ODDK – Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr

ODDK – Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr

Pokaż:
sortuj według:
Najczęściej wybierany podręcznik do nauki księgowości. Podręcznik obejmuje podstawy rachunkowości rozszerzone o wybrane zagadnienia szczegółowe wchodzące w zakres rachunkowości finansowej. Część...
Cena katalogowa: 47,25 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,78 zł
W książce zawarto rozwiązania do Zbioru zadań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania.
Cena katalogowa: 19,95 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 18,87 zł
Zbiór zadań jest uzupełnieniem do Podręcznika samodzielnej nauki księgowania autorstwa dr hab. Barbary Gierusz, prof. UG. Autorka proponuje tu wykorzystanie umiejętności nabytych w trakcie pracy z...
Cena katalogowa: 26,25 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,79 zł
Rachunkowość finansowa
zbiór zadań z rozwiązaniami 2
Bogaty zbiór zadań z rachunkowości finansowej z wprowadzeniem teoretycznym do każdego zagadnienia stanowi kontynuację i rozszerzenie zagadnień zawartych w części 1 Zasady rachunkowości – zbiór zadań...
Cena katalogowa: 73,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 69,75 zł
Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Gotowy do wdrożenia regulamin...
Cena katalogowa: 178,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 168,70 zł
Kalendarz dla księgowego i kadrowego zawiera przejrzyste kalendarium z dużą ilością miejsca na notatki, planowanie dnia pracy. Przypomnienie o terminach sporządzania deklaracji i rozliczeń...
Cena katalogowa: 57,81 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,22 zł
Praktyczny przewodnik po rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej z wzorcowym planem kont, zarządzeniem w sprawie zasad (polityki) rachunkowości oraz wzorami sprawozdania. Publikacja zawiera...
Cena katalogowa: 157,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 149,56 zł
Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe w formie elektronicznej, są zobowiązani do przekazania struktur JPK na żądanie organów podatkowych w trakcie postępowania...
Cena katalogowa: 126,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 117,28 zł
Sprawozdanie finansowe za 2018 r. należy sporządzić według nowych zasad i wzorów wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz...
Cena katalogowa: 189,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 159,84 zł
Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym wykazem środków trwałych (obiektów) służącym do celów ewidencyjnych, ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań...
Cena katalogowa: 157,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 149,56 zł
Krajowe Standardy Rachunkowości
wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości
Publikacja niezbędna każdemu księgowemu – pełny zbiór aktualnych publikacji Komitetu Standardów Rachunkowości. W książce: 1) najnowsze, pełne wersje Krajowych Standardów Rachunkowości: *...
Cena katalogowa: 199,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 191,38 zł
Transport jest jedną z najważniejszych dziedzin życia społecznego i gospodarczego kraju, trudno wyobrazić sobie nowoczesne społeczeństwo bez sprawnego, bezpiecznie funkcjonującego transportu. Ruch...
Cena katalogowa: 126,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 97,47 zł
Duże zmiany w CIT od 1 stycznia 2019 r. Czy wiesz, że od 1 stycznia 2019 r. obowiązują zmiany w ustawie o CIT wprowadzone aż 8 ustawami zmieniającymi? Sprawdź, co się zmieniło. Doradcy...
Cena katalogowa: 189,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 165,37 zł
Sprawozdanie finansowe za 2016 rok
państwowych i samorządowych jednostek budżetowych , samorządowych zakładów budżetowych , jednostek samorządu terytorialnego
Sprawozdanie finansowe za 2016 rok jednostek sfery budżetowej - praktyczny instruktaż sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki. Autor, doświadczony...
Cena katalogowa: 189,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 159,84 zł
Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym wykazem środków trwałych (obiektów) służącym do celów ewidencyjnych, ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań...
Cena katalogowa: 157,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 146,71 zł
Praca tymczasowa zyskuje coraz większą popularność. Zastosowanie obecnych regulacji często budzi wątpliwości osób korzystających z tej formy zatrudnienia, zarówno po stronie agencji, pracodawców, a...
Cena katalogowa: 136,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 127,16 zł
Kompletny zbiór dokumentów wewnętrznych w spółce z o.o. Wspólnicy i członkowie organów spółki często nie wiedzą, jak formułować różnego rodzaju dokumenty wewnętrzne, kto i jak powinien podpisywać...
Cena katalogowa: 199,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 185,85 zł
Ochrona danych osobowych zgodnie z RODO.
Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów PGK1332e
Przetwarzasz dane osobowe? Czy wiesz, jak chronić dane, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą? Poznaj zasady ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji....
Cena katalogowa: 178,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 163,29 zł
Sprawozdanie finansowe za 2018 r. należy sporządzić według nowych zasad i wzorów wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz...
Cena katalogowa: 189,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 148,18 zł
SPLIT PAYMENT  – nowe regulacje od 1 lipca 2018 r. Sprawdź, czego dotyczą! Poznaj, także inne ważne zmiany! Autorzy, zespół doradców podatkowych w wieloletnim doświadczeniem, omawiają...
Cena katalogowa: 147,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 115,25 zł
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu...
Cena katalogowa: 178,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 138,09 zł
Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego prowadzi organ właściwy, którym na podstawie art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r....
Cena katalogowa: 168,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 150,75 zł
Poradnik BHP w praktyce to kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, które wynikają z obowiązujących przepisów i polskich norm. To praktyczne wskazówki pomocne w...
Cena katalogowa: 241,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 221,17 zł
Publikacja zawiera omówienie zmian w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych wprowadzonych ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych...
Cena katalogowa: 157,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 146,71 zł
Organ jednostki samorządu terytorialnego wierzycielem należności pieniężnych
Wzory pism, postanowień i zarządzeń z objaśnieniami
Publikacja prezentuje zbiór różnych, gotowych do wykorzystania wzorów pism procesowych: postanowień, zażaleń i instrukcji, które zgodnie ze swoją pozycją powinien sporządzać wierzyciel należności...
Cena katalogowa: 157,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 146,71 zł
Głównym celem pracowników służby bhp jest wsparcie pracodawcy w zakresie organizacji ochrony pracy. Wymaga to znajomości procedur, szybkiego reagowania w sytuacji zagrożenia oraz biegłej znajomości...
Cena katalogowa: 115,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 107,21 zł
Działalność gospodarczą można prowadzić w różnych formach prawnych. Znaczna część polskich przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej.
Cena katalogowa: 157,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 146,71 zł
Artykuł 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17) reguluje kwestie funkcjonowania w obrocie prawnym opłaty za korzystanie z wychowania...
Cena katalogowa: 178,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 165,79 zł
Facebook Instagram Twitter YouTube