: 128,00 zł
128,00 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Monografia stanowi bardzo interesujące i nowe w polskiej literaturze przedmiotu studium procedury budżetowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Instytucja budżetu federalnego i procedury budżetowej...
Cena katalogowa: 99,00 zł
99,00 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Skondensowana porcja wiedzy psychologicznej i lingwistycznej powinna pomóc każdemu czytelnikowi, który zdecyduje się ją zastosować, w tym, aby:  nakłonić siebie lub drugą osobę do mobilizowania...
Cena katalogowa: 60,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,49 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Cena katalogowa: 148,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 144,14 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Co w praktyce zmieniło rodo w pracy działów kadr i płac oraz HR? Jakie informacje dotyczące pracownika stanowią dane osobowe, które należy chronić? Jak postępować z danymi w procesie rekrutacyjnym...
Cena katalogowa: 148,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 140,36 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Cena katalogowa: 128,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,60 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Kara za zajęcie pasa drogowego Jak można ukarać podmiot, który bez zezwolenia umieścił przy drodze reklamę, prowadzi roboty budowlane lub postawił ogródek piwny? Czy za zajęcie pasa...
Cena katalogowa: 198,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 64,34 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Komu i na jakich zasadach przysługuje prawo do ochrony danych osobowych? Kto może gromadzić i udostępniać informacje o osobach fizycznych? W jaki sposób należy zgodnie z prawem przechowywać i...
Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,67 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Instytucja biegłego jest nieodłącznym elementem procesu cywilnego, karnego czy administracyjnego. Z opinii biegłego lub instytutu naukowo-badawczego korzysta się, gdy istnieją okoliczności,...
Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,67 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
nternacjonalizacja działalności przedsiębiorstw, w tym głównie z sektora MŚP, jest jednym z najbardziej pożądanych sposobów ich rozwoju, a w konsekwencji podnoszenia stopnia ich konkurencyjności....
Cena katalogowa: 29,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 9,55 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
W jaki sposób reagować w trudnych sytuacjach z rodzicami? Co zrobić, aby szkolny system kancelaryjny był profesjonalny? Jakie są zasady tworzenia aktów prawa wewnątrzszkolnego? Na co zwracać...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,60 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Facebook Instagram Twitter YouTube