PWE - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

PWE - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Pokaż:
sortuj według:
Naczelną ideą podręcznika jest całościowe, systemowe ujęcie problematyki finansów gospodarki narodowej. Omawiane zagadnienia zostały podzielone na trzy części. Pierwsza część dotyczy pieniądza i...
Cena katalogowa: 69,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,71 zł
Monografia jest dziełem ciekawym i oryginalnym. Jest opracowaniem naukowym osadzonym w teorii zarządzania. Ma również istotne walory empiryczne. Przedstawione ujęcie architektury biznesu jest...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,48 zł
Książka obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu prowadzenia rachunkowości przez jednostki gospodarcze. Autor omówił w niej: ogólne zasady prowadzenia i organizacji rachunkowości, zasady wyceny...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,82 zł
Książka stanowi efekt wieloletnich badań prowadzonych przez Autorkę na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Praca ma na celu zbadanie czterech kluczowych obszarów w zakresie credit...
Cena katalogowa: 74,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,85 zł
Jest to nowatorska książka w oryginalny sposób ujmująca problematykę projektowania inżynierskiego połączonego z grafiką inżynierską i wspomaganiem komputerowym Przedstawiono w niej metody tworzenia...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 60,45 zł
Hotelarstwo
Usługi. Zarządzanie. Procesy koncentracji
Motywem napisania niniejszej książki było dążenie do prezentacji roli hotelarstwa na rynku turystycznym, ukazanie kierunków zmian zarówno w jego systemie zarządzania, jak i rozwoju, głównie...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,35 zł
We współczesnej gospodarce znaczenie transportu systematycznie rośnie. Zwiększa się też zapotrzebowanie na wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu poszczególnych gałęzi transportu. Autor...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,37 zł
Głównym celem pracy jest poznanie, zrozumienie i opis oraz wyjaśnienie specyfiki i znaczenia kapitału intelektualnego oraz integrującej roli instrumentu compliance w procesie dochodzenia do...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,48 zł
Przedstawione w monografii studium rozwoju zdywersyfikowanych form współpracy międzyorganizacyjnej obejmuje charakterystykę i analizę zachodzących obecnie gwałtownych zmian w procesach...
Cena katalogowa: 54,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,70 zł
Zarządzanie zasobami ludzkimi.
Koncepcje - praktyki - wyzwania
Wiedza, umiejętności, zdolności, zdrowie, motywacja i wyznawane wartości przez osoby świadczące pracę decydują o ich zatrudnialności, stanowią źródło konkurencyjności organizacji oraz pomyślności...
Cena katalogowa: 69,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,71 zł
„Podjęty przez autorkę temat badawczy jest ważny i interesujący, a ponadto nowatorski z punktu widzenia polskiego i międzynarodowego piśmiennictwa ekonomicznego. Zagadnienie hipotezy deficytów...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,84 zł
Rozmowa kwalifikacyjna
Co pracodawca chce usłyszeć i jak mu to powiedzieć
Rozmowa kwalifikacyjna ma rozstrzygnąć, czy jesteś odpowiednim kandydatem na dane stanowisko w firmie. W jej trakcie przyszły pracodawca zada ci wiele różnorodnych, często podchwytliwych pytań, a Ty...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,85 zł
Podręcznik prezentuje rozwój myśli ekonomicznej na tle zmieniającej się gospodarki – od XVIII do końca XX wieku. Od XVIII wieku główną formą gospodarowania jest gospodarka rynkowa, dlatego...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,03 zł
Podręcznik obejmuje podstawową wiedzę dotyczącą finansów przedsiębiorstw. Autorzy ? oprócz zagadnień teoretycznych i licznych przykładów ? zamieścili w podręczniku wiele zadań do samodzielnego...
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,33 zł
Ekonomia menedżerska to doskonale opracowany podręcznik, w którym przedstawiono najważniejsze problemy decyzyjne, przed jakimi stają współcześni menedżerowie. Autorzy odwołują się w nim do...
Cena katalogowa: 94,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 63,42 zł
Makroekonomia jest najczęściej używanym podręcznikiem na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni. W obecnym, piątym wydaniu – dzięki rozszerzeniu grona autorów –...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 58,58 zł
W książce zostały przedstawione metody analizy strategicznej – najbardziej znane i najczęściej stosowane w praktyce zarządzania przedsiębiorstwami. Wykorzystanie tych metod pozwala ocenić rynkowe...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,03 zł
Książkę należy traktować jako kompendium wiedzy analityka zajmującego się szeroko pojętą oceną działalności przedsiębiorstwa. Publikacja zawiera charakterystyki i wzorce oceny poszczególnych...
Cena katalogowa: 69,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,03 zł
Kolejna książka z cyklu „Nauka i praktyka innowacji”, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest poświęcona problematyce organizacji i zarządzania procesami innowacyjnymi, czyli kwestiom kreowania,...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,37 zł
Trzecie wydanie książki Strategia organizacji zawiera nowatorskie ujęcie problematyki strategii firmy, integrując dorobek praktyki i wielu dyscyplin naukowych. Autor dokonał przeglądu głównych...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 60,45 zł
We współczesnej gospodarce coraz częściej akcje spółek są nabywane przez inne spółki. Prowadzi to do powstawania licznych grup kapitałowych, które muszą sporządzać skonsolidowane sprawozdania...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,32 zł
Inżynieria produkcji
Kompendium wiedzy
Kompendium obejmuje w sposób syntetyczny ogrom wiedzy z obszaru inżynierii produkcji, prezentując: organizację i zarządzanie produkcją i usługami; inżynierię procesów wytwarzania; zarządzanie...
Cena katalogowa: 109,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 73,46 zł
Książka zawiera opis najważniejszych pojęć związanych z kosztami i przychodami, kalkulacją kosztów, wynikiem finansowym i sprawozdawczością finansową. Przedstawiono w niej podstawowe elementy...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,82 zł
We współczesnym świecie asertywność stała się jedną z podstawowych kompetencji oczekiwanych i wymaganych od menedżera. Asertywność jest umiejętnością posługiwania się w różnych sytuacjach łagodną...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,66 zł
Sprawozdania finansowe są najważniejszym źródłem informacji o rezultatach działalności jednostki gospodarczej. Autor przedstawił ogólne zagadnienia analizy sprawozdań finansowych (w tym: system...
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,31 zł
Układ książki oparto na czterech tradycyjnych funkcjach zarządzania - planowaniu, organizowaniu, przewodzeniu i kontroli. Ponadto został on uzupełniony tematami, z którymi kierownicy mają...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,02 zł
Szczególna teoria zatrudnienia
Jak wykorzystań przedsiębiorstwa, rynki i państwa do tworzenia atrakcyjnej pracy
Co zrobić, żeby praca była atrakcyjna, dostosowana do naszych potrzeb, a nie taka, w której człowiek jest jej przedmiotem? W książce, którą oddajemy do rąk Czytelników, Autor daje odpowiedź na to...
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,35 zł
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,35 zł
Cena katalogowa: 64,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,67 zł
Opis: Rodząca się cywilizacja globalna niesie wiele szans, ale towarzyszą jej także różnorakie zagrożenia. Przegląd zjawisk skorelowanych z globalizacją stał się punktem wyjścia rozważań...
Cena katalogowa: 54,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,70 zł
Facebook Instagram Twitter YouTube