Presscom

Presscom

Pokaż:
sortuj według:
Głównym celem przewodnika jest zapoznanie czytelnika z możliwościami PowerShella w wersji 5.1, a także wersją 6.0 tego środowiska, autor przekazuje niezbędną wiedzę, pozwalającą zrozumieć jak...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 117,94 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
(...) podjętą przez Autora próbę stworzenia nowych - teoretycznych rozwiązań dla konstrukcji funkcjonujących de facto w praktyce egzekucji administracyjnej uznać należy za ciekawy głos w dyskusji...
Cena katalogowa: 128,00 zł
128,00 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
W jaki sposób reagować w trudnych sytuacjach z rodzicami? Co zrobić, aby szkolny system kancelaryjny był profesjonalny? Jakie są zasady tworzenia aktów prawa wewnątrzszkolnego? Na co zwracać...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 116,12 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Opis: Co zrobić, żeby remont zabytku nie był drogą przez mękę? Odpowiadając na to pytanie, autorka przeprowadza czytelnika przez labirynt formalnych i prawnych uwarunkowań związanych z...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 120,12 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Co w praktyce zmieniło rodo w pracy działów kadr i płac oraz HR? Jakie informacje dotyczące pracownika stanowią dane osobowe, które należy chronić? Jak postępować z danymi w procesie rekrutacyjnym...
Cena katalogowa: 148,00 zł
148,00 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Z dużym uznaniem należy przyjąć fakt podjęcia się przez Autora trudu opracowania dzieła odnoszącego się kompleksowo do problematyki prowadzenia działań zbrojnych w konflikcie niemiędzynarodowym...
Cena katalogowa: 128,00 zł
128,00 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Cena katalogowa: 128,00 zł
128,00 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Cena katalogowa: 148,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 134,28 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Kto jest odpowiedzialny za ochronę ludzi, mienia i środowiska w sytuacji kryzysowej na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim? Jakie zmiany wprowadza Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego? Jakie kroki...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 120,12 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
To książka, która pomoże w dostosowaniu organizacji do przepisów o ochronie danych osobowych. Dzięki niej rodo - zamiast paraliżować codzienną pracę - pozwoli na uporządkowanie wewnętrznych...
Cena katalogowa: 128,00 zł
128,00 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Kiedy wyjazd służbowy jest faktycznie delegacją? Jakie są różnice pomiędzy oddelegowaniem a podróżą służbową pracownika? Jak prawidłowo naliczyć diety za krajowe i zagraniczne podróże oraz jak te...
Cena katalogowa: 148,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 138,88 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Jak ocenić, czy zanieczyszczenie gleby i ziemi stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska? Kto odpowiada za naprawienie szkody w powierzchni ziemi - jej sprawca, właściciel...
Cena katalogowa: 128,00 zł
128,00 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Jak odróżnić skargę i wniosek od petycji? Kiedy można pozostawić skargę lub petycję bez rozpatrzenia? Na jakich zasadach organ i urzędnik ponoszą odpowiedzialność z tytułu rozpatrywania powszechnych...
Cena katalogowa: 128,00 zł
128,00 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Jak zmieni się zakres obowiązków administratorów danych osobowych po wdrożeniu rozporządzenia ogólnego? W jaki sposób należy się przygotować do stosowania nowego prawa? Jak zapewnić efektywną ochronę...
Cena katalogowa: 128,00 zł
128,00 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Na co zwrócić uwagę podczas instalacji, konfiguracji i administrowania Microsoft Exchange Server 2013, aby móc w pełni wykorzystywać jego możliwości oraz zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa...
Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 109,65 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Dostępna liczba środków w perspektywie finansowej 2014-2020, przekraczająca 82 miliardy euro, z pewnością jest czynnikiem motywującym do rozpoczynania inwestycji, a niniejsza publikacja pomoże w...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 120,12 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
W jakich sytuacjach beneficjent musi zwrócić środki unijne? Kto ma prawo wnieść odwołanie od decyzji o zwrocie środków lub złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy? Kiedy możliwe jest...
Cena katalogowa: 128,00 zł
128,00 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Jak wybrać najkorzystniejszą ofertę i nie narazić się przy tym na unieważnienie postępowania lub wniesienie odwołania przez wykonawcę? Co zrobić, gdy kilka złożonych ofert uzyskało tę samą liczbę...
Cena katalogowa: 128,00 zł
128,00 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Publikacja jest drugim wydaniem szczegółowego komentarza do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 roku. Wprowadzone wówczas zmiany dotyczą wszystkich...
Cena katalogowa: 188,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 176,42 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Komentarz do Rozporządzenia w sprawie o rodzaj dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Publikacja stanowi praktyczny komentarz do jednego...
Cena katalogowa: 128,00 zł
128,00 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 120,12 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 122,29 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Cena katalogowa: 128,00 zł
128,00 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Kiedy warto agregować zamówienia, a kiedy nie? Czym różnią się poszczególne instrumenty prawne, za pomocą których zamawiający dokonuje agregacji zamówień? W jaki sposób ich łączenie wpływa na...
Cena katalogowa: 99,00 zł
99,00 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
(...) praca Pawła Gieorgicy jest nowym spojrzeniem na tematykę i jest opracowaniem, które pogłębia naszą wiedzę naukową. (...) sądzę, że można podkreślić jej oryginalny, wielowymiarowy charakter...
Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 119,00 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Jak skutecznie zabezpieczyć zapłatę podatku, grzywny i innych należności pieniężnych? Kiedy można w tym celu zablokować środki na rachunku bankowym dłużnika lub ustanowić hipotekę przymusową na...
Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 111,67 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Kara za zajęcie pasa drogowego Jak można ukarać podmiot, który bez zezwolenia umieścił przy drodze reklamę, prowadzi roboty budowlane lub postawił ogródek piwny? Czy za zajęcie pasa...
Cena katalogowa: 198,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 185,80 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Komu i na jakich zasadach przysługuje prawo do ochrony danych osobowych? Kto może gromadzić i udostępniać informacje o osobach fizycznych? W jaki sposób należy zgodnie z prawem przechowywać i...
Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 92,52 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Instytucja biegłego jest nieodłącznym elementem procesu cywilnego, karnego czy administracyjnego. Z opinii biegłego lub instytutu naukowo-badawczego korzysta się, gdy istnieją okoliczności,...
Cena katalogowa: 119,00 zł
119,00 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Kogo w pierwszej kolejności powinno się powitać i zaprezentować podczas służbowej uroczystości - ministra, wojewodę, starostę czy biskupa? Jak na oficjalnych przyjęciach należy traktować osoby...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 120,12 zł
Status: 24h
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Facebook Instagram Twitter YouTube