ODDK – Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr

ODDK – Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr

Pokaż:
sortuj według:
Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce: - omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2019 rok, - szczegółowe przykłady liczbowe oparte...
Cena katalogowa: 199,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 156,91 zł
Publikacja zawiera wzory najczęściej spotykanych w obrocie gospodarczym pism, umów i innych dokumentów w języku polskim, angielskim i niemieckim. W pierwszej części znalazły się wzory pism, które...
Cena katalogowa: 115,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 107,23 zł
Rachunkowość finansowa zbiór zadań z rozwiązaniami (z suplementem elektronicznym)
zbiór zadań z rozwiązaniami (z suplementem elektronicznym)
Bogaty zbiór zadań z rachunkowości finansowej z wprowadzeniem teoretycznym do każdego zagadnienia - stanowi kontynuację i rozszerzenie zagadnień zawartych w części 1 . Zalety publikacji, które...
Cena katalogowa: 52,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,95 zł
Transport i spedycja międzynarodowa w handlu zagranicznym
Instruktaż i wzorcowa dokumentacja dla logistyków i spedytorów (z suplementem elektronicznym)
Praktyczny instruktaż, który przeprowadzi czytelnika po trudnej tematyce transportu i spedycji międzynarodowej. Prosty, wzbogacony o przykłady język książki obejmuje m.in.: Analizę i omówienie 11...
Cena katalogowa: 147,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 133,80 zł
Kompendium wiedzy o spółce z o.o. Przedstawiamy praktyczny poradnik omawiający wszystkie aspekty prowadzenia działalności w formie spółki z o.o. - począwszy od jej założenia, przez prawa,...
Cena katalogowa: 178,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 166,18 zł
Jak prawidłowo prowadzić rachunkowość fundacji i stowarzyszenia – rzetelna wiedza podana w sposób jasny i czytelny dla każdego. Autor, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu zawodowym,...
Cena katalogowa: 178,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 165,49 zł
Kompendium wiedzy o spółce komandytowej Przedstawiamy praktyczny poradnik omawiający wszystkie aspekty prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej – od jej założenia, przez prawa,...
Cena katalogowa: 178,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 165,49 zł
Zatrudnienie pracownika z zagranicy wymaga spełnienia wielu warunków. Nie chodzi tylko o obowiązek uzyskania przez podmiot zatrudniający dokumentów legalizujących wykonywanie pracy przez...
Cena katalogowa: 178,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 167,52 zł
Przygotowany przez doświadczonych dydaktyków zbiór zadań zawiera wybrane problemy rachunkowości finansowej, umożliwiając pogłębienie wiedzy na zaawansowanym poziomie. Treść poszczególnych zadań...
Cena katalogowa: 57,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,06 zł
Książka niezbędna każdemu, kto zajmuje się zarządzaniem nieruchomością na co dzień - zawodowo, a także jako właściciel. Szczegółowo omawia zagadnienia wynikające z różnych aktów - ustawy o...
Cena katalogowa: 178,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 162,49 zł
Rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, w tym m.in. w ramach spółki akcyjnej, komandytowo-akcyjnej czy spółki z o.o., wymusza czasami poszukiwanie dodatkowego finansowania na różne cele. Często...
Cena katalogowa: 178,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 140,37 zł
Komentarz do nowych oraz znowelizowanych przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich...
Cena katalogowa: 157,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 145,94 zł
Praktyczny przewodnik po rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej z wzorcowym planem kont, zarządzeniem w sprawie zasad (polityki) rachunkowości oraz wzorami sprawozdania. Publikacja zawiera...
Cena katalogowa: 157,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 149,91 zł
Duże zmiany w CIT od 1 stycznia 2019 r. Czy wiesz, że od 1 stycznia 2019 r. obowiązują zmiany w ustawie o CIT wprowadzone aż 8 ustawami zmieniającymi? Sprawdź, co się zmieniło. Doradcy...
Cena katalogowa: 189,00 zł
189,00 zł
Jaka odpowiedzialność spoczywa na członkach zarządu spółki z o.o.? Kiedy ponoszą oni odpowiedzialność majątkową, a kiedy karną? Jak bronić się przed odpowiedzialnością za długi...
Cena katalogowa: 189,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 177,36 zł
Jak ewidencjonować należności i rozliczać je zgodnie z prawem podatkowym – rzetelna wiedza podana w przystępny sposób. Przewodnik skierowany do praktyków objaśniający całokształt problemów...
Cena katalogowa: 126,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 117,31 zł
KSIĄŻKA KONTROLI PRZEDSIĘBIORCY 2018 Uwaga, od dnia 30 kwietnia 2018 r. obowiązuje nowy wzór książki kontroli Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców...
Cena katalogowa: 30,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,86 zł
Praktyczny poradnik wyjaśniający wszystkie najważniejsze procedury związane z przekształceniem spółek osobowych, kapitałowych i cywilnych.
Cena katalogowa: 178,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 165,77 zł
Działalność gospodarczą można prowadzić w różnych formach prawnych. Znaczna część polskich przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej.
Cena katalogowa: 157,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 146,27 zł
Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
z komentarzem, przykładami, uwagami objaśniającymi ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem z dnia 16 lipca 2019 r. (Dz.U. poz. 1363) (z suplementem elektronicznym)
Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. z...
Cena katalogowa: 231,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 214,48 zł
Gotowe wzorce zarządzeń wewnętrznych – opracowanie pomocne kierownikom oraz głównym księgowym jednostek budżetowych w stworzeniu dokumentacji polityki rachunkowości obowiązującej w jednostkach. ...
Cena katalogowa: 199,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 192,52 zł
Publikacja koncentruje się na problemach związanych z zatrudnianiem oraz rozliczeniem podatkowo-składkowych cudzoziemców z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Rosji i Armenii. Omówiono tu m.in....
Cena katalogowa: 157,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 123,86 zł
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej weszły na stałe do kanonu współczesnej rachunkowości, silnie oddziaływując także na regulacje lokalne poszczególnych państw, w tym polskich...
Cena katalogowa: 357,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 335,01 zł
Postępowanie podatkowe dla organów podatkowych jst
Wzory pism, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym)
Poradnik zawiera 156 wzorów pism, postanowień, decyzji i zaświadczeń w zakresie postępowania podatkowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Dokumenty mają formę szablonów, pozwalających przyjąć...
Cena katalogowa: 178,50 zł
178,50 zł
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników to działania, które podejmuje każdy pracodawca. Autorka – specjalista z zakresu prawa pracy – w praktyczny sposób omawia warunki, jakie muszą zostać spełnione...
Cena katalogowa: 189,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 148,63 zł
Kompleksowe ujęcie podstawowych wiadomości na temat praktycznych aspektów pracy z zastosowaniem wózków jezdniowych  unoszących oraz podnośnikowych - wskazanie zachowań minimalizujących ryzyko wypadku...
Cena katalogowa: 94,50 zł
94,50 zł
Przewodnik po upadłości konsumenckiej
Praktyczny komentarz do przepisów – wzory wniosków o upadłość
Upadłość konsumencka w języku prawniczym to procedura oddłużania osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Regulują ją przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe...
Cena katalogowa: 84,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 77,40 zł
Krajowe Standardy Rachunkowości
wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości
Publikacja niezbędna każdemu księgowemu – pełny zbiór publikacji Komitetu Standardów Rachunkowości. W książce: 1) najnowsze, pełne wersje Krajowych Standardów Rachunkowości: - KSR nr 1...
Cena katalogowa: 283,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 228,95 zł
Facebook Instagram Twitter YouTube