Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR

Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR

Pokaż:
sortuj według:
Jan Heweliusz (1611–1687) od dawna przyciąga uwagę historyków i historyków nauki jako wybitny przedstawiciel astronomii XVII wieku i nietuzinkowy obywatel Gdańska, korespondujący z dworami...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,87 zł
Status: 24h
USA wobec ludobójstwa w Afryce
Rola amerykańskiej kultury politycznej w ewolucji polityki antyludobójczej
„Książka jest owocem badań nad amerykańską kulturą polityczną i jej wpływem na kształtowanie polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec ludobójstwa w Afryce. Jest to praca bardzo...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,77 zł
Status: 36h
Jan Heweliusz i dwór francuski
Bibliotheca Heveliana Tom 3
Gdański astronom Jan Heweliusz (1611–1687) cieszył się uznaniem siedemnastowiecznej Europy – tej uczonej i tej na szczytach władzy. Świadczy o tym chociażby to, że jednym z mecenasów Heweliusza był...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,52 zł
Status: 36h
Po upływie ponad dwudziestu lat trzecie wydanie tej książki uwzględniać musi postęp badań dawnej kartografii obszaru Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jej dorobek, zachowany i znany tylko...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 59,75 zł
Status: 24h
Mira Modelska-Creech urodziła się w Warszawie, ukończyła Uniwersytet Warszawski, swoją edukację kontynuowała w Polskiej Akademii Nauk, studiowała również w Moskwie, Sztokholmie, Londynie i...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,03 zł
Status: 24h
Najobszerniejszy zbiór wierszy Goethego po polsku, zawiera wszystkie utwory najchętniej czytane i najczęściej komentowane. Wyposażony jest w metryki tekstów, objaśnienia i informacje o kompozycjach...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,39 zł
Status: 36h
Książka jest cennym zbiorem wielowątkowych analiz poświęconych polskiej racji stanu w Unii Europejskiej, czyli w środowisku, które można uznać za najbliższe każdemu państwu członkowskiemu tej...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,15 zł
Status: 24h
Ostatni tom wierszy Stefana George zawiera utwory pisane przed pierwszą wojną światową, podczas niej i w latach dwudziestych, po schyłkowe lata republiki weimarskiej. To poezja głęboko sięgająca w...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,52 zł
Status: 36h
Atlas systemu rządów III Rzeszy Niemieckiej
Część 1: Instytucje władzy. Tom I: Centrum dyspozycji politycznej
„Atlas systemu rządów III Rzeszy Niemieckiej” ma charakter leksykonu tematycznego opartego na dostępnych źródłach i najnowszej literaturze przedmiotu. Praca niniejsza jest próbą tak syntetycznego,...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,63 zł
Status: 36h
Książka jest ważnym głosem w dyskursie na temat przyszłości Unii Europejskiej. Połączenie perspektyw narodowej i teoretycznej w rozważaniach na temat możliwych kierunków zmian w ustrojowej...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,48 zł
Status: 24h
Wyścig gigantów
Stan i wizja współzawodnictwa CHRL i USA
„Szczególną cechą analizy Prof. W. Pomykało jest podejmowanie problematyki tych wyzwań globalnych w szerszym kontekście humanistycznym i społecznym, jaki tworzy poszukiwanie wizji przyszłego...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,02 zł
Status: 24h
Tomik wierszy ks. Janusza Adama Kobierskiego pt. "Pole widzenia" przypomina zbiór współczesnych madrygałów, miłosną, pokorną rozmowę z Bogiem. Jest wyważony, z pomysłem. Dziś Czytelnik potrzebuje...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,35 zł
Status: 24h
Autorka w sposób kompetentny i erudycyjny przedstawiła problem kształtowania się w wymiarze społecznym i politycznym Iraku po interwencji z 2003 roku. W pracy zawarto rozważania dotyczące zarówno...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,60 zł
Status: 24h
Przekazujemy Czytelnikom czternastotomową serię publikacji będących rezultatem badań zespołu historyków wychowania z kilku polskich ośrodków akademickich, prowadzonych w ramach grantu Narodowego...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,91 zł
Status: 36h
To drugi tomik poetycki Jolanty Wandy Mórawskiej, w którym odkrywa piękno prostoty, codzienności, zwykłych słów. Powtarzające się opinie o tomiku to "wiersze piękne i przyjazne ludziom".Autorka jest...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,53 zł
Status: 24h
Profesor Daniel Beauvois, historyk i polonista urodził się w 1938 roku. Jest emerytowanym profesorem Sorbony (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), a od 1991 r. członkiem zagranicznym Polskiej...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,62 zł
Status: 24h
Economic Détente and Its Discontents
The Uses of Trade in Superpower Politics in 1970s
This book is a valuable synthesis of relations between USA and USSR in the 1970s seen through the prism of trade relations which Washington used for two distinctive purposes: as a “reward” mechanism...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,02 zł
Status: 36h
Książka pomyślana jest jako komplementarny wykład podstaw nauk politycznych i wiedzy o społeczeństwie. Jest adresowana do: - studentów studiów I i II stopnia kierunków politologicznych i pokrewnych;...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,52 zł
Status: dostępne od ręki
Podczas zakończenia obchodów 500-lecia reformacji w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy w Warszawie prymas Polski abp Wojciech Polak wyraził nadzieję, że ów jubileusz będzie inspiracją,...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,53 zł
Status: 24h
Pomysł na przygotowanie do druku siedemnastowiecznego przewodnika "Delicje ziemie włoskiej" należy uznać za przedsięwzięcie bardzo ważne i cenne dla historii języka polskiego oraz szeroko pojętej...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,03 zł
Status: 24h
Francuska prasa drukowana
Narodziny, rozwój, era cyfrowa
Postęp technologiczny wpływa na przeobrażenia w prasie, radiu, telewizji i internecie, powoli zacierając między nimi granice. Tradycyjny podział mediów jest nadal widoczny w systemach medialnych,...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,36 zł
Status: 24h
?Niepełnosprawność i związaną z nią rehabilitację zalicza się ostatnio do głównych problemów społecznych współczesnej Polski [?]. Mamy tutaj do czynienia z problemem społecznym o zasięgu masowym,...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,01 zł
Status: 24h
A Chinese girl, Ling Xuan, comes to the University of Warsaw to study international relations since the boy whom she loves would like to study there. However, he falls in love with another one: a...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,36 zł
Status: 24h
Stanisław Skrzeszewski wobec ludzi nauki
W świetle własnych notatek, listów i pism (1944-1950)
Działalność naukowa i praca szkół wyższych w okresie pierwszych powojennych lat została przedstawiona w wielu publikacjach. Osobą, która wywierała bardzo istotny wpływ na tę ważną dziedzinę życia...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,36 zł
Status: 24h
Jasnopis
czyli mierzenie zrozumiałości polskich tekstów użytkowych
Wiele tekstów, z którymi spotykamy się na co dzień - od aktów prawnych po ulotki informacyjne i instrukcje obsługi urządzeń - jest formułowanych tak, że często mamy poważne kłopoty z ich...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,92 zł
Status: 24h
"To jest pozycja wydawnicza z bogactwem 264 haseł, jej poziom ustępuje tylko słownikom PWN-u. (...) Uważam, iż konkurencyjne słowniki z socjologii lub zarządzania mają skromniejszy zbiór i niższy...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,36 zł
Status: 24h
Idee i ludzie
Próba autobiografii
Pomysł napisania niniejszej autobiografii zawdzięczam inspiracji z zewnątrz. Początkowo miała to być bowiem autobiografia ściśle naukowa, napisana dla rocznika „Nauka Polska. Jej Potrzeby,...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,50 zł
Status: 36h
Społeczeństwo i polityka Podstawy nauk politycznych
Tom IV. System rządów w Polsce (Instytucje polityczne w latach 1989-2018)
Książka pomyślana jest jako komplementarny wykład podstaw nauk politycznych i wiedzy o społeczeństwie. Jest adresowana do: - studentów studiów I i II stopnia kierunków politologicznych i...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,31 zł
Status: 36h
Ze szczególnym zatem uznaniem należy przyjmować próby naukowej refleksji dotyczącej aspektów prawnych i ustrojowych sytuacji Kościoła Ewangelicko-Augsburgskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowi...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,94 zł
Status: 36h
Mija 25 lat od zasadniczych przemian ustrojowych w regionie Europy Środkowej i Bałkanów. Nauki społeczne w latach 90. XX wieku dość optymistycznie analizowały zachodzące procesy transformacyjne....
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,39 zł
Status: 24h
Facebook Instagram