Oficyna Wydawnicza Branta

Oficyna Wydawnicza Branta

Pokaż:
sortuj według:
W każdym rozdziale na początku paragrafów zamieszczono w skróconej postaci materiał teoretyczny. Obok niego zamieszczono także w każdym paragrafie przykłady będące ilustracją omawianych pojęć i...
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,42 zł
Status: 24h
Oficyna Wydawnicza Branta
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Oficyna Wydawnicza Branta
Jaki wybrać zawód?
Zaplanuj swoją przyszłość
Poradnik jest przeznaczony dla uczniów klas maturalnych, studentów, specjalistów zajmujących się zarządzaniem kadrami, rekrutacją i head hunterów. Autorka pisze o jednej z najistotniejszych rzeczy w...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,32 zł
Status: 24h
Oficyna Wydawnicza Branta
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Oficyna Wydawnicza Branta
Mówimy, słuchamy, rozmawiamy. Piszemy, czytamy, korespondujemy. Każde z tych zachowań tworzy wokół siebie pewną kulturę, a wszystkie razem tworzą kulturę komunikacji językowej. A tak naprawdę - po...
Cena katalogowa: 33,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,31 zł
Status: 24h
Oficyna Wydawnicza Branta
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Oficyna Wydawnicza Branta
Szczególnie niepokojący jest wzrost wypadków komunikacyjnych, których rezultatem jest śmierć osoby bezpośrednio poszkodowanej. W związku z tym szczególnego znaczenia nabierają ubezpieczenia od ...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,70 zł
Status: 24h
Oficyna Wydawnicza Branta
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Oficyna Wydawnicza Branta
Książka jest trzecią z cyklu publikacji poświęconych procesom restrukturyzacyjnym w prawie spółek handlowych. Ujmuje i przedstawia zagadnienia z punktu widzenia wierzyciela restrukturyzowanej spółki....
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,25 zł
Status: 24h
Oficyna Wydawnicza Branta
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Oficyna Wydawnicza Branta
Odszkodowanie za szkodę majątkową
Szkoda na mieniu i osobie
?(...) Praca ma na celu omówienie tych zagadnień odpowiedzialności odszkodowawczej, które wiążą się z wynagrodzeniem szkody majątkowej. Określenie to będzie uściślone w toku dalszych wywodów. Z...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 41,73 zł
Status: 24h
Oficyna Wydawnicza Branta
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Oficyna Wydawnicza Branta
Dr  Maciej Chakowski jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest wspólnikiem w firmie doradczej C&C Chakowski & Ciszek i...
Cena katalogowa: 54,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 51,79 zł
Status: 24h
Oficyna Wydawnicza Branta
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Oficyna Wydawnicza Branta
"(...) Przepisy prawa cywilnego od dawna chronią naruszenie takich dóbr, jak życie, zdrowie, nietykalność cielesna. Bardzo znamiennym zjawiskiem naszych czasów jest dążenie do zapewnienia coraz...
Cena katalogowa: 20,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,97 zł
Status: 24h
Oficyna Wydawnicza Branta
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Oficyna Wydawnicza Branta
W książce znalazły się opracowania prezentujące ważne instytucje prawne i wiążące się z nimi problemy z zakresu prawa spółek handlowych. Kolejność prezentowanych zagadnień jest następująca:...
Cena katalogowa: 18,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,61 zł
Status: 24h
Oficyna Wydawnicza Branta
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Oficyna Wydawnicza Branta
Świat Europa Polska
Teoria i praktyka z perspektyw racjonalnych wyborów ekonomicznych
Fragment recenzji naukowej prof. zw. dra hab. Wiesława Bokajło z Zakładu Europeistyki Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego: Praca niewątpliwie wartościowa pod względem merytorycznym, jak...
Cena katalogowa: 85,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 69,43 zł
Status: 24h
Oficyna Wydawnicza Branta
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Oficyna Wydawnicza Branta
Facebook Instagram Twitter YouTube