ODDK – Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr

ODDK – Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr

Pokaż:
sortuj według:
Najczęściej wybierany podręcznik do nauki księgowości. Podręcznik obejmuje podstawy rachunkowości rozszerzone o wybrane zagadnienia szczegółowe wchodzące w zakres rachunkowości finansowej. Część...
Cena katalogowa: 57,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,46 zł
Najobszerniejszy Słownik na polskim rynku wydawniczym - zawiera ok. 55 000 terminów z dziedziny finansów, bankowości, księgowości, ubezpieczeń, statystyki, obrotu giełdowego, handlu wewnętrznego i...
Cena katalogowa: 173,25 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 114,71 zł
Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce: *omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2021 rok, *szczegółowe przykłady liczbowe...
Cena katalogowa: 231,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 228,16 zł
W książce zawarto rozwiązania do Zbioru zadań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania.
Cena katalogowa: 36,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,56 zł
Zbiór zadań jest uzupełnieniem do Podręcznika samodzielnej nauki księgowania autorstwa dr hab. Barbary Gierusz, prof. UG. Autorka proponuje tu wykorzystanie umiejętności nabytych w trakcie pracy z...
Cena katalogowa: 36,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,56 zł
Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
z komentarzem, przykładami, uwagami objaśniającymi ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem z dnia 5 lutego 2019 r. (Dz.U. poz. 257) (z suplementem elektronicznym)
Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. z...
Cena katalogowa: 231,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 138,70 zł
Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług w Unii Europejskiej stwarza liczne problemy w praktyce przedsiębiorstw. Prawidłowe stosowanie przepisów obowiązującego w Polsce Kodeksu pracy oraz...
Cena katalogowa: 157,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 155,55 zł
Duże zmiany w CIT od 1 stycznia 2019 r. Czy wiesz, że od 1 stycznia 2019 r. obowiązują zmiany w ustawie o CIT wprowadzone aż 8 ustawami zmieniającymi? Sprawdź, co się zmieniło. Doradcy...
Cena katalogowa: 189,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 165,37 zł
Wyjątkowa publikacja, która krok po kroku wyjaśnia zagadnienia związane z przygotowaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego według MSSF, prezentując jednocześnie różnice z polską ustawą o...
Cena katalogowa: 178,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 177,59 zł
Kalendarz dla księgowego i kadrowego zawiera przejrzyste kalendarium z dużą ilością miejsca na notatki, planowanie dnia pracy. Przypomnienie o terminach sporządzania deklaracji i rozliczeń...
Cena katalogowa: 57,81 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,78 zł
Kompendium wiedzy o spółce akcyjnej Praktyczny poradnik omawiający najważniejsze aspekty prowadzenia działalności w formie spółki akcyjnej – począwszy od jej założenia, po jej rozwiązanie czy...
Cena katalogowa: 220,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 216,55 zł
PIT. Komentarz do zmian
zwolnienie dla młodych, zmiana skali podatkowej, zmiana kosztów uzyskania przychodów, zmiana kwoty wolnej od podatku
W publikacji omówiono najnowsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym obowiązujące od 1 sierpnia 2019 r. wprowadzone Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1394) oraz...
Cena katalogowa: 126,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 123,74 zł
Rachunkowość finansowa
zbiór zadań z rozwiązaniami 2
Bogaty zbiór zadań z rachunkowości finansowej z wprowadzeniem teoretycznym do każdego zagadnienia stanowi kontynuację i rozszerzenie zagadnień zawartych w części 1 Zasady rachunkowości – zbiór zadań...
Cena katalogowa: 73,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 73,13 zł
Pracownicze plany kapitałowe – nowe wyzwania i obowiązki dla pracodawców! Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to nowy, niezależny od ZUS, program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania. Jest to...
Cena katalogowa: 178,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 175,30 zł
Sprawozdanie finansowe za 2018 r. należy sporządzić według nowych zasad i wzorów wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz...
Cena katalogowa: 189,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 185,62 zł
Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe w formie elektronicznej, są zobowiązani do przekazania struktur JPK na żądanie organów podatkowych w trakcie postępowania...
Cena katalogowa: 126,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 123,74 zł
Pomoc społeczna w praktyce
wzory decyzji i pism z komentarzem (z suplementem elektronicznym)
Kompletny zbiór dokumentacji - ponad 270 wzorów pism, decyzji, protokołów, wniosków oraz umów niezbędnych na każdym etapie postępowania o udzielenie świadczeń z pomocy społecznej, wydawanych...
Cena katalogowa: 199,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 195,93 zł
Sprawozdanie finansowe za 2016 rok
państwowych i samorządowych jednostek budżetowych , samorządowych zakładów budżetowych , jednostek samorządu terytorialnego
Sprawozdanie finansowe za 2016 rok jednostek sfery budżetowej - praktyczny instruktaż sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki. Autor, doświadczony...
Cena katalogowa: 189,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 185,62 zł
Małe organizacje lokalne powstają najczęściej jako odpowiedź na konkretną potrzebę społeczną lub problem, na którego skuteczne rozwiązanie przez instytucje centralne, w odczuciu społecznym, istnieją...
Cena katalogowa: 231,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 228,16 zł
SPLIT PAYMENT  – nowe regulacje od 1 lipca 2018 r. Sprawdź, czego dotyczą! Poznaj, także inne ważne zmiany! Autorzy, zespół doradców podatkowych w wieloletnim doświadczeniem, omawiają...
Cena katalogowa: 147,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 70,56 zł
Sprawozdanie finansowe za 2018 r. należy sporządzić według nowych zasad i wzorów wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz...
Cena katalogowa: 189,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 95,26 zł
Szczegółowe opracowanie przedstawia zagadnienia rachunkowości i analizy finansowej: - organów finansowych państwa i jednostek samorządu terytorialnego, - związków metropolitalnych, - ...
Cena katalogowa: 199,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 197,05 zł
Ochrona danych osobowych zgodnie z RODO.
Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów PGK1332e
Przetwarzasz dane osobowe? Czy wiesz, jak chronić dane, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą? Poznaj zasady ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji....
Cena katalogowa: 178,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 173,43 zł
Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych przygotowana w wygodnej formie edytowalnych wzorów z komentarzami.
Cena katalogowa: 262,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 262,50 zł
Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
z komentarzem, przykładami, uwagami objaśniającymi ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem z dnia 16 lipca 2019 r. (Dz.U. poz. 1363) (z suplementem elektronicznym)
Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. z...
Cena katalogowa: 231,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 231,00 zł
Praktyczne omówienie najważniejszych zagadnień związanych z prawem spadkowym. Publikacja przygotowana przez doświadczonego praktyka - radcę prawnego specjalizującego się w prawie...
Cena katalogowa: 84,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 84,00 zł
Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego prowadzi organ właściwy, którym na podstawie art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r....
Cena katalogowa: 168,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 164,99 zł
Organ jednostki samorządu terytorialnego wierzycielem należności pieniężnych
Wzory pism, postanowień i zarządzeń z objaśnieniami
Publikacja prezentuje zbiór różnych, gotowych do wykorzystania wzorów pism procesowych: postanowień, zażaleń i instrukcji, które zgodnie ze swoją pozycją powinien sporządzać wierzyciel należności...
Cena katalogowa: 157,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 154,68 zł
Głównym celem pracowników służby bhp jest wsparcie pracodawcy w zakresie organizacji ochrony pracy. Wymaga to znajomości procedur, szybkiego reagowania w sytuacji zagrożenia oraz biegłej znajomości...
Cena katalogowa: 115,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 114,91 zł
Praktyczny poradnik wyjaśniający wszystkie najważniejsze procedury związane z przekształceniem spółek osobowych, kapitałowych i cywilnych.
Cena katalogowa: 178,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 175,30 zł
Facebook Instagram