ODDK – Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr

ODDK – Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr

Pokaż:
sortuj według:
Publikacja niezbędna każdemu księgowemu jednostki budżetowej - zawiera wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek...
Cena katalogowa: 220,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 174,04 zł
Praktyczny komentarz do wybranych przepisów ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego. Autorzy - cenieni praktycy, specjaliści, byli lub obecni członkowie Kolegium...
Cena katalogowa: 252,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 198,90 zł
Polska Klasyfikacja Działalności
ze zmianami obowiązującymi od dnia 30 grudnia 2017 r.
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), niezbędna przy wpisie podmiotów podejmujących działalność do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowej Ewidencji Podatników, a...
Cena katalogowa: 157,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 155,14 zł
Niniejszy poradnik ma na celu przedstawienie sposobu opracowania i wdrażania zasad systemu HACCP zapewniającego bezpieczeństwo potraw, napojów przyrządzanych i serwowanych w zakładzie żywienia...
Cena katalogowa: 81,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 81,90 zł
Jak prawidłowo zwołać i przeprowadzić zgromadzenie wspólników sp. z o.o.? W publikacji kompleksowo omówiono wszystkie najważniejsze aspekty związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem,...
Cena katalogowa: 168,00 zł
168,00 zł
Umowa spółki szyta na miarę? potrzeb wspólników, czyli instrukcja jak ukształtować prawa i obowiązki oraz pozycje organów spółki w sposób odmienny od rozwiązań zawartych w Kodeksie spółek...
Cena katalogowa: 189,00 zł
189,00 zł
Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
z komentarzem, przykładami, uwagami objaśniającymi ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem z dnia 5 lutego 2019 r. (Dz.U. poz. 257) (z suplementem elektronicznym)
Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. z...
Cena katalogowa: 231,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 227,28 zł
Praktyczny instruktaż sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki oraz informacji dodatkowej Autor, doświadczony praktyk: - omawia procedury...
Cena katalogowa: 189,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 153,09 zł
Dokumentacja pracownicza 2019
ponad 300 wzorów z komentarzem
Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych przygotowana w wygodnej formie edytowalnych wzorów z komentarzami. Zaktualizowane wydanie – stan prawny na 1 lipca 2019 r. – uwzględnia bardzo...
Cena katalogowa: 262,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 246,80 zł
Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się nie tylko z wykonywaniem zadań statutowych, ale również prowadzeniem dokumentacji potwierdzającej następujące po sobie zdarzenia gospodarcze....
Cena katalogowa: 126,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 119,84 zł
Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce: -omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2020 rok, -szczegółowe przykłady liczbowe...
Cena katalogowa: 199,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 189,72 zł
Darmowa wysyłka:  RUCH
Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.: -ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U....
Cena katalogowa: 367,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 345,52 zł
Z dniem 1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych zmieniająca jej tytuł na ustawę o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach...
Cena katalogowa: 157,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 149,78 zł
Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych określa warunki oferowania, sprzedaży i realizacji imprez turystycznych oraz powiązanych usług...
Cena katalogowa: 220,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 207,29 zł
Fachowy przewodnik dla praktyków – publikacja stanowi źródło niezbędnych informacji na temat dokumentacji podatkowej transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz możliwości...
Cena katalogowa: 304,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 240,34 zł
Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej zdarzeń związanych z realizacją dotacji i wydatkowania środków z dofinansowania jest podstawowym wymaganiem stawianym przez Unię Europejską...
Cena katalogowa: 136,50 zł
136,50 zł
Czy Twoja firma jest przygotowana na obowiązkowe przesyłanie jednolitego pliku kontrolnego do urzędu skarbowego? Czy wiesz, jakie dane z systemu księgowego musisz obowiązkowo przekazać wraz z...
Cena katalogowa: 157,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 155,14 zł
Sprawozdanie finansowe za 2018 r. należy sporządzić według nowych zasad i wzorów wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz...
Cena katalogowa: 189,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 149,18 zł
Wdrożenie RODO w małych i średnich organizacjach
Praktyczny poradnik (z suplementem elektronicznym)
Jak chronić dane osobowe według nowych zasad obowiązujących od 25 maja 2018 r.? Zapewnienie prawa do prywatności przechodzi prawdziwą rewolucję; każda organizacja musi zmienić sposób postępowania...
Cena katalogowa: 178,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 140,89 zł
Rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, w tym m.in. w ramach spółki akcyjnej, komandytowo-akcyjnej czy spółki z o.o., wymusza czasami poszukiwanie dodatkowego finansowania na różne cele. Często...
Cena katalogowa: 178,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 140,89 zł
Praca tymczasowa zyskuje coraz większą popularność. Zastosowanie obecnych regulacji często budzi wątpliwości osób korzystających z tej formy zatrudnienia, zarówno po stronie agencji, pracodawców, a...
Cena katalogowa: 136,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 107,74 zł
Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, są zobowiązani do przekazania struktur JPK na żądanie organów podatkowych w trakcie postępowania podatkowego,...
Cena katalogowa: 126,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 120,76 zł
Rozliczanie dotacji unijnych wiąże się z szeregiem obowiązków, a ich niedopełnienie może skutkować koniecznością zwrotu otrzymanych środków. Publikacja pomoże w zapoznaniu z programami operacyjnymi...
Cena katalogowa: 178,50 zł
178,50 zł
Opracowanie omawia podstawowe zasady rachunkowości instrumentów finansowych - ich ujmowanie, wycenę początkową, aktualizację wartości oraz ujawnianie i prezentację informacji w sprawozdaniu...
Cena katalogowa: 47,25 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,58 zł
Tworzenie umów dla potrzeb jednostek samorządowych jest o wiele trudniejsze niż dla przedsiębiorców, gdyż oprócz regulacji prawa cywilnego trzeba jeszcze pamiętać o wymogach finansów publicznych, w...
Cena katalogowa: 189,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 149,18 zł
PIT. Komentarz do zmian
zwolnienie dla młodych, zmiana skali podatkowej, zmiana kosztów uzyskania przychodów, zmiana kwoty wolnej od podatku
W publikacji omówiono najnowsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym obowiązujące od 1 sierpnia 2019 r. wprowadzone Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1394) oraz...
Cena katalogowa: 126,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 118,63 zł
Kalendarz dla księgowego i kadrowego zawiera przejrzyste kalendarium z dużą ilością miejsca na notatki, planowanie dnia pracy. Przypomnienie o terminach sporządzania deklaracji i rozliczeń...
Cena katalogowa: 57,81 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 56,88 zł
Konstytucja biznesu to pakiet pięciu ustaw obowiązujących od dnia 30 kwietnia 2018 r. kompleksowo regulujących zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na pakiet składają...
Cena katalogowa: 168,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 161,18 zł
Facebook Instagram Twitter YouTube