Naukowe Sophia

Naukowe Sophia

Pokaż:
sortuj według:
Wybrane sposoby zorganizowanych grup przestępczych o charakterze transgranicznym
Cena katalogowa: 54,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,05 zł
Status: 24h
Naukowe Sophia
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Naukowe Sophia
Cena katalogowa: 69,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,28 zł
Status: 24h
Naukowe Sophia
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Naukowe Sophia
Do głównych zalet zatrudniania prywatnych firm ochrony zaliczono: możliwość zwiększania liczebności sił zbrojnych skierowanych na misje, a przede wszystkim w przypadku, gdy państwa członkowskie UE...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,06 zł
Status: 24h
Naukowe Sophia
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Naukowe Sophia
Niniejsze opracowanie teoretycznie analizuje losy polskiego handlu i jego rozwoju od początku lat 90-ch.
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 60,80 zł
Status: 24h
Naukowe Sophia
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Naukowe Sophia
W niniejszym opracowaniu monografii naukowej podjęto opracowanie, gdzie w rozdziale pierwszym zawarto informacje dotyczące zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym oraz inne ważne aspekty takie jak:...
Cena katalogowa: 76,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 62,85 zł
Status: 24h
Naukowe Sophia
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Naukowe Sophia
Innowacje w Polskiej nauce w obszarze nauk ekonomicznych
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,06 zł
Status: 24h
Naukowe Sophia
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Naukowe Sophia
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,04 zł
Status: 24h
Naukowe Sophia
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Naukowe Sophia
Matematyka jest królową nauk, to hasło jeszcze nigdy nie było tak prawdziwe jak dziś, gdy rozważania matematyczne są podstawą funkcjonowania systemów na całym świecie. Rozwój technologii, w...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,35 zł
Status: 24h
Naukowe Sophia
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Naukowe Sophia
Lek jest produktem leczniczym w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne. Wyróżnia się lek podstawowy, uzupełniający oraz recepturowy. Leki są elementem świadczeń zdrowotnych. Świadczenia zdrowotne to...
Cena katalogowa: 72,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 61,83 zł
Status: 24h
Naukowe Sophia
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Naukowe Sophia
Monografia podejmuje tę tematykę ze szczególnym uwzględnieniem węgla jako głównego źródła energii w Polsce. W pierwszym rozdziale omówiono czynniki niematerialne, które w coraz większym stopniu mają...
Cena katalogowa: 77,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 63,66 zł
Status: 24h
Naukowe Sophia
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Naukowe Sophia
Instytucje formalne w gospodarce przestrzennej - wybrane zagadnienia
Cena katalogowa: 43,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,33 zł
Status: 24h
Naukowe Sophia
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Naukowe Sophia
Myśleć o patriotyźmie- czyli analiza eseistyki Czesława Micłosza w kontekście schedy Roty
Cena katalogowa: 56,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,27 zł
Status: 24h
Naukowe Sophia
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Naukowe Sophia
Finanse, ekonomia i zarządzanie (FEZ) - współczesne wyzwania teorii i praktyki cz.4
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,25 zł
Status: 24h
Naukowe Sophia
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Naukowe Sophia
Innowacje w Polskiej Nauce - przegląd aktualnej tematyki badawczej
Cena katalogowa: 41,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,85 zł
Status: 24h
Naukowe Sophia
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Naukowe Sophia
Bez wątpienia posiadanie mieszkania wpływa zarówno na materialne, jak i społeczne warunki egzystencji każdego człowieka. Zważywszy na ten fakt, wielu autorów min. Lis P, Cesarski M, Cyran R...
Cena katalogowa: 78,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 67,19 zł
Status: 24h
Naukowe Sophia
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Naukowe Sophia
Pojęcie Life science szeroko definiuje grupę dziedzin nauki dotyczących żywych organizmów, w tym ludzi, zwierząt oraz roślin. W połączeniu z ochroną środowiska daje nam niezwykle ważną płaszczyznę...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,06 zł
Status: 24h
Naukowe Sophia
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Naukowe Sophia
Transport i logistyka w przedsiębiorstwie, mieście i regionie. Wybrane zagadnienia
Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,85 zł
Status: 24h
Naukowe Sophia
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Naukowe Sophia
Marketingowa rola potencjału kuchni regionalnych i żywności tradycyjnej w kształtowaniu produktu turystycznego oraz rozowju regionalnym
Cena katalogowa: 68,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 58,57 zł
Status: 24h
Naukowe Sophia
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Naukowe Sophia
Cel pracy to ocena zagrożeń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy dla pracowników wykonujących czynności związane z zielenią miejską. W oparciu o dostępną literaturę przeanalizowano funkcje,...
Cena katalogowa: 66,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 54,60 zł
Status: 24h
Naukowe Sophia
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
Naukowe Sophia
Facebook Instagram Twitter YouTube