PWE - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

PWE - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Pokaż:
sortuj według:
W zarządzaniu projektami funkcjonuje wiele różnorodnych metod. Autorzy przedstawili najpopularniejsze z tych metod, aby poznać możliwości ich wykorzystania i pokazać praktykę ich stosowania. Autorzy...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,95 zł
Marketing
Koncepcja skutecznych działań
Nowoczesny podręcznik prezentujący przede wszystkim podstawy marketingu. Przedstawiono w nim m.in. niektóre nowe zagadnienia dotyczące: stosowania marketingu w różnych sytuacjach rynkowych, wartości...
Cena katalogowa: 69,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,72 zł
Odchodząc od NIE
Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji
Odchodząc od NIE pokazuje, jak pokonywać przeszkody w negocjacjach, aby osiągnąć sukces. William Ury, współautor Dochodząc do TAK proponuje prostą, sprawdzalną metodę rozstrzygania sporów z trudnymi...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,95 zł
Jest to nowe wydanie popularnego podręcznika do nauki ekonomii, który stał się bestsellerem w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Podręcznik obejmuje wprowadzenie do ekonomii (w tym: dziesięć...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,05 zł
Business Letters to książka adresowana do wszystkich, którzy chcą opanować cenioną na rynku pracy umiejętność pisania listów handlowych w języku angielskim. Podręcznik zawiera: fachowe zwroty i...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,18 zł
Szczególna teoria zatrudnienia
Jak wykorzystań przedsiębiorstwa, rynki i państwa do tworzenia atrakcyjnej pracy
Co zrobić, żeby praca była atrakcyjna, dostosowana do naszych potrzeb, a nie taka, w której człowiek jest jej przedmiotem? W książce, którą oddajemy do rąk Czytelników, Autor daje odpowiedź na to...
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,01 zł
We współczesnym świecie rośnie znaczenie kapitału ludzkiego w kreowaniu wartości firm i budowaniu długotrwałej przewagi konkurencyjnej, bez względu na dziedzinę i specyficzne warunki ich działania....
Cena katalogowa: 54,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,43 zł
Naczelną ideą podręcznika jest całościowe, systemowe ujęcie problematyki finansów gospodarki narodowej. Omawiane zagadnienia zostały podzielone na trzy części. Pierwsza część dotyczy pieniądza i...
Cena katalogowa: 69,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,83 zł
Dochodząc do tak
Negocjowanie bez poddawania się
Jest to najpopularniejsza na świecie książka dotycząca negocjacji. Autorzy pokazali prostą, wszędzie możliwą do zastosowania, metodę negocjowania sporów prywatnych i zawodowych, czyli jak się nie dać...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,90 zł
W Poradniku są omówione główne zasady organizacji gospodarki magazynowej, które mogą być stosowane w różnych typach magazynów. Przestrzeganie tych zasad pozwoli na ich racjonalne funkcjonowanie....
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,22 zł
Podręcznik stanowi usystematyzowane kompendium wiedzy z zakresu teorii i praktyki zintegrowanych informatycznych systemów zarządzania wsparte wieloma studiami przypadków. Omówiono w nim: zagadnienia...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,00 zł
Książka jest przeznaczona głównie dla pracowników naukowych, studentów, praktyków gospodarczych, polityków oraz działaczy związkowych, a także dla tych osób, które chcą lepiej poznać oraz zrozumieć...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,72 zł
Podręcznik prezentuje rozwój myśli ekonomicznej na tle zmieniającej się gospodarki – od XVIII do końca XX wieku. Od XVIII wieku główną formą gospodarowania jest gospodarka rynkowa, dlatego...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,28 zł
Organizacja projektowa
Podstawy - modele - rozwiązania
Praktyka i teoria zarządzania projektami koncentruje się przede wszystkim na problemach i rozwiązaniach dynamicznych, czyli przebiegu projektów; problemy i rozwiązania statyczne, czyli organizacji...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,28 zł
W podręczniku są zawarte podstawowe informacje pozwalające zrozumieć działanie systemu produkcyjnego i usługowego oraz poznać procesy, za pomocą których zasoby tych systemów są przekształcane w...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,98 zł
Stosunki międzynarodowe.
Teoria i praktyka
Książka składa się z czterech, powiązanych ze sobą części dotyczących: podstaw polityki międzynarodowej, gospodarki światowej, współczesnego ładu międzynarodowego oraz pozycji Polski w świecie....
Cena katalogowa: 69,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,92 zł
Makroekonomia, zajmująca się badaniem całej gospodarki narodowej i jej najważniejszych części, prezentując przy tym szeroką panoramę aktywności gospodarczej, jest dynamicznie rozwijającym się działem...
Cena katalogowa: 79,91 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 61,49 zł
W książce zaprezentowano autorską metodę oceny ryzyka wdrażania innowacji technicznych. Zawiera ona również wiele praktycznych wskazówek dla innowatorów oraz rad, w jaki sposób ocenić ryzyko...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,05 zł
W gospodarce rynkowej bankowość odgrywa szczególną rolę, dlatego ważna jest aktualna wiedza o działaniu specyficznych podmiotów, jakimi są banki. Autorzy zaprezentowali podstawy...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,69 zł
Do jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej zalicza się m.in. stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,12 zł
Zmiany własnościowe, które zaszły w polskiej gospodarce w latach 1989-2013, były zasadniczym elementem transformacji ustrojowej. Zmiany te były realizowane jako prywatyzacja przedsiębiorstw...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,83 zł
Podręcznik obejmuje wykład makroekonomii i należy do najczęściej wykorzystywanych na uczelniach europejskich i amerykańskich. Autorzy przedstawili: wprowadzenie do makroekonomii (w tym rachunek...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,51 zł
We współczesnej gospodarce znaczenie transportu systematycznie rośnie. Zwiększa się też zapotrzebowanie na wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu poszczególnych gałęzi transportu. Autor...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,02 zł
Książka obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu prowadzenia rachunkowości przez jednostki gospodarcze. Autor omówił w niej: ogólne zasady prowadzenia i organizacji rachunkowości, zasady wyceny...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,37 zł
We współczesnym świecie asertywność stała się jedną z podstawowych kompetencji oczekiwanych i wymaganych od menedżera. Asertywność jest umiejętnością posługiwania się w różnych sytuacjach łagodną...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,18 zł
Głównym celem pracy jest poznanie, zrozumienie i opis oraz wyjaśnienie specyfiki i znaczenia kapitału intelektualnego oraz integrującej roli instrumentu compliance w procesie dochodzenia do...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,28 zł
Obecnie nie da się nie mieć żadnej styczności z rynkami finansowymi, a przypadku jakichkolwiek działań na nich łatwo o kosztowne błędy. Niestety, błędów nie da się unikać, jeśli sami nie będziemy...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,28 zł
Książka składa się z sześciu rozdziałów. Rozdział pierwszy pokrótce objaśnia genezę, istotę oraz społeczną i gospodarczą rolę marketingu. Kolejny podrozdział traktuje o specyfice marketingu...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,60 zł
Status: 25.02.2020r.
Opis: Rodząca się cywilizacja globalna niesie wiele szans, ale towarzyszą jej także różnorakie zagrożenia. Przegląd zjawisk skorelowanych z globalizacją stał się punktem wyjścia rozważań...
Cena katalogowa: 54,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,50 zł
Zarządzanie zasobami ludzkimi.
Koncepcje - praktyki - wyzwania
Wiedza, umiejętności, zdolności, zdrowie, motywacja i wyznawane wartości przez osoby świadczące pracę decydują o ich zatrudnialności, stanowią źródło konkurencyjności organizacji oraz pomyślności...
Cena katalogowa: 69,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,83 zł
Facebook Instagram Twitter YouTube