Presscom

Presscom

Pokaż:
sortuj według:
Głównym celem przewodnika jest zapoznanie czytelnika z możliwościami PowerShella w wersji 5.1, a także wersją 6.0 tego środowiska, autor przekazuje niezbędną wiedzę, pozwalającą zrozumieć jak...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 117,72 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
W jaki sposób przeprowadzić ewidencję i wycenę składników majątku w jednostce? Na co zwrócić szczególną uwagę podczas rozliczania inwentaryzacji? Jak dokonywać amortyzacji do celów bilansowych i...
Cena katalogowa: 148,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 137,00 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
(...) praca Pawła Gieorgicy jest nowym spojrzeniem na tematykę i jest opracowaniem, które pogłębia naszą wiedzę naukową. (...) sądzę, że można podkreślić jej oryginalny, wielowymiarowy charakter...
Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 110,84 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Co w praktyce zmieniło rodo w pracy działów kadr i płac oraz HR? Jakie informacje dotyczące pracownika stanowią dane osobowe, które należy chronić? Jak postępować z danymi w procesie rekrutacyjnym...
Cena katalogowa: 148,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 140,36 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Jak zmieni się zakres obowiązków administratorów danych osobowych po wdrożeniu rozporządzenia ogólnego? W jaki sposób należy się przygotować do stosowania nowego prawa? Jak zapewnić efektywną ochronę...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 119,87 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Jak odróżnić skargę i wniosek od petycji? Kiedy można pozostawić skargę lub petycję bez rozpatrzenia? Na jakich zasadach organ i urzędnik ponoszą odpowiedzialność z tytułu rozpatrywania powszechnych...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 119,87 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Opis: Prawidłowa realizacja zadań publicznych w formie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) sprawia wiele problemów obu stronom umowy partnerskiej. Niejasne przepisy - w połączeniu z...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 104,82 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
(...) podjętą przez Autora próbę stworzenia nowych - teoretycznych rozwiązań dla konstrukcji funkcjonujących de facto w praktyce egzekucji administracyjnej uznać należy za ciekawy głos w dyskusji...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 121,40 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Jak przygotować system informatyczny do ochrony danych osobowych w kontekście uodo i rodo? W jakich przypadkach pracownik działu IT może zostać administratorem bezpieczeństwa informacji? Czy dane...
Cena katalogowa: 148,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 140,36 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Jak rozstrzygać kwestie dotyczące zamówień publicznych, których nie reguluje pzp? Jakie mogą wystąpić nieprawidłowości przy składaniu oświadczenia woli? Na jakich zasadach instytucja może być...
Cena katalogowa: 148,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 137,00 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
W jaki sposób należy porządkować, przechowywać i zabezpieczać dokumentację? Czym się różni postępowanie z materiałami archiwalnymi od czynności związanych z dokumentacją niearchiwalną? Kto sprawuje...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 119,87 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Kogo w pierwszej kolejności powinno się powitać i zaprezentować podczas służbowej uroczystości - ministra, wojewodę, starostę czy biskupa? Jak na oficjalnych przyjęciach należy traktować osoby...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 104,82 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą? Co w praktyce oznacza sprzeciw osoby wobec przetwarzania danych? Jakie obowiązki należy wypełnić przy zbieraniu danych...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 119,87 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Poznaj zasady gospodarowania środkami publicznymi w placówce oświatowej. Dowiedz się, jak uniknąć nieprawidłowości przy wyliczaniu subwencji oświatowej. Naucz się analizować koszty funkcjonowania...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 122,01 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Dobry wizerunek urzędnika przekłada się bezpośrednio na pozytywne postrzeganie całej reprezentowanej przez niego instytucji. Wyjątkowy przewodnik pomoże przedstawicielom administracji publicznej...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 117,40 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Do prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane nie wystarczy znajomość prawa zamówień publicznych. Zamawiający i wykonawcy...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 117,40 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Jak ocenić, czy zanieczyszczenie gleby i ziemi stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska? Kto odpowiada za naprawienie szkody w powierzchni ziemi - jej sprawca, właściciel...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 119,90 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Na co zwrócić uwagę podczas instalacji, konfiguracji i administrowania Microsoft Exchange Server 2013, aby móc w pełni wykorzystywać jego możliwości oraz zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa...
Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 110,84 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Publikacja jest drugim wydaniem szczegółowego komentarza do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 roku. Wprowadzone wówczas zmiany dotyczą wszystkich...
Cena katalogowa: 188,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 178,30 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Jak wybrać najkorzystniejszą ofertę i nie narazić się przy tym na unieważnienie postępowania lub wniesienie odwołania przez wykonawcę? Co zrobić, gdy kilka złożonych ofert uzyskało tę samą liczbę...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 119,87 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
W jakich sytuacjach beneficjent musi zwrócić środki unijne? Kto ma prawo wnieść odwołanie od decyzji o zwrocie środków lub złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy? Kiedy możliwe jest...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 119,87 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Dostępna liczba środków w perspektywie finansowej 2014-2020, przekraczająca 82 miliardy euro, z pewnością jest czynnikiem motywującym do rozpoczynania inwestycji, a niniejsza publikacja pomoże w...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 119,87 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Przygotowanie Organizacji Do Stosowania Rodo
Ochrona danych w okresie przejściowym i po wejściu przepisów w życie
W jakim zakresie unijne rodo różni się od obowiązującej w Polsce rodo? Jak opracować i wdrożyć system ochrony danych osobowych w kontekście zbliżających się zmian w prawie? Czy przetwarzanie danych...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 119,87 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Dwuczęściowa, praktyczna publikacja ma za zadanie przybliżyć zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi, w przypadku których nie jest konieczne...
Cena katalogowa: 228,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 208,64 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Komu i na jakich zasadach przysługuje prawo do ochrony danych osobowych? Kto może gromadzić i udostępniać informacje o osobach fizycznych? W jaki sposób należy zgodnie z prawem przechowywać i...
Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 112,70 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Jak skutecznie zabezpieczyć zapłatę podatku, grzywny i innych należności pieniężnych? Kiedy można w tym celu zablokować środki na rachunku bankowym dłużnika lub ustanowić hipotekę przymusową na...
Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 112,86 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Kara za zajęcie pasa drogowego Jak można ukarać podmiot, który bez zezwolenia umieścił przy drodze reklamę, prowadzi roboty budowlane lub postawił ogródek piwny? Czy za zajęcie pasa...
Cena katalogowa: 198,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 183,31 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
nternacjonalizacja działalności przedsiębiorstw, w tym głównie z sektora MŚP, jest jednym z najbardziej pożądanych sposobów ich rozwoju, a w konsekwencji podnoszenia stopnia ich konkurencyjności....
Cena katalogowa: 29,40 zł
29,40 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Instytucja biegłego jest nieodłącznym elementem procesu cywilnego, karnego czy administracyjnego. Z opinii biegłego lub instytutu naukowo-badawczego korzysta się, gdy istnieją okoliczności,...
Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 112,70 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Jak prawidłowo udzielać zamówień na usługi hotelarskie, szkoleniowe, prawne czy ochrony? W jaki sposób oszacować wartość zamówienia na usługi społeczne? Czy w takich postępowaniach wykonawcom...
Cena katalogowa: 128,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 119,87 zł
Status: Od ręki
Presscom
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Presscom
Facebook Instagram Twitter YouTube