OMEGA

OMEGA

Pokaż:
sortuj według:
Zadania w zbiorze pogrupowane są tematycznie w następujących działach: Atom i cząsteczka; Reakcje chemiczne i towarzyszące im procesy fizyczne; Procesy utleniania-redukcji. Utleniacze Szereg...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,75 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Zadania testujące umiejętności - rozumienia ze słuchu; rozumienia tekstów pisanych; tworzenia wypowiedzi pisemnej w formie listu prywatnego, blogu, wpisu na forom internetowym. Modele odpowiedzi do...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,63 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Przedstawiamy pierwsze całościowe wydanie serii podręczników pod wspólnym tytułem MATEMATYKA OLIMPIJSKA. Jest to matematyka elementarna w zakresie wyznaczonym przez zadania pojawiające się na...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,00 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Przedstawiamy pierwsze całościowe wydanie serii podręczników pod wspólnym tytułem MATEMATYKA OLIMPIJSKA. Jest to matematyka elementarna w zakresie wyznaczonym przez zadania pojawiające się na...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,26 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
publikacja pozwala na pogłębienie znajomości metodyki badań biologicznych umożliwia ćwiczenie umiejętności dokumentowania obserwacji i doświadczeń, stawiania hipotez i formułowania problemów...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,06 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
To druga część zbioru zadań maturalnych, obejmującego treści w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Zamieszczone w nim zadania pozwalają na usystematyzowanie i sprawdzenie wiedzy z następujących...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,71 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Przedstawiamy pierwsze całościowe wydanie serii podręczników pod wspólnym tytułem MATEMATYKA OLIMPIJSKA. Jest to matematyka elementarna w zakresie wyznaczonym przez zadania pojawiające się na...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,68 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Zbiór przeznaczony dla uczniów przygotowujących się do pisemnego egzaminu dojrzałości z matematyki na poziomie podstawowym Zadania ułożone tematycznie według działów matematyki: Liczby...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,16 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Szczegółowe omówienie różnych typów zadań egzaminacyjnych z poszczególnych działów nowej podstawy programowej wraz z ich rozwiązaniami i schematem punktowania Przykładowe rozwiązania różnych typów...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,80 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Dwa autorskie arkusze egzaminacyjne. Maturalne arkusze egzaminacyjne z grudnia 2014, maja 2016, ma ja i czerwca 2017, maja i czerwca 2018 oraz maja i czerwca 2019 r. Do wszystkich arkuszy zostały...
Cena katalogowa: 27,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,78 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Trening przed maturą Chemia
Podstawy klasyfikacji związków nieorganicznych w teorii i zadaniach
• książka z serii Trening przed maturą, obejmuje materiał z zakresu systematyki związków nieorganicznych, przedstawiony w formie teoretycznego wprowadzenia, zadań i odpowiedzi • pomoże...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,66 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Język polski. Matura 2020. Zbiór zadań maturalnych - książka przeznaczona dla uczniów przygotowujących się do pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz dla nauczycieli...
Cena katalogowa: 26,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,03 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Notatki z lekcji 3 Biologia
Cytologia i histologia
69 zagadnień podzielonych na trzy części (składniki organiczne wchodzące w skład komórek, budowa i funkcje komórki, komórki w tkankach) i obejmujących wiadomości podstawowe oraz nadobowiązkowe.
Cena katalogowa: 20,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,90 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Notatki z lekcji Biologia- bezkręgowce.Została pomyślana tak, by mogła zastąpić część zeszytu. Każdy temat przestawiono w formie konspektu, składającego się z punktów i podpunktów, zawierających te...
Cena katalogowa: 20,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,88 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Wokół obrotów
Przewodnik po geometrii elementarnej
Gdy rozpoczynałem pracę na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uni­wersytetu Warszawskiego, zaproponowano mi poprowadzenie wykładu z geometrii elemen­tarnej dla studentów matematyki....
Cena katalogowa: 14,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 9,69 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
- piąta książka cyklu obejmującego całość materiału z biologii przedstawionego w formie zagadnień, zadań i odpowiedzi z komentarzem; - materiał ujęty w krótkie rozdziały; - po każdym rozdziale...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,33 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Zbiór przeznaczony dla uczniów przygotowujących się do pisemnego egzaminu dojrzałości. 730 zadań ułożonych tematycznie według działów fizyki: Kinematyka; Dynamika; Bryła sztywna, ruch obrotowy;...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,68 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Zbiór przeznaczony dla uczniów przygotowujących się do pisemnego egzaminu dojrzałości z matematyki na poziomie rozszerzonym. Zadania ułożone tematycznie według podstawy programowej: Liczby...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,41 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
- 10 arkuszy tematycznych: Liczby rzeczywiste. Wyrażenia algebraiczne. Równania i nierówności, Funkcje, Trygonometria, Planimetria, Geometria analityczna, Stereometria, Rachunek prawdopodobieństwa,...
Cena katalogowa: 31,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,39 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Książka składa się z trzech części - arkuszy tematycznych, autorskich arkuszy egzaminacyjnych i maturalnych arkuszy egzaminacyjnych. Arkusze tematyczne stworzone na wzór arkuszy maturalnych;...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,69 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
W przedstawionym opracowaniu znalazły się podstawowe wiadomości o budowie i czynnościach życiowych strunowców i ich podział z uwzględnieniem filogenezy, a także charakterystyczne cechy życia...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,73 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Książka poświęcona jest doświadczeniom chemicznych; forma publikacji umożliwia poznanie szkła i podstawowego sprzętu laboratoryjnego oraz sposobu ich połączenia, uzupełniając lukę wynikającą z...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,50 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Wiedza o budowie i biologii zwierząt, zawarta z tej książce została podana w sposób przystępny, a jej zrozumienie ułatwiają licze rysunki, tabele i wykresy. Część I poświęcono przeglądowi zwierząt...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,73 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Matematyczny sezam
15 lat Śląskiego Konkursu Matematycznego
Matematyczny sezam to zbiór zadań przeznaczonych dla uczniów młodszych klas szkół ponadgimnazjalnych (średnich) zainteresowanych matematyką. W pierwszej części publikacji zebraliśmy zadania...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,28 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Każdy temat przedstawiono w formie konspektu, składającego się z punktów i podpunktów, zawierających te informacje, które uczeń powinien zapamiętać z lekcji. Układ książki odpowiada kolejności...
Cena katalogowa: 20,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 13,90 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Prezentowana książka zawiera zestaw głównych zagadnień z genetyki - dziedziny biologii cechującej się najbardziej dynamicznym rozwojem. Układ treści prezentowany w książce jest zgodny z układem...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,50 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Zbiór zadań przeznaczony do pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie, zarówno w gimnazjum, jak i w szkole ponadgimnazjalnej. Przekonani jesteśmy, że materiał zadaniowy pogrupowany tematycznie wraz...
Cena katalogowa: 14,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 9,75 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Po każdym rozdziale zamieszczono zadania sprawdzające. Pomagają one lepiej zrozumieć wiedzę z tego zakresu oraz prawidłowo interpretować zależności pomiędzy organizmem a środowiskiem. Odpowiedzi...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,73 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Pierwsza część zbioru zadań maturalnych, obejmującego treści w zakresie podstawowym i rozszerzonym zamieszczone zadania pozwalają na usystematyzowanie i sprawdzenie wiedzy z następujących działów:...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,73 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Zadania na cztery pory roku
Matematyka według Delty
zbiór ponad 350 nietypowych zadań matematycznych na poziomie licealnym, pochodzących z publikowanego od ponad 40 lat popularno-naukowego miesięcznika ?Delta". zbiór podzielony jest na cztery...
Cena katalogowa: 31,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,60 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Facebook Instagram Twitter YouTube