KLASYCY NAUKI POZNAŃSKIEJ

KLASYCY NAUKI POZNAŃSKIEJ

Pokaż:
sortuj według:
Przedstawiony Czytelnikowi pierwszy tom serii ?Klasycy Nauki Poznańskiej" jest przedrukiem pięciu artykułów Moniki Gruchmanowej, które ukazywały się od lat sześćdziesiątych do dziewięćdziesiątych XX...
Cena katalogowa: 29,07 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,39 zł
Przedstawiony Czytelnikowi koleją tom serii „Klasycy Nauki Poznańskiej" jest przedrukiem dwóch artykułów Zbigniewa Zakrzewskiego, które ukazały się w latach sześćdziesiątych XX wieku. Z takiej...
Cena katalogowa: 24,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,44 zł
Pierwsza połowa XX wieku charakteryzowała się ogromnym rozkwitem badań w wielu dziedzinach nauki. Wśród badaczy wytyczających nowe kierunki rozwoju chemii organicznej znalazła się poznańska uczona...
Cena katalogowa: 28,14 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,45 zł
Pozycja z serii "Klasycy nauki Poznańskiej." barwnie opisująca znane i nieznane pasje badawcze.
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,39 zł
Krótki rys historii chirurgii w wielkopolsce Chirurgiczne leczenie choroby Graves-Basedowa Guzy w śródpiersiu pochodzenia nerwowego Ągodne nowotwory żołądka i dwunastnicy Zagadnienie wyboru...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,13 zł
Między humanistyką a przyrodoznawstwem
Od podstaw psychologii do eksperymentalnej psychologii klinicznej
Między humanistyką a przyrodoznawstwem - podstawowe zagadnienia psychologii, a psychologii klinicznej w szczególności Procesy poznawcze i orientacja w otoczeniu
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,92 zł
Wiktor Steffen - A Zeusa stawała się wola. Z badań nad literaturą grecką ? wstęp i wybór tekstów Sylwester Dworacki.
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,25 zł
Zestawienie publikacji profesora Zygmunta Szweykowskiego Stanowisko Bolesława Prusa w literaturze polskiej Z problemów warsztatu powieściowego Henryka Sienkiewicza
Cena katalogowa: 28,04 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,96 zł
Przedstawiony Czytelnikowi kolejny torn serii „Klasycy Nauki Poznańskiej" jest przedrukiem dwóch fragmentów książki Józefa Kostrzewskiego Kultura prapolska, według trzeciego wydania z 1962 roku....
Cena katalogowa: 24,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,84 zł
Nowe kierunki badawcze w parazytologii lekarskiej okresu powojennego i ich znaczenie w ochronie zdrowia publicznego Zwalczanie pasożytów przewodu pokarmowego człowieka w Polsce Thiabendazol jako...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,84 zł
W niniejszej edycji poddano modernizacji ortografię i interpunkcję tekstów, dostosowując je do aktualnie obowiązujących zasad. Zachowane natomiast zostały wszystkie indywidualne cechy stylu i języka...
Cena katalogowa: 24,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,79 zł
Przedstawiony vCzytelnikowi kolejny tom serii ?Klasycy Nauki Poznańskiej" jest przedrukiem pracy Karola Libelta O miłości ojczyzny, wydanej po raz pierwszy w 1844 roku w czasopiśmie ?Rok"....
Cena katalogowa: 24,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,11 zł
Seria przypomina bogate tradycje naukowe Poznania poprzez przedruki najbardziej znaczących prac (bądź ich fragmentów) wybitnych, nieżyjących już uczonych związanych ze stolicą Wielkopolski.
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,39 zł
Przedstawiony Czytelnikowi kolejny tom serii „Klasycy Nauki Poznańskiej" jest przedrukiem sześciu artykułów Jarosława Maciej ewskiego, które ukazywały się w latach siedemdziesiątych i...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,42 zł
11 tom z serii "Klasycy Nauki Poznańskiej" to zbiór tekstów Witolda Jakóbczyka opracowany przez Lecha Trzeciakowskiego.
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,84 zł
Kolejny tom jest przedrukiem siedmiu prac Jana Sajdaka (w tym dwóch prac translatorskich), które powstawały od pierwszego dziesięciolecia XX wieku do połowy XX wieku.
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,39 zł
Pozycja z serii "Klasycy nauki Poznańskiej." barwnie opisująca sarmackie tradycje i europejskie hotyzonty.
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,42 zł
Czem jest i czem będzie psychologia? Problem świadomości u Freuda Kilka uwag o badaniach inteligencji w Polsce Z psychologii zeznawania dzieci o przestępstwach przeciw obyczajowości
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,39 zł
Facebook Instagram