PWE - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

PWE - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Pokaż:
sortuj według:
Jest to kolejne wydanie niezwykle popularnego podręcznika na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni. Dzięki rozszerzeniu grona autorów dokonano kompleksowej...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,45 zł
Makroekonomia jest najczęściej używanym podręcznikiem na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni. W obecnym, piątym wydaniu – dzięki rozszerzeniu grona autorów –...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,84 zł
Zarządzanie zasobami ludzkimi.
Koncepcje - praktyki - wyzwania
Wiedza, umiejętności, zdolności, zdrowie, motywacja i wyznawane wartości przez osoby świadczące pracę decydują o ich zatrudnialności, stanowią źródło konkurencyjności organizacji oraz pomyślności...
Cena katalogowa: 69,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,99 zł
Celem rozważań prowadzonych w książce jest przedstawienie istoty systemu rachunkowości oraz usystematyzowanie wiedzy na temat różnić między rachunkowością kreatywną a oszustwem księgowym. Postawiona...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,33 zł
Książka obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu prowadzenia rachunkowości przez jednostki gospodarcze. Autor omówił w niej: ogólne zasady prowadzenia i organizacji rachunkowości, zasady wyceny...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,40 zł
Status: dostępne od ręki
Dochodząc do tak
Negocjowanie bez poddawania się
Jest to najpopularniejsza na świecie książka dotycząca negocjacji. Autorzy pokazali prostą, wszędzie możliwą do zastosowania, metodę negocjowania sporów prywatnych i zawodowych, czyli jak się nie dać...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,52 zł
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Koncepcje - procedury - doświadczenia
W książce została przedstawiona nowoczesna koncepcja zarządzania, jaką jest zarządzanie łańcuchem dostaw. Jej istotą jest synchronizowanie przepływu strumieni produktów, informacji i środków...
Cena katalogowa: 61,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,53 zł
Ubezpieczenia odgrywają coraz większą rolę funkcjonowaniu zarówno przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych. W książce – przygotowanej przez zespół autorów reprezentujących środowisko naukowe oraz...
Cena katalogowa: 69,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,55 zł
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,00 zł
Status: dostępne od ręki
Trzecie wydanie książki Strategia organizacji zawiera nowatorskie ujęcie problematyki strategii firmy, integrując dorobek praktyki i wielu dyscyplin naukowych. Autor dokonał przeglądu głównych...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,90 zł
Podręcznik obejmuje wykład makroekonomii i należy do najczęściej wykorzystywanych na uczelniach europejskich i amerykańskich. Autorzy przedstawili: wprowadzenie do makroekonomii (w tym rachunek...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,86 zł
We współczesnym świecie asertywność stała się jedną z podstawowych kompetencji oczekiwanych i wymaganych od menedżera. Asertywność jest umiejętnością posługiwania się w różnych sytuacjach łagodną...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,21 zł
W monografii zarządzanie łańcuchem dostaw jest przedstawione jako proces stanowiący syntezę wzajemnie dopełniających się, a więc komplementarnych czynności regulacyjnych będących treścią funkcji...
Cena katalogowa: 69,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,29 zł
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Nowa wartość konkurencyjna
Społeczna odpowiedzialność biznesu jest koncepcją coraz szerzej wdrażaną w zarządzaniu firmami. Ogólnie polega ona na połączeniu działań mających budować przewagę konkurencyjną z podejmowaniem...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,55 zł
W monografii zdecydowano się na pokazanie wpływu ogólnie korzystnej koniunktury gospodarczej w Polsce w powiązaniu z przekształceniami systemowymi na warunki życia statystycznego gospodarstwa...
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,80 zł
Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest wyjątkową monografią dotyczącą żeglarstwa morskiego. Świetna znajomość problematyki przez autora, poświadczona oczytaniem w literaturze oraz bogatymi...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,71 zł
Kreowanie łańcuchów wartości uznaje się za konsekwencję rozszerzania współpracy międzyorganizacyjnej w gospodarce. Współpraca tworzy nowe płaszczyzny decyzyjne w organizacjach powodując zmiany...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,31 zł
Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa to bardzo ważny podsystem rachunkowości. Jest sztuką syntetycznego ujęcia fundamentów, na których stoi przedsiębiorstwo i realizuje swoją działalność....
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,05 zł
We współczesnym świecie następuje coraz szybsza profesjonalizacja i komercjalizacja sportu. Zmienia się więc i rozwija także marketing sportu, istotę marketingu sportu i jego uwarunkowania, rynek i...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,54 zł
Wartość luksusu
Perspektywa konsumentów i przedsiębiorstw
Globalna fala demokratyzacji luksusu i dynamicznie rosnące grupy aspirujących konsumentów z szybko rozwijających się gospodarek skłaniają do pytań o to:
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,61 zł
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie jest w głównej mierze oparte na decyzjach dotyczących finansowania działalności. Wybór odpowiedniego źródła finansowania powinien obecnie uwzględniać nie...
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,68 zł
Szczególna teoria zatrudnienia
Jak wykorzystań przedsiębiorstwa, rynki i państwa do tworzenia atrakcyjnej pracy
Co zrobić, żeby praca była atrakcyjna, dostosowana do naszych potrzeb, a nie taka, w której człowiek jest jej przedmiotem? W książce, którą oddajemy do rąk Czytelników, Autor daje odpowiedź na to...
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,97 zł
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,23 zł
Statystyka społeczna.
Procesy społeczne, źródła danych i metody analizy
Podręcznik „Statystyka społeczna. Procesy społeczne, źródła danych i metody analizy” jest poświęcony metodom analizy ilościowej społecznych aspektów procesów ekonomicznych i demograficznych oraz...
Cena katalogowa: 69,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,27 zł
Przedsiębiorstwo, aby było innowacyjne, musi poszukiwać pracowników o najwyższej zdolności do kreatywnego myślenia i twórczego rozwiazywania problemów. Wyłonienie takich osób wymaga odpowiednich...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,49 zł
Książka jest przeznaczona dla osób zawodowo związanych z sektorem ubezpieczeń, pracowników administracji rządowej i samorządowej, studentów uczelni i kierunków ekonomicznych.
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,75 zł
W zarządzaniu projektami funkcjonuje wiele różnorodnych metod. Autorzy przedstawili najpopularniejsze z tych metod, aby poznać możliwości ich wykorzystania i pokazać praktykę ich stosowania. Autorzy...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,42 zł
Facebook Instagram