Presscom

Presscom

Pokaż:
sortuj według:
Jak odróżnić skargę i wniosek od petycji? Kiedy można pozostawić skargę lub petycję bez rozpatrzenia? Na jakich zasadach organ i urzędnik ponoszą odpowiedzialność z tytułu rozpatrywania powszechnych...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 99,70 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
W jakich przypadkach należy zweryfikować wydaną decyzję administracyjną? Kiedy i w jaki sposób można zmienić treść wydanej decyzji lub doprowadzić do jej uchylenia? Kto i na jakich zasadach...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 120,12 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
W jaki sposób przeprowadzić ewidencję i wycenę składników majątku w jednostce? Na co zwrócić szczególną uwagę podczas rozliczania inwentaryzacji? Jak dokonywać amortyzacji do celów bilansowych i...
Cena katalogowa: 148,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 123,20 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą? Co w praktyce oznacza sprzeciw osoby wobec przetwarzania danych? Jakie obowiązki należy wypełnić przy zbieraniu danych osobowych? Autorzy...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 117,22 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Jakie uprawnienia posiada kierownik w zakresie dyscyplinowania pracowników? Co w praktyce oznacza staranne i sumienne wykonywanie pracy przez podwładnego? W jaki sposób oświadczyć pracownikowi, że...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 118,59 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
W jaki sposób zamawiający może uniknąć błędów w trakcie prowadzonego postępowania? Na czym polega procedura self-cleaningu stosowana w przypadku wykluczenia wykonawcy w postępowaniu o zamówienie...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 106,53 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Przygotowanie Organizacji Do Stosowania Rodo
Ochrona danych w okresie przejściowym i po wejściu przepisów w życie
W jakim zakresie unijne rodo różni się od obowiązującej w Polsce rodo? Jak opracować i wdrożyć system ochrony danych osobowych w kontekście zbliżających się zmian w prawie? Czy przetwarzanie danych...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 118,59 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Czym różni się mechanizm procedury odwróconej od zasadniczego toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego? W jakich przypadkach zamawiający może z niego skorzystać? Co w praktyce oznacza...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 103,81 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Jakie konsekwencje prawne grożą za usunięcie drzewa bez odpowiednich zezwoleń? Co w praktyce oznacza niedawna nowelizacja ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach w kontekście nakładania...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 106,53 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Jak ocenić, czy zanieczyszczenie gleby i ziemi stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska? Kto odpowiada za naprawienie szkody w powierzchni ziemi - jej sprawca, właściciel...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 103,54 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
W jaki sposób należy porządkować, przechowywać i zabezpieczać dokumentację? Czym się różni postępowanie z materiałami archiwalnymi od czynności związanych z dokumentacją niearchiwalną? Kto sprawuje...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 120,12 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Jak zaplanować projekt, zorganizować jego wykonanie i sterować przebiegiem tak, aby terminowo i w ramach ustalonego budżetu osiągnąć wyznaczone cele? Jak zbudować kompetentny zespół?  W jaki...
Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 105,89 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Poznaj zasady gospodarowania środkami publicznymi w placówce oświatowej. Dowiedz się, jak uniknąć nieprawidłowości przy wyliczaniu subwencji oświatowej. Naucz się analizować koszty funkcjonowania...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 105,41 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Jak nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont wpłynie na politykę rachunkowości jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych? W jaki sposób znowelizowane przepisy...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 123,38 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Co w praktyce oznacza elektronizacja zamówień publicznych dla zamawiających i wykonawców? Kiedy należy korzystać z pisemnej, a kiedy z elektronicznej formy czynności prawnych? W jakich...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 106,53 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Jakie są zasady powoływania i funkcjonowania stałych i doraźnych komisji przetargowych? Jaki wpływ na zakres działania komisji ma specyfika danej jednostki? Kiedy należy powołać zespół osób do...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 103,54 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Jak zmieni się zakres obowiązków administratorów danych osobowych po wdrożeniu rozporządzenia ogólnego? W jaki sposób należy się przygotować do stosowania nowego prawa? Jak zapewnić efektywną ochronę...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 117,22 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Na co zwrócić uwagę podczas instalacji, konfiguracji i administrowania Microsoft Exchange Server 2013, aby móc w pełni wykorzystywać jego możliwości oraz zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa...
Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 109,65 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Jak wybrać najkorzystniejszą ofertę i nie narazić się przy tym na unieważnienie postępowania lub wniesienie odwołania przez wykonawcę? Co zrobić, gdy kilka złożonych ofert uzyskało tę samą liczbę...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 103,53 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Dostępna liczba środków w perspektywie finansowej 2014-2020, przekraczająca 82 miliardy euro, z pewnością jest czynnikiem motywującym do rozpoczynania inwestycji, a niniejsza publikacja pomoże w...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 118,59 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Publikacja jest drugim wydaniem szczegółowego komentarza do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 roku. Wprowadzone wówczas zmiany dotyczą wszystkich...
Cena katalogowa: 188,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 176,42 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Opis: Prawidłowa realizacja zadań publicznych w formie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) sprawia wiele problemów obu stronom umowy partnerskiej. Niejasne przepisy - w połączeniu z...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 103,54 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
W jakich sytuacjach beneficjent musi zwrócić środki unijne? Kto ma prawo wnieść odwołanie od decyzji o zwrocie środków lub złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy? Kiedy możliwe jest...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 103,54 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Kara za zajęcie pasa drogowego Jak można ukarać podmiot, który bez zezwolenia umieścił przy drodze reklamę, prowadzi roboty budowlane lub postawił ogródek piwny? Czy za zajęcie pasa...
Cena katalogowa: 198,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 179,21 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Jak skutecznie zabezpieczyć zapłatę podatku, grzywny i innych należności pieniężnych? Kiedy można w tym celu zablokować środki na rachunku bankowym dłużnika lub ustanowić hipotekę przymusową na...
Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 118,16 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Instytucja biegłego jest nieodłącznym elementem procesu cywilnego, karnego czy administracyjnego. Z opinii biegłego lub instytutu naukowo-badawczego korzysta się, gdy istnieją okoliczności,...
Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 96,26 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
nternacjonalizacja działalności przedsiębiorstw, w tym głównie z sektora MŚP, jest jednym z najbardziej pożądanych sposobów ich rozwoju, a w konsekwencji podnoszenia stopnia ich konkurencyjności....
Cena katalogowa: 29,40 zł
29,40 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Opis: Co zrobić, żeby remont zabytku nie był drogą przez mękę? Odpowiadając na to pytanie, autorka przeprowadza czytelnika przez labirynt formalnych i prawnych uwarunkowań związanych z...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 120,12 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Jak prawidłowo udzielać zamówień na usługi hotelarskie, szkoleniowe, prawne czy ochrony? W jaki sposób oszacować wartość zamówienia na usługi społeczne? Czy w takich postępowaniach wykonawcom...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 103,54 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Kogo w pierwszej kolejności powinno się powitać i zaprezentować podczas służbowej uroczystości - ministra, wojewodę, starostę czy biskupa? Jak na oficjalnych przyjęciach należy traktować osoby...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 103,54 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Facebook Instagram Twitter YouTube