OMEGA

OMEGA

Pokaż:
sortuj według:
Zadania w zbiorze pogrupowane są tematycznie w następujących działach: Atom i cząsteczka; Reakcje chemiczne i towarzyszące im procesy fizyczne; Procesy utleniania-redukcji. Utleniacze i reduktory;...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,16 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Aktualne materiały egzaminacyjne, zadania i ćwiczenia.
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,82 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Dwa autorskie arkusze egzaminacyjne. Maturalne arkusze egzaminacyjne z grudnia 2014, maja 2016, ma ja i czerwca 2017, maja i czerwca 2018 oraz maja i czerwca 2019 r. Do wszystkich arkuszy zostały...
Cena katalogowa: 27,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,17 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
- 14 arkuszy tematycznych: Liczby rzeczywiste. Równania i nierówności. Funkcje (2), Własności funkcji, Trygonometria, Ciągi, Geometria analityczna, Planimetria, Stereometria, Statystyka i elementy...
Cena katalogowa: 31,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,01 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Zadania testujące umiejętności - rozumienia ze słuchu; rozumienia tekstów pisanych; tworzenia wypowiedzi pisemnej w formie listu prywatnego, blogu, wpisu na forom internetowym Modele odpowiedzi do...
Cena katalogowa: 40,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,46 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
W przedstawionym opracowaniu znalazły się podstawowe wiadomości o budowie i czynnościach życiowych strunowców i ich podział z uwzględnieniem filogenezy, a także charakterystyczne cechy życia...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,16 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Książka ta nie jest podręcznikiem. Nie jest to również tradycyjny zbiór zadań, a raczej przewodnik dla ucznia, który przygotowuje się do matury na poziomie podstawowym. Książkę kierujemy nie...
Cena katalogowa: 27,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,26 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Przedstawiamy pierwsze całościowe wydanie serii podręczników pod wspólnym tytułem MATEMATYKA OLIMPIJSKA. Jest to matematyka elementarna w zakresie wyznaczonym przez zadania pojawiające się na...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,46 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Notatki z lekcji Biologia- bezkręgowce.Została pomyślana tak, by mogła zastąpić część zeszytu. Każdy temat przestawiono w formie konspektu, składającego się z punktów i podpunktów, zawierających te...
Cena katalogowa: 20,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,29 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Wiedza o budowie i biologii zwierząt, zawarta z tej książce została podana w sposób przystępny, a jej zrozumienie ułatwiają licze rysunki, tabele i wykresy. Część I poświęcono przeglądowi zwierząt...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,07 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Przedstawiamy pierwsze całościowe wydanie serii podręczników pod wspólnym tytułem MATEMATYKA OLIMPIJSKA. Jest to matematyka elementarna w zakresie wyznaczonym przez zadania pojawiające się na...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,73 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Po każdym rozdziale zamieszczono zadania sprawdzające. Pomagają one lepiej zrozumieć wiedzę z tego zakresu oraz prawidłowo interpretować zależności pomiędzy organizmem a środowiskiem. Odpowiedzi...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,22 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Wokół obrotów
Przewodnik po geometrii elementarnej
Gdy rozpoczynałem pracę na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uni­wersytetu Warszawskiego, zaproponowano mi poprowadzenie wykładu z geometrii elemen­tarnej dla studentów matematyki....
Cena katalogowa: 14,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 9,94 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Notatki z lekcji Historia to: * nowe zmienione i poprawione wydanie popularnej serii Notatek z lekcji * cytaty historyczne * zasady pisania wypracowali z historii * reguły...
Cena katalogowa: 20,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,20 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Notatki z lekcji Historia to: * nowe zmienione i poprawione wydanie popularnej serii Notatek z lekcji * cytaty historyczne * zasady pisania wypracowali z historii * reguły...
Cena katalogowa: 20,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,20 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Książka Zbiór ćwiczeń z biologii przeznaczona jest przede wszystkim dla licealistów zamierzających zdawać biologię na maturze. Mogą z niej również korzystać uczniowie, którzy chcą powtórzyć materiał...
Cena katalogowa: 38,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,13 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Druga książka cyklu obejmującego całość materiału z biologii, ujętego w formie zagadnień, zadań i odpowiedzi z komentarzem.
Cena katalogowa: 33,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,18 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Ze wstępu: […] Niniejszy skrypt […] jest spojrzeniem na podstawy topologii […] pod kątem niezmienników topologicznych, niezmienników iloczynu kartezjańskiego oraz własności dziedzicznych. Głównym...
Cena katalogowa: 29,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,73 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Ze wstępu: Drodzy Czytelnicy, chemia organiczna jest jednym z najbardziej fascynujących działów chemii, a liczb i różnorodność związków organicznych nie znajduje sobie równych. Naukę chemii...
Cena katalogowa: 40,01 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,57 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Maturalne arkusze egzaminacyjne z grudnia 2014, czerwca 2015, czerwca 2016, czerwca 2017, czerwca 2018, oraz maja i czerwca 2019 r. Schematy oceniania i klucze odpowiedzi do wszystkich arkuszy.
Cena katalogowa: 31,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,15 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Zbiór zadań przygotuwujący do egaminu dojrałości na poziomie podstawowym
Cena katalogowa: 40,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,31 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Ze wstępu: Język chemiczny ciągle ewoluuje. W kontekście zachodzących zmian niezwykle ważne jest podążanie za wytycznymi IUPAC oraz Komisji Terminologii Chemicznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego....
Cena katalogowa: 23,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 17,08 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Zbiór przeznaczony dla uczniów przygotowujących się do pisemnego egzaminu dojrzałości. 730 zadań ułożonych tematycznie według działów fizyki: Kinematyka; Dynamika; Bryła sztywna, ruch obrotowy;...
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,88 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Język polski. Matura 2020. Zbiór zadań maturalnych - książka przeznaczona dla uczniów przygotowujących się do pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz dla nauczycieli...
Cena katalogowa: 27,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 19,29 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Zbiór zadań przygotuwujący do egaminu dojrałości na poziomie rozszerzonym
Cena katalogowa: 40,99 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,31 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
- 10 arkuszy tematycznych: Liczby rzeczywiste. Wyrażenia algebraiczne. Równania i nierówności, Funkcje, Trygonometria, Planimetria, Geometria analityczna, Stereometria, Rachunek prawdopodobieństwa,...
Cena katalogowa: 31,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,02 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Zadania ze szczegółowymi rozwiązaniami dla gimnazjalistów (i nie tylko) przygotowujących się do olimpiad i konkursów matematycznych.
Cena katalogowa: 33,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,45 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Szczegółowe omówienie różnych typów zadań egzaminacyjnych z poszczególnych działów nowej podstawy programowej wraz z ich rozwiązaniami i schematem punktowania Przykładowe rozwiązania różnych typów...
Cena katalogowa: 41,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,31 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Arytmetyka i algebra
Rozszerzony program matematyki w liceum
Ze wstępu Inspiracją do napisania tej książki był, między innymi, komentarz do podstawy programowej. Autorzy napisali w nim, że uczeń liceum powinien poznać dowody niektórych twierdzeń...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,12 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
- druga część zbioru przeznaczonego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy przygotowyją się do olimpiad i konkursów matematycznych - zadania mają zróżnicowany stopień trudności...
Cena katalogowa: 33,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 23,47 zł
Status: 24h
OMEGA
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
OMEGA
Facebook Instagram