OMEGA

OMEGA

Pokaż:
sortuj według:
książka przeznaczona dla uczniów, którzy przygotowują się do egzaminu dojrzałości, może być stosowana jako bieżący zbiór zadań w całym okresie nauczania szkolnego około 1000 zadań i przykładów...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,16 zł
Status: 48h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Dwa autorskie arkusze egzaminacyjne. Maturalne arkusze egzaminacyjne z grudnia 2014, maja 2016, ma ja i czerwca 2017, maja i czerwca 2018 oraz maja i czerwca 2019 r. Do wszystkich arkuszy zostały...
Cena katalogowa: 27,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,56 zł
Status: 48h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Język polski. Matura 2020. Zbiór zadań maturalnych - książka przeznaczona dla uczniów przygotowujących się do pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz dla nauczycieli...
Cena katalogowa: 26,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,15 zł
Status: 48h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Notatki z lekcji Biologia- bezkręgowce.Została pomyślana tak, by mogła zastąpić część zeszytu. Każdy temat przestawiono w formie konspektu, składającego się z punktów i podpunktów, zawierających te...
Cena katalogowa: 20,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,78 zł
Status: 48h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
110 zagadnień dotyczących anatomii i fizjologii człowieka obejmujących wiadomości podstawowe oraz nadobowiązkowe.
Cena katalogowa: 20,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,78 zł
Status: 48h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Nauka gramatyki naprawdę może być dobrą zabawą!Dowodzi tego niniejsza książka, która została napisana z myślą o uczniach szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Także każdy dorosły będzie mógł przy...
Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,19 zł
Status: 48h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
110 zagadnień dotyczących anatomii i fizjologii człowieka obejmujących wiadomości podstawowe oraz nadobowiązkowe.Nowe, poprawione wydanie.
Cena katalogowa: 20,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,78 zł
Status: 48h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Notatki z lekcji Historia to: * nowe zmienione i poprawione wydanie popularnej serii Notatek z lekcji * cytaty historyczne * zasady pisania wypracowali z historii * reguły...
Cena katalogowa: 12,50 zł
12,50 zł
Status: 48h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
- 30 autorskich tematów wypracowań wraz z konspektami dla uczniów wszystkich klas szkól średnich; - interpretacja i analiza tekstów kultury - od średniowiecznych po współczesne; - konteksty...
Cena katalogowa: 23,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,26 zł
Status: 48h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Druga książka cyklu obejmującego całość materiału z biologii, ujętego w formie zagadnień, zadań i odpowiedzi z komentarzem.
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,55 zł
Status: 48h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Zbiór przeznaczony dla uczniów przygotowujących się do pisemnego egzaminu dojrzałości z matematyki na poziomie podstawowym Zadania ułożone tematycznie według działów matematyki: Liczby...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,40 zł
Status: 48h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Zadania w zbiorze pogrupowane są tematycznie w następujących działach: Atom i cząsteczka; Reakcje chemiczne i towarzyszące im procesy fizyczne; Procesy utleniania-redukcji. Utleniacze Szereg...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,18 zł
Status: 48h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Zbiór przeznaczony dla uczniów przygotowujących się do pisemnego egzaminu dojrzałości z matematyki na poziomie rozszerzonym. Zadania ułożone tematycznie według podstawy programowej: Liczby...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,92 zł
Status: 48h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Maturalne arkusze egzaminacyjne z grudnia 2014, czerwca 2015, czerwca 2016, czerwca 2017, czerwca 2018, oraz maja i czerwca 2019 r. Schematy oceniania i klucze odpowiedzi do wszystkich arkuszy.
Cena katalogowa: 31,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,39 zł
Status: 48h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Szczegółowe omówienie różnych typów zadań egzaminacyjnych z poszczególnych działów nowej podstawy programowej wraz z ich rozwiązaniami i schematem punktowania Przykładowe rozwiązania różnych typów...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,28 zł
Status: 48h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Zadania testujące umiejętności - rozumienia ze słuchu; rozumienia tekstów pisanych; tworzenia wypowiedzi pisemnej w formie listu prywatnego, blogu, wpisu na forom internetowym. Modele odpowiedzi do...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,01 zł
Status: 48h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
- 10 arkuszy tematycznych: Liczby rzeczywiste. Wyrażenia algebraiczne. Równania i nierówności, Funkcje, Trygonometria, Planimetria, Geometria analityczna, Stereometria, Rachunek prawdopodobieństwa,...
Cena katalogowa: 31,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,22 zł
Status: 48h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Zadania ze szczegółowymi rozwiązaniami dla gimnazjalistów (i nie tylko) przygotowujących się do olimpiad i konkursów matematycznych.
Cena katalogowa: 33,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,18 zł
Status: 48h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Zbiór przeznaczony dla uczniów przygotowujących się do pisemnego egzaminu dojrzałości z matematyki na poziomie podstawowym Zadania ułożone tematycznie według działów matematyki: Liczby rzeczywiste;...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,30 zł
Status: 48h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
- druga część zbioru przeznaczonego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy przygotowyją się do olimpiad i konkursów matematycznych - zadania mają zróżnicowany stopień trudności...
Cena katalogowa: 33,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,18 zł
Status: 48h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Książka składa się z trzech części - arkuszy tematycznych, autorskich arkuszy egzaminacyjnych i maturalnych arkuszy egzaminacyjnych. Arkusze tematyczne stworzone na wzór arkuszy maturalnych;...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,54 zł
Status: 48h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
- 14 arkuszy tematycznych: Liczby rzeczywiste. Równania i nierówności. Funkcje (2), Własności funkcji, Trygonometria, Ciągi, Geometria analityczna, Planimetria, Stereometria, Statystyka i elementy...
Cena katalogowa: 31,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,22 zł
Status: 48h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Trening przed maturą Chemia
Podstawy klasyfikacji związków nieorganicznych w teorii i zadaniach
• książka z serii Trening przed maturą, obejmuje materiał z zakresu systematyki związków nieorganicznych, przedstawiony w formie teoretycznego wprowadzenia, zadań i odpowiedzi • pomoże...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,65 zł
Status: 48h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Zadania testujące umiejętności - rozumienia ze słuchu; rozumienia tekstów pisanych; tworzenia wypowiedzi pisemnej w formie listu prywatnego, blogu, wpisu na forom internetowym Modele odpowiedzi do...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,06 zł
Status: 48h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Ze wstępu; Celem niniejszego podręcznika jest ułatwienie studentom pierwszego roku pokonania trudności. Autorzy przyjęli dość nietypową formułę tego podręcznika, a mianowicie formułę przewodnika do...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,35 zł
Status: 48h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Notatki z lekcji Historia to: * nowe zmienione i poprawione wydanie popularnej serii Notatek z lekcji * cytaty historyczne * zasady pisania wypracowali z historii * reguły analizowania...
Cena katalogowa: 20,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,78 zł
Status: 48h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Notatki z lekcji Historia to: * nowe zmienione i poprawione wydanie popularnej serii Notatek z lekcji * cytaty historyczne * zasady pisania wypracowali z historii * reguły...
Cena katalogowa: 15,65 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,61 zł
Status: 48h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Książka przeznaczona dla uczniów przygotowujących się do pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz dla nauczycieli poszukujących materiałów do ćwiczeń na lekcjach publikacja...
Cena katalogowa: 24,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,60 zł
Status: 48h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Układ graficzny pozwala na szybkie sprawdzenie, czy informacje usłyszane na lekcji zostały napisane, czy też należy je indywidualnie uzupełnić. W niniejszej pracy uwzględniono zasady pisania pracy z...
Cena katalogowa: 15,65 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,61 zł
Status: 48h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
W przedstawionym opracowaniu znalazły się podstawowe wiadomości o budowie i czynnościach życiowych strunowców i ich podział z uwzględnieniem filogenezy, a także charakterystyczne cechy życia...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,23 zł
Status: 48h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Facebook Instagram Twitter YouTube