Presscom

Presscom

Pokaż:
sortuj według:
Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą? Co w praktyce oznacza sprzeciw osoby wobec przetwarzania danych? Jakie obowiązki należy wypełnić przy zbieraniu danych osobowych? Autorzy...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 117,22 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Czym różni się mechanizm procedury odwróconej od zasadniczego toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego? W jakich przypadkach zamawiający może z niego skorzystać? Co w praktyce oznacza...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 103,81 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
W jaki sposób przeprowadzić ewidencję i wycenę składników majątku w jednostce? Na co zwrócić szczególną uwagę podczas rozliczania inwentaryzacji? Jak dokonywać amortyzacji do celów bilansowych i...
Cena katalogowa: 148,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 123,20 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Przygotowanie Organizacji Do Stosowania Rodo
Ochrona danych w okresie przejściowym i po wejściu przepisów w życie
W jakim zakresie unijne rodo różni się od obowiązującej w Polsce rodo? Jak opracować i wdrożyć system ochrony danych osobowych w kontekście zbliżających się zmian w prawie? Czy przetwarzanie danych...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 120,23 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Jak przygotować system informatyczny do ochrony danych osobowych w kontekście uodo i rodo? W jakich przypadkach pracownik działu IT może zostać administratorem bezpieczeństwa informacji? Czy dane...
Cena katalogowa: 148,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 135,51 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Jakie konsekwencje prawne grożą za usunięcie drzewa bez odpowiednich zezwoleń? Co w praktyce oznacza niedawna nowelizacja ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach w kontekście nakładania...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 106,53 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
W jaki sposób zamawiający może uniknąć błędów w trakcie prowadzonego postępowania? Na czym polega procedura self-cleaningu stosowana w przypadku wykluczenia wykonawcy w postępowaniu o zamówienie...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 106,53 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Opis: Co zrobić, żeby remont zabytku nie był drogą przez mękę? Odpowiadając na to pytanie, autorka przeprowadza czytelnika przez labirynt formalnych i prawnych uwarunkowań związanych z...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 120,12 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Jak zmieni się zakres obowiązków administratorów danych osobowych po wdrożeniu rozporządzenia ogólnego? W jaki sposób należy się przygotować do stosowania nowego prawa? Jak zapewnić efektywną ochronę...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 120,12 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Jak prawidłowo udzielać zamówień na usługi hotelarskie, szkoleniowe, prawne czy ochrony? W jaki sposób oszacować wartość zamówienia na usługi społeczne? Czy w takich postępowaniach wykonawcom...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 103,54 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Jakie uprawnienia posiada kierownik w zakresie dyscyplinowania pracowników? Co w praktyce oznacza staranne i sumienne wykonywanie pracy przez podwładnego? W jaki sposób oświadczyć pracownikowi, że...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 117,22 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Do prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane nie wystarczy znajomość prawa zamówień publicznych. Zamawiający i wykonawcy...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 103,54 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Kiedy i w jakich okolicznościach zamawiający może dokonać zmian treści zawartej umowy? Jak powinien postąpić w sytuacji, gdy wykonawca uchyli się od podpisania umowy? Na czym polega wymóg wniesienia...
Cena katalogowa: 148,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 138,88 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Dostępna liczba środków w perspektywie finansowej 2014-2020, przekraczająca 82 miliardy euro, z pewnością jest czynnikiem motywującym do rozpoczynania inwestycji, a niniejsza publikacja pomoże w...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 103,54 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Jak odróżnić skargę i wniosek od petycji? Kiedy można pozostawić skargę lub petycję bez rozpatrzenia? Na jakich zasadach organ i urzędnik ponoszą odpowiedzialność z tytułu rozpatrywania powszechnych...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 99,70 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Jak wybrać najkorzystniejszą ofertę i nie narazić się przy tym na unieważnienie postępowania lub wniesienie odwołania przez wykonawcę? Co zrobić, gdy kilka złożonych ofert uzyskało tę samą liczbę...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 103,53 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Jak zabezpieczyć dane przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym? Co w praktyce oznacza rodo dla polskich instytucji i przedsiębiorstw? Czy można powierzyć przetwarzanie danych podmiotom...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 120,12 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Jak rozstrzygać kwestie dotyczące zamówień publicznych, których nie reguluje pzp? Jakie mogą wystąpić nieprawidłowości przy składaniu oświadczenia woli? Na jakich zasadach instytucja może być...
Cena katalogowa: 148,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 119,72 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Kiedy tworzenie studium jest niezbędne? Na czym polega analiza wykonalności technicznej, ekonomicznej, prawnej, organizacyjnej i planowej przedsięwzięcia? Jakie są różnice pomiędzy...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 103,54 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Komu można powierzyć zarządzanie budynkiem administracji publicznej? W jaki sposób korzystać z dziennika budowy i prowadzić książkę obiektu budowlanego? Czy zarządca ma prawo samodzielnie...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 116,12 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
TOM 2.   CZĘŚĆ 4. Prawo i postępowanie administracyjne ♦  dr hab. prof. UG Tomasz Bąkowski Kilka uwag na temat interesu publicznego w gospodarce przestrzennej ♦  prof. dr...
Cena katalogowa: 150,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 140,76 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Wprowadzenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia ma ułatwić zamawiającym wstępną weryfikację wykonawców w postępowaniu, a przedsiębiorcom umożliwić tańsze i prostsze ubieganie się o...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 103,54 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Poznaj zasady gospodarowania środkami publicznymi w placówce oświatowej. Dowiedz się, jak uniknąć nieprawidłowości przy wyliczaniu subwencji oświatowej. Naucz się analizować koszty funkcjonowania...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 105,41 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
W jakim terminie należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego? Czy niedozwolona ingerencja w pas drogowy zawsze wiąże się z koniecznością poniesienia kary? Jakiego...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 103,54 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
TOM 1. Wykaz skrótów Wstęp Życiorys Profesora Michała Kuleszy Publikacje naukowe Profesora Michała Kuleszy   CZĘŚĆ 1. Wspomnienia o Michale Kuleszy ♦  prof....
Cena katalogowa: 150,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 140,76 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Jakie są najczęstsze zagrożenia dla bezpieczeństwa danych? Kto powinien być zaangażowany w ochronę danych osobowych? Jak zagwarantować zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne i techniczne? Jak...
Cena katalogowa: 148,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 135,51 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Jakie wymogi należy spełnić, by decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach była pozytywna? Kiedy stowarzyszeniu lub organizacji ekologicznej można odmówić udziału w postępowaniu administracyjnym...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 108,52 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Opracowanie zostało tak przygotowane, aby ułatwić szybkie zapoznanie się z zakresem poszczególnych zmian w przepisach:   boldem oznaczono wszystkie zmienione i nowe...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,63 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Jak ocenić, czy zanieczyszczenie gleby i ziemi stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska? Kto odpowiada za naprawienie szkody w powierzchni ziemi - jej sprawca, właściciel...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 103,54 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Na co zwrócić uwagę podczas instalacji, konfiguracji i administrowania Microsoft Exchange Server 2013, aby móc w pełni wykorzystywać jego możliwości oraz zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa...
Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 109,65 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Facebook Instagram Twitter YouTube