Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR

Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR

Pokaż:
sortuj według:
Zaraza rośnie świątek i piątek... pisał poeta w swoim znanym, niemal legendarnym wierszu z lat trzydziestych minionego już stulecia. I te właśnie słowa wydały mi się najtrafniejsze, gdy poszukiwałam...
Cena katalogowa: 19,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,94 zł
Status: 48h
Pomysł wydania dokumentów, nazywanych porozumieniami społecznymi, zrodził się już w 1981 r. Przyświecało mu głębokie, choć jak się rychło miało okazać, złudne przekonanie, że te pisemne zobowiązania,...
Cena katalogowa: 21,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,20 zł
Status: 48h
Najsłynniejszy epos klasycznego niemieckiego średniowiecza. Baśniowe i okrutne wątki skandynawskiej „Eddy” występują w nim na tle barwnego dworskiego obyczaju i dramatycznych konfliktów między...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,97 zł
Status: 48h
Tom 38. serii "Media początku XXI wieku". Rozwój technologii informacyjnych zwiększył znacznie możliwości badawcze i innowacyjne w zakresie Nauk o Mediach. Zaowocowały one osiągnięciami w zakresie...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,40 zł
Status: 48h
?Niepełnosprawność i związaną z nią rehabilitację zalicza się ostatnio do głównych problemów społecznych współczesnej Polski [?]. Mamy tutaj do czynienia z problemem społecznym o zasięgu masowym,...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,85 zł
Status: 48h
Jasnopis
czyli mierzenie zrozumiałości polskich tekstów użytkowych
Wiele tekstów, z którymi spotykamy się na co dzień - od aktów prawnych po ulotki informacyjne i instrukcje obsługi urządzeń - jest formułowanych tak, że często mamy poważne kłopoty z ich...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,49 zł
Status: 48h
Pomysł na przygotowanie do druku siedemnastowiecznego przewodnika "Delicje ziemie włoskiej" należy uznać za przedsięwzięcie bardzo ważne i cenne dla historii języka polskiego oraz szeroko pojętej...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,98 zł
Status: 48h
Nowatorskie ujęcie ze strony autorki polega na tym, iż rozpatruje ona duński model welfare state z perspektywy wieloaspektowej analizy zmian, w zakresie założeń oraz struktury i sposobu implementacji...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,20 zł
Status: 48h
Samorząd. Samorząd gospodarczy. Inne rodzaje samorządu
Siatka pojęciowa, ujęcie teoretyczne i zagadnienia metodologiczne
Samorząd gospodarczy w II Rzeczypospolitej Polskiej był zagadnieniem trudnym i wywoływał duże emocje. Wiele kłopotów nastręczała już sama kategoria „samorząd”, której nie udało się zdefiniować w...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,65 zł
Status: 48h
Granice w erze globalnej
Analiza porównawcza
Kathleen (Kathy) Staudt (doktor University of Wisconsin, 1976) jest emerytowanym wykładowcą z University of Texas w El Paso (UTEP). W latach 1977–2017 prowadziła kursy z pogranicza nauk dotyczących...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,78 zł
Status: 48h
Monografia stanowi sprawozdanie z realizacji zadania badawczego zatytułowanego Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej w XXI wieku realizowanego w ramach Grantu...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,78 zł
Status: 48h
Przekazujemy Czytelnikom czternastotomową serię publikacji będących rezultatem badań zespołu historyków wychowania z kilku polskich ośrodków akademickich, prowadzonych w ramach grantu Narodowego...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 60,77 zł
Status: 48h
Zamierzeniem twórców serii Pisma Scjencji Pełne jest udostępnienie czytelnikom interesujących tekstów „nieliterackich” z XVII i XVIII wieku. W niniejszym tomie znalazły się teksty wybrane na...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,64 zł
Status: 48h
Książka pomyślana jest jako komplementarny wykład podstaw nauk politycznych i wiedzy o społeczeństwie. Jest adresowana do: - studentów studiów I i II stopnia kierunków politologicznych i pokrewnych;...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,21 zł
Status: 24h
Ze szczególnym zatem uznaniem należy przyjmować próby naukowej refleksji dotyczącej aspektów prawnych i ustrojowych sytuacji Kościoła Ewangelicko-Augsburgskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowi...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,00 zł
Status: 48h
Między współpracą a przetargiem i rywalizacją
Relacje rządowo-samorządowe w systemie administracji publicznej
"W centrum zainteresowania badawczego umiejscowiona została Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jest to istotny wybór przedmiotu badania ze strony Autora, który jako jeden z pierwszych...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,46 zł
Status: 48h
"To jest pozycja wydawnicza z bogactwem 264 haseł, jej poziom ustępuje tylko słownikom PWN-u. (...) Uważam, iż konkurencyjne słowniki z socjologii lub zarządzania mają skromniejszy zbiór i niższy...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,76 zł
Status: 48h
Skuteczne zarządzanie podmiotami gospodarczymi jest procesem niezwykle trudnym i złożonym – wymaga bowiem od menedżerów aktualnej i interdyscyplinarnej wiedzy. Wiedza ta powinna dostarczać informacji...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,23 zł
Status: 48h
Prezentowana publikacja jest niejako załącznikiem do encyklopedycznego znaczenia słowa Moskwa. "Moskwa – staropolskie, archaiczne określenie Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, a następnie Rosji....
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,41 zł
Status: 48h
Człowiek przyszłości
Kształtowanie człowieka w nowożytnej historii i jego skutki. Zarys metodologii kształtowania wizji człowieka w przyszłości
„Rozprawa naukowa napisana przez Profesora Wojciecha Pomykało zajmuje wyjątkowe miejsce wśród wydawanych współcześnie publikacji z zakresu pedagogiki. Po pierwsze, Autor wnikliwie i wszechstronnie...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,30 zł
Status: 48h
Najpełniejsza i najdoskonalsza artystycznie średniowieczna wierszowana opowieść Wolframa von Eschenbach o Parsifalu poszukującym Grala i związany z nim tematycznie poemat Titurel. Wydanie w...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 59,10 zł
Status: 48h
Francuska prasa drukowana
Narodziny, rozwój, era cyfrowa
Postęp technologiczny wpływa na przeobrażenia w prasie, radiu, telewizji i internecie, powoli zacierając między nimi granice. Tradycyjny podział mediów jest nadal widoczny w systemach medialnych,...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,76 zł
Status: 48h
Przekazujemy Czytelnikom czternastotomową serię publikacji będących rezultatem badań zespołu historyków wychowania z kilku polskich ośrodków akademickich, prowadzonych w ramach grantu Narodowego...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,38 zł
Status: 48h
"Hymny do Nocy" odegrały w literaturze niemieckiej rolę wyjątkową, jako najważniejsze romantyczne ogniwo między mistycyzmem średniowiecza i modernistycznym symbolizmem. Warto pamiętać, że dwadzieścia...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,54 zł
Status: 48h
Tom 39. serii "Media początku XXI wieku". Obserwując rzeczywistość trudno nie zauważyć siły i zasięgu oddziaływania Internetu i jego wpływu na kształtowanie postaw, zachowań i decyzji człowieka....
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,32 zł
Status: 48h
Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794. Tom VII i VIII
Szkoły w Wydziale Wołyńskim i Ukraińskim
Przekazujemy Czytelnikom czternastotomową serię publikacji będących rezultatem badań zespołu historyków wychowania z kilku polskich ośrodków akademickich, prowadzonych w ramach grantu Narodowego...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 61,34 zł
Status: 48h
Tomik wierszy ks. Janusza Adama Kobierskiego pt. "Pole widzenia" przypomina zbiór współczesnych madrygałów, miłosną, pokorną rozmowę z Bogiem. Jest wyważony, z pomysłem. Dziś Czytelnik potrzebuje...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,98 zł
Status: 48h
Zagadnienia opisane w książce posiadają walor aplikacyjny. W określonym stopniu powinny być brane pod uwagę w praktycznej działalności współczesnego Sztabu Generalnego WP i innych instytucji...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,35 zł
Status: 48h
Autorka w sposób kompetentny i erudycyjny przedstawiła problem kształtowania się w wymiarze społecznym i politycznym Iraku po interwencji z 2003 roku. W pracy zawarto rozważania dotyczące zarówno...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,23 zł
Status: 48h
Profesor Daniel Beauvois, historyk i polonista urodził się w 1938 roku. Jest emerytowanym profesorem Sorbony (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), a od 1991 r. członkiem zagranicznym Polskiej...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,52 zł
Status: 48h
Facebook Instagram Twitter YouTube