PWE - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

PWE - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Pokaż:
sortuj według:
  Opis:  Marka modowa. Jak zrozumieć konsumenta i stworzyć markę szytą na miarę? stanowi spójną tematycznie publikację, przedstawiającą w sposób oryginalny i twórczy wielowymiarowe...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,70 zł
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Nowa wartość konkurencyjna
Społeczna odpowiedzialność biznesu jest koncepcją coraz szerzej wdrażaną w zarządzaniu firmami. Ogólnie polega ona na połączeniu działań mających budować przewagę konkurencyjną z podejmowaniem...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,70 zł
Wartość luksusu
Perspektywa konsumentów i przedsiębiorstw
Globalna fala demokratyzacji luksusu i dynamicznie rosnące grupy aspirujących konsumentów z szybko rozwijających się gospodarek skłaniają do pytań o to:
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,52 zł
Rachunkowość zarządcza
Przykłady i zadania
Rachunkowość zarządcza stanowi istotny element systemu zarządzania, który wspomaga podejmowanie decyzji na wszystkich szczeblach organizacji przedsiębiorstwa. Odpowiednio zastosowane narzędzia...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,57 zł
niedostępna
 
Migracje są współcześnie zjawiskiem masowym, w którym Polska bierze aktywny udział – tradycyjnie jako kraj wysyłający. W XXI wieku zaczyna się jednak rysować także trend odwrotny – coraz większe...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,52 zł
Ubezpieczenia odgrywają coraz większą rolę funkcjonowaniu zarówno przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych. W książce – przygotowanej przez zespół autorów reprezentujących środowisko naukowe oraz...
Cena katalogowa: 69,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,82 zł
Hotelarstwo
Usługi. Zarządzanie. Procesy koncentracji
Motywem napisania niniejszej książki było dążenie do prezentacji roli hotelarstwa na rynku turystycznym, ukazanie kierunków zmian zarówno w jego systemie zarządzania, jak i rozwoju, głównie...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,38 zł
W książce zostały zaprezentowane narzędzia, wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem we współczesnej gospodarce. Przystępnie przedstawiono koncepcje teoretyczne i rozwiązania metodyczne...
Cena katalogowa: 69,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,10 zł
W drugim wydaniu, Autor: - wyjaśnia, czym jest i jak działa reklama - uczy, jak przygotować strategię reklamy - pomaga wykorzystać media w reklamie - opisuje metody pomiaru skuteczności...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,72 zł
Sprawozdania finansowe są najważniejszym źródłem informacji o rezultatach działalności jednostki gospodarczej. Autor przedstawił ogólne zagadnienia analizy sprawozdań finansowych (w tym: system...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,26 zł
Książka obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu prowadzenia rachunkowości przez jednostki gospodarcze. Autor omówił w niej: ogólne zasady prowadzenia i organizacji rachunkowości, zasady wyceny...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,70 zł
Zarządzanie zasobami ludzkimi.
Koncepcje - praktyki - wyzwania
Wiedza, umiejętności, zdolności, zdrowie, motywacja i wyznawane wartości przez osoby świadczące pracę decydują o ich zatrudnialności, stanowią źródło konkurencyjności organizacji oraz pomyślności...
Cena katalogowa: 69,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,82 zł
W zarządzaniu projektami funkcjonuje wiele różnorodnych metod. Autorzy przedstawili najpopularniejsze z tych metod, aby poznać możliwości ich wykorzystania i pokazać praktykę ich stosowania. Autorzy...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,26 zł
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie jest w głównej mierze oparte na decyzjach dotyczących finansowania działalności. Wybór odpowiedniego źródła finansowania powinien obecnie uwzględniać nie...
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,10 zł
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,02 zł
Współczesne zarządzanie stwarza wiele różnych wyzwań, w tym związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim. Autorzy pokazali: istotę elastycznego zarządzania kapitałem ludzkim, nowe formy zatrudniania...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,14 zł
Niniejsza książka jest kontynuacją rozpoczętego rok temu cyklu wydawniczego „Inżynieria Zarządzania. Cyfryzacja Produkcji”. Książka zawiera 115 raportów z badań przeprowadzonych w niemal wszystkich...
Cena katalogowa: 99,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 79,06 zł
niedostępna
 
Książka jest przeznaczona dla osób zawodowo związanych z sektorem ubezpieczeń, pracowników administracji rządowej i samorządowej, studentów uczelni i kierunków ekonomicznych.
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,02 zł
Optymalne planowanie, dobra organizacja, szybka informacja zwrotna oraz wykwalifikowani i zmotywowani pracownicy to czynniki przyczyniające się do sukcesu przedsiębiorstwa. Jednym z gwarantów...
Cena katalogowa: 54,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,89 zł
W monografii zarządzanie łańcuchem dostaw jest przedstawione jako proces stanowiący syntezę wzajemnie dopełniających się, a więc komplementarnych czynności regulacyjnych będących treścią funkcji...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,52 zł
Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa to bardzo ważny podsystem rachunkowości. Jest sztuką syntetycznego ujęcia fundamentów, na których stoi przedsiębiorstwo i realizuje swoją działalność....
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,16 zł
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja 204 r. stworzyło nowe wyzwania i możliwości rozwojowe. Zrealizowanie ponad 160 tyś. Projektów europejskich (współfinansowanych ze środków UE) o...
Cena katalogowa: 69,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,10 zł
W monografii zdecydowano się na pokazanie wpływu ogólnie korzystnej koniunktury gospodarczej w Polsce w powiązaniu z przekształceniami systemowymi na warunki życia statystycznego gospodarstwa...
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,45 zł
We współczesnym świecie następuje coraz szybsza profesjonalizacja i komercjalizacja sportu. Zmienia się więc i rozwija także marketing sportu, istotę marketingu sportu i jego uwarunkowania, rynek i...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,38 zł
Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest wyjątkową monografią dotyczącą żeglarstwa morskiego. Świetna znajomość problematyki przez autora, poświadczona oczytaniem w literaturze oraz bogatymi...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,70 zł
Szczególna teoria zatrudnienia
Jak wykorzystań przedsiębiorstwa, rynki i państwa do tworzenia atrakcyjnej pracy
Co zrobić, żeby praca była atrakcyjna, dostosowana do naszych potrzeb, a nie taka, w której człowiek jest jej przedmiotem? W książce, którą oddajemy do rąk Czytelników, Autor daje odpowiedź na to...
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,20 zł
We współczesnym świecie rośnie znaczenie kapitału ludzkiego w kreowaniu wartości firm i budowaniu długotrwałej przewagi konkurencyjnej, bez względu na dziedzinę i specyficzne warunki ich działania....
Cena katalogowa: 54,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,30 zł
Przedsiębiorstwo, aby było innowacyjne, musi poszukiwać pracowników o najwyższej zdolności do kreatywnego myślenia i twórczego rozwiazywania problemów. Wyłonienie takich osób wymaga odpowiednich...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 52,56 zł
Naczelną ideą podręcznika jest całościowe, systemowe ujęcie problematyki finansów gospodarki narodowej. Omawiane zagadnienia zostały podzielone na trzy części. Pierwsza część dotyczy pieniądza i...
Cena katalogowa: 69,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,82 zł
Tematem książki, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest mobilność – ruch jednostek stanowiący niejednokrotnie podstawę przemian gospodarczych, społecznych i politycznych obserwowanych we...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,91 zł
Facebook Instagram