PWE - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

PWE - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Pokaż:
sortuj według:
Dochodząc do tak
Negocjowanie bez poddawania się
Jest to najpopularniejsza na świecie książka dotycząca negocjacji. Autorzy pokazali prostą, wszędzie możliwą do zastosowania, metodę negocjowania sporów prywatnych i zawodowych, czyli jak się nie dać...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,43 zł
Naczelną ideą podręcznika jest całościowe, systemowe ujęcie problematyki finansów gospodarki narodowej. Omawiane zagadnienia zostały podzielone na trzy części. Pierwsza część dotyczy pieniądza i...
Cena katalogowa: 69,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,57 zł
Jest to kolejne wydanie niezwykle popularnego podręcznika na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni. Dzięki rozszerzeniu grona autorów dokonano kompleksowej...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,04 zł
Marketing
Koncepcja skutecznych działań
Nowoczesny podręcznik prezentujący przede wszystkim podstawy marketingu. Przedstawiono w nim m.in. niektóre nowe zagadnienia dotyczące: stosowania marketingu w różnych sytuacjach rynkowych, wartości...
Cena katalogowa: 69,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,36 zł
Szczególna teoria zatrudnienia
Jak wykorzystań przedsiębiorstwa, rynki i państwa do tworzenia atrakcyjnej pracy
Co zrobić, żeby praca była atrakcyjna, dostosowana do naszych potrzeb, a nie taka, w której człowiek jest jej przedmiotem? W książce, którą oddajemy do rąk Czytelników, Autor daje odpowiedź na to...
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,05 zł
Makroekonomia jest najczęściej używanym podręcznikiem na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni. W obecnym, piątym wydaniu – dzięki rozszerzeniu grona autorów –...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,04 zł
Organizacja projektowa
Podstawy - modele - rozwiązania
Praktyka i teoria zarządzania projektami koncentruje się przede wszystkim na problemach i rozwiązaniach dynamicznych, czyli przebiegu projektów; problemy i rozwiązania statyczne, czyli organizacji...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,19 zł
W książce zostały przedstawione metody analizy strategicznej – najbardziej znane i najczęściej stosowane w praktyce zarządzania przedsiębiorstwami. Wykorzystanie tych metod pozwala ocenić rynkowe...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,86 zł
Odchodząc od NIE
Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji
Odchodząc od NIE pokazuje, jak pokonywać przeszkody w negocjacjach, aby osiągnąć sukces. William Ury, współautor Dochodząc do TAK proponuje prostą, sprawdzalną metodę rozstrzygania sporów z trudnymi...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,24 zł
Podręcznik obejmuje wykład makroekonomii i należy do najczęściej wykorzystywanych na uczelniach europejskich i amerykańskich. Autorzy przedstawili: wprowadzenie do makroekonomii (w tym rachunek...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,04 zł
Podstawy gastronomii
Od żywności do turystyki kulinarnej
Usługi gastronomiczne są ważną częścią sektora usług. Autorzy przedstawili m.in. krótką historię gastronomii, istotę gastronomii i usługi gastronomicznej, pojęcia stosowane w gastronomii, podstawowe...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,88 zł
We współczesnej gospodarce znaczenie transportu systematycznie rośnie. Zwiększa się też zapotrzebowanie na wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu poszczególnych gałęzi transportu. Autor...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,20 zł
W gospodarce rynkowej dominującą grupą są małe jednostki. Tworzą one zróżnicowaną zbiorowość, w której można wyróżnić podmioty prowadzące działalność gospodarczą na różną skalę i o rozmaitym...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,19 zł
We współczesnych gospodarkach rosnące skomplikowanie produkcji sprawia, że coraz większego znaczenia nabierają procesy logistyczne. Autorzy skupili więc uwagę na: znaczeniu i celach logistyki;...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,61 zł
Książka zawiera syntetyczny opis poszczególnych zagadnień objętych analizą finansową w przedsiębiorstwie, a następnie ukazuje podstawowe metody analizy finansowej odnoszące się do rozpatrywanych...
Cena katalogowa: 69,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,57 zł
Należy kierować samym sobą. Nie wolno pozwolić na to, żeby przychodzące zadania sterowały naszym życiem. Należy zaplanować wykonywanie rutynowych działań każdego dnia o tej samej porze. Trzeba to...
Cena katalogowa: 69,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,98 zł
Sprawozdania finansowe są najważniejszym źródłem informacji o rezultatach działalności jednostki gospodarczej. Autor przedstawił ogólne zagadnienia analizy sprawozdań finansowych (w tym: system...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,11 zł
Migracje są współcześnie zjawiskiem masowym, w którym Polska bierze aktywny udział – tradycyjnie jako kraj wysyłający. W XXI wieku zaczyna się jednak rysować także trend odwrotny – coraz większe...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,73 zł
Przedsiębiorstwo, aby było innowacyjne, musi poszukiwać pracowników o najwyższej zdolności do kreatywnego myślenia i twórczego rozwiazywania problemów. Wyłonienie takich osób wymaga odpowiednich...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,51 zł
Optymalne planowanie, dobra organizacja, szybka informacja zwrotna oraz wykwalifikowani i zmotywowani pracownicy to czynniki przyczyniające się do sukcesu przedsiębiorstwa. Jednym z gwarantów...
Cena katalogowa: 54,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,51 zł
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Nowa wartość konkurencyjna
Społeczna odpowiedzialność biznesu jest koncepcją coraz szerzej wdrażaną w zarządzaniu firmami. Ogólnie polega ona na połączeniu działań mających budować przewagę konkurencyjną z podejmowaniem...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,33 zł
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja 204 r. stworzyło nowe wyzwania i możliwości rozwojowe. Zrealizowanie ponad 160 tyś. Projektów europejskich (współfinansowanych ze środków UE) o...
Cena katalogowa: 69,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,66 zł
We współczesnym świecie rośnie znaczenie kapitału ludzkiego w kreowaniu wartości firm i budowaniu długotrwałej przewagi konkurencyjnej, bez względu na dziedzinę i specyficzne warunki ich działania....
Cena katalogowa: 54,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,31 zł
Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest wyjątkową monografią dotyczącą żeglarstwa morskiego. Świetna znajomość problematyki przez autora, poświadczona oczytaniem w literaturze oraz bogatymi...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,34 zł
Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa to bardzo ważny podsystem rachunkowości. Jest sztuką syntetycznego ujęcia fundamentów, na których stoi przedsiębiorstwo i realizuje swoją działalność....
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,88 zł
Opis: Rodząca się cywilizacja globalna niesie wiele szans, ale towarzyszą jej także różnorakie zagrożenia. Przegląd zjawisk skorelowanych z globalizacją stał się punktem wyjścia rozważań...
Cena katalogowa: 54,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,32 zł
W monografii zarządzanie łańcuchem dostaw jest przedstawione jako proces stanowiący syntezę wzajemnie dopełniających się, a więc komplementarnych czynności regulacyjnych będących treścią funkcji...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,85 zł
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie jest w głównej mierze oparte na decyzjach dotyczących finansowania działalności. Wybór odpowiedniego źródła finansowania powinien obecnie uwzględniać nie...
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,74 zł
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,71 zł
Wartość luksusu
Perspektywa konsumentów i przedsiębiorstw
Globalna fala demokratyzacji luksusu i dynamicznie rosnące grupy aspirujących konsumentów z szybko rozwijających się gospodarek skłaniają do pytań o to:
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,14 zł
Facebook Instagram Twitter YouTube