Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR

Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR

Pokaż:
sortuj według:
Narkotyki i dopalacze
Zjawisko, zagrożenia, rozpoznawanie zachowań, profilaktyka
Przedstawiona pozycja to kolejna, jakże udana publikacja z serii dotyczącej problemów narkomanii autorstwa uznanych badaczy problematyki przestępczości, zaburzeń i uzależnień. Koordynujący serię,...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,54 zł
Status: 24h
Powrót do Lwowa
O genezie `ludobójstwa` i zbrodni przeciwko ludzkości
Philippe Sands jest prawnikiem specjalizującym się w prawie międzynarodowym i profesorem prawa na University College w Londynie. Napisał między innymi Lawless World oraz Torture Team. Często...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 50,05 zł
Status: 24h
Oddajemy do rąk Czytelników interdyscyplinarny tom studiów poświęcony różnym aspektom działalności na rzecz przywrócenia, zachowania i ochrony polskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Powstał...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,01 zł
Status: 24h
Rilke
Poezje zebrane
Wydanie II (zmienione i uzupełnione) zawiera ogłoszone przez Rilkego w książkach i rozproszone utwory poetyckie oraz obszerny wybór wierszy ze spuścizny. Przełożył Andrzej Lam.
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,61 zł
Status: 24h
Martin Luther King Jr. (1929-1968) - pastor kościoła baptystów w Montgomery (Alabama) i Atlancie (Georgia), doktor teologii Uniwersytetu Harvarda. Stał na czele organizacji duchownych działających w...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,66 zł
Status: 24h
Teoria wojny
Nowe i stare wyzwania
Na przełomie wieków dostrzega się zmianę w naturze i założeniach konfliktów zbrojnych i wojen, co oznacza „postęp” w negatywnych metodach rozwiązywania sporów, ale też powoduje dowolność ich...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,95 zł
Status: 24h
Mamy nadzieję, że niniejsza praca przybliży Czytelnikom historię człowieka, który – jak wielu jego współczesnych – przez pewien czas pełnił niejako służbę kondotierską, wynajmując się do szeregów...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,96 zł
Status: 24h
Książka przedstawia historię matematyki na ziemiach polskich od czasów pogańskich po czasy najnowsze, ze szczególnym uwzględnieniem okresu rozpoczętego reformami Komisji Edukacji Narodowej, poprzez...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,58 zł
Status: 24h
Społeczeństwo i polityka Podstawy nauk politycznych Tom 1 część 1
Teoria Instytucje Procesy. Zagadnienia ogólne
Niniejsza edycja Społeczeństwa i polityki ma charakter wyjątkowy. Ukazuje się w 50. rocznicę powstania Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego – najstarszej i największej jednostki...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,34 zł
Status: 24h
Książka stanowi rodzaj kompendium zawierającego podstawowe zagadnienia z zakresu retoryki klasycznej i jej współczesnych zastosowań, wraz z elementami sztuki dyskusji i erystyki. Wszystkie...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,46 zł
Status: 24h
Rosjanie należą do jednej z najbardziej kreatywnych nacji. Potwierdzają to ich osiągnięcia w muzyce, literaturze, matematyce i naukach ścisłych. Nie trzeba nikomu na świecie przypominać, kim byli...
Cena katalogowa: 44,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,35 zł
Status: 24h
Pedagogika i profilaktyka społeczna
Nowe wyzwania, konteksty, problemy
Bogactwo treści i aktualność poruszanej tematyki sprawiają, że publikacja inspiruje do kolejnych poszukiwań badawczych w zakresie nowych wyzwań stojących przed pedagogiką i profilaktyką społeczną....
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,71 zł
Status: 24h
"Książka dr hab. Ewy Gruszczyńskiej stanowi interesujące i bogate pod względem poznawczym studium z dziedziny translatoryki, łączące wysoką świadomość teoretyczną z interpretacyjną rzetelnością....
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,83 zł
Status: 24h
Tom 33. serii ?Media początku XXI wieku? wydawanej we współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.Pluralizm i wolność mediów to podstawowe wartości, na...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,65 zł
Status: 24h
Społeczeństwo i polityka Podstawy nauk politycznych Tom 1 część 2
Teoria Instytucje Procesy Polityczna organizacja społeczeństwa
Niniejsza edycja Społeczeństwa i polityki ma charakter wyjątkowy. Ukazuje się w 50. rocznicę powstania Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego – najstarszej i największej jednostki...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,16 zł
Status: 24h
Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne
Zjawisko, zagrożenia, profilaktyka
Pracę tę wyróżnia – od innych prac na temat narkotyków – umiejętne wszczepienie naukowych kwestii w popularny charakter książki, wyjątkowość układu i wizualizacja treści, klarowność i jasność...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,22 zł
Status: 24h
Narkotyki dopalacze nowe środki psychoaktywne
Co warto wiedzieć? Jak chronić dzieci i młodzież?
Pracę tę wyróżnia – od innych prac na temat narkotyków – umiejętne wszczepienie naukowych kwestii w popularny charakter książki, wyjątkowość układu i wizualizacja treści, klarowność i jasność...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,23 zł
Status: 24h
Zawirowany świat ponowoczesności
W poszukiwaniu etiologii zaburzeń, dysfunkcji, zachowań kompulsywnych, ryzykownych i dewiacji
"Diagnozy, opis i oceny realizmu rzeczywistości ponowoczesnej z punktu widzenia znanego pedagoga, wykazującego się kompetencjami z wielu innych dziedzin naukowych i praktycznych, każą czytelnikowi...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 63,48 zł
Status: 24h
Mija 25 lat od zasadniczych przemian ustrojowych w regionie Europy Środkowej i Bałkanów. Nauki społeczne w latach 90. XX wieku dość optymistycznie analizowały zachodzące procesy transformacyjne....
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,15 zł
Status: 24h
Nowatorskie ujęcie ze strony autorki polega na tym, iż rozpatruje ona duński model welfare state z perspektywy wieloaspektowej analizy zmian, w zakresie założeń oraz struktury i sposobu implementacji...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,03 zł
Status: 24h
Po zimnej wojnie doszło do zasadniczej zmiany rzeczywistości międzynarodowej. Upadek Bloku Wschodniego i zwycięstwo Zachodu rozluźniło kontrolę wewnątrzblokową i uruchomiło szereg, dotąd tłumionych...
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,20 zł
Status: 24h
A Chinese girl, Ling Xuan, comes to the University of Warsaw to study international relations since the boy whom she loves would like to study there. However, he falls in love with another one: a...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,83 zł
Status: 24h
Francuska prasa drukowana
Narodziny, rozwój, era cyfrowa
Postęp technologiczny wpływa na przeobrażenia w prasie, radiu, telewizji i internecie, powoli zacierając między nimi granice. Tradycyjny podział mediów jest nadal widoczny w systemach medialnych,...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,83 zł
Status: 24h
Profesor Daniel Beauvois, historyk i polonista urodził się w 1938 roku. Jest emerytowanym profesorem Sorbony (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), a od 1991 r. członkiem zagranicznym Polskiej...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,19 zł
Status: 24h
"To jest pozycja wydawnicza z bogactwem 264 haseł, jej poziom ustępuje tylko słownikom PWN-u. (...) Uważam, iż konkurencyjne słowniki z socjologii lub zarządzania mają skromniejszy zbiór i niższy...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,58 zł
Status: 24h
Społeczeństwo i polityka Podstawy nauk politycznych
Tom IV. System rządów w Polsce (Instytucje polityczne w latach 1989-2018)
Książka pomyślana jest jako komplementarny wykład podstaw nauk politycznych i wiedzy o społeczeństwie. Jest adresowana do: - studentów studiów I i II stopnia kierunków politologicznych i...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,27 zł
Status: 24h
Przekazujemy Czytelnikom czternastotomową serię publikacji będących rezultatem badań zespołu historyków wychowania z kilku polskich ośrodków akademickich, prowadzonych w ramach grantu Narodowego...
Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 60,77 zł
Status: 24h
Przekazujemy Czytelnikom czternastotomową serię publikacji będących rezultatem badań zespołu historyków wychowania z kilku polskich ośrodków akademickich, prowadzonych w ramach grantu Narodowego...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 47,49 zł
Status: 24h
Zagadnienia opisane w książce posiadają walor aplikacyjny. W określonym stopniu powinny być brane pod uwagę w praktycznej działalności współczesnego Sztabu Generalnego WP i innych instytucji...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,37 zł
Status: 24h
„W recenzowanej pracy mamy do czynienia z interesującym w naukowej literaturze przedmiotu spojrzeniem na podstawy integracji europejskiej. Autorzy skoncentrowali się tu na precyzyjnym ukazaniu...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,47 zł
Status: 24h
Facebook Instagram Twitter YouTube