PETRUS

PETRUS

Pokaż:
sortuj według:
Przestrzeń medialna posiada nie tylko wymiar technologiczny i społeczny, ale przede wszystkim kulturowo-etyczny. Jest ona obszarem świadomych i wolnych działań człowieka, dlatego też obecność...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,25 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Ekologia nazywana jest szczególnym wyzwaniem XXI wieku. Problemy ochrony środowiska, ekologia człowieka, edukacja ekologiczna, ekologia integralna stają się tematami tak prywatnych rozmów,...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,50 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Centralną myślą książki jest być przyjacielem Boga i trwać z Nim w przyjaźni. Aniołowie są Jego wysłannikami. Każdy z ludzi ma swego Anioła Stróża, który wspiera go w tej przyjaźni i w dobrym...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,61 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Hebrajski termin qabbala(h) oznacza tradycyjną naukę otrzymaną od przodków i pochodzi od qabel – otrzymywać. W Talmudzie termin ten zachowuje swoje pierwotne znaczenie, oznacza zatem tradycję i...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,41 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Duch Święty pobudza misję ewangelizacyjną Kościoła. Jego rola w Kościele jest porównywana do roli duszy w organiźmie ludzkim, w którym jest źródłem życia i jedności. Stąd Ojcowie Kościoła nazywają...
Cena katalogowa: 9,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 5,66 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Podręcznik Język ukraiński dla średniozaawansowanych przeznaczony jest dla każdego, kto interesuje się Ukrainą, jej kulturą i językiem oraz pragnie doskonalić swoją znajomość języka ukraińskiego....
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,01 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Kraków to fascynujące miasto o ponad tysiącletniej historii pełnej magicznych wydarzeń. Serce Polski i jedno z najstarszych i najważniejszych dla dziedzictwa kulturowego Europy miast oraz z...
Cena katalogowa: 17,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 10,40 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Przygotowując tę publikację zdałem sobie sprawę, jak bardzo jestem zbudowany z tego, co widziałem, co słyszałem, co poznałem. A tym, co się ma, trzeba umieć dzielić się z innymi, a więc tymi muzeami...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,25 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Zaczynając od źródeł z pierwszych wieków chrześcijaństwa, posiadamy liczne zapisane wspomnienia z pielgrzymek odbywanych do Ziemi Świętej, na której wierni szukali śladów historii zbawienia, a przede...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,81 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,74 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Najpierw było słychać groźne pomruki: chodziły wieści, że powstaje film, który zniszczy Kościół. Potem dochodziły szczegóły, o ateiznie reżysera z Jedlicza (mojego rodaka). O filmie robiło się coraz...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,41 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Co pozostaje żywego z pierwszych wieków Kościoła? Autor proponuje przyjrzeć się kilkudziesięciu postaciom Ojców Kościoła, naszych ojców we wierze, żyjących w pierwszych ośmiu wiekach ery...
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,54 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Biblia i kultura
Zagadnienia wybrane
Biblia najczęściej postrzegana jest w kontekście religijnym jako święta Księga żydów i chrześcijan. Fakt ten jednak absolutnie nie przekreśla, ale jeszcze bardziej staje się podstawą patrzenia na...
Cena katalogowa: 33,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,70 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Teologia jest nauką o Bogu, który przede wszystkim działa i objawia się jako Zbawiciel człowieka. Człowiek natomiast odpowiada Bogu przez oddawanie Mu należnej czci i spełnianie woli Bożej według...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,95 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Od pierwszych wieków chrześcijaństwa wierni odczuwają potrzebę udania się do tej ziemi, po której wędrował Jezus, na której stanął Jego Krzyż i znajdował się Grób, z którego Chrystus powstał z...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,30 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Matematyk i biblista w różnych okolicznościach życia podejmował próby wyrażenia swych myśli i opisywania wydarzeń za pomocą mowy rymowanej. Powstałe w ten sposób teksty leżały wśród licznych...
Cena katalogowa: 27,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,02 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,74 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Wszystkie cztery Ewangelie stosunkowo dokładnie opisują zdarzenia z ostatnich dni życia Jezusa. Ujmują je w ramy jednego tygodnia, zgodnie z przyjętym w chrześcijaństwie od początku sposobem...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,18 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,18 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Słownik - polskie czasowniki dokonane i niedokonane.
Polish verbs, perfective and imperfective. Verbos polacos perfectivos e imperfectivos
Jedną z największych trudności jakich przysparza język polski studentowi władającemu językiem rodzimym innym niż słowiański jest rola aspektu czasownika w wyrażaniu różnych czasów. Aspekt może być...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,39 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Idźcie i głoście
Świadectwo życia wyrazem wdzięczności za chrzest
Świętowanie 1050 rocznicy chrztu Polski jest przypomnieniem naszego chrztu. Stanowi także wezwanie do życia w jego duchu przede wszystkim przez dawanie świadectwa. Pozwala ono człowiekowi rosnąć,...
Cena katalogowa: 19,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,75 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Każdy z nas chciałby żyć piękniej. Naszym powołaniem jest stać się najlepszą wersją samego siebie. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi niniejsza publikacja. Książka jest przystępnym ukazaniem...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,08 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Życie składa się z milionów szans. Niektóre zsyła nam los i wystarczy je tylko dostrzec oraz odpowiednio wykorzystać, a niektóre organizujemy sobie sami. Nawet to, co zwykliśmy nazywać porażką lub...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,67 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Słownik wszystkich biblijnych nazw i imion własnych Piusa Czesława Bosaka zawiera wszystkie toponimy (nazwy miast, wiosek, krajów, rzek, mórz, jezior, zatok, pustyń, krain, gór i dolin) oraz...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,86 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Książka ks. dra Piotra Studnickiego ma charakter interdyscyplinarny, sięgający zarówno do przesłanek filozoficznych, jak i teologicznych oraz pedagogicznych. Daje ona wyczerpującą odpowiedź, na...
Cena katalogowa: 15,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 10,42 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Japonia to kraj wielu przeciwieństw, tak daleki a jednocześnie tak bliski, nowoczesny i tradycyjny, otwarty i zamknięty... Książka Moja Japonia jest zarówno albumem jak i przewodnikiem a także po...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,51 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
(...) potrzebna jest ta droga krzyżowa, opracowana przez ks. Janusza Frankowskiego by pokazać, że każdy, wierzący lub nie, profesor akademicki czy wiejska gospodyni, 20-latek i 82-latek, inteligent...
Cena katalogowa: 17,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 10,72 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Wojna o pracę
Wyzwania współczesnego rynku pracy
Niektórzy badacze twierdzą, że najbliższa ”wojna 30-letnia” będzie o miliard posad, przy dwóch miliardach kandydatów dla ich zajęcie. Na świecie żyje 7 miliardów ludzi, z których 5 miliardów to...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,43 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Książka przeznaczona jest dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pomaga w przygotowaniu akademii z okazji różnych uroczystości szkolnych i państwowych. Oferta przekazywanych w...
Cena katalogowa: 20,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,23 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Tuum fac nec respicias finem - Rób swoje i nie przejmuj się tym, co ludzie pomyślą, co powiedzą i co zrobią. Wypełnij swoje powołanie! Nie lękaj się ? jeśli podążasz drogą, do której zostałeś...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,76 zł
Status: 24h
PETRUS
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
PETRUS
Facebook Instagram Twitter YouTube