Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Pokaż:
sortuj według:
Pozycja z serii "Klasycy nauki Poznańskiej." barwnie opisująca sarmackie tradycje i europejskie hotyzonty.
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,25 zł
Ikonoklazm i ikonofilia
Między historią, a współczesnością
Monografia jest czwartym tomem serii wydawniczej „LITERATURA I SZTUKA”. Tematem są historyczne i współczesne przejawy sporów (i wątków) ikonoklastycznych, stanowiących ważne pole dyskusji nad...
Cena katalogowa: 34,67 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,10 zł
Status: dostępne od ręki
Roczniki Historyczne T.84 2018
Cena katalogowa: 56,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,17 zł
Książka stawia sobie za cel próbę wyznaczenia nowej estetyki dramatycznej opartej na lustrzano-ekranowej grze. Autorka prezentuje możliwie szerokie podejście, łącząc wszelkie ścieżki interpretacji,...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,81 zł
Książka przedstawia jedną z najgłośniejszych polemik krytycznoliterackich dwudziestolecia międzywojennego, zainicjowaną głośnym tekstem Karola Irzykowskiego pt. „Niezrozumialstwo”. Dyskusję z autorem...
Cena katalogowa: 38,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,22 zł
Zapraszamy Państwa do lektury książki o przyjaźni. Przyjaźni z Innym/Inną oraz wiążącymi się z nią postawami i zachowaniami. Książka zawdzięcza swoje powstanie międzynarodowej konferencji...
Cena katalogowa: 34,67 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,20 zł
Nie zgaśnie pamięć o Waszej pracy - Założyciele Uniwersytetu Poznańskiego.Publikacja pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dra hab. Bronisława...
Cena katalogowa: 33,34 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,14 zł
Kantata-oratorium-pasja.
Cena katalogowa: 38,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,66 zł
Kultura-media-etyka.
Monografie. Tom X
Monografia "Kultura-media-etyka. Media w perspektywie etycznej i kulturowej w kontekście rewolucji teleinformatycznej" wychodzi naprzeciw złożonym problemom współczesnej cywilizacji, coraz częściej...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,61 zł
W publikacji zaprezentowano oryginalne wyniki wieloletnich badań rytmiki sezonowej dziewięciu gatunków drzew i krzewów wysadzonych na zamkniętej czaszy Składowiska Odpadów w Suchym Lesie oraz,...
Cena katalogowa: 33,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,55 zł
Rzeczy świadomość nazwy
O muzyce i muzykologii
Książka stanowi wybór niektórych artykułów Profesora Jana Stęszewskiego wskazujący na bogactwo i zakres Jego dotychczasowej aktywności naukowej i jest odzwierciedleniem głównych zainteresowań...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,71 zł
Pan Tadeusz po angielsku
Spory wokół wydania i przekładu
Seria przedstawia najważniejsze polskie polemiki krytycznoliterackie opatrzone obszernym komentarzem naukowym. Każdy tom obok Rozprawy wstępnej zawiera przedruki wchodzących z sobą w polemiczny...
Cena katalogowa: 30,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,22 zł
Moda to dziś słowo-klucz, pojęcie-worek, a przede wszystkim fenomen charakteryzujący specyfikę naszego świata nie tylko w sferze kultury popularnej. Również refleksja humanistyczna coraz częściej,...
Cena katalogowa: 43,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,26 zł
Slavia Antiqua T.59 2018
Cena katalogowa: 38,46 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,39 zł
Krajobraz kulturowy pod redakcją Beaty Frydryczak i MIeszka Ciesielskiego to kolejna pozycja w serii wydawniczej "Krajobrazy", którą inicjujemy i rozwijamy kulturowe studia nad krajobrazem rozumianym...
Cena katalogowa: 52,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,06 zł
Towarzystwo Naukowej Pomocy im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, działające nieprzerwanie od 1841 do 1939 roku, to „kluczowa organizacja poznańskiego systemu prac organicznych, niezwykle istotna...
Cena katalogowa: 52,48 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,50 zł
Klucz do solidarności wielkiej rodziny intelektualnej.
Cena katalogowa: 35,18 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,61 zł
Krótki rys historii chirurgii w wielkopolsce Chirurgiczne leczenie choroby Graves-Basedowa Guzy w śródpiersiu pochodzenia nerwowego Ągodne nowotwory żołądka i dwunastnicy Zagadnienie wyboru...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,73 zł
Przedstawiony Czytelnikowi pierwszy tom serii ?Klasycy Nauki Poznańskiej" jest przedrukiem pięciu artykułów Moniki Gruchmanowej, które ukazywały się od lat sześćdziesiątych do dziewięćdziesiątych XX...
Cena katalogowa: 29,07 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,56 zł
Obraz szatana w niepublikowanych listach młodzieży do redakcji czasopisma "Miłujcie się!" Językowy obraz Jana Pawła II w prasowych nekrologach Jan Paweł II wobec kultur...
Cena katalogowa: 27,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,77 zł
Narracje o Polsce.
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,62 zł
Pierwsza połowa XX wieku charakteryzowała się ogromnym rozkwitem badań w wielu dziedzinach nauki. Wśród badaczy wytyczających nowe kierunki rozwoju chemii organicznej znalazła się poznańska uczona...
Cena katalogowa: 28,14 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,88 zł
Przedstawiony Czytelnikowi koleją tom serii „Klasycy Nauki Poznańskiej" jest przedrukiem dwóch artykułów Zbigniewa Zakrzewskiego, które ukazały się w latach sześćdziesiątych XX wieku. Z takiej...
Cena katalogowa: 24,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,30 zł
Właściwości fonetyczne poszczególnych listów pozwalają na uchwycenie nie tylko zakresu wariantywności i stopnia normalizacji, ale także zróżnicowania regionalnego przynajmniej części poszczególnych...
Cena katalogowa: 29,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,02 zł
Pozycja z serii "Klasycy nauki Poznańskiej." barwnie opisująca znane i nieznane pasje badawcze.
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,73 zł
Studia Europaea Gnesnensia 3/2011
Gnieźnieńskie Studia Europejskie
Projekt ?Studia Europaea Gnesnensia? powstał z inicjatywy pracowników Instytutu Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą w Gnieźnie i obejmuje czasopismo...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,97 zł
„Niniejszy tom równie dobrze mógłby nosić tytuł Biografie romantycznych artystów, ponieważ spotykają się w nim nie tylko historycy literatury XIX wieku, ale również teatrolodzy i znawcy sztuk...
Cena katalogowa: 37,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,58 zł
Kultura w praktyce Zagadnienia prawne Tom 3
Muzea a rynek sztuki. Aspekty prawne
?Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne. Muzea a rynek sztuki? t. 3 stanowi kontynuację prac powołanego przy Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk zespołu ekspertów z zakresu prawa kultury....
Cena katalogowa: 42,66 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,09 zł
Status: dostępne od ręki
"Wodne dylematy urbanizacji" to pierwsza pozycja w trylogii autora poświęconej problemom wodnym miast. Zostały w niej omówione problemy związane z przebiegiem procesów urbanizacyjnych na świecie....
Cena katalogowa: 52,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,06 zł
Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią.
Cena katalogowa: 43,79 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,83 zł
Facebook Instagram