Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Pokaż:
sortuj według:
W opracowaniu przedstawiono wybrane aspekty zarządzania działalnością projektową w budownictwie, kluczowe z punktu widzenia zastosowania podejścia efektywnościowego. Omawiany problem badawczy dotyczy...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,00 zł
Informacja jest strategicznym i biznesowym zasobem państwa i organizacji - dobrem i osiągnięciem, gwarantem postępu i rozwoju, ale niestety poza dobrem niesie ze sobą różnorodne zagrożenia. Powodem...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,00 zł
SPIS TREŚCI Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1. Specyfi ka i uwarunkowania...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,00 zł
Skrypt składa się z dwóch części. W pierwszej, na przykładzie przedsiębiorstwa wodociągów mi kanalizacji, przedstawiona jest charakterystyka przedsiębiorstwa komunalnego działającego w sferze...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,00 zł
Tom III serii „Monografie Naukowe Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej" „Geodezja i Kartografia˝ W monografii przedstawiono szerokie spektrum zagadnień związanych z...
Cena katalogowa: 34,00 zł
34,00 zł
eria dotyczy gospodarki blisko zeroodpadowej, która polega na dążeniu do wielokrotnego wykorzystania produktów. Niniejsza seria wydawnicza promuje zagadnienia technologiczne związane z gospodarką o...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,16 zł
Prezentowana publikacja odwołuje się fragmentami do monografii Anny Agaty Wagner Architektura Politechniki Warszawskiej, wydanej w 2001 roku, zarówno w warstwie ilustracyjnej, jak i tekstowej. Jest...
Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 119,00 zł
Setna rocznica powstania Wydziału Architektury na Politechnice Warszawskiej jest okazją do podsumowań jego działalności i refleksji nad jego profilem kształcenia i działalności naukowej. Autorzy...
Cena katalogowa: 125,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 125,00 zł
W skrypcie zaprezentowano metody obliczania bioreaktorów. Przyjęty sposób opisu wykorzystuje metody inżynierii chemicznej do opisu procesów biologicznych. Materiał zawarty w skrypcie obejmuje:...
Cena katalogowa: 39,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,50 zł
Podręcznik zawiera podstawowe informacje z zakresu wytwarzania energii elektrycznej, rozumianego jako proces, w którym energia pierwotna zawarta w surowcach energetycznych lub przejawiająca się...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,00 zł
This book is especially dedicated as the fundamental background knowledge, to the students of Hybrid and Electrical Vehicles, Engineering, provided by Warsaw University of Technology. Anyway, it...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,00 zł
Podstawowym celem książki jest szczegółowa analiza uchwał prawotwórczych organizacji wyspecjalizowanych ONZ z uwzględnieniem procesu ich podejmowania. W pracy uzasadniono tezę, że uchwały...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,00 zł
Podręcznik jest przeznaczony dla słuchaczy kierunków matematycznych i informatycznych Politechniki Warszawskiej. Jego celem jest zapoznanie czytelników z tematyką statystycznych symulacji...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,00 zł
W książce został podjęty problem konceptualizacji e-kultury i jej związków z wirtualnością. Tematyka badawcza wydaje się zasadna ze względu na nowość zagadnienia i możliwość eksploracji naukowej...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,00 zł
Głównym celem badań podjętych przez autorów było opracowanie przykładowej matrycy CAF, która pozwoli zidentyfikować konieczne do przeprowadzenia udoskonalenia w szpitalu, a tym samym poprawić jego...
Cena katalogowa: 33,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,00 zł
W publikacji zaprezentowano metody, techniki i narzędzia wykorzystywane do analizy i oceny organizacji. Struktura poszczególnych rozdziałów obejmuje określenie celu metody, przedstawienie instrukcji...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,16 zł
Obraz stanowi nie tylko nośnik i odzwierciedlenie idei architektonicznej co jest przedmiotem rozważań w niniejszej książce ale jest także tworzywem architektury, wpływając na jej fundamentalne cechy...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,68 zł
W monografii przedstawiono modelowanie procesów magazynowych widziane z perspektywy oceny wydajności i bezpieczeństwa pracy. Pracę poprzedziła prezentacja wybranych aspektów modelowania procesów...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,92 zł
W opracowaniu przedstawiono źródła strat energii w procesach transportu cieczy i konkretne przykłady nadmiernej energochłonności pompowania, zaczerpnięte zwłaszcza z przemysłu, energetyki i...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,00 zł
W skrypcie przedstawiono problemy budowy i projektowania dźwigów. Treść opracowania pozwala na zapoznanie się z techniką dźwigową, budową ważniejszych zespołów dźwigów oraz zasadą ich pracy....
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,00 zł
Wypadki i kolizje drogowe są stałym elementem w ruchu drogowym. Podczas analizy zaistniałego wypadku (kolizji) jednym z jej elementów jest tzw. rekonstrukcja, a więc próba odtworzenia jego przebiegu....
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,00 zł
Celem książki jest zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami fizyki ciała stałego oraz wyrobienie u nich odpowiedniej intuicji fizycznej, co jest niezbędne wszystkim studentom Wydziału Fizyki...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,00 zł
Celem pracy jest analiza i ocena w jaki sposób rozwój klasycznej teorii gier, a w szczególności gier pozycyjnych oraz rozwój gier komputerowych zaważył na rozwoju sztucznej inteligencji. Dotyczy to w...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,00 zł
Pojazdy tramwajowe z niezależnie obracającymi się kołami. Wybrane zagadnienia w zakresie modelowania i badania układu pojazd szynowy-tor w zastosowaniu do pojazdów tramwajowych
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,00 zł
Monografia została poświęcona systemom przewozowym i problemom wynikającym z ich projektowania i eksploatacji. W opracowaniu przedstawiono ogólne zagadnienia dotyczące problematyki transportu...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,00 zł
Niniejsze opracowanie powstało z myślą o odbiorcy zainteresowanym pogłębieniem wiedzy dotyczącej problematyki, projektowania i implementacji systemów podejmowania decyzji, realizowanych jako systemy...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,00 zł
Monografia jest przeznaczona dla studentów wydziałów elektrycznych studiujących na specjalnościach związanych z elektroenergetyką oraz inżynierów i techników zajmujących się sieciami dystrybucyjnymi....
Cena katalogowa: 27,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,00 zł
Komputer jest świetnym narzędziem wspomagającym projektowanie, jednak nie zastępuje inżyniera w twórczym myśleniu. W kształceniu twórczej wyobraźni przestrzennej pomaga niewątpliwie geometria...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,00 zł
Praca składa się z dwóch części. W części pierwszej, poświęconej aspektom filozoficznym omawianych kwestii, omówiono: zagadnienie sporu o wartości od strony metodologicznej; rozumowanie erystyczne;...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,00 zł
W opracowaniu przedstawiono teorie niezbędne do zrozumienia procesów termodynamicznych, leżące u podstaw wybranych technologii Odnawialnych Źródeł Energii. Omówione teorie dotyczą m.in.: rozkładów...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,92 zł
Facebook Instagram Twitter YouTube