PWE - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

PWE - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Pokaż:
sortuj według:
Dochodząc do tak
Negocjowanie bez poddawania się
Jest to najpopularniejsza na świecie książka dotycząca negocjacji. Autorzy pokazali prostą, wszędzie możliwą do zastosowania, metodę negocjowania sporów prywatnych i zawodowych, czyli jak się nie dać...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,98 zł
Stosunki międzynarodowe.
Teoria i praktyka
Książka składa się z czterech, powiązanych ze sobą części dotyczących: podstaw polityki międzynarodowej, gospodarki światowej, współczesnego ładu międzynarodowego oraz pozycji Polski w świecie....
Cena katalogowa: 69,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,68 zł
Inżynieria produkcji
Kompendium wiedzy
Kompendium obejmuje w sposób syntetyczny ogrom wiedzy z obszaru inżynierii produkcji, prezentując: organizację i zarządzanie produkcją i usługami; inżynierię procesów wytwarzania; zarządzanie...
Cena katalogowa: 109,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 71,42 zł
We współczesnym świecie asertywność stała się jedną z podstawowych kompetencji oczekiwanych i wymaganych od menedżera. Asertywność jest umiejętnością posługiwania się w różnych sytuacjach łagodną...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,92 zł
Książka jest adresowana do tych wszystkich, którzy chcą biegle opanować w mowie i piśmie język rosyjski z zakresu szeroko rozumianej działalności handlowej. Zawarto w niej: • podstawowe zasady...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,33 zł
Podręcznik obejmuje wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu finansów zarówno w ujęciu makro-, jak i mikroekonomicznym. Autor przedstawił m.in. istotę finansów i rozumienie tego pojęcia we współczesnej...
Cena katalogowa: 74,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 59,47 zł
Tematem książki, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest mobilność – ruch jednostek stanowiący niejednokrotnie podstawę przemian gospodarczych, społecznych i politycznych obserwowanych we...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,92 zł
We współczesnej gospodarce stale rośnie znaczenie innowacyjności i wdrażania innowacji. Innowacyjność stanowi obecnie ważny czynnik konkurencyjności firm, regionów i gospodarek. W podręczniku...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,05 zł
The monograph discusses an overview of issues related to an empirical analysis of the determinants of innovation management in tourism enterprises. From among the determinants of innovation,...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,92 zł
Makroekonomia jest najczęściej używanym podręcznikiem na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni. W obecnym, piątym wydaniu – dzięki rozszerzeniu grona autorów –...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,17 zł
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Teoria i zastosowanie
Znajomość narzędzi i metod analizy finansowej jest niezbędna w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zarówno przy ocenie efektywności dokonań, jak i przy trafnym podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,12 zł
Makromarketing jest obszarem nauki o marketingu, który bardziej niż marketingiem jako funkcją zarządzania i narzędziem menedżera jest zainteresowany społeczną i środowiskową rolą marketingu. Traktuje...
Cena katalogowa: 79,91 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 73,52 zł
Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw w globalizującej się gospodarce światowej sprawia, że coraz częściej swoją organizację pracy nastawiają one na realizację złożonych (a często unikatowych)...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,48 zł
Prof. zw. dr hab. Stefan Forlicz jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, a także jej rektorem. Jest autorem wielu publikacji z zakresu statystyki matematycznej,...
Cena katalogowa: 56,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,76 zł
Podręcznik obejmuje wykład makroekonomii i należy do najczęściej wykorzystywanych na uczelniach europejskich i amerykańskich. Autorzy przedstawili: wprowadzenie do makroekonomii (w tym rachunek...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,28 zł
Kolejna książka z cyklu „Nauka i praktyka innowacji”, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest poświęcona problematyce organizacji i zarządzania procesami innowacyjnymi, czyli kwestiom kreowania,...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,17 zł
Książka obejmuje podstawową wiedzę o finansach przedsiębiorstw z punktu widzenia finansowych skutków podejmowanych decyzji. Poszczególne problemy zostały zaprezentowane na przykładach w kontekście...
Cena katalogowa: 69,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,10 zł
Podręcznik stanowi kompendium wiedzy na temat współczesnego marketingu, jego genezy i dotychczasowych kierunków rozwoju, ale również ukazuje podstawowe tendencje i wyzwania, jakie będą mu...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,33 zł
Przedstawione w monografii studium rozwoju zdywersyfikowanych form współpracy międzyorganizacyjnej obejmuje charakterystykę i analizę zachodzących obecnie gwałtownych zmian w procesach...
Cena katalogowa: 54,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,67 zł
Hotelarstwo
Organizacja i funkcjonowanie obiektów noclegowych
W książce kompleksowo przedstawiono zasady organizacji oraz funkcjonowanie obiektu hotelarskiego. Autorzy przedstawili: rolę obiektów noclegowych we współczesnej gospodarce; tworzenie struktury...
Cena katalogowa: 69,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,42 zł
Jest to nowe wydanie popularnego podręcznika do nauki ekonomii, który stał się bestsellerem w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Podręcznik obejmuje wprowadzenie do ekonomii (w tym: dziesięć...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,17 zł
Tą książką inaugurujemy nowy cykl wydawniczy „Inżynieria Zarządzania. Cyfryzacja Produkcji". Książka zawiera raporty z badań przeprowadzonych w niemal wszystkich ośrodkach naukowych w Polsce...
Cena katalogowa: 99,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 91,06 zł
Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci wzrost znaczenia projektów w organizacji i gospodarce stał się faktem. Zjawisko to, w pewnym uproszczeniu polegające na przejściu od powtarzalnych do...
Cena katalogowa: 69,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 63,71 zł
W trudnym okresie zarówno dla idei integracji europejskiej, jak i samej Unii Europejskiej rośnie znaczenie wiedzy o przemianach zachodzących w systemie instytucjonalnym i mechanizmach funkcjonowania...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 59,15 zł
Książka jest przeznaczona dla osób zawodowo związanych z sektorem ubezpieczeń, pracowników administracji rządowej i samorządowej, studentów uczelni i kierunków ekonomicznych.
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,28 zł
Przedmiotem pracy są zagadnienia modernizacji instytucjonalnej tzw. Europejskiego Modelu Społecznego (EMS), rozumianego ? przynajmniej w swej genezie doktrynalnej ? jako specyficzny wariant modelu...
Cena katalogowa: 54,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,78 zł
We współczesnym świecie przepływy finansowe pomiędzy krajami zdominowały gospodarkę. Autorzy przeanalizowali zmiany rynków finansowych i na rynkach finansowych pod wpływem procesów...
Cena katalogowa: 54,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,04 zł
Konieczność sprostania wymaganiom rynku sprawia, że organizacje muszą poszukiwać nowych rozwiązań organizacyjnych. Jednym z nich jest organizacja procesowa pozwalająca podnieść efektywność...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,78 zł
W zarządzaniu projektami funkcjonuje wiele różnorodnych metod. Autorzy przedstawili najpopularniejsze z tych metod, aby poznać możliwości ich wykorzystania i pokazać praktykę ich stosowania. Autorzy...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,48 zł
Współczesne zarządzanie stwarza wiele różnych wyzwań, w tym związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim. Autorzy pokazali: istotę elastycznego zarządzania kapitałem ludzkim, nowe formy zatrudniania...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,10 zł
Facebook Instagram Twitter YouTube