Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Pokaż:
sortuj według:
Ikonoklazm i ikonofilia
Między historią, a współczesnością
Monografia jest czwartym tomem serii wydawniczej „LITERATURA I SZTUKA”. Tematem są historyczne i współczesne przejawy sporów (i wątków) ikonoklastycznych, stanowiących ważne pole dyskusji nad...
Cena katalogowa: 34,67 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,15 zł
Roczniki Historyczne T.84 2018
Cena katalogowa: 56,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,13 zł
Zapraszamy Państwa do lektury książki o przyjaźni. Przyjaźni z Innym/Inną oraz wiążącymi się z nią postawami i zachowaniami. Książka zawdzięcza swoje powstanie międzynarodowej konferencji...
Cena katalogowa: 34,67 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,72 zł
Nie zgaśnie pamięć o Waszej pracy - Założyciele Uniwersytetu Poznańskiego.Publikacja pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dra hab. Bronisława...
Cena katalogowa: 33,34 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,24 zł
Kantata-oratorium-pasja.
Cena katalogowa: 38,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,17 zł
Książka przedstawia jedną z najgłośniejszych polemik krytycznoliterackich dwudziestolecia międzywojennego, zainicjowaną głośnym tekstem Karola Irzykowskiego pt. „Niezrozumialstwo”. Dyskusję z autorem...
Cena katalogowa: 38,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,78 zł
W publikacji zaprezentowano oryginalne wyniki wieloletnich badań rytmiki sezonowej dziewięciu gatunków drzew i krzewów wysadzonych na zamkniętej czaszy Składowiska Odpadów w Suchym Lesie oraz,...
Cena katalogowa: 33,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,79 zł
Moda to dziś słowo-klucz, pojęcie-worek, a przede wszystkim fenomen charakteryzujący specyfikę naszego świata nie tylko w sferze kultury popularnej. Również refleksja humanistyczna coraz częściej,...
Cena katalogowa: 43,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,67 zł
Towarzystwo Naukowej Pomocy im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, działające nieprzerwanie od 1841 do 1939 roku, to „kluczowa organizacja poznańskiego systemu prac organicznych, niezwykle istotna...
Cena katalogowa: 52,48 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,43 zł
Międzynarodowe public relations
jako narzędzie konkurencyjności gospodarki
Międzynarodowe public relations jest jednym z najważniejszych narzędzi budowania reputacji państwa w środowisku międzynarodowym. W dobie postępujących procesów globalizacji, mediatyzacji i...
Cena katalogowa: 43,08 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,97 zł
Slavia Antiqua T.59 2018
Cena katalogowa: 38,46 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,04 zł
Narracje o Polsce.
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,38 zł
Klucz do solidarności wielkiej rodziny intelektualnej.
Cena katalogowa: 35,18 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,66 zł
Krótki rys historii chirurgii w wielkopolsce Chirurgiczne leczenie choroby Graves-Basedowa Guzy w śródpiersiu pochodzenia nerwowego Ągodne nowotwory żołądka i dwunastnicy Zagadnienie wyboru...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,23 zł
Pozycja z serii "Klasycy nauki Poznańskiej." barwnie opisująca znane i nieznane pasje badawcze.
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,40 zł
Przedstawiony Czytelnikowi koleją tom serii „Klasycy Nauki Poznańskiej" jest przedrukiem dwóch artykułów Zbigniewa Zakrzewskiego, które ukazały się w latach sześćdziesiątych XX wieku. Z takiej...
Cena katalogowa: 24,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,43 zł
Obraz szatana w niepublikowanych listach młodzieży do redakcji czasopisma "Miłujcie się!" Językowy obraz Jana Pawła II w prasowych nekrologach Jan Paweł II wobec kultur...
Cena katalogowa: 27,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,72 zł
Właściwości fonetyczne poszczególnych listów pozwalają na uchwycenie nie tylko zakresu wariantywności i stopnia normalizacji, ale także zróżnicowania regionalnego przynajmniej części poszczególnych...
Cena katalogowa: 29,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,80 zł
Przedstawiony Czytelnikowi pierwszy tom serii ?Klasycy Nauki Poznańskiej" jest przedrukiem pięciu artykułów Moniki Gruchmanowej, które ukazywały się od lat sześćdziesiątych do dziewięćdziesiątych XX...
Cena katalogowa: 29,07 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,85 zł
Pierwsza połowa XX wieku charakteryzowała się ogromnym rozkwitem badań w wielu dziedzinach nauki. Wśród badaczy wytyczających nowe kierunki rozwoju chemii organicznej znalazła się poznańska uczona...
Cena katalogowa: 28,14 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,07 zł
Studia Europaea Gnesnensia 3/2011
Gnieźnieńskie Studia Europejskie
Projekt ?Studia Europaea Gnesnensia? powstał z inicjatywy pracowników Instytutu Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą w Gnieźnie i obejmuje czasopismo...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,91 zł
Publikacja przygotowana została na podstawie zachowanego w Bibliotece Kórnickiej rękopisu (dar rodziny Czartoryskich z Obornik Śląskich z 1962 r.). Rękopis opisuje podróż Polaka, Lucjana Jurkiewicza,...
Cena katalogowa: 48,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,57 zł
Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią.
Cena katalogowa: 43,79 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,74 zł
Kultura w praktyce Zagadnienia prawne Tom 3
Muzea a rynek sztuki. Aspekty prawne
?Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne. Muzea a rynek sztuki? t. 3 stanowi kontynuację prac powołanego przy Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk zespołu ekspertów z zakresu prawa kultury....
Cena katalogowa: 42,66 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,44 zł
Wspomnienia ekonomisty. Edward Taylor (ur. 28 września 1884 w Kielcach, zm. 9 sierpnia 1964 w Poznaniu) – ekonomista polski, twórca tzw. Poznańskiej szkoły ekonomicznej, organizator studiów...
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,04 zł
Wiktor Steffen - A Zeusa stawała się wola. Z badań nad literaturą grecką ? wstęp i wybór tekstów Sylwester Dworacki.
Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,38 zł
Autorka przedstawia poglądy historiografii czesko- i niemieckojęzycznej z ziem czeskich od schyłku XVIII wieku po 1989 rok na kolonizację średniowiecznych Czech. Porusza więc zagadnienia: jak...
Cena katalogowa: 45,57 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,62 zł
Między humanistyką a przyrodoznawstwem
Od podstaw psychologii do eksperymentalnej psychologii klinicznej
Między humanistyką a przyrodoznawstwem - podstawowe zagadnienia psychologii, a psychologii klinicznej w szczególności Procesy poznawcze i orientacja w otoczeniu
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,17 zł
Studia Europea Gnesnensia 4/2011
Gnieźnieńskie Studia Europejskie
Studia Europea Gnesnensia to czasopismo naukowe powstałe z inicjatywy pracowników Instytutu Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą w Gnieźnie.
Cena katalogowa: 53,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,80 zł
?Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych? są serią wydawniczą utworzoną przez Franciszka Bujaka w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w 1925 roku dla prezentacji większych, monograficznych...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,73 zł
Facebook Instagram Twitter YouTube