Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Pokaż:
sortuj według:
Skrypt składa się z dwóch części. W pierwszej, na przykładzie przedsiębiorstwa wodociągów mi kanalizacji, przedstawiona jest charakterystyka przedsiębiorstwa komunalnego działającego w sferze...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,60 zł
Status: dostępne od ręki
Tom III serii „Monografie Naukowe Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej" „Geodezja i Kartografia˝ W monografii przedstawiono szerokie spektrum zagadnień związanych z...
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,35 zł
Status: dostępne od ręki
Podstawowym celem książki jest szczegółowa analiza uchwał prawotwórczych organizacji wyspecjalizowanych ONZ z uwzględnieniem procesu ich podejmowania. W pracy uzasadniono tezę, że uchwały...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,81 zł
Celem pracy jest analiza i ocena w jaki sposób rozwój klasycznej teorii gier, a w szczególności gier pozycyjnych oraz rozwój gier komputerowych zaważył na rozwoju sztucznej inteligencji. Dotyczy to w...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,54 zł
Książka jest podsumowaniem analiz dotyczących nowoczesnego mieszkania, w ujęciu obejmującym poszukiwania rozwiązań bardziej funkcjonalnych, wydajnych i przyjaznych dla człowieka. Studium dotyczy...
Cena katalogowa: 85,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 81,53 zł
Podręcznik przeznaczony dla studentów i absolwentów wydziałów chemii, inżynierii chemicznej i procesowej oraz innych, zajmujących się projektowaniem, badaniami i przemysłowym wdrażaniem procesów...
Cena katalogowa: 46,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,12 zł
W monografii przedstawiono modelowanie procesów magazynowych widziane z perspektywy oceny wydajności i bezpieczeństwa pracy. Pracę poprzedziła prezentacja wybranych aspektów modelowania procesów...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,54 zł
W skrypcie przedstawiono problemy budowy i projektowania dźwigów. Treść opracowania pozwala na zapoznanie się z techniką dźwigową, budową ważniejszych zespołów dźwigów oraz zasadą ich pracy....
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,54 zł
Wypadki i kolizje drogowe są stałym elementem w ruchu drogowym. Podczas analizy zaistniałego wypadku (kolizji) jednym z jej elementów jest tzw. rekonstrukcja, a więc próba odtworzenia jego przebiegu....
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,71 zł
Celem książki jest zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami fizyki ciała stałego oraz wyrobienie u nich odpowiedniej intuicji fizycznej, co jest niezbędne wszystkim studentom Wydziału Fizyki...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,54 zł
W skrypcie zaprezentowano metody obliczania bioreaktorów. Przyjęty sposób opisu wykorzystuje metody inżynierii chemicznej do opisu procesów biologicznych. Materiał zawarty w skrypcie obejmuje:...
Cena katalogowa: 39,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,88 zł
Monografia jest przeznaczona dla studentów wydziałów elektrycznych studiujących na specjalnościach związanych z elektroenergetyką oraz inżynierów i techników zajmujących się sieciami dystrybucyjnymi....
Cena katalogowa: 27,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,90 zł
W opracowaniu przedstawiono teorie niezbędne do zrozumienia procesów termodynamicznych, leżące u podstaw wybranych technologii Odnawialnych Źródeł Energii. Omówione teorie dotyczą m.in.: rozkładów...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,54 zł
Podręcznik jest przeznaczony dla słuchaczy kierunków matematycznych i informatycznych Politechniki Warszawskiej. Jego celem jest zapoznanie czytelników z tematyką statystycznych symulacji...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,45 zł
Obraz stanowi nie tylko nośnik i odzwierciedlenie idei architektonicznej co jest przedmiotem rozważań w niniejszej książce ale jest także tworzywem architektury, wpływając na jej fundamentalne cechy...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,02 zł
Niniejsze opracowanie powstało z myślą o odbiorcy zainteresowanym pogłębieniem wiedzy dotyczącej problematyki, projektowania i implementacji systemów podejmowania decyzji, realizowanych jako systemy...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,24 zł
W opracowaniu przedstawiono źródła strat energii w procesach transportu cieczy i konkretne przykłady nadmiernej energochłonności pompowania, zaczerpnięte zwłaszcza z przemysłu, energetyki i...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,24 zł
Pojazdy tramwajowe z niezależnie obracającymi się kołami. Wybrane zagadnienia w zakresie modelowania i badania układu pojazd szynowy-tor w zastosowaniu do pojazdów tramwajowych
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,97 zł
Komputer jest świetnym narzędziem wspomagającym projektowanie, jednak nie zastępuje inżyniera w twórczym myśleniu. W kształceniu twórczej wyobraźni przestrzennej pomaga niewątpliwie geometria...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,45 zł
Praca skierowana jest do studentów studiów drugiego stopnia kierunku Automatyka i Robotyka oraz kierunków pokrewnych, na ktorych wymagana jest wiedza z zakresu sterowania oraz optymalizacji...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,20 zł
Status: dostępne od ręki
Tom V serii „Monografie Naukowe Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej" „Geodezja i Kartografia˝ Przedstawiona monografia ma na celu zwrócenie uwagi na różne koncepcje...
Cena katalogowa: 33,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,60 zł
Status: dostępne od ręki
Celem książki jest zapoznanie czytelnika z technikami projektowania komputerowych systemów pomiarowych (SPOM) wykorzystujących dostępne interfejsy do przesyłania danych. W opracowaniu omówiono...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,33 zł
Status: dostępne od ręki
Rozwój zrównoważony wyraża się w integracji wszystkich dziedzin rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym spójności społecznej, rozwoju ekonomicznego i ochrony środowiska naturalnego, a...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,35 zł
Status: dostępne od ręki
W monografi i zaprezentowano dyskusję dotyczącą obecnych związków gleboznawstwa   naukami technicznymi i przyrodniczymi. Przedstawiono założenia programów nauczania realizowanych na różnych...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,80 zł
Status: dostępne od ręki
The reviewed work, according to its author, aims to „start a discussion on the innovative approach to management, which will lead to the reorientation of management activities so that they take...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,10 zł
Status: dostępne od ręki
Rozumienie zasady zrównoważonego rozwoju jest zróżnicowane - zależne od miejsca, w którym jest ona wdrażana. W szczególności widoczne jest zróżnicowanie między krajami rozwiniętymi, a rozwijającymi...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,20 zł
Status: dostępne od ręki
Niniejsze opracowanie jest unikatowe w literaturze przedmiotu. Trudniejsze zadania, przede wszystkim z dynamiki, zostały rozwiązane i zaprogramowane w pakiecie Wolframa "MATHEMATICA"....
Cena katalogowa: 62,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,60 zł
Status: dostępne od ręki
rzedsiębiorczość akademicka jest zjawiskiem wzbudzającym szerokie zainteresowanie - zarówno teoretyków zarządzania, jak również menedżerów praktyków. Wpisuje się w nowatorski nurt badań nad...
Cena katalogowa: 26,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,11 zł
Status: dostępne od ręki
W podręczniku przedstawiono zagadnienia dotyczące metod i narzędzi służących wspomaganiu podejmowania decyzji przestrzennych, na podstawie dotychczasowych osiągnięć w zakresie GIS-AW, kierując się...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,45 zł
"Niewiele jest inżynierskich obszarów działalności naukowej i zawodowej, szczególnie w obrębie elektrotechniki, w których efektem są prace, mające wywoływać wrażenia estetyczne. Taką funkcję spełnia...
Cena katalogowa: 58,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,65 zł
Facebook Instagram