PWE - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

PWE - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Pokaż:
sortuj według:
Makroekonomia jest najczęściej używanym podręcznikiem na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni. W obecnym, piątym wydaniu – dzięki rozszerzeniu grona autorów –...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,94 zł
Jest to kolejne wydanie niezwykle popularnego podręcznika na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni. Dzięki rozszerzeniu grona autorów dokonano kompleksowej...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,94 zł
Dochodząc do tak
Negocjowanie bez poddawania się
Jest to najpopularniejsza na świecie książka dotycząca negocjacji. Autorzy pokazali prostą, wszędzie możliwą do zastosowania, metodę negocjowania sporów prywatnych i zawodowych, czyli jak się nie dać...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,22 zł
Podręcznik obejmuje wykład makroekonomii i należy do najczęściej wykorzystywanych na uczelniach europejskich i amerykańskich. Autorzy przedstawili: wprowadzenie do makroekonomii (w tym rachunek...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,94 zł
Jest to nowe wydanie popularnego podręcznika do nauki ekonomii, który stał się bestsellerem w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Podręcznik obejmuje wprowadzenie do ekonomii (w tym: dziesięć...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,94 zł
We współczesnym świecie asertywność stała się jedną z podstawowych kompetencji oczekiwanych i wymaganych od menedżera. Asertywność jest umiejętnością posługiwania się w różnych sytuacjach łagodną...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,02 zł
Książka zawiera syntetyczny opis poszczególnych zagadnień objętych analizą finansową w przedsiębiorstwie, a następnie ukazuje podstawowe metody analizy finansowej odnoszące się do rozpatrywanych...
Cena katalogowa: 69,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,48 zł
Inżynieria produkcji
Kompendium wiedzy
Kompendium obejmuje w sposób syntetyczny ogrom wiedzy z obszaru inżynierii produkcji, prezentując: organizację i zarządzanie produkcją i usługami; inżynierię procesów wytwarzania; zarządzanie...
Cena katalogowa: 109,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 74,42 zł
Kuchnia polska PWE jest obecna w polskich domach i polskich księgarniach na całym świecie od prawie 50 lat. Fenomen jej popularności należy tłumaczyć tym, że nie jest to zwykła książka kucharska,...
Cena katalogowa: 69,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,91 zł
Odchodząc od NIE
Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji
Odchodząc od NIE pokazuje, jak pokonywać przeszkody w negocjacjach, aby osiągnąć sukces. William Ury, współautor Dochodząc do TAK proponuje prostą, sprawdzalną metodę rozstrzygania sporów z trudnymi...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,39 zł
Trzecie wydanie książki Strategia organizacji zawiera nowatorskie ujęcie problematyki strategii firmy, integrując dorobek praktyki i wielu dyscyplin naukowych. Autor dokonał przeglądu głównych...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,94 zł
W zarządzaniu projektami funkcjonuje wiele różnorodnych metod. Autorzy przedstawili najpopularniejsze z tych metod, aby poznać możliwości ich wykorzystania i pokazać praktykę ich stosowania. Autorzy...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,94 zł
Przedsiębiorstwo, aby było innowacyjne, musi poszukiwać pracowników o najwyższej zdolności do kreatywnego myślenia i twórczego rozwiazywania problemów. Wyłonienie takich osób wymaga odpowiednich...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,94 zł
Ekonomia menedżerska to doskonale opracowany podręcznik, w którym przedstawiono najważniejsze problemy decyzyjne, przed jakimi stają współcześni menedżerowie. Autorzy odwołują się w nim do...
Cena katalogowa: 94,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 62,67 zł
  Opis:  Marka modowa. Jak zrozumieć konsumenta i stworzyć markę szytą na miarę? stanowi spójną tematycznie publikację, przedstawiającą w sposób oryginalny i twórczy wielowymiarowe...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,56 zł
Podręcznik prezentuje rozwój myśli ekonomicznej na tle zmieniającej się gospodarki – od XVIII do końca XX wieku. Od XVIII wieku główną formą gospodarowania jest gospodarka rynkowa, dlatego...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,56 zł
Książka jest nowoczesnym podręcznikiem przeznaczonym dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych. Wykład podzielono na cztery części. W pierwszej przedstawiono metody statystycznego opisu...
Cena katalogowa: 69,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,32 zł
We współczesnych gospodarkach rosnące skomplikowanie produkcji sprawia, że coraz większego znaczenia nabierają procesy logistyczne. Autorzy skupili więc uwagę na: znaczeniu i celach logistyki;...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,68 zł
Finanse międzynarodowe
Wybrane problemy
Postępujący proces globalizacji gospodarki światowej i internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw powoduje wzrost zainteresowania finansami międzynarodowymi oraz zwiększenie zapotrzebowania na...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,55 zł
Handel zagraniczny
Organizacja i technika
Książka stanowi nowoczesne kompendium wiedzy z zakresu organizacji i techniki handlu zagranicznego. Autorzy uwzględnili w niej zmiany zachodzące w tej sferze biznesu międzynarodowego, powodowane...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,94 zł
Naczelną ideą podręcznika jest całościowe, systemowe ujęcie problematyki finansów gospodarki narodowej. Omawiane zagadnienia zostały podzielone na trzy części. Pierwsza część dotyczy pieniądza i...
Cena katalogowa: 69,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,32 zł
W podręczniku przedstawiono atrakcyjność turystyczną Polski oraz możliwości dalszego rozwoju ruchu turystycznego. Szczególną uwagę zwrócono na walory turystyczne naszego kraju (wypoczynkowe,...
Cena katalogowa: 69,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,92 zł
Logistyka
Koncepcja zintegrowanego zarządzania
Książka zawiera pogłębioną interpretację i identyfikację podstawowych procesów logistycznych oraz analizę zarządczego, integracyjnego i procesowego wymiaru logistyki, zorientowanego na nową jakość...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,94 zł
„Podjęty przez autorkę temat badawczy jest ważny i interesujący, a ponadto nowatorski z punktu widzenia polskiego i międzynarodowego piśmiennictwa ekonomicznego. Zagadnienie hipotezy deficytów...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,86 zł
Praca wieloaspektowa, ukazująca zagadnienia kapitału ludzkiego i innowacyjności z punktu widzenia ich efektywnego wykorzystania w gospodarce i zarządzania przedsiębiorstwami. Autorzy omawiają te...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,68 zł
Podręcznik obejmuje najbardziej aktualną wiedzę z ekonomii międzynarodowej. Autor przedstawił pojęcie i zakres ekonomii międzynarodowej, osadzając ją w realiach współczesnej gospodarki światowej, co...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,94 zł
W książce zostały przedstawione metody analizy strategicznej – najbardziej znane i najczęściej stosowane w praktyce zarządzania przedsiębiorstwami. Wykorzystanie tych metod pozwala ocenić rynkowe...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,56 zł
W książce zostały przedstawione podstawy zarządzania strategicznego oraz wiele metod postępowania przy tworzeniu planu strategicznego. Dzięki temu menedżerowie mogą opracować profesjonalną i...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,56 zł
Makromarketing jest obszarem nauki o marketingu, który bardziej niż marketingiem jako funkcją zarządzania i narzędziem menedżera jest zainteresowany społeczną i środowiskową rolą marketingu. Traktuje...
Cena katalogowa: 79,91 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,11 zł
Wysokie tempo postępu naukowo-technicznego jest jednym z ważnych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego. Wpływa ono także na przedsiębiorstwa funkcjonujące w warunkach silnej konkurencji rynkowej....
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,92 zł
Facebook Instagram Twitter YouTube