Od.Nowa

Od.Nowa

Pokaż:
sortuj według:
Kalendarz prawniczy 2017
kolor: czarny
Kalendarz prawniczy 15 miesięczny - od października 2016r. do grudnia 2017 r. Cześć nakładu zawiera wyjątkowe rysunki młodego grafika Mateusza Rafalskiego ilustrujące cytaty z Szekspira o...
Cena katalogowa: 69,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,02 zł
Status: 24h
Od.Nowa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Od.Nowa
Publikacja zawiera teksty jednolite ustaw. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format i przejrzysty układ graficzny. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz.
Cena katalogowa: 14,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 9,73 zł
Status: 24h
Od.Nowa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Od.Nowa
Tekst ustawy
Cena katalogowa: 9,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 9,90 zł
Status: 24h
Od.Nowa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Od.Nowa
Publikacja zawiera aktualne, z uwzględnieniem gruntownych zmian, teksty ustaw: - Prawo o ustroju sądów powszechnych; - ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz - ustawę o Sądzie Najwyższym,...
Cena katalogowa: 14,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,50 zł
Status: 24h
Od.Nowa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Od.Nowa
„Komornicy sądowi, koszty komornicze” broszura – zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych oraz ustawę z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych. Zaletą...
Cena katalogowa: 14,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 11,00 zł
Status: 24h
Od.Nowa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Od.Nowa
Publikacja wyjaśni Ci m.in.: - definicja i zasady ogólne prawa ochrony środowiska, - zasady ochrony zasobów środowiska, - sposób ustalania kar finansowych za naruszanie przepisów o chronię...
Cena katalogowa: 29,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,66 zł
niedostępna
 
Od.Nowa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Od.Nowa
Broszura Konstytucja biznesu zawiera jednolite teksty 6 ustaw dotyczących prawa przedsiębiorców. Poprzez system przypisów publikacja umożliwia studentom i praktykom łatwe śledzenie zmian prawnych....
Cena katalogowa: 14,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 10,30 zł
niedostępna
 
Od.Nowa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Od.Nowa
Najnowsza aktualizacja Kodeksu postępowania karnego, uwzględniająca zmiany prawne wynikające z uchwalenia ustawy o Sądzie Najwyższym. Poprzez system przypisów tom umożliwia studentom i praktykom...
Cena katalogowa: 15,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 10,99 zł
niedostępna
 
Od.Nowa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Od.Nowa
Przepisy ruchu drogowego w pigułce Nie tylko dla prawników: taryfikator mandatów to must-have w biblioteczce wszystkich odpowiedzialnych kierowców – także tych przyszłych, przygotowujących się do...
Cena katalogowa: 19,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,75 zł
niedostępna
 
Od.Nowa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Od.Nowa
Przepisy 2019 Prawo pracy II wydanie Prawa pracy stanowi poszerzony, szczegółowy zbiór ustaw dotyczących prawa pracy i powiązanych z nim gałęzi prawa. Oprócz kodeksu pracy czytelnik znajdzie w...
Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,44 zł
Status: 24h
Od.Nowa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Od.Nowa
„Kodeks karny skarbowy” broszura – zawiera jednolity tekst ustawy z dnia z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy oraz skorowidz przedmiotowy KKS. Poprzez system przypisów publikacja...
Cena katalogowa: 14,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 9,51 zł
Status: 24h
Od.Nowa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Od.Nowa
II wydanie Prawa podatkowego to kompendium przepisów dotyczących prawa podatkowego. Zbiór zawiera podstawowe ustawy podatkowe: ordynację podatkową, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,11 zł
Status: 24h
Od.Nowa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Od.Nowa
Kompletny zbiór aktów prawnych, pozwalający zarówno dydaktykom jak i osobom zajmującym się praktycznym stosowaniem lub egzekwowaniem prawa pracy, poznać aktualne brzmienie przepisów. Jest to...
Cena katalogowa: 37,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,64 zł
Status: 24h
Od.Nowa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Od.Nowa
Prawo budowlane
Warunki techniczne - bezpieczeństwo i higiena pracy
Publikacja zawiera ogłoszony w marcu 2016 r., najnowszy tekst jednolity ustawy Prawo budowlane oraz wybrane akty wykonawcze do tej ustawy, tj. rozporządzenia: w sprawie warunków technicznych,...
Cena katalogowa: 14,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,98 zł
Status: 24h
Od.Nowa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Od.Nowa
Kodeks postępowania cywilnego oraz wybrane przepisy zmieniające KPC (wyciągi). Poprzez system przypisów publikacja umożliwia studentom i praktykom łatwe śledzenie zmian prawnych. Zaletą książki...
Cena katalogowa: 16,91 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,06 zł
Status: 24h
Od.Nowa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Od.Nowa
„Kodeks rodzinny i opiekuńczy” broszura – zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, przepisy wprowadzające kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawę z dnia...
Cena katalogowa: 11,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 7,84 zł
Status: 24h
Od.Nowa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Od.Nowa
Broszura zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy o finansach publicznych ze zmianami oraz przepisy wprowadzające ww. ustawę. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty...
Cena katalogowa: 14,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 9,73 zł
Status: 24h
Od.Nowa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Od.Nowa
„Prawo nieruchomości” broszura – zawiera jednolite teksty ustaw: – Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali –...
Cena katalogowa: 24,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 16,80 zł
Status: 24h
Od.Nowa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Od.Nowa
„Prawo zamówień publicznych" - publikacja zawiera ustawę Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian wchodzących w życie w 2017 r. Zamieszczony w tomie akt prawny cieszy się...
Cena katalogowa: 13,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 10,87 zł
Status: 24h
Od.Nowa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Od.Nowa
Publikacja stanowi doskonałą pomoc dla przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikacje. W jednym miejscu zgromadzone zostały wszystkie potrzebne akty prawne objęte zakresem egzaminu.
Cena katalogowa: 139,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 87,72 zł
Status: 24h
Od.Nowa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Od.Nowa
Publikacja wskaże Ci m.in.: – podstawowe informacje i instytucje prawa cywilnego takie jak: osoby fizyczne i prawne, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania,...
Cena katalogowa: 11,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 8,23 zł
niedostępna
 
Od.Nowa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Od.Nowa
Kolejne wydanie zbioru przepisów niezbędnych do kompleksowego zapoznania się ze współczesnym stanem prawnym w dziedzinie ochrony własności intelektualnej. Polecany zwłaszcza studentom. Na zawartość...
Cena katalogowa: 14,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 10,30 zł
niedostępna
 
Od.Nowa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Od.Nowa
Kodeks drogowy – znaj swoje prawa i obowiązki Jako odpowiedzialny kierowca lub pracownik służb mundurowych na pewno masz w małym palcu przepisy ruchu drogowego, jednak i Tobie przyda się książkowe...
Cena katalogowa: 36,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,51 zł
niedostępna
 
Od.Nowa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Od.Nowa
Publikacja - Ordynacja podatkowa stanowi zbiór najistotniejszych przepisów dotyczących postępowania podatkowego, kontroli i odpowiedzialności. Zbiór zawiera ustawę Ordynacja podatkowa wraz z...
Cena katalogowa: 19,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 12,59 zł
Status: 24h
Od.Nowa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Od.Nowa
VI wydanie Prawa podatkowego to kompendium przepisów dotyczących prawa podatkowego. Zbiór zawiera podstawowe ustawy podatkowe: ordynację podatkową, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
Cena katalogowa: 59,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,36 zł
Status: 24h
Od.Nowa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Od.Nowa
Nowa publikacja Wydawnictwa Od.Nowa warta nabycia z uwagi na doniosłość skutków, jakie niesie ze sobą jej wejście w życie. Ustawa o administracji podatkowej zastępuje z dniem 1 stycznia 2016 r....
Cena katalogowa: 7,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 5,93 zł
Status: 24h
Od.Nowa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Od.Nowa
Nowa publikacja Wydawnictwa Od.Nowa. dedykowana funkcjonariuszom straży miejskiej . Zawiera wykaz naruszeń przepisów, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w...
Cena katalogowa: 14,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,90 zł
Status: 24h
Od.Nowa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Od.Nowa
Broszura zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wraz ze zmianami. Przeznaczona głównie dla podmiotów oferujących...
Cena katalogowa: 19,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 15,33 zł
Status: 24h
Od.Nowa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Od.Nowa
Broszura Prawo prywatne międzynarodowe zawiera: Ustawę Prawo prywatne międzynarodowe oraz konwencje i rozporządzenia Unijne (nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, wypadki drogowe, władza...
Cena katalogowa: 9,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 9,29 zł
Status: 24h
Od.Nowa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Od.Nowa
Publikacja "Prawo budowlane" to kompendium wiedzy prawnej przeznaczone dla architektów, projektantów budowlanych, studentów oraz organów administracji publicznej działających w ww. dziedzinach....
Cena katalogowa: 34,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,12 zł
niedostępna
 
Od.Nowa
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Od.Nowa
Facebook Instagram Twitter YouTube