Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Pokaż:
sortuj według:
Sylwii Panek udała się rzecz niecodzienna: mimo istniejącej obszernej literatury przedmiotu napisała ona książkę, która opracowuje nowe wątki i dodaje nowe interpretacje do istniejącego, obszernego...
Cena katalogowa: 58,45 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,97 zł
Ikonoklazm i ikonofilia
Między historią, a współczesnością
Monografia jest czwartym tomem serii wydawniczej „LITERATURA I SZTUKA”. Tematem są historyczne i współczesne przejawy sporów (i wątków) ikonoklastycznych, stanowiących ważne pole dyskusji nad...
Cena katalogowa: 34,67 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,29 zł
Roczniki Historyczne T.84 2018
Cena katalogowa: 56,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,61 zł
Nie zgaśnie pamięć o Waszej pracy - Założyciele Uniwersytetu Poznańskiego.Publikacja pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dra hab. Bronisława...
Cena katalogowa: 33,34 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,31 zł
Zapraszamy Państwa do lektury książki o przyjaźni. Przyjaźni z Innym/Inną oraz wiążącymi się z nią postawami i zachowaniami. Książka zawdzięcza swoje powstanie międzynarodowej konferencji...
Cena katalogowa: 34,67 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,86 zł
Widzenie awangardy
Literatura i sztuka Tom 5
Widzenie awangardy to piąty tom serii Literatura i sztuka, wydawanej przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Jak na książkę poświęconą awangardzie przystało, otwiera ją manifest wygłoszony...
Cena katalogowa: 40,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,89 zł
Książka przedstawia jedną z najgłośniejszych polemik krytycznoliterackich dwudziestolecia międzywojennego, zainicjowaną głośnym tekstem Karola Irzykowskiego pt. „Niezrozumialstwo”. Dyskusję z autorem...
Cena katalogowa: 38,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,46 zł
Moda to dziś słowo-klucz, pojęcie-worek, a przede wszystkim fenomen charakteryzujący specyfikę naszego świata nie tylko w sferze kultury popularnej. Również refleksja humanistyczna coraz częściej,...
Cena katalogowa: 43,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,98 zł
W publikacji zaprezentowano oryginalne wyniki wieloletnich badań rytmiki sezonowej dziewięciu gatunków drzew i krzewów wysadzonych na zamkniętej czaszy Składowiska Odpadów w Suchym Lesie oraz,...
Cena katalogowa: 33,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,45 zł
Prezentowany tom monograficzny SEG przygotowany dzięki pracom kilkunastu badaczy z Polski, Niemiec i Francji, podzielono na trzy zasadnicze części tematyczne. Pierwsza dotyczy zagadnień ogólnych,...
Cena katalogowa: 44,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,85 zł
Międzynarodowe public relations
jako narzędzie konkurencyjności gospodarki
Międzynarodowe public relations jest jednym z najważniejszych narzędzi budowania reputacji państwa w środowisku międzynarodowym. W dobie postępujących procesów globalizacji, mediatyzacji i...
Cena katalogowa: 43,08 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,81 zł
Towarzystwo Naukowej Pomocy im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, działające nieprzerwanie od 1841 do 1939 roku, to „kluczowa organizacja poznańskiego systemu prac organicznych, niezwykle istotna...
Cena katalogowa: 52,48 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,25 zł
Slavia Antiqua T.59 2018
Cena katalogowa: 38,46 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,15 zł
Krótki rys historii chirurgii w wielkopolsce Chirurgiczne leczenie choroby Graves-Basedowa Guzy w śródpiersiu pochodzenia nerwowego Ągodne nowotwory żołądka i dwunastnicy Zagadnienie wyboru...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,44 zł
Studia Europaea Gnesnensia 3/2011
Gnieźnieńskie Studia Europejskie
Projekt ?Studia Europaea Gnesnensia? powstał z inicjatywy pracowników Instytutu Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą w Gnieźnie i obejmuje czasopismo...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,57 zł
Klucz do solidarności wielkiej rodziny intelektualnej.
Cena katalogowa: 35,18 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,59 zł
Pozycja z serii "Klasycy nauki Poznańskiej." barwnie opisująca znane i nieznane pasje badawcze.
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,48 zł
Pierwsza połowa XX wieku charakteryzowała się ogromnym rozkwitem badań w wielu dziedzinach nauki. Wśród badaczy wytyczających nowe kierunki rozwoju chemii organicznej znalazła się poznańska uczona...
Cena katalogowa: 28,14 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,56 zł
Obraz szatana w niepublikowanych listach młodzieży do redakcji czasopisma "Miłujcie się!" Językowy obraz Jana Pawła II w prasowych nekrologach Jan Paweł II wobec kultur...
Cena katalogowa: 27,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,73 zł
Narracje o Polsce.
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,24 zł
Właściwości fonetyczne poszczególnych listów pozwalają na uchwycenie nie tylko zakresu wariantywności i stopnia normalizacji, ale także zróżnicowania regionalnego przynajmniej części poszczególnych...
Cena katalogowa: 29,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,67 zł
Przedstawiony Czytelnikowi pierwszy tom serii ?Klasycy Nauki Poznańskiej" jest przedrukiem pięciu artykułów Moniki Gruchmanowej, które ukazywały się od lat sześćdziesiątych do dziewięćdziesiątych XX...
Cena katalogowa: 29,07 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,56 zł
Przedstawiony Czytelnikowi koleją tom serii „Klasycy Nauki Poznańskiej" jest przedrukiem dwóch artykułów Zbigniewa Zakrzewskiego, które ukazały się w latach sześćdziesiątych XX wieku. Z takiej...
Cena katalogowa: 24,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,00 zł
Wspomnienia ekonomisty. Edward Taylor (ur. 28 września 1884 w Kielcach, zm. 9 sierpnia 1964 w Poznaniu) – ekonomista polski, twórca tzw. Poznańskiej szkoły ekonomicznej, organizator studiów...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,56 zł
Między humanistyką a przyrodoznawstwem
Od podstaw psychologii do eksperymentalnej psychologii klinicznej
Między humanistyką a przyrodoznawstwem - podstawowe zagadnienia psychologii, a psychologii klinicznej w szczególności Procesy poznawcze i orientacja w otoczeniu
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,48 zł
Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią.
Cena katalogowa: 43,79 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,33 zł
Książka stawia sobie za cel próbę wyznaczenia nowej estetyki dramatycznej opartej na lustrzano-ekranowej grze. Autorka prezentuje możliwie szerokie podejście, łącząc wszelkie ścieżki interpretacji,...
Cena katalogowa: 52,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,22 zł
Kultura w praktyce Zagadnienia prawne Tom 3
Muzea a rynek sztuki. Aspekty prawne
?Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne. Muzea a rynek sztuki? t. 3 stanowi kontynuację prac powołanego przy Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk zespołu ekspertów z zakresu prawa kultury....
Cena katalogowa: 42,66 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,46 zł
Spis treści: - Pochodzenie polskiego języka - Historia imienia władysław - Uwagi o języku Mikołaja Reja...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,36 zł
Wiktor Steffen - A Zeusa stawała się wola. Z badań nad literaturą grecką ? wstęp i wybór tekstów Sylwester Dworacki.
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,24 zł
Facebook Instagram Twitter YouTube